Spravodaj c

Size: px
Start display at page:

Download "Spravodaj c 122 ++++++++++++++++++"

Transcription

1 Spravodaj c Motto 22:...naozaj chválitebnú túžbu, aby sa našiel aspoň jeden človek spomedzi toľkých vo všetkých náukách veľmi zbehlých ľudí, ktorý by odložil na čas vážne vedecké starosti a venoval pozornosť i vedecké úsilia vypestovaniu slovenského pravopisu a výslovnosti a očisteniu od chýb, ktoré sa dostali do nášho jazyka z výslovnosti a pravopisu českého... Anton Bernolák- Náuka o pôvode slovenských slov (Etymologia vocum Slavicarum)r.1791 Aký je rozdiel medzi súčasným zriadením a tým čo tu bolo pred rokom 1989? Vtedy to brali politici vážne a ľudia si robili srandu. Teraz to ľudia berú vážne a srandu si robia politici... Hodnotenie vývoja po novembri 1989: Bolo zistené že systém blbej totality bol vystriedaný systémom totálnej blbosti sobota, Komarno, zasadanie Madarskej rektorskej konferencie na Univerzite Komarno. Porusuju sa tym Lisabonské kritéria EU a je to porušenie medzinárodneho prava apríla 2011, sobota, púť na Devín, za cyrilometodské dedičstvo otcov a, za budúcnosť našich detí, pripomenieme si blaženú smrť (+ 6. apríl 885) prvého arcipastiera Slovákov svätého Metoda, PROGRAM úvod - korunka k Božiemu Milosrdenstvu spev a modlitba sv. omša na poďakovanie za sv. Metoda prestávka - možnosť zakúpenia cyrilometodskej literatúry prednáška - Za čo vďačíme nášmu prvému metropolitovi, sv. Metodovi a kde bolo sídlo sv. Metoda? modlitba záver - ohlasy a návrhy Združenie Jas, S požehnaním devínskeho otca farára Mons. Mariána Gavendu - Bratislava pre všetkých nové zážitky v meste Vážení občania, vzťah apríla a Bratislavy nie je témou len pre historikov, pretože práve v tomto mesiaci sa písali dejiny mesta, ale aj jeho novodobá história. Tento rok sa v apríli už ôsmykrát odohrá významné podujatie Bratislava pre všetkých. Dni samosprávy nadviazali na Deň svätého Juraja (24. apríla). V minulosti si podľa mestských privilégií mohli mešťania práve v tento deň slobodne voliť richtára a svojich zástupcov. Bola to na tie časy významná ojedinelá výsada v celej Európe. Aj tohtoročná Bratislava pre všetkých zaznamená určitú ojedinelosť a originalitu. S odpečatením mestských brán prinesie nielen symbolické otvorenie turistickej sezóny, ale upozorní, že zanedlho sa Bratislava otvorí návštevníkom z celého sveta. To, že máme svetový šampionát

2 v ľadovom hokeji predo dvermi, si pripomenieme vystavením atraktívnej hokejovej trofeje z roku 2002 priamo v Primaciálnom paláci, kde sa počas víkendu môžeme spoločne stretnúť a rozprávať sa o nových výzvach pre naše mesto. Aj tento rok samospráva bezplatne sprístupní desiatky podujatí svojich mestských organizácií. Srdečne vás pozývam spolu s poslancami mesta a organizátormi zažiť príjemný víkend v našej Bratislave. Verím, že radosť z podujatí vás bude sprevádzať spolu s pocitom čo všetko nám môže bratislavská samospráva dať. Želám vám príjemné zážitky Milan Ftáčnik primátor Bratislavy Štvrtok :00 19:00 Bratislavská burza kníh , Klariská 16, dvor Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka 19:00 Slovakia Cantat 2011 Otvárací koncert Medzinárodného festivalu zborového spevu, kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske námestie 10:00 17:00 Slovenská čipka Výstava Klubu paličkovanej čipky pri ÚĽUV, Primaciálny palác prízemie Piatok :00 19:00 Bratislavská burza kníh , Klariská 16, dvor Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s knižnicami Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka 9:30 17:30 Slovakia Cantat 2011 Medzinárodný festival zborového spevu, Moyzesova sieň 10:00 17:00 Slovenská čipka Výstava Klubu paličkovanej čipky pri ÚĽUV, Primaciálny palác prízemie 17:00 Bratislava očami Karla Frecha Vernisáž výstavy GMB, Pálffyho palác, Panská 19 17:30 Lentilky výtvarníka Davida Baffi Vernisáž výstavy, v spolupráci s VŠVU v Bratislave, Galéria Artotéka, úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 17:00 20:00 Slovakia Cantat 2011 Medzinárodný festival zborového spevu, Koncertná sieň Klarisky, Farská 1 10:00 14:00 Zo školských lavíc do atletickej haly Elán XVI. séria zmiešaných štafiet škôl na 4x200 m, Hala Elán, Bajkalská ul. 19:00 Galavečer XIX. ročník udeľovania Ceny primátora Bratislavy Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca (Vstup iba na pozvánky) Sobota :00 18:00 Deň otvorených dverí primátora v Primaciálnom paláci Pre verejnosť budú sprístupnené kancelárie a primátorova pracovňa, návštevníci sa môžu stretnúť s

3 primátorom Milanom Ftáčnikom. Obyvatelia mesta získajú aj informácie o mestskej karte alebo o blížiacich sa Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji Vystavenie hokejovej trofeje víťazný pohár, ktorý získal slovenský tím na MS v ľadovom hokeji v roku 2002 v Göteborgu vo Švédsku 9:00 18:00 Primaciálny palác, reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi 9:00 18:00 Bratislava chutííí Primaciálny palác, Nádvorie sv. Juraja Skupina Prešporské rána pesničky o Bratislave pre všetkých spojené s ponukou kávy, čaju, bratislavských rožkov, koláčikov, pripravilo BKIS 9:00 14:00 Slovakia Cantat 2011 Medzinárodný festival zborového spevu, Moyzesova sieň 10:00 17:00 Bratislava objektívom detí a mládeže Výstava v autobuse, Hviezdoslavovo námestie 10:00 18:00 Slovenská čipka Výstava Klubu paličkovanej čipky pri ÚĽUV, Primaciálny palác prízemie 10:00 Odpečatenie mestských brán Michalská brána symbolické odpečatenie, otvorenie turistickej sezóny a pozvánka pre všetkých do Bratislavy 10:00 16:00 Deň otvorených dverí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava Fantóm divadla prehliadky priestorov a technických zákutí spojené s vtipno-odborným výkladom Fantóma divadla Rozširovanie Klubu priateľov divadla, z novoprihlásených členov Klubu priateľov divadla žrebovanie majiteľov vstupeniek na májové Goldbergovské variácie, predpredaj vstupeniek na aprílové predstavenia a predstavenia La Putyka v máji Prezentačný pult festivalu Nová dráma s predpredajom vstupeniek na festival 9:00 16:00 Prehliadka historického centra Bratislavy Prešporáčikom Odchody z Primaciálneho námestia, 9.00, 9.20, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, Pripravilo BKIS v spolupráci s Tour4you, s. r. o. Turistom vo vlastnom meste Prehliadky so sprievodcami BKIS 10:00 18:00 Prehliadky širšieho centra mesta historickou električkou Prehliadka s výkladom sprievodcu v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a. s. nástup pri historickej budove SND, trvanie prehliadky a intervaly cca 40 minút 10:00 18:00 Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcom v slovenskom jazyku 10:00 11:00 Pešia prehliadka historického centra, nástup: TIC BKIS Klobučnícka 2 10:00 11:30 Veľké lásky Bratislavy, nástup: Primaciálne námestie pri studni 12:00 13:00 Historické studne a fontány, nástup: Primaciálne námestie pri studni 14:00 16:00 Bratislavské naj..., nástup: Primaciálne námestie pri studni 17:00 18:00 Pešia prehliadka historického centra, nástup: TIC BKIS Klobučnícka 2

