ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva. Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012"

Transcription

1 ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie Zborník 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽILINA september 2012

2 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra technických vied a informatiky LOGVD Žilina

3 2 LOGVD Žilina Tento zborník bol vydaný s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č Žilinská univerzita v Žiline, 2012 ISBN

4 LOGVD Žilina OBSAH Organizácia konferencie / Organisation of conference 5 Benda Martin Sobotka Jan Ideový návrh závěrné zídky u mostní soupravy MS 7 Benešová Silvie Problematika odpadů ve zdravotnických zařízeních 13 Ďuranová Lucia Faktor František Fazekaš Miroslav Šulgan Marián Figuli Lucia Halaj Dušan Zlepšenie statickej dopravy mesta Žilina využitím systému záchytných parkovísk Inteligentné dopravné systémy a ochrana dopravnej infraštruktúry Analýza City logistiky zahraničných miest a príklady riešenia Teoretická analýza stanovenia prielomovej odolnosti prvkov stavebnej konštrukcie ako časti kritickej infraštruktúry Bezpečnostné funkcie informačných systémov v cestnej nákladnej doprave Kašpar Vladislav Možnosti riešenia dvojstupňovej dopravnej úlohy v prostredí MS Excel 45 Kleprlík Jaroslav Evakuace centra sociálních služeb 53 Kozlowski Wojciech Road surface maintenance and assessment system in Poland 62 Krbata Roman Zariadenie pre seniorov a špecifiká prepravnej služby 70 Križan Stanislav Cvičenie STRONG WILL 2 76 Leitner Bohuš Dvořák Zdeněk Málek Zdeněk Tomek Miroslav Marchevka Peter Dičérová Zuzana Peterková Andrea Sobotka Jan Benda Martin Projekt "Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy ciele, aktivity, výsledky Vybrané speciální informační technologie v dopravě 92 Logistická podpora obrany 100 Využití metod teorie grafů pro hledání nejspolehlivější cesty v dopravní síti Možnosti využití nového výškopisu České republiky při projektování zemních prací Surowiecki Andrzej Turnouts as zones of railway travelling speed limitation 120 Surowiecki Andrzej Technical requirements for subgrade under the new polish directions 125 Svetlík Jozef Experimenty požiaru osobných motorových vozidiel 129 Terek Edit Nikolić Milan Public relations in crisis situations 135 Zibrík Peter Analýza logistickej podpory Ozbrojených síl SR pri riešení krízových situácií prírodného charakteru 141

5 4 LOGVD Žilina SEKCIA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY Benčíková Eleonóra Čičmancová Silvie Dvořák Zdeněk Leitner Bohuš Němec Vladimír Fazekaš Miroslav Šulgan Marián Fojtíková Jana Leitner Bohuš Sventeková Eva Mäkká Katarína Leitner Bohuš Sabol Jozef Vidriková Dagmar Bezpečné zdravotnícke služby a ochrana kritickej infraštruktúry v zdravotníctve Vplyv pevných prekážok pozdĺž pozemných komunikácií na vznik dopravných nehôd Parametre leteckej dopravy v kontexte kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky Plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy z hľadiska rozvoja v SR Podmienky prepravy rádioaktívneho materiálu leteckou dopravou Modely dopravného prúdu ako nástroj pre testovanie výkonnosti prvkov cestnej infraštruktúry Modelovanie následkov mimoriadnych udalostí pri úniku nebezpečných látok Hodnocení rizika v důsledku nehod při přepravě radioaktivních materiálů Model bezpečnostného plánu na ochranu prvkov kritickej infraštruktúry

6 LOGVD Žilina ORGANIZÁCIA KONFERENCIE Vedecko-odborná konferencia sa konala pod záštitou Dekana Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Ladislava Šimáka, PhD. Tematické okruhy Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry: kritická dopravná infraštruktúra a jej ochrana, riziká a funkčnosť kritickej infraštruktúry, informačné a komunikačné technológie v kritickej infraštruktúre, bezpečnosť a spoľahlivosť zariadení kritickej infraštruktúry. Logistické zabezpečenie kríz. situácií v doprave: teória a prax krízového dopravného zabezpečenia, logistická podpora riešenia kríz. situácií v doprave, informačné a komunikačné technológie v logistike, dopravné zabezpečenie v špecifických podmienkach, bezpečnosť a ochrana zdravia v špecifických dopravných podmienkach. Špecifické prepravy a ich riadenie: riziká a bezpečnosť dopravných procesov, riziká prepravy nebezpečných vecí a citlivých produktov, špecifiká prepravy nadmerných a nadrozmerných nákladov, riziká intermodálnej prepravy. Odborný garant prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD. (FŠI ŽU Žilina) Vedecký výbor predseda: prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD. členovia: prof. Dr. Zoran ČEKEREVAC prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD. Sven ERICHSON Ing. Luboš HALAMA Bc. Alžbeta HELIENEK doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD. doc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D. Wolfgang MIHLAN mgr. inž. Janusz PAWESKA Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD. prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD. doc. Ing. Jaromír ŠIROKÝ, Ph.D. doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD. doc. Ing. Detelin VASILIEV prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. dr. hab. inž. Zenon ZAMIAR (FŠI ŽU Žilina) (FIM UNION Beograd) (FŠI ŽU Žilina) (IuH Magdeburg) (DGSA Consulting Žilina) (Thales AUSTRIA GmbH) (FŠI ŽU Žilina) (UO Brno) (IuH Magdeburg) (MWSLiT Wroclaw) (FŠI ŽU Žilina) (FŠI ŽU Žilina) (DF JP Pardubice) (FŠI ŽU Žilina) (UD TK Sofia) (UTB Zlín) (WSO Wroclaw) Organizačný výbor predseda: Ing. Dagmar Vidriková, PhD. členovia: Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD. Ing. Jaroslav PROCHÁZKA Sponzor konferencie DGSA Consulting Žilina

