verklaring (E) 101/Application for (E) 101 certificate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "verklaring (E) 101/Application for (E) 101 certificate"

Transcription

1 Aanvraag/Application Verzekeringen verklaring (E) 101/Application for (E) 101 certificate Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen aantonen dat zij in Nederland sociaal verzekerd zijn als zij buiten Nederland werken. Use this form to apply for a certificate with which your employees can show that they are covered by Dutch social security legislation while working outside the Netherlands. 1 Gegevens werkgever Employer details loonheffingennummer tax and national insurance reference naam van de onderneming (statutaire tenaamstelling) name of company (statutory name) postbusnummer P.O. Box number postcode en plaats land country naam contactpersoon name of contact telefoon contactpersoon telephone number of contact adres address Heeft u minimaal 3 andere werknemers in dienst die uitsluitend in Nederland werken Do you have at least 3 other employees who exclusively work in the Netherlands Zijn uw werknemers ambtenaar Are your employees civil servants 2 Ondertekening Signature Ondergetekende verklaart dat alle vragen naar waarheid zijn beantwoord. Tevens verklaart hij/zij ervan op de hoogte te zijn dat door zowel de SVB als de bevoegde autoriteiten in het buitenland controle kan worden uitgevoerd. I declare that I have answered all the questions correctly to the best of my kwledge. I also declare that I am aware that both the SVB and the competent authorities outside the Netherlands may verify the information entered. plaats place datum date handtekening werkgever / gemachtigde * signature of employer / representative* * doorhalen wat niet van toepassing is * delete as applicable Als u een gemachtigde bent, moet u eenmalig een door de werkgever ondertekende machtiging bijvoegen. If you are a representative, you must enclose one authorization, signed by the employer.

2 3 Gegevens werknemer Employee details sofi-nummer dutch tax number (SoFi No.) De originele verklaring (E) 101 zal naar het hieronder door u vermelde adres worden gestuurd. The original (E) 101 certificate will be sent to the address you specify below. achternaam surname voorvoegsels (voluit) prefix(es) voornamen (eerste voluit) forename(s) meisjesnaam maiden name voorvoegsels (voluit) prefix(es) geboortedatum date of birth Heeft de werknemer de Nederlandse nationaliteit Does the employee have Dutch nationality, de nationaliteit nationality Woont de werknemer in Nederland Does the employee live in the Netherlands straat en huisnummer street and number postcode en woonplaats, (tijdelijk) woonadres in het buitenland:, (temporary) home address outside the Netherlands: straat en huisnummer street and number postcode en woonplaats land country 4 Beoordelingsgegevens Assessment details Wanr gaat de werknemer buiten Nederland werken Als dit g niet bekend is, geef hier aan voor welke periode u de verklaring wilt aanvragen. When is the employee going to start working outside the Netherlands If this is t yet kwn, indicate for what period you wish to apply for the certificate. Bij het werken in één of meer EU-lidstaten is het voor de vaststelling van de toe te passen wetgeving van belang te weten hoe vaak men buiten Nederland werkt en hoe vaak in Nederland. Zie ook de toelichting. In the event of employment in one or more EU Member States, it is necessary to kw how often an employee works outside and how often within the Netherlands when the applicable legislation is determined. See also the explanatory tes. tot en met up to and including In welk(e) land(en) werkt de werknemer In what country/ies does the employee work? Vul één van de opties in Complete one of the options de werknemer werkt op één locatie: the employee works at one location:

3 naam onderneming tewerkstelling name of company where the employee works straat en huisnummer street and number postcode en woonplaats de werknemer werkt op diverse locaties the employee works at various locations de werknemer werkt in een project the employee is involved in a project Werkt de werknemer als chauffeur bij een internationaal transportbedrijf Does the employee work as a driver with an international transport company Werkt de werknemer op een schip of als baggeraar Does the employee work on a ship, or as a dredger Blijft gedurende het werken buiten Nederland de dienstbetrekking in stand Is the employer-employee relationship maintained during the period of work outside the Netherlands Betaalt u gedurende het werken buiten Nederland het loon door Are you continuing to pay wages while the employee works outside the Netherlands Draagt u premie af in Nederland gedurende het werken buiten Nederland Are you paying contributions in the Netherlands while the employee is working outside the Netherlands Vul één van de opties in Complete one of the options LET OP: De perioden in deze vraag zijn gewijzigd NB The application periods in this question have been changed. projectnaam project name De periode die u aanvraagt is korter dan een maand. Your application is for a period of less than a month. Werkt de werknemer in deze periode ook minimaal Ga naar 6. een dag in Nederland? Proceed to question 6. Will the employee also work at least one day in the Netherlands during this period? Heeft de werknemer direct voorafgaande aan de detachering ten minste 4 weken in Nederland gewerkt Did the employee work in the Netherlands for at least 4 weeks immediately prior to the secondment De periode die u aanvraagt is langer dan een maand. Your application is for a period longer than a month. Werkt de werknemer in deze periode ook gemiddeld Ga naar 6. een dag of meer per maand in Nederland? Proceed to question 6. Will the employee also be working on average one day or more per month in the Netherlands during this period?

