TEKNISK DATABLAD TECHNICAL DATASHEET CHEMICAL RESISTANCE CHART KEMIKALIE RESISTENSLISTE

Size: px
Start display at page:

Download "TEKNISK DATABLAD TECHNICAL DATASHEET CHEMICAL RESISTANCE CHART KEMIKALIE RESISTENSLISTE"

Transcription

1 Et plastmateriales bestandighed over for kontakt med kemikalier er stærkt afhængig af det enkelte materiales opbygning og struktur, ligesom temperatur og tiden spiller en afgørende rolle. Man bør være opmærksom på at selv om et materiale er bestandigt overfor et bestemt kemikalium, kan materialet svigte, hvis det samtidigt er udsat for en mekanisk belastning, så som tryk, slid eller slag. Følgende liste over 6 forskellige polymerers resistens overfor en række kemikalier er resultater af afprøvninger udført af råvare leverandøren i henhold til standard procedurer. Tabellen er en guide og resultaterne skal betragtes som gennemsnitsværdier uden garanti fra vor side. / : har god bestandig overfor: - brændstoffer (hydrocarbon baseret), smøremidler (olier og fedt), baser, salt vand, maritim atmosfære, salt opløsninger og en lang række opløsningsmidler som alkohol, ketoner, ester og ether er ikke bestandig over for: - mange syrer, stærke baser og oxidationsmidler - klorbaserede produkter Bestandigheden over for mange organiske syrer, mineralske salte, stærke baser og oxidationsmidler begrænset og direkte afhængig af den kemiske komposition, temperatur og koncentration. Agtpågivenhed bør udvises, når kemikalier som ikke alene angriber polyamid 11 og 12, blandes. Fenoler, myresyrer og nogle fluor alkoholer kan have en opløsningseffekt på polyamid. : er bestandig over for: - de fleste mineralske og organiske syrer, oxiderende miljøer, kulbrinter, alkoholer og halogen opløsningsmidler. er ikke bestandig over for: - fluor, varm svovlsyre, varme konc. alkalier og opløsningsmidler som acetone ethylacetat, hvor kvælder op. PP: PP er bestandig over for: - de fleste vandige opløsninger af salte, syrer og baser samt alkohol og enkelte olier PP er ikke bestandig over for: - oxiderende kemikalier (salpetersyre, olium og halogener) samt kulbrinter som forårsager kvældning - de fleste kemikalier ved temperaturer > 60 C. HDPE / LDPE: HDPE er bestandig over for: - de fleste vandige opløsninger af salte, syrer og baser. HDPE er ikke bestandig over for: - stærkt oxiderende kemikalier (salpetersyre, olium og halogener) - de fleste kemikalier ved temperaturer > 60 C. The chemical resistance of a plastic material strongly depends on the composition and structure of the material, the ambient temperature and exposure time. One have to be aware that even though a material is resistant to a certain chemical, the material might fail, if it is exposed simultaneously to mechanical strain such as pressure, abrasion or impacts. The following chemical resistance chart for 6 different polymers versus a wide range of chemical compositions is a result of tests carried out by the raw material supplier according to standard procedures. The chart is meant only as a guide and has to be regarded as average values and do not constitute a warranty of any kind from our side. / : / shows good resistance to: - bases, salt solutions, salt water, marine atmospheres, oils, greases and petroleum products / is not resistant to: - many acids, strong bases and oxidizing agents - chlorine based products Resistance to mineral salts, organic acids and strong oxidizing agents varies with the chemical group involved, concentration and temperature. The same applies to mixtures of chemicals which alone do not attack polyamide 11 and 12, but when mixed together can produce synergistic reactions. Phenols and formic acid are powerful solvents and are used for certain application techniques. Some fluoroalcohols also have solvating characteristics. : is resistant to: - most mineral oils and organic acids, oxidising environments, hydrocarbons, alcohol and halogenous solutions. is not resistant to: - flour, warm sulphuric acid, warm concentrated alkali and solutions like acetone ethyl acetate, in which will swell. PP: PP is resistant to: - most aqueous solutions of salts, acids and bases plus alcohol and some oils PP is not resistant to: - oxidizing chemicals (nitric acid, oleum and halogens) also hydrocarbons which causes swelling - most chemicals at temperatures > 60 C. HDPE / LDPE : HDPE is resistant to: - most aqueous solutions of salts, acids and bases HDPE is not resistant to: - highly oxidizing chemicals (nitric acid, oleum and halogens) - most chemicals at temperatures > 60 C. Symbol forklaring: N = Ikke resistent L = Begrænset resistent * = Kvælning ** = Misfarvning Explanation of symbols: N = Not resistant L = Limited * = Swelling ** = Discoloration Side / Page 1 / 15

