č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS"

Transcription

1 február č. 1/2008 HROM Z JASNÉHO NEBA Nielen vy, členovia nášho združenia UZOL, ale už aj ja som si myslel, že po tom úvodnom čísle nášho spravodaja (apríl 2007) a jednostránkovom fragmente (november 2007) je definitívny koniec ilúziám o fungovaní nášho spolku UZOL, založeného v bufete železničnej stanice Kysak jeho nerozvážnym prípravným výborom už v októbri roku Aj keď sme už koncom roka 2006 stihli v Prešove usporiadať našu úvodnú členskú výstavu spolu s kolegami z Českej únie karikaturistov, naše aktivity driemu. Ten spomínaný letáčik, ktorý neobsahoval takmer nič, ak nepočítam hlavičku, úvodník, tiráž a pár stručných informácií o podmienkach a termínoch niektorých súťaží, bol k vám vypustený ako posol len preto, aby zvestoval všetkým, že sme ešte nepomreli, aj keď sme už aj vtedy nejavili takmer nijaké známky života. Pacient však ešte stále ako-tak žije. Čo s ním? Zatiaľ ho necháme napojeného na všelijaké prístroje, do žíl mu necháme kvapkať infúzny roztok a budeme čakať, že stav pacienta sa zlepší. Možno k tomu prispeje i sľúbená ponuka na recipročnú výstavu členov združenia UZOL v rámci pravidelných Salónov kresleného humoru, ktoré sa konajú t.č. v náhradných priestoroch Mánesu v Prahe, keďže priestory v Malostranskej besede sú v dlhodobej rekonštrukcii. Inak neviem, ako by sa dal tento UZOL rozťať. Najmä pri takom teritoriálnom rozptýlení členstva. Ale keby som bol multimiliárdový magnát (napr. ako ten Rus, čo je majiteľon anglického futbalového mužstva Chelsea), tak si tiež kúpim najlepších hráčov, sústredím ich do jedného klubu a vyhráme titul. Takto som za stav pacienta zodpovedný ja. A keď sa stav geriatrického pacienta nebude zlepšovať, budeme musieť pristúpiť k eutanázii. Fedor VICO Jiří HIRŠL Z obsahu: Úvodné slovo predsedu/novoročenky našich členov i nečlenov/novomestský OSTEŇ 2007/ Čo píše Kornel Földvári/Spomienka na Jána Schustera/Čo sme zaznamenali/viktor Kubal by mal v marci 85 rokov/ Vyhrabané z archívu/súťaž v poľskom Kožuchowe na tému NOVINY/Porota Zlatého súdka až 25. februára/ V ROZUZLENIACH predstavujeme našich členov podľa abecedy-bachratého a Belicu/Propozície a termíny niektorých súťaží kresleného humoru Témou 14. ročníka súťaže bol MOTORIZMUS vo všetkých jeho podobách, kde si autori všímali najmä jeho negatívne dôsledky na životné prostredie, znečisťovanie ovzdušia, agresivitu motoristov na cestách a pod. Súťaže sa zúčastnilo 30 autorov zo Slovenska s vyše 100 kresbami. Výsledky: 1.cena-ZLATÝ OSTEŇ: Jozef OLŠAVSKÝ 2.cena-STRIEBORNÝ OSTEŇ: Fero MRÁZ 3.cena-BRONZOVÝ OSTEŇ: Milan JURIŠ Cena Mira ĎURŽU: Koloman LEŠŠO Čestné uznania: Jozef GRUŠPIER Oľga PAZERINI František BOJNIČAN Na vernisáž výstavy najlepších prác a vyhlásenia výsledkov 14. ročníka tohto bienále humoru a satiry som sa vybral osobne. Nielen preto, že som sa súťaže zúčastnil aj autorsky, ale hlavne preto, lebo som predpokladal, že tam stretnem väčšie množstvo autorov, vrátane členov nášho NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS 1. cena: Jozef OLŠAVSKÝ združenia UZOL, s ktorými sa vidím málokedy. Je to tým, že sme rozptýlení po celom (aj keď malom) Slovensku, takže nejaké náhodné stretnutia u piva, ktoré sa môžu pritrafiť karikaturistom v Prahe alebo v Bratislave (dokonca som počul, že v Bratislave je ich toľko, že do seba na ulici vrážajú), je takmer vylúčené. Takže som sa tam s niektorými (takými aj onakými, teda našimi členmi i nečlenmi, ocenenými i neocenenými) stretol. Nepili sme však pivo ale burčiak, lebo v Novom Meste býva už tradične v tom čase jarmok, čo býva tak nejako k jeseni. Celková organizácia podujatia bola na dobrej úrovni, tak isto i úroveň prác autorov zo Slovenska (je to uzavretá národná súťaž) a ich prezentácia v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa nachádza v centre mesta. K podujatiu bol vydaný už na prvý pohľad g r a f i c k y v ý r a z n ý k a t a l ó g v čierno-bielom negatíve a jednou (žltou) farbou. Keď som na konci predošlého odstavca neuviedol presný dátum ceremoniálu NO 2007, má to svoje dôvody. Prvý ja taký, že si presný dátum nepamätám. Ďalší je ten, že v tom katalógu (výraznom na prvý pohľad) nenájdete dátum ani na druhý pohľad. Katalóg má formát štvorca širky A4 a 4 strany. Celú prvú stranu zaberá logo súťaže, na celej druhej strane je text k o m i s á r k y v ý s t a v y E l e n y Porubänovej, kde teoretizuje o kreslenom humore a rozoberá 3. cena: Milan JURIŠ tému 14. ročníka (motorizmus). Až na tretej sa objavujú dve ocenené kresby (1. a 2. miesto) a na zadnej jedna (3.miesto). Pod ňou sú už iba vymenovaní autori ďalších ocenení (Cena Mira Ďuržu a čestných uznaní) bez reprodukovaných kresieb, keď nepočítam tiráž a reklamných partnerov. Ja som si u niektorých kompetentných dohodol, že mi ďalšie ocenené kresby pošlú internetom, no nedočkal som sa. Medzitým som bol v Prahe a jeden spomínaný katalóg som daroval Ivanovi Hanouskovi, vydavateľovi (či edytorovi) internetového týždenníka e-gag, ktorý vydáva Česká únia karikaturistov. Ten ma samozrejme