7 6 LOGVD Žilina ORGANISATION OF CONFERENCE Scientific and professional conference was held under the auspices of the Dean of the Faculty of Special Engineering, University of Žilina in Žilina prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. Thematic Fields Security, safety and protection of critical infrastructure: critical transport infrastructure and its protection, risks and functioning of critical infrastructure, information and communication technologies in critical infrastructure, safety and reliability of critical infrastructure equipments. Logistical provision of crisis situations in transport: theory and practice of crisis transport provision, logistical support of solving crisis situation in transport, information and communication technologies in logistics, information and communication technologies in logistics, transport provision in specific conditions, security, safety and health protection in specific transport conditions. Specific transport processes and their management: risks, security and safety of transport processes, risks of the transport of dangerous goods and sensitive products, specifics of the transport of oversized and excessive loads, risks of intermodal transport. Guarantee Committee prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD. (FŠI ŽU Žilina) Programme Committee chairman: prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD. (FŠI ŽU Žilina) members: prof. Dr. Zoran ČEKEREVAC (FIM UNION Beograd) prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD. (FŠI ŽU Žilina) Sven ERICHSON (IuH Magdeburg) Ing. Luboš HALAMA (DGSA Consulting Žilina) Bc. Alžbeta HELIENEK (Thales AUSTRIA GmbH) doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD. (FŠI ŽU Žilina) doc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D. (UO Brno) Wolfgang MIHLAN (IuH Magdeburg) mgr. inž. Janusz PAWESKA (MWSLiT Wroclaw) Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD. (FŠI ŽU Žilina) prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD. (FŠI ŽU Žilina) doc. Ing. Jaromír ŠIROKÝ, Ph.D. (DF JP Pardubice) doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD. (FŠI ŽU Žilina) doc. Ing. Detelin VASILIEV (UD TK Sofia) prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. (UTB Zlín) dr. hab. inž. Zenon ZAMIAR (WSO Wroclaw) Organizing Committee chairman: Ing. Dagmar Vidriková, PhD. members: Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD. Ing. Jaroslav PROCHÁZKA Patron of Conference DGSA Consulting Žilina

8 LOGVD Žilina IDEOVÝ NÁVRH ZÁVĚRNÉ ZÍDKY U MOSTNÍ SOUPRAVY MS Martin BENDA, Jan SOBOTKA *) Anotace: Článek se zabývá ideovým návrhem závěrné mostní zídky pro provizorní mostní konstrukci MS. Koncepčně vychází z podobného systému přechodu na modernizovanou soupravu MMS, ale je modifikován pro most MS. V článku jsou uvedeny důvody, které vedou autora pro návrh tohoto přechodu a vlastní návrh a posouzení prvků závěrné zídky. The paper deals with the proposal draft end of the bridge for temporary bridge construction MS set. This conception is based on the similar system that is use for modernized bridge MMS set, but it is modified for MS set. Paper presents the reasons why this system is designed by this way and there is also made suggestion for static assessment. Úvod V letech 2009 a 2010 byla Česká republika zasažena povodněmi. V roce 2009 bylo zasaženo území severovýchodní Moravy a v roce 2010 se povodňová vlna přelila přes Liberecký a Ústecký kraj. Při těchto povodních vzešlo přibližně 50 požadavků na náhradu mostů v zasažených lokalitách. Odborníci z univerzity obrany se podíleli na vyprojektování celkem 33 mostů MS a jednoho mostu TMS (viz. tabulka č.1.) [1], [2]. Z tabulky je zřejmé že průměrná délka mostu je cca 18m. Délka soupravy, ve kterých je most MS skladován ve skladech státních hmotných rezerv (SSHR) a jak byl původně navrhován je však 21m. Tabulka č. 1 Lokality stavby mostu MS s jejich délkou Rok 2009 Rok 2010 Bernartice - hasičárna 18m Rousínov 1 12m Bernartice U Leimanů 21m Rousínov 2 18m Bernartice Za tratí 18m Kytlice 15m Červená voda 21m Hřensko 24m Dolní Habartice 21m Chrastava 21+21m Kunín 15m Lužec 15m Nový Jičín - brod 21m Děčín 18m Nový Jičín - jez 21m Heřmanov čp m Tomíkovice 12m Všemily 21m Veselé 15m Dolní Habartice 21m Životice - hospoda 21m Heřmanov čp m Životice - zámečnictví 15m Rousínov 12m 12 mostů 219m 18,25 m/most Heřmanice 18m Raspenava 18m Nová Ves 24m 33 mostů Mařeničky 12m Chrastava ZŠ a MŠ 12m 576m 17,45 m/most Chrastava čp m Chrastava Frýdlantská 18m Brniště 24m 21 mostů 357m 17 m/most *) kpt. Ing. Martin Benda,Ph.D., Univerzita obrany v Brně. Kounicova 65, Brno Tel: kpt. Ing. Jan Sobotka, Univerzita obrany v Brně. Kounicova 65, Brno Tel.:

