ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ICEBREAKERS STUDENT S BOOK A 1.1. Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ICEBREAKERS STUDENT S BOOK A 1.1. Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ"

Transcription

1 ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ICEBREAKERS STUDENT S BOOK A 1.1 Aysun KOLCUOĞLU Mahmut ÖZLÜ Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 31 sayılı Kurul Kararı ile öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süre ile Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir.

2 Harf Eğitim Yayıncılığı Limited Şirketi Reşit Galip Cd. Hatır Sk. 23/2 GOP - Çankaya ANKARA e-posta: web: Harf Eğitim Yayıncılığı Editör Fırat ARSLAN Dil Uzmanı Evren ONUR Görsel Tasarım Uzmanı ve Teknik Yönetmen Hatice Ayan Program Geliştirme Uzmanı Murat TÜRKMEN Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Burçe Evrim DÖNMEZER Rehberlik ve Gelişim Uzmanı Pınar ALTINIŞIK Görsel ve Teknik Hazırlık Harf Eğitim Yayıncılığı ISBN:

3 İSTİKLÂL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, Medeniyyet! dediğin tek dişi kalmış canavar? Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. Doğacaktır sana va dettiği günler Hakk ın... Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak! diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na şım; O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk a tapan, milletimin istiklâl! Mehmet Âkif ERSOY 3

4 ATATÜRK ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! 4

5 Mustafa Kemal ATATÜRK

6 6

7 ORGANIZATION OF THE STUDENT S BOOK Name of the theme THEME 2 YOUTH Theme cover page (Theme cover page gives a brief idea of the theme) Before you start: What s your favourite cloth? Do you like shopping? How do you feel today? Who is your favourite good looking celebrity? In this theme you will learn to talk about your clothes to describe people to express your opinion to ask and give the price of something to write a description of a person to talk about your feelings to talk about the names of your personal items and write about them to describe objects (big, small, large, red) Each theme has Before you start questions to introduce the theme. Students answer them as warm up questions to get ready for the theme. In this theme you will learn... is the target to be accomplished at the end of the theme. 29 the names of the objects and the colours. Each theme has three parts: Part A, Part B and Part C All themes start with a vocabulary activity. THEME 1 A Person and the Society PART A: Hi everybody! 1. VOCABULARY A. Look at the pictures and answer the question. What part of the day is it? Write them under the correct pictures. x. It s a big box. Look! This is my umbrella. It s white. It s really nice,. What s that? il case and that s my brown backpack. It is over there. It s black and white. Where is my purse? LISTEN activities enable students to learn and practice both pronunciation and the usage of the points taught throughout the theme. B. How do people say goodbye and greet each other? Write in the correct blank. Bye Good night See you Good morning Hello See you later Take care Good afternoon Hi See you tomorrow Good evening Goodbye Have a nice weekend urse. are. Hi everybody! B. Listen and repeat the numbers PRONUNCIATION eleven twelve thirteen fourteen fifteen A. Listen and repeat the numbers Notice the difference. thirteen - thirty sixteen seventeen eighteen nineteen fourteen - forty B. Listen and put a tick in the twenty twenty-one twenty-two correct box ten twenty thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety one hundred READ A. Listen and read. Jack: Hello. My name is Jack. What s your name? Sue: Hi, Jack. My name is Sue. Are you the new student? Jack: Yes, I am the new student in the course. How old are you? Sue: I m twenty-one. And how old are you, Jack? Jack: I m twenty-four. What s your phone number, Sue? Sue: It s What s your address, Jack? Jack: Sue: Thanks. See you tomorrow, Jack. Jack: Bye. Take care. B. Read again and write J (for Jack) or S (for Sue). 24 years old the new student 21 years old 9. SPEAK Talk in pairs. Ask and answer. What s your It s phone number? 10. PRACTİCE Write questions for the given answers. 1.? 3.? I m 15. Fine, thanks. And you? 2.? 4.? It s It s PART A READ activities enable students recognition and comprehension. Also, enable them to see the topics in a context LISTEN A. Before you listen, tell the class what the pictures show. Circle the correct one. 1. Greetings 2. Saying goodbye 3. Both SPEAK activities enable students to practice the topics within different speaking activities like; dialogues, group or pair works, role plays etc. PRACTICE activities help students to reinforce the learned subjects in a written form and write T (for true) green. Sorry = when you don t understand someone Opps! = when something goes wrong Here you are = when you are giving something to someone Grammar Reference page 94 (Part B-11) 11. PRACTICE Students notice the grammar points, new vocabulary and sometimes some phrases by looking at the noticeboards. Grammar reference notifications give a direction About me to the students about where to Bfind the grammar explanations and rules. As well as it gives opportunity to find the rules, by completing, filling etc. PART Complete the dialogues. 1. Tony: Is your book, David? David: No,. My book is over there. 3. Jack: What colour your pencil case? Sue: It s orange and green. Jack: Is your pencil case? 7

8 CONTENTS STUDENT S BOOK LAYOUT... 7 HELLO... 9 THEME 1 A PERSON AND THE SOCIETY PART A: Hi everybody! PART B: About me PART C: Me and my family THEME 2 YOUTH PART A: Teenagers clothes PART B: Teenagers appearance PART C: Teenagers feelings and favourites THEME 3 JOBS PART A: What do you do? PART B: I want to be an artist PART C: My schedule THEME 4 PERSONALITY AND CHARACTER PART A: Me, My Likes & Dislikes PART B: Everyday Life PARTC: A busy person THEME 5 TOURISM PART A: Downtown PART B: Do you like your house? PART C: Sightseeing THEME 6 DREAMS AND PLANS PART A: What s your dream holiday? PART B: Time to travel PART C: Would you like to go on a holiday? GRAMMAR REFERENCE PAGES VOCABULARY LIST REFERENCES

