Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen.

Size: px
Start display at page:

Download "Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen."

Transcription

1 MEMO Kies voor invloed op uw werkveld / Meedoen aan normalisatie is een strategische keuze NEN kan u ook helpen als u gevestigd bent in het buitenland! Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) Nederlands Normalisatie-instituut Hoeveel effect hebben normen op uw werkveld en organisatie? En is het voor u van belang om daar invloed op uit te oefenen? Of vindt u dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die ook in de norm moeten komen? Internationale normen worden gemaakt door marktpartijen en ook uw organisatie kan hieraan deelnemen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden. Op internationaal niveau behartigt NEN de belangen van de Nederlandse markt, zo kunt u meewerken aan het opstellen van mondiale ISO normen. Binnen ISO wordt er op een groot aantal gebieden ISO normen opgesteld. Dit gebeurt in zogenaamde ISO/TC s (TC = Technische Commissie). Een groot aantal van deze ISO/TC s worden door NEN actief gevolgd (Zogenaamd Participant, P-lid). Nederlandse belanghebbenden vormen een zogenaamde Nederlandse normcommissie en nemen deel aan de Internationale vergaderingen. Ook u kunt lid worden van een Nederlandse normcommissie, ook als uw bedrijf vestigingen heeft in het buitenland. In dit document is de volgende informatie weergegeven: 1. Overzicht van alle ISO/TC s. Per TC is aangegeven of NEN actief deelneemt. De TC s zijn onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën die ISO zelf ook hanteert. (Blz 2 7). 2. Van alle ISO/TC s waar Nederland actief deelneemt, is weergegeven of de volgende landen ook actief deelnemen: Canada, Amerika, Mexico, Argentinië, Brazilië, Chili, Zuid Afrika, Kenia, Tanzania, Rusland, Ukraine, India, China, Japan, Thailand, Zuid Korea, Indonesië, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland. Indien u een vestiging heeft in één van deze landen dan kunt u kiezen of u lid wilt worden van een Nederlandse normcommissie of een normcommissie in het land waar uw vestiging zich bevindt (Indien dat land als actief deelneemt, dus P-lid is). (Blz 8 44) 3. Vervolgens is van alle ISO/TC s waar Nederland actief aan deelneemt de zogenaamde scope, toepassingsgebied weergegeven. Dit geeft u een betere indruk waar een Technische Commissie zich mee bezighoudt. (Blz 45 81) Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op. Wij zullen u verder helpen. Jeannette Leenders, Tel + 31 (0)

2 1. Overzicht van alle ISO/TC s (Technische Commissies) Agriculture TC Title P-lid TC 34 Food products Ja TC 54 Essential oils Nee TC 81 Common names for pesticides and other Nee agrochemicals TC 87 Cork Nee TC 93 Starch (including derivatives and byproducts) Ja TC 126 Tobacco and tobacco products Ja TC 134 Fertilizers and soil conditioners Ja Basic chemicals TC Title P-lid TC 27 Solid mineral fuels Ja TC 28 Petroleum products and lubricants Ja TC 33 Refractories Ja TC 35 Paints and varnishes Ja TC 47 Chemistry Ja TC 91 Surface active agents Nee TC 158 Analysis of gases Ja TC 166 Ceramic ware, glassware and glass ceramic Ja ware in contact with food TC 193 Natural gas Ja TC 226 Materials for the production of primary Ja aluminium TC 238 Solid biofuels Ja TC 256 Pigments, dyestuffs and extenders Nee Basic subjects TC Title P-lid TC 10 Technical product documentation Ja TC 12 Quantities and units Nee TC 37 Terminology and other language and content Ja resources TC 48 Laboratory equipment Nee TC 69 Applications of statistical methods Ja TC 145 Graphical symbols Ja TC 176 Quality management and quality assurance Ja TC 213 Dimensional and geometrical product Ja specifications and verification TC 223 Societal security Ja TC 236 Project Management Ja TC 242 Energy Management Ja TC 251 Asset management Ja TC 257 General technical rules for determination of Ja 2