2 A Acetaldehyde Acetaldehyd 60/L N N 60/L 20 Acetamide 25 N Acetic acid Eddikesyre 5% in water 50 Acetic acid Eddikesyre 10% in water Acetic acid Eddikesyre 50% in water 20/L Acetic acid Eddikesyre 80% in water Acetic acid Eddikesyre Pure /L 60/L** 60/L** Acetic anhydride Eddikesyreanhydrid 20/L N N 20 60/L** 20 Acetone Acetone Pure 40 N N /L Acetone Acetone 10% in water Acetonitrile 50 N Acetophenone N N 20 20/L Acetyl bromide Acetyl chloride Acetylacetone N N Acetylene Acetylen Acrylonitrile /L Adipic acid Adipic ester 60/L Air Luft Alcoholic spirits 40% Ethyl Alcohol Allyl acetate 60/L 60/L Allyl alcohol L Allyl chloride /L N Alum Alun Aqueous sol Aluminum acetate Aqueous sol. or solid Aluminum bromide Aluminum chloride up to 40% in water Aluminum fluoride Aqueous sol. or solid Aluminum hydroxide Aluminum nitrate Aqueous sol. or solid Aluminum oxychloride Aluminium salt 100 Aluminium sulphate Aluminiumsulfat Aqueous sol. or solid Amino acids Ammonia, gas Ammoniak, gas N N Ammonia, liquid Ammoniak, væske Concentrated 90/L N N Ammonium acetate Aqueous sol. or solid Ammonium alum Aqueous sol. or solid Ammonium bifluoride Aqueous sol. or solid Ammonium Bromide Aqueous sol. or solid Ammonium carbonate Aqueous sol. or solid Ammonium chloride Aqueous sol. or solid Ammonium dichromate Aqueous sol. or solid Ammonium fluoride Aqueous sol. or solid Ammonium hydroxide Ammoniak Up to concentrated Ammonium metaphosphate Aqueous sol. or solid Ammonium nitrate Ammoniumnitrat Aqueous sol. or solid Ammonium persulfate Aqueous sol. or solid Ammonium phosphate Aqueous sol. or solid Ammonium sulphate Ammoniumsulfat Aqueous sol. or solid 60/L Ammonium sulfide Aqueous sol. or solid Ammonium thiocyanate Aqueous sol. or solid Amyl acetate Amylacetat /L 60 60/L Amyl alcohol 40/L /L Sec-Amyl alcohol Amyl chloride /L N Amyl phtalate 60/L 20/L Amylic grease 90 Aniline Anilin 20/L /L Aniline hydrochloride Aqueous sol. or solid Animal grease Dyrefedt 90 Animal oils 60/L 60/L Anisole 20/L 20 20/L Side / Page 2 / 15

3 Anethole 20 Antifreeze + water 2V-7V Antimony pentachloride Solid N Aqua regia N N N Aqueous hydroquinone 20 Aqueous aluminium salt Any 60/L Apple juice 60 Apple purée 100 Aromatic crude 60 Arsenic acid Aqueous sol Asphalt /L 60/L** 60/L** B Barium carbonate Barium chloride Bariumklorid Aqueous sol. or solid Barium hydroxide Barium nitrate Aqueous sol. or solid Barium salts Any Barium sulfate Barium sulfide Battery acid Batterisyre Beer Øl Beeswax 60/L 60/L 20 Beet sugar liquors Benzaldehyde Benzaldehyd 40/L 20 N 20 60/L 20/L Benzene Benzen 60/L /L 20/L 20/L Benene + petrol 50 / 50 80/L Benzenesulfonic acid Aqueous sol. or solid Benzoic acid Benzol 60/L Benzoyl chloride /L N Benzoyl peroxide Benzyl alcohol Benzylalkohol 20/L /L 60 60/L Benzyl chloride /L N Benzyl ether Benzylamine Aqueous sol. or liquid 25 N Bichromate - sulphuric acid N N Bismuth salts Bitter almond oil 20 Bitumen 60/L** 60/L** Black liquor Bleaching liquid Blegeopløsning /L 20/L 20/L Bone oil Borax Boracic acid Sat. solution (4,9%) 60 Boric acid Boron trifluoride /L 60/L Brake fluid /L Brine Brine, acid Brine, basic Brine, chlorinated acid Bromic Acid Aqueous sol N N Bromine dry gas L L N N Bromine liquid Nom L N N N Bromine, water Nom L N Bromobenzene Bromoform m-bromotoluene Butadiene Butane Butan Butanediol Aqueous sol. or liquid Butanol 60 60/L Butanone 60/L 60/L 20 Butter Butyl acetate Butylacetat N 20/L 60/L 60/L Butyl acrylate /L 60/L Side / Page 3 / 15

4 Butyl alcohol Butylalkohol Aqueous sol. or liquid 40/L /L sec-butyl alcohol Aqueous sol. or liquid t-butyl alcohol Aqueous sol. or liquid Butyl bromide Butyl chloride Butylcellosolve 12% in water 20 Butyl Ether 40 N Butyl glycol Butyl mercaptan Butyl phenol /L Butyl phenone N N Butyl phthalate 60/L 20/L Butyl stearate Butylamine Aqueous sol. or liquid N N sec-butylamine Aqueous sol. or liquid 20 N t-butylamine Aqueous sol. or solid 20 N 1-Butylene Butyraldehyde Butyric acid /L 60/L C Calcium acetate Aqueous sol. or solid Calcium bisulfate Aqueous sol. or solid Calcium bisulfite Aqueous sol. or solid Calcium bromide Aqueous sol. or solid Calcium carbonate Calcium chlorate Aqueous sol. or solid Calcium chloride Kalciumklorid Aqueous sol. or solid Calcium hydroxide Calcium hypochlorite Aqueous sol. or solid Calcium nitrate Aqueous sol. or solid Calcium oxide Calcium phosphate Calcium sulfite N Calcium sulphate Kalciumsulfat Camphor 20/L 20/L Cane sugar liquors Caprylic acid Carbon dioxide Carbone bisulfide 40/*+** Carbon disulphide Svovlkulstof 40/L /L 20/L 20/L Carbon monoxide Carbon tetrachloride Kultetraklorid 20/L N 20/L N Carbonic acid Casein Castor oil /L Caustic soda solution Cetyl alcohol (hexadecanol) Chloral hydrate /** 60/** Chloric acid Aqueous 1% Chloric acid Aqueous 10% Chlorinated lime Chlorinated phenol Chloride Klor 5% in CCl Chlorine dioxide Chlorine water L /L 60/L 60/L Chlorine, gas L N 20/L 20/L Chlorine, liquid L N N N Chloroacetic acid Aqueous sol. or pure N N Chloroacetyl chloride Chlorobenzene /L 20/L 20/L Chlorobenzene-sulfonic acid Aqueous sol. or pure Chlorobenzyl chloride Chlorofluorocarbon Chlorofluorocarbon Chlorofluorocarbon Chlorofluorocarbon Side / Page 4 / 15

