آشنایی با هولدینگ رایزکو

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "آشنایی با هولدینگ رایزکو"

Transcription

1

2 آشنایی با هولدینگ رایزکو مأموریت ه لدینگ راز به عنوان یک هلدینگ چند رشته ای صنعتی سرمایه گذاری با تمرکز ویژه بر صنعت خودروسازی عبارت است از: الف( سیاستگذاری و مدیریت بهینه سرمایه به منظور افزایش ثروت و سودآوری پایدار ب( اهتمام و تعهد آگاهانه به مسئولیتهای اجتماعی ج( فراهم سازی خدمات ارزش افزا به کسب و کارهای خود در راستای رضایت سهامداران و سایر ذینفعان

3 ارزشهای سازمانی ما کارکنان خود را متعهد می دانیم تا در تمام تعامالت کاری )مشتریان سهامداران ذینفعان تامین کنندگان جامعه( مفاد سرلوحه رفتار و کردار خود قرار دهیم: و غیر بیانیه کاری با همکاران و سایر سازمان ارزشهای سازمانی به شرح زیر را احترام وکرامت رضایت انسانی ذینفعان یادگیری مستمر زندگی سالم در محیط زیست سالم حروف اول این ارزشها تداعی کننده کلمه ارزشمداری می باشد. روحیه همکاری و تعلق سازمانی شایسته ساالری امنیت محیط کار آراسته درستی و صداقت

4 شرکتهای زیر مجموعه ردیف نام شرکت محصوالت اورند پیشرو تولید سیستم سوخت رسانی خودرو 1 جنرال کب پارس الکترو فن و شیشه باالبر و... 2 مهراب بهشت آب معدنی دی دی 3 آرسام پالست کامپاند پلیمری 4 آذرین مادپارت راز آذرآبادگان مادپارت ارس فروش و خدمات پس از فروش قطعات خودرو خرید و تامین مواد و تجهیزات برای شرکتهای زیرمجموعه رایزکو 5 6

5 چکیدهای از قوانین کار در کشور فرانسه ساعات کار در فرانسه 35 ساعت در هفته حاضر کارمندان فرانسوی باید بین دو روز داشته باشند. عالوه بر این هر فرد شاغل متوالی داشته باشد. در موناکو 39 ساعت در هفته می باشد. در حال کاری خود حداقل ۱۱ ساعت زمان برای استراحت باید در آخر هر هفته کاری 35 ساعت استراحت روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد و تعطیالت ملی و مذهبی ۱۱ روز و چهار هفته مرخصی تابستانی در آگوست می باشد که استفاده از مرخصی اجباری است و توسط اتحادیه ها و دولت نظارت می شود. برگزاری جلسات در این مدت متحمل جریمه خواهد شد. حداقل حقوق در فرانسه ۱300 یورو می باشد.

6 معرفی شرکت نوارس )مکاپالست( ۱955 پالست" مکا شرکت یک فرانسوی سال از که است اکنون و کرده شروع را فعالیتش پیشتاز صنعت فنی تزریق پالستیک در دنیاست قطعات و پالستیکی بسیاری از خودروسازهای مطرح جهان کند. می تامین را ۱955 پالست مکا شرکت سال در مانی شارل توسط کنون مدیر و شد تاسیس دفتر است. بوله پی ر شرکت این اجرایی مرکزی این شرکت در شهر پاریس و کارخانه در موناکو قرار دارد. مکا پالست 3 هدف اصلی کند: می را دنبال فنی ۱.تزریق پالستیک برای تجهیزات خودرو طراحی قطعات تولید و توسعه و سیستم های و بدنه برای کامل پیشرانه خودرو ها.2 حمایت از شرکای استراتژیک خود در سطح جهانی.3

7 معرفی شرکت نوارس )مکاپالست( در سال 2007 به دلیل کاهش فعالیت های مکا پالست و تعطیل کردن برخی از مراکز تولیدش در دنیا صنعت خودرو تحت تاثیر قرار گرفت و دچار نوعی بحران شد. اما این شرکت یک سال بعد جان تازه ای گرفت و سطح فعالیت هایش را مجددا افزایش داد. در سال 2009 این شرکت به عنوان اصلی ترین تامین کننده گروه خودروسازی PSA فرانسه شناخته شد. در سال 36 20۱5 درصد از تولیدات این شرکت مربوط به پیشرانه و 64 درصد مربوط به بدنه خودرو ها بوده است. این قسمت ها شامل تولید کانال های سیستم تهویه و فیلتر های هوا مخزن روغن سقف و داشبورد قسمت های مختلف بدنه و... است.

