Viktigaste uppgift: Web Browser SSO

Size: px
Start display at page:

Download "Viktigaste uppgift: Web Browser SSO"

Transcription

1 Federation SAML Shibboleth programvara Jboss Java-system Namn: Uid: Organisation: inetorgperson Shibboleth programvara Unikt namn:... Roll: Funktioner som kan anropas:... Så här når du funktionerna:... Du kan lita på mig! Certikfikat:... Unikt namn:... Roll: Funktioner som kan anropas:... Så här når du funktionerna:... Du kan lita på mig! Certikfikat:... Browser SAML SAML Shibboleth programvara Unikt namn:... Roll: Funktioner som kan anropas:... Så här når du funktionerna:... Du kan lita på mig! Certikfikat:... SAML SAML Unikt namn:... Roll: Funktioner som kan anropas:... Så här når du funktionerna:... Du kan lita på mig! Certikfikat:... Shibboleth programvara Apache backend SimpleSAML -programvara PHP-program Unikt namn:... Roll: Funktioner som kan anropas:... Så här når du funktionerna:... Du kan lita på mig! Certikfikat:... Viktigaste uppgift: Web Browser SSO

2 Shibboleth programvara Unikt namn: https://idp.lu.se/idp/shibboleth Roll: Funktioner som kan anropas/så här når du dem: SingleSignOnService Binding: HTTP-Redirect Endpoint: https://idp.lu.se/idp/profile/saml2/redirect/sso AttributeService Binding: SOAP Endpoint: https://idp.lu.se/idp/profile/saml2/soap/attributequery ArtifactResolutionService Binding: SOAP Endpoint: https://idp.lu.se/idp/profile/saml2/soap/artifactresolution Du kan lita på mig: X509Certificate AwIBAgIEU2tfcTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAdMRswGQYDVQQDDBJl? Shibboleth programvara inetorgperson Browser Unikt namn: https://mittsystem.lu.se/shibboleth Roll: Funktioner som kan anropas/så här når du dem: SingleLogoutService Binding: SOAP Endpoint: https://mittsystem.lu.se/shibboleth.sso/slo/soap AssertionConsumerService Binding: HTTP-POST Endpoint: https://mittsystem.lu.se/shibboleth.sso/saml2/post ArtifactResolutionService Binding: SOAP Endpoint: https://mittsystem.lu.se/shibboleth.sso/artifact/soap Du kan lita på mig: X509Certificate kxmjm0wjbumqswcqydvqqgewjtrteambgga1uecgwrthvu Hur får de reda på varandra? Hur går kommunikationen mellan dem till? Hur skapa säker överföring av data?

3 Attribut-förmedling (Tomcat 6) attribute-resolver.xml <AttributeDefinition/> <DataConnector/> attribute-filter.xml <AttributeFilterPolicy/> <AttributeRule/> SQL LDAP SAMLmeddelande (Apache 2.4) attribute-map.xml <Attribute/> attribute-policy.xml <AttributeFilterPolicy/> <AttributeRule/> Jboss backend AJP-request Attribut-lista VIA ENVIRONMENT Java-applikation JSF-dokument #{request.getattribute('testattr') Attribut-källor Statiska attribut Web-browser Redirect för inloggning Inloggning med uid/pwd AccessControl via attributregler AccessControl via attributregler

4 Attribut-förmedling i PHP a Web-browser Inloggning med uid/pwd Redirect för inloggning SAMLmeddelande Attribut-lista VIA HTTP-headers HTTP-request Attribut-källor (Tomcat 6) AccessControl via attributregler (Apache 2.4) AccessControl via attributregler Apache 2.2 backend LDAP attribute-resolver.xml attribute-map.xml SQL <AttributeDefinition/> <DataConnector/> <Attribute/> Statiska attribut PHP-applikation attribute-filter.xml <AttributeFilterPolicy/> <AttributeRule/> attribute-policy.xml <AttributeFilterPolicy/> <AttributeRule/> PHP-fil $_SERVER["HTTP_TESTATTR"];

5 Attribut-förmedling i PHP b Web-browser Inloggning med uid/pwd Redirect för inloggning Attribut-källor (Tomcat 6) AccessControl via attributregler SAMLmeddelande Applikationsserver Apache 2.4 SimpleSamlPHP LDAP attribute-resolver.xml PHP-applikation SQL Statiska attribut <AttributeDefinition/> <DataConnector/> Simplesamlphp-config filer $as = new SimpleSAML_Auth_Simple('default-sp'); $as->requireauth(); $attributes = $as->getattributes(); echo $attributes[ testattr ]; attribute-filter.xml <AttributeFilterPolicy/> <AttributeRule/>

