č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS

Size: px
Start display at page:

Download "č. 1/2008 NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS"

Transcription

1 február č. 1/2008 HROM Z JASNÉHO NEBA Nielen vy, členovia nášho združenia UZOL, ale už aj ja som si myslel, že po tom úvodnom čísle nášho spravodaja (apríl 2007) a jednostránkovom fragmente (november 2007) je definitívny koniec ilúziám o fungovaní nášho spolku UZOL, založeného v bufete železničnej stanice Kysak jeho nerozvážnym prípravným výborom už v októbri roku Aj keď sme už koncom roka 2006 stihli v Prešove usporiadať našu úvodnú členskú výstavu spolu s kolegami z Českej únie karikaturistov, naše aktivity driemu. Ten spomínaný letáčik, ktorý neobsahoval takmer nič, ak nepočítam hlavičku, úvodník, tiráž a pár stručných informácií o podmienkach a termínoch niektorých súťaží, bol k vám vypustený ako posol len preto, aby zvestoval všetkým, že sme ešte nepomreli, aj keď sme už aj vtedy nejavili takmer nijaké známky života. Pacient však ešte stále ako-tak žije. Čo s ním? Zatiaľ ho necháme napojeného na všelijaké prístroje, do žíl mu necháme kvapkať infúzny roztok a budeme čakať, že stav pacienta sa zlepší. Možno k tomu prispeje i sľúbená ponuka na recipročnú výstavu členov združenia UZOL v rámci pravidelných Salónov kresleného humoru, ktoré sa konajú t.č. v náhradných priestoroch Mánesu v Prahe, keďže priestory v Malostranskej besede sú v dlhodobej rekonštrukcii. Inak neviem, ako by sa dal tento UZOL rozťať. Najmä pri takom teritoriálnom rozptýlení členstva. Ale keby som bol multimiliárdový magnát (napr. ako ten Rus, čo je majiteľon anglického futbalového mužstva Chelsea), tak si tiež kúpim najlepších hráčov, sústredím ich do jedného klubu a vyhráme titul. Takto som za stav pacienta zodpovedný ja. A keď sa stav geriatrického pacienta nebude zlepšovať, budeme musieť pristúpiť k eutanázii. Fedor VICO Jiří HIRŠL Z obsahu: Úvodné slovo predsedu/novoročenky našich členov i nečlenov/novomestský OSTEŇ 2007/ Čo píše Kornel Földvári/Spomienka na Jána Schustera/Čo sme zaznamenali/viktor Kubal by mal v marci 85 rokov/ Vyhrabané z archívu/súťaž v poľskom Kožuchowe na tému NOVINY/Porota Zlatého súdka až 25. februára/ V ROZUZLENIACH predstavujeme našich členov podľa abecedy-bachratého a Belicu/Propozície a termíny niektorých súťaží kresleného humoru Témou 14. ročníka súťaže bol MOTORIZMUS vo všetkých jeho podobách, kde si autori všímali najmä jeho negatívne dôsledky na životné prostredie, znečisťovanie ovzdušia, agresivitu motoristov na cestách a pod. Súťaže sa zúčastnilo 30 autorov zo Slovenska s vyše 100 kresbami. Výsledky: 1.cena-ZLATÝ OSTEŇ: Jozef OLŠAVSKÝ 2.cena-STRIEBORNÝ OSTEŇ: Fero MRÁZ 3.cena-BRONZOVÝ OSTEŇ: Milan JURIŠ Cena Mira ĎURŽU: Koloman LEŠŠO Čestné uznania: Jozef GRUŠPIER Oľga PAZERINI František BOJNIČAN Na vernisáž výstavy najlepších prác a vyhlásenia výsledkov 14. ročníka tohto bienále humoru a satiry som sa vybral osobne. Nielen preto, že som sa súťaže zúčastnil aj autorsky, ale hlavne preto, lebo som predpokladal, že tam stretnem väčšie množstvo autorov, vrátane členov nášho NOVOMESTSKÝ OSTEŇ 2007 slovenské bienále kresleného humoru a satiry / téma MOTORIZMUS 1. cena: Jozef OLŠAVSKÝ združenia UZOL, s ktorými sa vidím málokedy. Je to tým, že sme rozptýlení po celom (aj keď malom) Slovensku, takže nejaké náhodné stretnutia u piva, ktoré sa môžu pritrafiť karikaturistom v Prahe alebo v Bratislave (dokonca som počul, že v Bratislave je ich toľko, že do seba na ulici vrážajú), je takmer vylúčené. Takže som sa tam s niektorými (takými aj onakými, teda našimi členmi i nečlenmi, ocenenými i neocenenými) stretol. Nepili sme však pivo ale burčiak, lebo v Novom Meste býva už tradične v tom čase jarmok, čo býva tak nejako k jeseni. Celková organizácia podujatia bola na dobrej úrovni, tak isto i úroveň prác autorov zo Slovenska (je to uzavretá národná súťaž) a ich prezentácia v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, ktoré sa nachádza v centre mesta. K podujatiu bol vydaný už na prvý pohľad g r a f i c k y v ý r a z n ý k a t a l ó g v čierno-bielom negatíve a jednou (žltou) farbou. Keď som na konci predošlého odstavca neuviedol presný dátum ceremoniálu NO 2007, má to svoje dôvody. Prvý ja taký, že si presný dátum nepamätám. Ďalší je ten, že v tom katalógu (výraznom na prvý pohľad) nenájdete dátum ani na druhý pohľad. Katalóg má formát štvorca širky A4 a 4 strany. Celú prvú stranu zaberá logo súťaže, na celej druhej strane je text k o m i s á r k y v ý s t a v y E l e n y Porubänovej, kde teoretizuje o kreslenom humore a rozoberá 3. cena: Milan JURIŠ tému 14. ročníka (motorizmus). Až na tretej sa objavujú dve ocenené kresby (1. a 2. miesto) a na zadnej jedna (3.miesto). Pod ňou sú už iba vymenovaní autori ďalších ocenení (Cena Mira Ďuržu a čestných uznaní) bez reprodukovaných kresieb, keď nepočítam tiráž a reklamných partnerov. Ja som si u niektorých kompetentných dohodol, že mi ďalšie ocenené kresby pošlú internetom, no nedočkal som sa. Medzitým som bol v Prahe a jeden spomínaný katalóg som daroval Ivanovi Hanouskovi, vydavateľovi (či edytorovi) internetového týždenníka e-gag, ktorý vydáva Česká únia karikaturistov. Ten ma samozrejme