9 HELLO! 9

10 HELLO! 1. WHAT S THIS IN ENGLISH? Tell the class. A. Look at the pictures and write the English word under each picture. Then, listen and check your answer. B. Do you know any other English words? Write them down. 10

11 Introduction: Hello! 2. HOW DO YOU SPELL? A. Listen to the alphabet and repeat. The English Alphabet B. Remember the words in 1A. Listen to the dialogues and check your spelling for the words in 1A. e.g. A: How do you spell? B: It s L-E-M-O-N-A-D-E 3. COUNTRIES AND NATIONALITIES A. Match the names with the countries in the photos. FRANCE TURKEY SWEDEN ENGLAND ITALY SPAIN B. Fill in the chart. COUNTRY France Germany Portugal Turkish Japanese Mexican NATIONALITY 11

12 Introduction: Hello! B. Read the dialogue. Then, choose a country from the chart. Act out the dialogue as in the example. Take turns. e.g. A: Where are you from? B: I m from Turkey. I m Turkish. 4. HOW DO YOU DO? Look at the picture and tell the class. What are they doing? A. Read the dialogue and check your answer. Melis: Hi George. Welcome to our country. George: Hi Melis. Glad to be here. Melis: This is my mother Eda Türkmen. And this is my father Erkan Türkmen. George: How do you do Mrs Türkmen? Eda: Nice to meet you, George. Come on. Let s go in and have a rest. B. Complete the dialogue. Lucy: Hi. I m Lucy.? Michael: My name is Michael. Lucy:? Michael: I m from New York. Lucy: I m from London. Nice to meet you, Michael. Michael:, Lucy. 12

13 THEME 1 A PERSON AND THE SOCIETY Before you start: How do you greet people? What is your lucky number? Where is your best friend from? What have you got in your class? In this theme you will learn to greet people to introduce yourself and meet others to give and ask personal information to use numbers to talk about your relationships to write about your family to talk about your personal belongings to describe objects (name of the object and its colour) 13

14 THEME 1 A Person and the Society PART A: Hi everybody! 1. VOCABULARY A. Look at the pictures and answer the question. What part of the day is it? Write them under the correct pictures. B. How do people say goodbye and greet each other? Write in the correct blank. Bye Good night See you Good morning Hello See you later Take care Good afternoon Hi See you tomorrow Good evening Goodbye Have a nice weekend 2. LISTEN A. Before you listen, tell the class what the pictures show. Circle the correct one. 1. Greetings 2. Saying goodbye 3. Both

15 Hi everybody! B. 1. Listen to the three dialogues and find the pictures. 2. Complete the dialogues. Then listen and check your answers. Dialogue 1: Scott : Good, Jill. Jill : Hi, Scott.? Scott : Not bad.? Jill :, thanks. Dialogue 2: Paul :, Jim. Jim :, Man. How is it going? Paul : Hmm. Not much. What? Jim :! Dialogue 3: Mrs Ignes : Good, Mr Dupont.? Mr Dupont :, Mrs Ignes. I m. And you? Mrs Ignes : I m very, thank you. PART A 3. SPEAK Read the dialogues again in B2. Choose a dialogue and act out. Talk in groups of three and act out similar dialogues. Good afternoon Scott. Not bad. Hi James. How is it going? 4. VOCABULARY-Classroom objects A. Match the photos with the names of the objects television whiteboard duster poster window door table desk clock 4 5 computer bookcase calendar board marker 6 7 B. Look at the picture and write the number of the objects on the picture

16 THEME A Person and the Society 1 5. LISTEN - Classroom instructions A. Look at the picture. Who are they? Where are they? B. 1. Listen and repeat. Be quiet, please! What does this word mean? I don t understand. Close your books. Can I go out? Clean the board. Listen to the CD. Can you repeat that, please? 2. Who usually says these phrases? Teachers or students? Write T or S in the correct box above. 6. VOCABULARY- Numbers A. 1. Listen and repeat. 2. Write the number in the correct box. zero one two three four six seven eight nine ten five 16

17 B. Listen and repeat the numbers eleven 16 sixteen 20 twenty 10 ten 60 sixty READ 12 twelve 17 seventeen 20 twenty 70 seventy thirteen 18 eighteen twenty-one 30 thirty 80 eighty A. Listen and read. Jack: Hello. My name is Jack. What s your name? Sue: Hi, Jack. My name is Sue. Are you the new student? Jack: Yes, I am the new student in the course. How old are you? Sue: I m twenty-one. And how old are you, Jack? Jack: I m twenty-four. What s your phone number, Sue? Sue: It s What s your address, Jack? Jack: Sue: Thanks. See you tomorrow, Jack. Jack: Bye. Take care. B. Read again and write J (for Jack) or S (for Sue). 24 years old the new student 21 years old 14 fourteen 19 nineteen 40 forty 90 ninety fifteen twenty-two 50 fifty 100 one hundred 7. PRONUNCIATION Hi everybody! A. Listen and repeat the numbers. Notice the difference. thirteen - thirty fourteen - forty B. Listen and put a tick in the correct box PART A 9. SPEAK Talk in pairs. Ask and answer. What s your phone number? It s PRACTİCE Write questions for the given answers. 1.? 3.? I m 15. Fine, thanks. And you? 2.? 4.? It s It s