4 Zendt u de werknemer uit ter vervanging van een andere gedetacheerde werknemer Are you posting the employee to replace ather employee who has been posted Heeft de werknemer in de 3 maanden voorafgaande aan de detachering al buiten Nederland gewerkt Has the employee worked outside the Netherlands during the 3 months prior to the secondment 5 Gezinsleden Family members Gezinsleden die de werknemer vergezellen Family members accompanying the employee 6 Artiesten/musici Performing artists/musicians Zie toelichting. Alleen invullen bij detachering naar de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Israël, Australië of Zuid-Korea. See explanatory tes. Only complete this section in the case of secondment to the United States of America, Canada, Norway, Israel, Australia or South Korea. voorletters en (meisjes)naam geboortedatum sofi-nr initials and (maiden)name date of birth SoFi No. Zie toelichting. See explanatory tes. Treedt betrokkene in het buitenland op voor de werkgever in vraag 1 Does the person concerned perform outside the Netherlands for the employer named in section 1 Zo, is betrokkene in het bezit van een zelfstandigheidsverklaring artiesten of een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de belastingdienst If t, is he/she in possession of a self-employment declaration for performing artists or a VAR declaration (declaration of labour relationship) from the tax authorities Stuur een kopie mee. Enclose a copy., betrokkene werkt in Nederland voor, the person concerned works in the Netherlands for één opdracht / werkgever one client / employer meer dan één opdracht / werkgever more than one client / employer 7 Meesturen Enclosures De volgende bijlagen worden met de aanvraag meegestuurd Tick the documents you are enclosing with the application kopie zelfstandigheidsverklaring of VAR copy of self-employment declaration or VAR declaration bijlage meerdere werkgevers enclosure for multiple employers bijlage meerdere gezinsleden enclosure for more than three family members machtigingsformulier authorization form

5 8 Ondertekening Signature datum date handtekening werkgever / werknemer/ gemachtigde / artiest / musicus * signature of employer / employee/ representative/ performing artist / musician* * doorhalen wat niet van toepassing is * delete as applicable Als u een gemachtigde bent, voeg dan eenmalig een door de werkgever ondertekende machtiging bij. If you are a representative, you must enclose an authorization, signed by the employer (you only d to send an authorization once.) Stuur dit formulier en eventuele bijlagen naar de Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen. Als u vragen heeft kunt u bellen naar telefoonnummer (020) Send this form and any enclosures to: SVB, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ Amstelveen, the Netherlands. If you have any questions, you may call No

6 (E) 101 CERTIFICATE APPLICATION FORM: NOTES GENERAL Multiple employees The employer form only has to be filled in once if an application is submitted for several employees simultaneously. Multiple employers If there are multiple employers, attach a separate sheet with the employer form containing the details of section 1 for the other employers. If the person concerned has a self-employment declaration for performing artists, or a VAR (labour relationship declaration) from the tax authorities, send in a copy of that declaration. Child benefit entitlement If the employee receives child benefit, it is important that he or she sends a copy of the (E) 101 certificate to the SVB office serving his or her area. These are: Australia, Belgium, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Canada, Chili, Denmark, Germany, Estonia, Federal Republic of Yugoslavia, Finland, France, Greece, UK, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Cape Verde, Croatia, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Morocco, New-Zealand, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, Czech Republic,Turkey,Tunesia, United States of America, Iceland, South Korea, Sweden and Switzerland. Authorization (see sections 3 and 8) If you have a representative acting on your behalf, for example, tax consultancies and accountancy firms, you must send an authorization with the first application. You can phone us to ask for an authorization form. Please te that all correspondence will then be sent to the representative. Dutch health insurance An employee who is covered by Dutch national health insurance must apply for a European health insurance card from his/her health care insurer.this card entitles the employee to medical provisions outside the Netherlands. EMPLOYER DETAILS Tax and national insurance reference We d this reference for the secondment of your employee(s). This is necessary with regard to the payment of contributions and the insurance of your employee(s). For which countries can a secondment certificate be issued? Secondment certificates can only be issued for work in EU/EEA countries and countries with which the Netherlands has concluded an agreement on social security. Business activities in the Netherlands One of the conditions you must meet before you can post your employees outside the Netherlands is that your company generally carries out its business activities in the Netherlands. We check this by asking whether you have at least 3 other employees who exclusively work in the Netherlands. 7

7 ASSESSMENT DETAILS When are people insured under the Dutch national and industrial insurance schemes? People are generally insured under the Dutch national and industrial insurance schemes if they: work in the Netherlands, or perform work outside the Netherlands for which a secondment certificate has been issued. People are only insured under Dutch national insurance if they: do t work, but live in the Netherlands. An (E)101 certificate can only be issued if the person concerned is insured under Dutch national and industrial insurance immediately prior to the date of secondment. That is why the form asks whether the employee worked in the Netherlands for at least 4 weeks immediately prior to being seconded. If t, you must enclose documentary evidence showing that the employee was insured under Dutch national and industrial insurance immediately prior to secondment. Such documentary evidence can be payslips, statements of expenses, etc. FAMILY MEMBERS Co-insured family members Family members who accompany the seconded employee to the USA (5 years), Australia (5 years), Canada (2 years), Israel (5 years), Norway (5 years) and South Korea (5 years) are considered as having continued to reside in the Netherlands for at most the period stated between the brackets. That means that they continue to be insured under the Dutch national insurance schemes unless they start working in the country to which the employee was posted. If more than 3 family members accompany the employee, you must send their details in a separate enclosure. SVB, KANTOOR VERZEKERINGEN (020) Postbus AJ Amstelveen The Netherlands Performing artists / musicians The tax authorities may issue a performing artist / musician with a self-employment declaration or a labour relationship declaration (VAR) for wage tax and national insurance purposes. To be self-employed, the performing artist / musician must carry out his or her work for his or her own company, or on a freelance basis. Performing artists / musicians without a selfemployment declaration as considered as employees. There are two possible situations: The performing artist/musician works in the employ of one client/employer; The performing artist/musician has temporary employment relationships with various clients / employers (in this case, it is t necessary to provide employer details). SIGNATURE Incorrect details in the application form can lead to cancellation if necessary, with retroactive effect of the certificates issued, and consequently to application of the n-dutch social security legislation. Family members who are t co-insured Family members who accompany the seconded employee to a country other than the countries named above, will longer be covered by the Dutch social insurance schemes. They will, however, have the possibility of taking out voluntary AOW old age pension or Anw survivor s benefit insurance. For more information about this, they can contact: 8