2 predbehol a odborne katalóg na stránkach e-gag-u rozpitval. Keďže katalóg z takého podujatia my mal mať o. i. dokumentačnú hodnotu a mal by obsahovať i údaje, ktoré si môžete pripomenúť i po čase, keď vytiahnete taký katalóg z archívu, zhodujem sa preto s Ivanom Hanouskom, že okrem dátumu podujatia by tam mali byť uvedení členovia poroty Príbeh o dobrom kráľovi, ktorý štedro odmení toho, kto ho najviac vysmeje, by pôsobil falošne ešte aj v rozprávke pre najmenších. Aktuálny je skôr kráľ, ktorého nahotu vykričí prostoreké dieťa. Kým harmónia medzi vládcom a výsmechom/kritikou je prinajmenšom podozrivá, klasické napätie medzi nimi tvorí jednu z možností zdravého vývinu spoločnosti. Aj za tú cenu, že pre vtipkárov sa len zriedka otvorí mešec so subvenciami a zvyčajne sa na nich zabúda pri každoročnej prezidentskej nádielke štátnych vyznamenaní. Tým viac, že v ľuďoch prežíva očividne aj oficiálne akceptovaný predsudok, že humor je súťaže, počet a zoznam zúčastnených (či vystavujúcich) autorov a aspoň reprodukcie kresieb všetkých ocenených autorov. Už len dúfam, že som si týmito poznámkami neznepriatelil organizátorov súťaže (verte mi, nerýpem do vás preto, že som nezískal cenu) a už vôbec nie autorov. Veď oni sa satirou (čiže kritikou) sami zaoberajú cena: Fero MRÁZ K prítomným sa prihovorila komisárka výstavy Elena Porubänová, vedľa nej stojí člen poroty Vlado Pavlík a ocenení autori Koloman Leššo a Jozef Olšavský. Ako to vidí Kornel FÖLDÁRI niečo nižšie a nedôstojné, čo nedorástlo na úroveň vysokého umenia. Takže sa nemožno čudovať ani tomu, že nebyť súkromnej iniciatívy, podporenej Slovenským národným múzeom, po vlaňajších 85. narodeninách jedného zo zakladateľov modernej slovenskej karikatúry by ani pes neštekol. (K.F. tu myslí na Jozefa Babušeka, ktorý svojho času publikoval v Roháči pod menom Jozef SCHEK aj seriál Jožinko, dieťa svojich rodičov, pozn. red.) Rovnako tohtoročný reprint prvého slovenského komiksu z roku 1947 od toho istého tvorcu neožiarila JANO SCHUSTER BY MAL PÄŤDESIAT Jano SCHUSTER (nar v Podbrezovej) v roku 1982 vyštudoval na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave špecializáciu propagácia. Okrem toho, že sám sa autorsky kresleným humorom zaoberal, bol hlavne neúnavným propagátorom a organizátorom podujatí, výstav a súťaží, zameraných hlavne na kreslený humor, napríklad Bomburova šabľa v Brezne, Slovenské GAGY v Kremnici, Ochrana prírody v karikatúre v Banskej Štiavnici (spolu s M. Kapustom a I.Lackovičom), Humoriáda v Mestskej knižnici v Bratislave a pod. Bol i jedným z tých, ktorí sa podieľali na vzniku súťaže Novomestský osteň a aj preto bola počas vernisáže a ceremoniálu 14. ročníka pre návštevníkov k dispozícii i malá publikácia výberu karikatúr, z ktorej prinášame ukážku. Žiaľ, ukázalo sa, že tento veselý a priateľský človek nie je až taký neúnavný, lebo 14. decembra 2004 sa rozhodol dobrovoľne odísť zo života. -fv- jediná iskrička záujmu inštitúcií, ktoré by to mali mať v náplni práce. Pritom pre našu kultúru zrod tohto žánru znamená neporovnateľne viac, ako všetky megalomansky plánované jazdecké sochy otcov národa. Lenže čo už, keď najhorlivejšími pracovníkmi našej kultúrnej politiky popri ľahostajnosti tradične sú aj nekompetentnosť a ignorancia... (a čo taký Viktor Kubal, ktorý by mal 85 v tomto roku?,- pozn.redakcie na záver). (Prečítali sme si v denníku PRAVDA 20. októbra 2007) Zaznamenali sme Dňa 30. októbra sa uskutočnil SPOLOČENSKÝ VEČER verejnoprospešného neinvestičného fondu Úsmev, šťastie, dobrá vec spojený s krstom kalendára pre rok 2008 s kreslenými vtipmi Fera Bojničana a poviedkami Jána Mičucha PENIAZE a PEŇEŽI Večer, spojený s dražbou originálov kresieb sa uskutočnil v kaviarni VERITAS na Dominikánskom nám. v Košiciach Výťažok zo vstupného a dražby bol venovaný na charitatívne účely a na podporu kresleného humoru. Fero BOJNIČAN ešte vystavoval v dňoch v hoteli Wellness v Patinciach kreslený humor na tému EROTIKA. Toto podujatie už asi nemalo také šľachetné poslanie, aj keď nepochybujeme o tom, že medzi prítomnými bolo dosť takých, ktorí sa smiechu nezdržali. Fedor Vico vystavoval výber zo svojich kresieb vo foyeri divadla v Levoči. Bolo to však len akési predjedlo, lebo potom musel v rámci Levočského fóra (spolu s herečkou Zuzou Krónerovou, výtvarníkom Rudom Sikorom, prof. Levom Bukovským a ďalšími) odpovedať na otázky moderátora na tému Komédia a tragédia života pred preplneným hľadiskom divadla. V rámci uvedenej témy sa v januári výstava presťahovala do krčmy U sliepky v Spišskej novej vsi. MUDr. Milan Gaľa, člen nášho združenia, zubný lekár pôsobiaci v politike a poslanec Európskeho parlamentu, po dvoch rokoch prichádza s druhou zbierkou aforizmov, opäť s kresbami Petra Sedláka. Autor sa usiluje vidieť každodenný život s odstupom a humorom. Robí to aj vo chvíľach, keď nie je príliš veselo. Akoby to robil práve kvôli tomu.