18 THEME 1 A Person and the Society PART B: About me 1. VOCABULARY-Countries and nationalities Look at the flags. Do you know these countries? Write the missing letters. P AN H N T EY B Z J P N T Y G R N F N SP N V EZU L H G Y 2. LISTEN Match and write the countries next to the nationalities. Listen and check your answers. Then listen and repeat. Japanese Polish Chinese German Italian Venezuelan French Spanish Brazilian Hungarian 3. READ A. Look at the picture and guess. Where are they from? Read and check your guess. 18

19 About me PART B Paul: Hello, Rositta. This is my friend Simge. Simge, this is Rositta. Rosetta: Hi. Nice to meet you, Simge. Simge: Nice to meet you, too. Rosetta: Where are you from Simge? Simge: I m from Turkey and I m the new student in class 9D. Paul is my classmate. Are you Italian? Rosetta: Yes, I am but I m not in class 9D. I m in class 9C. B. Read again and complete the sentences. 1. Simge is. 2. Rosetta is from. 3. Rosetta is in class. 4. and are classmates. Short forms I am from Turkey= I m from Turkey He is Turkish = He s Turkish They are in the class= They re in the class 4. SPEAK Read the dialogue again and talk in groups. Hi, Jim! This is Maria. Maria, this is Jim. Hi, Jim! Nice to meet you. 5. VOCABULARY-Who is she? A. Listen and repeat. Then write the number of the picture in the box. You can use one picture number more than once celebrity roommate dish friend colleague boss neighbour teacher desk mate B. Complete the sentences with the correct word above. 1. Jennifer Aniston is a TV show. 2. My and I are in room My and I are 15. We are in the same class. 4. Mrs Brennan is our. She is from the USA. 5. Sushi is a Japanese. 19

20 THEME A Person and the Society 1 6. READ A. Look at the photos and find. Who is my famous celebrity? This is Tarçın. It is an American cocker. It s my dog. This is Noémi and Blanca. They are my friends. Noémi is from Hungary and Blanca is Spanish. This is my house. My address is 324 West Main Road Apartment, 8 New York, New York This is John and Mary. They are our neighbours. They are married. They are from the USA. ALL AROUND ME This is my desk mate, Lucy. She is from England. This is Fettuccini. It s an Italian dish. This is Leonardo DiCaprio. He is my favourite celebrity. He isn t a TV show celebrity. This is Tom. Tom and John aren t roommates. They are colleagues. B. Read the text. Then circle the correct one. 1. Fettuccini is /isn t a Japanese dish. 2. John and Mary are / aren t our neighbours 3. Tom and John are / aren t colleagues. 4. Lucy is / isn t English. 5. Are / Is Noémi and Blanca Spanish? C. Read again and answer the questions. 1. Who are my friends? 2. Where is my desk mate from? 3. What is Fettuccini? 4. What nationality is Tarçın? 5. Are John and Mary from the USA? 6. Is Tom married? who - asks about people where - asks about places The USA= the United States of America Single = not married Married= a couple who are a husband and a wife. 20

21 7. PRACTICE About me Grammar Reference page 94 (Part B-7) PART B Complete the dialogues. 1. Ray: Hi! My name is Ray.? Amanda: I m Amanda. Nice to meet you, Ray.? Ray:, too. I m from Canada.? Amanda: He is Charles. He is my. We are in the same class. Charles: Hello, Ray!? Ray: Yes, I am. I m from London in England., Charles? Charles: I m Ruth: you in this class? Jessica: No,. I m in class 9D. Tom in this class. Ruth: he your friend? Jessica: Yes,.Oh! Who? Ruth: They my friends. Thank you. See. Jessica: Goodbye. 8. WRITE Read All around me in 6A again and write all around you. 9. VOCABULARY- Colours A. Listen and repeat. What is this? What colour is it? a umbrella a pencil case a pen a folder a and hat a staple a backpack a purse a notebook an and gift box B. Write the colours in the correct blanks. black white red brown yellow orange blue purple pink green 21

22 THEME A Person and the Society READ A. Look at the picture. Tell the names of the objects and the colours. B. Read and check. Judy: Opps! What s that? Kate: It s my personal box. It s a big box. Look! This is my umbrella. It s white. It s really nice, isn t it? Judy: Yes, it s really great. What s that? Kate: It s my purple pencil case and that s my brown backpack. It is over there. Judy: And this? Kate: Oh! That s my hat. It s black and white. Where is my purse? Judy: What colour is it? Kate: It s pink. Judy: Sorry? Kate: It s a leather pink purse. Judy: Here it is. Here you are. Kate: Thanks. C. Read the dialogue again and write T (for true) or F (for false). 1. It isn t a big box. 2. The hat is orange and green. 3. The purse is pink. 4. It s a black umbrella. Sorry = when you don t understand someone Opps! = when something goes wrong Here you are = when you are giving something to someone 22

23 About me PART B Grammar Reference page 94 (Part B-11) 11. PRACTICE Complete the dialogues. 1. Tony: Is your book, David? David: No,. My book is over there. 2. Brenda: Where is my umbrella? Mother: I don t know. Is your umbrella over there? Brenda: Yes,. Thanks Mum. 3. Jack: What colour your pencil case? Sue: It s orange and green. Jack: Is your pencil case? Sue: Yes,. Jack: Here is. 4. Boy: Dad, what colour your folder? Dad: brown. Boy: Is your folder, over there? Dad: Yes,. 12. LISTEN Listen and choose the correct picture a or b. 1. a. b. 3. a. b. 2. a. b. 4. a. b. 13. SPEAK Work in pairs. Ask and answer. Talk about things you have in the class. What colour is your pen? Is this your pen? Here it is. It s blue. Yes, it is. Thank you. 23

