Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 2

Size: px
Start display at page:

Download "Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 2"

Transcription

1 Universidade da Coruña - Facultade de Economía e Empresa PROGRAMAS DE MOBILIDADE: ERASMUS E CONVENIOS BILATERAIS Validacións aprobadas pola Comisión Académico-Docente para o curso NOTAS DE INTERESE... 3 UNIVERSITY OF LIEGE... 4 UNIV. CHIPRE... 8 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITY OF KIEL HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT AND KULTUR LEIPZIG TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH UNIV. OF STUTTGART UNIV. DE BREGTANE OCCIDENTALE GRENOBLE-UNIV PERRE MENDES FRANCE UNIV. DE PARIS XIII-NORD ECOLE SUPERIEURE DE PARIS ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE RENNES UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L ADOUR (UPPA) CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, BUDAPEST UNIV. DEGLI STUDI DI CALABRIA UNIV. DEGLI STUDI DI FERRARA UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZA UNIV. DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIV. DEGLI STUDI DI GENOVA UNIV. DEGLI STUDI DI MILANO UNIV. Degli STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA UNIV. DEGLI STUDI DI PALERMO UNIV. DEGLI STUDI DI PERUGIA (POLO DI TERNI) UNIV. DEGLI STUDI DI PERUGIA (POLO DI PERUGIA) UNIV. DEGLI STUDI DI TERAMO ROMA. LIBERA UNIVERSITÀ MARIA Ss. ASSUNTA DI ROMA UNIVERSITY OF LINCOLN UNIVERSITY OF ULSTER (Campus de Magee) UNIVERSITY OF ABERTAY DUNDEE UNIVERSITY OF CORK DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY UNIV. DE PORTO Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 1

2 UNIV. LUSÓFONA DO PORTO UNIV. DE COIMBRA UNIV. DO MINHO, BRAGA UNIV. TÉCNICA DE LISBOA UNIV. VARSOVIA UNIV. OF WROCLAW AKAD. IN OSKARA LANGEGO (WROCLAW UNIV. OF ECONOMICS) UNIW. IM. ADAMA MICKIEWICZA UNIWERSYTET OPOLSKI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA GDYNIA-ACADEMIA MORSKA W GDYNI ACADEMIA GORNICZO-HUTNICZA CRACOVIA TURKU SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIV. DE LJUBLJANA UNIV. DE LJUBLJANA COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE (BRNO, CHEQUIA) UNIVERSITY OF BAHCESEHIR (Estambul, Turquía) SAN DIEGO STATE UNIVERSITY, EE.UU TOMPKINS CORTLAND COMMUNITY COLLEGE - WALT DISNEY WORLD UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE JANEIRO (UFRJ) UNIVERSIDAD DE SAO PAULO FACULTADES INTEGRADAS DO BRASIL UNIVERSIDAD FED. DE SANTA CATARINA (FLORIANOPOLIS, BRA) UNIVERSIDAD DO ESTADO DE SANTA CATARINA (FLORIANOPOLIS, BRA) UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MEX UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR, CHILE UNIVERSIDAD DE LA HABANA Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 2

3 NOTAS DE INTERESE Programas de mobilidade estudantil internacional: validacións para o curso da Facultade de Economía e Empresa As táboas que seguen foron aprobadas pola Comisión Académico-Docente do Centro, órgano competente para elo segundo o Regulamento de Réxime Interno do Centro, e co gallo de permitir o recoñecemento académico dos seus estudantes nas estadías nos Centros estranxeiros no marco do Regulamento de Xestión da Mobilidade de Estudantes. Os contratos de estudos (Learning agreement) dos estudantes deben, polo tanto, recoller convalidacións contidas nas táboas. Só de tal xeito e tendo en conta a previa matriculación nas materias na, poderase levar a cabo o recoñecemento académico ao remate da súa estadía. As convalidacións destas táboas teñen sido aprobadas en función dunha suficiente similitude entre as materias estranxeiras e as da, tanto no contido como nos créditos. As variacións na oferta académica das universidades estranxeiras poden implicar cambios nas características das súas materias e, aínda, a desaparición dalgunhas. Por isto, as táboas veñen actualizándose para cada ano académico. Os estudantes poderán facer solicitudes de novas convalidacións polo procedimento e nos prazos oportunos que fixe o coordinador a tal efecto. Por outra banda, as variacións na oferta académica das universidades estranxeiras implican que os datos do código, curso ou semestre das materias estranxeiras que figuran nas táboas poidan non ser exactos e deban considerarse só como orientativos. É responsabilidade do estudante informarse da dispoñibilidade das materias estranxeiras. Nembargantes, cumpre que o nome e os créditos (ECTS ou de outro tipo) das materias estranxeiras que figuran nas táboas sexan idénticos aos que figuren no certificado de cualificacións (Transcript of records) da universidade de destino para garantir o recoñecemento académico. Cada táboa está ordeada polo código das materias, salvo nos casos de convalidacións conxuntas para dúas ou máis materias. Tamén poden existir dúas ou máis convalidacións posibles para unha mesma materia da. Non son convalidables materias con especificidades nacionais; en concreto, na Licenciatura de Economía non se convalidan as materias con códigos 201, 205, 206, 306, 407, 408, 409, 604, 610, 611, 612, 613 e 614, mentras que na Licenciatura de ADE non se convalidan as materias con códigos 107, 201, 207, 301, 313, 408, 606 e 612. Ao remate da estadía procederase cas cualificacións. O recoñecemento académico farase materia/s a materia/s, sen ter en conta os posibles excesos ou defectos no número de créditos. Cualificarase única e totalmente as materias contidas no contrato de estudos máis recente, aplicando a equivalencia ao noso sistema de cualificación numérica da cualificación certificada pola universidade estranxeira. Nas convalidacións múltiples do tipo dúas materias ou máis estranxeiras por unha o mais da, a cualificación na será a media ponderada polos créditos estranxeiros. Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 3

