EXTRA FRIDAY, JULY 25, 194?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "EXTRA FRIDAY, JULY 25, 194?"

Transcription

1 OFFICIAL GAZETTE ENGLISH GOVERNMENT PRINTING BUREAU, EDITION nr-f-#-t:-/i Hi- HjSHj EXTRA FRIDAY, JULY 25, 194? y PUBLIC NOTICE^ NOTICE., # ; March26,1947, Kami Claimants: Naito 367, Yoshin.ami, Hibita-mura, Naka-,, gun, Kanagawa-ken 4848 Teishi Fujima c/o Kotokuji, Aza Omote, Mihoya-mura, r Hiki-gun, Saitama-ken No; 4848 Eitaro Matsuno, 583>b Waseda-kju, Gota-machi, Hiroshima-shi - v.,,, Asajiro Shiromi No% 422, 1-chome^ Koiwa-mach, Edogawalcu,^oky;o " ;^_ c Takuji ^Hikao,, \ 92, Kon-ya*machi, Shizuoka-shi Moto Hirose, v 233, 7-chomci, Koiwa-machi, Edogawa-ku, Tokyo l Nb Koin Hanaid t ^ i 45, Oaza Enishi Machifeai-mura, "^ No: Kaibe-gun, ^ichi-ken; v,. Yoshio T^-fc-anaka > - c/o Sendai-Teislitinkyoku-GhocHikubu,1 Hig ashlniban-tcho, Sendai-shi 4848 Sho Iwasaki 50,0, l^akahararinachi, fisogo-ku, Yp-1^ kohama-slii,., ;,, 4848 IkuzoYamaha, E - Aza ShjmosaromaV Sarpma-mura, Tokotogun,tHokkaido E 4848 \ -,\Yasusl1fi Sawada \ 1927,; Ooza Aioikage,: Tsu-shii Mie- ",ken 4852 Toshiko Shimanrura 487, Oaza Shota, Takashima-mura,, "Kamido-gun, Okayama-kcn Sadasuke lida. 3510/20,, Yonbandio,1, Murq-machi, 1, Higashijuban-cho, Scndai-shi Scki Nakag:u/a Ikeda-shi, Osaka-fu Takao Kimura 1 25, Toneri-machi, Higashi-ku, Nagoya-shi / Misaburo Ekami 15, 3-chome, Nakayama-machi, A^izuho-ku, Nagoya-shi E Chogo Higashi 25, Daijuryoto, Hiroshima-Ryoyojo, Saijo^piaclii; Kamo-gun, Hiroshima-ken Kinsaku 32, Nakazawa Xtago-machi, Toyama-shi, Toyarha-ken 4884 Kazuo Ikeda 966, Oaza Kaminkawachv Nishisuda- - mura, Chikujo-gun, Fukuoka-ken * At the instance of the abovementioned persons the possessors of share certificates shown on the annexed sheets are hereby requested to notify their claims on the said share certificates and submit the same to this Court by lo.oo^a.m., December 16, In case of failure to notify their claims arid submit the,same in accordance with the preceding paragraph by the date feed, the said share certificates may be declared rmll^ and void, < Tokyo Local Court ^ (Annexed1 sheets abridged*) E, No: 4314 f( * { Cla imants: April 1, 1947 Maruni Bussan Kabushiki Kaisha,, Director Hatsutaro J\Tihei, 1202, Sasazuka-mdchi,Tiatagay;a, Shibuya-foil,Tokyo. E,,* " ^ Yasukichi JSTakajtani * c/o Teishihshb-Komukyoku-Musen-lca, 13, 6-chome, Jikura, Azabu, Minato-ku, Tokyo, Shinsaku Nanjo, *!,, ; 947,1 4-chomej Shimfotakaido, Suginami-lcu, 1okyo,,,> Tokutaro Nakajima 22, 3-chom^, Tcrashima-cho, Sumida,- -leu,tokyo Tokujiro Yajinra, " E 433, Umaga, Maku)iari-machi,/Chibagun, Chiba-ken Kabushiki Kaisha-Nitten, Director Keizo. Kobayshi, { t c/o Aikoku-Eldg,,,6, 1-chomc, Yoshicho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo Masato. Chiga No: 2312, AbMcb, - Abiko-machi, ; Higashikatsiishika-gun,, Chiba-ljfen. No, 4804 Tominosuke T suji Daimon, Fukuda-mura, Kato-ff un, Hvoo-o- 1 ken, w At the Instance of the abovementioned persons Ihe bearers of share certificates shown on the rnnexed sheets are hereby requested to notify their, claims on the said share certificates and submit the same to this Court by 10.0,0 a.m., December 20, In case of failure to notify their claims and submit the,satne. in accordance with the preceding