Family benefits Information about health insurance country. Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød. A. Personal data

Family benefits Information about health insurance country. Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød. A. Personal data Mail to Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Family benefits Information about health insurance country A. Personal data Name Danish civil registration (CPR) number Address Telephone number

More information

Working in the Netherlands

Working in the Netherlands Working in the Netherlands Working in the Netherlands Contents Working in the Netherlands 3 Part 1: Working in the Netherlands for a Dutch employer 5 Before you start working 6 After you start work 9 What

More information

Help Local Taxes Translation Request for remission

Help Local Taxes Translation Request for remission Help Local Taxes Translation Request for remission If you have questions, you can contact the customer service desk of the Tax Office at +31 20-799 39 30. More information http://shortstay.dekey.nl/current-tenant-ssf/local-council-tax-waternet

More information

Database Grundtvig courses. January 2011 December 2012

Database Grundtvig courses. January 2011 December 2012 Database Grundtvig courses January 2011 December 2012 1. Totals courses Courses aimed at participants receiving: 10 1057 A grant for either Comenius or Grundtvig target groups (COM+GRU) 28% 299 A Grundtvig

More information

Hungary s labour market indicators continue to improve

Hungary s labour market indicators continue to improve Hungary s labour market indicators continue to improve Employment rate higher again in Hungary According to the latest data, the positive trend regarding growth in the number of people in employment has

More information

ERASMUS+ MASTER LOANS

ERASMUS+ MASTER LOANS ERASMUS+ MASTER LOANS Erasmus+ Master Loan: opening up access to more affordable lending for cross-border studies The Erasmus+ programme makes it possible for students who want to take a full Masters level

More information

Status Declaration for Examination of Social Insurance and Supplementary Pension

Status Declaration for Examination of Social Insurance and Supplementary Pension Name, forename Postcode Town Street (Address of employer) Date of birth Contact telephone number: ( ) Reference: LBV personnel number: Status Declaration for Examination of Social Insurance and Supplementary

More information

Application for a Permanent Residence Document for Nationals of the Union and their Family Members

Application for a Permanent Residence Document for Nationals of the Union and their Family Members Application for a Permanent Residence Document for Nationals of the Union and their Family Members Nederlandse versie Dit aanvraagformulier is ook verkrijgbaar in het Nederlands. Kijk op www.ind.nl om

More information

41 T Korea, Rep. 52.3. 42 T Netherlands 51.4. 43 T Japan 51.1. 44 E Bulgaria 51.1. 45 T Argentina 50.8. 46 T Czech Republic 50.4. 47 T Greece 50.

41 T Korea, Rep. 52.3. 42 T Netherlands 51.4. 43 T Japan 51.1. 44 E Bulgaria 51.1. 45 T Argentina 50.8. 46 T Czech Republic 50.4. 47 T Greece 50. Overall Results Climate Change Performance Index 2012 Table 1 Rank Country Score** Partial Score Tendency Trend Level Policy 1* Rank Country Score** Partial Score Tendency Trend Level Policy 21 - Egypt***

More information

COMPANY REGISTRATION/ REVIEW FORM

COMPANY REGISTRATION/ REVIEW FORM Social Welfare Services COMPANY REGISTRATION/ REVIEW FORM FOR COMPANIES APPLYING FOR E101/A1 CERTIFICATES Please use this page as a guide to filling in this form. Please use BLACK ball point pen. Please

More information

ERASMUS+ MASTER LOANS

ERASMUS+ MASTER LOANS Ref. Ares(2015)660570-17/02/2015 ERASMUS+ MASTER LOANS Erasmus+ Master Loan: opening up access to more affordable lending for cross-border studies The Erasmus+ programme makes it possible for students

More information

Planned Healthcare in Europe for Lothian residents

Planned Healthcare in Europe for Lothian residents Planned Healthcare in Europe for Lothian residents Introduction This leaflet explains what funding you may be entitled to if you normally live in Lothian (Edinburgh, West Lothian, Midlothian and East Lothian

More information

Applying for Pension from Abroad. Did you know that you can apply for a pension even for work you did abroad in the 1960s?