3 Je ťažké predstaviť Vikora Kubala na takej malej ploche, ale som rád, že mám aspoň takúto možnosť. Pretože nielen samotný Viktor Kubal, ale i celý žáner, ktorý tento autor zásadným spôsobom na Slovensku ovplyvnil, je kdesi v pozadí všeobecného záujmu. Viktor Kubal sa narodil v Jure pri Bratislave. Už od roku 1948 sa stáva stálym spolupracovníkom satiricko-humoristického časopisu Roháč. Vytvoril n e s p o č e t n é m n o ž s t v o humoristických a satirických kresieb a seriálov (Vaša Dita, Cvik a Cvak), ilustroval a sám napísal niekoľko kníh, bol autorom večerníčkových seriálov (Puf a Muf, Panák z križovatky) ale bol hlavne zakladateľom slovenského animovaného filmu, čo uvádza aj najnovší encyklopedický slovník (Ottovo nakladatelství, 2005), kde sa spomínajú jeho krátkometrážne snímky, za ktoré získal mnohé domáce i zahraničné ocenenia (Zem, Rebrík a iné), ako i celovečerný kreslený film Zbojník Jurko. Ale v staršej publikácii Rudolfa Urca o animovanom filme Viktor KUBAL (Vydavateľstvo OSVETA, 1980) sa uvádza, že síce už v roku 1940 existoval v Bratislave ŠKOLFILM (a v jeho rámci trikové oddelenie), ale že a ž p r í c h o d o m m l a d é h o absolventa stavebnej priemyslovky Viktora Kubala sa oživil záujem o animovanú tvorbu. Kubal si vtedy kúpil 35 mm kameru a trikový stôl a už v roku 1943 výtvarne a režijne realizoval film s názvom Studňa lásky... Viktor Kubal zomrel v roku 1997 a v marci by sa bol dožil 85 rokov. -fv- VYHRABANÉ Z ARCHÍVU Z HISÓRIE NÁŠHO REGIÓNU Pri týchto častých obchôdzkach po krajine, až teraz skutočne uhorskej, všeličo som videl. Ľudia sú tu veľmi leniví. Keby tu dobytok vedel ešte variť, žať, orať, siať, zvážať, ryby loviť a iné práce vykonávať, leňošili by a robili by málo. (Uhorský Simplicissimus, cestopis zo 17. stor., úryvok) ÓDA NA ĽUD Ó, ľud! Ó, ľud môj srdcervúci, historicko-perfektný, zanedbateľno-ľahostajný, edelweissovsko-kamzičí a pritom kamziko-skočný, ó, ľud! Ó, ľud môj štúrovsko-petöfiovský a ešte aj pištovsko-rasputinovský, ľud ty môj severojužný, ba aj východo-západný, ó, ľud! Ľud ty môj beznádejne stredoeurópsky až grónsko-srbský, ty ľud môj nebotyčno-podzemný, smiešne vychýrený aj zimomrivo-priteplený, ľud ty môj pracovno-táborový, vínovo-červený, zbojnícko-zbabelý, ľud ty môj žlto-zelený, pod oblôčkom sadený a pritom nebesko-pekelný, japonsko-turecký, ó, ľud, ľud ty môj spisovateľskografomanský, filozoficko-deštrukčný, marxisticko-leninský, weissovskoesdeľovský, ľud ty môj nekonečne dokončený, rýchlo-múdry, ba ešte aj pomalo-hlúpy, ľud ty môj!!! (Vyšlo v BUMERANGU z východu v r.1992, mesačnej prílohe ARÉNY) V denníku je nejcennejší karikaturista Kterého člena vaší redakce si nejvíce ceníte? Těch je samozřejmě mnoho, ale i tak je to karikaturista. Kdyby třeba v The Times vypukla nějaká štraá nemoc, mohl bych si najmout šliv celou novou redakci. Nebyla by sice tak dobrá, ale n a každou profe- si bych někoho měl. Kreslíř politických karikatur však je nenahraditelný. Ve většině redakcí se ne- najde a ni jede n. My máme Petera Brookese, toh o nejlep ší ho karika- turistu v anglick y mluvícím svět ě, pak existuj í ještě čtyři nebo pě t dalších, al e to j e všechn o. Političt í zpravod ajové? Tak é mám e to ho nejle pšíh o, al e po svět ě jich je celkem do st. Kreslíři jsou mnohe m vzácn ější. ( vy ňaté z rozhovoru s Petrom Stothardom, šéfredaktorom najstarších britských novín T he Times, Lidov é noviny, ) Interviw s ľudom JA: Je pravda to, čo sa medzi ľudom hovorí, že ty, ľud môj rosno-slnečný, si zároveň ešte aj plamenno-vodný? ĽUD (môže sa dešifrovať ako Ľudový umelecký dokument): Boha ti nebeského naháňam, ty somár jeden, ešte vždy ti po rozume chodia také vtákoviny? JA: Veďže mi tak príkro nenadávaj, ľud ty môj dvojvaječný ĽUD: Krista ti trojrozmerného, načože by si mi bou, také hovadisko hovadské, ja, ľud, si vystačím sám. Ale keď mi zdražíte pivo a salámu, zazvoním ja vám ešte kľúčikmi, až zazvoním! JA: Ľud môj skromno-blahý, povedz že mi, čože ešte čakáš od budúcnosti, tej matky múdrosti? ĽUD: Matka múdrosti je opakovanie, ty vole-toto slovné spojenie sa síce nezhoduje v rode, ale v páde a čísle áno, ty debil! Máš ešte dačo?! JA: A načo? Vasiľ TUROK Vladimír JIRÁNEK