5 Chlorofluorocarbon Chlorofluorocarbon Chlorofluorocarbon Chlorofluorocarbon Chloroform 20/L /L 20/L - N N 6-Chlorohexanol Chlorohydrin Chloropicrin /L Chlorosulfonic acid N N 25 N Chlorotrimethylsilane Chrome alum Aqueous sol. or solid Chrome baths (industrial) 60 Chromic acid (chromium salts) Kromsyre Up to 40% in water /L 20/L 20/L Chromic acid Kromsyre 50% in water /L 20/L Chromic-sulphuric acid mixture N N N Chromium trioxide Cold sat. 20/L 20/L 20/L Comic anydride 10% N Chromyl chloride Cider Frugtvin Citric acid Citronsyre Aqueous sol. or solid 60/L Coal gas Coal tar 60/L 60/L** 60/L** Coconut oil /L 60/L Coffee Copper acetate Aqueous sol. or solid Copper carbonate, basic Copper chloride Aqueous sol. or solid Copper cyanide Copper fluoride Copper nitrate Aqueous sol. or solid Copper salt Saturated sol Copper sulphate Kobbersulfat Aqueous sol. or solid Corn oil /L 60/L 60/L Corn syrup Cottonseed oil /L Cresol Any L /L 60/L** 20/L Cresylic acid Crotonaldehyde /L 20/L Crude oil 60* /L 60/L Cryolite Cuprous Chloride Cyclohexane Cycloheksan 60/L /L Cyclohexanol 40/L /L Cyclohexanone (anone) Cycloheksanon 40/L /L Cyclohexyl Acetate D Decahydronaphthaline 20/L Decane Detergent Dextrin Aqueous sol. or solid Diacetone alcohol Diaceton alkohol 60/L 25 N Diammonium phosphate 60/L p-dinomobenzene ,2,-DiNomopropane Dibutyl Phthalate N N 20 60/L 20/L Dibutyl Sebacate N N 60/L 20/L Dichlorethane 20/L 60/L N Dichlorethylene 20/L Dichloroacetic acid 50% Dichloroacetic acid Aqueous sol. or liquid /L** 20 Dichloroacetic acid methyl ester 60 20/L o-dichlorobenzene /L N Dichlorodimethylsilane Dichlorodiphenyltrichlorethane (DDT) Dichloroethylene Side / Page 5 / 15

6 Dichloropropane 20/L N Dichloropropene 20/L N 2,2-Dichloropropionic Acid aa-dichlorotoluene Diesel Fuels Diesel 60/* /L Diesel Oil 60/* Diethanolamine Aqueous sol. or liquid 60/* N N Diethyl Malonate N N Diethylamine Aqueous sol. or liquid 25 N Diethyleneglycol 40/* Diethyleneglyol Diethylenetriamine Aqueous sol. or liquid Diethanolamine Diætylalkoholamin Aqueous sol. or liquid 20 N Diethylether 20/L 20/L 20/L Diglycolic acid 30% Diglycolic acid Diisobutyl ketone /L Diisobutylene Diisononylphthalate Diisopropulether 20/L 20/L 20/L Diisopropyl Ketone 20 N 2,6-Dimehyl-4-heptanol Dimethyl acetamide N N Dimethyl formamide Dimetyl formamid 80/*+** N N 20 60/L 20 Dimethyl phthalate 25 N 20 20/L Dimethyl Sulfate 40/L Dimethyl Sulfoxide N N ,5-Dimethyl-1,5-hexadiene Dimethylamine Aqueous soluton or gas 25 N Dimethylaniline Dinitroorthocresol L Dioctyladipate 20 Dioctylphtalate Dioctylphthalat /L Dioctylphosphate 90/L 1,4,1,4-Dioxane 60/L N N 20/L Dioxolane N N Diphenyl 90/L Dipropylene Glycol Methyl Ether 25 N Disodium Phosphate Aqueous sol. or solid Disodium sulphate Divinyl Benzene Drinking water, also chlorinated E Eau de Javelle (potassium hypochlorite bleaching solution) 20/L 20/L Eau de Labarraque (sodium hypochlorite bleaching solution) 20/L 20/L Edible oil, vegetable 60/L Edible oil, animal 60/L Engine oil 60 60/L Epichlorohydrin N N Epsom salts Aqueous sol. or solid Essential oils 60 60/L Esters, aliphatic 60/L 20/L Ethane 60 Ethanethiol Ethanol Ethanolamine Aqueous sol. or liquid N N Ether 20/L 20/L 2-Ethoxyethyl acetate Aqueous sol. or liquid Ethyl acetate Ethylacetat 60 N N 20/L Ethyl acetoacetate Ethyl acrylate Ethyl alcohol (Ethanol) Ethylalkohol Aqueous sol. or liquid 40/L Ethyl chloride N 20/L 20/L Ethyl chloroacetate Side / Page 6 / 15

7 Ethyl chloroformate Ethyl cyanoacetate Ethyl ether /L 20/L Ethyl formate Ethyl-1-hexanol Ethylbenzene /L 20/L 20/L Ethylene 60 Ethylene chlorhydrine Glykol-klorhydrin Aqueous sol. or liquid L ** 60** Ethylene chloride 20/L 20/L 20/L Ethylene dichloride /L 20/L Ethylene glycol Aqueous sol. or liquid 60/L Ethylene oxide Ethylenoxyd 60/L Ethylenediamine Aqueous sol. or liquid /L F Fatty acid esters Fedtsyreestere /L 60/L Fatty acids, sulfonates Fatty alcohol sulphonate Ferric chloride Aqueous sol. or solid Ferric hydroxide Ferric nitrate Aqueous sol. or solid Ferric sulfate Ferric sulfide Ferrous chloride Aqueous sol. or solid Ferrous hydroxide Ferrous nitrate Aqueous sol. or solid Ferrous sulfate Fir-needle oil 60 Fixing salts All Floor polish 60/L Fluid for hydrolic Nakes 60 Fluorine Fluor L N N Fluorhydric acid 40% N Fluoroboric acid Aqueous sol /L 60/L Fluorosilic acid 20/L Formaldehyde Formaldehyd up to 40% in water Formaldehyde Formaldehyd Technical 40/L Formic acid Myresyre Aqueous sol. or liquid N Formic acid Myresyre 50% 20/L 20/L Freon 11 60/L Freon /L Freon /L Freon /L Freon 12 60/L Freon 12 B1 20/L Freon 13 60/L Freon 21 50/L Freon /L Freon 22 60/L Freon 31 60/L Freon 32 60/L Freon /L Freon C /L Freon C /L Fructose Aqueous sol. or solid Fruit juices, pulp Frugt juice Fuel oil Nændselsolie 60/* /L 60/L 20/L Fuel oil for planes 60 Fuel (leaded) 60/L Fumaric acid Furan N N Furfural 60/L Furfuryl alcohol Furfural Aqueous sol. or liquid ** 60** Furniture polish 60/L Fused grease 60 G Side / Page 7 / 15