4 UNIVERSITY OF LIEGE Varias titulacións de HEC Management School y otras Facultades de ULG Cursos en inglés o en francés (consultar idioma de cada curso) Lic. en Economía (611111) Código Nome materia ECTS* Curso Sem. Código Nome materia Créd. STAT Probabilités et inférence statistique 8 2 anual Estatística económica 2 7,5 STAT Econometrie Introducción á econometría 4,5 ECON LANG Langue anglaise pour le management 4, Inglés 4,5 INFO Informatique de gestion Ofimática 4,5 GEST Principes de marketing Marketing 4,5 GEST Marketing: concepts and decision making Marketing 4,5 MARK Marketing Operationnel 3 master Marketing 4,5 ECON Methodes Econometriques 5 master Econometría 9 ECON0258 European economics Economía europea 4,5 ECON Topics in International Economics 5 máster Economía internacional 4,5 ECON International Trade Economics 5 máster Economía internacional 4,5 ECON Economie Industrielle 4 ó Economía industrial 4,5 GEST GEST Marchés financiers Ó Marchés financiers /Máster Mercados financeiros 4,5 ECON International macroeconomics 5 1 y Política económica superior (finanzas interancionais) 4,5 FINA International Finance 4 máster Política económica superior (finanzas interancionais) 4,5 RECH Advanced Research Studies in Banking 4 máster anual Política económica superior (finanzas interancionais) 4,5 ECON Monnaie, crédit et banque Política monetaria e sistema financeiro 4,5 LANG050-1 Anglais niveau 2 4 CLC 4,5 LANG Anglais niveau 1 4 CLC 4,5 FRANCAISs1 Francais cours du soir(s1) 5 CLC 5,5 FRANCAISs2 Francais cours du soir(s2) 5 CLC 5,5 (*) os que figuran son os mínimos necesarios para o recoñecemento académico Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 4

5 UNIVERSITY OF HEC-LIEGE Varias titulacións de HEC Management School y otras Facultades de ULG Cursos en inglés o en francés (consultar idioma de cada curso) Lic. en ADE (611211) Código Nome materia ECTS* Curso Sem. Código Nome materia Créd. GEST Principes de marketing Economía da empresa: comercialización 4,5 MARK Marketing Operationnel 3 master Economía da empresa: comercialización 4,5 STAT Probabilités et inférence statistique 8 2 anual Estatística empresarial 2 7,5 STAT Econometrie Introducción á econometría 6 MARK Marketing research Investigación de mercados 4,5 ECON Introduction à l analyse microéconomique Microeconomía 2 4,5 ECON Monnaie, crédit et banque Política monetaria e sistema financeiro 4,5 GEST Contabilité analytique el controle de gestion Contabilidade Xeral e Analítica 9 FINA Empirical Finance 4 máster 2 FINA ó Dirección Financeira 9 Corporate Finance FINA FINA Investments 4 ó FINA ó Dirección Financeira 9 Corporate Finance FINA FINA Empirical Finance 4 máster 2 FINA Investments 4 ó Dirección Financeira 9 FINA Empirical Methods in Financial Markets 5 Máster 2 FINA Investments Dirección Financeira 9 FINA Empirical Methods in Financial Markets 5 Máster 2 FINA Investments and Portfolio Management Dirección Financeira 9 ECON Methodes Econometriques 5 master Econometría 9 GEST Introduction à la théorie des organisations GEST Séminaire préparation au rôle de manager 2 máster 1 y 2 GEST Introduction à la théorie des organisations GEST Seminar on leadership for future managers 2 máster 2 GEST Introduction à la théorie des organisations GEST Analyse des organisations 5 5 2/anua GEST Analyse des organisations 5 5 2/anua GEST Séminaire préparation au rôle de manager 2 Máster 1 y 2 ERAS003-1 ó Managerial Skills Development 2 Máster 2 GEST GEST Analyse des organisations Analise económica das organizacións Analise económica das organizacións Analise económica das organizacións Analise económica das organizacións Analise económica das organizacións 9 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 5