2 predbehol a odborne katalóg na stránkach e-gag-u rozpitval. Keďže katalóg z takého podujatia my mal mať o. i. dokumentačnú hodnotu a mal by obsahovať i údaje, ktoré si môžete pripomenúť i po čase, keď vytiahnete taký katalóg z archívu, zhodujem sa preto s Ivanom Hanouskom, že okrem dátumu podujatia by tam mali byť uvedení členovia poroty Príbeh o dobrom kráľovi, ktorý štedro odmení toho, kto ho najviac vysmeje, by pôsobil falošne ešte aj v rozprávke pre najmenších. Aktuálny je skôr kráľ, ktorého nahotu vykričí prostoreké dieťa. Kým harmónia medzi vládcom a výsmechom/kritikou je prinajmenšom podozrivá, klasické napätie medzi nimi tvorí jednu z možností zdravého vývinu spoločnosti. Aj za tú cenu, že pre vtipkárov sa len zriedka otvorí mešec so subvenciami a zvyčajne sa na nich zabúda pri každoročnej prezidentskej nádielke štátnych vyznamenaní. Tým viac, že v ľuďoch prežíva očividne aj oficiálne akceptovaný predsudok, že humor je súťaže, počet a zoznam zúčastnených (či vystavujúcich) autorov a aspoň reprodukcie kresieb všetkých ocenených autorov. Už len dúfam, že som si týmito poznámkami neznepriatelil organizátorov súťaže (verte mi, nerýpem do vás preto, že som nezískal cenu) a už vôbec nie autorov. Veď oni sa satirou (čiže kritikou) sami zaoberajú cena: Fero MRÁZ K prítomným sa prihovorila komisárka výstavy Elena Porubänová, vedľa nej stojí člen poroty Vlado Pavlík a ocenení autori Koloman Leššo a Jozef Olšavský. Ako to vidí Kornel FÖLDÁRI niečo nižšie a nedôstojné, čo nedorástlo na úroveň vysokého umenia. Takže sa nemožno čudovať ani tomu, že nebyť súkromnej iniciatívy, podporenej Slovenským národným múzeom, po vlaňajších 85. narodeninách jedného zo zakladateľov modernej slovenskej karikatúry by ani pes neštekol. (K.F. tu myslí na Jozefa Babušeka, ktorý svojho času publikoval v Roháči pod menom Jozef SCHEK aj seriál Jožinko, dieťa svojich rodičov, pozn. red.) Rovnako tohtoročný reprint prvého slovenského komiksu z roku 1947 od toho istého tvorcu neožiarila JANO SCHUSTER BY MAL PÄŤDESIAT Jano SCHUSTER (nar v Podbrezovej) v roku 1982 vyštudoval na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave špecializáciu propagácia. Okrem toho, že sám sa autorsky kresleným humorom zaoberal, bol hlavne neúnavným propagátorom a organizátorom podujatí, výstav a súťaží, zameraných hlavne na kreslený humor, napríklad Bomburova šabľa v Brezne, Slovenské GAGY v Kremnici, Ochrana prírody v karikatúre v Banskej Štiavnici (spolu s M. Kapustom a I.Lackovičom), Humoriáda v Mestskej knižnici v Bratislave a pod. Bol i jedným z tých, ktorí sa podieľali na vzniku súťaže Novomestský osteň a aj preto bola počas vernisáže a ceremoniálu 14. ročníka pre návštevníkov k dispozícii i malá publikácia výberu karikatúr, z ktorej prinášame ukážku. Žiaľ, ukázalo sa, že tento veselý a priateľský človek nie je až taký neúnavný, lebo 14. decembra 2004 sa rozhodol dobrovoľne odísť zo života. -fv- jediná iskrička záujmu inštitúcií, ktoré by to mali mať v náplni práce. Pritom pre našu kultúru zrod tohto žánru znamená neporovnateľne viac, ako všetky megalomansky plánované jazdecké sochy otcov národa. Lenže čo už, keď najhorlivejšími pracovníkmi našej kultúrnej politiky popri ľahostajnosti tradične sú aj nekompetentnosť a ignorancia... (a čo taký Viktor Kubal, ktorý by mal 85 v tomto roku?,- pozn.redakcie na záver). (Prečítali sme si v denníku PRAVDA 20. októbra 2007) Zaznamenali sme Dňa 30. októbra sa uskutočnil SPOLOČENSKÝ VEČER verejnoprospešného neinvestičného fondu Úsmev, šťastie, dobrá vec spojený s krstom kalendára pre rok 2008 s kreslenými vtipmi Fera Bojničana a poviedkami Jána Mičucha PENIAZE a PEŇEŽI Večer, spojený s dražbou originálov kresieb sa uskutočnil v kaviarni VERITAS na Dominikánskom nám. v Košiciach Výťažok zo vstupného a dražby bol venovaný na charitatívne účely a na podporu kresleného humoru. Fero BOJNIČAN ešte vystavoval v dňoch v hoteli Wellness v Patinciach kreslený humor na tému EROTIKA. Toto podujatie už asi nemalo také šľachetné poslanie, aj keď nepochybujeme o tom, že medzi prítomnými bolo dosť takých, ktorí sa smiechu nezdržali. Fedor Vico vystavoval výber zo svojich kresieb vo foyeri divadla v Levoči. Bolo to však len akési predjedlo, lebo potom musel v rámci Levočského fóra (spolu s herečkou Zuzou Krónerovou, výtvarníkom Rudom Sikorom, prof. Levom Bukovským a ďalšími) odpovedať na otázky moderátora na tému Komédia a tragédia života pred preplneným hľadiskom divadla. V rámci uvedenej témy sa v januári výstava presťahovala do krčmy U sliepky v Spišskej novej vsi. MUDr. Milan Gaľa, člen nášho združenia, zubný lekár pôsobiaci v politike a poslanec Európskeho parlamentu, po dvoch rokoch prichádza s druhou zbierkou aforizmov, opäť s kresbami Petra Sedláka. Autor sa usiluje vidieť každodenný život s odstupom a humorom. Robí to aj vo chvíľach, keď nie je príliš veselo. Akoby to robil práve kvôli tomu.