8 Gallic acid Gas, manufactured Gas, forarbejdet Gas, natural Natur gas Gas, lighting Lighter gas 40 Gasoline, leaded Benzin (bly holdig) Gasoline, sour Benzin /L 20/L Gasoline, unleaded Benzin (blyfri) Gelatin Gin Glucose Glukose Aqueous sol. or solid Glue Lim Glutamic acid Glycerine Glycerin Aqueous sol. or liquid 60/L Glycerinestearate 60 Glycine Aqueous sol. or solid Glycol + water 50 / /N 100 Glycol + water 40 / 60 80/N 100 Glycol + water 33 / /N Glycolic acid H Heptane 60/* /L 60/L 20 Hexachloro-1,3-butadiene Hexamethylenediamine N N Hexamethylphosphotriamide N N Hexane Heksan 60/* /L 60/L 20 Hexyl alcohol Hydraulic oil 20 Hydraulic fluid 90/N 60/L 20 Hydrazine Aqueous sol. or liquid Hydrazine dihydrochloride Aqueous sol. or solid Hydrazine hydrate Aqueous sol. or liquid Hydriodic acid Aqueous sol Hydrobromic acid Up to 50% in water Hydrochloric acid Saltsyre 1% 40/L Hydrochloric acid 10% 40/L Hydrochloric acid 20% 20/L Hydrochloric acid 30% 20/L Hydrochloric acid Up to "concentrated" N Hydrocyanic acid Aqueous sol Hydrofluoric acid Up to 40% in water /L 60/L Hydrofluoric acid % in water Hydrogen Brint Hydrogen chloride Brint klorid Hydrogen cyanide Hydrogen fluoride Hydrogen peroxide Brintoverilte Up to 30% in water 40/L /L 20/L 20/L Hydrogen peroxide Brintoverilte 90% in water N 20/L 20/L Hydrogen sulfide Hydrogen sulfide Aqueous sol. 60/L Hydroquinone ** 20** Hypochlorous acid Aqueous sol /L 20/L I Ink Iodine 10% in Non-Aq. Sol Iodine, gas Iodoform Iron salt Cold sat Isoamyl ether Isobutyl alcohol Isocyanates 20/L Isooctane /L 60/L 20 Isophorone 60/L Isopropyl alcohol Aqueous sol. or liquid 40/L Isopropyl chloride Isopropyl ether /L 20/L Side / Page 8 / 15

9 Isopropylbenzene J Jet Fuel (JP4, JP5) K Kerosene Petroleum 60/L /L 20 20/L L Latic acid Mælkesyre 10% Latic acid Mælkesyre Aqueous sol. or pure Lanolin Lard oil Lauric acid Laurile peroxide 20 Lauroyl chloride Lauryl mercaptan Lauryl sulfate Lead acetate Aqueous sol. or solid Lead chloride Lead nitrate Aqueous sol. or solid Lead sulfate Lead tetraethyl Lemon oil Limewater 60/L Linoleic acid Linseed cakes 90 Linseed oil Hørfrø olie /L Lithium bromide Aqueous sol. or solid Lithium chloride Aqueous sol. or solid Lubicating oil /L 60/L M Magnesium carbonate Magnesium chloride Magnesiumklorid Aqueous sol. or solid Magnesium citrate Magnesium hydroxide Magnesium nitrate Aqueous sol. or solid Magnesium salts Cold sat Magnesium sulfate Aqueous sol. or solid Maleic acid Aqueous sol. or solid Maleic anhydride 25 N Malic acid Aqueous sol. or solid Manganese sulfate Aqueous sol. or solid Menthol 20 Mercuric chloride Mercuric cyanide Mercuric nitrate Aqueous sol. or solid Mercury Kviksølv Mercury salts Cold sat Merchurochrome Diluted solution 20 Methacrylic acid /L Methane Methan Methanesulfonic acid Aqueous sol. or liquid Methyl acetate Methylacetat Methyl acrylate /L Methanol Methylalkohol (træsprit) Aqueous sol. or liquid 40/L Methyl bromide Metylbromid N N Methyl chloride Metylklorid /L N Methyl chloroacetate 25 N Methyl chloromethyl ether 25 N Methyl ethyl ketone Metylethylketon 60/L N N 60/L 20 20/L Methyl isobutyl ketone Metylisobutylketon N N Methyl methacrylate Methyl salicylate Methylamine N N Methylchloroform Methylene bromide Side / Page 9 / 15