6 GEST GEST Management des Organizations Analyse des organisations 5 5 máster 5 1 y 2 5 ERAS003-1 ó Managerial Skills Development 2 Máster 2 GEST GEST Analyse des organisations FINA Opérations Financières 4 máster 1 y 2 MATH Mathematique Financiere FINA Opérations Financières 4 máster 1 FINA Mathematique Financiere et actuarielle ECON Introduction à l'analyse macroéconomique Ó Ó ECON macroéconomique Analise económica das organizacións Analise económica das organizacións Análise das Operacións Financeiras 4, Análise das Operacións Financeiras 4,5 4 ó Macroeconomía 2 4,5 MARK Retail Management 4 máster 1 y Distribución comercial 4,5 MARK Strategic Marketing 5 máster 1/anua GEST Marketing: concepts and decision making Dirección comercial 9 RECH Current Research Topics in Marketing 4 máster anual GEST Marketing: concepts and decision making Dirección comercial 9 MARK International marketing 4 ó y 2 GEST Marketing: concepts and decision making Dirección comercial 9 RECH Current Research Topics in Marketing 4 máster anual MARK Strategic Marketing 5 máster 1/anua Dirección comercial 9 MARK International marketing 4 ó y 2 MARK Strategic Marketing 5 máster 1/anua Dirección comercial 9 MARK Marketing Stategique 5 Máster 2 MARK International Marketing Dirección comercial 9 GEST Competitive Strategy in the Marketplace 3 máster 1 y 2 FINA0008-1/2 Global Performance Management 4 máster 1 y Dirección estratéxica e política de empresa 9 FINA Strategic Performance Management 4 Master 2/anua FINA0008-1/2 Global Performance Management 4 máster 1 y Dirección estratéxica e política de empresa 9 GEST Competitive Strategy in the Marketplace 3 máster 1 y 2 FINA Strategic Performance Management 4 Master 2/anua Dirección estratéxica e política de empresa 9 GEST Project Management 5 máster 2 FINA Strategic Performance Management 4 Master 2/anua Dirección estratéxica e política de empresa 9 ECON Economie Industrielle 4 ó y Economía Industrial Europea 6 ECON Microeconomie et économie industrielle Economía Industrial Europea 6 FINA Audit 5 máster Auditoría 4,5 FINA Consolidation and IFRS 5 máster Consolidación de estados financeiros 4,5 FINA Consolidation 4 máster Consolidación de estados financeiros 4,5 FINA Introduction à la comptabilité de gestion 4 máster anual Contabilidade de xestión 4,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 6

7 GEST Comptabilité analytique et de gestion Contabilidade de xestión 4,5 GEST Management des opérations et de la qualité 5 máster Dirección de operacións 4,5 LOGI Supply Chain Management, (français) Dirección de operacións 4,5 LOGI Séminaire intégré de Supply Chain Mngt Dirección de operacións 4,5 GRHO Human resources management 4 máster Dirección de recursos humanos 4,5 GRHO Gestion des ressources humaines 4 máster 1/anua Dirección de recursos humanos 4,5 GRHO Marché du travail, recrutement et seléction 3 máster Dirección de recursos humanos 4,5 Gestion des resources humaines et GRHO /anua Dirección de recursos humanos 4,5 relations professionelles ECON Topics in International Economics 5 máster Economía internacional 4,5 ECON International Trade Economics 5 máster Economía internacional 4,5 GEST Ó GEST Marchés financiers Ó Marchés financiers /Máster Mercados financeiros 4,5 MARK B-to-B and Sales Management 4 máster Organización e administración de vendas 4,5 ECON International macroeconomics 5 máster Política económica internacional 4,5 FINA International Finance 4 máster Política económica internacional 4,5 RECH Advanced Research Studies in Banking 4 máster anual Política económica internacional 4,5 GEST Simulation d'entreprise 4 Master 1/anua Simulación e xogos de empresa 4,5 INFO Management Information Systems (francés) Sistemas de información 4,5 LANG English course for erasmus students 2 CLC 2 LANG050-1 Anglais niveau 2 4 CLC 4,5 LANG Anglais niveau 1 4 CLC 4,5 FRANCAISs1 Francais cours du soir(s1) 5 CLC 5,5 FRANCAISs2 Francais cours du soir(s2) 5 CLC 5,5 ECON International Relations Organisations 4 CLC 4,5 GEST Business Process Management 5 Máster 2 CLC 5,5 (*) os que figuran son os mínimos necesarios para o recoñecemento académico Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 7

