KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH"

Transcription

1 KEBERKESANAN NYANYIAN MELODI RIA UNTUK MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT NAMA 10 MALAIKAT BAGI MURID TAHUN 2 DELIMA SK KAMPUNG GEMUROH MOHD IZZUDDIN AKMAL BIN RUSMIN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU 2011

2 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Otak dan minda merupakan anugerah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Salah satu peranan otak dan minda adalah untuk mengingat sesuatu kejadian atau sesuatu perkara sama ada perkara yang lepas, sedang berlaku dan juga pada masa hadapan. Kemahiran mengingat merupakan salah satu daripada proses kemahiran belajar. Seringkali murid-murid menghadapi masalah mengingat fakta-fakta dalam matapelajaran termasuk matapelajaran Pendidikan Islam. Kemampuan daya mengingat murid-murid bergantung kepada kecerdasan minda individu, minat dan teknik mengingat individu itu sendiri. 1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Pengkaji telah menjalani praktikum sesi ketiga selama tiga bulan di Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh, Kuala Terengganu bermula pada 31 Januari 2011 sehingga 28 April Sepanjang 3 bulan menjalani praktikum, pengkaji telah diamanahkan untuk mengajar bidang Pendidikan Islam untuk murid-murid tahun 2 Delima. Murid di dalam kelas ini seramai 27 orang murid yang terdiri daripada 7 orang murid lelaki dan 20 orang murid perempuan. Semasa pengkaji melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran berkaitan tajuk beriman dengan malaikat, terdapat beberapa murid sukar mengingat nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya dengan betul. Soalan- 1

3 soalan secara lisan telah diajukan kepada mereka, dan mereka tidak dapat menjawab dengan betul. Semasa menjawab soalan, murid cuba berfikir dan mengambil masa yang lama untuk menjawab soalan serta meminta bantuan rakan lain untuk memberikan jawapan. Keadaan sama juga berlaku semasa murid melaksanakan aktiviti lembaran kerja berkenaan tajuk beriman kepada malaikat yang diedarkan oleh pengkaji. Murid-murid dilihat termenung dan cuba mengingat kembali isi pelajaran yang diajar kepada mereka. Murid cuba berbincang dengan rakan untuk mendapatkan jawapan. Melalui pemerhatian yang dibuat pengkaji, murid tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Murid tidak menulis nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya dengan betul. Disamping itu juga, murid-murid kelihatan keliru antara nama malaikat dan nama-nama nabi yang wajib diimani. Situasi yang berlaku semasa sesi soal jawab dan aktiviti lembaran kerja berulang juga pada sesi pengukuhan kognitif di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila melihat situasi sebegini, pengkaji bertanggungjawab untuk memperbaiki tahap penguasaan murid berkenaan tajuk ini. Ini kerana tajuk beriman kepada malaikat ini merupakan salah satu daripada rukun iman dan rukun iman itu adalah cabang daripada keimanan seorang muslim. Bagi meningkatkan keupayaan mengingat murid-murid, pengkaji telah membandingbeza beberapa bentuk kaedah yang sesuai dengan tahap kecerdasan murid-murid. 2

4 Maka, disinilah pengkaji beranggapan bahawa masalah ini harus diselesaikan dengan menggunakan penyerapan unsur muzik dalam menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya iaitu melalui pendekatan nyanyian. Ini kerana ianya dilihat lebih dekat dengan diri murid-murid. Pembelajaran melalui nyanyian juga sesuai diterapkan kerana ia lebih berpusatkan murid kerana murid akan menyanyi secara berkumpulan dan individu berdasarkan lirik dengan bantuan guru. Kemudian mereka akan menghafal lagu berkenaan supaya memori ingatan mereka berkekalan dalam jangka masa yang lama. 1.3 Latar Belakang Kajian Pendidikan Islam sekolah rendah menekankan kepada empat bidang utama dalam mendidik murid-murid Islam di sekolah. Bidang-bidang tersebut ialah asuhan tilawah al-quran, asas ulum syariah, akhlak dan jawi. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu daripada enam rukun yang wajib diimani oleh semua umat Islam. Di dalam matapelajaran Pendidikan Islam, beriman kepada malaikat merupakan subtopik kepada asas ulum syariah sepertimana yang digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. (Bahagian Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, 2002) Bagi mempelajari tajuk ini, murid-murid perlu memahami dan menguasai kemahiran mengingat nama-nama malaikat beserta tugastugasnya. Setiap individu mempunyai tahap keupayaan berfikir dan mengingat sesuatu perkara mengikut kemampuan masing-masing. Muridmurid tahun 2 ini iaitu pada umur 8 tahun masih di tahap perkembangan 3

5 kognitif. Jean Piaget (1959) menegaskan pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. Beliau berpendapat bahawa perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik. Menurut satu kajian yang dilakukan oleh pakar psikologi, terhadap keupayaan menghafal diantara dua jantina yang berbeza. Hasil kajian membuktikan bahawa lelaki dan perempuan mempunyai keupayaan yang sama untuk menghafal sesuatu perkara. Perbezaannya bergantung kepada individu tersebut untuk menghafal fakta yang diberi. Barangsiapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat, kitabkitab, rasul-rasul dan hari kiamat, maka orang itu telah tersesat sejauhjauhnya, (Surah al-nisa : 136) 1.4 Pernyataan Masalah Pengkaji telah menemui masalah hasil daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Masalah tersebut ialah murid sukar untuk mengingat nama-nama malaikat dan bidang tugasnya dengan baik. Ini diperolehi hasil daripada pemerhatian pengukuhan lisan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Murid juga kurang berminat untuk mengingat nama-nama malaikat dan bidang tugasnya setelah pengkaji menggunakan cara tradisional di dalam kelas. Faktor pemilihan sampel adalah murid yang lemah dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya semasa proses pengukuhan lisan 4

6 diperhatikan serta murid yang mendapat markah terendah di dalam lembaran kerja yang diedarkan oleh pengkaji. Menurut Robert M.Gagne (1970) seorang profesor dan ahli psikologi di dalam Model Pemprosesan Maklumat beliau mengemukakan sebanyak 8 jenis fasa dan fasa yang kelima adalah mengingat kembali. Fasa mengingat kembali ini merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang disimpan di dalam stor ingatan jangka panjang. Isyarat daripada rangsangan luaran atau motif dalaman yang menggerakkan seseorang individu itu untuk cuba mengingat kembali maklumat. 1.5 Refleksi Sorotan Literatur Nyanyian merupakan salah satu dari cabang muzik. Muzik adalah sebahagian daripada alam kehidupan dan budaya masyarakat keseluruhannya (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1983). Abdullah al-amin al-na miy (1994) di dalam bukunya menyatakan bahawa Ibnu Khaldun telah mengisyaratkan sesungguhnya muzik adalah suatu ilmu, dan menekankan bahawa muzik dan nyanyian itu sesuatu perkara yang dapat memperkembangkan pengetahuan dan idea semasa melagukan sesuatu lagu. Menurut Mok Soon Sang dan Lee Shok Mee (1988), menyanyi adalah aktiviti yang berlaku dalam kehidupan kita yang sebenar dan aktiviti ini boleh dibawa ke bilik darjah sebagai satu kegiatan lisan yang menarik. Kanak- 5

7 kanak suka menyanyi dan bagi kanak-kanak yang masih belajar, menganggap menyanyi lebih sebagai satu bentuk bermain dan berehat. Melalui nyanyian mereka akan terhibur dan menenangkan fikiran. Dalam konteks mengukuhkan kemahiran murid, menyanyi merupakan satu kegiatan yang dapat membantu guru mencapai matlamat tersebut. Ini adalah kerana nyanyian itu sendiri memerlukan penyebutan bunyi dengan jelas dan betul, mengikut rentak dan irama serta disampaikan mengikut tekanan, intonasi dan nada tertentu. Guru boleh menyediakan seni kata lagu mengikut isi dan bahan pelajaran yang dipilih. Aktiviti menyanyi mempunyai beberapa tujuan antaranya ialah, menyanyi dapat menambah kepelbagaian aktiviti bukan sahaja kepada proses pembelajaran tetapi juga kepada pengalaman murid mempelajari bahasa. Ia mencetuskan perubahan dalam aktiviti yang lazim dalam bilik darjah. Menyanyi dapat membantu proses mengingat kanak-kanak. Ia amat berguna dan boleh mebantu murid-murid menguasai perbendaharaan kata, sebutan, intonasi, rima dan tekanan, struktur dan bentuk ayat. Lagu juga membantu dapat menyumbang ke arah bentuk pemikiran dan daya inkuiri otak mentafsir sesuatu perkara. Kajian Rosne Hafizah (2009) hasil dapatannya terhadap beberapa orang murid di sebuah sekolah di Selangor, beliau mendapati bahawa aktiviti nyanyian ini dapat merangsang minat murid-murid untuk mempelajari bahasa Arab. Secara tidak langsung, telah berjaya menguasai perbendaharaan kata bahasa Arab melalui kaedah nyanyian. 6