4 14:00 15:00 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, nástup: TIC BKIS Klobučnícka 2 11:00 17:00 Vyhliadkové plavby po Dunaji na lodi Žilina BKIS v spolupráci so SPaP LOD, a. s. Plavba každú celú hodinu, odchod od pontónu č. 40 pri Starom moste. (Pozor, kapacita je obmedzená. Voľné vstupenky na jednotlivé plavby je možné si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre BKIS, Klobučnícka 2 od do ) 10:00 17:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 10:00 18:00 Námestie detí Hlavné námestie, Prezentácia činnosti ZUŠ, CVČ a detských a mládežníckych organizácií, stánky, ukážky prác detí, program na pódiu 10:00 20:00 Bratislavský jarmok Nádvorie Apponyiho paláca, Predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek, 10:00 21:00 Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne Petržalka Kopčany Slovakia Cantat 2011 Medzinárodný festival zborového spevu, Koncertná sieň Klarisky, Farská 1 14:00 18:00 Kaplnka sv. Jakuba, námestie SNP, pred starou tržnicou Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 15:00 Archeologický výskum Bratislavského hradu Prednáška MÚOP, Uršulínska 9, nádvorie 16:00 16:30 Fanfárový koncert Bratislavská dychová harmónia, balkón Primaciálneho paláca 17:00 18:00 Slovakia Cantat 2011 Folklórny zborový koncert, Hviezdoslavovo námestie, Hudobný altánok 18: 00 Slovakia Cantat 2011 Medzinárodný festival zborového spevu Slávnostné vyhlásenie výsledkov medzinárodného súťažného festivalu speváckych zborov, Hviezdoslavovo námestie, Hudobný altánok 19:00 JARNÁ PREMIÉRA MDPOH Chorea Slovaca Premiéra umeleckého súboru SĽUK v spolupráci s BKIS na doskách MDPOH Voľné vstupenky na predstavenie SĽUKu je potrebné vopred si vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre BKIS na Klobučníckej 2 od 10. apríla 2011, po pi: Počet voľných vstupeniek je obmedzený. 10:00 20:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1 Sprístupnenie študijného depozitu skla, keramiky a porcelánu pre verejnosť Režim návštev regulovaný jeden vstup / max. 30 osôb o 14:00, 16:00, 18:00 Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1 Ochutnávka vín spojená s predajom (v spolupráci s Ruby / Café Bar Reastaurant) Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica

5 Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 Múzeum hodín dom U dobrého pastiera, Židovská 1 Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2 Hrad Devín Antická Gerulata Rusovce 10:00 20:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY bezplatný vstup do expozícií a na výstavy: PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19 Gotická tabuľová maľba a plastika Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia Keltská mincovňa v Bratislave Bratislava očami Karla Frecha, 15:30 prehliadka so výkladom 11:00 16:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11 Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo Štefan Papčo Moréna 17: 00 Paolo Veronese: Portrét muža otvorenie výstavy 10:00 20:00MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE Bratislava mesto, ktoré číta Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách: úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 úsek odbornej literatúry, Klariská 16 úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3 úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 Výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov 10:00 20:00 Bratislavská burza kníh ( do ) Klariská 16, dvor 10:00 Oľga Belešová číta deťom z cyklu Čítanie pre najmenších, Galéria Artotéka, úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1 ŚPORTOVISKÁ STaRZ Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 2 10:00 17:00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť Plaváreň Pasienky, Junácka 6 10:00 20:00 Bezplatné plávanie pre verejnosť Areál STaRZ, Drieňová 11 10:00 20:00 Bezplatný vstup do areálu a posilňovne Posilňovňa odborné poradenstvo športového inštruktora, asfaltové ihriská BOTANICKÁ ZÁHRADA UK 9:00 18:00 Deň otvorených dverí v Botanickej záhrade s bezplatným vstupom (len sobotu!), Botanická 3, Informácie o pestovaní rastlín kaktusy, sukulenty, skalničky, ihličnanany, predaj nadproduktov ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 9:00 18:00 Deň otvorených dverí v ZOO, prezentácia ľudových remesiel a škola remesiel pre deti, informačné stánky

6 10:00 17:00 Vozenie na koníkoch DIVADLO GAŠPARKOVO bábkové divadlo a galéria, Rudnayovo námestie 4 11:00 Aladinova zázračná lampa 14:00 Cirkus Pepele Nedeľa :30 Slávnostná bohoslužba za Bratislavu a Bratislavčanov v katedrále sv. Martina 10:00 17:00 Primaciálny palác, reprezentačné priestory s obrazárňou a unikátnymi gobelínmi 10:00 17:00 Slovenská čipka Výstava Klubu paličkovanej čipky pri ÚĽUV, Primaciálny palác prízemie 10:00 15:00 Prehliadka historického centra Bratislavy Prešporáčikom Odchod každých 30 minút z Primaciálneho námestia, Pripravilo BKIS v spolupráci s Tour4you, s. r. o. Turistom vo vlastnom meste Prehliadky so sprievodcami BKIS 10:00 18:00 Prehliadky širšieho centra mesta historickou električkou Prehliadka s výkladom sprievodcu v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava, a. s. nástup pri historickej budove SND, trvanie prehliadky a intervaly cca 40 minút 10:00 18:00 Pešie tematické prehliadky Bratislavy so sprievodcom v slovenskom jazyku 10:00 11:00 Hudobná Bratislava, miesto stretnutia: Primaciálne námestie pri studni 11:00 13:00 Vojakom v podzemí návšteva Múzea vojenskej histórie národov, vojenský bunker BS 8 Hřbitov, ( BKIS v spolupráci s občianskym združením Zachráňme petržalské bunkre), miesto stretnutia: zastávka autobusu č.80 Kopčianska ul., Petržalka 12:00 13:00 Prehliadka historického centra, miesto stretnutia: TIC BKIS Klobučnícka 2 14:00 15:30 Čierna a biela smrť v Prešporku, miesto stretnutia: Primaciálne námestie pri studni 17:00 18:00 Prehliadka historického centra, miesto stretnutia: TIC BKIS Klobučnícka 2 14:00 15:00 Prehliadky historického centra v anglickom a nemeckom jazyku, miesto stretnutia: TIC BKIS Klobučnícka 2 10:00 18:00 Bratislavský jarmok Nádvorie Apponyiho paláca, predaj tradičných výrobkov z dreva, kovu, drôtu, keramiky, skla, výšiviek 10:00 21:00 Vojenský cintorín a pamätník padlých v prvej sv. vojne Petržalka Kopčany, cintorín 10:00 13:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 15:00 Komorné dni J. N. Hummela Otvárací koncert 6. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 14:00 18:00 Kaplnka sv. Jakuba, nám. SNP, pred Starou tržnicou Vstup do podzemia v sprievode pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 11:00 16:00 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MDPOH