3 TC Title P-lid energy savings in renovation projects, industrial enterprises and regions TC 258 Project, programme and portfolio Ja management TC 259 Outsourcing Ja TC 260 Human resource management Ja TC 262 Risk management Ja PC 271 Compliance programs Ja TC 274 Light and lighting Ja Building TC Title P-lid TC 21 Equipment for fire protection and fire fighting Ja TC 59 Buildings and civil engineering works Ja TC 71 Concrete, reinforced concrete and prestressed Nee concrete TC 74 Cement and lime Ja TC 77 Products in fibre reinforced cement Ja TC 89 Wood-based panels Nee TC 92 Fire safety Ja TC 98 Bases for design of structures Ja TC 136 Furniture Ja TC 160 Glass in building Ja TC 162 Doors and windows Ja TC 163 Thermal performance and energy use in the Ja built environment TC 165 Timber structures Ja TC 167 Steel and aluminium structures Nee TC 178 Lifts, escalators and moving walks Ja TC 182 Geotechnics Ja TC 189 Ceramic tile Ja TC 195 Building construction machinery and Ja equipment TC 205 Building environment design Ja TC 218 Timber Ja TC 267 Facilities management Nee Environment TC Title P-lid TC 43 Acoustics Ja TC 146 Air quality Ja TC 147 Water quality Ja TC 190 Soil quality Ja TC 207 Environmental management Ja TC 224 Service activities relating to drinking water Ja supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators TC 234 Fisheries and aquaculture Nee TC 245 Cross-border trade of second-hand goods Nee TC 253 Treated wastewater re-use for irrigation Ja 3

4 TC Title P-lid TC 268 Sustainable development in communities Ja Health and medicine TC Title P-lid TC 76 Transfusion, infusion and injection, and blood Ja processing equipment for medical and pharmaceutical use TC 83 Sports and recreational equipment Nee TC 84 Devices for administration of medicinal Ja products and intravascular catheters TC 94 Personal safety -- Protective clothing and Ja equipment TC 106 Dentistry Ja TC 121 Anaesthetic and respiratory equipment Ja TC 150 Implants for surgery Ja TC 157 Non-systemic contraceptives and STI barrier Ja prophylactics TC 159 Ergonomics Ja TC 168 Prosthetics and orthotics Ja TC 170 Surgical instruments Nee TC 173 Assistive products for persons with disability Ja TC 181 Safety of toys Ja TC 194 Biological evaluation of medical devices Ja TC 198 Sterilization of health care products Ja TC 210 Quality management and corresponding Ja general aspects for medical devices TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro Ja diagnostic test systems TC 217 Cosmetics Ja TC 229 Nanotechnologies Ja TC 249 Traditional chinese medicine Ja PC 272 Forensic sciences Ja Information, processing, graphics, photography and services TC Title P-lid JTC 1 Information technology Ja TC 36 Cinematography Nee TC 42 Photography Ja TC 46 Information and documentation Ja TC 68 Financial services Ja TC 130 Graphic technology Ja TC 154 Processes, data elements and documents in Ja commerce, industry and administration TC 171 Document management applications Nee TC 184 Automation systems and integration Ja TC 204 Intelligent transport systems Ja TC 211 Geographic information/geomatics Ja TC 215 Health informatics Ja TC 225 Market, opinion and social research Ja TC 228 Tourism and related services Ja TC 232 Learning services for non-formal education Nee 4

5 TC Title P-lid and training TC 240 Product recall Nee TC 243 Consumer product safety Nee TC 247 Fraud countermeasures and controls Nee TC 250 Sustainability in event management Ja PC 273 Customer contact centres Nee Mechanical engineering TC Title P-lid TC 1 Screw threads Nee TC 2 Fasteners Ja TC 4 Rolling bearings Ja TC 5 Ferrous metal pipes and metallic fittings Nee TC 8 Ships and marine technology Ja TC 11 Boilers and pressure vessels Nee TC 14 Shafts for machinery and accessories Nee TC 20 Aircraft and space vehicles Ja TC 22 Road vehicles Ja TC 23 Tractors and machinery for agriculture and Ja forestry TC 29 Small tools Nee TC 31 Tyres, rims and valves Nee TC 39 Machine tools Ja TC 41 Pulleys and belts (including veebelts) Ja TC 44 Welding and allied processes Ja TC 58 Gas cylinders Ja TC 60 Gears Ja TC 67 Materials, equipment and offshore structures Ja for petroleum, petrochemical and natural gas industries TC 70 Internal combustion engines Nee TC 72 Textile machinery and accessories Nee TC 96 Cranes Ja TC 100 Chains and chain sprockets for power Nee transmission and conveyors TC 105 Steel wire ropes Ja TC 108 Mechanical vibration, shock and condition Ja monitoring TC 109 Oil and gas burners Nee TC 111 Round steel link chains, chain slings, Ja components and accessories TC 115 Pumps Ja TC 117 Fans Ja TC 118 Compressors and pneumatic tools, machines Ja and equipment TC 123 Plain bearings Nee TC 127 Earth-moving machinery Ja TC 131 Fluid power systems Ja TC 138 Plastics pipes, fittings and valves for the Ja transport of fluids TC 142 Cleaning equipment for air and other gases Ja TC 148 Sewing machines Nee TC 149 Cycles Ja 5