9 8 LOGVD Žilina Z výše uvedeného lze vyvodit, že pokud bychom hypoteticky využili veškerý materiál ze SSHR (v roce 2009 bylo množství MS 1092 bm [3]) tak by zbylo velké množství středních mostních dílů bez využití. Konkrétně 33 mostních dílů, ze kterých by bylo možno postavit při průměrné délce 6 mostních polí navíc 5 mostů. Problémem však je přechod na most bez krajních dílů. Mostní soupravu je nutno na obou koncích opatřit krajními díly s rampovníky umožňující přechod z mostu na vozovku (obr. č. 1). Současný stav Mezi další důvody, které se nabízejí proč vytvořit trvalejší přechod z mostu na komunikaci je doba, po kterou zůstává mostní provizorium v užívání. Mostní provizorium MS je zpravidla bezúplatně zapůjčeno obci jako náhrada stálého mostu po dobu jednoho roku. V některých případech však po jednom roce most nadále zůstává postaven a plní svou funkci. Z těchto důvodů by bylo vhodné u překážek, kde se předpokládá použití mostu MS na delší období, případně by bylo použití rampovníků na nájezdy pro most nedostačující, vhodné navrhnout jiný typ přechodu na most. Mimo to se často stává, že po stavebních úpravách provedených přes povrch rampovníků dojde k jejich poškození. Obr. č. 1 Přechod na most přes rampovníky V roce 2005 byla provedena modernizace mostní soupravy MS, která mimo jiné spočívala ve změně způsobu přechodu a mostní konstrukci. Souprava je pojmenována MMS a přechod je řešen přes takzvanou Podporovou oblast (obr. č.2). Tento prvek řeší přechod konstrukce na předmostí. Pro vyrovnání výškového rozdílu mezi úložným prahem, na němž je konstrukce osazena a mostovkou se použije klín ze zeminy, betonu nebo asfaltové směsi, která se opře směrem k nosné konstrukci mostu a závěrnou zídku. K ochraně čepových desek a podporové svislice se použije ochranná svislice, která se upevní na čepové desky koncového dílu. Ložisko se sestává z vrchní ložiskové desky a podkladní desky a vlastního ložiska. Do podkladní desky se kotví závěrná zídka.

10 LOGVD Žilina Obr. č. 2 Podporová oblast mostu MMS Ideový návrh závěrné zídky vychází z tohoto prvku, ale obsahuje pouze 2 části. Jedná se o závěrnou zídku a podporovou svislici (obr. č.3). Další konstrukční detaily, ve kterých se liší od podporové oblasti MMS jsou: Jednodušší uložení není uložen na ložiska jako u MMS Není připojen k zesílenému dílu, protože souprava tento díl neobsahuje Připojení je provedeno uložením na spojovací zámky a připojení ke konstrukci MS pomocí podporové svislice Vlastní návrh Obr. č. 3 Závěrná zídka MS Návrh závěrné zídky Zatížení zídky bude navrženo podle MLC 90 vycházející ze STANAG 2021[4] zatížení odpovídá maximální zatížitelnosti, pro které je možné most provozovat podle TP [5] což je MLC 90 pro přejezd s výstrahou pro mosty o rozpětí 21m a menším. Specifikace zatížení je podle tabulky č. 2. Tabulka č. 2 zatížení MLC 90 podle STANAG 2021

11 10 LOGVD Žilina Tabulka č. 3 zatížitelnost MS podle STANAG 2021 Zídka bude zatížena nejtěžší nápravou zatěžovacího vozidla 24,49 tuny. Budeme předpokládat centrické umístění nápravy na závěrné zídce a přenesení zatížení do závěrné zídky od nápravy nejen plochou kola opírajícího se o závěrnou zídku, ale celého zatížení do zídky, přestože je rozměr kola značně větší. (rozměr kola 457x610 mm a rozměr dosedající na zídku je 80x610 mm). Zatížení pak vychází 2510 kn/m 2.Zatížení pak vychází 200 kn/m na prut. Schéma umístění zatížení a jeho velikost je na obr č. 4. Obr. č. 4 Schéma zatížení závěrné zídky Návrh rozměrů závěrné zídky je na obrázku č. 5. Všechny plechy jsou tloušťky 10mm. Celý komponent je svařenec z těchto plechů. Hmotnost takto vytvořeného prvku je cca 200kg pokud bude jako materiál zvolena ocel nízkolegovaná s vysokou pevností. Materiál pro zídku je zvolen ocel S 355. Výpočetní model zídky je uložen kloubově na dolních hranách krajních plechů. Konstrukčně bude zídka uložena obdobně. Uložení zídky bude provedeno opřením o dolní spoje a připevněním pomocí šroubů k svislicím. Obr. č. 5 Geometrie závěrné zídky

12 LOGVD Žilina Předběžný ruční výpočet Zatřídění profilu zídky Jde o U profil s pásnicí tloušťky 10mm a šířky 80mm a stojinou tloušťky 10mm a výšky 340mm. Zatřídění a) Pásnice