8 UNIV. CHIPRE Varias titulacións Código Nome materia (E= cursos en inglés; si no, en griego) MAS001 Mathematics I + 6 Lic. en Economía (611111) ECTS Curso Sem. Código Nome materia Créd Matemáticas para economistas 1 + 7,5 MAS002 Mathematics II Matemáticas para economistas 2 7,5 ECO121 Principles of macroeconomics Macroeconomia I 9 MAS061 Statistical Analysis I Estatística económica 1 4,5 ECO223 Mathematics for Economists II Matemáticas para Economistas III 7,5 ECO222 Introduction to Econometrics Introdución á Econometría 4,5 ECO221 Macroeconomic theory Macroecomonía II 7,5 PBA222 Corporate Financial Management Evaluación e selección de proxectos de investimento 9 MAS062 Statistical Analysis II Estatística económica 3 4,5 ECO211 Microeconomic theory (E) Microeconomia e rexime da competencia na u.e. 7,5 FLL100 General Advanced English Inglés 4,5 FLL101 English for Academic Purposes Inglés 4,5 PBA251 Principles of marketing (E) Marketing 4,5 CSC003 Introduction to computer science and programming Ofimática 4,5 PBA132 Information systems in business Ofimática 4,5 ECO303 Econometrics Econometría 9 ECO313 Public Economics 6 ECO315 International taxation and national policy Economía do sector publico 9 ECO408 Economic growth (E) Macroeconomia 9 ECO308 Economic development (E) Macroeconomia 9 ECO316 Economics of the European Union (E) Economía europea 4,5 ECO310 Money, Banking and Financial markets (E) Politica economica 3 4,5 ECO305 International trade Economía internacional 4,5 PBA438 International business (E) Economía internacional 4,5 ECO355 Topics in International Economics Economía internacional 4,5 PBA241 Introduction to management science (E) Economía da empresa 9 PBA434 Entrepreneurship (E) PBA241 Introduction to management science (E) PBA445 Management of service operations (E) Economía da empresa 9 ECO301 Topics in Microeconomics Microeconomía 9 ECO473 Applied Econometrics Econometría aplicada 4,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 8

9 ECO421 Economics of information and contracts Economía da información 4,5 ECO422 Public Finance Economía dos servizos públicos 4,5 ECO312 Industrial organisation Economía industrial 4,5 ECO416 Topics in european ec. integration Integración económica 4,5 ECO326 Urban and regional economics Politica economica rexional 4,5 ECO306 Internacional Finance (E) Politica economica superior (finanzas interancionais) 4,5 PBA322 Investments and Portfolio Management (E) Teoría da Xestión financeira da empresa 4,5 ECO320 History of economic thought Teoria do valor e da distribucion 4,5 ECO326 Urban and regional economics Teoria economica rexional e urbana 4,5 ELO100 General Advanced English 5 CLC 5,5 Greek intensive course I 6 CLC 6,5 Greek intensive course II 6 CLC 6,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 9

10 UNIV. CHIPRE Varias titulacións Código Nome materia (E= cursos en inglés; si no, en griego) Lic. en ADE (611211) ECTS Curso Sem. Código Nome materia Créd. MAS001 Mathematics I 6 MAS002 Mathematics II Matemáticas empresariais 1 12 PBA251 Principles of marketing (E) Economia da empresa: comercialización 4,5 ECO121 Principles of macroeconomics Macroeconomía 1 9 PBA241 Introduction to management science (E) Economía da empresa: dirección e organización 4,5 MAS061 Statistical Analysis I Estatística empresarial 1 4,5 ECO223 Mathematics for Economists II Matemáticas empresariais 2 7,5 ECO222 Introduction to Econometrics Introdución á Econometría 6 MAS062 Statistical Analysis II Estatística empresarial 3 4,5 ECO211 Microeconomic theory (E) Microeconomía 2 4,5 ECO310 Money, Banking and Financial markets (E) Politica monetaria e sistema financeiro 4,5 S312A Opera iunile institu iilor de credit Politica monetaria e sistema financeiro 4,5 CSC032 Programming methods for problem solving Programación matemática 4,5 PBA231 Organisational Behaviour Socioloxia da empresa e dos recursos humanos 4,5 PBA418 Advanced Financial Accounting Contabilidade xeral e analítica 9 PBA322 Investments and Portfolio Management (E) Dirección Financeira 9 ECO303 Econometrics Econometría 9 ECO408 Economic growth (E) Macroecomonía II 4,5 ECO308 Economic development (E) Macroecomonía II 4,5 PBA354 Marketing Communications Distribución comercial 4,5 PBA453 Strategic Marketing Dirección comercial 9 PBA434 Entrepreneurship (E) PBA445 Management of service operations (E) Dirección estratéxica e política de empresa 9 PBA434 Entrepreneurship (E) PBA336 Business Communications Dirección estratéxica e política de empresa 9 PBA435 Business policy Dirección estratéxica e política de empresa 9 ECO312 Industrial organisation Economía industrial europea 6 PBA318.3 Principles of auditing Auditoría 4,5 PBA 352 Consumer behaviour Comportamento do consumidor 4,5 PBA336 Business Communications Comunicación empresarial 4,5 PBA445 Management of service operations (E) Dirección de operacións 4,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 10