4 strana 4 MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ SATIRICKEJ KRESBY na tému NOVINY KOŽUCHOW (Poľsko) 2007 Zvláštna cena: Totig M. M. Oglu (Azerbejdźan) Medzinárodná porota 4. ročníka súťaže zasadala v priestoroch KOKiS ZAMEK v Kožuchowe 18. júna 2007 v zložení: Alessandro GATTO, predseda poroty (Taliansko), Fedor Vico (Slovensko), Henryk Cebula, Wojciech Chmurzyński, Jacek Fedorowicz, Miroslaw Hajnos, Darius Pietrzak, Zygmunt Zaradkiewicz (všetci Poľsko) posudzovala 815 kresieb od 371 autorov z 50 štátov a rozhodla takto. GRAND PRIX: Pawel KUCZYŃSKI (Poľsko) 1.cena: Ross THOMSON (Anglicko) 2.cena: Jacek FRACKIEWICZ (Poľsko) 3.cena: Slawomir LUCZYŃSKI (Poľsko) Porota ešte udelila 10 individuálnych cien a doporučila jednotlivým sponzorom súťaže ďalších 15 kresieb na udelenie zvláštnych cien, medzi nimi aj Břetislavovi Kovaříkovi z Českej republiky. Grand prix: Pawel KUCZYŃSKI (Poľsko) Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, mal som tú česť byť v porote súťaže a tak aspoň uvádzam, že Zvláštna cena: Jalal PIRMARZABAD (Iran) zo Slovenska súťažilo, avšak bez úspechu, päť autorov, z Českej republiky 10, kým napr. len z takého Iránu ich bolo 25 a o Poliakoch ani nehovorím. Ceny sa v Kožuchowe odovzdávali v septembri, no podľa informácií, ktoré sa mi dostali do uší, bolo to, žiaľ, naposledy... Porota (zľava): J. Fedorowicz, Elzbieta Fit, tlmočníčka taliančiny pre predsedu poroty (A. Gatto, stojí vedľa), F. Vico, H. Cebula, D. Pietrzak a W. Chmurzyński, inak riaditeľ Múzea karikatúry vo Waršave. Návrh koncepcie hodnotenia vysvetľuje chrbtom otočený M. Hajnos. Milý Federole, Jano VALTER už jsem se vzpamatoval. Když jsem nějak překous, ze můj soukromy dopis tiskneš jako veřejny, tak jsem zase naše l vzadu dalši o Linkovi... Mělo mne na padnout, ze jseš stejnej hajz l jako ja. Aspon vim, jak se teď lidi cejtej! Konečne - v tom máš pravdu - aspoň tu vystupuju nazorově jako integrálni osobnost. U jsem Inf r" rozesla predsedni tvu ČUKu. z " ó l c Mám ho rozeslat vše odběratelům e-gagu, an bo se ti to snad nep aaciii? Byla by o asi m e a t PF 2008 Jozef STORINSKÝ nejjednodušši cesta, jak o existence Infóra získat v nasi branži širsi povědomost... Jina k je to povedene dílko, jen těch Hanousků a ČUKu je tam na můj vkus přiliš a ještě k tomu moc. Gratuluju a tešim se, ze se dožiju ešte jednoho cisla. ivhan třasoruký ( reakcia Ivana HANOUSKA na 1. č. Infóra) Vojtech KRUMPOLEC

5 Pod názvom ROZUZLENIE chceme postupne predstaviť všetkých našich členov a to podľa abecedy. Rozhodli sme sa predstaviť v jednom čísle INFÓRA vždy aspoň dvoch autorov, lebo neviem, kedy by sa ( pri našej nepredvídateľnej periodicite) dostali na rad mená z konca abecedy, čím mám na mysli nielen seba či Rasťa Visokaia, ale napríklad aj takého Viliama Živického, ak by sa niekedy s UZLOM zaplietol... Marian BACHRATÝ Rodák z Levíc /1952/, detstvo po maturitu prežil v Žiline. Po ukončení Sv.F.SVŠT tvorí a žije v Bratislave. Od založenia KLUBU BRATISLAVSKÝCH KARIKATURISTOV /KBK/ v roku 1986 s P. Gabrišom a I. Danayom je jeho predsedom doteraz. Práca s karikatúrou ho doteraz stála desaťtisíc hodín, tisícky karikatúr, stovky domácich výstav a súťaží, desiatky diplomov a ocenení a jedno krédo: nerobiť humor nasilu. Ceny/uznania: 1.miesto-súťaž vysokoškolákov v karikatúre-bratislava (1973) 3.miesto-súťaž vysokoškolákov v karikatúre-bratislava (1974) Cena poroty-bienále PESCIA-Taliansko (1984) Strieborná medaila za grafiku RIVEIRA DEL CONERO Taliansko (1985) Čestná cena poroty TITAN-ik 99 Bratislava (1999) Cena primátora Piešťan - PIATOK 13-eho - Piešťany - Slovensko (2003) Nominovaný na,,zlatého GUNÁRA,, KREMNICKÉ GAGY- Kremnica-Slovensko (2004) ROZUZLENIA strana 5 Členovi a SK UZOL podľa ABeCedy Ladislav BELICA Jedného dňa, niekedy v polovici roku 1995 mi zazvonil telefón. Skromne a preúctivo znejúci hlas z Trenčína sa informoval, či by mohol poslať kresby do časopisu Bumerang, ktorý som v tom čase redigoval. Odpovedal som mu, že samozrejme a že v záujme časopisu budem len rád, ak budú vhodné na publikovanie. Bol to hlas Ladislava Belicu a odpovedal som mu tak preto, že dovtedy som o jeho mene nič nepočul, no odkedy poslal prvú zásielku, jeho kresby vychádzali v Bumerangu až do roku 1997, kedy časopis zanikol. Potom som mal nejaký čas možnosť predstavovať jednotlivých karikaturistov, ale aj prehliadky kresleného humoru v dvojtýždenníku Euroreport na formáte A3. Noviny však v dnešnej dobe rýchlo vznikajú, ale aj zanikajú, no BELICU (a aj Jana Valtera a Rasťa Visokaia) som ešte stihol predstaviť, ale Boba Perneckého a ďalších už nie. Od toho času už uplynulo takmer desaťročie a ja len zopakujem fakty z toho obdobia, ako mi ich poskytol autor. Podľa nich Ladislav Belica publikoval už pred Bumerangom napr. v Smene nedeľu, v rokoch 1987 a 1989 mal v Trenčíne samostatné výstavy. V r získal v súťaži kresleného humoru bronzový Novomestský osteň, v r získal Zlatý ihlan na súťažnej prehliadke kresleného h u m o r u v P i e š ť a n o c h, medzičasom sa stal členom Slovenskej únie karikaturistov (SÚK) a Európskej únie karikaturistov (FECO). Ilustroval niekoľko knižiek a oboslal množstvo výstav doma i v zahraničí (mimochodom, bol aj úča- stníkom výstav autorov Bumerangu v bratislavskom Štúdiu S, v Trenčíne a v rumunskej Constanci). A keďže ja organizujem medzinárodnú súťaž kresleného humoru na tému PIVO s názvom