10 Methylene chloride 20/L /L 20/L N Methylene iodine Methylsufuric acid Aqueous sol. or liquid Methyltrichlorosilane Milk Mælk Mineral oil /L 60/L 60/L Mineral water Molasses Monochlorobenzene 20/L 20/L 20/L Morpholine Aqueous sol. or liquid Motor oil /L 60/L Mustard Sennep N Nail varnish 60/L 60/L 60/L Naphtha 60/* /L 60/L Naphtalene Naftalin Nickel acetate Aqueous sol. or solid Nickel chloride Aqueous sol. or solid Nickel nitrate Aqueous sol. or solid Nickel salts Cold sat Nickel sulfate Aqueous sol. or solid Nicotine Nicotinic acid Nitric acid Salpetersyre Up to 10 % in water N Nitric acid Salpetersyre fuming N N N Nitric acid Salpetersyre % in water N N N N Nitrobenzene 20/L /L 20 20/L Nitrocellulose varnish Nitrochlorobenzene L Nitroethane Nitrogen Nitrogen Dioxide Nitroglycerin Nitromethane Nitromethane / Methyl alcohol 40 / 60 20/L Nitrotoluene /L Nitrous Oxide N N O Octane 60/L Octene Oleic acid Oliesyre Oleum N N N Olive oil /L Orange juice Orange oil 20 Organic peroxide 20/L Orthodichhlorobenzene 20/L Oxalic acid Oxalsyre 60/L /L Oxygen Ilt 60/L Ozone Ozon 20/L /L 20/L 20/L P Palm oil /L Palmitic acid Paradichlorobenzene 40 Paraffin /L Paraffin oil /L Paraffin wax 60 60/L 60/L Peanut oil (L) Peppermint oil Perchloric acid 10% in water Perchloric acid 70% in water Perchloroethylene Perklorethylen 20/L /L N Perchloromethyl mercaptan Perfume 20 Petrol (standard) 60/* 20/L Side / Page 10 / 15

11 Petrol (super) 20/L Petrolatum Petroleum 60/* /L 60/L 20/L Petroleum ether 60 20/L 60/L 20 Phenols Fenoler 5% in water 20/L Phenols Fenoler N ** 20/L 1-Phenol-2-sulfonic acid Phenyl Ether Phenylhydrazine /L 20/L Phenylhydrazine hydrochloride Aqueous sol. or solid o-phenylphenol Phosgene /L Phosphoric acid 10% 40/L Phosphoric acid 40% 40/L Phosphoric acid 50% 40/L Phosphoric acid Fosforsyre < 85 % in water Phosphoric acid Fosforsyre 85 % in water /L** 60/L** Phosphorus oxychloride L N N 60/L 60/L 60/L Phosphorus pentachloride Phosphorus pentoxide Phosphorus, red Phosphorus trichloride L N N Photographic developer 60 60** 60** Phthalic acid Picric acid Pikrinsyre 20/L Pine-needle oil Pine tar oil 90 Plating Solutions: Nass Plating Solutions: Cadmium Plating Solutions: Chrome Plating Solutions: Copper Plating Solutions: Iron Plating Solutions: Lead Plating Solutions: Nickel Plating Solutions: Rodium Plating Solutions: Silver Plating Solutions: Speculum Plating Solutions: Tin Plating Solutions: Zinc Polyester plasticisers 60/L 20/L Polyester resins 20/L 20/L Polyethylene glycol Polyglycols Polyvinyl acetate Polyvinyl alcohol Potassium N N Potassium acetate Aqueous sol. or solid Potassium alum Aqueous sol. or liquid Potassium aluminum chloride Potassium aluminum sulphate Potassium bicarbonate Aqueous sol. or solid Potassium bisulfate Aqueous sol. or solid Potassium borate Aqueous sol. or solid Potassium bromate Aqueous sol. or solid Potassium bromide Aqueous sol. or solid Potassium carbonate (potash) Aqueous sol. or solid 60/L Potassium chlorate Potassium chloride Aqueous sol. or solid Potassium chromate Aqueous sol. or solid Potassium cyanide Aqueous sol. or solid Potassium dichromate 20/L Potassium ferricyanide Aqueous sol. or solid Potassium ferrocyanide Kaliumferricyanid Aqueous sol. or solid Potassium fluoride Aqueous sol. or solid Potassium hydroxide Kaliumhydroxid 5 to 10% in water 60 N N Potassium hydroxide Kaliumhydroxid 50% Side / Page 11 / 15

12 Potassium hydroxide Kaliumhydroxid > 50% in water N N N Potassium hypochlorite Aqueous sol /L 20/L Potassium iodide Aqueous sol. or solid Potassium nitrate Kaliumnitrat Aqueous sol. or solid 20/* Potassium perborate Potassium perchlorate Potassium permanaganate Kaliumpermanganat Aqueous sol. or solid N ** 60** Potassium persulfate Potassium sulphate Kaliumsulfat Aqueous sol. or solid Potassium sulfide Propane Propan Propyl acetate Propyl alcohol Propanol Aqueous sol. or liquid Propylamine N N Propylene dibromide Propylene dichloride N N Propylene glycol Aqueous sol. or liquid 40/L Propylene oxide N N 60 Pyridine Pyridin 20/L N N 20/L 60/L 60/L Pyrogallol Aqueous sol. or solid Pyrosulfuric acid N R Raw gasoline 20/L S Salicylaldehyde Salicylic acid Salt (dry) Sea water Selenic acid Aqueous sol. or pure Silicate 90 Silicon tetrachloride Silicon fluid 60 Silicone oil Silver cyanide Silver nitrate Aqueous sol. or solid Silver salts Silver sulfate Soap Soda water Sodium N N Sodium acetate Aqueous sol. or solid Sodium amalgam N N Sodium benzoate Aqueous sol. or solid Sodium bicarbonate Aqueous sol. or solid Sodium bisulfate Aqueous sol. or solid Sodium bisulfite Aqueous sol. or solid Sodium borate Sodium bromate Aqueous sol. or solid Sodium bromide Aqueous sol. or solid Sodium carbonate Natriumkarbonat Aqueous sol. or solid 60/L Sodium carbonate Natriumkarbonat 10% 50/L 100 Sodium carbonate Natriumkarbonat 50% 50/L Sodium chlorate Aqueous sol. or solid 60/L Sodium chloride (common salt) Sodium chlorite Aqueous sol. or solid Sodium chromate Aqueous sol. or solid Sodium cyanide Aqueous sol. or solid Sodium dichromate Aqueous sol. or solid Sodium dithionite Aqueous sol. or solid Sodium ferricyanide Aqueous sol. or solid Sodium ferrocyanide Aqueous sol. or solid Sodium fluoride Aqueous sol. or solid Sodium fluosilcate Sodium hydrogen carbonate 100 Sodium hydrogen phosphate Aqueous sol. or solid Side / Page 12 / 15

