LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN:

Size: px
Start display at page:

Download "LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: PEKERJAAN:"

Transcription

1 LAMPIRAN A HENDAKLAH DIKEMBARKAN BERSAMA BORANG POLIS 128 PIN. 3/88 NAMA PEMOHON: TARIKH LAIR: UMUR: TAHUN NO. K/P BARU: LAMA: PEKERJAAN: BIL SOALAN JAWAPAN 1. Yang telah lalu, adakah lesen senjata api tuan telah ditarik atau dibatalkan? 2. Adakah tuan menjadi anggota di dalam sebarang pertubuhan? 3. Pernahkah tuan berkhidmat dalam Pasukan Rela, Polis DiRaja Persekutuan, Kawalan Kampung, Tentera atau sebarang Pasukan Bersenjata? Jika ada, nyatakan nombornya sekali. 4. Pernahkah tuan dihukum dalam sebarang Mahkamah di Persekutuan Tanah Melayu atau kesalahan jenayah? 5. Adakah saudara tuan atau orang-orang di dalam rumah tuan ada memiliki senjata api yang berlesen. (Jika ada berikan no. Lesen dan tujuan memiliki senjata api berkenaan. 6. Sekiranya senjata api yang dikehendaki itu untuk menjaga keselamatan diri tuan, nyatakan sebab-sebab yang tuan mustahak memiliki senjata api. 7. Adakah tuan menghidap penyakit seperti hilang akal, gila babi, pitam dan lemah jantung atau lain-lain penyakit? 8. Yang telah lalu, adakah tuan memiliki senjata api yang berlesen. Sekiranya ada, apa yang telah terjadi kepada senjata api tersebut? 9. Adakah tuan berpengalaman menggunakan senjata api yang tuan kehendaki itu. 10. Apakah yang mewajibkan tuan hendak senjata api itu? Kiranya permohonan tuan diluluskan, apakah langkah yang tuan lakukan untuk menjaga keselamatan senjata api tersebut

2 BAHAGIAN II 1.1 Bahawa sesungguhnya saya mengaku, saya atau suami/isteri* saya atau ibu bapa saya atau adik beradik saya atau anak-anak saya tidak pernah dihukum sabit/kesalahan jenayah atau ditahan oleh Polis atau lain-lain pihak berkuasa kerana sesuatu sebab. I declare that neither nor my spouse, nor my parents or brothers/sister or children, have been convicted of any offence or detained by the Police or any other authority for any purpose 1.2 Dan saya mengaku sepanjang pengetahuan dan pendapat saya keterangan-keterangan yang diberi di atas ini adalah benar. And I declare that to the best of my knowledge and belief the details given above are true Tarikh: ( ) Tandatangan Pemohon

3 PERMOHONAN UNTUK LESEN BERNIAGA/LESEN MEMBAIKI/ CANTUMAN LESEN BERNIAGA DAN MEMBAIKI 1. BORANG POL BORANG POL BUTIR PENGALAMAN DALAM PENGENDALIAN SENJATAPI DAN AMUNISASI KEMBARKAN SIJIL/SURAT PENGESAHAN. 4. SESALINAN BUSINESS MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION 5. KESESUAIAN TEMPAT PERNIAGAAN 6. BILIK KEBAL/TEMPAT SENJATAPI (GAMBAR-GAMBAR) 7. LANGKAHAN PENCEGAHAN KEBAKARAN 8. SISTEM AMARAN KESELAMATAN 9. PELAN SUSUR ATUR/ PERMIS PERNIAGAAN YANG DICADANGKAN 10. LAIN-LAIN BUTIR BERKAITAN YANG BOLEH MENYOKONG PERMOHONAN TERSEBUT KEPING GAMBAR BERUKURAN PASSPORT 12. SESALINAN KAD PENGENALAN

4 LESEN BERNIAGA SENJATAPI BAGI TUJUAN UJIKAJI 1. Borang POL Borang POL Business Memorandum And Article 4. Surat Kementerian Kewangan (Tajuk Kepala) 5. End User Certificate 6. Form Salinan Kad Pengenalan 8. Lokasi Pejabat 9. Gambar Berukuran Pasport 10. Tentera/Polis: Salinan Surat Berhenti Kerja