13 12 LOGVD Žilina svislice není navržena jako nosný prvek. Jejím účelem je pouze připevnění závěrné zídky do vertikální polohy. Závěr Obr. č. 6 Geometrie svislice Při dalším návrhu bude proveden podrobnější výpočet v programu SCIA ESA PT a zatížení bude zredukováno podle umístění na plochu pásnice závěrné zídky. Bude navržena konstrukce s menší tloušťkou prvků, především stojiny profilu U závěrné zídky, tak aby došlo ke zmenšení hmotnosti a efektivnějšímu využití prvku. Jakmile bude proveden definitivní návrh závěrné zídky, bude proveden výběr šroubů a dopracován návrh svislice. Svislice není nosným prvkem, ale pouze prkem podpůrným pro závěrnou zídku. Proto její vlastní únosnost není limitujícím faktorem pro celý systém závěrné zídky. Celý takto navržený systém umožní využívání soupravy MS i při absenci krajních dílů bez rampovníků. Jedinou slabinou tohoto systému je současná konstrukce středních mostních dílů. Tyto díly nemají zesílené příčníky pro eliminaci rázů při nájezdu vozidel na most. Proto při použití tohoto systému je nutné maximálně snížit nájezdovou rychlost vozidel, nebo v budoucnu navrhnout řešení pro zesílení stávajících příčníků. Literatura [1] BENDA, M.: Application of reach-back concept for construction temporary bridges after flood in 2009, In: ICMT 10 IDEB 10, Bratislava, Incheba Expo, 2010, 4s. ISBN: [2] BENDA, Martin; SOBOTKA, Jan. Construction temporary bridges after flood in 2010 oportunity for application of Reach-Back Concept. In ICMT 11 - Proceedings of the International Conference on Military Technologies. Brno : Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany v Brně, ISBN [3] Použití náhradních silničních přemostění za krizových stavů. In: NOVÁK, Miloslav. [online] vyd. [cit ]. Dostupné z: [4] STANAG 2021 Military load classification of bridges, ferries and vehicles. NATO/PFP, 2010 [5] TP 90 Používání provizorních mostů z mostové soupravy z MS v civilním sektoru +Dodatek 1. MDS ČR, odbor pozemních komunikací, vypracoval Pontex Praha, 1996, Schváleno MDS-OPK č.j / ze dne Recenzent: prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.

14 LOGVD Žilina Problematika odpadů ve zdravotnických zařízeních Silvie Benešová *) Anotácia: Nakládání s nebezpečnými odpady ze zdravotnictví může být příčinou vzniku poranění nebo onemocnění. Zdravotnické odpady mohou obsahovat nebezpečné infekční látky, genotoxické látky, toxické chemické látky, nepoužitelná léčiva, radioaktivní látky nebo ostré předměty. Tento odpad tedy představuje vysoké riziko pro pacienty, zdravotnický i pomocný personál, může ohrozit zdraví veřejnosti i životní prostředí. Jeho roční produkce u nás se pohybuje od 25 až do 40 tisíc tun. Úvod Odpad ze zdravotnictví je odpad nejen z nemocnic, ale i z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení. Zahrnuje různé fyzikální, chemické a biologické materiály, které vyžadují zvláštní nakládání a odstranění vzhledem ke svému specifickému zdravotnímu riziku. Zahrnuje pevný i kapalný odpad, který vzniká při léčebné péči nebo při obdobných činnostech. Zdravotnické odpady jsou potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s nimi nenakládá tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Ne všechen odpad produkovaný zdravotnickými zařízeními je infekční nebo nebezpečný: % odpadu vyprodukovaného zdravotnickými zařízeními patří mezi nerizikový nebo obecný zdravotnický odpad, podobný komunálnímu. Vzniká hlavně z administrativních a úklidových činností zdravotnických zařízení a může zahrnovat rovněž odpad produkovaný při údržbě zdravotnických objektů. Zbývajících % zdravotnického odpadu je považováno za nebezpečný a může s sebou nést řadu zdravotních rizik - proto je často označován jako zdraví nebezpečný odpad. Největší rizika Zdravotnický odpad je jedním z hlavních zdrojů dioxinů a rtuti v životním prostředí, hlavně kvůli spalování zdravotnického odpadu a nesprávné likvidaci předmětů obsahujících rtuť, jako jsou teploměry a tlakoměry. Největší riziko souvisí vždy s nakládáním s infekčními nebo toxickými odpady a ostrými předměty. Základním předpokladem minimalizace zdravotních a environmentálních rizik v celém cyklu nakládání s odpady je řízený způsob nakládání v jednotlivých krocích, a to od třídění odpadu v místě jeho vzniku (odděleného shromažďování odpadu např. barevně odlišeného), až po jejich bezpečné odstranění. Mezi hlavní cíle bezpečného nakládání s odpady patří nutnost třídění nebezpečných odpadů od odpadů ostatních, které nevyžadují zvláštní způsob nakládání a odstranění. *) Mgr. Bc. Silvie Benešová, externí doktorand 4. ročníku, fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB TUO,