Applying for Pension from Abroad. Did you know that you can apply for a pension even for work you did abroad in the 1960s? Applying for Pension from Abroad Did you know that you can apply for a pension even for work you did abroad in the 1960s? The Finnish Centre for Pensions is at your service when you apply for a pension

More information

Labour Force Survey 2014 Almost 10 million part-time workers in the EU would have preferred to work more Two-thirds were women

Labour Force Survey 2014 Almost 10 million part-time workers in the EU would have preferred to work more Two-thirds were women 75/2015-27 April 2015 Labour Force Survey 2014 Almost 10 million part-time workers in the EU would have preferred to work more Two-thirds were women Among the 44.1 million persons in the European Union

More information

Projected Population of Scotland (2008-based) Figures

Projected Population of Scotland (2008-based) Figures Projected Population of Scotland (2008-based) Figures Contents Figure 1 Estimated population of Scotland, actual and projected, 1951-2083 Figure 2 Births and deaths, actual and projected, Scotland, 1951-2033

More information

Crystal Clear Contract Services Limited Application Form CIS/Sole Trader

Crystal Clear Contract Services Limited Application Form CIS/Sole Trader CIS/Sole Trader Please sign and complete this form as soon as possible. Until we have processed your application, we cannot pay you. Complete the whole form if you can, BUT YOU MUST COMPLETE ALL AREAS

More information

GfK PURCHASING POWER INTERNATIONAL

GfK PURCHASING POWER INTERNATIONAL GfK PURCHASING POWER INTERNATIONAL 1 Agenda 1. Europe 3 2. Americas 45 3. Asia & Near East 54 4. Afrika 66 5. Australia 68 6. Overview of countries and available levels 70 2 2 EUROPE 4 GfK

More information

1. Perception of the Bancruptcy System... 2. 2. Perception of In-court Reorganisation... 4

1. Perception of the Bancruptcy System... 2. 2. Perception of In-court Reorganisation... 4 Bankruptcy Systems and In-court Reorganisation of Firms, 2010 Content: 1. Perception of the Bancruptcy System... 2 2. Perception of In-court Reorganisation... 4 3. Perception of Creditor Committees, Fast

More information

Child Benefit if you are coming from abroad or going abroad

Child Benefit if you are coming from abroad or going abroad Child Benefit if you are coming from abroad or going abroad Please keep these notes for future reference CH5 Notes Contents Introduction 3 Definitions 3 How to contact us for help 4 Coming to the United

More information

Students: undergraduate and graduate students who are currently enrolled in universities

Students: undergraduate and graduate students who are currently enrolled in universities DUO-Korea: 1. General Description CAUTION: If any application falls under the following 3 cases, the application is disqualified and will not be considered for selection. If such case is found after the

More information

Energy prices in the EU Household electricity prices in the EU rose by 2.9% in 2014 Gas prices up by 2.0% in the EU

Energy prices in the EU Household electricity prices in the EU rose by 2.9% in 2014 Gas prices up by 2.0% in the EU 92/2015-27 May 2015 Energy prices in the EU Household electricity prices in the EU rose by 2.9% in 2014 Gas prices up by 2.0% in the EU In the European Union (EU), household electricity prices 1 rose by

More information

Application Form: Receptionist / PA to the Senior Leadership Team

Application Form: Receptionist / PA to the Senior Leadership Team Application Form: Receptionist / PA to the Senior Leadership Team This application form is written in BLACK ink. Please answer the questions in dark blue and return electronically to Lesley Starkes, Finance

More information

International Hints and Tips

International Hints and Tips International Hints and Tips Content Q: What is the cut off time for processing International payments? A: International payments must be submitted and fully approved within the cut off time indicated

More information

CZ Health Insurance 2015

CZ Health Insurance 2015 CZ Health Insurance 2015 Cross-border workers 2 CZ helps you to choose the health insurance that's right for you You would like to be insured for the best healthcare. You would like healthcare that is

More information

Funding and network opportunities for cluster internationalization

Funding and network opportunities for cluster internationalization BSR Innovation Express: Cluster- to- Cluster Conference Funding and network opportunities for cluster internationalization Jens Peter Vittrup Special Adviser Email: jpv@ai.dk Why international R&I cooperation?

More information

IMMIGRATION TO CANADA

IMMIGRATION TO CANADA NOTE: IMMIGRATION TO CANADA 1928-1971 RANK COUNTRY OF ORIGIN TOTALS 1 United Kingdom * 1152415 2 United States of America 527346 3 Italy 471940 4 Germany 370641 5 Netherlands 185664 6 Poland 117244 7 Greece

More information

ERASMUS+ MASTER LOANS

ERASMUS+ MASTER LOANS ERASMUS+ MASTER LOANS Erasmus+ Master Loan: opening up access to more affordable lending for cross-border studies The Erasmus+ programme makes it possible for students who want to take a full Master's-level

More information

Limited-term asylum: what does it mean for you?