8 Dalam surah al-baqarah ayat 286 yang bermaksud Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ayat al- Quran ini sesuai dengan proses mengingat bagi seseorang individu. Setiap individu dikurniakan Allah kemampuan dan kecerdasan minda yang berbezabeza. Jadi, bagi mengingati sesuatu perkara, seseorang itu perlu untuk menggunakan kaedah tertentu supaya ingatan itu berkekalan. Menurut model teori pembelajaran Carl Rogers (2003) iaitu di bawah mazhab humanis yang menekankan bahawa pembelajaran manusia itu bergantung kepada emosi dan perasaannya dan setiap individu mempunyai cara belajar yang berbeza. Dalam proses mengingat, emosi memainkan peranan penting. Emosi mempengaruhi keupayaan seseorang itu mengingat dan menghafal sesuatu fakta dengan jelas. Jika berlakunya gangguan emosi, maka proses menghafal dan mengingat akan terjejas. Murugiah Velayutham (1997) melihat pembelajaran ialah suatu proses yang cergas dan perlu dirangsang serta dibimbing ke arah matlamat yang diingini. Rangsangan luaran yang mendorong pembelajaran termasuklah pengaruh guru melalui tugasan yang dibuat, soalan yang ditanya, alat bantu mengajar yang digunakan dan semua prosedur yang digunakan untuk membangkitkan dan kegiatan belajar. Zulkifli Ismail (1993), ingatan ialah kebolehan memanggil balik atau menyebut dan menulis fakta atau kejadian yang telah berlaku setelah beberapa lama. Kemahiran mengingat mempunyai fungsi yang sangat penting 7

9 dan mustahak kepada pemikiran dan tindakan. Seandainya manusia tidak boleh mengingat fakta dan kejadian-kejadian yang penting, aktiviti-aktiviti harian tidak dapat berjalan dengan baik, teratur atau sistematik. Jika seseorang itu lupa ingatan, sudah tentu dia tidak boleh bercakap, membaca, mengenal benda atau rakan-rakannya yang lain. Hanafi Ismail dan Sadali Othman (2001), berpendapat bahawa faktor-faktor yang mempengaruhi daya ingatan seorang murid ialah sikap murid itu sendiri. Selain itu juga, teknik mengingat dan bahan yang ada. Bahan pembelajaran yang hendak diingat hendaklah dalam bentuk yang padat, ringkas, mudah dibaca dan difahami serta dapat menarik minat murid tersebut. 8

10 2.0 FOKUS KAJIAN 2.1 Tinjauan Masalah Untuk menjalankan kajian tindakan ini, pengkaji telah menggunakan beberapa instrumen bagi mengenalpasti masalah. Pengkaji menggunakan instrumen analisis dokumen, pemerhatian, dan temubual Pemerhatian Pemerhatian merupakan suatu maklumat yang dilakukan dengan melihat atau mendengar sesuatu peristiwa, kemudian hasil keputusan direkod di dalam bentuk yang sesuai mengikut kehendak kajian. Pengkaji membuat pemerhatian tidak berstruktur sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pemerhatian dibuat adalah untuk melihat tingkah laku dan tindak balas murid terhadap pembelajaran Temubual Temubual ialah proses yang dilakukan untuk mendapat maklumat melalui berhubung secara lisan dengan mengajukan soalan-soalan berkaitan bersama orang yang ditemubual. Kelebihan temubual ini ialah, pengkaji mudah untuk mendapat data yang diperlukan dan juga maklumat yang diberikan itu jelas. 9

11 Pengkaji juga telah membuat temubual tidak berstruktur bersama guru pendidikan Islam untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai tahap kecerdasan responden-responden. Seramai 7 orang murid dari kelas 2 Delima telah dipilih untuk ditemubual berdasarkan tingkahlaku dan tindak balas yang dilakukan mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Tujuan dilakukan temubual terhadap guru Pendidikan Islam tahun 2 Delima ialah bagi mengenalpasti kelompok murid-murid yang lemah di dalam kelas tersebut. Manakala temubual yang dilakukan terhadap murid bertujuan untuk mendapat maklum balas daripada murid berkaitan sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan terhadap mereka Analisis Dokumen Lembaran kerja individu telah diedarkan kepada setiap murid bagi memberi pengukuhan terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Analisis lembaran kerja dijalankan bagi mengenalpasti kelemahan murid dalam penguasaan terhadap topik Beriman kepada Malaikat. Lembaran kerja dibuat secara individu dan murid dilarang untuk berbincang sesama mereka untuk mendapatkan jawapan. 10

12 2.2 Analisis Tinjauan Masalah Pemerhatian Pemerhatian dilakukan oleh pengkaji semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pengkaji mendapati terdapat beberapa orang murid menunjukkan respon yang negatif iaitu tidak memberi tumpuan dan hilang fokus dalam pembelajaran mereka. Semasa sesi latih tubi untuk menyebut nama malaikat, murid-murid masih lagi boleh mengikuti sesi pembelajaran tetapi apabila sesi untuk menyebut namanama malaikat dan tugas-tugasnya, terdapat beberapa orang murid yang hilang fokus. Apabila murid diminta untuk menyebut kembali tugastugas malaikat secara lisan, mereka terkial-kial untuk menjawabnya. Jadual 1 di bawah menunjukkan peristiwa yang berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran Jadual 1: Jadual Pemerhatian Tidak Berstruktur Peristiwa Guru memasuki kelas dan murid membaca doa secara bersama-sama Sesi pengajaran dan pembelajaran dimulakan dengan set induksi yang sesuai dengan tajuk pengajaran. Guru mengajar dengan menggunakan kaedah tradisional dengan berbantukan bahan bantu mengajar yang dirancang. Murid diminta untuk menyebut nama-nama malaikat serta menyenarai tugas-tugasnya secara individu, kumpulan dan kelas Guru mengedarkan lembaran kerja bagi aktiviti pengukuhan murid. Soalan lisan diajukan kepada murid-murid tertentu mengenai isi pelajaran. Catatan Murid lupa 11

13 2.2.2 Temubual Temubual ini dilakukan bersama seorang guru pendidikan Islam yang mengajar kelas 2 Delima dan 7 orang murid yang telah dikenalpasti. Temubual dijalankan untuk mendapatkan maklumat berkenaan tahap kecerdasan murid di dalam kelas tersebut dan juga respon murid-murid terhadap pembelajaran. Rujuk lampiran E untuk transkrip temubual. Temubual dijalankan sehari selepas proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Berikut merupakan masalah yang dikenalpasti yang dihadapi oleh murid-murid: Jadual 2: Masalah Dihadapi Murid Kod Kuantiti 1 Susah untuk mengingat 7 2 Keliru mengenai nama-nama malaikat dan namanama 6 nabi dan rasul 3 Bosan 5 4 Tidak minat bidang aqidah 3 Masalah di atas merupakan masalah yang dihadapi oleh murid setelah sesi temubual dilakukan terhadap 7 orang murid. Masalah utama yang dihadapi oleh mereka ialah susah untuk mengingati 10 nama malaikat dan tugasnya dengan padanan yang betul. Ini disebabkan oleh sifat malas mereka dan tahap kecerdasan yang agak perlahan. Selain itu juga, mereka keliru mengenai 10 malaikat dan 25 nabi dan rasul. Terdapat dalam kalangan mereka yang mencampur adukkan nama malaikat dan nama nabi dan rasul dalam pernyataan mereka. 12