13 Sodium hydroxide (caustic soda) Natriumhydroxid (Kaustisk soda) 100% Sodium hydroxide Natriumhydroxid (soda) > 50% in water N N 60 Sodium hydroxide Natriumhydroxid (soda) 50% 40/L Sodium hydroxide Natriumhydroxid (soda) Up to 10% in water 60/L Sodium hypochlorite (Eau de javel) 6 15% in water /L 20/L 20/L Sodium hypochlorite Up to 5% in water /L Sodium iodide Aqueous sol. or solid Sodium nitrate Aqueous sol. or solid Sodium nitrite Aqueous sol. or solid Sodium palmitate Sodium perchlorate Aqueous sol. or solid Sodium peroxide /L 20/L Sodium perporate 100 Sodium phosphate Aqueous sol. or solid Sodium sulphate Sodium sulphide 40/L Sodium sulphite Sodium thiocyanate Aqueous sol. or solid Sodium thiosulfate (fixing salt) Aqueous sol. or solid Sour crude oil Soya oil 60/L Soybean oil Sojabønne olie /L Stannic chloride Aqueous sol. or solid Stannous chloride Aqueous sol. or solid Starch Stearic acid Stearinsyre 90/L /L 60/L Stilbene Styrene Styren 90/* /L 20/L Succinic acid Sugar syrup Sulphur Svovl Sulfur chloride Sulfur dichloride Sulfur dioxide Sulphoric trioxide Svovlsyrlinganhydrid N N N N Sulphuric acid 1% 60/L Sulphuric acid 5% 50/L Sulphuric acid 10% 40/L Sulphuric acid 30% 40/L Sulphuric acid 50% N Sulphuric acid Svovlsyre % in water N /L 20/L 20/L Sulphuric acid Svovlsyre 98 % in water N /L 20/L 20/L Sulphuric acid Svovlsyre fuming N N Sulfurous anhydride 20/L Sulfuryl chloride N N Sulfuryl fluoride T Tall oil Tallow 80/L Tannic acid Tar /L Tartaric acid Vinsyre Aqueous sol. or solid Tea 100 Terpentine Terpentin 20 L) Tetrabromomethane /L 20/L N Tetrachloroethane /L 20/L N Tetrachlorophenol Tetraethyllead Tetrahydrofurane Tetrahydrofurane Aqueous sol. or liquid 60/L N N 20/L 20/L N Tetrahydronaphtaline 20/L Tetramethylammonium Hydroxide Up to 10% in water Tetramethylurea N N Side / Page 13 / 15

14 Thiocarbonate 20 Thioglycol Thioglycolic acid Thionyl chloride N N N N Thiophene 60/L 20/L 20/L 20/L Thiophosphoryl chloride N N Thread cutting oils Tin chloride Titanium tetrachloride N Toluene Toluol 60/L /L 20/L 20/L Toluenesulfonyl chloride Tomato juice Toothpastes 60 Transformer oil 60 60/L Tributyl phosphate Tributylfosfat 90/L Trichloroacetic acid Up to 10% in water Trichloroacetic acid 50% in water to pure Trichlorobenzene N N Trichloroethane Triklorethan 20/L Trichloroethylene Triklorethylen 20/* /L N N Trichlorophenol Tricresylphosphate Trikresylfosfat 90/L N N Triethanolamine Aqueous sol. or liquid Triethyl phosphate N N 20 Triethylamine Trifluoroacetic acid 50% in water Trifluoroacetic acid Trimethylamine Aqueous sol. or gas Trimethylpentane 60 Triphenylphosphate 60/L Trisodium phosphate Sat. Solution Turpentine Terpentin Turpentine oil Terpentin olie 90/* 20/L 20/L U Urea Urinstof Aqueous sol. or solid 60/L Uric acid V Varnish Lak Varsol Vaseline Vaseline 60 60/L 20/L 20/L Vegetable oil Vinegar Eddike Vinyl acetate /L Vinyl chloride Vinylidene chloride N N W Water Vand Water, salt Havvand Water, sewage Spildvand, kloak Wax, liquid Voks, flydende 20 Whiskey White spirit 20 20/L 20 20/L Wine Vin X Xylene Xylon 40/* /L 20/L 20/L Y Yeast Gær Z Zinc acetate Aqueous sol Zinc bromide Aqueous sol. or solid Zinc chloride Aqueous sol. or solid 60/L Zinc nitrate Aqueous sol. or solid Zinc salts Cold sat Zinc sulfide 90 Side / Page 14 / 15

15 Zinc sulfate Aqueous sol. or solid Symbol forklaring: N = Ikke resistent L = Begrænset resistent * = Kvælning ** = Misfarvning Explanation of symbols: N = Not resistent L = Limited * = Swelling ** = Discoloration Side / Page 15 / 15

WKM DynaCentric High-Performance Butterfly Valves

WKM DynaCentric High-Performance Butterfly Valves WKM DynaCentric High-Performance Butterfly Valves Table of Contents WKM DYNACENTRIC HIGH-PERFORMANCE BUTTERFLY VALVES Features and Benefits... 2 Special Service Valves... 6 Product Specifications Standards

More information

LIMITED WARRANTY Blygold PoluAl

LIMITED WARRANTY Blygold PoluAl Limited Warranty for the Coating LIMITED WARRANTY The heat transfer coils of this unit have been coated with Coating (the Coating ). A unit s coil is defined herein as the heat transfer area up to and