11 PBA334 Human resurce management Dirección de recursos humanos 4,5 ECO473 Applied Econometrics Econometría aplicada 4,5 PBA438 International business (E) Economía internacional 4,5 ECO305 International trade (E) Economía internacional 4,5 PBA353 Sales management Organización e administración de vendas 4,5 ECO306 Internacional Finance (E) Politica economica internacional 4,5 PBA333 Management information systems (E) Sistemas de información 4,5 ELO100 General Advanced English 5 CLC 5,5 Greek intensive course I 6 CLC 6,5 Greek intensive course II 6 CLC 6,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 11

12 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITY OF KIEL Institute of Business Administration Lic. en ECONOMIA (611111) Código Nombre materia ECTS Curso Sem. Código Nombre materia Créd. Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 12

13 CHRISTIAN-ALBRECHTS-UNIVERSITY OF KIEL Institute of Business Administration Lic. en ADE (611211) Código Nombre materia ECTS Curso Sem. Código Nombre materia Créd. (G=alemán;E=inglés) Entrepreneurship (G) Economía da empresa: función financeira 4, Market Research (G) Investigacion de mercados 4, Advanced seminar (G) 6 1 ó Accounting Analysis and Policy (G) Contabilidade xeral e analitica Principles of Corporate Finance (G) 6 1 Portfolio and Capital Market Theory (G) Dirección Financiera Organizational Design (G) Advanced seminar (G) 6 1 ó Análise económica das organizacións Business Policy and Strategic Manag. (G) Dirección estratéxica e política de empresa 9 Principles of Auditing (G) Auditoria 4,5 Group Accounting (G) Consolidacion de estados financeiros 4,5 Management Accounting (G) Contabilidade de xestion 4,5 Production planning (G) Dirección de operacións 4, Sales Management (KiSS) (E) Organización e administración de vendas 4,5 Product Policy (G) Política de productos e marcas 4,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 13

14 HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT AND KULTUR LEIPZIG Varias titulacións. Lic. en ADE (611211) Código Nome materia ECTS Curso Sem. Código Nome materia Créd Planificacion financieira Contabilidade xeral e analitica Análise económica das organizacións Dirección financeira Econometria Análisis de las Operaciones Financieras 4, Macroeconomia 2 4, Distribución comercial 4, Direccion comercial Direccion estratexica e politica de empresa Intermediarios financeiros 4, Mercados financeiros 4,5 CLC 9,5 CLC 6,5 CLC 6,5 CLC 6,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 14

15 TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH TUM School of Management Varias titulaciones de grado o máster, (Cursos en inglés) gue_ws10_11_nov10.pdf Lic. en ECONOMIA (611111) Código Nombre materia ECTS Curso Sem. Código Nombre materia Créd. Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 15

16 TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH TUM School of Management Varias titulaciones de grado o máster (Cursos en inglés) gue_ws10_11_nov10.pdf Lic. en ADE (611211) Código Nombre materia ECTS Curso Sem. Código Nombre materia Créd. Marketing 2 master 2 Service Marketing and Service Innovation 2 ó 3 master Economía da empresa: comercialización 4,5 Marketing 3 grado 2 Seminar: Sustainability Marketing 3 master Economía da empresa: comercialización 4,5 Online Marketing (Seminar) 6 grado Economía da empresa: comercialización 4,5 Marketing Research Investigación de mercados 4,5 Asset Management 6 master Dirección financeira 9 Corporate Finance 6 grado Dirección financeira 9 Entrepreneurial Finance 6 grado 2 Debt Financing for Entrepreneurs 3 master Dirección financeira 9 Asset Management 3 master 1 Exercise on Asset Management 3 master Dirección financeira 9 Entrepreneurship & Finance 3 grado 1 Venture Capital & Private Equity grado Dirección financeira (intermediate level) Introduction to Leadership 3 master 1 Organizational Psychology 3 master Análise económica das organizacións 9 Technology and Innovation Management: grado 3 2 Introduction Dirección estratéxica e política de empresa 9 Project Management 6 grado 2 Entrepreneurship 3 grado 1 Technology Entrepreneurship Lab 6 master Dirección estratéxica e política de empresa 9 Technology and Innovation Management I 6 grado 2 Value Creation Seminar 6 grado Dirección estratéxica e política de empresa 9 OMV Seminar on Creativity, Technology grado 3 2 and Innovation Dirección estratéxica e política de empresa 9 Value Creation Seminar 6 grado 2 Case Study Seminar: Strategic Management master 6 of Technology and Innovation Dirección estratéxica e política de empresa 9 Customer Management 3 grado Comportamento do consumidor 4,5 Consumer Behaviour 6 master Comportamento do consumidor 4,5 Consumer Economics and Policy 6 master Comportamento do consumidor 4,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 16