6 strana 6 ZLAT Ý SÚDOK, môžem povedať, že súťaž obosialal pravidelne a v jej 5.ročníku v roku 1999 získal zvláštnu cenu poroty. Ak v súvislosti so Zlatým súdkom používam čas minulý, má to smutné opodstatnenie. Ja som s katalógom z minulého ročníka súťaže poslal L. Belicovi aj propozície najbližšieho ročníka. Ladislav Belica mi odpovedal krátkym listom písaným na s troji s týmto obsahom: Čo dodať? Jeho zdravotná situácia je asi príčinou toho, že L. Belica veľmi nekomunikuje, nechce informovať o svojich aktivitách či úspechoch. Môžem teda len predpokladať, že toho bolo viac, než som si stačil ja všimnúť (kresby v časopisoch OS, pražských slovenských LISTOCH a inde, ocenenie na medzinárodnej súťaži karikatúry na tému NEZÁVIS- LOSŤ v ukrajinskom Kyjeve...) Dokonca neviem ani len to, koľko má vlastne rokov, len odhadujem, že má tak okolo päťdesiatky. Ale zo starších informácií viem, že sa narodil v Prostějove a je absolventom Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Je teda autorom-samoukom. Nakoniec, žiadna škola, kde sa dá naučiť kresliť, nenaučí rozmýšľať v rovine, ktorá je predpokladom vzniku dobrého a osobitého humorného či filozofujúceho dielka, ktoré sa občas pomenováva slovkom karikatúra. Na záver ešte nechám o jeho kresbách hovoriť literáta a teoretika kresleného humoru Kornela Földváriho, úryvkom z jeho článku VÝPRAVY PROTI SRSTI v už zaniknutej Národnej obrode, Fotografia z 21.augusta 1997, kedy sa v Trenčíne konala dernisáž výstavy autorov časopisu Bumerang. Bolo to už po zániku časopisu a termín na ukončenie výstavy sme zvolili zámerne preto, lebo Bumerang pod záštitou Pivovaru Šariš začal vychádzať s pravidelnou dvojtýždňovou periodicitou v roku 1994 práve a zámerne 21. augusta. Na snímke vľavo stojí Ladislav Belica, vedľa neho Miroslav Vico so synom Jurkom (v tričku s logom Bumerangu) a domácimi organizátormi. Vážený pán Vico, veľmi srdečne Vás pozdravujem a chcem zaželať do nového roku 2008 veľa zdravia, nápadov, tvorivých síl a šťastia. Choroba mi bráni v kreslení, tak aspoň ľavou rukou píšem na stroji. Mrzí ma, že Zlatý súdok môžem len pozdravovať, ešte som si vybral námety na ďalšie kolo, ale to už je všetko. Pozdravujem aj ostatných, ktorým to môžete odkázať. V úcte kde sa zaoberá profilom Ladislava Belicu medziiným takto: Ladislav Belica nie je povrchný vtipkár podenkových tém a lacnej komickej deformácie. Je civilne umiernený, bystrý pozorovateľ, ktorý pátra skôr pod hladinou a všíma si námety so širším záberom. Úhľadné a vizuálne uspokojujúce kresby poskytujú priestor na zamyslenie o nástrahách psychického ustrojenia v nás či o drobných filozofických paradoxoch okolo nás. Recept na riešenie neposkytuje, len nám k nemu odomyká cestu. To všetko s ľahkým nádychom poetickej nostalgie človeka, ktorý si začína uvedomovať márnosť všetkého, no nerezignuje a hľadá príťažlivé črty v čoraz pochmúrnejšej tvári sveta. Fedor VICO

7 strana 7 Karol ČIŽMAZIA Začiatkom novembra minulého roka som sa zúčastnil v pražskom Mánesi valnej hromady Českej únie karikaturistov (ČUK) ako jej čestný člen. Každoročnou súčasťou tohto zhromaždenia je aj výstava jubilantov a tiež odovzávania Výročných cien ČUK (Řád bílé opice) zaslúžilým členom. Tentoraz si prevzali cenu Jiří Slíva za tvorbu a Robert Radosta, dlhoročný prevádzkovateľ a garant Salónov kresleného humoru v Malostranskej besede, ktorá je teraz v rekonštrukcii. Na snímke J. Slíva (spovedá ho B. Kovařík predseda ČUK) a R. Radosta v zajatí forografov. Ja som však doniesol do Prahy aj inú cenu a to tú najhlavnejšiu (Grant prix) z minuloročného, 13. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO- Zlatý súdok. Václav Linek si 1.apríla do Prešova pre cenu neprišiel a tak som mu cenu odovzdal na tomto fóre, kde V.Linek dorazil z neďalekého Kolína. Jeho víťazná kresba, je reprodukované vpravo hore. Na snímke (dole) som ja (ten menší) s Václavom Linkom po odovzdaní ceny, aj keď to vyzerá, ako by sme sa o ňu ešte trochu ťahali. Fedor Vico XIV. ROČN ÍK MEDZINÁ RO DN E J SÚŤAŽ E KRESLEN ÉH O HU MO RU NA TÉMU PIVO ZLATÝ SÚDOK POROTA ZLATÉHO SÚDKA JE O TÝŽDEŇ NESKOR Predpokladáme, že ste všetci informovaní o podmienkach tohtoročného 14. ročníka medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému PIVO, ktorá vyvrcholí už tradične 1. apríla v Prešove. V propozíciách, ktoré boli už dávnejšie zverejnené je však uvedený dátum uzávierky 18. február t.r. Porota súťaže však bude až o týždeň neskôr, t.j. v pondelok 25. februára. To znamená, že budeme akceptovať všetky práce, ktoré budú doručené do Šarišskej galérie, ul. Hlavná 51, Prešov. Účasť (po predošlom prísľube) z vážnych dôvodov odmietol Jiří Slíva z Prahy, ale aj Kornel Földvári a nakoniec aj Ivan Popovič (vyvaľuje sa až kdesi v austrálskom Sydney). Ale mám prísľúbenú účasť od pani Arnaudovej, s ktorou mám predbežnú dohodu, že by sme výber z minulého ročníka vystavili (pravdepodobne od 18.marca) v Bulharskom kultúrnom stredisku v Bratislave, ktorého je riaditeľkou. Táto výstava by sa potom premiestnila do Galérie Andreja Smoláka ( býv. Galéria MIRO) v Snine. Prečítali sme si JE HUMOR EŠTE STÁLE NA SMIECH? Tvorcovia publicistickej relácie Ta naše povaha česká (ČT2, ) sa preventívne poistili notickou Někdo to rád hloupé. Je náš humor stále ještě k smíchu? A celkom oprávnene dali hlavné slovo tvorcom a protagonistom periodík typu Trnky-brnky, ktoré reprezentujú tie najspodnejšie a najprízemnejšie žánre humoru, aký sa rodí v pohostinstvách (doslova) najnižšej cenovej skupiny, tam prežíva a tam sa aj vracia. A akýmsi zázračným spôsobom aj vo veľkej časti obyvateľstva rezonuje. Pritom česká krčma vždy hýrila zdravým humorom, bola miestom, kde sa rodili protirežimné nálady podnecované práve humorom. Dokázali sa tam inšpirovať veľkí duchovia národa a predovšetkým humoristi, či už to bol Burian, Hašek, Hrabal a pred nimi i po nich celý rad ďalších. Zrejme v súčasnosti ide o súhru a synchronizáciu nevkusu celého životného štýlu, ktorý reprezentuje zmaterializovanie života a zglajchšaltovanie celého kultúrneho frontu, ktorý reprezentujú komerčné rozhlasové i televízne stanice a vo veľkej miere bulvár všetkého druhu, vrátane hlúpej a prvoplánovej reklamy. A tiež prejavy nekultúrnosti správania sa politických predstaviteľov na všetkých úrovniach. A tak sa tvorcovia pokúsili naznačiť, že stále je tu aj alternatívny, zdravý a plnohodnotný humor (a v prípade Českej televízie i Českého rozhlasu, v prípade celého radu divadiel, to vôbec nevyzerá s humorom beznádejne), napriek tomu sa nedarí dostať do života jediné humoristické periodikum. Z veľkého množstva karikaturistov sa len niekoľkí môžu prezentovať v dennej tlači. Ale tvorcovia relácie sa až tak ďaleko nedostali, vlastne rezignovali a konštatovali, že takýto je status quo a vydavatelia aj autori toho, čo je na trhu, sú spokojní, darí sa im v tejto oblasti podnikať a podnikanie má prinášať zisk. Teda zisk zrejme dokážu vytvoriť, v opačnom prípade by sa na trhu neudržali, tak ako sa v českých krajinách ani na Slovensku neudržal nijaký kvalifikovaný a dôstojný humoristický časopis. A tak z úvahy o humore zavanul smútok a beznádej nielen preto, že neexistuje nijaké východisko, ale aj z toho, s akou pokorou tento stav tvorcovia relácie konštatovali. Miroslav Vico (vyšlo ako úvodník v týždenníku MOSTY ) Andrej MIŠANEK Vysoká škola hotelová v Prahe, katedra mediálnej komunikácie usporiadala výstavu s názvom HUMOR V GASTRONÓMII. Vernisáž výstavy sa uskutočnila v Galérii CHODBA priamo v budove Vysokej školy hotelovej vďaka spolupráci s Českou úniou karikaturistov, Slovenskou úniou karikaturistov, Združením karikaturistov UZOL a láskavým prispením českých a slovenských karikaturistov, žijucich v Nemecku a USA. Foto: Jan Koutek Na snímke organizátor výstavy doc. Peter Stoličný (vpravo) a zástupcovia autorov, osobne prítomní: Jarda Skoupý (z Kolína) a Olinka Pazeríni (pije víno) z Bratislavy. Členovia z. UZOL sa asi zdržali v nádražnom bufete v Kysaku.