15 14 LOGVD Žilina Odpady ze zdravotnictví Do této skupiny patří odpad, na jehož sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Můžeme to rozčlenit takto: ostré předměty (jehly, kanyly, injekční stříkačky s jehlou, skleněné střepy, čepele skalpelů atd.) Tento materiál se shromažduje odděleně od jiného odpadu v kontejnerech, které by měly být nepropustné a musí odolávat propíchnutí. genotoxický odpad odpad obsahující látky, které mohou způsobit poškození DNA, například odpad obsahující cytostatická léčiva (často používaná k léčení rakoviny), genotoxické chemikálie. části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv jedná se o tzv. patologicko-anatomický odpad a tento odpad se musí shromažďovat v umělohmotných, neprůhledných nádobách s víkem a měl by se uchovávat v chlazených prostorách např. Ústavu patologie do doby, než je předán odpadové firmě k zpopelnění. tlakové nádoby plynové láhve, plynové bomby, aerosolové nádoby; chemický odpad odpad obsahující chemické látky, například laboratorní reakční činidla, vývojky, dezinfekční prostředky, které jsou prošlé nebo již nepotřebné, rozpouštědla; infekční odpad Je to veškerý odpad z infekčních oddělení včetně zbytků jídla nebo odpad ze všech prostor, kde může být infikován infekčním agens v množství, které způsobuje, že odpad je možno považovat za odpad s nebezpečnou vlastností (použité chirurgické materiály, odpad z laboratoří, dialyzačních zařízení, použité nemocniční podložky, pleny atd. biologický odpad Tato kategorie zahrnuje biologicky kontaminovaný materiál, obvazový materiál, sádrové obvazy, infuzní nástroje bez jehly, obaly transfůzní krve, pomůcky pro inkontinentní pacienty, osobní ochranné pomůcky personálu atd. Pro nakládání s infekčním a biologickým odpadem je nutné oddělené shromažďování a balení do kontejnerů nebo dvojitých pytlů dle závažnosti možného infekčního agens. Infekční odpad nesmí být překládán z jednoho obalu do jiného ani tříděn. Musí být zneškodněn spálením. radioaktivní odpad odpad obsahující radioaktivní látky, například nepoužité kapaliny z radioterapie nebo laboratorního výzkumu, kontaminované skleněné předměty, obaly nebo savý papír, moč a výkaly pacientů léčených nebo vyšetřovaných pomocí volných radionuklidů. odpady s vysokým obsahem těžkých kovů jako je rtuť: baterie, rozbité teploměry, tlakoměry na měření krevního tlaku atd.;

16 LOGVD Žilina farmaceutický odpad odpad obsahující léčiva, například léčiva, která jsou prošlá nebo již nepotřebná, předměty, které jsou kontaminované léčivy nebo je obsahují (láhve, krabice), prošlé vakcíny Způsob třídění odpadů, ukládání odpadů do obalů podle vlastnosti Určujícím předpokladem pro snížení zdravotního rizika je separace odpadů v místě jejich vzniku a ukládání odpadů do bezpečných obalů a nádob. Pro bezpečné nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení je vhodné barevné značení shromažďovacích prostředků dle druhu odpadu nebo způsobu odstranění: žlutá infekční odpady, červená odpady ke spálení, černá patologickoanatomické odpady, modrá ostatní odpady, zelená odpady k dekontaminaci, transparentní komunální odpady. Separace odpadů musí vycházet z konečného odstranění odpadů a z následujících principů: samostatné oddělení ostrých předmětů samostatné oddělení nepoužitelných léčiv samostatné oddělení odpadu komunálního samostatné oddělení odpadu infekčního (ke spálení) Pro zdravotnický odpad jsou používány černé plastové pytle, které splňují základní požadavky pro bezpečné obaly (maximální objem 0,1m 3 m, minimální síla pytle 0,2 mm) Pro ukládání ostrého odpadu jsou používány pevné a nepropíchnutelné nádoby, které se po naplnění (ne déle než za týden) uzavřou a jsou dopraveny na shromaždiště zdravotnického odpadu. Na stanovišti by měl být vyvěšen identifikační list nebezpečného odpadu (kód odpadu dle katalogu odpadů). Cytostatika odpad z cytostatistických přípravků je odpad, který vzniká při léčbě pacientů, výrobě a přípravě farmaceutických přípravků s cytostatickým účinkem včetně léčby pacientů. Tento odpad se přechodně shromažďuje pod kontrolou a pod uzamčením v zakrytých a neprodyšných kontejnerech. Z důvodu bezpečnosti je cytostatický farmaceutický odpad shromažďován nemocniční lékárnou odděleně od farmaceutického odpadu a likviduje se ve spalovně nebezpečných odpadů. Chemikálie chemické látky z laboratoří, vzniklé při diagnostických vyšetřeních, čištění a dezinfekci musí být označeny názvem, aby mohly být ve skladu chemického odpadu správně zatříděny. Tento odpad se musí ukládat v původních obalech! Nepoužitelná léčiva poškozené, kontaminované nebo prošlé farmaceutické výrobky a léky jsou odevzdávány zpět do nemocniční lékárny, kde se dočasně shromažďují a pak jsou převezeny k likvidaci spálením.