7 Detský deň na doskách MDPOH 11:00 Aladinova zázračná lampa V priestore divadelného bufetu v pohodlí mäkučkých vankúšikov 13:00 Kreatívne dielne Žiadne dieťa neodolá farbičkám! Zábava pre deti, podpora ich tvorivosti, zmyslu pre umenie a priestorové videnie. 15:00 Perinbaba, Ľubomír Feldek Veľká divadelná sála Inscenácia, podobne ako známa filmová rozprávka J. Jakubiska čerpá z folklóru a ľudových tradícií, je unikátne výtvarne stvárnená, s prepracovanou scénou a nádhernými bábkami. 10:00 18:00 MÚZEUM MESTA BRATISLAVY Múzeum historických interiérov, Apponyiho palác, Radničná 1 Sprístupnenie študijného depozitu skla, keramiky a porcelánu pre verejnosť Režim návštev regulovaný jeden vstup / max. 30 osôb o 15:00, 16:00. Múzeum vinohradníctva, Apponyiho palác, Radničná 1 Ochutnávka vín spojená s predajom (v spolupráci s Ruby / Café Bar Reastaurant) Múzeum zbraní, Michalská veža, Michalská ulica Múzeum farmácie, lekáreň U červeného raka, Michalská ulica Múzeum Arthura Fleischmanna, Biela 6 Múzeum hodín dom U dobrého pastiera, Židovská 1 Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Klobučnícka 2 Hrad Devín Antická Gerulata Rusovce 10:00 18:00 GALÉRIA MESTA BRATISLAVY bezplatný vstup do expozícií a na výstavy: PÁLFFYHO PALÁC, Panská 19 Gotická tabuľová maľba a plastika Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia Keltská mincovňa v Bratislave Bratislava očami Karla Frecha 11:00 16:00 Deti základných umeleckých škôl koncertujú pre Bratislavčanov MIRBACHOV PALÁC, Františkánske nám. 11 Stredoeurópske barokové maliarstvo a sochárstvo Štefan Papčo Moréna 17: 00 Paolo Veronese: Portrét muža MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE 10:00 18:00 Bratislava mesto, ktoré číta Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5 Úsek odbornej literatúry, Klariská 16 Výpožičné služby, zapisovanie nových čitateľov bez poplatkov 10:00 20:00 Bratislavská burza kníh ( do ) Klariská 16, dvor ŠPORTOVISKÁ STaRZ Zimný štadión v Dúbravke, Harmincova 2 10:00 17:00 Bezplatné korčuľovanie pre verejnosť Plaváreň Pasienky, Junácka 6

8 10:00 20:00 Bezplatné plávanie pre verejnosť Areál STaRZ, Drieňová 11 10:00 18:00 Bezplatný vstup do areálu a posilňovne Posilňovňa odborné poradenstvo športového inštruktora Asfaltové ihriská ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 9:00 18:00 Deň otvorených dverí v ZOO s bezplatným vstupom Prezentácia ľudových remesiel a škola remesiel pre deti, informačné stánky 10:00 17:00 Vozenie na koníkoch MESTSKÉ LESY POZÝVAJÚ 11:00 17:00 KAMZÍK LANOLAND lanové centrum na Kolibe, bezplatný vstup 11:00 19:00 PARTIZÁNSKA LÚKA 11:00 17:00 Lesné hry, lesná pedagogika pre všetky vekové kategórie, súťaže, hry a poznávacie kvízy 11:00 19:00 Bezplatné člnkovanie na 4.rybníku 11:00 19:00 Bezplatné skákanie na trampolínach 12:00 16:00 Divadielko v prírode 18:00 Zapálenie lesníckej vatry ZÁVODISKO BRATISLAVA Starohájska 29, Petržalka Starý háj Pozvánka na dostihový deň 14:00 Veľká aprílová cena DIVADLO GAŠPARKOVO Bábkové divadlo a galéria, Rudnayovo námestie 4 11:00 O zajkovi BeCePáčikovi 17:00 O zajkovi BeCePáčikovi MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA STARÉ MESTO piatok, 15. apríla :00 Záhada v Zoopotámii Divadelné predstavenie pre deti Centrum divadla, literatúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Účinkuje: divadlo Happy 15:00 Ľudová hudba Banda Sama Smetanu, v altánku na Hviezdoslavovom námestí 18:00 Galéria Cypriána Majerníka spoločná vernisáž Zichyho palác piatok a sobota 15. a 16. apríla :00 19:00 Marek Ormandík výstava obrazov Galéria F7, Františkánske námestie 7 sobota :00 Chlapi z Dolnej Lehoty, ľudová hudba v altánku na Hviezdoslavovom námestí MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO štvrtok nedeľa Lanovka zo Železnej studienky na Kamzík (a späť) bude premávať ako obvykle v čase od do 18.00h, pričom jednotlivé jazdy sú vždy v celú hodinu. MHD počas víkendu Bratislavy pre všetkých 2011 Využite na návštevu jednotlivých programov MHD. Na viacerých linkách budú počas víkendu 16. a 17. apríla premávať posilnené spoje.

9 K Botanickej záhrade: Budú premávať pravidelné linky 1, 4, 5, 9 a 12 zo všetkých častí mesta s intervalom 4-5 minút na úseku medzi centrom a Karlovou Vsou. Využiť sa dajú aj autobusové linky č. 28 a 29 z centra mesta. Spojenie medzi Botanickou záhradou a ZOO zabezpečí posilnená autobusová linka 32 v intervale 15 minút.(botanická záhrada je zadarmo len v sobotu) Na Hrad Devín: Premávať budú linky 28 a 29 od Nového mosta v 15-minútovom intervale v čase od 10:00 do 20:00 h. Dopravu na linke č. 29 zabezpečia kĺbové vozidlá. Do ZOO: Okrem linky 39 bude premávať aj mimoriadna linka 31 v čase od 9:00 do 19:00 h na trase Trnavské mýto - Staromestská - Mlynská dolina Cintorín Slávičie údolie. Túto linku budú zabezpečovať kĺbové autobusy. Autobusy liniek 31 a 39 budú mať na úseku Trnavské mýto Zochova ZOO Cintorín Slávičie údolie v intervale 5 6 minút. Z centra bude možné použiť aj linky 30 a 37 v intervale 10 minút. Dopravu na linke č. 37 zabezpečia kĺbové vozidlá. Na Železnú studienku: Pôjde od soboty 16. apríla linka 43 v 15-minútových intervaloch, navyše vybrané spoje tejto linky budú mať konečnú až na Kačíne. Na Partizánsku lúku sa dostanete aj trolejbusmi liniek 209, 211 a 212. Pre milovníkov historickej dopravy: Po oba dni v čase od 10:00 do 18:00 h budú jazdiť historické električky po trase Námestie Ľ. Štúra Šafárikovo námestie Obchodná Vazovova Špitálska Námestie Ľ. Štúra, ako aj historický trolejbus po trase AS Mlynské nivy Kollárovo námestie Hodžovo námestie Palisády Mudroňova Búdkova. VSTUP NA VŠETKY UVEDENÉ PODUJATIA JE BEZPLATNÝ. NA VYBRANÉ AKTIVITY JE POTREBNÉ SI VOPRED VYZDVIHNÚŤ BEZPLATNÉ VSTUPENKY. VSTUP NA NIEKTORÉ PODUJATIA ALEBO EXPOZÍCIE MÔŽE BYŤ LIMITOVANÝ KAPACITOU PRIESTOROV. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. NIEKTORÉ PODUJATIA MÔŽU BYŤ Z DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO POČASIA ZRUŠENÉ. MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA BUDE PREMÁVAŤ PODĽA RIADNEHO GRAFIKONU, OKREM UVEDENÝCH POSILNENÝCH SPOJOV. NA VŠETKÝCH LINKÁCH, OKREM HISTORICKÝCH VOZIDIEL, PLATÍ ŠTANDARDNÉ CESTOVNÉ. BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA Pondelok hod. Aula Aurela Stodolu, Strojnicka fakulta, Nam. slobody 17, Bratislava hosťom otvorenej prednášky bude Kamila Strelkova, známa rozhlasová reportérka (Panoráma) z rokov , teraz Kamila Kay Strelkova-Kankova, autorka série kníh