3 Je ťažké predstaviť Vikora Kubala na takej malej ploche, ale som rád, že mám aspoň takúto možnosť. Pretože nielen samotný Viktor Kubal, ale i celý žáner, ktorý tento autor zásadným spôsobom na Slovensku ovplyvnil, je kdesi v pozadí všeobecného záujmu. Viktor Kubal sa narodil v Jure pri Bratislave. Už od roku 1948 sa stáva stálym spolupracovníkom satiricko-humoristického časopisu Roháč. Vytvoril n e s p o č e t n é m n o ž s t v o humoristických a satirických kresieb a seriálov (Vaša Dita, Cvik a Cvak), ilustroval a sám napísal niekoľko kníh, bol autorom večerníčkových seriálov (Puf a Muf, Panák z križovatky) ale bol hlavne zakladateľom slovenského animovaného filmu, čo uvádza aj najnovší encyklopedický slovník (Ottovo nakladatelství, 2005), kde sa spomínajú jeho krátkometrážne snímky, za ktoré získal mnohé domáce i zahraničné ocenenia (Zem, Rebrík a iné), ako i celovečerný kreslený film Zbojník Jurko. Ale v staršej publikácii Rudolfa Urca o animovanom filme Viktor KUBAL (Vydavateľstvo OSVETA, 1980) sa uvádza, že síce už v roku 1940 existoval v Bratislave ŠKOLFILM (a v jeho rámci trikové oddelenie), ale že a ž p r í c h o d o m m l a d é h o absolventa stavebnej priemyslovky Viktora Kubala sa oživil záujem o animovanú tvorbu. Kubal si vtedy kúpil 35 mm kameru a trikový stôl a už v roku 1943 výtvarne a režijne realizoval film s názvom Studňa lásky... Viktor Kubal zomrel v roku 1997 a v marci by sa bol dožil 85 rokov. -fv- VYHRABANÉ Z ARCHÍVU Z HISÓRIE NÁŠHO REGIÓNU Pri týchto častých obchôdzkach po krajine, až teraz skutočne uhorskej, všeličo som videl. Ľudia sú tu veľmi leniví. Keby tu dobytok vedel ešte variť, žať, orať, siať, zvážať, ryby loviť a iné práce vykonávať, leňošili by a robili by málo. (Uhorský Simplicissimus, cestopis zo 17. stor., úryvok) ÓDA NA ĽUD Ó, ľud! Ó, ľud môj srdcervúci, historicko-perfektný, zanedbateľno-ľahostajný, edelweissovsko-kamzičí a pritom kamziko-skočný, ó, ľud! Ó, ľud môj štúrovsko-petöfiovský a ešte aj pištovsko-rasputinovský, ľud ty môj severojužný, ba aj východo-západný, ó, ľud! Ľud ty môj beznádejne stredoeurópsky až grónsko-srbský, ty ľud môj nebotyčno-podzemný, smiešne vychýrený aj zimomrivo-priteplený, ľud ty môj pracovno-táborový, vínovo-červený, zbojnícko-zbabelý, ľud ty môj žlto-zelený, pod oblôčkom sadený a pritom nebesko-pekelný, japonsko-turecký, ó, ľud, ľud ty môj spisovateľskografomanský, filozoficko-deštrukčný, marxisticko-leninský, weissovskoesdeľovský, ľud ty môj nekonečne dokončený, rýchlo-múdry, ba ešte aj pomalo-hlúpy, ľud ty môj!!! (Vyšlo v BUMERANGU z východu v r.1992, mesačnej prílohe ARÉNY) V denníku je nejcennejší karikaturista Kterého člena vaší redakce si nejvíce ceníte? Těch je samozřejmě mnoho, ale i tak je to karikaturista. Kdyby třeba v The Times vypukla nějaká štraá nemoc, mohl bych si najmout šliv celou novou redakci. Nebyla by sice tak dobrá, ale n a každou profe- si bych někoho měl. Kreslíř politických karikatur však je nenahraditelný. Ve většině redakcí se ne- najde a ni jede n. My máme Petera Brookese, toh o nejlep ší ho karika- turistu v anglick y mluvícím svět ě, pak existuj í ještě čtyři nebo pě t dalších, al e to j e všechn o. Političt í zpravod ajové? Tak é mám e to ho nejle pšíh o, al e po svět ě jich je celkem do st. Kreslíři jsou mnohe m vzácn ější. ( vy ňaté z rozhovoru s Petrom Stothardom, šéfredaktorom najstarších britských novín T he Times, Lidov é noviny, ) Interviw s ľudom JA: Je pravda to, čo sa medzi ľudom hovorí, že ty, ľud môj rosno-slnečný, si zároveň ešte aj plamenno-vodný? ĽUD (môže sa dešifrovať ako Ľudový umelecký dokument): Boha ti nebeského naháňam, ty somár jeden, ešte vždy ti po rozume chodia také vtákoviny? JA: Veďže mi tak príkro nenadávaj, ľud ty môj dvojvaječný ĽUD: Krista ti trojrozmerného, načože by si mi bou, také hovadisko hovadské, ja, ľud, si vystačím sám. Ale keď mi zdražíte pivo a salámu, zazvoním ja vám ešte kľúčikmi, až zazvoním! JA: Ľud môj skromno-blahý, povedz že mi, čože ešte čakáš od budúcnosti, tej matky múdrosti? ĽUD: Matka múdrosti je opakovanie, ty vole-toto slovné spojenie sa síce nezhoduje v rode, ale v páde a čísle áno, ty debil! Máš ešte dačo?! JA: A načo? Vasiľ TUROK Vladimír JIRÁNEK

4 strana 4 MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ SATIRICKEJ KRESBY na tému NOVINY KOŽUCHOW (Poľsko) 2007 Zvláštna cena: Totig M. M. Oglu (Azerbejdźan) Medzinárodná porota 4. ročníka súťaže zasadala v priestoroch KOKiS ZAMEK v Kožuchowe 18. júna 2007 v zložení: Alessandro GATTO, predseda poroty (Taliansko), Fedor Vico (Slovensko), Henryk Cebula, Wojciech Chmurzyński, Jacek Fedorowicz, Miroslaw Hajnos, Darius Pietrzak, Zygmunt Zaradkiewicz (všetci Poľsko) posudzovala 815 kresieb od 371 autorov z 50 štátov a rozhodla takto. GRAND PRIX: Pawel KUCZYŃSKI (Poľsko) 1.cena: Ross THOMSON (Anglicko) 2.cena: Jacek FRACKIEWICZ (Poľsko) 3.cena: Slawomir LUCZYŃSKI (Poľsko) Porota ešte udelila 10 individuálnych cien a doporučila jednotlivým sponzorom súťaže ďalších 15 kresieb na udelenie zvláštnych cien, medzi nimi aj Břetislavovi Kovaříkovi z Českej republiky. Grand prix: Pawel KUCZYŃSKI (Poľsko) Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, mal som tú česť byť v porote súťaže a tak aspoň uvádzam, že Zvláštna cena: Jalal PIRMARZABAD (Iran) zo Slovenska súťažilo, avšak bez úspechu, päť autorov, z Českej republiky 10, kým napr. len z takého Iránu ich bolo 25 a o Poliakoch ani nehovorím. Ceny sa v Kožuchowe odovzdávali v septembri, no podľa informácií, ktoré sa mi dostali do uší, bolo to, žiaľ, naposledy... Porota (zľava): J. Fedorowicz, Elzbieta Fit, tlmočníčka taliančiny pre predsedu poroty (A. Gatto, stojí vedľa), F. Vico, H. Cebula, D. Pietrzak a W. Chmurzyński, inak riaditeľ Múzea karikatúry vo Waršave. Návrh koncepcie hodnotenia vysvetľuje chrbtom otočený M. Hajnos. Milý Federole, Jano VALTER už jsem se vzpamatoval. Když jsem nějak překous, ze můj soukromy dopis tiskneš jako veřejny, tak jsem zase naše l vzadu dalši o Linkovi... Mělo mne na padnout, ze jseš stejnej hajz l jako ja. Aspon vim, jak se teď lidi cejtej! Konečne - v tom máš pravdu - aspoň tu vystupuju nazorově jako integrálni osobnost. U jsem Inf r" rozesla predsedni tvu ČUKu. z " ó l c Mám ho rozeslat vše odběratelům e-gagu, an bo se ti to snad nep aaciii? Byla by o asi m e a t PF 2008 Jozef STORINSKÝ nejjednodušši cesta, jak o existence Infóra získat v nasi branži širsi povědomost... Jina k je to povedene dílko, jen těch Hanousků a ČUKu je tam na můj vkus přiliš a ještě k tomu moc. Gratuluju a tešim se, ze se dožiju ešte jednoho cisla. ivhan třasoruký ( reakcia Ivana HANOUSKA na 1. č. Infóra) Vojtech KRUMPOLEC