8 معرفی شرکت نوارس )مکاپالست( شرکت مکاپالست که به نوارس تغییر نام پیدا کرده است یکی از سازندگان مشهور قطعات پالستیکی خودرو قطعات موتوری قطعات تزئینی داخل خودرو قطعات تزئینی خارج و بدنه خودرو در دنیا است و سابقه همکاری با خودروسازان بزرگ دنیا مانند تویوتا ب ام و پژو رنو و سایر شرکتهای بزرگ این صنعت را دارد. این شرکت قبل از امضای قرارداد همکاری با رایزکو برای فعالیت در داخل ایران سهام صددرصدی شرکت "کی پالستیک" آمریکا را خریداری کرد و چند ماه بعد از این سرمایهگذاری اسم شرکت به نوارس تغییر یافت.

9 معرفی شرکت نوارس )مکاپالست( این شرکت در این زمینه ها جزء نو آوران حال حاضر دنیا محسوب می شود: کاهش وزن صدا و مصرف دی اکسید کربن به کار بردن مواد طبیعی و سبز در خودرو ها موتور های برقی و هیبریدی طراحی و راحتی فلز و پالستیک ارتباطات

10 گزارش منابع انسانی از شرکت نوارس )مکاپالست( منبع گزارش : بازدید مستقیم در دفتر مرکزی شرکت مکاپالست واقع در منطقه کالمارت و در خیایان شارل دوگل پاریس جهت بهینه کاوی حوزه منابع انسانی. مالقات شوندگان : DOFROS مدیر توسعه پذیرفت. سه مالقات با آقای LARAN معاون منابع انسانی گروه سرکارخانم منابع انسانی و آقای CATTIAVX مدیر رفاه و جبران خدمات صورت مورد بازدید : شرکت مکاپالست در حال حاضر بیش از ۱0200 نیروی انسانی دارد و درآمدی بالغ بر 2/۱ میلیارد یورو دارد. در 2۱ کشور فعالیت می کند. رشد سالهای اخیر شان چشمگیر بوده است در سال 20۱4 درامدشان حدود 700 میلیون یورو بوده است.

11 گزارش منابع انسانی از شرکت نوارس )مکاپالست(

12 گزارش منابع انسانی از شرکت نوارس )مکاپالست( تعداد نیروهای دفتر پاریس بالغ بر 35 نفر می باشد.شرکت در طبقه دوم یک ساختمان مستقر میباشد فاقد حراست مستقل و هرگونه تشریفات میباشد. در حوزه HR دفتر مرکزی معاون منابع انسانی و مدیر توسعه منابع انسانی - مدیر رفاه و جبران خدمت و مدیریت ارتباطات رهبری مستقر هستند. فعالیت های توسعه و روابط عمومی و جبران خدمات متمرکز در دفتر مرکزی پیگیری می گردد ولی فعالیت های PAYROLL, TRAINING در سایت ها پیگیری می شود. در کل گروه ۱86 شغل شناسایی و برای هریک از آنها شرح شغل تحلیل شغلی و ماتریس مهارت تنظیم شده است. دوره های آموزشی در سه دسته دوره های مدیریتی تکنیکال و ابزار و نرم افزار تقسیم شده است. سرانه آموزش ساالنه 330 یورو می باشد. )برای 6000 نیرو بجز کارکنان حوزه پالستیک حدود 2 میلیون یورو در آموزش هزینه شده است.(