6 Saml2int Web Browser SSO Deployment profile XML-encryption används inetorgperson Browser HTTP eller HTTPS SingleSignOnService Endpoint HTTPS <AuthnRequest> via HTTP-REDIRECT binding till :n <Response> Subject, Attribut <AuthnRequest> <Response> via HTTP-POST binding till :n HTTP eller HTTPS <Response> Subject, Attribut Respons från applikationen: webbsida och SSO-sessionsdata Request till applikationen om en webbsida <AuthnRequest> via HTTP-REDIRECT binding till :n <Response> via HTTP-POST binding till :n <AuthnRequest> AssertionConsumerService Endpoint HTTPS-förbindelse Request till om metadata XML-dokument med Metadata i klartext System entity Roll: HTTPS-förbindelse Request till om metadata System Entity Roll: XML-dokument med Metadata i klartext Det här är jag, det här är min roll, det här är mina funktioner, så här når du dem, du kan lita på mig Publicerad via Well Known location -metoden

7 SWAMID-federationen Krypterad förbindelse SAMLmeddelande / metadata? inetorgperson Skapa en jks-keystore med lösenord (self-signed) Subject: cn=www.minsajt.lu Issuer: samma som ovan Key: RSA 2048 bits Signature: SHA-256 with RSA Browser Krypterad förbindelse Extensions Subject Alternative Name: DNS Name: URI: URI: https://www.minsajt.lu/url/till/systemet Subject Key Identifier: Key Identifier: 0x... Krypterad förbindelse SAML-meddelande med krypterad data SAML-meddelande med klartext-data Generera ett CSR Importera erhållen signering Exportera privat nyckel med lösenord (.key) och publik nyckel/certifikat (.crt) (Tomcat 6) Krypterad förbindelse (Apache 2.4) SAML-meddelande eller metadata i klartext

8 Jboss EntityID: https://egaws4757.uw.lu.se/shibboleth C:\opt\shibboleth-sp C:/Program Files (x86)/internet2/shib2idp/credentials/idp.jks Metadata: https://egaws4757.uw.lu.se/shibboleth.sso/ Metadata C:\Apache24 EntityID: https://egaws4757.uw.lu.se:22443/idp/shibboleth C:/Program Files (x86)/internet2/shib2idp/credentials/idp.jks C:/Program Files (x86)/internet2/shib2idp/credentials/idp.key C:/Program Files (x86)/internet2/shib2idp/credentials/idp.crt Skapas med: install.bat renew-cert Metadata: https://egaws4757.uw.lu.se:22443/idp/shibboleth Tomcat cacerts: C:\Program Files\Java\jre7\lib\security\cacerts SAML - principal (användare) - Identity Provider - Service Provider

9 attribute-resolver.xml <resolver:attributedefinition xsi:type="ad:simple" id="testattr" sourceattributeid="testattr"> <resolver:dependency ref="testconnectorid"/> <resolver:attributeencoder xsi:type="enc:saml2string" name="test:testattr" friendlyname="testattr"/> </resolver:attributedefinition> <resolver:dataconnector id="testconnectorid" xsi:type="static" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc"> <Attribute id="testattr"> <Value>hej</Value> </Attribute> </resolver:dataconnector> attribute-map.xml <Attribute name="test:testattr" id="testattr"> <AttributeDecoder xsi:type="stringattributedecoder" casesensitive="false"/> </Attribute> attribute-policy.xml <afp:attributerule attributeid="testattr"> <afp:permitvaluerule xsi:type="any"/> </afp:attributerule> attribute-filter.xml <afp:attributerule attributeid="testattr"> <afp:permitvaluerule xsi:type="basic:any"/> </afp:attributerule> shibboleth2.xml <ApplicationDefaults id="default" policyid="default" entityid="https://egaws4757.uw.lu.se/shibboleth" REMOTE_USER="eppn persistent-id targeted-id" attributeprefix="ajp_"> httpd.conf ProxyIOBufferSize <VirtualHost *:443>... ProxyPass /stip ajp://localhost:8009/stip </VirtualHost> standalone.xml <connector name="ajp" protocol="ajp/1.3" scheme="http" socket-binding="ajp" secure="true"/> <socket-binding name="ajp" port="8009"/>