5 Pod názvom ROZUZLENIE chceme postupne predstaviť všetkých našich členov a to podľa abecedy. Rozhodli sme sa predstaviť v jednom čísle INFÓRA vždy aspoň dvoch autorov, lebo neviem, kedy by sa ( pri našej nepredvídateľnej periodicite) dostali na rad mená z konca abecedy, čím mám na mysli nielen seba či Rasťa Visokaia, ale napríklad aj takého Viliama Živického, ak by sa niekedy s UZLOM zaplietol... Marian BACHRATÝ Rodák z Levíc /1952/, detstvo po maturitu prežil v Žiline. Po ukončení Sv.F.SVŠT tvorí a žije v Bratislave. Od založenia KLUBU BRATISLAVSKÝCH KARIKATURISTOV /KBK/ v roku 1986 s P. Gabrišom a I. Danayom je jeho predsedom doteraz. Práca s karikatúrou ho doteraz stála desaťtisíc hodín, tisícky karikatúr, stovky domácich výstav a súťaží, desiatky diplomov a ocenení a jedno krédo: nerobiť humor nasilu. Ceny/uznania: 1.miesto-súťaž vysokoškolákov v karikatúre-bratislava (1973) 3.miesto-súťaž vysokoškolákov v karikatúre-bratislava (1974) Cena poroty-bienále PESCIA-Taliansko (1984) Strieborná medaila za grafiku RIVEIRA DEL CONERO Taliansko (1985) Čestná cena poroty TITAN-ik 99 Bratislava (1999) Cena primátora Piešťan - PIATOK 13-eho - Piešťany - Slovensko (2003) Nominovaný na,,zlatého GUNÁRA,, KREMNICKÉ GAGY- Kremnica-Slovensko (2004) ROZUZLENIA strana 5 Členovi a SK UZOL podľa ABeCedy Ladislav BELICA Jedného dňa, niekedy v polovici roku 1995 mi zazvonil telefón. Skromne a preúctivo znejúci hlas z Trenčína sa informoval, či by mohol poslať kresby do časopisu Bumerang, ktorý som v tom čase redigoval. Odpovedal som mu, že samozrejme a že v záujme časopisu budem len rád, ak budú vhodné na publikovanie. Bol to hlas Ladislava Belicu a odpovedal som mu tak preto, že dovtedy som o jeho mene nič nepočul, no odkedy poslal prvú zásielku, jeho kresby vychádzali v Bumerangu až do roku 1997, kedy časopis zanikol. Potom som mal nejaký čas možnosť predstavovať jednotlivých karikaturistov, ale aj prehliadky kresleného humoru v dvojtýždenníku Euroreport na formáte A3. Noviny však v dnešnej dobe rýchlo vznikajú, ale aj zanikajú, no BELICU (a aj Jana Valtera a Rasťa Visokaia) som ešte stihol predstaviť, ale Boba Perneckého a ďalších už nie. Od toho času už uplynulo takmer desaťročie a ja len zopakujem fakty z toho obdobia, ako mi ich poskytol autor. Podľa nich Ladislav Belica publikoval už pred Bumerangom napr. v Smene nedeľu, v rokoch 1987 a 1989 mal v Trenčíne samostatné výstavy. V r získal v súťaži kresleného humoru bronzový Novomestský osteň, v r získal Zlatý ihlan na súťažnej prehliadke kresleného h u m o r u v P i e š ť a n o c h, medzičasom sa stal členom Slovenskej únie karikaturistov (SÚK) a Európskej únie karikaturistov (FECO). Ilustroval niekoľko knižiek a oboslal množstvo výstav doma i v zahraničí (mimochodom, bol aj úča- stníkom výstav autorov Bumerangu v bratislavskom Štúdiu S, v Trenčíne a v rumunskej Constanci). A keďže ja organizujem medzinárodnú súťaž kresleného humoru na tému PIVO s názvom

6 strana 6 ZLAT Ý SÚDOK, môžem povedať, že súťaž obosialal pravidelne a v jej 5.ročníku v roku 1999 získal zvláštnu cenu poroty. Ak v súvislosti so Zlatým súdkom používam čas minulý, má to smutné opodstatnenie. Ja som s katalógom z minulého ročníka súťaže poslal L. Belicovi aj propozície najbližšieho ročníka. Ladislav Belica mi odpovedal krátkym listom písaným na s troji s týmto obsahom: Čo dodať? Jeho zdravotná situácia je asi príčinou toho, že L. Belica veľmi nekomunikuje, nechce informovať o svojich aktivitách či úspechoch. Môžem teda len predpokladať, že toho bolo viac, než som si stačil ja všimnúť (kresby v časopisoch OS, pražských slovenských LISTOCH a inde, ocenenie na medzinárodnej súťaži karikatúry na tému NEZÁVIS- LOSŤ v ukrajinskom Kyjeve...) Dokonca neviem ani len to, koľko má vlastne rokov, len odhadujem, že má tak okolo päťdesiatky. Ale zo starších informácií viem, že sa narodil v Prostějove a je absolventom Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Je teda autorom-samoukom. Nakoniec, žiadna škola, kde sa dá naučiť kresliť, nenaučí rozmýšľať v rovine, ktorá je predpokladom vzniku dobrého a osobitého humorného či filozofujúceho dielka, ktoré sa občas pomenováva slovkom karikatúra. Na záver ešte nechám o jeho kresbách hovoriť literáta a teoretika kresleného humoru Kornela Földváriho, úryvkom z jeho článku VÝPRAVY PROTI SRSTI v už zaniknutej Národnej obrode, Fotografia z 21.augusta 1997, kedy sa v Trenčíne konala dernisáž výstavy autorov časopisu Bumerang. Bolo to už po zániku časopisu a termín na ukončenie výstavy sme zvolili zámerne preto, lebo Bumerang pod záštitou Pivovaru Šariš začal vychádzať s pravidelnou dvojtýždňovou periodicitou v roku 1994 práve a zámerne 21. augusta. Na snímke vľavo stojí Ladislav Belica, vedľa neho Miroslav Vico so synom Jurkom (v tričku s logom Bumerangu) a domácimi organizátormi. Vážený pán Vico, veľmi srdečne Vás pozdravujem a chcem zaželať do nového roku 2008 veľa zdravia, nápadov, tvorivých síl a šťastia. Choroba mi bráni v kreslení, tak aspoň ľavou rukou píšem na stroji. Mrzí ma, že Zlatý súdok môžem len pozdravovať, ešte som si vybral námety na ďalšie kolo, ale to už je všetko. Pozdravujem aj ostatných, ktorým to môžete odkázať. V úcte kde sa zaoberá profilom Ladislava Belicu medziiným takto: Ladislav Belica nie je povrchný vtipkár podenkových tém a lacnej komickej deformácie. Je civilne umiernený, bystrý pozorovateľ, ktorý pátra skôr pod hladinou a všíma si námety so širším záberom. Úhľadné a vizuálne uspokojujúce kresby poskytujú priestor na zamyslenie o nástrahách psychického ustrojenia v nás či o drobných filozofických paradoxoch okolo nás. Recept na riešenie neposkytuje, len nám k nemu odomyká cestu. To všetko s ľahkým nádychom poetickej nostalgie človeka, ktorý si začína uvedomovať márnosť všetkého, no nerezignuje a hľadá príťažlivé črty v čoraz pochmúrnejšej tvári sveta. Fedor VICO