13 گزارش منابع انسانی از شرکت نوارس )مکاپالست( طول زمان استخدام در گروه مکاپالست 26 روز می باشد. نسبت نیروهای ستاد )Indirect( به صف )Direct( ۱.3 می باشد. در شرکت مکا پالست نیروهای صف و ستاد از هم تفکیک شده اند ( نیروهای ستاد: با یقه سفید (White (Blue Collar) و نیروهای صف با یقه آبی Collar) نیروهای مکاپالست در چهار گروه رسمی قرارداد بلند مدت - قرارداد کوتاه مدت و روزمزد )پیمانکاری( تقسیم می گردند و نیروهای پیمانکاری به تناسب فعالیت کم و زیاد می شوند. استاندارد مشاغل برای همه شغل ها تعریف شده است و در صورت ایجاد شغل جدید استاندارد مرکزی تعریف می گردد و فایل مربوطه به صورت Share توسط تمام واحدهای منابع انسانی در می باشد. تغییرات در تعداد نیروی انسانی به صورت روزانه و آنالین قابل مشاهده می باشد. در ابتدای هرسال مصاحبه عملکرد انجام می گیرد و ضمن نمره دهی به قابلیت های هر فرد در ارزیابی می شود ضمن اینکه 5 هدف برای سال با زمان اجرا و وزن آن مورد توافق قرار می گیرد. در دفتر دسترس ۱۱ حوزه

14 گزارش منابع انسانی از شرکت نوارس )مکاپالست( برای جذب از ابزارهای تست مهارت مصاحبه و تست شخصیت استفاده می گردد. مصاحبه عملکرد ساالنه انجام می شود و توافق روی عملکرد مکتوب می شود. روی مصاحبه خروج Exit Interview تحلیل می شود. در خصوص برنامه جانشین پروری و اندازه گیری رضایت شغلی برنامه خاصی وجود ندارد و در برنامه های آتی شرکت می باشد بسیاری از شاخص ها نیز اندازه گیری نمی گردد. نظام 5S وجود دارد و در برنامه هایشان دیده شده است. پاداش پایان سال مدیران بر مبنای تحقق اهداف کلیدی و کمترین خسارت ناشی از HSE و کیفیت می باشد. ضمن اینکه پاداش تولید کارگران براساس توافق با اتحادیه های کارگری می باشد.

15 گرید بندی شرکتها و سطوح مشاغل مکاپالست برای شرکت های تحت پوشش که در 2۱ کشور مستقر می باشند 3 گرید تدوین کرده است که براساس آن ساختار شرکت ها تعریف شده است. شرکت های باالی 350 نفر پرسنل گرید A شرکت های باالتر از ۱50 نفر و کمتر از 350 نفر گرید B شرکت های کمتر از ۱50 نفر گرید C بر اساس این طبقه بندی ساختار سازمانی شرکت ها به صورت Generic تعیین شده است. واحد HSE زیر مجموعه واحد کیفیت می باشد و واحد QHSE در آن شرکت فعال می باشد. در حوزه نظام جبران خدمت جهت تعیین حقوق در پاریس و موناکو از یک نظام واحد پرداختی برخوردار هستند ولی برای کشورهای مختلف بنا به شرایط محلی میزان حقوق و دستمزد تنظیم می گردد. برای سطوح معاونت مدیران بسته استفاده از خدمات نظیر لپ تاپ و تبلت و گوشی موبایل و هزینه خودرو متمایز و برای سطوح مختلف شغلی طبقه بندی و استاندارد شده است.

16 گرید بندی شرکتها و سطوح مشاغل سطوح شغلی در گروه مکاپالست : CEO -۱ V.P -2 Director -3 Senior Manger -4 Manger -5 Team Leader -6 Admin -7 Worker/ Operator -8

17 گروه مکاپالست و نحوه ارتباط هولدینگ و شرکتهای گروه ساختار HR واحد HR

18

19 نحوه گرید بندی شرکتهای گروه مکاپالست بر اساس تعداد نیروی انسانی در سه گروه

20

21

22

23

24

25

26 مصاحبه ارزیابی عملکرد سالیانه و تدوین اهداف عملکردی فردی

27

28

29

30 Knowledge Levels ILUO Definitions (Knowledge Levels) Level 1 I= INFORMATION getting to know Level 2 L= LEARNING Full acquaintance Level 3 U= UNDERSTAND Skill conducted without supervision Level 4 O= OK FOR TRAINING Mastery and ability to train

31

32

33

34

35

36 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION RISCO Holding Group Raz Investment & Strategy Extension Corporate