Limited-term asylum: what does it mean for you? Limited-term asylum: what does it mean for you? Your request for asylum has been granted. You will be given asylum. This is stated in the IND decision which you have just received. Your legal aid provider

More information

6 Social Welfare Payments

6 Social Welfare Payments 6 Social Welfare Payments Indicator 6.1 Indicator 6.2 Unemployment Benefits Compared to Earnings (OECD countries) Unemployment Benefits Compared to Earnings in the Republic of Ireland and the United Kingdom

More information

PORTABILITY OF SOCIAL SECURITY AND HEALTH CARE BENEFITS IN ITALY

PORTABILITY OF SOCIAL SECURITY AND HEALTH CARE BENEFITS IN ITALY PORTABILITY OF SOCIAL SECURITY AND HEALTH CARE BENEFITS IN ITALY Johanna Avato Human Development Network Social Protection and Labor The World Bank Background study March 2008 The Italian Social Security

More information

SEPA. November Informatie Beleggen ABN AMRO

SEPA. November Informatie Beleggen ABN AMRO Informatie Beleggen Direct Debit november Rules 2011 ABN AMRO SEPA November 2015 SEPA Direct Debit Rules This translation is furnished for the client s convenience only. The original Dutch text, which

More information

Determining OAS and GIS eligibility for people who come to Canada as adults

Determining OAS and GIS eligibility for people who come to Canada as adults Determining OAS and GIS eligibility for people who come to Canada as adults 2OAS and GIS eligibility Determining OAS and GIS eligibility for people who come to Canada as adults Are you close to age 65,

More information

Inclusive Education : An international perspective

Inclusive Education : An international perspective Inclusive Education : An international perspective Dr Cor Meijer, director www.european-agency.org Member countries of the Agency Presently, the Agency has 27 full member countries: Austria, Belgium (French),

More information

Employee eligibility to work in the UK

Employee eligibility to work in the UK Employee eligibility to work in the UK This document details legal requirements that apply to ALL new members of staff All employers in the UK are legally bound to comply with the Asylum and Immigration

More information

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY ALTERNATIVE FUEL TYPE IN THE EUROPEAN UNION 1 Quarter 4 2015

NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY ALTERNATIVE FUEL TYPE IN THE EUROPEAN UNION 1 Quarter 4 2015 NEW PASSENGER CAR REGISTRATIONS BY ALTERNATIVE FUEL TYPE IN THE Quarter 4 2015 Alternative fuel vehicle (AFV) registrations: +20.0% in 2015; +21.1% in Q4 In the fourth quarter of 2015, total alternative

More information

Programme Friday 19 September 2014

Programme Friday 19 September 2014 Programme Friday 19 September 2014 13:45 Assembling at Woodrow Wilsonplein Where? 14:00-15:30 Photo Rally in the city centre 15:30 End of the Photo Rally Where? Royal Conservatory, Hoogpoort 64 In front

More information

Irish benefits under the agreement on social security between Ireland and New Zealand

Irish benefits under the agreement on social security between Ireland and New Zealand Application form for Social Welfare Services IRL/NZ1 Irish benefits under the agreement on social security between Ireland and New Zealand How to complete application form for Irish benefits under the

More information

for people coming to Scotland to work

for people coming to Scotland to work for people coming to Scotland to work In Scotland, most health care is provided by the National Health Service (NHS). If you are coming from overseas to work in Scotland, and you live here legally, this

More information

English version. This CEN Workshop Agreement can in no way be held as being an official standard developed by CEN and its Members.

English version. This CEN Workshop Agreement can in no way be held as being an official standard developed by CEN and its Members. CEN WORKSHOP CWA 14923-10 May 2004 AGREEMENT ICS 35.240.40 Supersedes CWA 13937-10:2003 English version J/eXtensions for Financial Sevices (J/XFS) for the Java Platform - Part 10: Check Reader/Scanner

More information

TRAVELLING OUSIDE THE UK (International students)

TRAVELLING OUSIDE THE UK (International students) TRAVELLING OUSIDE THE UK (International students) This information is aimed at international students considering trips abroad during a stay in the UK. It is recommended you start planning any travel in

More information

Suriname Tourist visa Application

Suriname Tourist visa Application Suriname Tourist visa Application Please enter your contact information Name: Email: Tel: Mobile: The latest date you need your passport returned in time for your travel: Suriname tourist visa checklist

More information

CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION

CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION CASH BENEFITS IN RESPECT OF SICKNESS AND MATERNITY SUBJECT TO EU COORDINATION Z a k ł a d U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h The scope and purpose of benefits coordination The EU coordination

More information

168/2014-4 November 2014. At risk of poverty or social exclusion 2 rate in the EU28, 2008-2013 (% of total population)

168/2014-4 November 2014. At risk of poverty or social exclusion 2 rate in the EU28, 2008-2013 (% of total population) 168/2014-4 November 2014 At risk of poverty or social exclusion in the EU28 More than 120 million persons at risk of poverty or social exclusion in 2013 Almost 1 out of every 4 persons in the EU in this

More information

Health care in Sweden for foreign students [Sjukvård i Sverige för utländska studenter]

Health care in Sweden for foreign students [Sjukvård i Sverige för utländska studenter] Health care in Sweden for foreign students [Sjukvård i Sverige för utländska studenter] This fact sheet is intended for people from abroad who travel to Sweden to study. It describes the rules that apply

More information

This form has two parts: PART 1: WORK IN ONE COUNTRY and PART II: WORK IN TWO OR MORE COUNTRIES.