17 Service & Operations Management 6 grado Dirección de operacións 4,5 Logistics with Industrial Firms 2 master 1 Value Creation of Industry and Service grado Dirección de operacións 4,5 2 ó 3 1 Companies Risk Management and Banking 3 master Intermediarios financeiros 4,5 Customer Management 6 master Organización e administración de vendas 4,5 New Product Development 3 1 ó Política de productos e marcas 4,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 17

18 UNIV. OF STUTTGART Faculty of Management, Economics and Social Sciences (cursos en alemán) Lic. en Economía (611111) Código Nome materia ECTS Curso Sem. Código Nome materia Créd. G1WV12a Microeconomics I 4, G2SV12b Microeconomics II 4,5 1 2 Microeconomía 12 G2SP00d Mathematics II for Business Students Matemáticas para economistas 1 7,5 G1WP00b Mathematics I for Business Students Matemáticas para economistas 2 7,5 H4SV13a Economic Policy I Política económica 1 7,5 G3WB05b External Accounting Accounting and Business Reporting in 4, Análise contable 6 H6SS05e International Enterprises G1WP00c Statistics I for Business Students G2SP00e Statistics II for Business Students G1WV11b Macroeconomics I: Basic principles 4,5 1 1 Macroeconomics II: Income, Employment G1SV11c and Price Level 4, Estatística económica 2 + Estatística económica Macroeconomía 1 9 H6SV11d Environmental Policy Política económica do medio ambiente 4,5 H6SV13b Environmental Policy Política económica do medio ambiente 4,5 G2SB06a Marketing 4, Marketing 4,5 H5WV10a Business Cycles and Employment H6WV11a Economic Growth and Technical Change Macroeconomía 9 H5WV13d Fiscal Policy G1WP10a Introduction to Economics 1,5 1 1 Política económica 3 4,5 G4SB03b Investment and Finance 4, G3WB01a Organisational Design & Leadership 4,5 2 1 Economía da empresa 9 H5WV12a Industrial Organization I Economía industrial 4,5 H7WV13h External economic relations 6, Integración económica 4,5 H6SV12d H6SV12e Urban Economics + Regional Economics Política económica rexional + Teoría económica rexional e urbana 4,5 4,5 International Finance & Project Management Política económica superior (finanzas internacionáis) 4,5 H7WS03c H6SV10b Money and Inflation Política monetaria e sistema financeiro 4,5 H6SS03b Corporate Finance Tª de la Gestión Financiera 4,5 H7WV12f Seminar on Spatial Economics Teoría económica rexional e urbana 4,5 Communication in interviews and negotiations 3 CLC 3 Deutsch als Fremdsprache 9 CLC 9,5 Actualizado a 11/07/2014. Asdo.: A coordinadora Erasmus e de convenios bilateráis, Rosa Mariz Pérez 18 7,5 4,5

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION List of Subjects by Department 14-15 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA - DEPARTAMENT OF ECONOMICS Análisis de la Coyuntura Analysis

More information

Courses available. for Exchange Students

Courses available. for Exchange Students Courses available for Exchange Students Academic year 2012/2013 updated in September 2012 LIST OF COURSES AVAILABLE FOR EXCHANGE STUDENTS All exchange students have access to Bachelor courses (3 years).

More information

Courses available. for Exchange Students

Courses available. for Exchange Students Courses available for Exchange Students Academic year 2013/2014 updated October 2013 LIST OF COURSES AVAILABLE FOR EXCHANGE STUDENTS All exchange students have access to Bachelor courses (3 years). Bachelor

More information

Liste bisher anerkannter Schwerpunkt- und Spezialisierungsfächer. 18 Economics I Financial Management Personal Financial Planning

Liste bisher anerkannter Schwerpunkt- und Spezialisierungsfächer. 18 Economics I Financial Management Personal Financial Planning Argentinien Universidad Argentina John F. Kennedy Mercado y Pronóstico de Ventas 15 investigacion de marcados, 4h (Marktforschung und Absatzprognose) analisis y pronóstico de ventas 4h Argentinien Universidad