5 PERMOHONAN MEMBELI ATAU PINDAH MILIK SENJATAPI SHOTGUN BAGI TUJUAN MENCEGAH MUSUH TANAMAN Si Pemohon dihendaki mengemukakan borang Polis 128 yang telah dipenuhkan kepada Ketua Polis Daerah bersama-sama dengan salinan fotostat / maklumat atas perkara-perkara berikut: 1) Salinan semua geran tanah pertanian yang dimiliki oleh pemohon 2) Salinan geran tanah pertanian yang ada kaitan dengan permohonannya umpamanya tanah isteri / adik-beradik / ibu bapa yang perlu dijaga oleh pemohon: 3) Surat menerangkan seperti berikut: 3a) Jenis dan umur tanaman yang terdapat di atas tanah-tanah itu 3b) Jenis musuh yang sering mengganggu tanaman-tanaman tersebut 3c) Jarak jauh antara rumah si pemohon dengan tanah-tanah yang berkenaan 3d) Hingga kini bagaimanakah tanaman-tanaman di atas tanah-tanah itu dijagakan 3e) Taksiran hasil yang diperoleh dari tanaman-tanaman ini dan taksiran kerugian yang disebabkan oleh musuh-musuh 4) Surat pengakuan dari pemohon mengesahkan bahawa dia sanggup meminjamkan Shotgunnya kepada Pasukan Rela apabila perlu. 5) Kiranya pemohon adalah seorang Ahli Rela, sertakan surat pengesahan dari Pegawai Rela tempatan. 6) Nyatakan lain-lain sebab pemohon memerlukan senjata api Shotgun 7) 3 keping gambar berukuran Pasport. 8) Surat keizinan dari tuan punya senjata api (Jika ditukar milik C/U) 9) Laporan dari Pegawai Pertanian 10) Salinan Kad Pengenalan 11) Surat keizinan penjagaan tanah dari tuan punya tanah, jika tanah bukan nama pemohon

6 PERMOHONAN MEMBELI ATAU PINDAH MILIK SENJATAPI PISTAL / REVOLVER / SHORTGUN /BAGI TUJUAN A) Menjaga keselamatan diri B) Menjaga keselamatan Harta Benda Syarikat Si pemohon dihendaki mengemukakan borang Polis 128 yang telah dipenuhi kepada Ketua Polis Daerah bersama-sama dengan salinan fotostat / maklumat atas perkaraperkara berikut:- 1) Business Memorandum bagi semua Syarikat kepunyaan tuan atau yang tuan menjadi Pengerusi/ Pengarah. 2) Sesalinan senarai pekerja-pekerja bagi semua syarikat tersebut yang mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (EPF). 3) Penyata Bank 3 bulan terakhir bagi Syarikat-Syarikat berkenaan 4) Taksiran cukai pendapatan (Borang J) 3 tahun kebelakangan bagi syarikat-syarikat berkenaan. 5) Penyata bank 3 bulan terakhir bagi permohonan sendiri 6) Taksiran cukai pendapatan (Borang J) 3 tahun kebelakangan permohonan sendiri. 7) Senarai nama Pengarah-Pengarah Syarikat tersebut yang sudah memiliki senjata api, sebutkan jenis dan tujuan senjata api itu dilesenkan. 8) Surat dari salah sebuah Syarikatnya mengesahkan sama ada pemohon dibuat di atas nama Syarikat atau persendirian 9) Kenyataan tentang tugas dan tanggungjawab pemohon dalam Syarikat tersebut dan sebab-sebab mengapa ia memerlukan senjata api. 10) Kenyataan sama ada pemohon telah diancam, diperas ugut atau diganggu oleh anasir-anasir jahat. Kepilkan salinan Laporan Polis jika ada. 11) Bagi tujuan menjaga keselamatan harta, senaraikan projek-projek binaan yang sedang dan akan dilaksanakan, gendong, kilang-kilang, lombong dan sebagainya juga lokasi harta-harta itu dan nilainya. 12) 3 keping gambar berukuran Pasport. 13) Surat keizinan dari tuan punya senjata api (Jika tukar milik C/U) 14) Salinan Kad Pengenalan