6 TC Title P-lid TC 153 Valves Ja TC 161 Control and protective devices for gas and/or Ja oil burners and appliances TC 185 Safety devices for protection against Ja excessive pressure TC 186 Cutlery and table and decorative metal Nee hollow-ware TC 188 Small craft Ja TC 192 Gas turbines Ja TC 199 Safety of machinery Ja TC 214 Elevating work platforms Ja TC 227 Springs Nee TC 241 Road traffic safety management systems Nee TC 244 Industrial furnaces and associated Ja processing equipment TC 252 Natural gas fuelling stations for vehicles Ja TC 254 Safety of amusement rides and amusement Ja devices TC 261 Additive manufacturing Ja TC 269 Railway applications Ja TC 270 Plastic and rubber machines Nee Non-metallic materials TC Title P-lid TC 6 Paper, board and pulps Ja TC 38 Textiles Ja TC 45 Rubber and rubber products Ja TC 61 Plastics Ja TC 120 Leather Nee TC 206 Fine ceramics Nee TC 216 Footwear Nee TC 219 Floor coverings Ja TC 221 Geosynthetics Ja TC 264 Fireworks Nee Ores and metals TC Title P-lid TC 17 Steel Nee TC 25 Cast irons and pig irons Nee TC 26 Copper and copper alloys Nee TC 79 Light metals and their alloys Nee TC 102 Iron ore and direct reduced iron Ja TC 107 Metallic and other inorganic coatings Ja TC 119 Powder metallurgy Nee TC 132 Ferroalloys Nee TC 155 Nickel and nickel alloys Nee TC 164 Mechanical testing of metals Ja TC 183 Copper, lead, zinc and nickel ores and concentrates Nee 6

7 Packaging / distribution of goods TC Title P-lid TC 51 Pallets for unit load method of materials Ja handling TC 52 Light gauge metal containers Ja TC 63 Glass containers Nee TC 101 Continuous mechanical handling equipment Nee TC 104 Freight containers Ja TC 110 Industrial trucks Ja TC 122 Packaging Ja Special technologies TC Title P-lid JTC 2 Joint Project Committee - Energy efficiency Ja and renewable energy sources - Common terminology TC 24 Particle characterization including sieving Ja TC 30 Measurement of fluid flow in closed conduits Ja TC 85 Nuclear energy, nuclear technologies, and Ja radiological protection TC 86 Refrigeration and air-conditioning Ja TC 112 Vacuum technology Nee TC 113 Hydrometry Ja TC 114 Horology Nee TC 133 Sizing systems and designations for clothes Ja TC 135 Non-destructive testing Ja TC 137 Footwear sizing designations and marking Ja systems TC 156 Corrosion of metals and alloys Ja TC 172 Optics and photonics Ja TC 174 Jewellery Ja TC 180 Solar energy Nee TC 197 Hydrogen technologies Ja TC 201 Surface chemical analysis Nee TC 202 Microbeam analysis Ja TC 203 Technical energy systems Nee TC 209 Cleanrooms and associated controlled Ja environments TC 220 Cryogenic vessels Nee TC 248 Sustainability criteria for bioenergy Ja TC 255 Biogas Ja TC 263 Coalbed methane (CBM) Ja TC 265 Carbon dioxide capture, transportation, and Ja geological storage TC 266 Biomimetics Nee 7