More information

TUESDAY MAY 26, 2015. Faculty of Business Administration. GER330 Finances Publiques French

TUESDAY MAY 26, 2015. Faculty of Business Administration. GER330 Finances Publiques French TUESDAY MAY 26, 2015 GER330 Finances Publiques French GER330 Public Finance Arabic QMB340 Research Methodology English ACT460 Gestion et Contrôle Budgétaire French FIN340 Gestion Financière French FIN340

More information

Thursday MARCH 26, 2015

Thursday MARCH 26, 2015 Thursday MARCH 26, 2015 GER330 Finances Publiques French GER330 Public Finance Arabic QMB340 Research Methodology English ACT460 Gestion et Contrôle Budgétaire French MIS410 Database Design and Administration

More information

CONTRATS D ETUDES 2012-2013

CONTRATS D ETUDES 2012-2013 CONTRATS D ETUDES 2012-2013 L3 MARKETING Universita Carlo Cattaneo- LIUC- (Italie) A93123 International strategy A78614 Economioa e gestione delli imprese A78621 Communicazione agendale A78622 Comportamento

More information

Direction de la Recherche Classement EMLYON des Revues Académiques.

Direction de la Recherche Classement EMLYON des Revues Académiques. Direction de la Recherche Classement EMLYON des Revues Académiques. Classification par ordre alphabétique (Liste entrant en vigueur au 1 er septembre 2009) Avant-propos Le classement des revues académiques

More information

CONTRATS D ETUDES 2013-2014

CONTRATS D ETUDES 2013-2014 CONTRATS D ETUDES 2013-2014 Voici des exemples de contrats d études qui ont été validés par les responsables pédagogiques des formations. Ces contrats sont là pour vous aider à construire votre projet

More information

Accounting and Management Informatics No. 1 -st year (2012-2013) ECTS

Accounting and Management Informatics No. 1 -st year (2012-2013) ECTS Bachelor's degree Accounting and Management Informatics No. 1 -st year (2012-201) ECTS 1. Financial Mathematics 4 2. Basics of Information Technology 4. Principles of Accounting I 6 4. Business Law 5.

More information

Auslandsanrechnungen in den Masterstudiengängen (Stand: 20.05.2014)

Auslandsanrechnungen in den Masterstudiengängen (Stand: 20.05.2014) Auslandsanrechnungen in den Masterstudiengängen (Stand: 20.05.2014) Land Universität/Hochschule Leistung (genaue Veranstaltungsbezeichnung) Anerkannt für (genaue Punkte Anrechnungsdatum Veranstaltungsbezeichnung)

More information

Have fulfilled the prerequisites for the higher education programme the student wishes to attend, if required.

Have fulfilled the prerequisites for the higher education programme the student wishes to attend, if required. A - General description Programme Title Trade and Services Management Qualification awarded First-cycle degree (BSc degree) (180 ECTS) Admission requirements Enrolment in the Degree Course can be achieved

More information

Classification ESSEC des revues. en management. ESSEC Ranking of Journals

Classification ESSEC des revues. en management. ESSEC Ranking of Journals Classification ESSEC des revues en management ESSEC Ranking of Journals 015 Par groupe By group July 015 DÉFINITIONS DES GROUPES Revues académiques Groupe 0+ (leading journals) Un petit nombre de revues

More information

School of Business Prerequisite and CPT or OPT List

School of Business Prerequisite and CPT or OPT List COURSE NUMBER COURSE TITLE 1 ACCT 201 Principles of Financial Accounting BBA Program of Study First Prerequisite First Prerequisite or OPT Qualified 2 ACCT 202 Principles of Managerial Accounting BBA ACCT

More information

COURSE CATALOGUE 2013-2014

COURSE CATALOGUE 2013-2014 COURSE CATALOGUE 2013-2014 Field: BUSINESS ADMINISTRATION Programme: Bachelor s Degree Programme in BUSINESS ADMINISTRATION Length of studies: 3 years (6 semesters) Number of ECTS Credits: 180 +20 for

More information

Eduniversal Masters Ranking The Best Masters and MBA Worldwide. Ranking 2013. Top 4,000 Masters and MBA worldwide in 30 majors Best-Masters.

Eduniversal Masters Ranking The Best Masters and MBA Worldwide. Ranking 2013. Top 4,000 Masters and MBA worldwide in 30 majors Best-Masters. Eduniversal Ranking The and MBA Worldwide Ranking 2013 Top 4,000 and MBA worldwide in 30 majors -.com The 2014 will be published on December 24 th, 2013 Summary A unique tool for students 2 What are the

More information

Master of Business Administration COMMON BODY OF KNOWLEDGE OR FOUNDATION REQUIREMENTS: CBK OR FOUNDATION Principles of Accounting, 6 hours or

Master of Business Administration COMMON BODY OF KNOWLEDGE OR FOUNDATION REQUIREMENTS: CBK OR FOUNDATION Principles of Accounting, 6 hours or 473 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (M.B.A.) Director: Nick Arena The Master of Business Administration (MBA) is a professional degree program designed to accelerate entrepreneurial career development

More information

International Business Bachelor of Science Degree (B.S.)