2 paragraph by: the date fixed, the said share certificates may be declared null7 and void.! - Tokyo Local Court ^ (Annexed sheets abridged},., Claimant: l, April 4, Fusa Tani ", 10, 2-chome, Ishi-machi, Higashi-ku, \ Nagoya-shi At me instance of the aboycmentioncd person the bearers of the bonds shown on the annexed, sheet are hereby requested to notify their claims on the said*bonds and submit the said bonds to this Court by a.m., December,1,7, In case of failure to notify their claims and submit the same insaccordance with the preceding paragraph by thedate fixed, the said bonds maybe declared null, and void.^ >, " TokyoLocalCourt (Annexed sheet abridged) No* 2778 Kotiiatsuchi Godaka,.-, c/o M. Ito, 395, JCichijoji, Musashino-machi, Kitatania-g-uii, Tokyo 3703 Yosliio Tshihara N c/o Shinagawa-Zeimusho, 273V y3á" ), chofrie,,; Kitashinagawa, Shinagawa-ku, ^, Tokyo 4596 MasaJDumi Kawasaki, >,, 354, Kamifad^, Chofu-machi, EKita-. tatna-gun, Tokyo E, i,, At die instonee of the abovementioned persons,the bearers^of the checks- showii on tlie annexed shers are, herew reduested to notifv thiir claims the said checks and submit thesame, to this Court by a.m.,1december 17sl In case^ of failure to notify theirclaims and submit the ^ame in accordance with th6 preceding, paragraph by the date fixed, the said; checks may be declared null and void. ^ \ Tokyo L6callCourt Chikahiro Kawada No^ 167, l-chofme, Saginomiya, Nakano-^ ku, Tokyo Gen-ichiro Yasuda c/o T: Matsumoto, 702, Aza Atidp, Kashihara-machi, Nakakbchi-guh, Gsal&i fu_ (.". Kurazo Kondo 52, 1-chome, Uramonzen-cho,.Nakaku, Nagoya-shi SuzU Teramoto No, l-57> Oa-za Koe, Ganiagoori-machi, ETakarameshi-gurf, Aichi-ken 22 Hisaji Terariioto I486, Yoshizuya-machi, Kuwana-shi, Mie-ken s26 Hisaji Teramoto I486, Yoshizuya-machi, Kuwana-shi, Mie-ken,,. 38 Moto, Yoshida ]NJo. 141,; Kyuken-cho, Shiroshima, Hiroshima-shi " 42 Tomiji Shimizu jiso. 72, Aza Minamihirai, Gaza Tokisht, Kawana-machi, Chita-gmx, Aichi-ken j 46 Toichi Kodama c/o Kabushiki Kaisha Fukuya Hyakkaten, (^ 1-63, Hachdb.ori, piroshima-shi 50 Shigeyasu Okitsu 156, 1-chome, Takasago-machi, Urawa-shi 54 Kuma Uchiyaina c/o Ando, 1 122, 2-chomc, Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo 54 Dojd Aza WakabayasHi Kusaku, SJishioashi-mura, Kamitsugagun, Tochigi-ken i54. Mataichi.Fujitomi -* April 4, 1947 j c/o M,. Shinomiya, -6-diome, Shoji-cho, April 5, 1947 Moji-shi 54 Riyo Fujitomi c/o- M. Shinomiya, 6~cltome, Shoji-cho, Ajfoji-shi, E,, - ; 54 GenjiShima, - c/o Masashi,,Qki," Yamanosato, KamJ- 1 gohori-machi, Akajgi-gun, Hyogo-kcn "$4* Hitoshi Kajiya 2384, Sakatsu, Kurashiki-shi 54 Ryozaburo Takahashi v No, 63,, 2-chome Eboshi-cho,.Nada-ku, -lcot> e- sh i 62.IchiroIshida I \ c/o Gunze1 Seishi Kabushiki Kaisha, No, 62, Aza- Aor^o, Ayabe-machi, Ikarugagua, Kyoto-fir, ^ 66 Kanegafuchi ^Boseki Kabushiki Kaisha 1612, 2-chome, Stimida-cho, Sumida-,-. ktt,tokyo E 70 Kiyoshi Nagura, ( 25, Sawai-machi, Nishi-loi, Nagoya- 74 Hidesaburo Watanabe * s 4-14, Aza Taki, Oaza Hinaga, Asahi- mti^a, Chita-glin, Aichi-Jcen 78 HiroyoshI Tomita - c/o Yokoyama, 136, Oki-Seto-machi, Akaiwa-gun, Okayama-ken ( 82 Tokie Otsuka Aza Iguchi, Oaza Ariafuki^nabuki-machi, Mima-gun, Tokushima-ken 86 Masahisa Koizumi c/o Kashiwazaki-Byoin, Ueno-cho, Chi- chibu-machi, Chichibu-gtn, Saitamaken 90 Kazuo Kato ; 595, 3-chome, Kitsuki-cno, Kawasaki-" shi 94 ETaichiro Komagata E1019, Fonae-machi, N:agaoka-shi.X V" X o