This form has two parts: PART 1: WORK IN ONE COUNTRY and PART II: WORK IN TWO OR MORE COUNTRIES. Udbetaling Danmark July 2013 International Social Security APPLICATION FORM FOR WORK WITHIN THE EEA AND SWITZERLAND cf. EC REGULATION 883/2004 working in the EEA and/or Switzerland THE FORM SHOULD BE ACCOMPANIED

More information

PORTABILITY OF SOCIAL SECURITY AND HEALTH CARE BENEFITS IN THE UNITED KINGDOM

PORTABILITY OF SOCIAL SECURITY AND HEALTH CARE BENEFITS IN THE UNITED KINGDOM PORTABILITY OF SOCIAL SECURITY AND HEALTH CARE BENEFITS IN THE UNITED KINGDOM Johanna Avato Human Development Network Social Protection and Labor The World Bank Background study March 2008 The UK Social

More information

Keeping European Consumers safe Rapid Alert System for dangerous non-food products 2014

Keeping European Consumers safe Rapid Alert System for dangerous non-food products 2014 Keeping European Consumers safe Rapid Alert System for dangerous non-food products 2014 COMPLETE STATISTICS Justice and Consumers Directorate-General for Justice and Consumers Directorate Consumers Unit

More information

APPLICATION FORM FOR POST OF SENIOR CLINICAL BIOCHEMIST. NB: 5 Curriculum Vitae (unbound) must accompany this Application Form

APPLICATION FORM FOR POST OF SENIOR CLINICAL BIOCHEMIST. NB: 5 Curriculum Vitae (unbound) must accompany this Application Form COOMBE WOMEN AND INFANTS UNIVERSITY HOSPITAL APPLICATION FORM FOR POST OF SENIOR CLINICAL BIOCHEMIST NB: 5 Curriculum Vitae (unbound) must accompany this Application Form Closing date: FRIDAY, 22 ND JANUARY

More information

Healthcare Employment Rights 71 a 08 Social Welfare

Healthcare Employment Rights 71 a 08 Social Welfare Employment Healthcare Rights 71 a 08 Social Welfare 08 72 LIVING IN IRELAND Payments are divided into 3 categories: 1. Contributory: Social insurance payments (usually called benefits) are related to social

More information

The Guardianship Service

The Guardianship Service The Guardianship Service How can they help you? When you arrive in Belgium Are you under the age of 18 and have you arrived in Belgium without your father or mother? You are searching for support and accommodation

More information

1. Target groups. Instructions for Applying for a driving licence for (non) residents of the Netherlands (3 E 0395)

1. Target groups. Instructions for Applying for a driving licence for (non) residents of the Netherlands (3 E 0395) Instructions for Applying for a driving licence for (non) residents of the Netherlands (3 E 0395) These instructions are intended for various target groups. Therefore, please determine below which situation

More information

(Only available if you have applied for a Decreasing Mortgage Cover Plan or a Level Protection Plan).

(Only available if you have applied for a Decreasing Mortgage Cover Plan or a Level Protection Plan). Mortgage protection Free cover (Only available if you have applied for a Decreasing Mortgage Cover Plan or a Level Protection Plan). At Zurich, we understand the importance of financial protection when

More information

Credit transfer to Customer account with AS "Meridian Trade Bank" EUR, USD free of charge * - 4.1.2. Other countries currency information in the Bank

Credit transfer to Customer account with AS Meridian Trade Bank EUR, USD free of charge * - 4.1.2. Other countries currency information in the Bank Pricelist for individuals residents of Latvia SERVICES 4. TRANSFERS In the Bank PRICE LIST IN EUR Using «MultiNet» 4.1. 4.1.1. Credit transfer to Customer account with EUR, USD free of charge * 4.1.2.

More information

Health care in Scotland for UK passport holders living abroad

Health care in Scotland for UK passport holders living abroad Health care in Scotland for UK passport holders living abroad If you have a UK passport and you live abroad, this factsheet tells you how you can get health care from the NHS when you are in Scotland.

More information

World Consumer Income and Expenditure Patterns

World Consumer Income and Expenditure Patterns World Consumer Income and Expenditure Patterns 2014 14th edi tion Euromonitor International Ltd. 60-61 Britton Street, EC1M 5UX TableTypeID: 30010; ITtableID: 22914 Income Algeria Income Algeria Income

More information

The coordination of healthcare in Europe

The coordination of healthcare in Europe The coordination of healthcare in Europe Rights of insured persons and their family members under Regulations (EC) No 883/2004 and (EC) No 987/2009 Social Europe European Commission The coordination of

More information

Waste. Copenhagen, 3 rd September 2014. Almut Reichel Project Manager Sustainable consumption and production & waste, European Environment Agency

Waste. Copenhagen, 3 rd September 2014. Almut Reichel Project Manager Sustainable consumption and production & waste, European Environment Agency Waste Copenhagen, 3 rd September 2014 Almut Reichel Project Manager Sustainable consumption and production & waste, European Environment Agency Waste and material resources MAWP Strategic Area 1.9 Objective

More information

The European Patent Office

The European Patent Office The An introduction to the EPO and the European patent system Heidrun Krestel Administrator Events, training, publications June 2016 Contents Basics About us Granting and publishing patents The unitary

More information

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.9.2014 C(2014) 6767 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Updating of data used to calculate lump sum and penalty payments to be proposed by the Commission to the Court

More information

SEPA. Changes in the Payment System Implementation of the European SEPA Regulations for Kuna and Euro Payments