International Business Bachelor of Science Degree (B.S.) Berkeley College Overview Academic Programs International Business Bachelor of Science Degree (B.S.) Admissions and Finances Administration, Faculty, and Staff Contact Us Get a PDF of this page. Course

More information

RANKING 2014 TOP 4,000 MASTERS AND MBA WORLDWIDE IN 30 MAJORS EDUNIVERSAL MASTERS RANKING BEST-MASTERS.COM PUBLISHED DECEMBER 24, 2013

RANKING 2014 TOP 4,000 MASTERS AND MBA WORLDWIDE IN 30 MAJORS EDUNIVERSAL MASTERS RANKING BEST-MASTERS.COM PUBLISHED DECEMBER 24, 2013 EDUNIVERSAL MASTERS RANKING THE BEST MASTERS AND MBA WORLDWIDE RANKING 2014 PUBLISHED DECEMBER 24, 2013 TOP 4,000 MASTERS AND MBA WORLDWIDE IN 30 MAJORS BEST-MASTERS.COM HE 2015 RANKING WILL BE PUBLISHED

More information

JOURNAL LIST July 2011

JOURNAL LIST July 2011 JOURNAL LIST July 2011 HEC Journal List The HEC Journal List is the result of a completely transparent process that combined input from external experts, existing rankings, impact factors, and an inspection

More information

Merage School Undergraduate Programs

Merage School Undergraduate Programs University of California, Irvine 2015-2016 1 Merage School Undergraduate Programs Overview The Paul Merage School of Business (http://merage.uci.edu) offers the B.A. degree in Business Administration,

More information

FDU-Vancouver Bachelor of Science in Business Administration - International Business concentration Course Descriptions

FDU-Vancouver Bachelor of Science in Business Administration - International Business concentration Course Descriptions FDU-Vancouver Bachelor of Science in Business Administration - International Business concentration Course Descriptions ACCT 2021 Intro Financial Accounting An introduction to the concepts underlying an

More information

Bachelor of International Business

Bachelor of International Business Bachelor of International Business (FMV B-ME-IB) Guarantor: prof. Ing. Hana Machková, CSc., Department of International Trade 1. Program Qualification Profile Fundamental philosophy, values, academic and

More information

Catégorisation des revues en Économie et en Gestion. Categorization of Journals in Economics and Management

Catégorisation des revues en Économie et en Gestion. Categorization of Journals in Economics and Management Section 37 Catégorisation des revues en Économie et en Gestion Categorization of Journals in Economics and Management Section 37 (Économie / Gestion) du Comité National de la Recherche Scientifique Novembre

More information

Management - Nonprofit Management Bachelor of Science Degree (B.S.)

Management - Nonprofit Management Bachelor of Science Degree (B.S.) An introduction to the theory and practice of management within various nonprofit organizations. Berkeley College Overview Academic Programs Management - Nonprofit Management Bachelor of Science Degree

More information

COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION

COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE OF COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION Dean: William T. Fielding Accredited by AACSB International The Association to Advance Collegiate Schools of Business MISSION STATEMENT The mission of the

More information

BACHELOR S DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

BACHELOR S DEGREE IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION A - General description Programme title Business Management and Administration Qualification awarded Bachelor s degree Admission requirements General admission procedures, re-enrolment, programme change

More information

Bachelor of Science Degree in Business Administration (123 Credit Hours Estimated Completion Time: 41 months)

Bachelor of Science Degree in Business Administration (123 Credit Hours Estimated Completion Time: 41 months) Program Description The Bachelor of Science in Business Administration program prepares qualified students for leadership positions in the 21st century global marketplace. Such leaders will need to balance

More information

Commerce. University College Dublin An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. (Undergraduate Programmes)

Commerce. University College Dublin An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath. (Undergraduate Programmes) An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath National University of Ireland, Dublin Ollscoil na héireann, Baile Átha Cliath Commerce (Undergraduate Programmes) Session 2004/05 Note This booklet contains information

More information

MBA SUBJECT CODES AND COURSE CODE

MBA SUBJECT CODES AND COURSE CODE COURSE 24A 24B 24C 24D DESCRIPTION OF COURSE MBA I SEMESTER MBA II SEMESTER MBA III SEMESTER MBA IV SEMESTER NAME MBA I SEM PRINCIPLES OF MANAGEMENT A01 MBA I SEM MICRO ECONOMICS FOR MANAGERS A02 MBA I

More information