3 At the instance of -the abovementioned persons the- bearers of share certificates shown on the annexed sheets are hereby requested to notify their claims on the said share certificates and submit the same to this Court by a.m., January 16, In case of failure to notify their claims arid submit the same in accordance with the precedingparagraph by the date fixed, the said share certificates may be declared null and void. Tokyo Local Court the, bearers of share certificates1 shown on the an- Eicxed sheets are hereby requested to, notify their claims on the said share certificates and submit the. certificates to this tourrby a.m., January 19, 1948.\ [,, In case of failure to notify their claims and sub- mit the same in accordance, with the preceding paragraph by the date fixed,, the said share certifi-, cates may be declared Hull and void. Tokyo Local Court r- \^J April, Si 1947 r 79 Shin Hasegawa 2678, 2-chome, Koiwa-machi,- Edoi \ gawa-ku,tokyo 83NaoIshikawV < > c/o Hanajiina, 195, 4-ch(ome, Den-en- " u " Chofu, Ota-ku, Tokyo %87 Genkicfai Okada , l-chpme, Irie-machi, Kanagawj- ;ku, Yokohama-shi, 91 Hachitaro Inui y : 483, Yamaguchi-rriachi, Higashi-Yodogawa-ku, Osaka 95 Katsiptaro Kawakami 1495, Oaza Ima-machi, Ima-machi, Minamikawa-giin, Ni%ata-k,en,,. 101 YoshioMasnda1 ;, > ; 185, KichijojI, Musashino-rnachi, Kita-; 4 Tama-gun, Tokyo 103 Dcnjiro Yamarnoto,\ ^ chome, Makado-machi, Naka-ku, Yokohama-shi ^ ( 107 Shoichi,Sawald -., 20-87, Tsu Sakura-machi, Marunqnclii, > Tsii-^shi, Mie-ken lit,yarnato jshoken KabusRiki Kaisha1 Kobe Shiteii *. ); 52, Harima-machi, Ikut^-kti, Kobe-shi, If5 TaiYastj/kawa,. \(i E- 226, O-machi, Kamakura-shi, Kana.-, gawa-ken i 119 Shintaro Usukura., 1703, Siiimo-Komatsu-niachi, Kitsushika-ku,Tokyo.. - NO.- W231 Kabushiki Kaishaflyo Godo Ginko, - 52,, Samban-cho, Matsuyanqa-sbi, E- \hime-ken 127FujiNagatsuma: -i, \ i. 30, Hirokoji, Uwajima-shi 135 IneoKamata No, 41, 1-chome, Naka-Toloishima-machi, ( Tokushima-shi No,1 140" Shintaro Kimbara, 1, Ttaya-machi, Hamamatsu-shi, 148 Kunihiko Asai No, 1865, ( Higashi-Tanaka, Gorcmba- machi, Sunto-guh, Shizuoka-ken 152 Tokio Ishimaru 84, Shimo-Yamada, Gunke, Mikagemachi, Mtiko-gim, Hyogo-ken At the instance of the abovementioned persons March 13, 1947 Shotaro Nakasawa 57, Shioya, Kameoka-machi, Minami-kuwaragun,JKyoto \ - \ Kinue Murata 7 829^ ShnnorShinjo-machi, Higashi-yodoga\ya-.ku, Osa-ka, Kuniyoshi Yamamoto, President of Nishinomiya Senisehin Kouri Tosei Kumiai ; - 123, Hon-machi,.Nishinomiya.. TakaoYamashinal ; ^ 26-4, Matsugatani, Shirrroikeda mura,, Ematate-gun, Fukui * - E Hisakichi -Matsuoka ^57-33, -Yama.da, Higashitarumi-machi,, guma-.ko,kobe.s-, Hisakichi.Matsuoka- > A^,- ^ ;i 457-^3, Yamada, Higashitarumi-machi,, $}inm~,<r, Im,Kobe -,</.,..,, l EhciKitano, -No,, ^2, 3-chomc, Nishisuminoe-machi, Ssmiyoshi-,, kiiosaka-1 \ j E.,, Nihei Shiotani -,, 2359, 5,-chorne, Okuratani-machi, Akashi, ( Michi Tamashita 236, Fukae,,HWho~mura, Muko gun, Hyogo Mikia-Yamamoto, 107, 5-chorae, Nanjwa-dori, Amagasaki-shi Toshizo TLJeda, President; of Kanebo Service Kabu- \shild Kaisha, Kobe Harnbaiten 90-1, 4-cftomu, Motomachi-dori, lkuta-ku, Kobe Seiha,chi Mochizuki \l 1970, 4-cbomc, Korwa-machi, Edogawa-ku, Tokyo (, Shigeji Inoue 165, Noyori,, Motoyama-mura Muko-gun, E, Hyogo,