More information

osuree :18 The Swedish values

osuree :18 The Swedish values Occupational Expo osuree Limit Values, AFS 2011: :18 The Swedish Work Environment Authority's provisionss and general recommendations on occupational exposure e limit values AFS 2011:18 Contents The Swedish

More information

PART 3 DANGEROUS GOODS LIST, SPECIAL PROVISIONS AND EXCEPTIONS

PART 3 DANGEROUS GOODS LIST, SPECIAL PROVISIONS AND EXCEPTIONS PART 3 DANGEROUS GOODS LIST, SPECIAL PROVISIONS AND EXCEPTIONS CHAPTER 3.1 GENERAL 3.1.1 Scope and general 3.1.1.1 The Dangerous Goods List in this Chapter lists the dangerous goods most commonly carried

More information

Consolidated List of Commodities Subject to Import Restriction and Commodities Assisted by Customs for Import Examination

Consolidated List of Commodities Subject to Import Restriction and Commodities Assisted by Customs for Import Examination onsolidated List of ommodities Subject to Restriction and ommodities Assisted by ustoms for Examination ODE Description of ommodities 0101.21.00.00-3 Live horses, pure-bred breeding animals 401 0102.21.00.00-2

More information

Office of Solid Waste and Emergency Response LIST OF LISTS

Office of Solid Waste and Emergency Response LIST OF LISTS United States Environmental Protection Agency Office of Solid Waste and Emergency Response EPA 550-B-12-003 October 2012 www.epa.gov/emergencies LIST OF LISTS Consolidated List of Chemicals Subject to

More information

CITY OF SURREY BY-LAW NO. 10771

CITY OF SURREY BY-LAW NO. 10771 CITY OF SURREY BY-LAW NO. 10771 As amended by By-laws No. 11220, 04/16/92; 11298, 05/11/92; 11666, 02/08/93; 11693, 03/01/93; 12268, 04/25/94; 12927, 10/21/96; 13447, 07/06/98; 13642, 02/08/99; 13701,

More information

Detectable by 10.6 ev Lamp Acetaldehyde C2H4O 10.23 Yes 4.7. Gas Name Formula Ionization Potential

Detectable by 10.6 ev Lamp Acetaldehyde C2H4O 10.23 Yes 4.7. Gas Name Formula Ionization Potential 2840 2 Avenue S.E. Calgary, Alberta Canada T2A 7X9 Tel (403) 248-9226 Fax (403) 273-3708 Internet: www.gasmonitors.com Email: bwesales@bwtnet.com 23. prosinec 2005 Korekční faktory Korekční faktory pro

More information

CONSUMER HEALTH PROTECTION COMMITTEE COMMITTEE OF EXPERTS ON MATERIALS COMING INTO CONTACT WITH FOOD

CONSUMER HEALTH PROTECTION COMMITTEE COMMITTEE OF EXPERTS ON MATERIALS COMING INTO CONTACT WITH FOOD CONSUMER HEALTH PROTECTION COMMITTEE COMMITTEE OF EXPERTS ON MATERIALS COMING INTO CONTACT WITH FOOD POLICY STATEMENT CONCERNING PAPER AND BOARD MATERIALS AND ARTICLES INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH

More information

HEADNOTE: ANNEX 2 PRODUCT SPECIFIC RULES. 1. For the purpose of interpreting the Product Specific Rules set forth in this Annex:

HEADNOTE: ANNEX 2 PRODUCT SPECIFIC RULES. 1. For the purpose of interpreting the Product Specific Rules set forth in this Annex: HEADNOTE: ANNEX 2 PRODUCT SPECIFIC RULES 1. For the purpose of interpreting the Product Specific Rules set forth in this Annex: (a) (b) (c) chapter means the first two digits of the tariff classification

More information

Table I Groundwater and Surface Water Cleanup Target Levels - 5 -

Table I Groundwater and Surface Water Cleanup Target Levels - 5 - and Cleanup Target Levels Quality Acenaphthene 83-32-9 20 3 3 Acenaphthylene 208-96-8 210 Acephate 30560-19-1 4 190 190 Acetone 67-64-1 6300 1700 1700 Acetonitrile 75-05-8 42 20000 20000 Acetophenone 98-86-2

More information

Comparison of Chapter 62-777, F.A.C. - May 26 1999 Values vs. April 17, 2005 Values Groundwater and Surface Water Cleanup Target Levels

Comparison of Chapter 62-777, F.A.C. - May 26 1999 Values vs. April 17, 2005 Values Groundwater and Surface Water Cleanup Target Levels Disclaimer The information contained in the and Surface Water Cleanup Target Levels Comparison table is provided to you as an aid in identifying changes in cleanup target levels. However, the tables are

More information

Using the List of Wastes to code waste

Using the List of Wastes to code waste Using the List of Wastes to code waste for Waste Transfer Notes, PPC Permits and Waste Management Licences in England & Wales Living Guidance from the Environment Agency Version 1 April 2006 Table of

More information

TABLE 2. SOIL: RESIDENTIAL AND COMMERCIAL I PART 201 GENERIC CLEANUP CRITERIA AND SCREENING LEVELS

TABLE 2. SOIL: RESIDENTIAL AND COMMERCIAL I PART 201 GENERIC CLEANUP CRITERIA AND SCREENING LEVELS All criteria are expressed in units of parts per billion (ppb;ug/kg). Scientific notation is represented by E+ or E- a value; for example, 2 x 10 6 is reported as 2.0E+6. Analytical results must be expressed

More information

www.osha.gov Personal Protective Equipment

www.osha.gov Personal Protective Equipment www.osha.gov Personal Protective Equipment OSHA 3151-12R 2003 This informational booklet provides a general overview of a particular topic related to OSHA standards. It does not alter or determine compliance

More information

Catalogue 4800 October 2011

Catalogue 4800 October 2011 Back How to Use This Digital Catalog aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Parker Industrial Industrial Hoses