10 Letenka do raja, Letenka do sveta, Letenka za hviezdami, Letenka do Bratislavy, Letenka do minulosti, Letenka úsmevov - V pondelok 18. apríla 2011 o 17:00 hod. v Zichyho paláci /Ventúrska ulica č. 9, 2. posch., Bratislava/ SOCHA VO VEREJNOM PRIESTORE: JEJ MINULOSŤ A SÚČASNOSŤ Moderuje: Zuzana Bartošová, historička umenia stredu o 18:00 hod. na Zrínskeho ulici č. 2 v Bratislave. Pozývame Vás na rozhovor o knihe:thomas Hylland Eriksen: Tyranie okamžiku (Rýchly a pomalý čas v informačním věku) vedie: Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc apríl 2011, XIV. Zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 26. apríl ,00-14,00 Prezentácia účastníkov zjazdu (Dvorana Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov) 14,00 Otvorenie rokovania (Dvorana Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov) 14,00-16,00Správa o činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV za roky P r e s t á v k a 16,00-18,30 Panelová diskusia Slovenská historická spoločnosť - možnosti a perspektívy 19,00 Spoločná večera (Študentský domov a jedálne Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra 13) STREDA 27. apríl prezentácia účastníkov zjazdu (Nová aula Prešovskej univerzity (Auditorium Magnum), Rektorát, ul. 17. novembra 15) 9,00-12,00 rokovanie zjazdu (Nová aula Prešovskej univerzity (Auditorium Magnum), Rektorát, ul. 17. novembra 15) SPOLOČNOSŤ - POLITIKA - HISTÓRIA Peter ŠVORC Spoločnosť a história dve stránky jednej mince Dušan KOVÁČ Profesia a ideologické výzvy. Scylla, Charybda a CISH P r e s t á v k a Ivan KAMENEC Ako sa vidíme sami a ako nás vidí verejnosť reflexia po 20 rokoch Miroslav MICHELA Diskusia o dejinách a historici na Slovensku

11 Norbert KMEŤ Politici a politická história D i s k u s i a 12,30-14,00 O b e d 14,00-18,00 Peter KÓNYA Spoločnosť, politika. štát a konfesia v ranonovovekých slovenských dejinách Martin JAVORFenomén slobodomurárstva v Uhorsku v 18. storočí Peter ZUBKOVlastenectvo košických biskupov Stanislav KONEČNÝPolitické ambície Rusínov a Ukrajincov na Slovensku a ich výsledky P r e s t á v k a Andrij KOVÁČ Synonyma nášho etnosu v likvidačnom politickom zrkadle Marián GAJDOŠ Ukrajinská národná rada Prjaševčiny štátoprávne postavenie národnosti PEKÁR, Martin Občania dvoch kategórií - vzťah občan a politika Ladislav TAJTÁK K otázkam koncepcie dejín východného Slovenska Ferdinand ULIČNÝ O niektorých problémoch tvorby súčasných slovenských historikov D i s k u s i a 18,00 Prechádzka po historickom Prešove (Sprievod a odborný výklad Inštitút histórie FF PU v Prešove) 19,00 Spoločenské stretnutie (Dvorana Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov) ŠTVRTOK 28. apríl ,00-12,00 rokovanie zjazdu (Nová aula Prešovskej univerzity (Auditorium Magnum), Rektorát, ul. 17. novembra 15) VALNÉ ZHROMAŽDENIE

12 voľba mandátovej komisie voľba volebnej komisie voľba návrhovej komisie správa o činnosti výboru správa o hospodárení správa revíznej komisie voľba členov výboru voľba členov revíznej komisie voľba členov Slovenského národného komitétu historikov vyslovenie absolutória odstupujúcemu výboru vyhlásenie výsledkov volieb záver ORGANIZAČNÉ POKYNY: Prezentácia a rokovanie 26. apríla 2011 sa uskutoční v dvorane Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov. (Z autobusovej a železničnej stanice MHD č. 1, 4, 8, smer Sídlisko 3, zastávka Trojica) Prezentácia a rokovanie 27. a 28. apríla 2011 sa uskutoční v Novej aule Prešovskej univerzity (Auditorium Magnum), Rektorát, ul. 17. novembra 15. (Z autobusovej a železničnej stanice MHD č. 38, smer Sídlisko 3, zastávka Vysokoškolský areál) Stravovanie (obed á 4,00 euro) pre prihlásených účastníkov sa bude podávať 26. apríla 2011 podľa miesta ubytovania (bližšie informácie pri prezentácii). V dňoch apríla 2011 v Študentskom domove a jedálni Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra 13. Spoločenské stretnutie účastníkov zjazdu 27. apríla 2011 sa uskutoční v dvorane Evanjelického kolégia, Hlavná 137, Prešov. Poplatok vo výške 10,00 euro uhradia účastníci pri prezentácii. Ubytovanie internátneho typu pre prihlásených účastníkov (asi 10,00 euro á noc) je v Študentskom domove a jedálni Prešovskej univerzity, ul. 17. novembra 13. Ubytovanie hotelového typu pre prihlásených účastníkov (asi 40,00 euro á noc) je v penzióne Átrium, Floriánova 4 a v penzióne Adam, Jarkova 16 v Prešove. Informácie o ubytovaní získajú prihlásení účastníci pri prezentácii. Žiadame referentov o dodržanie časového limitu vystúpenia maximálne 15 minút. KONTAKT: Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc., mail: tel: 051/ , 051/ PhDr. Viliam Čičaj, CSc. mail: mobil: o (nedeľa) RNDr. Leonard Kornoš, PhD Praktická astronómia populárne Objavy planét a asteroidov Výstavná miestnosť, Múzeum Ľ. Štúra, Štúrova 84, Modra - 29.apríla 2011, v zasadacej miestnosti na Gunduličovej ul. č.12,bratislava, I.posch, SYSTÉMOVÉ ALTERNATÍVY KAPITALIZMU Sympózium sa koná pri príležitosti slovenského vydania knihy Davida Schweickarta Po kapitalizme. Ekonomická demokracia vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov za