14 Disamping itu juga, masalah yang timbul ialah murid-murid berasa bosan dengan topik yang diajar iaitu beriman kepada malaikat. Pengajaran tradisional guru dalam topik yang diajar ini menyebabkan murid-murid berasa bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dapatan dari analisis ini juga, masalah yang dihadapi murid ialah tidak berminat dalam bidang aqidah. Ini kerana bidang aqidah ini sesuatu yang abstrak yang sukar untuk digambarkan dengan jelas Analisis Dokumen Lembaran kerja yang diberikan terhadap murid mengandungi 10 soalan. Pengkaji menggunakan markah penuh 20 sebagai ukuran markah bagi setiap murid di dalam kelas 2 Delima bagi sesi pengajaran topik beriman kepada malaikat ini. Berikut merupakan butiran analisis pemarkahan lembaran kerja murid: Jadual 3: Analisis Pemarkahan Lembaran Kerja Skala Markah Bilangan Murid

15 Daripada analisis pemarkahan dalam jadual 3, didapati seramai 7 orang murid mendapat markah 10 dan ke bawah dan 20 orang murid lagi mendapat 12 markah ke atas. Tetapi tiada seorang murid pun mendapat markah penuh bagi set lembaran kerja yang dijawab oleh mereka. Berdasarkan dapatan analisis markah individu ini, pengkaji berpendapat bahawa perolehan markah di bawah 10 markah ini memerlukan rawatan bagi meningkatkan prestasi dalam pembelajaran murid. Maka dengan itu, pengkaji telah memilih seramai 7 orang murid ini sebagai responden dalam sampel kajian pengkaji. 14

16 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Kajian Melalui kajian ini, pengkaji dapat: Melihat perbezaan min di dalam ujian pra dan pos Membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria. 3.2 Soalan Kajian Kajian ini akan menfokuskan kepada permasalahan berikut: Adakah terdapat perbezaan min di dalam ujian pra dan pos? Adakah kaedah nyanyian melodi ria dapat membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya? 3.3 Kepentingan Kajian Hasil dapatan kajian ini adalah diharap dapat: Murid Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran mengingat murid terhadap topik nama 10 malaikat dan tugas-tugas mereka. Ini kerana murid keliru dengan padanan malaikat dan tugasnya. 15

17 3.3.2 Guru Guru Pendidikan Islam dapat menjadikan kajian ini sebagai panduan untuk mengenal pasti punca murid tidak dapat menguasai kemahiran mengingat dengan baik. Disamping itu, kajian ini amat berguna untuk guru dalam memilih kaedah dan teknik yang bersesuaian dan berkesan bagi meningkatkan kemahiran mengingat Pusat Perkembangan Kurikulum Disamping itu, kajian ini akan memberi maklum balas kepada pusat perkembangan kurikulum mengenai keberkesanan aktiviti nyanyian dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi bidang aqidah. 3.4 Definisi Operational Keberkesanan Merujuk kepada Kamus Dewan edisi keempat, keberkesanan membawa maksud perihal berkesan iaitu sesuatu yang menimbulkan hasil atau kesudahan yang diharapkan, membawa kepada sesuatu perubahan (perkembangan) dan efektif Nyanyian Nyanyian menurut Kamus Dewan edisi keempat bermaksud gubahan muzik yang dilagukan dengan suara. 16

18 3.4.3 Melodi Menurut Wikipedia perkataan melodi berasal daripada bahasa Greek iaitu Meloidia yang bermaksud menyanyi atau berteriak. Melodi ialah suatu gabungan antara nada dan irama. Menurut Kamus dewan edisi keempat, istilah melodi merujuk kepada susunan senikata berirama atau dengan istilah yang lebih tepat lagi ialah lagu Ria Menurut Kamus Dewan edisi keempat ria bermaksud gembira, girang, riang, dan sukacita adalah maksud bagi perkataan ria Meningkatkan Menurut Kamus Dewan edisi keempat meningkatkan bererti meninggikan kedudukan, membesarkan dan memperhebatkan Kemahiran mengingat Dalam Kamus Dewan edisi keempat, kemahiran bermaksud kecekapan atau kepandaian. Mengingat adalah satu proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat yang baik. Mengingat juga satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang berlaku setelah beberapa jam. 17

19 3.5 Batasan Kajian Kajian ini dijalankan berdasarkan batasan berikut: Responden terbatas kepada 7 orang murid tahun 2 Delima Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh, Kuala Terengganu. Kajian ini tidak melibatkan murid lain dari sekolah lain Kajian ini hanya tertumpu kepada tajuk beriman kepada malaikat di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun Kajian ini hanya menfokuskan kaedah nyanyian melodi ria bagi menguji keberkesanan kemahiran mengingat murid-murid. 18

20 4.0 KUMPULAN SASARAN. Kumpulan sasaran kajian ini ialah seramai 7 orang iaitu 4 lelaki dan 3 perempuan. Sampel ini merupakan murid tahun 2 Delima di Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh. Pemilihan sampel berdasarkan kepada analisis dokumen yang telah dibuat oleh pengkaji iaitu melalui lembaran kerja yang dilaksanakan oleh pengkaji selepas sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung di kelas. Sampel yang dipilih ini mempunyai markah yang terendah dalam lembaran kerja yang dilakukan mereka. Kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran ini adalah untuk melihat perbezaan min ujian pra dan ujian pos serta mengenalpasti minat murid setelah aktiviti nyanyian melodi ria dijalankan ke atas mereka. 19

21 5.0 PELAKSANAAN TINDAKAN 5.1 Prosedur Tindakan Pengkaji telah mengaplikasikan model Kemmis dan Mc Taggart dalam kajian tindakan ini. Model ini mempunyai 4 tahap kajian. 4.Memerhati 1.Refleksi 3.Bertindak 2.Merancang Rajah 1: Model Kajian Tindakan Kemmis dan Mc Taggart (1988) Refleksi Pengkaji mendapati bahawa murid-murid berhadapan dengan masalah kesukaran mengingat fakta dan lupa dengan isi pelajaran yang dipelajari oleh mereka berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Murid sukar untuk mengingat kembali isi pelajaran apabila soalan lisan dan bertulis diajukan kepada mereka. Disamping itu juga murid kurang berminat dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Selepas itu, pengkaji membuat tinjauan awal iaitu untuk menghimpun fakta berdasarkan pemerhatian, temubual, dan lembaran kerja. 20

22 5.1.2 Merancang Pengkaji telah merancang tindakan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah yang timbul tersebut. Objektif utama perancangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran mengingat murid mengenai tajuk beriman kepada malaikat iaitu mengingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya dengan betul. Pengkaji merancang untuk menyelesaikan masalah yang timbul ini dengan menggunakan kaedah nyanyian melodi ria. Lirik lagu Melodi Ria 10 Malaikat telah digubah mengikut melodi lagu kanak-kanak If You Happy dan Twinkle-twinkle Little Star Bertindak Kaedah nyanyian melodi ria telah diperkenalkan kepada responden seramai 7 orang dari tahun 2 Delima bagi semasa proses rawatan berlangsung. Kaedah ini dilaksanakan bagi tajuk beriman kepada malaikat dan berfokus kepada mengingat nama-nama malaikat dan bidang tugasnya dengan betul. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan mengikut perancangan yang dirancang oleh pengkaji. Pengkaji hanya menggunakan sekali kitaran sahaja bagi kajian ini. Pelaksanaan kajian ini dilakukan di serambi surau Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh, Kuala Terengganu selama sebulan. Langkah-langkah pelaksanaan kaedah nyanyian melodi ria telah diringkaskan dan terkandung di dalam jadual 4. 21

23 Jadual 4: Langkah-langkah pelaksanaan kaedah nyanyian melodi ria. Minggu Langkah Perkara Minggu 1 Langkah 1 Langkah 2 Pengkaji memberi rangsangan awal dengan memperdengarkan lagu If You Happy dan Twinkle-twinkle Little Star. Murid diminta untuk mendengar dengan teliti kedua-dua lagu tersebut. Pengkaji memaparkan nama-nama malaikat dan tugasnya di papan putih dengan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Langkah 3 Pengkaji memaparkan lirik lagu dipapan putih dan mengedar lirik lagu kepada murid. Pengkaji menyanyi lagu sambil diperhatikan oleh murid. Langkah 4 Langkah 5 Latih tubi menghafal lirik dan lagu. Murid dibimbing oleh pengkaji untuk menyanyi dan mengingati lirik. Murid menyanyi lagu secara berkumpulan berpandukan lirik. Pengkaji memerhati tingkahlaku murid secara terkawal. Minggu 2 Langkah 1 Pengkaji menyanyikan kembali nyanyian melodi ria kepada murid. Langkah 2 Murid menyanyi lagu secara melihat lirik dan cuba menghafal. Langkah 3 Pengkaji membantu murid mengingat lirik nyanyian melodi ria. Minggu 3 Langkah 1 Murid menyanyi lagu dengan melihat lirik. Langkah 2 Pengkaji menunjukkan gaya semasa menyanyikan lagu dan diikuti oleh murid. Minggu 4 Langkah 3 Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Murid menyanyi sambil membuat gaya secara kumpulan. Murid diberi peluang untuk mengingat kembali lirik dan gaya secara terkawal Murid menyanyi lagu beserta gaya tanpa melihat lirik secara berkumpulan. Setiap murid dikehendaki menyanyi secara individu dihadapan guru dengan mengingat lirik dan membuat gaya. Pengkaji melaksanakan ujian lisan terhadap murid secara individu. 22