8 MEMO 2. Overzicht van de ISO/TC s (Technische Commissies) waarin de volgende landen actief deelnemen (P-lid, Participant-lid zijn): Canada, Amerika, Mexico, Argentinië, Brazilië, Chili, Zuid Afrika, Kenia, Tanzania, Rusland, Ukraine, India, China, Japan, Thailand, Zuid Korea, Indonesië, Singapore, Australië en Nieuw Zeeland

9 Agriculture TC 34 Food products TC 93 Starch (including TC 126 Tobacco and tobacco TC 134 Fertilizers and soil derivatives and by-products) products conditioners Canada X Geen P-lid X Geen P-lid Amerika X Geen P-lid X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Argentinië X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië X Geen P-lid X Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Kenia X Geen P-lid X X Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India X Geen P-lid X X China X X X X Japan X Geen P-lid X Geen P-lid Thailand X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X Geen P-lid X Geen P-lid Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 9

10 Basic chemicals (1/2) TC 27 Solid mineral TC 28 Petroleum TC 33 Refractories TC 35 Paints and TC 47 Chemistry fuels products and lubricants varnishes Canada X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Amerika X X X X Geen P-lid Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Kenia Geen P-lid X Geen P-lid X X Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X Geen P-lid X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X India X X X Geen P-lid Geen P-lid China X X X X X Japan X X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X X Indonesië Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X X X Geen P-lid X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 10

11 Basic chemicals (2/2) TC 158 Analysis of gases TC 166 Ceramic ware, glassware and glass ceramic ware in contact with food TC 193 Natural gas TC 226 Materials for the production of primary aluminium TC 238 Solid biofuels Canada Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Amerika Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Kenia X X X Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X Geen P-lid X X Geen P-lid Ukraine X X Geen P-lid Geen P-lid India Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid China X X X X X Japan Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Thailand Geen P-lid X X Geen P-lid X Zuid Korea X X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 11

12 Basic subjects (1/4) TC 10 Technical product TC 37 Terminology and other TC 69 Applications of TC 145 Graphical symbols documentation language and content resources statistical methods Canada Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Amerika X Geen P-lid X X Mexico Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Argentinië X Geen P-lid X Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika Geen P-lid X X Geen P-lid Kenia Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid India Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid China X X X X Japan X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 12

13 Basic subjects (2/4) TC 176 Quality management and quality assurance TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification TC 223 Societal security TC 236 Project Management Canada X X X X Amerika X X X X Mexico X X Geen P-lid X Argentinië X Geen P-lid X X Brazilië X X X X Chili X Geen P-lid Geen P-lid X Zuid Afrika X Geen P-lid X X Kenia X Geen P-lid X Geen P-lid Tanzania X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine X Geen P-lid X X India X X Geen P-lid X China X X X X Japan X X X X Thailand X Geen P-lid X Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië X Geen P-lid X Geen P-lid Singapore X Geen P-lid X Geen P-lid Australië X X X X Nieuw Zeeland X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 13

14 Basic subjects (3/4) TC 242 Energy Management TC 251 Asset management TC 257 General technical rules for determination of energy savings in renovation projects, industrial enterprises and regions TC 258 Project, programme and portfolio management Canada X X Geen P-lid X Amerika X X X X Mexico X X Geen P-lid Geen P-lid Argentinië X X X X Brazilië X X X Chili X X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X X X X Kenia X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X Geen P-lid Geen P-lid X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X India X X X X China X X X X Japan X X X X Thailand X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X Geen P-lid X Indonesië X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X X Geen P-lid X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 14

15 Basic subjects (4/4) TC 259 Outsourcing TC 260 Human TC 262 Risk PC 271 Compliance TC 274 Light and lighting resource management management programs Canada X Geen P-lid X X X Amerika Geen P-lid X X Geen P-lid Geen P-lid Mexico Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Kenia Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid China Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Japan Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid X Thailand Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X Geen P-lid X Geen P-lid X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid X X Geen P-lid Australië Geen P-lid X X X Geen P-lid Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid 15

16 Building (1/4) TC 21 Equipment for fire TC 59 Buildings and civil TC 74 Cement and lime TC 77 Products in fibre protection and fire fighting engineering works reinforced cement Canada X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Amerika X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid X X Chili Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X X Geen P-lid X Kenia X Geen P-lid X Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid China X X X X Japan X X X X Thailand Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X X Geen P-lid X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 16