24 THEME 1 A Person and the Society PART C: Me and my family 1. VOCABULARY- Whose is this? Listen and repeat. Write the number of the object next to the words in the list Things in my backpack torch 2 dictionary cell phone watch plane ticket notebook camera sunglasses tissues passport wallet toothbrush towels books 2. READ A. Look at the picture and tell the names of the objects. B. Read the dialogue. Whose backpack is that? Mum: Are you ready for your summer camp? Amy: Yes, I m so happy. My notebook, tissues, camera and my books. I think everything is ready. Mum: Hey, your plane ticket and is that your backpack over there? Amy: What colour is it? Mum: It s black. Amy: No, my backpack is black and orange. Mum: Whose is that? Amy: That is my friend s backpack. It s Sally s. Her backpack is black. Mum: Take these. Amy: What are these? Mum: These are towels and dictionaries. Amy: Oh! Thanks Mum. C. Read the dialogue again and answer the questions. 1. Whose backpack is black? 3. Is Amy happy? 2. Who is ready for the summer camp? 4. What colour is Amy s backpack? 24

25 *Grammar Reference pages (Part C-3) 3. PRACTICE A. Circle the correct one. 1. I/ My am 16. My / I name is Paul. 2. She / Her umbrella is red. 3. A: Who s / Whose dictionaries are these? 4. A: Is this / these your camera? B: They / Their are Sally is / s. B: No, it isn t. It s he / his camera. 5. We are in the same class. Their / Our class is 9D. 6. These / Those aren t my towels. It / They are their / our towels. My towels are here. B. Write the sentences in plural. 1. My favourite dish is pizza.. 2. My friend is from Poland.. 3. This is an expensive camera.. 4. That s my pen.. 4. PRONUNCIATION A. Listen to the words. Notice the difference. books babies watches B. Listen to the words. Tick the sound you hear. books / s / babies / z / watches / ız / buses backpacks cafés bags kisses bosses numbers cats apples phones / s / / z / / ız / 25

26 THEME A Person and the Society 1 5. SPEAK Work in pairs. Ask and answer. Talk about things you have in the class. Whose pencil case is this? It s our teacher s. Are those Jane s pencils? No, they aren t Jane s pencils. These are her pencils. They are here. 6. VOCABULARY- Family members Match each word with a person in the pictures. Then listen and repeat. Phil s a. grandfather b. sister c. father d. grandmother e. uncle Kiyoshi s f. wife g. son Erica Phil a Erica s h. husband i. daughter Carlos s j. father k. sister l. aunt m. mother Kiyoshi Carlos 7. READ A. Look at the title. What is the text about? Me and my family Hi! I think I haven t got a big family. My name is William. I m 38. I m a doctor. I m married to Maria. She is my wife and she is a teacher. She is 30. She is from India. Our daughter is 10. Her name is Jasmine. Jasmine s aunt is Lucy. She is my sister. She is a teacher at the university. She isn t single. She has got a son. His name is Joshua. He is only four and he is the only child. He is my nephew. I haven t got I think= in my opinion the only child= no brothers or sisters nephew= is your brother or sister s son niece= is your brother s or sister s daughter parents= your father and mother a brother. My parents, my mother and father, are Dave and Mary. They are in Glasgow now. We have got a small house. I haven t got a car. My wife has got a car. I love my family! 26

27 Me and my family PART C B. Read about William s family and write the correct names in the blanks. 1. hasn t got a daughter. 2. My parents names are and. 3. is Lucy s son s name. 4. is William s nephew and is Lucy s niece. 5. is Joshua s uncle. 6. Jasmine s parents are and. 7. hasn t got a son. 8. Maria s husband is. *Grammar Reference page 95 (Part C-8) 8. PRACTICE Complete the dialogues with the correct form of have got. 1. A: Is that Mary s son? B: No, Mary a son. She a daughter. 2. I a brother or a sister. I am the only child. 3. Oh, no! We a dictionary. 4. A: you a niece? B: Yes, I. I two nieces. 5. A: Excuse me, you a tissue? B: No, I. A: Lucy a tissue? B: Yes, she. 9. SPEAK A. Talk in pairs. Ask and answer questions about your families. Have got a brother? No, I haven t. I have got a sister. She is 18. B. Now write about your friend s family. My friend has got a sister. Her sister is 18. Where? in= My parents are in Glasgow on= My pens are on the table at= My mother is at home 27

28 THEME A Person and the Society LISTEN A. Valerie talks about her family. Listen to Valerie and take notes in the chart. Name Age Relationship Marital Status Possession Tom married Dan father boat Jack Mike 15 Eva Nicole B. Listen again answer the questions about Valerie s family. 1. Who is Nicole?. 2. How old is Valerie s husband?. 3. Who has got two pets?. 4. How many brothers has Valerie got?. 5. Has Valerie got a sister?. 6. Is her brother, Jack married?. 7. What has Valerie s aunt got?. 11. WRITE- What have you got in your backpack? A. Look at the picture and make a list of things you have in your backpack. Things I have got in backpack my two watches B. Now write about the things you have in your school bag. I have got two notebooks and a pencil case. 28

29 THEME 2 YOUTH Before you start: What s your favourite cloth? Do you like shopping? How do you feel today? Who is your favourite good looking celebrity? In this theme you will learn to talk about your clothes to describe people to express your opinion to ask and give the price of something to write a description of a person to talk about your feelings to talk about the names of your personal items and write about them to describe objects (big, small, large, red) 29