24 5.1.4 Memerhati Semasa proses pelaksanaan berlangsung, pengkaji membuat pengawasan terhadap kajian yang dilakukan melalui pemerhatian. Pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji direkodkan bertujuan untuk mengenalpasti minat dan respon murid terhadap kaedah yang diperkenalkan. 5.2 Cara Mengumpul Data Instrumen kajian yang digunakan ialah: Ujian Pra dan Pos Sebagai pengukuran terhadap tahap kemahiran responden, pengkaji menjalankan ujian pra dan pos. Ujian pra dilaksanakan sebelum bermulanya kajian terhadap responden. Ujian ini telah diagihkan oleh pengkaji kepada seluruh murid tahun 2 Delima untuk mengetahui pengetahuan responden yang terlibat. Murid-murid dikehendaki untuk mengisi borang. Ujian pra yang dirangka pengkaji ini mengandungi dua bentuk soalan iaitu soalan A dan soalan B. Ujian pos pula dilaksanakan oleh pengkaji selepas kajian dibuat. Ujian pos ini dijalankan bertujuan untuk menilai sejauhmana kaedah nyanyian ini dapat mengekalkan ingatan jangka panjang responden terhadap tajuk yang difokuskan ini. Ujian pos yang dibentuk ini sedikit berbeza dengan ujian pra bagi memastikan kesahan ujian.ujian pos ini mengandungi 3 bentuk soalan iaitu A, B dan C. Rujuk lampiran A untuk melihat soalan ujian pra dan pos. 23

25 5.2.2 Soal Selidik Dalam kajian ini, soal selidik diberikan kepada responden yang berjumlah 7 orang yang telah dipilih oleh pengkaji. Dalam kajian ini soal selidik berbentuk soalan tertutup Dichotomous telah digunakan oleh pengkaji. Soal selidik berskala ini mempunyai hanya dua pilihan jawapan sahaja sama ada YA atau TIDAK. Responden perlu memilih jawapan yang dirasakan sesuai dengan mereka. Rujuk lampiran B Pemerhatian Muhammad Hazman (2009) menyatakan bahawa pemerhatian merupakan satu teknik pengutipan data dengan memerhati tingkah laku subjek kajian secara langsung. Pemerhatian dilakukan dengan merekod butiran catatan melalui nota atau sebagainya tentang situasi yang berlaku di dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pemerhatian dibahagi kepada dua jenis iaitu pemerhatian berstruktur dan pemerhatian tidak berstruktur. Pemerhatian berstruktur ialah pemerhatian yang terdapat item-item dikenalpasti terlebih dahulu. Manakala pemerhatian tidak berstruktur ialah pemerhatian yang memerhati suatu keadaan secara menyeluruh tentang situasi yang berlaku. Pengkaji telah memilih untuk melakukan pemerhatian secara berstruktur iaitu dengan menyediakan suatu jadual pemerhatian tingkah laku dan lisan. Rujuk lampiran C untuk jadual senarai semak 24

26 pemerhatian. Pemerhatian dibuat berdasarkan kepada 6 fokus yang hendak diperhatikan. Butiran berikut terkandung di dalam jadual 5 Jadual 5: Fokus Pemerhatian Tingkahlaku dan Lisan Responden Kod Fokus Pemerhatian 1 Beri perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung 2 Melibatkan diri semasa menyanyi 3 Menunjukkan minat dengan kaedah nyanyian melodi ria 4 Berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria 5 Dapat menyatakan bilangan dan nama-nama malaikat 6 Dapat menyenarai nama malaikat berserta tugasnya dengan betul. Pengkaji telah membahagikan 6 fokus pemerhatian ini kepada dua aspek iaitu pemerhatian tingkahlaku dan pemerhatian lisan yang terkandung di dalam jadual 6. Jadual 6: Aspek Fokus Pemerhatian Tingkah Laku Beri perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung Fokus Pemerhatian Lisan Berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria Melibatkan diri semasa menyanyi Menunjukkan minat dengan kaedah nyanyian melodi ria Dapat menyatakan bilangan dan nama-nama malaikat Dapat menyenarai nama malaikat berserta tugasnya dengan betul 25

27 6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 6.1 Pengenalan Bab ini membincangkan mengenai hasil analisis data dan interpretasi data berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan kepada 7 orang murid tahun 2 Delima Sekolah Kebangsaan Kampung Gemuroh. 6.2 Melihat perbezaan min antara ujian pra dan pos Berdasarkan objektif di atas, pengkaji telah menjalankan ujian pra dan pos ke atas responden menggunakan set soalan sedikit berbeza. Perlaksanaan ujian pra dan pos untuk menilai sejauhmana peningkatan kemahiran mengingat responden bagi nama-nama malaikat dan tugasnya dalam bentuk ujian penulisan. Hasil pencapaian ujian pra dan pos adalah seperti di bawah: Jadual 7: Taburan Peratusan Ujian Pra dan Ujian Pos BIL RESPONDEN UJIAN PRA UJIAN POS (%) (%) 1 Responden Responden Responden Responden Responden Responden Responden Min

28 Dapatan kajian pada jadual 7 ini adalah pemerolehan data berdasarkan kajian yang dibuat ke atas tujuh orang responden. Taburan markah responden pada ujian pra didapati kurang memuaskan ini kerana kesemua responden memperolehi markah di bawah 50%. Ujian pos ini dilakukan oleh pengkaji setelah rawatan dijalankan terhadap ketujuh-tujuh orang responden yang dipilih oleh pengkaji. Ujian pos ini dilakukan bagi melihat samada terdapat sebarang peningkatan pencapaian responden dan perbezaan min di antara ujian pra dan pos Ujian Pra Ujian Pos 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Ujian Pra Ujian Pos Rajah 2: Graf Perbandingan Peratusan antara ujian Pra dan ujian Pos. Rajah 2 menunjukkan peningkatan pencapaian setiap responden yang telah berlaku setelah rawatan melalui kaedah nyanyian melodi ria dilaksanakan. Hasil dapatan menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang 27

29 tinggi antara ujian pra dan ujian pos bagi setiap responden. Responden 1 mengalami peningkatan sebanyak 40%, responden 2 mencatatkan peningkatan sebanyak 42%, responden 3 pula menunjukkan peningkatan sebanyak 74% dan responden 4 meningkat sebanyak 58%. Manakala responden 5 meningkat sebanyak 52%, responden 6 mencatatkan peningkatan 58% dan responden 7 pula mengalami peningkatan sebanyak 62%. Peningkatan tertinggi yang dicatatkan antara ketujuh-tujuh responden ialah dari responden 3. Keputusan ujian pra bagi responden 3 agak mengecewakan iaitu hanya mencatat 20%. Tetapi setelah rawatan melalui kaedah nyanyian melodi ria, responden 3 telah menunjukkan anjakan sebanyak 74% iaitu telah mencatat keputusan sebanyak 94% semasa ujian pos. Secara keseluruhan, pengkaji telah menyimpulkan bahawa penilaian peningkatan peratus responden dinilai melalui min. Jika dilihat pada rajah 3, min markah ujian pra ialah 34% dan ujian pos pula ialah sebanyak 89.1%. Ini bermaksud telah berlaku peningkatan min sebanyak 55.1% setelah rawatan melalui kaedah nyanyian melodi ria dilaksanakan terhadap responden. 28