SEPA. Changes in the Payment System Implementation of the European SEPA Regulations for Kuna and Euro Payments SEPA Changes in the Payment System Implementation of the European SEPA Regulations for Kuna and Euro Payments SEPA The Single Euro Payments Area (SEPA) stands for a European Union (EU) payments integration

More information

Total Domestic Factoring FCI 594, , , , , , , %

Total Domestic Factoring FCI 594, , , , , , , % Accumulative Turnover Figures for All FCI Members Compared to Worldwide Factoring Turnover (in Millions of EUR and USD) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR INCREASE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011/2012

More information

Actual annual working time in France and in Europe in 2013

Actual annual working time in France and in Europe in 2013 Actual annual working time in France and in Europe in 2013 Update to the January 2012 study plus new data Summary of the Working Paper N.49 : La durée effective du travail en France et en Europe (June

More information

Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments

Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments January 20, 2015 ShadEcEurope31_January2015.doc Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments by Friedrich Schneider *)

More information

Causes of death in the EU28 in 2010 Circulatory diseases main cause of death for men and women aged 65 years and over

Causes of death in the EU28 in 2010 Circulatory diseases main cause of death for men and women aged 65 years and over 178/2013-28 November 2013 Causes of death in the EU28 in 2010 Circulatory main cause of death for men and women aged 65 years and over For the older EU28 population, those aged 65 years and over, circulatory

More information

Cash machine withdrawal in the EU (+Norway and Iceland)

Cash machine withdrawal in the EU (+Norway and Iceland) Cash machine withdrawal in the EU (+Norway and Iceland) Country Is it free of charge to go to a cash machine from a different bank than consumers own to withdraw money? If withdrawal is not free of charge,

More information

in Scotland for holidaymakers from overseas

in Scotland for holidaymakers from overseas in Scotland for holidaymakers from overseas In Scotland, most health care is provided by the National Health Service (NHS). If you are coming to Scotland on holiday or to visit friends or relatives, you

More information

1 General facts on postings abroad and social security 2 Posting to EU or EEA countries or other agreement countries

1 General facts on postings abroad and social security 2 Posting to EU or EEA countries or other agreement countries Posting abroad 2010 Introduction This booklet is intended as a guide for employers and employees when planning a posting abroad. The booklet answers the following questions: Which country are the social

More information

187/2014-5 December 2014. EU28, euro area and United States GDP growth rates % change over the previous quarter

187/2014-5 December 2014. EU28, euro area and United States GDP growth rates % change over the previous quarter 187/2014-5 December 2014 This News Release has been revised following an error in the data for Gross Fixed Capital Formation. This affects both the growth of GFCF and its contribution to GDP growth. All

More information

Want to work in Denmark?

Want to work in Denmark? Want to work in Denmark? The Danish Working Environment Authority Telephone +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk EU/EEA countries The Azores The Balearic Islands (Majorca, Ibiza) Belgium Bulgaria

More information

Malta Companies in International Tax Structuring February 2015

Malta Companies in International Tax Structuring February 2015 INFORMATION SHEET No. 126 Malta in International Tax Structuring February 2015 Introduction Malta is a reputable EU business and financial centre with an attractive tax regime and sound legislative framework.

More information

Statewatch Briefing ID Cards in the EU: Current state of play

Statewatch Briefing ID Cards in the EU: Current state of play Statewatch Briefing ID Cards in the EU: Current state of play Introduction In March 2010, the Council Presidency sent out a questionnaire to EU Member States and countries that are members of the socalled

More information

99/2015-9 June 2015. EU28, euro area and United States GDP growth rates % change over the previous quarter

99/2015-9 June 2015. EU28, euro area and United States GDP growth rates % change over the previous quarter 2005Q1 2005Q2 2005Q3 2005Q4 2006Q1 2006Q2 2006Q3 2006Q4 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1

More information

Cancer Care: Chart Set.

Cancer Care: Chart Set. Cancer Care: Chart Set www.oecd.org/health/health-systems/cancer-care.htm 110 123 129 120 130 146 143 138 144 164 167 163 156 163 162 166 156 149 172 172 175 166 167 179 182 173 138 187 189 178 192 186

More information

Contract Work in Switzerland. A Brief Guide

Contract Work in Switzerland. A Brief Guide Contract Work in Switzerland. A Brief Guide Introduction to Swissroll There are approximately 1,000,000 foreign employees in Switzerland, 25% of which commute from outside the country. Swissroll are registered

More information

AANMELDING. International student - Berkeley College

AANMELDING. International student - Berkeley College AANMELDING International student - Berkeley College KILROY education helpt je met de aanmelding aan Berkeley College. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden,

More information

INTERNATIONAL TRACKED POSTAGE SERVICE

INTERNATIONAL TRACKED POSTAGE SERVICE INTERNATIONAL TRACKED POSTAGE SERVICE Index Expanding Internationally...03 The Post NL Service...04 How it works... 05 Post NL Rates...06 Transit times...07 Customer Service...08 Expanding Internationally

More information

ENTERING THE EU BORDERS & VISAS THE SCHENGEN AREA OF FREE MOVEMENT. EU Schengen States. Non-Schengen EU States. Non-EU Schengen States.