17 16 LOGVD Žilina Přeprava zdravotnického odpadu je jednak interní, od místa přechodného skladování do centrálního skladu v rámci zdravotnických zařízení a jednak externí z centrálního skladu do zařízení zpracovávajícího odpad. Všeobecný (komunální) odpad se musí přepravovat odděleně od nebezpečného odpadu, aby se zabránilo potenciální křížové kontaminaci nebo smíchání těchto dvou hlavních kategorií odpadu. Legislativa V České republice není po stránce legislativní zatím bohužel dostatečně vytvořen regulovaný systém pro nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení od vzniku odpadu až po jeho zneškodnění. Neumožňuje dohledat a kvantifikovat toky nebezpečného odpadu od produkce až po jeho odstranění Nakládání s odpady se řídí obecnými právními předpisy pro odpadové hospodářství, metodikami a vybrané části nakládání řeší i předpisy v oblasti zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví a je komplexním problémem. Každé zdravotnické zařízení by se mělo na základě místních podmínek (legislativních, finančních a podle množství a složení odpadu) samo rozhodnout, jak bude zdravotnický odpad zpracovávat. Závěr Odpovědné nakládání se zdravotnickými odpady souvisí s vlivy na životní prostředí a zdraví, kontrolou chemikálií a infekčních materiálů a nakonec i s bezpečnou přepravou. Nakládání se zdravotnickým odpadem je komplexním problémem a každé zdravotnické zařízení by se mělo na základě místních podmínek (legislativních, finančních a podle množství a složení odpadu) rozhodnout, jak bude zdravotnický odpad zpracovávat. Literatúra [1] Brejcha, M. 2006: Nebezpečné odpady ze zdravotnictví hrozba a problém, Elsyst, s.r.o 2006 [2] MŽP ČR 2007: Metodická doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví, Ministerstvo životního prostředí Praha, 2007 [3] Petrlík, J. 2006: Nakládání s odpady v nemocnicích - Možnosti minimalizace odpadu, seminář o nakládání se zdravotnickými odpady, Arnika, [4] Zimová, M. 2004: Problematika nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení v České republice, Zpravodaj, Březen, Číslo 1, Státní zdravotní ústav, 2004 Recenzent: Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.

18 LOGVD Žilina ZLEPŠENIE STATICKEJ DOPRAVY MESTA ŽILINA VYUŽITÍM SYSTÉMU ZÁCHYTNÝCH PARKOVÍSK Lucia Ďuranová *) Anotácia: Príspevok popisuje súčasný stav statickej dopravy mesta Žilina, definuje zásadné problémy súvisiace s parkovaním v meste. Príspevok charakterizuje systém záchytných parkovísk a pozornosť je venovaná premenným, ktoré ovplyvňujú kvalitu statickej dopravy. Cieľom je odôvodniť potrebu využívania systému záchytných parkovísk v meste Žilina a navrhnúť možné lokality pre umiestnenie parkovísk a navrhnúť ich napojenie prostriedkami mestskej hromadnej dopravy. This paper describes the current state of static traffic in Žilina, defines the fundamental problems associated with parking in the city. The article characterizes Park and Ride system and attention is paid to the variables that affect the quality of the static traffic. The aim is to justify the need for the use of the parking place in Žilina and suggest possible places for the location of parking areas and suggest their connection by means of public transport. Úvod Väčšina miest má problémy s dopravnou situáciou. Spočívajú vo vysokej intenzite dopravy v centrách miest, v nedostatku parkovacích miest v centrálnych zónach miest a na sídliskách, v náraste počtu evidovaných vozidiel a nízkom stupni využívania verejnej dopravy. Je preto potrebné hľadať nové riešenia a možnosti ako zvládnuť problémy s parkovaním v mestách a zahlcovaním mestských komunikácií. Jednou z možností je využitie zložitejších dopravných systémov napríklad systému záchytných parkovísk Park and Ride (ďalej len P+R ). Príspevok charakterizuje problémy statickej dopravy v meste Žilina a navrhuje aplikácie systému P+R na zlepšenie stávajúcej situácie. 1. Systém záchytných parkovísk Nároky statickej dopravy v mestách sa regulujú rôznymi systémami, ktoré spolupracujú s výkonnou a kvalitnou verejnou dopravou. Jedným z najrozšírenejších systémov je systém záchytných parkovísk P+R (zaparkuj a choď verejnou dopravou). Systém parkovísk P+R je typickou aplikáciou inteligentných dopravných systémov. Ide o záchytné parkoviská a iné zariadenia, ktoré umožňujú vzájomné prepojenie individuálnej a hromadnej dopravy a kombinujú ich výhody. Základnou úlohou je umožniť výhodný prestup na mestskú hromadnú dopravu, a tým znížiť počet cestujúcich do centra mesta individuálnou prepravou. Systém prináša veľa výhod, ale je potrebné ho budovať s dôrazom na minimalizovanie jeho nevýhod. Ich zhrnutie je v tabuľke 1. *) Lucia Ďuranová, Ing., doktorand, Katedra technických vied a informatiky, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, Ul. 1. mája 32, Žilina, tel. 041/ ,