8 O dobrých jen dobře / James Kemsley + Doňo Doněv - zemřeli In memoriam - James Kempsley (Austrálie) S velkým smutkem oznamujeme, že James Kempsley zemřel ve věku 59 let 3. prosince ve svém domě v Australii. Po mnoho let kreslil dlouhá léta vycházející comics-strip Ginger Meggs, který převzal v roce Psal knihy a nakreslil mnoho cartoonů. Jedna kniha, kterou stvořil v rychlosti, aby stihl termín, mu vydělala na koupi prvního domu. Jeho tvorba byla oceněna Cenami Stanley a nominacemi, ktere k ní obdržel. Byl inspirací australské cartoonistické asociace, kde sloužil jako velmi činný, efektivni prezident. Jako prezident australského výboru FECO byl výborným reprezentantem myšlenek, které FECO reprezentuje. Mně osobně byl James obrovskou podporou, když jsem vedl FECO, za což jsme mu byl velmi vděčný. strana 8 Miro JANKES Zúčastnil se vůbec první FEC0-konference v St. Just-le-Martel, kde se představil jako nejvic entuziastický, tvořivý a nápomocný účastník. James navštívil cartoonistické události v Británii, USA a Evropě, při čemž si vytvořil řadu kamarádství. Měl mnoho přátel v UK, což bylo výsledkem jeho návštěv v Ayr a v Shrewsbury a také v cartoonistické hospodě v Londýně. Diky Jamesovi byly blizké vztahy mezi ACA a Klubem cartoonistů Velké Britanie, s vzájemnou výměnou cartoonistických článků mezi ACA, INKSPOT a CCGB (V. Británie) Jester magazine. Také udržoval pevné spojeni mezi ACA a National (národni) Cartoonistickou Společností v USA. Byl nadšený z nápadu Světového šampionátu cartoonistů a chtěl pomoci FECO vytvořit jednou takovou soutěž. Jeho smutná motor-neurone nemoc bohužel v tomto směru zastavila vývoj. Nepřál si, aby jeho zdravotní problém byl široce publikován a potichu ustoupil z angažmá v australském spolku cartoonistů ACA. Mnoho mezinárodních cartoonistů mu přispělo dražbou obrázků, a tak získali finance na jeho léčbu u specialisty v Indii. Nemoci však podlehl. FECO zasílá svoji nejhlubší soustrast jeho manželce a rodině. Byl to velmi zvláštní chlapík a bude velmi postrádán všemi, kteří ho znali. Roger Penwill, FECO Velká Británie. Aleš VYJÍDÁK In memoriam Doňo Doněv (Bulharsko) V pokusu o cartoonistickou revue tábora míru (chvályhodný pokus Bulharů při Gabrovu z půlky 80. let) začal v r vycházet tlustý a výpravný (relativně úspěšný) čtvrtletník Apropo. A dnes může být užitečné v něm občas zalistovat. Připomenete si jména a typické kresby autorů, na něž jste mezitím docela zapomněli. A objevíte první obrázky a jména autorů, která vám tehdy opravdu ještě nic neříkala. Když jsme se snažili vypátrat o něco více než pár řádek, které sepsal o zesnulém Doněvovi bulharský FECOšéf Ivailo Cvetkov, našli jsme jméno Doněv hned v Apropo číslo 1/ to je to s Bornovou obálkou. Vedle obrázků, které přetiskujeme se tam v rozhovoru mj. novinář významného bulharského karikaturisty ptá autora vynalézavě: Který okamžik ve vašem životě byl nejšťastnější A on, nezadumajus, odvětil: Bylo to v sále jednoho kina. Ohlédl jsem se a uviděl, že se všichni diváci usmívají. V tom je jeho postavení podobné našemu Adolfu Bornovi neb veřejnost vnímá i Doňo Doněva spíš jako autora legrace pohyblivé než obyčejných vtipů. Ale tak je tomu i jinde ve světě. Těžko se (dle autora zmíněného článku) najde země, kde by nebyly publikovány jeho kresby, resp. nepromítaly se jeho filmy. Některé z nich se objevují v toptenech či v nejlepší stovce vybraných animovaných filmů ve své době. Asi jeho dílo Laco TORMA PF 2008 Roman JURKAS