30 THEME 2 Youth PART A: Teenagers clothes 1. VOCABULARY-Clothes A. Listen and repeat. accessories B. Which items can you find in the pictures in A? Find and mark them on the pictures. a green and grey hooded top - a denim coat - blue jeans - a pink skirt - a white shirt an orange dress - green trousers - a pink blouse - a white T-shirt - purple shoes a silver necklace - a black handbag - black sunglasses - blue earrings - black sandals a red bracelet - blue white and red trainers - a grey tie - a grey suit - a grey jacket a black and white hat - a black leather watch - trendy sneakers - a cute T-shirt trousers: they are always plural jeans: they are always plural sunglasses: they are always plural denim= blue jeans trendy= fashionable, new or latest 30

31 Teenagers clothes PART A 2. READ A. Read and find. Where is this text from? What is it about? S e v e n t e e n Today our guest is, my celebrity: Selena Gomez. She is really good looking. What s in her wardrobe? MY wardrobe My white beret is cool. I have got lots of boots but they are not stylish. These ones are very fashionable. This is my favourite top. It is really an elegant top and it s cheap. Isn t it cute? This is my new leather skirt. Leather clothes are very expensive. I like all my leather clothes. I have got four leather skirts. This one is my favourite. These are my denim earrings. They are very trendy. B. Read again and write T (true) or F (false) for the statements. Correct the false ones. 1. Selena s favourite clothing is a top. 2. Selena s earrings are leather. 3. Selena has got purple boots. 4. Leather clothes are cheap. 5. Selena s leather skirt is old. 6. Selena s top is elegant. 7. Selena s earrings are unfashionable. 8. Selena s purple boots are stylish. 31

32 THEME Youth 2 Grammar Reference page 96 ( Part A-3) 3. PRACTICE Rewrite the sentences. 1. This is my new leather skirt. My leather. 2. This is really an elegant top. This top. 3. Those dresses are orange.. 4. This hat is black and white.. 5. I have got new trousers.. 6. Those shoes are red and white.. 7. She has got a denim skirt.. 8. My father s tie is trendy.. 4. SPEAK Work in pairs. Ask and answer about your clothes. What s in your wardrobe? Have you got a denim coat? discount: sale in price try on: wear changing room: a small room to change clothes in a clothes shop. I have got trendy dresses. My favourite is my red dress and it s cheap. Yes, I ve got two denim coats. They are stylish. 32

33 Teenagers clothes PART A 5. LISTEN-Shopping A. Look at the picture. Where are the girls? Listen and write two things Jasmine buys:,. Then listen again and complete the second part. At the clothes shop Jasmine: How is that T- shirt? Lena: Which one? Jasmine: The green one. Lena: It is nice but too dark. How about this? Jasmine: Wow! It is really cute. Thanks. Hey Lena! Look at those skirts. They are really trendy. Excuse me, Can I try these on? Shop assistant: Sure. Which ones? Jasmine: This red skirt and this denim one. Shop assistant: OK. Try them on here in the changing room. *** Jasmine: What do you think of these? Lena: Oh! The skirt is pretty. Err...I think the T-shirt is big. Jasmine: Have you got a small size of this purple T-shirt? Shop assistant: Yes. Here you are. Lena: Yes! They are very nice. Jasmine: I ll buy them. Excuse me! How much is this t-shirt? Shop assistant: Let me see it. It is only Euros. Lena: Oh! It is too expensive. Have you got a discount? Shop assistant: We have got 20% discount in cash. And the red skirt is. Jasmine: Okay. How much is that all? Shop assistant: That s all in cash. Jasmine: Here you are. Bye. Shop assistant: Thank you. Good bye. B. Answer the questions. 1. Which skirts are trendy? 2. What is big for Jasmine? 3. How much is the red skirt? 4. Which one is expensive? 5. What colour is the T-shirt? C. Look at the highlighted words. Write what they refer to. one (line 2-3) - the green T-shirt they (line 5) - ones (line 7) - one (line 8) - them (line 9) - they (line 14) - them (line 15) - 33

34 THEME Youth 2 Grammar Reference page 96 ( Part A-6) 6. PRACTICE Complete the dialogues. 1. A: Have you got a skirt? 2. A: Amy, how about these trousers? B: Yes. These are very stylish. B: Which? A: Can I try on? A: These yellow and blue. B: Sure. Which? B: Wow! are great. A: That black leather. A: Let s try on. 7. PRONUNCIATION A. Listen and repeat. Notice the difference in a, b and c. a. children b. suit c. shirt B. Listen and put a tick to the sounds you hear. a. children (t ) b. suit (s) c. shirt ( ) shoes Spanish chair shop she seven check a. children (t ) b. suit (s) c. shirt ( ) 8. SPEAK Work in groups of three. Read the dialogue in 5A. You are at clothes shop. Then, ask and answer questions. Look at those shoes! The blue and the black ones. Which ones? How much are these shoes? 1: one pound 2: two pounds 1: one euro 50: fifty euros They are 50 (pounds) 34

ENGLISH TEACHER S BOOK

ENGLISH TEACHER S BOOK ENGLSH 4 TEACHER S BOOK Millî lî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 5.1.008 tarih ve 44 sayılı kurul kararı ile 009-010 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak

More information

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about.