19 18 LOGVD Žilina Tab. 1 Zhrnutie výhod a nevýhod systému P+R VÝHODY NEVÝHODY menej preťažená doprava v meste menší komfort prepravy úspora času (čakanie pri kongescii, nutnosť prestupovania za OA do hľadanie voľného miesta v centre mesta prostriedku verejnej dopravy a pod.) väčšie vzdialenosti zvýšenie kvality ovzdušia v meste zníženie nákladov na pohonné látky a drahé parkovanie v meste menší stres a psychická záťaž pre vodičov podpora využívania MHD zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky k autobusovým zastávkam kriminálna činnosť v prostriedkoch verejnej dopravy zaberanie pôdy (pri nadzemných parkoviskách) čas na zakúpenie jazdného lístka 2. Súčasný stav statickej dopravy mesta Žilina Žilina je dôležitým dopravno-komunikačným uzlom, v ktorom sa stretávajú tri trasy medzinárodných cestných ťahov Európskej cestnej siete (E422, E50, E75). Táto koncentrácia má za následok križovanie dopravných prúdov s vysokými intenzitami cestnej premávky. Statickú dopravu v meste Žiline môžeme charakterizovať intenzívnym využívaním parkovacích miest, hlavne na verejných komunikáciách, a zároveň neusporiadanosťou verejných parkovísk. V Žiline je celkovo k dispozícii približne parkovacích miest. Parkovanie v meste môžeme rozdeliť na dve hlavné zóny centrálna mestská zóna (I., II., III. pásmo) a zóna parkovania na sídliskách a ostatnom okolí mesta. Pre vodičov prichádzajúcich do mesta je k dispozícii 647 platených parkovacích miest a 2488 neplatených parkovacích miest. Z prieskumov mesta Žilina a následných prepočtov vyplýva, že na území mesta chýba v súčasnosti viac ako parkovacích miest. Statickú dopravu, jej fungovanie a potrebu regulácie ovplyvňujú tieto nezávislé premenné: - Počet evidovaných vozidiel (v okrese Žilina) - má stúpajúcu tendenciu a nároky na parkovacie miesta sa neustále zvyšujú. V nasledujúcom grafe je znázornený doterajší vývoj počtu vozidiel a prognóza vývoja do roku Počet vozidiel má stúpajúcu tendenciu a nároky na parkovacie miesta sa neustále zvyšujú. Preto je nevyhnutné riešiť problematiku parkovania v meste. V rámci budovania mesta Žiliny sa nepočítalo s touto situáciou mesto nie je na túto skutočnosť stavané (až v poslednom období developeri pri budovaní nových bytových jednotiek musia počítať s parkovacími miestami a už tu hľadajú rôzne varianty riešení). V minulosti nie každá rodina disponovala osobným autom, v súčasnosti nie je výnimkou, keď v rodine sú 2 3 autá.

20 LOGVD Žilina Obr. 1 Predikcia vývoja počtu vozidiel v okrese ZA - Stupeň automobilizácie - rastúci počet vozidiel a klesajúci počet obyvateľov spôsobujú vysoký stupeň automobilizácie. Predikcia stupňa automobilizácie do roku 2020 je na obrázku 2. Obr. 2 Predikcia vývoja stupňa automobilizácie v SR - Vyťaženosť parkovísk - bol vykonaný vlastný prieskum vyťaženosti vybraných parkovísk v Žiline. Cieľom bolo zistiť celkový počet parkovaných vozidiel, počet vozidiel s cudzími evidenčnými číslami a vyťaženosť parkovísk. Za vozidlá s cudzími evidenčnými čislami sú považované vozidlá okrem označenia ZA, KM a CA. V tabuľke 2 sú uvádzané priemerné počty vozidiel za sledované obdobie.

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY

APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY APPLICATION OF THE CUSTOMER SATISFACTION INDEX (CSI) TO TRANSPORT SERVICES APLIKÁCIA INDEXU ZÁKAZNÍCKEJ SPOKOJNOSTI (CSI) NA DOPRAVNÉ SLUŽBY Adela Poliaková 1 Anotace: Predložený príspevok sa zaoberá možnosťou

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS

TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Acta Mechanica Slovaca, 3/2008 1 TESTING AND CALIBRATION OF IR PROXIMITY SENSORS Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Vladimír MOSTÝN Testování a kalibrace IR snímačů vzdálenosti Na katedře robototechniky

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT

THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT THE IMPORTANCE OF INTEGRATION OF INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS IN TRANSPORT Zdeněk Dvořák, Bohuš Leitner 1 Summary: This article describes the integration process of information systems in transportation.

More information

Human resources development in rural areas of the Czech Republic

Human resources development in rural areas of the Czech Republic Human resources development in rural areas of the Czech Republic Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR L. Svatošová Czech University of Life Sciences, Prague Czech Republic Abstract: al development

More information

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable

Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operational risk in current assets investment decisions: Portfolio management approach in accounts receivable Operační risk v rozhodování o běžných aktivech: management portfolia pohledávek G. MICHALSKI

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU František FREIBERG Erika SUJOVÁ ABSTRACT: The management of life cycle costing

More information

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013. Control of laboratory model 3D Printer. Martin JUREK Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Control of laboratory model 3D Printer Martin JUREK VŠB-TUO, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba 25. dubna 2013 FAI UTB ve Zlíně Klíčová slova: RepRap,

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA

LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA LOGISTICS PROCESSES OUTSOURCING IN WOODPROCESSING COMPANIES IN SLOVAKIA Marek POTKÁNY, Miloš HITKA, Mária SIROTIAKOVÁ Introduction Under the impact of economic crisis and following stagnation of building

More information

Data Analysis of Municipal Solid Waste Models

Data Analysis of Municipal Solid Waste Models Data Analysis of Municipal Solid Waste Models JIŘÍ KŘUPKA, IVANA KNÍŽKOVÁ, MILOSLAVA KAŠPAROVÁ Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Institute of System Engineering and Informatics

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics

Agris on-line Papers in Economics and Informatics Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume II Number 1, 2010 Quality Evaluation of Electronic Data Exchange System between Business and State Authorities M. Ulman, Z. Havlíček Czech University