10 attribute-resolver.xml <resolver:attributedefinition xsi:type="ad:simple" id="testattr" sourceattributeid="testattr"> <resolver:dependency ref="testconnectorid"/> <resolver:attributeencoder xsi:type="enc:saml2string" name="test:testattr" friendlyname="testattr"/> </resolver:attributedefinition> <resolver:dataconnector id="testconnectorid" xsi:type="static" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc"> <Attribute id="testattr"> <Value>hej</Value> </Attribute> </resolver:dataconnector> attribute-map.xml <Attribute name="test:testattr" id="testattr"> <AttributeDecoder xsi:type="stringattributedecoder" casesensitive="false"/> </Attribute> attribute-policy.xml <afp:attributerule attributeid="testattr"> <afp:permitvaluerule xsi:type="any"/> </afp:attributerule> attribute-filter.xml <afp:attributerule attributeid="testattr"> <afp:permitvaluerule xsi:type="basic:any"/> </afp:attributerule> shibboleth2.xml <ApplicationDefaults id="default" policyid="default" entityid="https://egaws4757.uw.lu.se/shibboleth" REMOTE_USER="eppn persistent-id targeted-id" attributeprefix="ajp_"> httpd.conf (frontend) ProxyIOBufferSize <VirtualHost *:443>... ProxyPass /php ProxyPassReverse /php <Location /php> AuthType shibboleth ShibRequestSetting requiresession 1 require shib-session Require valid-user ShibUseHeaders On </Location> </VirtualHost>

11 attribute-resolver.xml <resolver:attributedefinition xsi:type="ad:simple" id="testattr" sourceattributeid="testattr"> <resolver:dependency ref="testconnectorid"/> <resolver:attributeencoder xsi:type="enc:saml2string" name="test:testattr" friendlyname="testattr"/> </resolver:attributedefinition> <resolver:dataconnector id="testconnectorid" xsi:type="static" xmlns="urn:mace:shibboleth:2.0:resolver:dc"> <Attribute id="testattr"> <Value>hej</Value> </Attribute> </resolver:dataconnector> attribute-map.xml <Attribute name="test:testattr" id="testattr"> <AttributeDecoder xsi:type="stringattributedecoder" casesensitive="false"/> </Attribute> attribute-policy.xml <afp:attributerule attributeid="testattr"> <afp:permitvaluerule xsi:type="any"/> </afp:attributerule> attribute-filter.xml <afp:attributerule attributeid="testattr"> <afp:permitvaluerule xsi:type="basic:any"/> </afp:attributerule> shibboleth2.xml <ApplicationDefaults id="default" policyid="default" entityid="https://egaws4757.uw.lu.se/shibboleth" REMOTE_USER="eppn persistent-id targeted-id" attributeprefix="ajp_"> httpd.conf (frontend) ProxyIOBufferSize <VirtualHost *:443>... ProxyPass /php ProxyPassReverse /php <Location /php> AuthType shibboleth ShibRequestSetting requiresession 1 require shib-session Require valid-user ShibUseHeaders On </Location> </VirtualHost>

12 Utbyte av metadata: 1. SOAP över HTTPS 2. Trust ska kunna etableras mellan relying parties enbart baserat på metadata Vad berättar metadata: Metadata identifierar och beskriver en eller flera system entities ( eller :er i vårt fall) och vad de har för roller, för faciliteter/funktioner och hur man når dem, samt etablerar trust mellan avsändaren och mottagaren av metadata. Innehåller 1. Unika identifierare/namn (entityid) för dessa system entities 2. Binding support och endpoints (URL:ar) för dessa bindings (dvs funktioner och hur man når dem) 3. Certifikat och nycklar (trust) Roller SSO Identity Provider SSO Service Provider Authentication Authority Attribute Authority Policy Decision Point Affiliation Hur hittar man metadata om en system entity? Well known location -metoden: En system entity har en unik identifierare (dvs ett valfritt unikt namn). Denna unika identifierare kan vara en url, och via denna url hittas metadata.