7 strana 7 Karol ČIŽMAZIA Začiatkom novembra minulého roka som sa zúčastnil v pražskom Mánesi valnej hromady Českej únie karikaturistov (ČUK) ako jej čestný člen. Každoročnou súčasťou tohto zhromaždenia je aj výstava jubilantov a tiež odovzávania Výročných cien ČUK (Řád bílé opice) zaslúžilým členom. Tentoraz si prevzali cenu Jiří Slíva za tvorbu a Robert Radosta, dlhoročný prevádzkovateľ a garant Salónov kresleného humoru v Malostranskej besede, ktorá je teraz v rekonštrukcii. Na snímke J. Slíva (spovedá ho B. Kovařík predseda ČUK) a R. Radosta v zajatí forografov. Ja som však doniesol do Prahy aj inú cenu a to tú najhlavnejšiu (Grant prix) z minuloročného, 13. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO- Zlatý súdok. Václav Linek si 1.apríla do Prešova pre cenu neprišiel a tak som mu cenu odovzdal na tomto fóre, kde V.Linek dorazil z neďalekého Kolína. Jeho víťazná kresba, je reprodukované vpravo hore. Na snímke (dole) som ja (ten menší) s Václavom Linkom po odovzdaní ceny, aj keď to vyzerá, ako by sme sa o ňu ešte trochu ťahali. Fedor Vico XIV. ROČN ÍK MEDZINÁ RO DN E J SÚŤAŽ E KRESLEN ÉH O HU MO RU NA TÉMU PIVO ZLATÝ SÚDOK POROTA ZLATÉHO SÚDKA JE O TÝŽDEŇ NESKOR Predpokladáme, že ste všetci informovaní o podmienkach tohtoročného 14. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO, ktorá vyvrcholí už tradične 1. apríla v Prešove. V propozíciách, ktoré boli už dávnejšie zverejnené je však uvedený dátum uzávierky 18. február t.r. Porota súťaže však bude až o týždeň neskôr, t.j. v pondelok 25. februára. To znamená, že budeme akceptovať všetky práce, ktoré budú doručené do Šarišskej galérie, ul. Hlavná 51, Prešov. Účasť (po predošlom prísľube) z vážnych dôvodov odmietol Jiří Slíva z Prahy, ale aj Kornel Földvári a nakoniec aj Ivan Popovič (vyvaľuje sa až kdesi v austrálskom Sydney). Ale mám prísľúbenú účasť od pani Arnaudovej, s ktorou mám predbežnú dohodu, že by sme výber z minulého ročníka vystavili (pravdepodobne od 18.marca) v Bulharskom kultúrnom stredisku v Bratislave, ktorého je riaditeľkou. Táto výstava by sa potom premiestnila do Galérie Andreja Smoláka ( býv. Galéria MIRO) v Snine. Prečítali sme si JE HUMOR EŠTE STÁLE NA SMIECH? Tvorcovia publicistickej relácie Ta naše povaha česká (ČT2, ) sa preventívne poistili notickou Někdo to rád hloupé. Je náš humor stále ještě k smíchu? A celkom oprávnene dali hlavné slovo tvorcom a protagonistom periodík typu Trnky-brnky, ktoré reprezentujú tie najspodnejšie a najprízemnejšie žánre humoru, aký sa rodí v pohostinstvách (doslova) najnižšej cenovej skupiny, tam prežíva a tam sa aj vracia. A akýmsi zázračným spôsobom aj vo veľkej časti obyvateľstva rezonuje. Pritom česká krčma vždy hýrila zdravým humorom, bola miestom, kde sa rodili protirežimné nálady podnecované práve humorom. Dokázali sa tam inšpirovať veľkí duchovia národa a predovšetkým humoristi, či už to bol Burian, Hašek, Hrabal a pred nimi i po nich celý rad ďalších. Zrejme v súčasnosti ide o súhru a synchronizáciu nevkusu celého životného štýlu, ktorý reprezentuje zmaterializovanie života a zglajchšaltovanie celého kultúrneho frontu, ktorý reprezentujú komerčné rozhlasové i televízne stanice a vo veľkej miere bulvár všetkého druhu, vrátane hlúpej a prvoplánovej reklamy. A tiež prejavy nekultúrnosti správania sa politických predstaviteľov na všetkých úrovniach. A tak sa tvorcovia pokúsili naznačiť, že stále je tu aj alternatívny, zdravý a plnohodnotný humor (a v prípade Českej televízie i Českého rozhlasu, v prípade celého radu divadiel, to vôbec nevyzerá s humorom beznádejne), napriek tomu sa nedarí dostať do života jediné humoristické periodikum. Z veľkého množstva karikaturistov sa len niekoľkí môžu prezentovať v dennej tlači. Ale tvorcovia relácie sa až tak ďaleko nedostali, vlastne rezignovali a konštatovali, že takýto je status quo a vydavatelia aj autori toho, čo je na trhu, sú spokojní, darí sa im v tejto oblasti podnikať a podnikanie má prinášať zisk. Teda zisk zrejme dokážu vytvoriť, v opačnom prípade by sa na trhu neudržali, tak ako sa v českých krajinách ani na Slovensku neudržal nijaký kvalifikovaný a dôstojný humoristický časopis. A tak z úvahy o humore zavanul smútok a beznádej nielen preto, že neexistuje nijaké východisko, ale aj z toho, s akou pokorou tento stav tvorcovia relácie konštatovali. Miroslav Vico (vyšlo ako úvodník v týždenníku MOSTY ) Andrej MIŠANEK Vysoká škola hotelová v Prahe, katedra mediálnej komunikácie usporiadala výstavu s názvom HUMOR V GASTRONÓMII. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Galérii CHODBA priamo v budove Vysokej školy hotelovej vďaka spolupráci s Českou úniou karikaturistov, Slovenskou úniou karikaturistov, Združením karikaturistov UZOL a láskavým prispením českých a slovenských karikaturistov, žijucich v Nemecku a USA. Foto: Jan Koutek Na snímke organizátor výstavy doc. Peter Stoličný (vpravo) a zástupcovia autorov, osobne prítomní: Jarda Skoupý (z Kolína) a Olinka Pazeríni (pije víno) z Bratislavy. Členovia z. UZOL sa asi zdržali v nádražnom bufete v Kysaku.