UNIT TOPIC. Look at the pictures in the unit. Tick ( ) three things this unit is about. UNIT 5 ON THE JOB IN THIS UNIT YOU learn language to talk about jobs, workplaces and schedules, and to tell the time read an article about different people s jobs learn to get someone s attention, for

More information

Unit 1: Greetings and Introductions. Level 2 ESL

Unit 1: Greetings and Introductions. Level 2 ESL Unit 1: Greetings and Introductions Level 2 ESL Revision 3.5 Instructor: Robert Ferrier ferrierr@durhamtech.edu 1 Please bring the following to every class: Your binder and all unit packages Pencil or

More information

ENGLISH FILE Elementary

ENGLISH FILE Elementary 2 Grammar, Vocabulary, and Pronunciation A GRAMMAR 1 Tick ( ) the correct sentence. Example: A Roald Dahl is a author. B Roald Dahl is an author. 1 A It s a house. B It s an house. 2 A These is our classroom.

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Joey Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 5 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria Choose the correct alternative

More information

2 Complete the crossword. B O 6 R A 7. 4 You do ballet here. 1 You study chemistry 5 You borrow books and biology here. from here.

2 Complete the crossword. B O 6 R A 7. 4 You do ballet here. 1 You study chemistry 5 You borrow books and biology here. from here. Module 1 Schools Ge Ready Vocabulary: School Facilities 1 Find the missing words and complete the sentences. 1 2 3 roomlaboratorystudioroompitchcourtspool I love painting and drawing, so I m always in

More information

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns.

1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. Present simple positive 1. What do they do? Write the sentences from the box into the correct columns. He wears a uniform. She works in a clothes shop. He gets up very early and goes to the market. She

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Flyers Information for Candidates Information for candidates YLE Flyers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1)

A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) NAME: CLASS: DATE:../12/2010 NUMBER: A) COMPLETE THE SENTENCES WITH THE VERBS BELOW IN THE CORRECT FORM. (10x1) arrive - finish - go - have - leave - start - watch - work Mr Parker (1)... breakfast at

More information

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 2) B / C LEVEL TEACHERS COPY GRAMMAR A. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 1. My mother LIVES in Paris because she LIKES cities. (live, like) 2. Rudy DOESN T E-MAIL me but he PHONES me every week.

More information

ENGLISH FILE. End-of-course Test. New. Beginner. 1 Complete the sentences with one word.

ENGLISH FILE. End-of-course Test. New. Beginner. 1 Complete the sentences with one word. End-of-course Test GRAMMAR 1 Complete the sentences with one word. Example: A Are you Simon? B Yes, I am. 1 A Where Sally from? B She s from Ireland. 2 A Are they French? B No, they. They re Italian. 3

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Movers Information for Candidates Information for candidates YLE Movers Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado

Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Wallaby Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Testi_Kang_10ENG.qxp 8-01-2010 22:38 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 2 marzo 2010 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

Middle School ENGLISH NET. Teacher s Book. Güler ŞİLİT

Middle School ENGLISH NET. Teacher s Book. Güler ŞİLİT Middle School ENGLISH NET 6 Teacher s Book Güler ŞİLİT Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2014 tarih ve 2622588 sayılı yazıları (30.05.2014 tarih ve 39 sayılı kurul kararı) ile 2014-2015 öğretim

More information

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions.

3a Order the words to make questions. b Check your answers. c Practise saying the questions. 3 Home sweet home Language focus there is / there are Jane is looking for a new flat. Look at her list of things in the area and complete the sentences with there s, there isn t, there are or there aren

More information

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CECYT 1 GONZALO VAZQUEZ VELA GUÍA DE INGLÉS I TURNO MATUTINO

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CECYT 1 GONZALO VAZQUEZ VELA GUÍA DE INGLÉS I TURNO MATUTINO INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CECYT GONZALO VAZQUEZ VELA GUÍA DE INGLÉS I TURNO MATUTINO MADE BY PATRICIA CASALES AND SERGIO PINEDA 0/2/205 VOCABULARY COUNTRIES AND NATIONALITIES Write the countries and

More information

LIFE SKILLS. Learn to manage your time. A Read these sayings about time. With a partner, discuss what you think each one means. Time waits for no man.

LIFE SKILLS. Learn to manage your time. A Read these sayings about time. With a partner, discuss what you think each one means. Time waits for no man. Unit 4 Day in, day out In this unit you learn language to talk about time and routines listen to an interview about daily routines listening for specific information learn to use subjects correctly in

More information

Past Simple (regular verbs)

Past Simple (regular verbs) Past Simple (regular verbs) Write the Past Simple form of the verbs below in the correct column. repeat worry finish start phone call miss enjoy visit marry listen cry play hate wash climb live arrive

More information

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1

1 Time. 5 Answer the questions about yourself. Lesson 1: Time in your life. Listening 1 Time Listening Lesson : Time in your life. Listen to the information about Linda and Huseyin. Are the sentences true or false? True False Linda likes the early morning. She usually checks her emails when

More information

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1

IngleseMilano.it Example ESL English Test - Level A1 Elementary. Test 3 - Page 1 A1 MOCK EXAMINATION SECTION I Choose the correct alternatives to complete the sentences. 1. Where for a holiday next summer? a) do you like going b) would you to go c) would you like to go 2. Look at that

More information

Chapter. The Weekend

Chapter. The Weekend Chapter 3 The Weekend T he weekend begins on Friday night and ends on Sunday night. Our weekend lives are usually different from our weekday lives. We may relax and have fun. We may also work at weekend

More information

Simple Present Tense. Simple Present Tense in the Negative. Grammar Practice Worksheets

Simple Present Tense. Simple Present Tense in the Negative. Grammar Practice Worksheets Simple Present Tense Choose the correct verb from the list below to complete the following sentences. Use the correct form of the simple present tense. fix stand speak drink eat do wear have wash make

More information

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 1

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 1 LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 1 A. Short Comprehension The candidate is expected to demonstrate the ability to understand the passage (around 30 words) and answer questions. B. Usage The

More information

Tapescript. B Listen and write the words. C Help the baby spider. Draw a red line. D Help the baby frog. Listen and draw a green line.