17 Building (2/4) TC 92 Fire safety TC 98 Bases for design of TC 136 Furniture TC 160 Glass in building structures Canada X X X X Amerika X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X X X Geen P-lid Kenia X Geen P-lid X Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Rusland X X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid India Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid China X X X X Japan X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X X X X Nieuw Zeeland X X Geen P-lid Geen P-lid 17

18 Building (3/4) TC 162 Doors and windows TC 163 Thermal performance and energy use in the built environment TC 165 Timber structures TC 178 Lifts, escalators and moving walks Canada Geen P-lid X X X Amerika X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Chili Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika Geen P-lid X X X Kenia Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine X Geen P-lid X X India Geen P-lid X Geen P-lid X China X X X X Japan X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X Geen P-lid X X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid 18

19 Building (4/4) TC 182 Geotechnics TC 189 Ceramic tile TC 195 Building construction machinery and equipment TC 205 Building environment design TC 218 Timber Canada Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid X Amerika Geen P-lid X X X X Mexico Geen P-lid X Geen P-lid X Geen P-lid Argentinië Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Zuid Afrika X X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Kenia Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Rusland Geen P-lid Geen P-lid X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X India Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid China X X X X X Japan X X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X X Indonesië Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X X Geen P-lid X X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X 19

20 Environment (1/2) TC 43 Acoustics TC 146 Air quality TC 147 Water quality TC 190 Soil quality Canada X X X Geen P-lid Amerika X X X Geen P-lid Mexico Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Zuid Afrika X Geen P-lid X Geen P-lid Kenia Geen P-lid X X X Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid X X India Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X China X X X Geen P-lid Japan X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X Geen P-lid X X Nieuw Zeeland X X Geen P-lid Geen P-lid 20

21 Environment (2/2) TC 207 Environmental management TC 224 Service activities relating to drinking water supply systems and wastewater systems - Quality criteria of the service and performance indicators TC 253 Treated wastewater reuse for irrigation TC 268 Sustainable development in communities Canada X X X X Amerika X X Geen P-lid Geen P-lid Mexico X X X Geen P-lid Argentinië X X Geen P-lid Geen P-lid Brazilië X Geen P-lid X Geen P-lid Chili X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X X X X Kenia X X Geen P-lid Geen P-lid Tanzania X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X Geen P-lid Geen P-lid Ukraine X Geen P-lid X Geen P-lid India X Geen P-lid X Geen P-lid China X X X X Japan X X X X Thailand X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X Geen P-lid Geen P-lid Indonesië X X Geen P-lid Geen P-lid Singapore X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Nieuw Zeeland X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 21

22 Health and medicine (1/4) TC 76 Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use TC 84 Devices for administration of medicinal products and intravascular catheters TC 94 Personal safety -- Protective clothing and equipment TC 106 Dentistry TC 121 Anaesthetic and respiratory equipment Canada Geen P-lid X Geen P-lid X X Amerika X X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika Geen P-lid X X Geen P-lid Geen P-lid Kenia Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland Geen P-lid X X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India Geen P-lid X X X X China X X X X X Japan X X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Zuid Korea Geen P-lid X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië Geen P-lid Geen P-lid X X X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X 22

23 Health and medicine (2/4) TC 150 Implants for surgery TC 157 Non-systemic contraceptives and STI barrier prophylactics TC 159 Ergonomics TC 168 Prosthetics and orthotics TC 173 Assistive products for persons with disability Canada X X X Geen P-lid X Amerika X X X X Geen P-lid Mexico Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië X X Geen P-lid Geen P-lid X Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika Geen P-lid X X Geen P-lid X Kenia Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid X Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X Geen P-lid Geen P-lid Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India X X Geen P-lid X Geen P-lid China X X X Geen P-lid X Japan X X X X X Thailand Geen P-lid X X Geen P-lid Geen P-lid Zuid Korea X X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië X X X Geen P-lid X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 23

24 Health and medicine (3/4) TC 181 Safety of toys TC 194 Biological evaluation of medical devices TC 198 Sterilization of health care products TC 210 Quality management and corresponding general aspects for medical devices TC 212 Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems Canada X X X X X Amerika X X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid X X X Brazilië X X X X X Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Zuid Afrika Geen P-lid Geen P-lid X X X Kenia X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland Geen P-lid X Geen P-lid X Geen P-lid Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India X Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid China X X X X X Japan X X X X X Thailand X Geen P-lid X X Geen P-lid Zuid Korea X X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Australië X X X X X Nieuw Zeeland X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X 24