Service Improvements for a VoIP Provider

Service Improvements for a VoIP Provider Service Improvements for a VoIP Provider ZHANG LI KTH Information and Communication Technology Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2009 TRITA-ICT-EX-2009:104 KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Final Report

More information

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83

Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 14-23- 1 Agenda Scrum Kandidatprojekt datateknik - TDDD83 Vad är scrum? Hur fungerar det? Hur ska scrum användas i kursen? Aseel Berglund IDA Agile Approaches - Agile Alliance Lightweight approaches to

More information

Network Application Security Using The Domain Name System

Network Application Security Using The Domain Name System Royal Institute of Technology Dept. of Numerical Analysis and Computer Science Network Application Security Using The Domain Name System by Simon Josefsson TRITA-NA-E01107 NADA Nada (Numerisk analys och

More information

Mobile Identity and Edge Security Forum Sentry Security Gateway. Jason Macy CTO, Forum Systems jmacy@forumsys.com

Mobile Identity and Edge Security Forum Sentry Security Gateway. Jason Macy CTO, Forum Systems jmacy@forumsys.com Mobile Identity and Edge Security Forum Sentry Security Gateway Jason Macy CTO, Forum Systems jmacy@forumsys.com Evolution Evolution of Enterprise Identities Cloud Computing Iaas Infrastructure as a Service

More information

Middleware integration in the Sympa mailing list software. Olivier Salaün - CRU

Middleware integration in the Sympa mailing list software. Olivier Salaün - CRU Middleware integration in the Sympa mailing list software Olivier Salaün - CRU 1. Sympa, its middleware connectors 2. Sympa web authentication 3. CAS authentication 4. Shibboleth authentication 5. Sympa

More information

Which services and networks are subject to the Electronic Communications Act?

Which services and networks are subject to the Electronic Communications Act? Report number PTS-ER-2009:12 Date 11 March 2009 Which services and networks are subject to the Electronic Communications Act? Guidance Which services and networks are subject to the Electronic Communications

More information

GlassFish Security. open source community experience distilled. security measures. Secure your GlassFish installation, Web applications,

GlassFish Security. open source community experience distilled. security measures. Secure your GlassFish installation, Web applications, GlassFish Security Secure your GlassFish installation, Web applications, EJB applications, application client module, and Web Services using Java EE and GlassFish security measures Masoud Kalali PUBLISHING

More information

Power quality analysis of a 110 MW wind farm in a 130 kv switchyard. Elforsk rapport 13:13

Power quality analysis of a 110 MW wind farm in a 130 kv switchyard. Elforsk rapport 13:13 Power quality analysis of a 110 MW wind farm in a 130 kv switchyard Elforsk rapport 13:13 My Näslund, Elisabeth Lindberg, Anette Larsson, Urban Axelsson Jqnuary 2013 Power quality analysis of a 110 MW

More information

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE Strid i IT-domänen Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

More information

Network training for real progress.

Network training for real progress. KURSKATALOG 2 013 / 2014 Network training for real progress. Cisco NetApp VMware Fast Lane Fast Lane Den säljbara skillnaden. Vårt jobb är att utbilda nätverkstekniker på ny teknik. Det är en uppgift som

More information

Unified Communications with Lync 2013

Unified Communications with Lync 2013 Unified Communications with Lync 2013 ALEXANDRE KOHEN KTH Information and Communication Technology Degree project in Communication Systems Second level, 30.0 HEC Stockholm, Sweden Unified Communications

More information

SAML basics A technical introduction to the Security Assertion Markup Language

SAML basics A technical introduction to the Security Assertion Markup Language SAML basics A technical introduction to the Security Assertion Markup Language WWW2002 Eve Maler, XML Standards Architect XML Technology Center Sun Microsystems, Inc. Agenda The problem space SAML concepts

More information

REPORT 6/14. Chemicals in textiles. kemikalieinspektionen.se. Risks to human health and the environment. Report from a government assignment

REPORT 6/14. Chemicals in textiles. kemikalieinspektionen.se. Risks to human health and the environment. Report from a government assignment Chemicals in textiles Risks to human health and the environment Report from a government assignment REPORT 6/14 kemikalieinspektionen.se The Swedish Chemicals Agency is a supervisory authority under the

More information

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2007 Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master s Thesis in Media Technology (30

More information

IT Security in the USA, Japan and China

IT Security in the USA, Japan and China A2005:015 IT Security in the USA, Japan and China Martin Ahlgren, Magnus Breidne, Anders Hektor IT Security in the USA, Japan and China - A Study of Initiatives and Trends within Policy, R&D, Industry

More information

DEPLOYMENT GUIDE Version 1.0. Deploying the BIG-IP LTM with Apache Tomcat and Apache HTTP Server