8 O dobrých jen dobře / James Kemsley + Doňo Doněv - zemřeli In memoriam - James Kempsley (Austrálie) S velkým smutkem oznamujeme, že James Kempsley zemřel ve věku 59 let 3. prosince ve svém domě v Australii. Po mnoho let kreslil dlouhá léta vycházející comics-strip Ginger Meggs, který převzal v roce Psal knihy a nakreslil mnoho cartoonů. Jedna kniha, kterou stvořil v rychlosti, aby stihl termín, mu vydělala na koupi prvního domu. Jeho tvorba byla oceněna Cenami Stanley a nominacemi, ktere k ní obdržel. Byl inspirací australské cartoonistické asociace, kde sloužil jako velmi činný, efektivni prezident. Jako prezident australského výboru FECO byl výborným reprezentantem myšlenek, které FECO reprezentuje. Mně osobně byl James obrovskou podporou, když jsem vedl FECO, za což jsme mu byl velmi vděčný. strana 8 Miro JANKES Zúčastnil se vůbec první FEC0-konference v St. Just-le-Martel, kde se představil jako nejvic entuziastický, tvořivý a nápomocný účastník. James navštívil cartoonistické události v Británii, USA a Evropě, při čemž si vytvořil řadu kamarádství. Měl mnoho přátel v UK, což bylo výsledkem jeho návštěv v Ayr a v Shrewsbury a také v cartoonistické hospodě v Londýně. Diky Jamesovi byly blizké vztahy mezi ACA a Klubem cartoonistů Velké Britanie, s vzájemnou výměnou cartoonistických článků mezi ACA, INKSPOT a CCGB (V. Británie) Jester magazine. Také udržoval pevné spojeni mezi ACA a National (národni) Cartoonistickou Společností v USA. Byl nadšený z nápadu Světového šampionátu cartoonistů a chtěl pomoci FECO vytvořit jednou takovou soutěž. Jeho smutná motor-neurone nemoc bohužel v tomto směru zastavila vývoj. Nepřál si, aby jeho zdravotní problém byl široce publikován a potichu ustoupil z angažmá v australském spolku cartoonistů ACA. Mnoho mezinárodních cartoonistů mu přispělo dražbou obrázků, a tak získali finance na jeho léčbu u specialisty v Indii. Nemoci však podlehl. FECO zasílá svoji nejhlubší soustrast jeho manželce a rodině. Byl to velmi zvláštní chlapík a bude velmi postrádán všemi, kteří ho znali. Roger Penwill, FECO Velká Británie. Aleš VYJÍDÁK In memoriam Doňo Doněv (Bulharsko) V pokusu o cartoonistickou revue tábora míru (chvályhodný pokus Bulharů při Gabrovu z půlky 80. let) začal v r vycházet tlustý a výpravný (relativně úspěšný) čtvrtletník Apropo. A dnes může být užitečné v něm občas zalistovat. Připomenete si jména a typické kresby autorů, na něž jste mezitím docela zapomněli. A objevíte první obrázky a jména autorů, která vám tehdy opravdu ještě nic neříkala. Když jsme se snažili vypátrat o něco více než pár řádek, které sepsal o zesnulém Doněvovi bulharský FECOšéf Ivailo Cvetkov, našli jsme jméno Doněv hned v Apropo číslo 1/ to je to s Bornovou obálkou. Vedle obrázků, které přetiskujeme se tam v rozhovoru mj. novinář významného bulharského karikaturisty ptá autora vynalézavě: Který okamžik ve vašem životě byl nejšťastnější A on, nezadumajus, odvětil: Bylo to v sále jednoho kina. Ohlédl jsem se a uviděl, že se všichni diváci usmívají. V tom je jeho postavení podobné našemu Adolfu Bornovi neb veřejnost vnímá i Doňo Doněva spíš jako autora legrace pohyblivé než obyčejných vtipů. Ale tak je tomu i jinde ve světě. Těžko se (dle autora zmíněného článku) najde země, kde by nebyly publikovány jeho kresby, resp. nepromítaly se jeho filmy. Některé z nich se objevují v toptenech či v nejlepší stovce vybraných animovaných filmů ve své době. Asi jeho dílo Laco TORMA PF 2008 Roman JURKAS

9 strana 9 bude znát kreslíř a filmař Ivan Popovič. V nám dostupných publikacích nebo encyklopediích autorů cartoons jsme ho nenašli. Ani v té poslední bulharské. Ale našli jsme jeho obrázek na obálce brožury Bulgarie-Europa (viz). Doňo Doněv se narodil v r v městě Berkovica. Jeho prvý animovaný film vznikl v r Natočil přes stovku filmů. Byl autorem nejznámějšího bulharského animovaného seriálu Three fools (Tři blázni). Jako profesor na Bulharské filmové akademii vyjížděl učit na různé akademie v Evropě a USA. Získal řadu ocenění. Před padesáti lety stál u vzniku humoristického časopisu Stršel, kreslil pro Pogled, Večerny novini, Trud, Trimata glupatsi, Monitor, Telegraph a další. Tu by som chcel na materiál o Donovi Donevovi, ktorý sme prebrali z českého e-gagu, naviazať mojimi stretnutiami s týmto autorom, i keď neboli nikdy osobné. Doňo Donev totiž viackrát oboslal súťaž Zlatý súdok svojimi kresbami na tému PIVO (v rokoch 2000, 2003 až 2005 a v roku 2007). V 9. ročníku súťaže, v roku 2003 získal za kresbu so štafetovými bežcami (vľavo) 1. cenu a iba ochorenie mu zabránilo v ceste do Prešova, ako ma vtedy informoval člen poroty Andrej Bogojavlenski z Bulharska. A kresba (vpravo) z roku 2007 bola reprodukovaná zhodou okolností na poslednej strane katalógu k minuloročnému 13. ročníku súťaže... Fedor Vico, konateľ súťaže Zlatý súdok PF 2008 Břetislav KOVAŘÍK PF 2008 Vlado MEŠÁR Ševčík jako živý Jedenácteho února slavíval Igor Ševčík (na foto) narozeniny. Jeho přátelé je s ním slaví dál, jako by se na jeho hrob nechumelilo. Vždycky první sobotu po tomto datu. Letos to vyšlo na v restauraci, jejíž interiér navrhnul a kterou Igor vyzdobil svými freskami - v První pivní tramwaji na konečné elektriky č.11, kde nedaleko odtud Igor bydlel. K správe z e-gagu dodávame, že Igor Ševčík (nar. 1951) pochádzal z Trenčianských Mitíc, bol o.i. predsedom poroty 5.ročníka Zlatého súdka a od jeho úmrtia (r.2003) je na tejto medzinárodnej súťaži každoročne udeľovaná aj cena Igora Ševčíka pre autora zo Slovenska. Ľubomír KOTRHA Peter SEDLÁK Kobra Niektoré propozície a termíny súťaží kresleného humoru, ktoré by ste mohli stihnúť 8. bienále na tému HUMOR A VÍNO, JONZAC 2008, Francia Termín: 1.apríl 2008, max. 3 práce, formát A3 Adresa: Humour et Vigue BP 43, 17502, JONZAC Francúzsko/FRANCE Infor.: SICAF Intern. Digital Cartoon Competition 2008, Kórea Téma: voľná Príspevky posielať len om (len digitálne karikatúry a komix) Termín: Propozície sú pre mňa (ako menej zdatného v PC a ešte aj neznalého anglický a už vôbec nie kórejsky jazyk) tak komplikované a rozsiahle, že pre prípadných vážnych záujemcov iba uvádzam kontakty, kde môžu získať všetky informácie: International Editorial Cartoon Competition, Ottawa, Kanada 2008 Téma: Rewriting history (PREPISOVANIE DEJÍN) Termín: , max. 3 práce Ceny: 1500, 750 a 500 kan. dol. Adresa: 8. Int. Editorial Cartoon Competition Canadian Comitee for World, Press Freedom Suite Sparks Street OTTAWA ON, Canada K1R 7S8 2. Cartoon Competetion CORUM, Turecko Téma: Arewe going to burn of freeze? (Zhoríme, alebo zmrzneme?) -o zmenách klímy na našej zemeguli Počet: max. 5 orig. prác, formát A4, max.a3 Termín: Zaslané práce zostanú v archíve Corum Journalists Ceny: 1000, 800 a 600 YTL a 3 uznania po 300 YTL Adresa: Karikaturculer Dernegi Corum Temsilciligi Corum Gazeteciler Cemiyeti, Turgut Ozal is Merkezi Kat: 1 No 81, C O R U M, Turecko/TURKIYE