25 Health and medicine (4/4) TC 217 Cosmetics TC 229 Nanotechnologies TC 249 Traditional chinese PC 272 Forensic sciences medicine Canada Geen P-lid X X Geen P-lid Amerika X X X Geen P-lid Mexico Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Argentinië X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië X X Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X X X Geen P-lid Kenia X X Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland Geen P-lid X Geen P-lid Geen P-lid Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India X X X Geen P-lid China X X X X Japan X X X X Thailand X Geen P-lid X X Zuid Korea X X X X Indonesië X X Geen P-lid Geen P-lid Singapore X X X X Australië X X X X Nieuw Zeeland X Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 25

26 Information, processing, graphics, photography and services (1/3) JTC 1 Information TC 42 Photography TC 46 Information and TC 68 Financial TC 130 Graphic technology documentation services technology Canada X Geen P-lid X X Geen P-lid Amerika X X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X X Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Zuid Afrika X Geen P-lid X X Geen P-lid Kenia X Geen P-lid X X X Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid X India X Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid China X X X X X Japan X X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid X Zuid Korea X X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Singapore X Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid Australië X X X X X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid 26

27 Information, processing, graphics, photography and services (2/3) TC 154 Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration TC 184 Automation systems and integration TC 204 Intelligent transport systems TC 211 Geographic information/geomatics Canada X X X X Amerika X X X X Mexico Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Argentinië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Brazilië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Chili Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Zuid Afrika Geen P-lid Geen P-lid X X Kenia Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Tanzania Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Rusland X X X X Ukraine Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid India Geen P-lid Geen P-lid X Geen P-lid China X X X X Japan X X X X Thailand Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X Zuid Korea X X X X Indonesië Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Singapore Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid Australië Geen P-lid Geen P-lid X X Nieuw Zeeland Geen P-lid Geen P-lid Geen P-lid X 27

International Classification for Standards

International Classification for Standards International Classification for Standards Contents Introduction...3 Purpose of the ICS...3 Description of the ICS...3 Rules for the use of the ICS...5 Updating of the ICS...11 How to use the ICS index...11

More information

UK SIC (Standard Industrial Clssification) Description Of Activity

UK SIC (Standard Industrial Clssification) Description Of Activity UK SIC (Standard Industrial Clssification) Description Of Activity 01 Crop and animal production, hunting and related service activities 01.1 Growing of non-perennial crops 01.11 Growing of cereals (except

More information

SECTION A Agriculture, Forestry and Fishing SECTION C 01110 Manufacturing 10110 01120 10120 01130 10130 01140 10200 01150 01160 10310 01190 10320

SECTION A Agriculture, Forestry and Fishing SECTION C 01110 Manufacturing 10110 01120 10120 01130 10130 01140 10200 01150 01160 10310 01190 10320 SIC 2007 SECTION A Agriculture, Forestry and Fishing 01110 Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds 01120 Growing of rice 01130 Growing of vegetables and melons, roots and tubers

More information

Standard industrial classification of economic activities (SIC) 2007

Standard industrial classification of economic activities (SIC) 2007 Standard industrial classification of economic (SIC) 2007 Companies House - Standard industrial classification of economic (SIC) 2007 Version 2 Crown copyright 2015 You may re-use this information (excluding

More information

(B2B) Business Marketing Data by SIC Code

(B2B) Business Marketing Data by SIC Code (B2B) Business Marketing Data by SIC Code T. 0844 56 111 33 W. A conveyor belt of fresh leads Are you looking to target UK business contacts? As a B2B data supplier, we have access to over 800,000 UK-based

More information

U. S. Small Business Administration

U. S. Small Business Administration U. S. Small Business Administration Table Small Business Matched to North American Industry Classification System Codes This table lists small business size matched to industries described in the North

More information

CODES (SIC, RF & SEO Codes)

CODES (SIC, RF & SEO Codes) Department of Science and Technology Human Sciences Research Council SOUTH AFRICAN SURVEY OF RESEARCH AND EXPERIMENTAL DEVELOPMENT INPUTS 2005/2006 CODES (SIC, RF & SEO Codes) PRIVATE & PUBLIC SECTOR BUSINESS