13 prítomnosti autora. Organizuje Futurologická spoločnosť na Slovensku /SKVR/ZSVTS, Slovenská asociácia Rímskeho klubu Program sympózia /The program Prezentácia/ Presentation Otvorenie/ Opening Address - PhDr. Miroslav Pekník, CSc., Ústav politických vied SAV - doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., Slovenská asociácia Rímskeho klubu Prvá časť (koná sa v jazyku slovenskom a českom) First part in the Slovak and Czech language K problematike ekonomickej demokracie a alternatív ku kapitalizmu vystúpia/ Joint Reports: PhDr. Marek Hrubec, PhD. (Centrum globálních studií FU AV ČR FF KU, Praha) Ing. Ilona Švihlíková, PhD. (Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha) PhDr. Milan Valach, PhD. (Pedagogická fakulta MU, Brno) doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava) Ing. Marián Vitkovič (Nezávislý inštitút ekonómie, Bratislava) PhDr. Ivan Bajer, CSc. (Futurologická spoločnosť na Slovensku) Obedná prestávka Druhá časť (koná sa v jazyku anglickom) Second part in English Vystúpenie/ Initial Lecture: prof. David Schweickart (Loyola University, Chicago) Seminár. Diskusia/ Workshop. Statements and Discussion Záverečné slovo/ Concluding Words: D. Schweickart, L. Hohoš - 1. mája 2011 v nedeľu o hod. na parkovisku pod hradom Devín, organizuje SSI Korene, stretnutie na Devine. - 5.júla 2011, medzi hod. stretnutie na MATRE (Modravej hore). Poznáte FATRU, TATRU, ale poznáte aj MATRU? Pripravte si vhodné pesničky na zaspievanie, kto môže nech prinesie husle, fujaru, gajdy a iné typické slovenské nástroje. Rečníci nech si pripravia prejav. Kto môže zorganizovať autobusové zájazdy, nech to oznámi. Literarny fond v maji v Budmericiach konci Literarnemu fondu sa na konci maja skonci najomna zmluva v kastieli v Budmericiach. Ministerstvo kultury preto musi vyhlasit sutaz na noveho najomcu za trhove ceny, urcuje to zakon. Otrávené cigarety, káva, whisky, čokoláda, jedovaté popolníky, dámske zrkadielko infikované nebezpečnými baktériami... Toto všetko malo nacistom pomôcť k víťazstvu v II. svetovej vojne. Píše sa to v knihe Bieloruské tajomstvo. Saharska rieka este raz Policajti v akcii Gypsy Arrested

14 Pero AWAKE Japanese girl s Resurrexit sicut dixit, Alleluia! Zmŕtvych vstal jak predpovedal, Alleluja! Veľká noc - najstarší a najvýznamnejší kresťanský sviatok Pôstna príprava na Veľkú noc Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Slávi sa na prvú jarnú nedeľu po splne mesiaca. Nadväzuje na židovské veľkonočné sviatky paschu. Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst, je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Je prípravným obdobím pre Veľkou nocou a zahrnuje 6 pôstnych nedieľ. V Učení 12 apoštolov (Didascalia apostolorum) zo začiatku 3. storočia sa odporúča 1-2 dňový pôst (alebo 40 hodinový pôst) pred krstom a 2-3- dňový pôst pred Veľkou nocou. Z tohto krátkeho pôstu sa postupne vyvinul 40 dňový pôst, ktorý odporúča veriacim už na začiatku 4. storočia sv. Atanáz ( ), biskup z Alexandrie i sv. Cyril Jeruzalemský ( )- číslo 40 malo posvätný význam: Ježiš Kristus sa postil 40 dní pred svojím verejným vystúpením (Mk 1,12; Mt 4, 1-11), 40 dní pokrývala voda zem počas potopy sveta, 40 dní sa postil Mojžiš na vrchu Sinai, 40 dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kde prišiel k nemu Boh a podobne. Pôvodné pôstne pravidlá boli veľmi prísne: dovoľovali požívanie jedla len jedenkrát denne. Okrem toho boli sprísnené aj abstinenciou, tj. úplným zdržiavaním sa požívania niektorých pokrmov ako mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky (maslo, syry). Terajšie predpisy ohľadne pôstu a postenia sa boli zavedené v r apoštolskou konštitúciou Poenitemini. Pôstna príprava na Veľkú noc sa začala tzv. Popolcovou stredou, je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou (medzi 4. februárom a 11. marcom). V tento deň, ktorý je aj teraz dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu), kňaz alebo diakon robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš, alebo Kajajte sa a verte v Evanjelium! Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali do chrámu bosí, zaodiati

15 vrecovinou a sypali si na hlavu popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10. a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil v Benevente v r ho zaviedol pre celú Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením na čelo. Prvá pôstna nedeľa (tohto roku 29.2.) sa ešte donedávna nazývala Quadragesima (grécky tesserakostes, tj. 40 dní pred Veľkou nocou). Začiatkom 5. storočia sv. Maximus, biskup turínsky, zaviedol trojtýždňovú predpôstnu prípravu. Tri nedele pred pôstom sa volali Septuagesima (70. deň pred Veľkou nocou, táto nedeľa bola u nás známa pod menom Deviatnik, Sexagesima (60. deň) a Quinquagesima (50. deň). Predstavovali tri desaťdňové týždne tj. približne 70., 60. a 50. deň pred Veľkou nocou. Spolu so 40 dňovým pôstom tvorili 70-dňovú prípravu, symbolizujúcu 70 rokov babylonského zajatia. Pápež Gregor I. veľký ( ) vytvoril pre tieto dni osobitné prosebné modlitby. Pápež Alexander III. ( ) nariadil, aby sa spev Alleluja podobne ako v 40- dňovom pôstnom období nahradili invokáciou Laus tibi Domine, Rex aeternae gloriae (Chvála Ti Kriste, Kráľ večnej slávy). V r boli tieto liturgické zvláštnosti zrušené a všetky tri nedele boli preradené do cyklu nedieľ cez rok. Pôvod názvu a dátumu sviatkov Veľkej noci Vysvetlenie pôvodu názvu veľká treba hľadať v časoch židovského otroctva v starovekom Egypte. Faraón nebol ochotný prepustiť svojich izraelských otrokov, a preto Boh trestal krajinu desiatimi ranami. Až po poslednej z nich, keď zomreli všetky prvorodené egyptské deti, faraón prepustil zotročený ľud. Židov, ktorí pomazali veraje svojich dverí krvou baránka, sa táto pohroma netýkala, a anjel smrti ich obišiel. Baránok je preto symbolom Ježiša Krista, ktorého krv nás všetkých zachránila od večného zatratenia. Ako sa ďalej uvádza v Biblii, po vyslobodení z Egypta previedol Boh ľud na čele s Mojžišom cez Červené more, ktoré rozdelil a vysušil. Tu niektorí hľadajú pôvod tradičného židovského názvu pre Veľkú noc: pésach - prechod. Iní slovo pésach vysvetľujú ako obídenie, vyhnutie sa a vzťahujú ho na anjela smrti, ktorý obchádzal domy potreté krvou. Obídenie aj prechod predstavujú veľké Božie skutky, ktoré urobil počas jednej noci pre svoj ľud, a preto každoročnú spomienku na tento deň Izraeliti nazvali Veľkou nocou. Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené s jeho ukrižovaním a vzkriesením sa odohrali práve počas pésachu, a preto sa židovská a kresťanská Veľká noc kryje aj časovo. Nie však úplne, v prvokresťanských spoločenstvách existovali nezhody o dátume slávenia. Niektoré prvokresťanské spoločenstvá tento sviatok slávili spolu so Židmi 14. deň mesiaca nissana, iné na prvú nedeľu po 14. nissane. Zo spisov cirkevného otca sv. Ambróza sa dozvedáme, že Cirkev sa na tom nedokázala dohodnúť. Spor sa snažil riešiť už v polovici 2. storočia pápež Anicent a neskôr pápež Viktor II., ale ukončil ho až prvý Nicejský snem v roku 325, ktorý nariadil, že Veľká noc sa má sláviť v nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca, čo môže pripadnúť na jednu z nedieľ od 22. marca