7 AGENSI KESELAMATAN 1) i) Nama Pemohon: ii) K/P: iii) Umur: iv) Jawatan dalam syarikat: v) Alamat tempat tinggal dan no. Telefon: 2) i) Nama syarikat: ii) Tarikh ditubuhkan iii) Nombor lesen: iv) Alamat Pejabat dan No. Telefon: v) Kedudukan kewangan syarikat: a) Penyata akaun bank untuk 3 bulan b) Bayaran cukai pendapatan tahunan c) Paid up capital syarikat vi) Senarai/alamat cawangan-cawangan syarikat: 3) Pekerja syarikat: i) Senarai/alamat cawangan-cawangan syarikat: ii) Bilangan pengawal: iii) Bilangan pengawal memiliki C & U: iv) Bilangan pekerja am pejabat: v) Penyata EPF pekerja:

8 4) Senjata api: i) Bilangan dan jenis senjata api sedia ada: ii) Bilangan dan jenis senjata api dipohon: iii) Tempat simpanan senjata api: Sedia ada / sedang dibina / dalam perancangan 5) Keperluan senjata api i) Senarai kontrak kawalan sedang berjalan: ii) Senarai tawaran kontrak baru ( x-ref. With folio ) iii) Nilai kontrak sedia ada sebulan: iv) Jangkaan nilai kontrak baru sebulan: v) Kemahiran pengawal menggunakan senjata api: a) Jumlah terlatih: b) Jumlah tanpa latihan: 6) Justifikasi jenis senjata api yang dipohon: 7) Justifikasi bilangan senjata api yang dipohon: 8) Tapisan Keselamatan: 9) Justifikasi perakuan oleh Ketua Polis:

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS

BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Title: Application Form for Appointment of LPG Dealer Reference: LPGBD/BD/CDMU/F/01 Revision: Borang ini diberi PERCUMA BORANG PERMOHONAN WAKIL PENGEDAR GAS PETRONAS Perhatian : 1. Sila baca dengan teliti

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA

PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM BUKU PANDUAN LATIHAN (PENGURUSAN REKOD PERIBADI REKOD PERIBADI) PENGURUS / PENTADBIR SUMBER MANUSIA Versi F1.0 DOKUMEN PROJEK HRMIS KERAJAAN MALAYSIA - TERHAD

More information

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor M A L A Y S I A Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor Permohonan Kenaikan Gred/Tambah

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG CHECK LIST PROSES PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA TINGKAT 2, JALAN YONG SHOOK LIN 46675 PETALING JAYA JABATAN PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN

More information

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1 Abstrak Kertas kerja ini akan membincangkan kedudukan Judi menurut hukum Syarak dan undangundang secara umum di negara ini. Selain

More information

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR.

GARISPANDUAN MENGENAI DUTI SETEM KE ATAS SURATCARA PINDAHMILIK SYER BAGI SYER YANG TIDAK TERSENARAI DI BURSA SAHAM KUALA LUMPUR. KETUA EKSEKUTIF/KETUA PENGARAH, LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI, BAHAGIAN DUTI SETEM, JABATAN TEKNIKAL, TINGKAT 11(KANAN), BLOK 9, KOMPLEKS KERAJAAN JALAN DUTA 50600 KUALA LUMPUR. MALAYSIA. No. Ruj: LHDN. 01/34/42/68-100-032(T)

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA

PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA TEKAD 2008 1 PERUTUSAN PENGERUSI INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA ASSALAMMU ALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA Perancangan dan pelaksanaan agenda integriti nasional merupakan gagasan penting ke arah memartabatkan

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar

Penilaian tentang usaha untuk menjalinkan hubungan di antara sekolah dengan pihak luar Tajuk: Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan kerajaan serta guru dan kesatuan mereka. Berdasarkan

More information

Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia

Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation 28(1) (2010): 227-240 Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia MUHAMMAD

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT)

Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) Lampiran A3 PANDUAN PENYEDIAAN SASARAN KERJA TAHUNAN PENGENALAN 1. Sasaran Kerja Tahunan adalah elemen penting dalam Sistem Penilaian Prestasi

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA VOT 71701 ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA (CAR PARKING PROVISION ANALYSIS BASED ON THE LAND USE TYPES FOR MALAYSIAN TOWNS) MOHD NOOR AWANG RESEARCH

More information

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Dasar dan Pelaksanaan PBS 2014 PANDUAN PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN 2014 i PRAKATA Syukur dipanjatkan ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-nya, Lembaga

More information