More information

SIC CODES PER SETA. No. 1. No. 2. No. 3 GOVERNMENT GAZETTE, NO33756 11 NOVEMBER 2012 1 81904 INVESTMENT ENTITIES AND TRUSTS

SIC CODES PER SETA. No. 1. No. 2. No. 3 GOVERNMENT GAZETTE, NO33756 11 NOVEMBER 2012 1 81904 INVESTMENT ENTITIES AND TRUSTS No. SIC CODE Financial and Accounting Services SETA (FASSET) 8904 INVESTMENT ENTITIES AND TRUSTS 830 ADMINISTRATION OF FINANCIAL MARKETS 8320 SECURITY DEALING ACTIVITIES 832 STOCK BROKING ACTIVITIES 8380

More information

DESCRIPTION. Page 1 of 13 SIC CODE SETA CODE

DESCRIPTION. Page 1 of 13 SIC CODE SETA CODE SETA01 FASSET FINANCIAL AND ACCOUNTING SERVICES EDUCATION AND TRAINING AUTHORITY (FASSET) 1 81904 INVESTMENT ENTITIES AND TRUSTS 1 83110 ADMINISTRATION OF FINANCIAL MARKETS 1 83120 SECURITY DEALING ACTIVITIES

More information

Summary of UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2003 {UK SIC(2003)} Crown Copyright 2002

Summary of UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2003 {UK SIC(2003)} Crown Copyright 2002 Summary of UK Standard Industrial Classification of Economic Activities 2003 {UK SIC(2003)} Crown Copyright 2002 Instructions for use: 1) Always ask, as some someone within the business may know the SIC

More information

Comparison of 1997 NAICS-based ISI codes with 1987 SIC-based ISI codes

Comparison of 1997 NAICS-based ISI codes with 1987 SIC-based ISI codes Comparison of 1997 NAICS-based s with 1987 SIC-based s The following table shows how the international surveys industry () s based on the 1997 North American Industry Classification System (NAICS) (referred

More information

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4 Detailed structure and explanatory notes Draft 19 August 2005 Last editorial change: 25 August 2005 1 2 ISIC

More information

Please use the largest number when identifying your primary business. SIC Type. SIC Code

Please use the largest number when identifying your primary business. SIC Type. SIC Code NACIS Defined s USA 32791 Abrasive Product Manufacturing USA 721 Accommodation USA 72 Accommodation and Foodservices USA 54121 Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping and Payroll Services USA 5412 Accounting,

More information

2015 Rates For Workplace Injury Insurance

2015 Rates For Workplace Injury Insurance 2015 s For Workplace Injury Insurance Nova Scotians safe and secure from workplace injury How to use this book Inside this book you will find the 2015 industry rates for workplace insurance. s are organized

More information

Standard Industrial Classification (SIC) Code: Small Group Rating Factors (effective 5/1/2011)

Standard Industrial Classification (SIC) Code: Small Group Rating Factors (effective 5/1/2011) Information to help you make informed decisions Standard Industrial Classification () Code: Small Group Rating Factors (effective 5/1/2011) 0111 Wheat 0241 Dairy Farms 0112 Rice 0251 Broiler; Fryer and

More information

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION CODES (SIC)

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION CODES (SIC) STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION CODES (SIC) 01 AGRICULTURAL, PRODUCTION-CROPS 011 Cash Grains 0111 Wheat 0112 Rice 0115 Corn 0116 Soybeans 0119 Cash Grains 013 Field Crops, Except Cash Grains 0131 Cotton

More information

Agricultural services, except veterinary services Hunting, trapping and game propagation

Agricultural services, except veterinary services Hunting, trapping and game propagation 5 th edition Activity AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY AND FISHING Agriculture and hunting Farming Growing of cereals and other crops 11110 a Growing of vegetables, horticultural specialities and nursery

More information

UK SIC Codes. For more help with making your data selections, call us on 0844 736 2512 or email think@thinking-data.co.uk.