10 strana 10 VII. International Cartoon Contest Tabriz - Írán Svět je plný rozdílů - státních, jazykových, rasových, náboženských atd. A o tom je téma 7. ročníku soutěže. Téma: a) Solidarita - b) Free. Počet: neomezený! Formát: A4 - A3. Posílání: a) běžnou poštou, b) em: scanned in 200 dpi resolution. Na (s)obrázky: full name, address, tel, . Vracení: Ne Katalog: vybraným autorům společně s katalogem VI. ročníku festivalu (téma King). Výstava: vybraných prací v městě Tabriz Deadline (termín): Jury: rozhodne Ceny: I. cena: Gold Medal (real gold) + Diploma + Gift Package + Statue; II. cena: Silver Medal (real silver) + Diploma + Gift Package + Statue; III. cena: Bronze Medal (real bronze) + Diploma + Gift Package + Statue; 10 prací: Diploma + Gift Package + Statue. Also Diploma + Gift Package + Statue will be assigned for three cartoon in category Free. Adresa: Tabriz Cartoonists Association, Azerbaijan Cartoon Museum, Former Tabriz Estate Library, Golestan Garden, Tabriz, Iran Zip Code: Info: e -mail: Website: Kornel FÖLDVÁRI 19. mezinárodní výstava satiry - Trento, Itálie 19. International Satire Exhibition «Trento between reality and madness» Téma: Vogliamo la luna = We want the moon (česky cca: My chceme měsíc) We aim at all the artists not overwhelmed by the current rampant savagery, but still able to look at the present world with critical realism and at the same time, wanting the moon. We want to be open minded to the ideals and the dreams. Staré dobré Trento, jehož mnohé katalogy už se štosují v archívech českých karikatutistů, je zase tady. A je to nejen výstava, ale i soutěž. Počet: neomezený, originály, striktně tématické. Formát: max. A3. Ceny: 1. cena: 1000,- Euro 2. cena: 700,- Euro 3. cena: 500,- Euro Cena návštěvníků: 300,- Euro Adresa: Studio d'arte Andromeda via Malpaga 17, Trento - Italy, Deadline (termín): Vracení: na požádání Studio Andromeda si vyhrazuje možnost vytisknout katalog s vybranými pracemi. Infoweb: III. Concurso de Humor Gráfico "SANTOMERA 2008" - Santomera, Španělsko Téma: Tolerance k ostatním (jiným) kulturám ( Tolerance to other cultures ) Počet: max. 2 práce dosud nepřihlášené do jiných soutěží. Počítačová grafika: Top quality prints of works achieved by digital tools will be considered originals as long as the author sings them, and with the indication that it is Print nº 1. Formát: max. A3 /30x42 cm/ Ceny: 1. cena: 900; 2: cena: 600 a 2 x 3. cena: po 150 EUR Zadní strana - běžné identifikační a kontaktní údaje autora včetně krátké biografie. Uzávěrka: ve 14 hod. Katalog: neuvedeno Výsledky: Výstava: vybraná díla od 1. do v Casagrande, Santomera. Vrácení kreseb: Ano, kromě oceněných. Adresa: III CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO "SANTOMERA 2008" Ayuntamiento de Santomera CASAGRANDE (Inmigración) c/ Cuatro esquinas, Santomera; Murcia; ESPAŇA Intern. Contest of Caricature and Cartoon Vianden Luxembourg ( ) Les Amis Château de Vianden a. s. b. l. a Museum of the Caricature of Vianden zvou autory výtvarného humoru k soutěži na téma The life at the medieval castle - Život na středověkém hradě Deadline: Ceny: 2000, 1500 a 1000 Ä 4x: Honorable diplomas + 1x Cena publika: 500 Ä Počet: 3 práce via internet na adresu: Nutno doprovodit informacemi o autorovi: first name, name, complete address, , phone and the title of each work. Techn. podmínky: format JPEG, good quality a max. 500 KB na obrázek Jury: z obdržených prací vybere 120 děl a vyzve autory k zaslání origi-nálů na výstavu a do katalogu (by mail of the originals for the choice of the prizes and the publication in the catalogue. All these 120 originals will be shown in the exhibition.) Formát: A4 (210x 297mm) a A3 (297x420mm), kvalitní papír, bez paspart. Na zadní str. veškerá data. Pripomínam e základné údaj e medzinárodne j súťaž e na tému ŽEN A (European Cartoon Contest WOME N ), ktor é s me Vám komplet ne (aj s prihlasovacím formuláro m) posal i už : Te rmí n je 1. mare c 2008, je mož né pos lať max. originály 5 kresieb Ceny s ú 500, 300 a 200 euro+ ďalšie Adresa: Cartoon ale D e vrow Pla To on Beuckels Poekedor p 27 B 9880 Aalter-Poeke Belgi cko / BELG IUM INFÓR Radek STESKA Fedor VICO spravodaj Združenia karikaturistov a priateľov humoru UZOL. Vychádza nepravidelne s pravidelným meškaním. Redakcia: Peter Sedlák a Fedor Vico. Zostavil a graficky upravil: Fedor Vico, počítačivé spracovanie: Bohdan Vico. Niektoré materiály sú použité z e-gagu, internetového spravodaja Českej únie karikaturistov s láskavým súhlasom edytora. Svoje príspevky posielajte na adresu: alebo na tieto kontakty: Peter Sedlák, Smetanova 12, Prešov, mobil: 0905/ resp. Fedor Vico, Weberova 2, Prešov, tel.: 051/ , mobil: 0904/225701

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

č. 3/2008 ODROBINKY Z UHORKOVEJ SEZÓNY

č. 3/2008 ODROBINKY Z UHORKOVEJ SEZÓNY august č. 3/2008 ODROBINKY Z UHORKOVEJ SEZÓNY Vážení členovia i sympatizanti, nedávno sme vám poslali sólo informáciu o blížiacej sa členskej výstave nášho združenia UZOL v Prahe. Keďže termín sa nezadržateľne

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Ako sa dostať do Nitry

Ako sa dostať do Nitry Ako sa dostať do Nitry 1. z Bratislavy, z Autobusovej stanice Mlynské nivy obr.1 Hlavná autobusová stanica v Bratislave sa volá Autobusová stanica Mlynské nivy. Hneď vedľa Autobusovej stanice je výšková

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc House Exchange The best way to find a xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu If you have any difficulty understanding this document we can arrange for it to

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

Spravodaj c 101 +++++++++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 101 +++++++++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 101-6. 1. 2010 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice sa uskutoční novoročný organový koncert Vladimíra Kopáčika. Srdečne pozývame! +++++++++++++++++++++++++++++ - v Katedrale

More information

OUR APRÍL 2015/ 12. Deset malých nadechnutí. Ako napísať KNIHU. DawnWolfova a Simiik poskytli rozhovor. The. Queen. Terry Pratchett. of the.

OUR APRÍL 2015/ 12. Deset malých nadechnutí. Ako napísať KNIHU. DawnWolfova a Simiik poskytli rozhovor. The. Queen. Terry Pratchett. of the. magazine APRÍL 2015/ 12 OUR Deset malých nadechnutí Ako napísať KNIHU Terry Pratchett The Queen of the Tearling DawnWolfova a Simiik poskytli rozhovor OBSAH Slovo úvodom... 3 Rozhovor s: DawnWolfova...