16 do 25. apríla. Podľa týchto pravidiel sa určuje termín Veľkej noci dodnes. Termín sviatkov Veľkej noci je teda pohyblivý a je závislý od lunárneho cyklu. Medzitým v roku 525 požiadal pápež Ján I. mnícha Dionýza Exigua o radu v tejto záležitosti. Ten vytvoril tabuľku slávenia Veľkej noci pre nasledujúce desaťročia. Jej prijatím bol veľkonočný spor ukončený. Až do reformy kalendára pápežom Gregorom v roku existoval jeden termín Veľkej noci pre celú Cirkev. Keďže východná cirkev reformu kalendára neprijala, slávi Veľkú noc odvtedy spoločne s katolíkmi a evanjelikmi len občas. V modernej dobe už boli viaceré pokusy stanoviť Veľkonočnú nedeľu na jednu konkrétnu nedeľu. V roku 1897 sa v tejto veci obrátili na pápeža astronómovia, v roku 1931 aj Spoločenstvo národov. Druhý vatikánsky koncil sa tiež zaoberal touto záležitosťou. Vo vyhlásení z roku 1963 sa ohlasuje ochota stanoviť Veľkú noc na určitú nedeľu v gregoriánskom kalendári - ak s tým budú súhlasiť všetci, aj oddelené východné cirkvi. Pápež Pavol VI. sa potom chopil iniciatívy a navrhol od roku keď sa všetky termíny Veľkej noci časovo zhodovali - stanoviť Veľkú noc na druhú nedeľu v mesiaci apríl. Takmer všetky biskupské konferencie s tým súhlasili, za predpokladu súhlasu východných cirkví. Ekumenický patriarchát v Carihrade však signalizoval závažný pastoračný problém, ktorý treba dlhšiu dobu skúmať. Definitívne nie prišlo roku 1982 od kláštorného spoločenstva na vrchu Athos. Naposledy sa táto otázka vynorila pri veľkom miléniovom stretnutí všetkých hláv pravoslávnych cirkví v decembri 2000 v Carihrade. Vo Veľkom týždni svätá Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho umučení. Večernou omšou na pamiatku Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré pokračuje cez Veľký piatok utrpenia a smrti Pána a cez Bielu sobotu, vrcholí Veľkonočnou vigíliou a uzatvára sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. Obrady Veľkého týždňa, ktorých začiatky siahajú 4. storočia, prešli v nasledujúcich storočiach mnohými zmenami. Naposledy boli zjednodušené a liturgicky prispôsobené súčasným požiadavkám v r a Kvetná nedeľa Posledná pôstna nedeľa, známa pod menom Kvetná nedeľa, alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Veľkého týždňa. Kvetná nedeľa nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. V tento deň sa svätia palmové alebo olivové ratolesti, u nás najčastejšie bahniatka, tie sa potom spália na popolec, ktorý bude použitý pri obradoch Popolcovej stredy budúceho roku. Bahniatka si na posvätenie prinášajú aj ľudia, tie si potom nosia domov ako posvätenú vec a zakladajú ich za obrazy, zapichujú do trámov, dávajú do vázy a kedysi ich dávali aj do poľa či do maštale. Svätenie zelených ratolestí zaviedla cirkev ešte v 7. storočí. Obrady Kvetnej nedele sa skladajú z dvoch častí: zo spomienky na Pánov vstup do Jeruzalema a zo svätej omše zasvätenej pamiatke Kristovho utrpenia, v ktorej sa prednášajú pašie - časť evanjelia, v ktorom sa opisuje Pánovo umučenie. Pašie (lat. passio utrpenie) opis utrpenia a smrti

17 Ježiša Krista od Poslednej večere až po jeho smrť na kríži, ako ho podávajú evanjelisti. Kvetnou nedeľou sa začína Veľký týždeň. Jeho hlavnou myšlienkou je Pánovo umučenie, ktoré sa slávilo tri dni už od 4. storočia, z toho je názov Veľkonočné trojdnie. Ono je vlastne vyvrcholením Veľkého týždňa. Začína sa omšou Večere Pána na Zelený štvrtok a končí sa vešperami Veľkonočnej nedele. Veľký týždeň je slovenské pomenovanie obdobia známeho v liturgii ako Hebdomada sancta (Svätý týždeň). V Kvetnú nedeľu sa zároveň slávi Svetový deň mládeže. V tento deň sa s mladými stretáva pápež Ján Pavol II., biskupi sa stretávajú pri modlitbách s mladými zo svojich diecéz. V slovenských diecézach sa budú pri tejto príležitosti konať diecézne stretnutia mládeže. Ústrednou myšlienkou tohtoročného XIX. Svetového dňa mládeže je Chceli by sme vidieť Ježiša (Jn 12, 21). V posolstve ku Kvetnej nedeli, k 19. svetovým dňom mládeže v diecézach 4. apríla 2004, Svätý Otec zdôrazňuje, že mladí sa nesmú nechať odpútať hlukom sveta ani pokušeniami zábav. Ich hľadanie Krista nemá byť podnecované jednoducho intelektuálnou zvedavosťou, ale otázkou zmyslu života. Kresťanstvo nie je iba náuka, je to stretnutie s Bohom, ktorý sa v našich dejinách sprítomnil vtelením Ježiša, vyhlásil Svätý Otec. Mladým pripomína, aby hľadali stretnutie s Kristom v Eucharistii ako aj v praktickej láske k blížnemu. Ako príklad uviedol Matku Teréziu a zdôraznil, že svet potrebuje prorocké znamenie bratskej lásky k blížnemu. S veľkým dôrazom odporúčal mladým angažovanosť v Cirkvi. Cirkev je viditeľným pokračovaním Ježišovho konania v dejinách. Preto sa majú mladí angažovať vo farnostiach, hnutiach a skupinách a posilňovať spoločenstvo medzi sebou. Kvetná nedeľa je na prianie Svätého Otca zároveň sviatkom mladých od roku Veľkonočné trojdnie Posledné tri dni Veľkého týždňa - tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie alebo triduum Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota, majú bohatý liturgický obsah a symboliku. Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe na Bielu sobotu a Kristovo zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu. Zelený štvrtok Podstatou Zeleného štvrtku je spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Na Zelený štvrtok predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri týchto omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Olej je znamením sily. V liturgii sa olej používa pri krste, birmovaní, sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení kňazov. Olej katechumenov: pomazanie katechumenov olejom má byť znamením posily v boji so zlým duchom. Olej chorých: pri udeľovaní sviatosti pomazania chorých sa používa olej nemocných (Oleum infirmórum). Olej má tiež liečivé účinky - tlmí bolesť. Sviatosť pomazania chorých posilňuje chorých na duši i na tele, mierni ich bolesť a úzkosť. Krizma: je to olej, do ktorého sú primiešané voňavé prísady. U Izraelitov a iných vtedajších národov uvádzali kráľov do úradov tak, že ich pomazali