More information

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT THEORY AND PRINCIPLES Miroslava Heczková, Michal Stoklasa Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky, relační marketing, analytické CRM, operativní CRM, kolaborativní CRM,

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost.

windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost. Soft windstopper.com Absolutní větruodolnost. Maximální prodyšnost. Výrobky WINDSTOPPER vám umožňují naplno si užívat aktivního života při pobytu v přírodě. Poskytnou vám pohodlí, teplo a ochranu při nejrůznějších

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY

INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE CONDITIONS FOR ENVIRONMENTAL LIABILITY Eva Vávrová Klíčová slova: pojistný trh, komerční pojišťovna, pojistný produkt, environmentální pojištění, pojistitelnost, pojištění odpovědnosti za škodu,

More information

WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS

WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS Abstract WASTE SEPARATION IN VELKÝ ÚJEZD IN THE CONTEXT OF ECONOMICS SEPARACE ODPADŮ V MĚSTYSI VELKÝ ÚJEZD V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH Ing. Jana Švarcová College of logistics p.b.c., Přerov jana.svarcova@vslg.cz

More information

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis

Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Continuous Results of the Road Safety Inspection of TEN-T 2015 in Area of Traffic Accident Analysis Karel Kocián i, Barbora Hájková ii Abstract: Article presents an initial findings of the ongoing project

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE Sedací Soupravy V KŮŽI I LÁTCE modely pro rok 2013/14 SEDACIE SÚPRAVY V KOŽI A V LÁTKE MODELY PRE ROK 2013/14 18-21 36-37 28-29 26-27 56-59 6-7 30-35 42-45 8-11 38-39 54-55 50-51 14-17 24-25 46-49 52-53

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

OBSAH. Železničná doprava a logistika Elektronický odborný časopis

OBSAH. Železničná doprava a logistika Elektronický odborný časopis Elektronický odborný časopis o železničnej doprave a preprave, logistike a manažmente Číslo 3 Rok 2011 Ročník VII. ISSN 1336-7943 EDITORIAL Železničná doprava a logistika Elektronický odborný časopis Vydáva:

More information

Shunyata research MOC s DPH

Shunyata research  MOC s DPH Shunyata research www.shunyata.com MOC s DPH Power Distributor Sieťové filtre 240V CE EUR Séria Hydra - α Alpha series V1 Hydra α M 6 v1 skladom 6 EU Schuko, C19/ 20A/100A, Peak 80kA 2 750 Séria HYDRA

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume VI Number 2, 2014 Business Informatics and its Role in Agriculture in the Czech Republic K. Kubata, J. Tyrychtr, M. Ulman, V. Vostrovský Faculty

More information

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST Lucie Váňová 1, Vít Voženílek 2 Abstract: The article is devoted to the analysis of the road capacity through the town Přerov. The program ArcGIS

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management

Agris on-line Papers in Economics and Informatics. Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management Agris on-line Papers in Economics and Informatics Volume III Number 4, 2011 Disaster Recovery Planning as part of Business Continuity Management J. Pinta Department of Information Engineering, FEM CULS

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III

NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES III Faculty of Health Studies UJEP (FZS) organizes in cooperation with the Krajská zdravotní, a.s. and the Zdravotní ústav in Ústí nad Labem III. International scientific conference NEW TRENDS IN MEDICAL SCIENCES

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost:

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost: Vyučující v předmětu: Ekonomie, Podniková ekonomika Vzdělání a profesionální praxe: Specializace učitele: 1978-1983 VŠDS Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1990 Kurz pedagogiky -Ústav

More information

Rozhovory Ivan Kúdela a Milan Anjel ROSALINE 2009 všetko o bezpečnosti v cestnej doprave, závery kongresu Kampane a projekty zamerané na bezpečnosť

Rozhovory Ivan Kúdela a Milan Anjel ROSALINE 2009 všetko o bezpečnosti v cestnej doprave, závery kongresu Kampane a projekty zamerané na bezpečnosť ROČNÍK/YEAR XIV ZVLÁŠTNE VYDANIE ROSALINE 2009 BRATISLAVA INFORMATIKA KOMUNIKÁCIE PODNIKANIE INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovory Ivan Kúdela a Milan Anjel ROSALINE 2009 všetko o bezpečnosti v

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Enterprise Annual Plan and Its Software Support

Enterprise Annual Plan and Its Software Support Enterprise Annual Plan and Its Software Support Ing. David Michálek Vedoucí práce: Doc. Ing. Martin Zralý, CSc. Abstrakt Tento příspěvek se zabývá procesem tvorby ročního plánu v podniku, s důrazem na

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK

INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS. Ladislav BERANEK OTHER ARTICLES INFORMATION SYSTEMS SECURITY EDUCATION FOR FUTURE TEACHER AT SECONDARY AND PRIMARY SCHOOLS Ladislav BERANEK Abstract: Information systems security includes a number of computer science disciplines,

More information

TRANSPORT TELEMATICS AND AIR TRANSPORT

TRANSPORT TELEMATICS AND AIR TRANSPORT TRANSPORT TELEMATICS AND AIR TRANSPORT Milan Varga Peter Koščák The intention of this thesis is to clarify and specify the term telematics, importance and methods of its implementation in the management

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information