ENTERING THE EU BORDERS & VISAS THE SCHENGEN AREA OF FREE MOVEMENT. EU Schengen States. Non-Schengen EU States. Non-EU Schengen States. ENTERING THE EU BORDERS & VISAS THE SCHENGEN AREA OF FREE MOVEMENT An area without internal borders where EU citizens and non-eu nationals may move freely EU Schengen States Non-Schengen EU States IS Azores

More information

International Call Services

International Call Services International Call Services Affordable rates for business calls. Wherever you are in the world. We ve got plenty to say when it comes to staying in touch when you re overseas. We have agreements with 443

More information

I am Unique. IAK Unique Health Care Insurance, 2014 changes OFF MIN MAX. As a construction worker, I need lots of physiotherapy

I am Unique. IAK Unique Health Care Insurance, 2014 changes OFF MIN MAX. As a construction worker, I need lots of physiotherapy IAK Unique Health Care Insurance 2014 changes I am Unique As a construction worker I need lots of physiotherapy MIN MAX IAK Unique suits your needs It is important that your health care insurance matches

More information

Ninth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems POLICE

Ninth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems POLICE Indicators as defined by the (- ) POLICE 2. Crimes recorded in criminal (police) statistics, by type of crime including attempts to commit crimes 2.2 Total recorded intentional homicide, completed (c)

More information

Facts: Population Baldwin & Wyplosz 2006

Facts: Population Baldwin & Wyplosz 2006 Facts: Population Facts: Population 6 big nations: > 35 million (Germany, the UK, France, Italy, Spain and Poland). Netherlands: 16 million people. 8 small nations (size of a big city): 8 to 11 million:

More information

About us. As our customer you will be able to take advantage of the following benefits: One Provider. Flexible Billing. Our Portal.

About us. As our customer you will be able to take advantage of the following benefits: One Provider. Flexible Billing. Our Portal. About us At RoamingExpert we specialise in mobile roaming tariffs which are tailored to the specific needs of the yachting industry. Our unique offering generates significant savings when compared to standard

More information

European Research Council

European Research Council ERC Starting Grant Outcome: Indicative statistics Reproduction is authorised provided the source ERC is acknowledged ERCEA/JH. ERC Starting Grant: call Submitted and selected proposals by domain Submitted

More information

1.7 A film that has been submitted during a previous edition, won t be accepted.

1.7 A film that has been submitted during a previous edition, won t be accepted. 1.0 General requirements for entry 1.1 Films are eligible for Go Short competitions if: - The film is not longer than 40 minutes. - The film is produced in (geographical) Europe 1, its director or producer

More information

LAND/COUNTRY:UNITED STATES

LAND/COUNTRY:UNITED STATES Deel I: Gegevens betreffende de zending LAND/COUNTRY:UNITED STATES Veterinair certificaat voor EU/Veterinary certificate to EU I.1. Verzender/Consignor Naam/Name Adres/Address I.2. I.2.a. I.3. Bevoegde

More information

The European Union Savings Tax Directive. An historic guide

The European Union Savings Tax Directive. An historic guide The European Union Savings Tax Directive An historic guide Do you have any questions? This guide will tell you more If you are resident in an EU Member State and earn interest on deposits or investments

More information

AANMELDING. Zorg ervoor dat je alle velden van het aanmeldingsformulier invult. Lees de onderstaande tips voordat je het formulier invult:

AANMELDING. Zorg ervoor dat je alle velden van het aanmeldingsformulier invult. Lees de onderstaande tips voordat je het formulier invult: AANMELDING Study Abroad Hawaii Pacific University KILROY education helpt je met de aanmelding aan de Hawaii Pacific University. Onze studieadviseurs informeren je over opleidingen, toelatingseisen, collegegelden,

More information

Reporting practices for domestic and total debt securities

Reporting practices for domestic and total debt securities Last updated: 4 September 2015 Reporting practices for domestic and total debt securities While the BIS debt securities statistics are in principle harmonised with the recommendations in the Handbook on

More information

Third quarter of 2014 Annual growth in labour costs down to 1.3% in euro area Stable at 1.4% in EU28

Third quarter of 2014 Annual growth in labour costs down to 1.3% in euro area Stable at 1.4% in EU28 198/2014-17 December 2014 Third quarter of 2014 Annual growth in labour costs down to 1.3% in euro area Stable at 1.4% in EU28 Hourly labour costs 1 rose by 1.3% in the euro area 2 (EA18) and by 1.4% in

More information

If you have any questions during your application process, please call 1-800-799-6560 to speak with a customer service representative.

If you have any questions during your application process, please call 1-800-799-6560 to speak with a customer service representative. Dear Valued Client, Thank you for choosing CVSC for your passport and travel visa need. The following visa application kit provides information ensuring that your visa application is smoothly processed.

More information

- Assessment of the application by Member States of European Union VAT provisions with particular relevance to the Mini One Stop Shop (MOSS) -

- Assessment of the application by Member States of European Union VAT provisions with particular relevance to the Mini One Stop Shop (MOSS) - - Assessment of the application by Member States of European Union VAT provisions with particular relevance to the Mini One Stop Shop (MOSS) - BACKGROUND The information available on this website relates

More information

1.2. The RAD Data Protection Policy and Procedures is part of the RAD s overall Information Strategy.

1.2. The RAD Data Protection Policy and Procedures is part of the RAD s overall Information Strategy. Data Protection Policy & Procedures 1. Introduction and legal context 1.1. The Royal Academy of Dance (RAD) collects, processes stores and shares information about its employees, members, registered teachers,

More information