18 olejom. Aj slovo "Kristus" pochádza z gréčtiny (Christos) a znamená "Pomazaný". (Po hebrejsky znie toto slovo "Mesiáš".) Pomazanie krizmou pri krste alebo birmovaní znamená prevzatie úlohy žiť podľa Ježiša, ktorý je naším Kráľom. Vo štvrtok večer slávil Ježiš poslednú večeru so svojimi učeníkmi. V tento večer ustanovil dve sviatosti: kňazstva a eucharistie, resp. premenil chlieb a víno na svoje telo a krv. Súčasne takto odovzdal apoštolom kňazskú moc so slovami Toto robte na moju pamiatku. V Zelený štvrtok sa večerná svätá omša slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Táto svätá omša je tiež známa obradom umývania nôh 12 mužom, ktorý pochádza z čias svätého Gregora Veľkého, ktorý denne hostil 12 žobrákov. Týmto dňom, ktorý dostal svoje pomenovanie pravdepodobne podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš Kristus modlil pred svojim zatknutím vojakmi, začína Veľkonočné trojdnie. Vo štvrtok prestávajú zvoniť zvony, ako znak spoluúčasti s utrpením Krista. Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na vigíliu vzkriesenia na Bielu sobotu a namiesto nich sa používajú rapkáče. Po skončení svätej omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám, opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie oltárov a odnášanie všetkých predmetov z nich. Obnažená oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade. Veľký piatok Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V katolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. Biela sobota Obrady Bielej soboty sa konajú po západe slnka v rámci tzv. Veľkonočnej vigílie (bdenia). Podľa pradávnej tradície je táto noc očakávaním Pána, noc bdenia, zasvätená Pánovi (Ex 12, 42). Biela sobota - oslava Kristovho zmŕtvychvstania začína Veľkonočnou vigíliou. To znamená na Bielu sobotu večer, pôvodne v noci, keď sa začínala aj židovská Pascha (sviatky Židov konané na pamiatku poslednej večere v egyptskom zajatí, keď anjel smrti prešiel okolo príbytkov Izraelitov a neuškodil im, lebo mali veraje dverí pomazané krvou obetného baránka, Ex 12,1-51), teda sviatky, pred ktorými bol Pán Ježiš ukrižovaný. Počas Veľkonočnej vigílie Cirkev bdie a očakáva Kristovo zmŕtvychvstanie, Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia, znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka večera mlčali. Veľkonočná vigília noc pred Veľkonočnou nedeľou, bola liturgicky veľmi bohatá bohoslužba, ktorá sa začínala v sobotu večer, trvala celú noc a končila sa v nedeľu ráno krstom katechumenov. V súčasnosti sú pobožnosti skrátené a pozostávajú z obradu svetla (požehnanie veľkonočného ohňa a veľkonočnej sviece -

19 paškálu). Zapaľovaním veľkonočného ohňa a svätením veľkonočnej sviece - paškálu, sa začína liturgia veľkonočnej vigílie. Táto svieca je stredobodom veľkonočnej slávnosti. Po slovách Kristus, svetlo sveta - Bohu vďaka sú od nej zapálené ďalšie sviece, ktoré si priniesli veriaci. Kríž vyrytý do sviece je znakom smrti, päť otvorov so vsadenými zrnkami tymiánu symbolizuje Kristove rany a písmená alfa a omega s letopočtom bežného roku hovoria, že Kristus je Pán času i večnosti, počiatok i koniec všetkého. Procesia s paškálom pripomína slová samotného Krista: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života (Jn 8, 12). Potom nasleduje veľkonočný chválospev, v ktorom sa ospevuje dnešná slávnostná noc, vznešený spôsob nášho vykúpenia a nakoniec sa poprosíme nebeského Otca, aby nám v našom živote svietil svetlom, ktorým je Kristus. Veľkonočná vigília obsahuje aj ďalšie prvky bohoslužbu slova, 3 a 7 čítaní zo Starého zákona, liturgiu krstu (ak niet krstencov, tak sa iba posvätí krstná voda a obnovia krstné sľuby), ďalej obrad vzkriesenia a Eucharistickú liturgiu (slávnostnú svätú omšu, kde po 40 dňovej prestávke opäť zaznie víťazný spev Aleluja!). Veľkonočná nedeľa V tento deň si kresťania pripomínajú ukrižovanie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Zmŕtvychvstanie najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru. Veľkonočný pondelok Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj Pondelkom Baránka na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. Neľakajte sa! povedal im. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. (Mk 16, 6). A dodal: Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom (porov. tamtiež). Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá pozostáva z týždňa bezprostredne po Veľkej noci a končí sa Nedeľou Božieho milosrdenstva (prvá nedeľa po Veľkej noci, tohto roku 18. apríla. V minulosti sa nazývala Biela nedeľa, keďže v roku 389 cisár Theozodius Veľký ( ) vyhlásil celotýždenné svätenie veľkonočných sviatkov, aby novopokrstenci, ktorí počas tejto oktávy nosili svoje biele krstné rúcho, mohli dostávať ďalšie ponaučenie z kresťanskej náuky. A práve biele krstné rúcho sa slávnostne odkladalo v posledný deň veľkonočnej oktávy, ktorá potom dostala názov Dominica in albis deponendis (Nedeľa odkladania bieleho rúcha, tj. Biela nedeľa). V Ríme sa odkladanie bieleho rúcha slávnostne vykonávalo v Lateránskej bazilike. Týždeň trvajúce svätenie Veľkej noci sa postupne skracovalo na tri, neskoršie na dva dni a od roku 1951 už ani Veľkonočný pondelok nie je prikázaným sviatkom. Veľkonočné obdobie obdobie veľkonočnej slávnosti, trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce), ktorý sa tohto roku slávi 30. mája. Toto obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna veľká nedeľa. Predovšetkým v