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA B I A T E C B I A T E C Strieborná zberateľská minca Pamiatková rezervácia Košice Už dvadsať rokov vydáva Národná banka Slovenska

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Zoznam vyradených knižničných jednotiek

Zoznam vyradených knižničných jednotiek Základná škola, Bidovce 209, 044 45 Košice - okolie 1 Zoznam vyradených knižničných jednotiek Poradové číslo Prírastkové číslo Signatúra Autor Názov diela Vydavateľské údaje Cena SKK Cena EUR 1 1 ŽK Šikula,

More information

Dňa 29. apríla 2014 navštívila

Dňa 29. apríla 2014 navštívila Universitas Matthiae Belii Spravodajca Rocník 20 máj jún 2014 Císlo 5 Dňa 29. apríla 2014 navštívila Univerzitu Mateja Bela delegácia z Tianjinskej univerzity v Číne v zložení: Li Jiajun rektor Tianjinskej

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion

Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Assessment of Risk Areas of a Tunnel Project based on Expert Opinion Martin Srb 3G Consulting Engineers s.r.o., Prague, Czech Republic ABSTRACT: Based on evaluation of tunnel accidents/collapses during

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými. Falošní proroci

Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými. Falošní proroci Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými Falošní proroci Jedna stará biblická zásada V Starom Zákone sa hovorí: 18 Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect Přednášející... Kamil Juřík Lead Consultant & Platform Architect kamil.jurik@prosharepoint.cz Microsoft Most Valuable Professional: SharePoint Server Microsoft Certified Trainer Microsoft Certified IT

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21

MICROSOFT WORD 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 MICROSOFT WORD 2010 Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MICROSOFT WORD 2010 21. září 2012 1 / 21 Microsoft Word 2010 Anotace V souboru typu pdf

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE

MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE MOJEBILLBOARDY.CZ OUTDOOR ADVERTISING MATERIÁLY PRO UČITELE At Mojebillboardy.cz you can in one place you can compare the prices and the locations of billboards of many different agencies which have outdoor

More information

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Golden Tour Bratislava 2013 - ponuka spolupráce

Golden Tour Bratislava 2013 - ponuka spolupráce Golden Tour Bratislava 2013 - ponuka spolupráce spojte príjemné s užitočným urobte niečo pre svojich zamestnancov zviditeľnite svoju spoločnosť nechajte vzniknúť nové obchodné kontakty zapojte sa do najvýznamnejšieho

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

HALO 33 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 33.

HALO 33 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 33. Hello Friends, HALO 33 Předně Vás vítáme v Novém roce, v roce ve kterém jako fanoušci budeme opět sklízet výsledky práce jednotlivých členů Depeche Mode. Nejprve nás čeká vydání Goreho sólového alba coververzí,

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

Shunyata research MOC s DPH

Shunyata research  MOC s DPH Shunyata research www.shunyata.com MOC s DPH Power Distributor Sieťové filtre 240V CE EUR Séria Hydra - α Alpha series V1 Hydra α M 6 v1 skladom 6 EU Schuko, C19/ 20A/100A, Peak 80kA 2 750 Séria HYDRA

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III Nový libertariánsky manifest Samuel Edward Konkin III Koman Publishing, 1983 Venované Chrisovi R. Tameovi, ktorý mi povedal: Nemusí to byť ideálne, musí to byť napísané! Poďakovanie patrí predovšetkým

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS spektrum No. 2., Vol. 1 2013 Sociálnozdravotnícke Vedeckoodborný časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave Obsah čísla: Rómovia a zdravie pohľad na zdravotnú situáciu rómskej menšiny na Slovensku po roku

More information

Spravodaj c 153. - pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI. Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave

Spravodaj c 153. - pondelok 19. septembra 2011 o 10.00 hod. DEŇ NEZÁVISLOSTI PRI ŠTÚROVI. Položenie vencov pri súsoší Ľudovíta Štúra v Bratislave Spravodaj c 153 Motto 53: Národ dnes potrebuje väčšmi charakter ako talent. Talent je meteor, ktorý sa zablysne a zhasne, no charakter je stálica, ktorá pretrvá. Pavol Országh Hviezdoslav 25-ročný - pondelok

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

WRITING LETTERS. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning WRITING LETTERS Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA. Prague Stock Exchange

BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA. Prague Stock Exchange MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání BURZA CENNÝCH PAPIEROV PRAHA Prague Stock Exchange Seminární práce Matej Michlík Brno, říjen 2007 Obsah Obsah... 1 Úvod...

More information

Začiatok maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939 (o mýtoch a nepresnostiach)

Začiatok maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939 (o mýtoch a nepresnostiach) František CSÉFALVAY Začiatok maďarsko-slovenského ozbrojeného konfliktu v marci 1939 (o mýtoch a nepresnostiach) CSÉFALVAY, František: The beginning of the Hungarian-Slovak armed conflict in March 1939

More information

Spravodaj c 103. Bije zvon Slobody, čujte ho národy... Bije zvon slobody, čujte ho národy, kto ho nepočuje, obanuje.

Spravodaj c 103. Bije zvon Slobody, čujte ho národy... Bije zvon slobody, čujte ho národy, kto ho nepočuje, obanuje. Spravodaj c 103 Motto c 3: Ach tá slovenština svatá řeč, to vím, tá jazykem věru není světovým, jestli se však v nebi anděl zpěvem Bohu vděčí, nesmí on mu zpívat než slovenskou řečí. Adolf Heyduk Prosíme

More information

Safetex. Safety with style. Selling your products. Safetex Ltd. It s designed for /It comes with /It offers

Safetex. Safety with style. Selling your products. Safetex Ltd. It s designed for /It comes with /It offers 56 6 A Selling your products Safetex Ltd Is your job sometimes dangerous? Can you name a tool (nástroj, nářadí) in English? It s designed for /It comes with /It offers emails Could you, please? prices:

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Vypln ní p ihlášky zvládne každý! Online ást p ihlášky Všechny ásti p ihlášky vypl te bez diakritiky. Každou ást po vypln

Vypln ní p ihlášky zvládne každý! Online ást p ihlášky Všechny ásti p ihlášky vypl te bez diakritiky. Každou ást po vypln Vyplnění přihlášky zvládne každý! Přihláška je jak v papírové podobě tak online. Je potřeba vyplnit obě části a jejich obsah se musí shodovat. Abychom Vám vyhledali nejvhodnější rodinu v USA, je třeba,

More information

COUNTDOWN # 2. weeks to start. obsah : THe Oficial NEWSLETTER OF THE International techmeeting 2012

COUNTDOWN # 2. weeks to start. obsah : THe Oficial NEWSLETTER OF THE International techmeeting 2012 COUNTDOWN THe Oficial NEWSLETTER OF THE International techmeeting 2012 # 2 four weeks to start obsah :... Pozvánka DAVIDA SKOUMALA... UBYTOVANIE počas meetingu... ORGANIZAČNÉ pokyny... Profil headlinera

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín Spravodaj c 147 ++++++++++++++++++++ Motto 47: Národ neprestane byť národom, pokým si bude ctiť materinskú reč, pokým bude poznávať dejiny svojho národa, pokým bude mať lásku a aký taký záujem o duchovné

More information