Tapescript. B Listen and write the words. C Help the baby spider. Draw a red line. D Help the baby frog. Listen and draw a green line. Unit 1 Hello! Topics animals, colours, numbers Functions following instructions, spelling and writing Grammar questions (What s? What are? What colour?), demonstratives (this/these), imperatives Vocabulary

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 2 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 2 There are pencils in the classroom, yes there are. There s a cupboard on the pencils, yes there is. There s a ruler

More information

BUSEL 2015-2016 ACADEMIC YEAR ELEMENTARY EXAM TASK TYPES

BUSEL 2015-2016 ACADEMIC YEAR ELEMENTARY EXAM TASK TYPES The Elementary exams will have all or some the following task types. READING SECTION TIPS FOR THE READING SECTION DO practise reading English as much as possible. revise the topics, grammar and vocabulary

More information

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION A1 Read the text below: Michael Carrick is twenty-eight years old. He is from Manchester, in England. He is a football player for Manchester United. His hobbies

More information

DESCRIBING A PERSON. 1-Text. 2- Unfamiliar words. 3- Reading Comprehension. 4-Key answers. 5- Four Friends. 6-Remember.

DESCRIBING A PERSON. 1-Text. 2- Unfamiliar words. 3- Reading Comprehension. 4-Key answers. 5- Four Friends. 6-Remember. DESCRIBING A PERSON 1-Text 2- Unfamiliar words 3- Reading Comprehension 4-Key answers 5- Four Friends 6-Remember 7-Key answers 1 1-Text Michael Douglas / Star / Cinema / Celebrity. Michael Douglas Michael

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS

- ENGLISH TEST - BEGINNER 100 QUESTIONS Exercise 1: Tick (P) the suitable answer. - ENGLISH TEST - 1. Do you work on Saturdays? A Yes, I work B Yes, I do C Yes, I am 2. How old are you? A No, I'm not B I'm 35 C I'm a waiter 3. Do you have a

More information

School activities. Lesson 5 AFTERNOON BREAK MORNING BREAK I love it./it s great. Lesson 1. Mon Tues Wed Thur Fri

School activities. Lesson 5 AFTERNOON BREAK MORNING BREAK I love it./it s great. Lesson 1. Mon Tues Wed Thur Fri 1 Back to school Grammar Present simple affirmative Prepositions of time Present simple negative Object pronouns Vocabulary School subjects School activities Everyday activities Speaking Talking about

More information

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014)

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014) Scuola Primaria Statale Don Milani Classe IV A (Anno Scolastico 2013/2014 THE TIME and DAILY ROUTINE WHAT TIME DO YOU? Remember: DAILY ROUTINE -Listen to the words, repeat and memorize them! http://www.letshavefunwithenglish.com/vocabulary/routine/vocabulary.htmll

More information

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets.

PLACEMENT TEST A2. Complete the sentences. Use the correct comparative or superlative of the adjectives in brackets. PLACEMENT TEST A2 Grammar 1 Underline the correct words. Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Ben: Jim: Hi Ben. What 0 were you doing / did you do when I saw you yesterday? I 1 was waiting / waited for my sister to

More information

Hello! My name s Peter. I come from England. I m English. Hi! My name s Dorothea. I come from America. I m American.

Hello! My name s Peter. I come from England. I m English. Hi! My name s Dorothea. I come from America. I m American. Unit, lesson. Listen! Hello! My name s Peter. I come from England. I m English. Hi! My name s Dorothea. I come from America. I m American. Hello! My name s Sue. I come from Canada. I m Canadian. Hello!

More information

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday.

Nombre: Today is Monday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was. Tomorrow will be. Today is Wednesday. Days of the week. Read and complete. Today is Monday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Friday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Wednesday. Yesterday was Tomorrow will be. Today is Saturday.

More information

Kangourou Italia Cambridge English Language Assessment Gara del 26 febbraio 2014

Kangourou Italia Cambridge English Language Assessment Gara del 26 febbraio 2014 Kangourou Italia ambridge English Language ssessment Gara del 26 febbraio 2014 ategoria Per studenti della classe quinta della Scuola Primaria LISTENING TEST YOU NEED: This question paper n answer sheet

More information

GRAMMAR (Verbs) Choose the correct verb to complete each sentence.

GRAMMAR (Verbs) Choose the correct verb to complete each sentence. ENGLISH FIFTH SEMESTER 5th STUDY GUIDE, JUNE 2014 1st, 2nd & 3rd MIDDLE SCHOOL YELLOW TEACHER: Norma Acosta CORRECT GRADE 5 June/ /14 NAME BIMESTER GROUP DATE GRAMMAR (Verbs) Choose the correct verb to

More information

Meet the kids from Harbour Road

Meet the kids from Harbour Road 1 Meet the kids from Harbour Road Scene 1 Paul/ Hi! Welcome to Harbour Road. I'm Sarah. I live here at Number 6. Look, there's Paul! Hey Paul! Hello, I'm Paul. I live at Number 9. Hi Sarah! Look, there's

More information

KEY ENGLISH TEST for Schools

KEY ENGLISH TEST for Schools KEY ENGLISH TEST for Schools PAPER 1 Reading and Writing Sample Paper Time 1 hour 10 minutes INSTRUCTIONS TO CANDIDATES Do not open this question paper until you are told to do so. Write your name, Centre