UK SIC Codes. For more help with making your data selections, call us on 0844 736 2512 or email think@thinking-data.co.uk. UK SIC Codes For more help with making your data selections, call us on 0844 736 2512 or email think@thinking-data.co.uk Sector Summary 01-04 Agriculture, Hunting and Forestry 05-09 Fishing 10-12 Mining

More information

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) CODES

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) CODES STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) CODES 0100 AGRICULTURAL PRODUCTION CROPS 0110 Cash Grains 0111 Wheat 0112 Rice 0115 Corn 0116 Soybeans 0119 Cash grains, nec 0130 Field Crops, Except Cash Grains

More information

Business Demographic List (SIC Codes)

Business Demographic List (SIC Codes) SIC 2 Code SIC 2 Name 01 Agricultural Production - Crops 02 Agricultural Production - Livestock and Animal Specialties 07 Agricultural Services 08 Forestry 09 Fishing, Hunting, and Trapping 10 Metal Mining

More information

LIST OF STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) CODES. Emission Statement Report Of Actual Emissions

LIST OF STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) CODES. Emission Statement Report Of Actual Emissions LIST OF STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) CODES Emission Statement Report Of Actual Emissions 2 Standard Industrial Classification (SIC) Codes 1987 DIVISION A. AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHING

More information

Sic Code With Description with Logo.xls. Page 1

Sic Code With Description with Logo.xls. Page 1 0 SIC CODE SIC DESCRIPTION PRIVATE HOUSEHOLDS, EXTERRITORIAL ORGANISATIONS, REPRESENTATIVES OF FOREIGN GOVERNMENTS AND OTHER ACTIVITIES NOT ADEQUATELY DEFINED 01 PRIVATE HOUSEHOLDS WITH EMPLOYED PERSONS

More information

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION CODES ( SIC CODES ) General Directory Listing

STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION CODES ( SIC CODES ) General Directory Listing STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION CODES ( SIC CODES ) General Directory Listing 1. Agriculture Forestry & Fishing AG Prod Livestock / Animal Specialty Agricultural Production / Crops Agricultural Services

More information

APPENDIX C. 1987 SIC Code List (used beginning with 1988 CBP)

APPENDIX C. 1987 SIC Code List (used beginning with 1988 CBP) APPENDIX C 1987 SIC Code List (used beginning with 1988 CBP) NOTE: Major Industry Groups contain one or more 2-digit SIC codes and are identified by a -- in the last two digits; 2-digit SIC codes are identified

More information

Sic Code Sic Code Description 3291 ABRASIVE PRODUCTS 6321 ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE 8720 ACCOUNTING, AUDITING, & BOOKKEEPING 8721 ACCOUNTING,

Sic Code Sic Code Description 3291 ABRASIVE PRODUCTS 6321 ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE 8720 ACCOUNTING, AUDITING, & BOOKKEEPING 8721 ACCOUNTING, Sic Code Sic Code Description 3291 ABRASIVE PRODUCTS 6321 ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE 8720 ACCOUNTING, AUDITING, & BOOKKEEPING 8721 ACCOUNTING, AUDITING, & BOOKKEEPING 2891 ADHESIVES AND SEALANTS 7322

More information

Sellihca Codes - English

Sellihca Codes - English services for professional procurement be better informed, make better decisions Introduction Sellihca - codes Sellihca Codes - English Sellihca EN 002-11/2010 Sellihca-codes Introduction: In connection

More information

GICS. Global Industry Classification Standard

GICS. Global Industry Classification Standard GICS Global Industry Classification Standard S&P Capital IQ, a business line of McGraw Hill Financial (NYSE:MHFI), is a leading provider of multi-asset class and real time data, research and analytics

More information

Multi Sector General Permit TPDES General Permit No.TXR050000 Table of Contents Part I. DEFINITIONS... 10 Part II. PERMIT APPLICABILITY AND COVERAGE... 17 Section A. Discharges Eligible for Authorization

More information

National Industrial Classification

National Industrial Classification National Industrial Classification [All Economic Activities) 2008 Central Statistical Organisation Ministry of Statistics and Programme Implementation Government of India New Delhi India Preface The Central

More information

APPENDIX A. Summary List of SIC, SOC80 and SOC91 Codes

APPENDIX A. Summary List of SIC, SOC80 and SOC91 Codes APPENDIX A Summary List of SIC, SOC80 and SOC91 Codes This appendix contains a summary list of the 1980 Standard Industrial Classification (SIC), the 1980 Standard Occupational Classification (SOC80) codes

More information