More information

Catalog 900. Product Catalog. Pressure and Temperature Measurement. Mechanical Pressure Diaphragm Seals Mechanical Temperature Accessories

Catalog 900. Product Catalog. Pressure and Temperature Measurement. Mechanical Pressure Diaphragm Seals Mechanical Temperature Accessories Catalog 900 Product Catalog Pressure and Temperature Measurement Mechanical Pressure Diaphragm Seals Mechanical Temperature Accessories R Product Catalog 900 Pressure and Temperature Measurement Product

More information

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1 112

Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1 112 000075-07-0 Acetaldehyde associated with consumption of alcoholic beverages 1 100E Acheson process, occupational exposure associated with 1 111 In prep Acid mists, strong inorganic 1 54, 100F 001402-68-2

More information

INTRODUCTION. The styrene butadiene rubber, SBR, is the most widespread synthetic rubber in the world.

INTRODUCTION. The styrene butadiene rubber, SBR, is the most widespread synthetic rubber in the world. INTRODUCTION The existence of a consolidated industrial park, with large, medium and small size enterprises, combined with the availability of raw materials, basic supplies and infrastructure facilities,

More information

1.6. BIDANG BARANG : OBAT- OBATAN DAN BAHAN KIMIA (36)

1.6. BIDANG BARANG : OBAT- OBATAN DAN BAHAN KIMIA (36) 1.6. BIDANG BARANG : OBAT- OBATAN DAN BAHAN KIMIA (36) 1 Anaerocolt C E.Merck 16275-500 gram/25 test Test 523.200 2 Anhydrous di Sodium Phospate E. Merck, 6586, 500ml (500 G) Gr 685.000 3 Aquadest Kemasan

More information

Design information. Delrin. Module III. acetal resin ONLY BY DUPONT

Design information. Delrin. Module III. acetal resin ONLY BY DUPONT Delrin ONLY BY DUPONT Module III acetal resin Design information Registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company The miracles of science is a trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company

More information

Kerapoxy Design. 14 new. colours

Kerapoxy Design. 14 new. colours IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS EN 12004 REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN 13888 REACTION RESIN GROUT Kerapoxy Design EN 12004 Two-component, decorative,

More information

III. EXEMPTION NOTIFICATIONS FOR IMPORT OF GOODS AT CONCESSIONAL RATE OF DUTY FOR MANUFACTURE OF E XCISABLE GOODS GENERAL N.T. NOTFN. NO.

III. EXEMPTION NOTIFICATIONS FOR IMPORT OF GOODS AT CONCESSIONAL RATE OF DUTY FOR MANUFACTURE OF E XCISABLE GOODS GENERAL N.T. NOTFN. NO. GENERAL EXEMPTION NO. 99 1218 III. EXEMPTION NOTIFICATIONS FOR IMPORT OF GOODS AT CONCESSIONAL RATE OF DUTY FOR MANUFACTURE OF E XCISABLE GOODS GENERAL N.T. NOTFN. NO. 99 Customs (Import of Goods at Concessional

More information

FATS, OILS AND HYDROCARBONS

FATS, OILS AND HYDROCARBONS 161 Acid Value FATS, OILS AND HYDROCARBONS Acid value is defined as the number of mg of potassium hydroxide required to neutralize the acids in 1 g of fatty material. Unless otherwise directed, weigh accurately

More information

PROCESS SAFETY MANAGEMENT OF HIGHLY HAZARDOUS CHEMICALS

PROCESS SAFETY MANAGEMENT OF HIGHLY HAZARDOUS CHEMICALS Occupational Safety and Health Standards PROCESS SAFETY MANAGEMENT OF HIGHLY HAZARDOUS CHEMICALS Field Offices 1111 W 8 th Street, Suite 304 P.O. Box 111149 Juneau, AK 99811-1149 3301 Eagle Street, Suite

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Sulfuric acid 66 Be MSDS 0 3 2 He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 3 0 2 Section 1: Chemical Product and Company Identification Product Name: Sulfuric

More information

Chemical Routes for the Transformation of Biomass into Chemicals

Chemical Routes for the Transformation of Biomass into Chemicals Chem. Rev. 2007, 107, 2411 2502 2411 Chemical Routes for the Transformation of Biomass into Chemicals Avelino Corma,* Sara Iborra, and Alexandra Velty Instituto de Tecnología Química, UPV-CSIC, Universidad

More information

ATER UALITY. By Brian Oram, PG Director of the Center of Environmental Quality

ATER UALITY. By Brian Oram, PG Director of the Center of Environmental Quality ATER UALITY YOUR PRIVATE WELL: WHAT DO THE RESULTS MEAN? By Brian Oram, PG Director of the Center of Environmental Quality Dr. Sid Halsor, PG and Dr. Brian Redmond, PG, Environmental Engineering and Earth

More information

GOVERNMENT NOTICE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: AIR QUALITY ACT, 2004 (ACT NO.

GOVERNMENT NOTICE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AFFAIRS NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT: AIR QUALITY ACT, 2004 (ACT NO. / STAATSKOERANT, 31 MAART 2010 No.33064 3 GOVERNMENT NOTCE No. 248 DEPARTMENT OF ENVRONMENTAL AFFARS 31 March 201 o NATONAL ENVRONMENTAL MANAGEMENT: AR QUALTY ACT, 2004 (ACT NO. 39 OF 2004) LST OF ACTVTES

More information

Page 1. 6. Which hydrocarbon is a member of the alkane series? (1) 1. Which is the structural formula of methane? (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4)

Page 1. 6. Which hydrocarbon is a member of the alkane series? (1) 1. Which is the structural formula of methane? (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 1. Which is the structural formula of methane? 6. Which hydrocarbon is a member of the alkane series? 7. How many carbon atoms are contained in an ethyl group? 1 3 2 4 2. In the alkane series, each molecule

More information