9 strana 9 bude znát kreslíř a filmař Ivan Popovič. V nám dostupných publikacích nebo encyklopediích autorů cartoons jsme ho nenašli. Ani v té poslední bulharské. Ale našli jsme jeho obrázek na obálce brožury Bulgarie-Europa (viz). Doňo Doněv se narodil v r v městě Berkovica. Jeho prvý animovaný film vznikl v r Natočil přes stovku filmů. Byl autorem nejznámějšího bulharského animovaného seriálu Three fools (Tři blázni). Jako profesor na Bulharské filmové akademii vyjížděl učit na různé akademie v Evropě a USA. Získal řadu ocenění. Před padesáti lety stál u vzniku humoristického časopisu Stršel, kreslil pro Pogled, Večerny novini, Trud, Trimata glupatsi, Monitor, Telegraph a další. Tu by som chcel na materiál o Donovi Donevovi, ktorý sme prebrali z českého e-gagu, naviazať mojimi stretnutiami s týmto autorom, i keď neboli nikdy osobné. Doňo Donev totiž viackrát oboslal súťaž Zlatý súdok svojimi kresbami na tému PIVO (v rokoch 2000, 2003 až 2005 a v roku 2007). V 9. ročníku súťaže, v roku 2003 získal za kresbu so štafetovými bežcami (vľavo) 1. cenu a iba ochorenie mu zabránilo v ceste do Prešova, ako ma vtedy informoval člen poroty Andrej Bogojavlenski z Bulharska. A kresba (vpravo) z roku 2007 bola reprodukovaná zhodou okolností na poslednej strane katalógu k minuloročnému 13. ročníku súťaže... Fedor Vico, konateľ súťaže Zlatý súdok PF 2008 Břetislav KOVAŘÍK PF 2008 Vlado MEŠÁR Ševčík jako živý Jedenácteho února slavíval Igor Ševčík (na foto) narozeniny. Jeho přátelé je s ním slaví dál, jako by se na jeho hrob nechumelilo. Vždycky první sobotu po tomto datu. Letos to vyšlo na v restauraci, jejíž interiér navrhnul a kterou Igor vyzdobil svými freskami - v První pivní tramwaji na konečné elektriky č.11, kde nedaleko odtud Igor bydlel. K správe z e-gagu dodávame, že Igor Ševčík (nar. 1951) pochádzal z Trenčianských Mitíc, bol o.i. predsedom poroty 5.ročníka Zlatého súdka a od jeho úmrtia (r.2003) je na tejto medzinárodnej súťaži každoročne udeľovaná aj cena Igora Ševčíka pre autora zo Slovenska. Ľubomír KOTRHA Peter SEDLÁK Kobra Niektoré propozície a termíny súťaží kresleného humoru, ktoré by ste mohli stihnúť 8. bienále na tému HUMOR A VÍNO, JONZAC 2008, Francia Termín: 1.apríl 2008, max. 3 práce, formát A3 Adresa: Humour et Vigue BP 43, 17502, JONZAC Francúzsko/FRANCE Infor.: SICAF Intern. Digital Cartoon Competition 2008, Kórea Téma: voľná Príspevky posielať len om (len digitálne karikatúry a komix) Termín: Propozície sú pre mňa (ako menej zdatného v PC a ešte aj neznalého anglický a už vôbec nie kórejsky jazyk) tak komplikované a rozsiahle, že pre prípadných vážnych záujemcov iba uvádzam kontakty, kde môžu získať všetky informácie: International Editorial Cartoon Competition, Ottawa, Kanada 2008 Téma: Rewriting history (PREPISOVANIE DEJÍN) Termín: , max. 3 práce Ceny: 1500, 750 a 500 kan. dol. Adresa: 8. Int. Editorial Cartoon Competition Canadian Comitee for World, Press Freedom Suite Sparks Street OTTAWA ON, Canada K1R 7S8 2. Cartoon Competetion CORUM, Turecko Téma: Arewe going to burn of freeze? (Zhoríme, alebo zmrzneme?) -o zmenách klímy na našej zemeguli Počet: max. 5 orig. prác, formát A4, max.a3 Termín: Zaslané práce zostanú v archíve Corum Journalists Ceny: 1000, 800 a 600 YTL a 3 uznania po 300 YTL Adresa: Karikaturculer Dernegi Corum Temsilciligi Corum Gazeteciler Cemiyeti, Turgut Ozal is Merkezi Kat: 1 No 81, C O R U M, Turecko/TURKIYE