30 Ujian Pra Ujian Pos Rajah 3: Graf Perbezaan Min Markah Ujian Pra dan Ujian Pos 6.3 Membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria Soal Selidik Berdasarkan objektif yang dinyatakan di atas, pengkaji telah mengedarkan borang soal selidik kepada reponden untuk mengetahui minat responden dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria sebelum dan selepas rawatan dilaksanakan. Soalan yang dibina adalah mengikut aras kefahaman responden iaitu soalan yang mudah difahami bagi peringkat umur responden. Soalan yang dibina mengandungi sembilan soalan yang menjurus kepada minat responden terhadap kajian yang dilakukan terhadap mereka. Pilihan jawapan diberi adalah berdasarkan Ya atau Tidak. 29

31 Data daripada soal selidik yang dilakukan oleh pengkaji telah dianalisis dan diterjemahkan dalam bentuk jadual bagi memudahkan pemahaman dan pentafsiran data. Jadual 8 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan analisis soal selidik selepas rawatan. Jadual 8: Taburan Kekerapan Dan Peratusan Analisis Soal Selidik ITEM PERNYATAAN YA TIDAK Bil (%) Bil (%) 1 Saya minat pada subjek Pendidikan Islam. 6 (85.7) 1 (14.3) 2 Saya suka mendengar lagu 6 (85.7) 1 (14.3) 3 Saya suka menyanyi lagu. 6 (85.7) 1 (14.3) 4 Saya suka belajar melalui kaedah nyanyian. 6 (85.7) 1 (14.3) 5 Nyanyian memberi keseronokan kepada saya 7 (100) Saya suka mengingat sesuatu perkara 6 (85.7) 1 (14.3) 7 Nama-nama malaikat dan tugasnya susah untuk diingati 8 Saya dapat mengingat namanama malaikat melalui kaedah nyanyian. 9 Saya gembira dapat mengingat nama-nama malaikat dengan betul. 2 (28.6) 5 (71.4) 7 (100) (100) - - Jadual 8 menunjukkan taburan kekerapan dan peratusan data soal selidik untuk mengetahui minat reponden terhadap kaedah nyanyian melodi ria yang diperkenalkan oleh pengkaji. Analisis soal selidik ini 30

32 dilakukan terhadap responden setelah melalui proses rawatan melalui kaedah nyanyian melodi ria bagi mengingat 10 nama malaikat dan tugasnya. Bagi item 1 iaitu merujuk pernyataan Saya minat pada subjek Pendidikan Islam, seramai 6 orang responden menyatakan Ya dan hanya seorang menyatakan Tidak. Item ini disoal bertujuan untuk mengetahui bilangan responden yang meminati bidang Pendidikan Islam. Item 2 pula merujuk kepada pernyataan Saya suka mendengar lagu. 6 orang responden suka mendengar lagu dengan menjawab Ya dan seorang responden tidak suka mendengar lagu dengan menjawab Tidak. Pengkaji ingin mengetahui sama ada responden berminat mendengar lagu ataupun tidak melalui item yang dinyatakan ini. Item 3 pula lebih menjurus kepada ingin mengetahui minat responden dalam nyanyian. Ini kerana ianya sebagai rujukan kepada pengkaji adakah nyanyian ini merangsang minat murid dalam sesi mengingat fakta. Seramai 6 orang responden menjawab Ya bagi item ketiga ini. Manakala hanya seorang responden menjawab Tidak bagi item ini. Saya suka belajar melalui kaedah nyanyian adalah pernyataan bagi item 4. Item ini pula bertujuan untuk mengetahui sama ada murid suka belajar melalui kaedah nyanyian ataupun tidak. Seramai 6 orang 31

33 responden menjawab Ya bagi pernyataan ini dan hanya seorang menjawab Tidak bagi pernyataan ini. Item 5 mengandungi pernyataan nyanyian memberi keseronokan kepada saya. Kesemua responden iaitu seramai 7 orang menyatakan Ya bagi item kelima ini. Maka tiada seorang pun responden yang menyatakan Tidak bagi item ini. Item ini bertujuan untuk mengetahui sama ada responden berasa seronok sepanjang aktiviti nyanyian melodi ria berlangsung. Manakala item 6 menyatakan saya suka mengingat sesuatu perkara. Item ini bertujuan untuk mengetahui sama ada wujudnya minat responden untuk mengingat sesuatu perkara. Seramai 6 orang responden menyatakan Ya dan hanya seorang menyatakan Tidak. Nama-nama malaikat dan tugasnya susah untuk diingati adalah item ke-7 dari senarai item-item pernyataan dalam borang soal selidik. Seramai 2 orang responden menyatakan Ya bagi pernyataan ini dan 5 orang responden menyatakan Tidak. Item ini dirangka bertujuan untuk mengetahui adakah selepas rawatan terdapat perubahan yang berlaku bagi mengingat nama-nama malaikat dam tugasnya. Seterusnya, item 8 pula lebih kepada ingin mengetahui adakah responden dapat mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya setelah aktiviti nyanyian melodi ria dijalankan ke atas mereka. Seramai 7 orang 32

34 menyatakan Ya bagi pernyataan item ini dan tiada mana-mana responden menjawab Tidak bagi pernyataan ini. Item 9 iaitu saya gembira dapat mengingat nama-nama malaikat dengan betul. Kesemua responden menyatakan Ya bagi pernyataan item ini iaitu seramai 7 orang responden dan tiada seorang responden pun menyatakan Tidak bagi pernyataan item ini. Item ini bertujuan untuk mengetahui sama ada murid gembira atau tidak setelah mampu meningat nama-nama malaikat dengan betul. Dapatan-dapatan ini disokong oleh pemerhatian yang telah direkod oleh pengkaji semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung Pemerhatian Dalam menjawab persoalan objektif kedua, iaitu membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria, pengkaji menggunakan instrumen pemerhatian bagi melihat peningkatan ingatan dan minat serta tingkahlaku responden semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pemerhatian yang dilakukan adalah secara berstruktur iaitu dengan menggunakan borang senarai semak pemerhatian bagi merekod bilangan kekerapan bagi setiap fokus pemerhatian yang diperhatikan. Pemerhatian ini dilaksanakan semasa minggu keempat kajian. Jadual 9 dibawah menunjukkan analisis data borang senarai semak pemerhatian. Manakala jadual 10 menunjukkan analisis data pemerhatian melalui aspek tingkahlaku dan lisan responden. 33

35 Jadual 9: Analisis Data Borang Senarai Semak Pemerhatian Kod Fokus Pemerhatian Kekerapan Peratusan Kekerapan (%) 1 Beri perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung Melibatkan diri semasa menyanyi Menunjukkan minat dengan kaedah nyanyian melodi ria 4 Berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria 5 Dapat menyatakan bilangan dan nama-nama malaikat 6 Dapat menyenarai nama malaikat berserta tugasnya dengan betul Jadual 10: Analisis Data Pemerhatian Aspek Tingkahlaku dan Lisan Kod Aspek Kekerapan Peratusan Kekerapan (%) 1,2,3 Tingkah laku 20/ ,5,6 Lisan 16/ Berdasarkan jadual 9, seramai 6 orang responden memberi perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung iaitu peratus kekerapan sebanyak 85.7%. Seorang lagi responden kurang memberi tumpuan. Seterusnya, semua responden iaitu sebanyak 100% telah memberikan kerjasama yang baik iaitu melibatkan diri dalam aktiviti nyanyian Melodi Ria 10 malaikat dan kesemuanya menunjukkan minat melalui tingkahlaku iaitu berasa seronok dengan nyanyian yang 34

36 dinyanyikan oleh mereka. Walaupun begitu, 5 daripada 7 orang responden berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria 10 malaikat dengan baik. Di mana peratusan ialah 71.4%. 2 orang responden kelihatan sukar untuk mengingat dengan baik keseluruhan lirik lagu. Kesemua responden berjaya menyatakan nama-nama malaikat dengan betul akan tetapi hanya 4 orang responden berjaya menyatakan namanama malaikat beserta tugasnya dengan betul. 6.4 Rumusan Setelah dirumuskan 6 faktor tersebut kepada dua aspek iaitu tingkahlaku dan lisan, pengkaji mendapati aspek tingkahlaku mempunyai sebanyak 20 kekerapan daripada 7 orang responden iaitu mencatat sebanyak 95.2%. Manakala aspek pemerhatian dari segi lisan pula mencatatkan peratusan kekerapan sebanyak 76.2% iaitu sebanyak 16 kekerapan. Ini bermakna responden menunjukkan minat melalui tingkahlaku lebih tinggi berbanding secara lisan iaitu perbezaan sebanyak 19%. 35