4 Shinshichi Ono!, 9, Hirano-machi, Himejirshi Whereas the abovementioned claimants have requested for public notifications with reference to the share certificates described in the attached papers, the possessors of the said share certificates are hereby notified that they shall report their claims and submit the said share certificates to this Court not later than a.m., December 23, E, If they fail to do so by the fixed date, the1 share certificates* may be declared null and void. Kobe Local Court,. / April8,1947; Claimant: tiiroshi ISfishimura > 35, Iriake-cho, Kochi-shi At the instance of the abovementioned person, the bearers of share certificates shown on the annexed sheet are hereby requested, to notify their claims on the said Share certificatesv and submit the said sjiare certificates to this Court by 9.00 a.m.,- December 15, 1947\, \ / In case of failure to notify their claims and submit the, same in accordance with the preceding paragraph by the date- fixed, the said share ccrtifv \/pates,may be declared null and void. \ Kochi Local Cotirr, (Annexed sheet ^bridged) x ; Claimant: fceizb Oku, \ Director^ April of 10, Izumi 1947 Lime Joint Selling Association,908, Okita-machi, Kishiwada-shi At tfee instance of the a-bovementioned person, the, bearers of cheques; shown on1 the annexed sheet E.are hereby requested to, notify their claims on the said cheques and submit the same to this Court by ( 9.00 a.m., January 4, ^, j v Irjcafee of failure to notify their claims and- submit the same in accordance with the preceding paragraph by the date fl^ed, the said share cheques *may be declared null and void. ^, Kochi Local Court (Annexed sheet abridged)^ ^ / April10,1947; Katsu Sasaka 709, Murqfozaki-cho, Aki~gtm, Kochi-kcu said share certificates to this Court fay 9.00 a.m., February%4, < i Iii case of failure to notify their claims and submit the same in accordance with the preceding paragraph by the date fixed, the said share certificates ittay be declared null and void. Kochi Local Court E, April 10, 1947 Sadami NisMno Honcho, Kochi-shi Kazuhei Kitamura 72, Tanczaki-machi, Kochi-shi At the instance of, the abovementioned persons the bearers of share certificates shown on the annexed sheets are hereby requested to notify their claims o^ri the said share certificates and submit the said sjiare certificates to this Court b^ 9.00 a.m., January In 4, case of failure to notify and submit in accordance with the preceding paragraph by the date fixed, the said share -certificates may be declared, null and void.1., -,,<;i i Kochi Local -Court (Annexed sheets.abridged) E i > March13,1947.kJ Ciaiplaritfc:1, i, Akiteru Yamanioto Sj"o. 71, Kubo-machi} Toyama-shi / Keizo Kuroda, 48!, Sanno-machi, Toyaima-shi Mansuke -Kasai,* 192, Sengoku-niachi, Tayama shi Seihun Shibtiya No, 38, Horibata-machi, Toyama-shi, Tozo Tachibana 321, Nishinakano-machi, Toyama-shi, Jinsaku Fujita 17, Atagb-macfyi, Toyama-rshl Koji Taguchi 124, Minamida-machi, Toyama-shi ;4 x. Toshimasa Ikegafni 1099, Azono, Kochi shi Ryosaku Isobermachi, Nagata Toyama-shi Natsuhiko Ueta 128, Nishi-macjii, Kochi-shi Masako Hosoi 69,_ Honcho, (Kochi-slii. At the instance of the abovementioned^persons the bearers of share certificates shown on the annexed sheets are hereby requested to notify their claims on the said share certificates and, submit the Takao Goso 18, Sengoku-machi, Toyama-shi Seijr Shibuya 1, Horibata-machi, Toyama~shi Tsunehiro Kasai 147, Hoshii-cho, Toyama-shi( ~i