10 strana 10 VII. International Cartoon Contest Tabriz - Írán Svět je plný rozdílů - státních, jazykových, rasových, náboženských atd. A o tom je téma 7. ročníku soutěže. Téma: a) Solidarita - b) Free. Počet: neomezený! Formát: A4 - A3. Posílání: a) běžnou poštou, b) em: scanned in 200 dpi resolution. Na (s)obrázky: full name, address, tel, . Vracení: Ne Katalog: vybraným autorům společně s katalogem VI. ročníku festivalu (téma King). Výstava: vybraných prací v městě Tabriz Deadline (termín): Jury: rozhodne Ceny: I. cena: Gold Medal (real gold) + Diploma + Gift Package + Statue; II. cena: Silver Medal (real silver) + Diploma + Gift Package + Statue; III. cena: Bronze Medal (real bronze) + Diploma + Gift Package + Statue; 10 prací: Diploma + Gift Package + Statue. Also Diploma + Gift Package + Statue will be assigned for three cartoon in category Free. Adresa: Tabriz Cartoonists Association, Azerbaijan Cartoon Museum, Former Tabriz Estate Library, Golestan Garden, Tabriz, Iran Zip Code: Info: e -mail: Website: Kornel FÖLDVÁRI 19. mezinárodní výstava satiry - Trento, Itálie 19. International Satire Exhibition «Trento between reality and madness» Téma: Vogliamo la luna = We want the moon (česky cca: My chceme měsíc) We aim at all the artists not overwhelmed by the current rampant savagery, but still able to look at the present world with critical realism and at the same time, wanting the moon. We want to be open minded to the ideals and the dreams. Staré dobré Trento, jehož mnohé katalogy už se štosují v archívech českých karikatutistů, je zase tady. A je to nejen výstava, ale i soutěž. Počet: neomezený, originály, striktně tématické. Formát: max. A3. Ceny: 1. cena: 1000,- Euro 2. cena: 700,- Euro 3. cena: 500,- Euro Cena návštěvníků: 300,- Euro Adresa: Studio d'arte Andromeda via Malpaga 17, Trento - Italy, Deadline (termín): Vracení: na požádání Studio Andromeda si vyhrazuje možnost vytisknout katalog s vybranými pracemi. Infoweb: III. Concurso de Humor Gráfico "SANTOMERA 2008" - Santomera, Španělsko Téma: Tolerance k ostatním (jiným) kulturám ( Tolerance to other cultures ) Počet: max. 2 práce dosud nepřihlášené do jiných soutěží. Počítačová grafika: Top quality prints of works achieved by digital tools will be considered originals as long as the author sings them, and with the indication that it is Print nº 1. Formát: max. A3 /30x42 cm/ Ceny: 1. cena: 900; 2: cena: 600 a 2 x 3. cena: po 150 EUR Zadní strana - běžné identifikační a kontaktní údaje autora včetně krátké biografie. Uzávěrka: ve 14 hod. Katalog: neuvedeno Výsledky: Výstava: vybraná díla od 1. do v Casagrande, Santomera. Vrácení kreseb: Ano, kromě oceněných. Adresa: III CONCURSO DE HUMOR GRÁFICO "SANTOMERA 2008" Ayuntamiento de Santomera CASAGRANDE (Inmigración) c/ Cuatro esquinas, Santomera; Murcia; ESPAŇA Intern. Contest of Caricature and Cartoon Vianden Luxembourg ( ) Les Amis Château de Vianden a. s. b. l. a Museum of the Caricature of Vianden zvou autory výtvarného humoru k soutěži na téma The life at the medieval castle - Život na středověkém hradě Deadline: Ceny: 2000, 1500 a 1000 Ä 4x: Honorable diplomas + 1x Cena publika: 500 Ä Počet: 3 práce via internet na adresu: Nutno doprovodit informacemi o autorovi: first name, name, complete address, , phone and the title of each work. Techn. podmínky: format JPEG, good quality a max. 500 KB na obrázek Jury: z obdržených prací vybere 120 děl a vyzve autory k zaslání origi-nálů na výstavu a do katalogu (by mail of the originals for the choice of the prizes and the publication in the catalogue. All these 120 originals will be shown in the exhibition.) Formát: A4 (210x 297mm) a A3 (297x420mm), kvalitní papír, bez paspart. Na zadní str. veškerá data. Pripomínam e základné údaj e medzinárodne j súťaž e na tému ŽEN A (European Cartoon Contest WOME N ), ktor é s me Vám komplet ne (aj s prihlasovacím formuláro m) posal i už : Te rmí n je 1. mare c 2008, je mož né pos lať max. originály 5 kresieb Ceny s ú 500, 300 a 200 euro+ ďalšie Adresa: Cartoon ale D e vrow Pla To on Beuckels Poekedor p 27 B 9880 Aalter-Poeke Belgi cko / BELG IUM INFÓR Radek STESKA Fedor VICO spravodaj Združenia karikaturistov a priateľov humoru UZOL. Vychádza nepravidelne s pravidelným meškaním. Redakcia: Peter Sedlák a Fedor Vico. Zostavil a graficky upravil: Fedor Vico, počítačivé spracovanie: Bohdan Vico. Niektoré materiály sú použité z e-gagu, internetového spravodaja Českej únie karikaturistov s láskavým súhlasom edytora. Svoje príspevky posielajte na adresu: alebo na tieto kontakty: Peter Sedlák, Smetanova 12, Prešov, mobil: 0905/ resp. Fedor Vico, Weberova 2, Prešov, tel.: 051/ , mobil: 0904/225701

Mozart & Bratislava To

Mozart & Bratislava To Spravodaj c 164 Motto: Život zvíťazí nad smrťou, láska zdolá nenávisť, slovenský národ zvíťazí nad úkladmi nepriateľov. Pred nami katakomby a milióny mučeníkov, zástupy vyznávačov. My sa práce a boja nebojíme,

More information

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 Listy SLOVÁKOV A ČECHOV, Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 6 2015 ktorí chcú o sebe vedieť viac Martin Guzi Fico a Smer odmietajú kontrolu Soňa Gabzdilová Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948 (I. časť)

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

HALO 31 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 31.

HALO 31 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 31. Hello Friends, HALO 31 Zdravíme Vás opět s novým číslem časopisu Halo. Máme za sebou vydání posledního nosiče Depeche Mode a před sebou velké letní prázdniny a dovolenou. Připravili jsme pro Vás v tomhle

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Miron Zelina: Školská reforma je proces... Štefan Porubský: Nieko¾ko poznámok k školskej reforme 08 z aspektu primárnej edukácie O UÈITE¼OVI Jaroslava Vašutová: Uèitelé

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

More information

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca

OBJEDNÁVKA. na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca OBJEDNÁVKA na časopis Zdravotnictví a sociální práce / Zdravotníctvo a sociálna práca Vychází 4 - krát ročně. Cena za kus 1,60 EUR/50 Kč. Celoročné předplatné: 6 EUR/200 Kč. Pro studenty zdravotnických

More information

ZBORNÍK SCENÁROV PODUJATÍ pre deti a mládež

ZBORNÍK SCENÁROV PODUJATÍ pre deti a mládež 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC ZBORNÍK SCENÁROV PODUJATÍ pre deti a mládež Tlačový výstup

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

Language and The Environment TOM I

Language and The Environment TOM I GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Language and The Environment TOM I Language and The Environment 1 2 3 Language and The Environment TOM I pod redakcją Urszuli Michalik i Mirosławy Michalskiej-Suchanek

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Middle Ages to the End of the 18 th Century Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

More information

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

River Gallery Zuzana Danková +421 948 663 007 dankova@rivergallery.sk ALENA ADAMÍKOVÁ ROZPRÁVAČI PRÍBEHOV

River Gallery Zuzana Danková +421 948 663 007 dankova@rivergallery.sk ALENA ADAMÍKOVÁ ROZPRÁVAČI PRÍBEHOV River Gallery Zuzana Danková +421 948 663 007 dankova@rivergallery.sk kto sme River Gallery je súkromná galéria zameraná na prezentáciu výtvarného umenia širokej verejnosti. Dôraz je na výbere umeleckej

More information

ISBN 978-80-971318-4-5

ISBN 978-80-971318-4-5 ISBN 978-80-971318-4-5 Panoráma Považia z kláštora na Veľkej Skalke / Benedictine monastery Veľká Skalka Benediktínsky kláštor Rajhrad / Benedictine monastery Rajhrad Vitajte! Kdesi som čítal, že kto nepozná

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information