37 7.0 DAPATAN KAJIAN Dapatan kajian ini akan melihat sejauhmana kemahiran mengingat murid mengenai nama-nama malaikat dapat dipertingkatkan melalui kaedah nyanyian. 7.1 Melihat perbezaan min antara ujian pra dan pos Berdasarkan kepada analisis dan interpretasi data, perbezaan min ujian pra dan pos menunjukkan banyak perubahan yang ketara. Kesemua responden menunjukkan peningkatan yang ketara ketika ujian pos berbanding ujian pra. Perbezaan min antara ujian pra dan pos bagi keseluruhan responden adalah sebanyak 55.1%. Min skor bagi ujian pra responden ialah 34% dan min skor bagi ujian pos responden ialah 89.1%. Pengkaji mendapati wujud perubahan peningkatan yang memberangsangkan setelah kaedah nyanyian melodi ria diperkenalkan kepada responden. Ini menunjukkan bahawa objektif pertama telah terjawab. Sebelum kaedah nyanyian melodi ria ini diperkenalkan kepada responden, responden sukar untuk menyatakan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan betul. Semasa menjawab soalan bagi ujian pos, responden menjawab soalan sambil menyanyikan lagu yang dipelajari secara perlahan dan cuba untuk mengingati kembali lirik lagu yang dihafal oleh mereka. Setelah aktiviti nyanyian melodi ria ini dijalankan terhadap mereka, ternyata wujud peningkatan dari segi prestasi dan minat terhadap tajuk yang dipelajari. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian daripada pengkaji lain di mana kaedah nyanyian ini mampu meningkatkan prestasi murid. 36

38 Hasil kajian Salcedo (2002) mendapati bahawa penggunaan lagu dalam bilik darjah bahasa asing mungkin mampu membantu mengingat sesuatu teks. Justeru itu, nyanyian sangat membantu individu untuk mengingat kembali fakta dan membantu dari segi prestasi pendidikan. Hansen dan Bernstrof (2002), menegaskan dalam laporan mereka bahawa hasil kajian lepas juga menunjukkan bahawa skor pencapaian murid meningkat dengan menggunakan muzik dalam program membaca. Ini membuktikan bahawa nyanyian yang juga merupakan salah satu dari cabang muzik adalah faktor peningkatan tahap pencapaian murid dalam ujian. Edith Indek dan Kamariati Hussin (t.t) di dalam kajian mereka, lebih kurang 90% daripada kumpulan sasaran menunjukkan prestasi yang baik dan hanya 10% sahaja daripada responden kumpulan sasaran yang masih lemah dalam lembaran kerja yang diberi kepada kumpulan sasaran setelah aktiviti nyanyian dilaksanakan dalam mata pelajaran sains. 7.2 Membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria. Instrumen soal selidik dan pemerhatian telah digunapakai bagi mengenalpasti minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat berserta tugasnya melalui kaedah nyanyian melodi ria. Dapatan daripada data yang telah dianalisis menunjukkan bahawa kesemua responden menunjukkan minat dan keseronokan belajar apabila menggunakan kaedah nyanyian melodi ria dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Melalui data soal selidik 37

39 yang telah dianalisis, pengkaji memperoleh respon yang positif setelah aktiviti nyanyian dilaksanakan kepada mereka. Aktiviti nyanyian melodi ria ini ternyata memberi keseronokan terhadap mereka. Melalui pemerhatian yang dilakukan oleh pengkaji, murid-murid menunjukkan respon tingkahlaku yang baik dan penuh minat dalam aktiviti nyanyian. Pemerhatian melalui lisan, didapati hampir kesemua murid dapat mengingati lirik nyanyian melodi ria dengan baik walaupun terdapat dua orang murid yang masih tidak yakin dengan lirik yang dihafal oleh mereka. Responden berasa sangat teruja untuk menyanyi setiap kali aktiviti nyanyian berlangsung. Mereka bersungguh-sungguh untuk mengingat lirik dan melodi yang diadaptasi dari lagu kanak-kanak bahasa Inggeris iaitu Twinle-twinkle Little Star dan If You Happy. Lagu yang telah diadaptasi dan diubahsuai inilah salah satu faktor yang mendorong mereka belajar dengan penuh minat. Data ini kemudiaannya disokong oleh Hanisah Shaari (2010) dalam kajiannya telah menunjukkan bahawa aktiviti nyanyian telah memberi ruang kepada untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dan dalam menarik minat murid dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Beliau juga berpendapat, nyanyian mampu meredakan tekanan mental dan fizikal murid murid. 38

40 Hadiah Senin (1999), dalam kajiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pencapaian pelajar dalam matapelajaran sejarah yang dilakukan terhadap 250 orang pelajar termasuk pelajar Melayu, Cina dan India dari lima buah sekolah di daerah Batu Pahat Johor mendapati pelajarpelajar yang baik pencapaiannya dalam bidang sejarah adalah pelajar yang mempunyai minat terhadap matapelajaran tersebut. Justeru itu, berdasarkan kajian inilah faktor yang mendorong peningkatan murid dalam mengingat 10 malaikat kerana wujudnya minat dalam diri setiap responden untuk mengingat nama dan bidang tugas 10 malaikat dengan mudah dan tersusun. Tan Siew Tee dan Shi Soi Fah (2005) dalam kajian mereka, muzik dan lagu adalah suatu perkara yang sangat hampir dengan murid. Mereka juga menambah, tindakan memainkan muzik dan lagu dapat memotivasikan murid untuk menghadiri kelas dan menumpukan perhatian sepenuhnya di dalam bilik darjah. Maka dengan itu, aktiviti nyanyian melodi ria ini secara tuntasnya dapat meningkatkan minat murid dari segi tingkahlaku dan lisan murid. Robiah Muhammad dan Siti Hajar Husna (2009), dalam kajiannya, peningkatan minat pelajar dalam dibantu dalam Pendidikan Islam dengan gubahan lagu. Lagu atau muzik amat penting dalam membantu murid mengingat fakta dan huruf-huruf yang dipelajari. Hasil dapatan kajian mereka mendapati bahawa pelajar lebih aktif dan bersemangat dalam pengajaran dan pembelajaran, lebih fokus dan dapat mengingat fakta dengan cepat dan mudah. 39

41 7.3 Rumusan Melalui dapatan-dapatan kajian yang diperoleh, pengkaji mendapati bahawa objektif-objektif kajian telah tercapai melalui kaedah nyanyian melodi ria iaitu untuk melihat perbezaan min ujian pra dan pos dan juga untuk membangkitkan minat murid dalam mengingat nama-nama malaikat dan tugasnya. 40

42 8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Setelah memperoleh hasil yang memuaskan dari dapatan-dapatan yang telah dibincangkan, pengkaji berpendapat bahawa kajian ini perlu diteruskan untuk kepentingan pendidikan pada masa akan datang. Ini kerana kaedah nyanyian ini amat sesuai dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi merentasi mata pelajaran. Sehubungan dengan itu, beberapa cadangan bagi kajian lanjutan telah dicadangkan oleh pengkaji iaitu menggunakan kaedah nyanyian ini untuk pelbagai bidang dan matapelajaran. Selain itu juga, pengkaji mencadangkan agar kajian ini diaplikasi secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Murid-murid kini lebih berminat terhadap unsur-unsur hiburan dan guru harus mengetengahkan hiburan mendidik jiwa seperti nyanyian dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan minat terhadap akademik. Pengkaji juga mencadangkan agar kajian seterusnya dilaksanakan dengan mengkombinasikan nyanyian dan gaya secara bersama agar murid-murid mudah mengingati isi pelajaran dengan lebih efektif dan efesien. Selain itu, pengkaji juga mencadangkan agar penggunaan perkusi sebagai instrumen tambahan semasa aktiviti nyanyian dilaksanakan bagi mencorakkan keseronokan dalam proses pembelajaran murid. 41