5 Kiyoo Shibuya No, 1, rfotibata machi, Toyama-shi Bynji Kawamura 175, Sotai-machi, Toy-ama-shi y n >c Kiyotaka Uragami, 38C*, Shimono, Toyama-shi Whereas the abovementioned claimants have requested for public notifications with regard to tho share; certificates set forth in the attached lists, the that they should report their claims and- submit the share certificates in.question to this Court not later than a.m., December 8, If they fail to do so by the fixed date, the said certificates may be declared null and void. Toyama Local Court Claimants: Ko Kosugi Kojima-cho, Toyamc.-shi Chuhei Yasui 38, Sengoku-rnachi, Toyama-shi March 13, * MasajirdNagaeda, l, 563, N14116.se -machi, Toyama-shi WJiereas the abovementioned claimants have re~? quested for public notifications witli regard, to the share certificates set f6rth in the attached lists, the that they should report their claims and submit the same^ to this Court pot later,than a.m., -.becember 10,x194^. - If they fail t;o doso,by the fixed datc^, the said cfemficat^es, niaybe declared 1null and void. foyania Local Court t (Annexed, sheets abridged) Claimants: E Tolcujiro Takamura 55, Hoshii-cho,.Toyama-shi March: 13, 1917 Naojiro Shimasaki ; 712, Fuchu-machi, Nei-gun, Toyama-ken Ken-ichi Uexla I^o. 77, N"agV.c inachi,/toyama-shi K6iji Tamura (The late Kin-ichI Tamuras heir.) 552, Oizttmi-machi, Tciyama-shi Masaji Shirnizu^ 6, Esashi-machi, Toyam-a-slii Helmatsu Yamam^to. 71, Kubp-machi, Toyarna-sl\i -yjiichi Yasuda j No; 236, Umezalwa-cho, Toyama-shi Whereas the ahovementioned claimants have requested for public notifications with regard to the skare certificates set forth in the attached lists, the that they should report their claims and submit the same to this Court not later than a.m., Dccerri- ber 8, If they fail to do so by the fixed date, the said certificates may be declared null and void. j Toyama Local Court * ^22, Hiroyoshi Takeuchi Isobe-machi,.Toyama-shi Yoshio Nagasawa No, 21, Momonoi-cho, Xoyama-shi Kishichird Hinata 90, Sengoku-machi,.Toyama-shi - -l Naonori Shimada 969, [ Kugo-machi, Toyafm-~shi, i, Rinsuke/Aral 3$, Shimizu-machi, Toyama-shi Seki Kobayaslri 218, Sogawa, \Toyama-sht :, ) Toyohisa Yamamoto Mo. 52, Shimizu-machi, Toyama-shi March 13, 1947 Whereas the abovctnentioned claimants have requested for public notifications with regard to the share certificates set forth in the attached lists, the that they should report their claims and submit the same to this Court not later than a.m./dccembet 10, } If they fail to-do so by.the fixed date, the said certificates may be/declared null and void. Toyama Local Court (Annexed, sheets abridged)

6 March 13, 1947 ^ Tomijiro Shknizu 30, Niyemon-machi, Toyanma-shi, Tomesaburo Doi \ 26, Minamishm-machi, Toyama-shi SojI Nomura 102, A4mamida-machi; Toyama-shl Yukichi Fojii 128, Sengoku-machi, Toyania-shi Whereas the abovenientioned claimants have requested for publid notifications with regard to the share certificates"set forth in the attached lists, the that they should report their claims and submit the same to this Cpurt not later than cm:, December 8, Nj If they fril to do so by the fixed date, the said certificates.may be declared null, and void. Tokyo Local Ciourt < E w 9 ; E, A. o,. -6