20 týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja. Pesach-Veľká Noc: Slovenský príspevok k pochopeniu korelácie Dr. Cyril Hromník píše: Nasledujúce je upozornením pre Slovenov/Slovákov, že ak vezmeme vývoj fenomenu Veľkej Noci nie len ako súčasť našho vyznania viery v Ježiša Krista a jeho umučenia a slávneho zmrtvychvstania, ale aj ako historický proces v rámci historie našho národa, tak musíme prisť k záveru, že nás a našich predkov sa to týka, podľa oficiálného alebo všeobecne prístupného dejepisu, len asi tak od 7. alebo 8. storčia a hlavne od príchodu slovenských vierozvestcov Konštantína a Metoda v roku 863. Akoby naši predkovia neboli súčasťou toho procesu, ktorý dal zrod odvtedy aj nám najvýznamnejšieho sviatku v klendári. V historickej skutočnosti nebolo a nie je tomu tak. V historickej skutočnosti slovenský národ bol spoluaktorom v procese z ktorého sa vyvinula Veľká Noc, ba dokonca naš národ má aj historicky dannú možnosť prispieť k lepšiemu pochopeniu vystižného "Resurrexit sicut dixit, Alleluia!" v kontexte jeho spojenia s historicky starším najväčším sviatkom Židov zvaným Pesach. Týmto spojením a účasťou našho národa na jeho historickom pochopení sa zaoberá 8. kapitola mojej knihy Sloveni/Slováci, Kde sú vaše Korene?, ktorá je tu pretlačená. Verím, že toto poznanie by mohlo pohnuť mnohých Slovákov k zamysleniu sa nad našou historiou a nad našou účasťou na vzniku, vývoji a uchovaní kresťanstva. Cyril A. Hromník: Hromník, C.A Sloveni / Slováci: Kde sú vaše korene? K prameňom najstaršej histórie Slovenska, priblížne od r pr. Kr. Bratislava: Eko- Konzult, str. str Sloveni na prahu spásy Slovenská PEČAŤ spásy alebo židovská PESAH: čo bolo prv? Sloveni mohli pozabudnuť na ich starodávnu (tatranskú) Cestu do Neba, čo je len primitivnejším alebo zrozumiteľnejším vyjadrením teologickej transcendencie, ale v podobe pečati zachovali si prísahu božiu, že ju raz nájdu. Izrael dostal niekoľko prísah od Boha Jahvah. Najprv to bol Abram, komu ešte v dravido-sumerskom Úre v Mezopotámii Jahvah povedal: Vyjdi zo zeme svojej a zo zeme svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a idi do zeme, ktorú ti ukážem (Gen 12.1). A Abram vzal Sáraj, svoju ženu, a vyšli z Úra Chaldejov (Gen 11.31) v Mezopotámii, aby išli do zeme Kanaána (Gen 12.5). V Kenaáne (čo je spravnejšia forma tohoto mena) sa Abram, tj. Muž sľubu, (mýlne prekladaný ako Vysoký-otec), stál Abrahámon čiže Stánkom sľubu. Stal sa síce aj otcom-davov, ale to sa neodráža v jeho mene, ako sa často ale mýlne prekladá (Gen 17.5). Sáraja sa stala Sárou čiže Kňažnou (Gen 17.15). No čásť Abramovho rodu sa zmiešala v miestnými Červenými Kena anmi (z ktorých neskoršie vzišli Feničania na západe) a zmluvu nedodržiavali. V snahe zachovať zmluvu Abraham pred smrťou zaviazal svojho služobníka prísahou na Hospodína, Boha nebies a Boha zeme, že nevezmeš môjmu synovi [Izákovi] ženy zo dcér Kanaaneja, v ktorého strede bývam (Gen 24.3). Najväčšou prísahou akú kedy biblický Boh Jahvah dal Izraelu bol však jeho prísľub Mojžišovi a Aaronovi, že im dá slobodu, že ich a ich ľud vyvedie z otroctva v Egypte a že ich zavedie do Kena anu, ktorú zem im dá navždy (Ex ). Jahvah obnovil zmluvu s Izákovim synom Jakobom.

Mozart & Bratislava To

Mozart & Bratislava To Spravodaj c 164 Motto: Život zvíťazí nad smrťou, láska zdolá nenávisť, slovenský národ zvíťazí nad úkladmi nepriateľov. Pred nami katakomby a milióny mučeníkov, zástupy vyznávačov. My sa práce a boja nebojíme,

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 Listy SLOVÁKOV A ČECHOV, Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 6 2015 ktorí chcú o sebe vedieť viac Martin Guzi Fico a Smer odmietajú kontrolu Soňa Gabzdilová Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948 (I. časť)

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2008

ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ 3/2008 V 3 2008 Viola Vyholená-Šípivá sa dostala všade, v M tvom mori sa s ou kúpal aj generálny riadite Metrostav, a. s. Ing. Ji í B lohlav (Viola Vyholená-Šípivá: Krivolaká pr je ku š astiu..., Slovenský literárny

More information

č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS

č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS február č. 1/2008 HROM Z JASNÉHO NEBA Nielen vy, členovia nášho združenia UZOL, ale už aj ja som si myslel, že po tom úvodnom čísle nášho spravodaja (apríl 2007) a jednostránkovom fragmente (november 2007)

More information

ISBN 978-80-971318-4-5

ISBN 978-80-971318-4-5 ISBN 978-80-971318-4-5 Panoráma Považia z kláštora na Veľkej Skalke / Benedictine monastery Veľká Skalka Benediktínsky kláštor Rajhrad / Benedictine monastery Rajhrad Vitajte! Kdesi som čítal, že kto nepozná

More information

Tretie vydanie (JÚL 2010)

Tretie vydanie (JÚL 2010) ETIKA A PRAVIDLÁ PREVÁDZKY RÁDIOAMATÉROV Tretie vydanie (JÚL 2010) Autor: John Devoldere, ON4UN a Mark Demeuleneere, ON4WW Korektúra a opravy Bob Whelan, G3PJT Do slovenčiny preložila Ing. Janka Bábelová,

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Middle Ages to the End of the 18 th Century Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

More information

Language and The Environment TOM I

Language and The Environment TOM I GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Language and The Environment TOM I Language and The Environment 1 2 3 Language and The Environment TOM I pod redakcją Urszuli Michalik i Mirosławy Michalskiej-Suchanek

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

H. C. Moolenburgh Tiziano Terzani Fernando Pessoa

H. C. Moolenburgh Tiziano Terzani Fernando Pessoa P e nt a gr a m Lectorium Rosicrucianum Som hrdina H. C. Moolenburgh Koniec ako začiatok Tiziano Terzani Text mladého žáka Jakou píseň zpívá duše? Kniha neklidu Fernando Pessoa 2013 ČÍSLO 2 Pentagram vychází

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

HALO 31 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 31.

HALO 31 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 31. Hello Friends, HALO 31 Zdravíme Vás opět s novým číslem časopisu Halo. Máme za sebou vydání posledního nosiče Depeche Mode a před sebou velké letní prázdniny a dovolenou. Připravili jsme pro Vás v tomhle

More information

Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace 1. Zdeňka Opavská

Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace 1. Zdeňka Opavská Kumulace morfémů pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace 1 Zdeňka Opavská Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha Příspěvek volně navazuje na referát Krajní póly fungování kvantifikačně-

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

ZBORNÍK SCENÁROV PODUJATÍ pre deti a mládež

ZBORNÍK SCENÁROV PODUJATÍ pre deti a mládež 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC ZBORNÍK SCENÁROV PODUJATÍ pre deti a mládež Tlačový výstup

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

Vážení účastníci medzinárodného seminára

Vážení účastníci medzinárodného seminára Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala

More information