DEPLOYMENT GUIDE Version 1.0. Deploying the BIG-IP LTM with Apache Tomcat and Apache HTTP Server DEPLOYMENT GUIDE Version 1.0 Deploying the BIG-IP LTM with Apache Tomcat and Apache HTTP Server Table of Contents Table of Contents Deploying the BIG-IP LTM with Tomcat application servers and Apache web

More information

Corporate Social Responsibility Report 2008 Schenker AB and Group companies in Sweden

Corporate Social Responsibility Report 2008 Schenker AB and Group companies in Sweden Corporate Social Responsibility Report 2008 Schenker AB and Group companies in Sweden Report according to the GRI standards Environmental core indicators Financial core indicators Social core indicators

More information

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och riskhantering Lunds tekniska högskola

More information

Summary of the requirements of this form

Summary of the requirements of this form Summary of the requirements of this form 1. Information about the members of your research team (see p. 2) 2. A list of your publications and conference papers relevant to your RAB funded project (see

More information

Registry for identifiers assigned by the Swedish e- identification board

Registry for identifiers assigned by the Swedish e- identification board Registry for identifiers assigned by the Swedish e- identification board Version 0.96 2013-10-15 1 1 BACKGROUND... 3 2 STRUCTURE... 4 2.1 URI IDENTIFIERS... 4 2.2 OID IDENTIFIERS... 4 3 MAINTENANCE OF

More information

Certificate Management

Certificate Management Certificate Management Palo Alto Networks PAN-OS Administrator s Guide Version 6.0 Contact Information Corporate Headquarters: Palo Alto Networks 4401 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 www.paloaltonetworks.com/company/contact-us

More information

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel http://labs.centralnic.com/net_epp_client.php Mer komplett Klarar

More information

NSTIC National Program Office Discussion Draft STANDARDS CATALOG

NSTIC National Program Office Discussion Draft STANDARDS CATALOG NSTIC National Program Office Discussion Draft STANDARDS CATALOG Contents Introduction Source Documents Introduction This document is a contribution from the NSTIC National Program Office to the Identity

More information

NIST Test Personal Identity Verification (PIV) Cards

NIST Test Personal Identity Verification (PIV) Cards NISTIR 7870 NIST Test Personal Identity Verification (PIV) Cards David A. Cooper http://dx.doi.org/10.6028/nist.ir.7870 NISTIR 7870 NIST Text Personal Identity Verification (PIV) Cards David A. Cooper

More information

Multi-Tenancy Authorization System with Federated Identity for Cloud-Based Environments Using Shibboleth

Multi-Tenancy Authorization System with Federated Identity for Cloud-Based Environments Using Shibboleth Multi-Tenancy Authorization System with Federated Identity for Cloud-Based Environments Using Shibboleth Marcos A. P. Leandro, Tiago J. Nascimento, Daniel R. dos Santos, Carla M. Westphall, Carlos B. Westphall

More information

Air pollution and children s health in Sweden

Air pollution and children s health in Sweden Air pollution and children s health in Sweden An enquiry into how the economic benefit of improvements in children s health resulting from reductions in air pollution can be assessed LENA NerHAGEN, TOM

More information

PowerChute TM Network Shutdown Security Features & Deployment

PowerChute TM Network Shutdown Security Features & Deployment PowerChute TM Network Shutdown Security Features & Deployment By David Grehan, Sarah Jane Hannon ABSTRACT PowerChute TM Network Shutdown (PowerChute) software works in conjunction with the UPS Network

More information

CBA of Cycling. TemaNord 2005:556

CBA of Cycling. TemaNord 2005:556 CBA of Cycling TemaNord 2005:556 CBA of Cycling TemaNord 2005:556 Nordic Council of Ministers, Copenhagen 2005 ISBN 92-893-1209-2 This publication can be ordered on www.norden.org/order. Other Nordic publications

More information

good research practice

good research practice good research practice VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 3:2011 GOOD RESEARCH PRACTICE The Swedish Research Council s expert group on ethics Head: Göran Hermerén This report is based on Good Research Practice

More information

Nick McClure University of Kentucky

Nick McClure University of Kentucky Nick McClure University of Kentucky Nick McClure Lead Systems Programmer University of Kentucky nickjm@uky.edu Redundancy Multiple components able to perform the same tasks Clustering (Database/Storage)

More information