43 Tambahan itu, pengkaji juga bercadang agar kajian seterusnya menggunakan sesi karaoke berpandukan video yang mempunyai lirik lagu. Nyanyian berbentuk karaoke ini akan menarik minat murid untuk meningkatkan minat dan kefahaman mereka dalam pembelajaran mereka. Sesi ini harus mempunyai pemerhatian dan kawalan daripada guru agar sampel menjalani proses pengajaran dan pembelajaran secara terkawal. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan sampel 7 orang responden dari murid tahun 2 Delima dan pengkaji mencadangkan agar kajian seterusnya dilaksanakan dengan menggunakan sampel kajian yang lebih besar dan terbuka untuk semua tahun dari tahun satu sehingga tahun enam. Ini bertujuan untuk menguji sejauh mana kaedah nyanyian melodi ria ini membantu meningkatkan kemahiran mengingat pada situasi murid yang ramai. 8.1 Rumusan Secara rumusnya, kaedah nyanyian ini memberi kepentingan kepada murid dan juga kepada guru. Kaedah ini merupakan kaedah berpusatkan murid iaitu kajian ini menumpukan 80% kepada murid dan hanya 20% penglibatan guru. Pembelajaran melalui nyanyian melodi ria ini ternyata mampu membangkitkan keseronokan dan merangsang minat murid untuk belajar kerana sesi pengajaran dan pembelajaran tidak berlangsung dalam keaadan tertekan. Akhir sekali, diharap dapatan kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak seperti guru-guru, murid-murid dan pusat perkembangan kurikulum. 42

44 SENARAI RUJUKAN Al-Quran al-karim. (2005). Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah al-amin al-na miy. (1994). Kaedah Dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun Dan Al-Qabisi. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kuala Lumpur. Annuar Ayub, Christopher Bowring Carr, John West Burnham (1999). Pembelajaran Berkesan di Sekolah. Kuala Lumpur. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad. Edith Indek, Kamariati Hussin. (t.t). Keberkesanan Lagu Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Diperoleh Julai 2011, dari Carl R Rogers. (2003). Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory. London. Constable. Hadiah Senin. (19977). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Pelajar Dalam Mata Pelajaran Sejarah. Projek Penyelidikan Sarjana Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Hanafi Ismail, Sadali Othman (2001) Mencari Permasalahan Pelajar. Kuala Lumpur. Al-hidayah Publishers. Hanisah Shaari. (2010). Meningkatkan Kemahiran Menghafal Fakta Dalam Tajuk Israk Mikraj Tahun lima Melalui Kaedah Cerna. Kuala Terengganu. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail. Hansen, D. Bernstorf, E, & Stuber, G.M. (2004). Linking Music Learning to Reading Instruction. Music Educator s Journal, 88(5) Jean Piaget. (1959). Piaget: The Languange and Thought of the Child. London. Taylor and Francis Group. Kamrudin Hj Husin, Siti Hajar Abdul Aziz. (1996). Penguasaan Kemahiran Membaca: Kaedah Dan Teknik Membaca. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Kamarudin Husin. (1999). Pengajaran Lisan; Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Mohd Daud Hamzah. (1990). Emosi Dalam Pembelajaran. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. 43

45 Mok Soon Sang, Lee Shok Mee. (1989). Latihan Mengajar Untuk Maktab Perguruan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Muhammad Hazman Muhamad Din. (2009) Tahap Pengaplikasian Perisian Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Oleh Guru j-qaf: Satu Kajian Kes. Kuala Terengganu. Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail. Mok Soon Sang. (1996). Pedagogi 1: Kurikulum Dan Pengurusan Bilik Darjah. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Murugiah Velayutham. (1997). Psikologi Pendidikan 1: Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Robert M Gagne. (1970). The Conditions of Learning. New York. Holt, Rinehart and Winston. Robiah Muhammad dan Siti Hajar Husna. (2009). Meningkatkan minat Pelajar Murid dalam Pendidikan Islam dengan gubahan lagu. Rosne Hafizah Abd Rani (2009). Mempertingkatkan Penguasaan Perbendaharaan Kata Bahasa Arab Dikalangan Murid Tahun Dua Melalui Kaedah Nyanyian. Kuala Lumpur. Fakulti Pendidikan dan Bahasa Open University Malaysia. Salcedo C.S. (2002). The Effects of Songs In The Foreign Language Classroom on Text Recall and Involuntary Mental Rehearsal. Phd Dessertaion. Louisiana State University. Tan Siew Tee, Shi Soi Fah. (2005). Use of Song in Teaching of Lifeskills Modules.ITE Teacher s Conference The Liang Gie. (1980). Cara Blajar Yang Efisien. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Ting Len Siong, Muhammad Sidek Said. (2007). Ingin Menjadi guru? Kuala Lumpur. Ilmu Media Trade. Tiong Leh Ling, Zaidatun Nasir. (2008). Pendekatan Pembelajaran Kemahiran Membaca Melalui Lagu Dan Muzik Berasaskan Komputer Bagi Murid Tahun Satu. Johor Bharu. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Wikipedia (2011). Melody. Diperoleh April 2011 dari Zulkifli Ismail, Sharifah Mazlina Syed A. Kadir, Mazlan Mohd Yusoff (1993). Menjadi Pelajar Cemerlang. Kuala Lumpur. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. 44

46 LAMPIRAN A SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG GEMUROH, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN UJIAN PRA NAMA: KELAS: Arahan: Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sebelum Diberitahu 45

47 Warnakan nama malaikat dibawah dengan betul هود رقيب محمد عتيد عزراي يل نوح ميكاي يل عيسى رضوان جبريل 46

48 47

49 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG GEMUROH, KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN UJIAN POS NAMA: KELAS: Arahan: Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sebelum Diberitahu 48

50 Warnakan nama malaikat dibawah dengan betul رقيب Rakib هود Hud عزراي يل محمد ميكاي يل رضوان نوح عيسى Isa صالح Salih جبريل Jibril Izrail Muhammad Mikail Riduan Nuh 49

51 Tuliskan jawapan yang betul di kotak kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberi 1 Apakah hukum beriman kepada malaikat? Wajib Harus Sunat 2 Berapakah jumlah malaikat yang wajib kita imani? Tujuh Lima Sepuluh 50

52 رضوان ميكاي ل عتيد عزراي ل منكر دان نكير Munkar & Nakir Izrail Atid Mikail Riduan 1 Malaikat ditugaskan untuk menyoal manusia di alam kubur. 2 Malaikat ditugaskan mencabut nyawa. 3 Malaikat ditugaskan menulis amalan kejahatan. 51

53 4 Malaikat ditugaskan untuk menurunkan rezeki. 5 Malaikat ditugaskan untuk menjaga syurga. 52

54 LAMPIRAN B INSTRUMEN KAJIAN (BORANG SOAL SELIDIK) Bahagian A: Demografik Responden NAMA: JANTINA: UMUR: TAHUN: Bahagian B: Analisis Minat Pelajar Terhadap Kaedah Nyanyian Melodi Ria Tandakan (/) pada ruang yang disediakan mengikut pilihan anda. BIL PERNYATAAN YA TIDAK 1 Saya minat pada subjek Pendidikan Islam. 2 Saya suka mendengar lagu 3 Saya suka menyanyi lagu. 4 Saya suka belajar melalui kaedah nyanyian. 5 Nyanyian memberi keseronokan kepada saya 6 Saya suka mengingat sesuatu perkara 7 Nama-nama malaikat dan tugasnya susah untuk diingati 8 Saya dapat mengingat nama-nama malaikat melalui kaedah nyanyian. 9 Saya gembira dapat mengingat nama-nama malaikat dengan betul. 53

55 INSTRUMEN KAJIAN (BORANG SENARAI SEMAK PEMERHATIAN) LAMPIRAN C NAMA GURU : TARIKH : MASA : TAJUK : BIL FOKUS PEMERHATIAN R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 JUM 1 Beri perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung 2 Melibatkan diri semasa menyanyi 3 Menunjukkan minat dengan kaedah nyanyian melodi ria 4 Berjaya mengingat lirik nyanyian melodi ria 5 Dapat menyatakan bilangan dan namanama malaikat 6 Dapat menyenarai nama malaikat berserta tugasnya dengan betul 54

56 Melodi Ria 10 Malaikat LAMPIRAN D Mari Ingat Nama Nama Malaikat, Mari Ingat Nama Nama Malaikat, 10 Semuanya, 10 Semuanya, Mari Ingat Nama Nama Malaikat, Jibril, Izrail, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Riduan, 10 Malaikat Saya Dah Ingat Jibril Sampaikan Wahyu, Izrail Cabut Nyawa Mikail Beri Rezeki, Israfil Tiup Sangkakala. Munkar, Nakir Soal Di Kubur, Rakib Tulis Kebaikan, Atid Tulis Kejahatan, Malik Jaga Neraka, Riduan Jaga Syurga. 55

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.

KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA. Oleh. Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail. , ms.87-101 KESAN PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR VISUAL DALAM PENGAJARAN SUBJEK SAINS TAHUN TIGA Oleh Christopher Lu Wei Wang Chrislww2682@gmail.com ABSTRAK Kajian penyelidikan ini dijalankan untuk meningkatkan

More information

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN

AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR INI DIKEMUKAKAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARIPADA SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJARAN DENGAN KEPUJIAN KEBERKESANAN KAEDAH PENILAIAN KATA HUBUNG BAHASA MELAYU MELALUI INTERNET BERBANDING KAEDAH KONVENSIONAL MURID TAHUN ENAM SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG KUALA TERENGGANU AZMI BIN HJ. AWANG LAPORAN AKHIR

More information

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL

PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN SECARA KONSTRUKTIVISME DALAM KALANGAN GURU-GURU TEKNIKAL BAGI MATA PELAJARAN TEKNIKAL Yahya Bin Buntat & Amirudin Bin Yusof Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak:

More information

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata

Katakunci : faktor, pencapaian pelajaran, matapelajaran analisis nyata Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Matapelajaran Analisis Nyata Pelajar Tahun Akhir SPT Dan SPM Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Mohd Nihra Haruzuan & Nurul Azilah Binti Ibrahim

More information

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT

HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT HUBUNGAN ANTARA MINAT, SIKAP DENGAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KURSUS CC301 QUANTITY MEASUREMENT Zulzana Binti Zulkarnain Pensyarah, Politeknik Port Dickson, KM 14 Jln. Pantai Si Rusa Port Dickson 019-234

More information

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal

Katakunci : alat bantu mengajar (ABM), guru teknikal Penggunaan Alat Bantu Mengajar (ABM) Di Kalangan Guru-Guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru, Johor Abdul Rahim Hamdan & Hayazi Mohd Yasin Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi

More information

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF

FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF FAKTOR, KESAN DAN STRATEGI MENANGANI PERMASALAHAN KURANG TUMPUAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI DALAM KELAS: SUATU KAJIAN KUALITATIF Mohammad Aziz Shah Bin Mohamed Arip Fauziah Binti Mohd Sa ad Norhidayah

More information

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA. Oleh STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI: SATU ANJAKAN PARADIGMA Oleh Maria Chong Abdullah Samsilah Roslan Tajularipin Sulaiman Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia,

More information

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN DALAM ANALISIS NOVEL BAHASA MELAYU Rafiza Abdul Razak rafiza@um.edu.my Jabatan Kurikulum & Teknologi Pengajaran Fakulti Pendidikan Universiti

More information

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu

Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) Di Kalangan Guru-Guru Ketua Panitia Kemahiran Hidup Di Sekolah Rendah Daerah Kulim Bandar Baharu Fadzli bin Dahalan Ranjit Singh A/L Malkiat Singh IPG Kampus

More information

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU.

KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. VOT 71897 KAJIAN TERHADAP PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN DALAM TINGKAH LAKU MEMBELI DI KALANGAN PENNGUNA: KAJIAN KES DI JOHOR BAHRU. (AN INVESTIGATION OF DECISION-MAKING PROCESS IN CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR:

More information

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia

PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia PENGURUSAN BILIK DARJAH Mohd Hasani Dali Universiti Utara Malaysia, Kedah & Mohamad Johdi Salleh International Islamic University Malaysia Pendahuluan Bilik darjah merupakan medan perjuangan utama seorang

More information

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 2008 Copyright 2007 Curriculum Planning and Development Division. This publication is not for sale. All rights reserved. No part of this publication

More information

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK:

SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: SISTEM PEMBELAJARAN DAN KAEDAH HAFAZAN AL-QUR AN YANG EFEKTIF: SATU KAJIAN DI KUALA LUMPUR DAN TERENGGANU PENYELIDIK-PENYELIDIK: USTAZ ABDUL HAFIZ BIN HAJI ABDULLAH P.M. DR. HUSSIN BIN SALAMON USTAZ AZMI

More information

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK

PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK PENGGUNAAN BAHAN BANTU MENGAJAR DI KALANGAN GURU PELATIH UTM YANG MENGAJAR MATAPELAJARAN MATEMATIK Noor Azlan bin Ahmad Zanzali & Nurdalina binti Daud Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

More information

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA Saedah Siraj Profesor dalam Reka Bentuk Kurikulum dan Teknologi Pengajaran/Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya,50603 Kuala Lumpur, Malaysia E-mail: drsaedah@yahoo.com

More information

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM

Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM Keterangan: Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2009, 7 Mei 2009, UTHM HUBUNGAN GAYA KEPIMPINAN GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI TIGA BUAH SEKOLAH RENDAH DI SEREMBAN. 1 Raziah bte Mansor

More information

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MODUL MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU

More information

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang

Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak. oleh. Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang 1 Tingkah Laku Buli dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Sarawak oleh Mahadi bin Hj. Khalid Institut Perguruan Batu Lintang ABSTRAK Kajian bertujuan untuk mengenal pasti tingkah

More information

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru,

Katakunci : gaya komunikasi, guru besar, komitmen guru, Gaya Komunikasi Guru Besar Dan Komitmen Guru-Guru Di Tiga (3) Buah Sekolah Daerah Kota Bharu Kelantan M. Al-Muz-Zammil Bin Yasin & Azmi Bin Hussain Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

More information

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN

UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 61 UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini anda diharap akan dapat 1. Mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberi perhatian

More information

BAB 3 METODOLOGI. Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah. penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta

BAB 3 METODOLOGI. Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah. penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta BAB 3 METODOLOGI 3.1 Pendahuluan Bab ini membincangkan tentang reka bentuk penyelidikan, kaedah penyelidikan, populasi dan sampel, instrumen dan kesahan serta kebolehpercayaannya, pemboleh ubah yang diselidiki,

More information

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain

Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Identifikasi Psikomotor, Kognitif, Sosioemosi dan Bahasa Dalam Kalangan KanakKanak Prasekolah Menggunakan Pendekatan Belajar Melalui Bermain Najeemah Bt Mohd Yusof Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti

More information

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari

Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Tahap Kemahiran dan Pengintegrasian ICT di kalangan Guru Sekolah Bestari Rosnaini Mahmud, *Mohd Arif Hj. Ismail & **Jalalludin Ibrahim Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia *Fakulti Pendidikan,

More information

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication,

Communication, Universiti Sains Malaysia, Penang. 2 Kamaliah Haji Siarap is a Lecturer at the School of Communication, Kajian Malaysia, Vol. XXIV, No. 1 & 2, 2006 PENGGUNAAN KOMPUTER DALAM PENGAJARAN- PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH: SATU KAJIAN KES DI PULAU PINANG (COMPUTER USAGE IN TEACHING AND LEARNING

More information

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx KPF 3012 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

More information

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Pembelajaran Secara Kontekstual 1 Apakah Pembelajaran Secara 2 Kontekstual? Mengapa Kontekstual? 15 Faedah Pembelajaran Kontekstual 22 Bentuk

More information

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar

Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Akademika 81(3) 2011: 103-115 Nota Penyelidikan/Research Note Pengetahuan, Sikap dan Amalan Masyarakat Malaysia terhadap Isu Alam Sekitar Knowledge, Attitude and Practices of Malaysian Society regarding

More information

HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG TUJUH SEGAMAT, JOHOR

HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG TUJUH SEGAMAT, JOHOR HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN TRANSFORMASI GURU BESAR DENGAN KEPUASAN KERJA GURU DI SEKOLAH KEBANGSAAN KURANG MURID GEMILANG TUJUH SEGAMAT, JOHOR HISHAMUDDIN SHAH BIN MOKRI manamia_15@yahoo.com MOHD RIZAL

More information

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR.

GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA: KAJIAN KE ATAS MANGSA DAN PELAKU DI SEKITAR JOHOR BAHRU, JOHOR. ( Sexual Harassment in work place: A study on victims dan harassers in Johor Bahru, Johor) ISHAK BIN MAD

More information