More information

Lesson 11. What s your style? What do you have to buy? Vocabulary:

Lesson 11. What s your style? What do you have to buy? Vocabulary: Lesson 11 What s your style? What do you have to buy? Vocabulary: 60 LISTENING Listen carefully to the recording and color the pictures. Boots Jacket Tie Pants GRAMMAR: The verb have to/has to is used

More information

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t 9 Hi-tech Language focus First conditional 1a Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Use the Present Simple or will + infinitive. eat 1 If you (eat) cheese late at night,

More information

Sample questions (Changing sentences)

Sample questions (Changing sentences) Sample questions (Changing sentences) Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use no more than 3 words. 1. Do you play basketball well? Are you a player? 2. Does art interest

More information

HISTORY MATHS CHEMISTRY GEOGRAPHY ENGLISH MUSIC SCIENCE BIOLOGY P.E. LITERATURE COMPUTER SCIENCE ART RELIGION FRENCH

HISTORY MATHS CHEMISTRY GEOGRAPHY ENGLISH MUSIC SCIENCE BIOLOGY P.E. LITERATURE COMPUTER SCIENCE ART RELIGION FRENCH 1. My school Which subjects do you find easy from the following list? Which subjects are difficult form the list? HISTORY MATHS CHEMISTRY GEOGRAPHY ENGLISH MUSIC SCIENCE BIOLOGY P.E. LITERATURE COMPUTER

More information

EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU. Preparat per: Maria Tarragó. 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8

EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU. Preparat per: Maria Tarragó. 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8 EXERCICIS DE PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINU Preparat per: Maria Tarragó 3 ESO... : pàgines 1 a 4 1 BATX... : pàgines 5 a 8 EXERCISES ON THE PRESENT TENSES. Name Group: A) PRESENT SIMPLE A. Write the

More information

Contents: 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use.

Contents: 2008 www.perfect-english-grammar.com May be freely copied for personal or classroom use. 2 Contents: Grammar of phrasal verbs 2 Deal with 3 Come across 5 Get on with 7 Look after 9 Pick up 11 Review 1 13 Put on 14 Take off 16 Look into 18 Turn down 20 Look forward to 22 Review 2 23 Answers

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. Nombre: PRESENT CONTINOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You

More information

Can you spell these words?

Can you spell these words? a an as at am man if in is it sit tip pips on off of men peg pen can dad had back and big him his not got dot up mum but put us run I the to do into no go so 1 the this that then them will with went win

More information

Dictionary words: Some words in this book are dark black. Find them in your dictionary or try to understand them with no dictionary first.

Dictionary words: Some words in this book are dark black. Find them in your dictionary or try to understand them with no dictionary first. Brown Eyes A man is pretending to be me, I said. Why? Every year, Peter and Susan Reed go to Lea-on- Sea for their holiday; every year they stay at the Hotel Vista. This year things start to go wrong.

More information

STRAIGHTFORWARD BEGINNER PLACEMENT TEST

STRAIGHTFORWARD BEGINNER PLACEMENT TEST STRAIGHTFORWARD BEGINNER PLACEMENT TEST The Straightforward Beginner Placement Test has been designed to help you decide whether the Straightforward Beginner course would be suitable for your students

More information

TALKING ABOUT THE FUTURE

TALKING ABOUT THE FUTURE UNIT 3 TALKING ABOUT THE FUTURE Be Going To and Will UNIT GOALS Form statements and questions about the future using be going to and will Know the uses of be going to and will Choose between be going to

More information

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION

NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION NIVEL A - ACTIVIDADES DE LECTO-COMPRENSION A1 Read the text below Tammy Roddick is 15 years old. She is a professional tennis player. She is from Omaha, Nebraska, in the United States of America. She has

More information

9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas

9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas EXPRESIÓN ORAL 9 sets de dúas fichas 1 set de tres fichas 1 SPEAKING SET 1 CANDIDATE A TASK 1 (MONOLOGUE): FILMS You are a Spanish student living in London and you meet a Polish friend for coffee. You

More information

Questions in the Simple Present Tense (Auxiliary Verbs Do/Does)

Questions in the Simple Present Tense (Auxiliary Verbs Do/Does) Questions in the Simple Present Tense (Auxiliary Verbs Do/Does) Fill in the blanks with the correct auxiliary verb, do or does. 1. Where Betty live? 2. How often you go to the dentist? 3. When the class

More information

Cours de base d anglais. Module 1 : Spelling. Practise spelling. Listen and repeat after the tape and complete the two missing words.

Cours de base d anglais. Module 1 : Spelling. Practise spelling. Listen and repeat after the tape and complete the two missing words. Module 1 : Spelling Exercise 1 Repeat these sounds after the tape. Exercise 2 Practise spelling. Listen and repeat after the tape and complete the two missing words. ROAD LANE STREET Exercise 3 Circle

More information

The band. 4 Write sentences: Here students must rewrite the sentences given as negatives under the pictures.

The band. 4 Write sentences: Here students must rewrite the sentences given as negatives under the pictures. The band Level: 2º E.S.O. Grammar: Present simple, frequency adverbs and word order Functions: describing habits and routines; asking for and giving personal information; talking about abilities Vocabulary:

More information

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014)

Scuola Primaria Statale Don Milani. Classe IV A. (Anno Scolastico 2013/2014) Scuola Primaria Statale Don Milani Classe IV A (Anno Scolastico 2013/2014) PRESENT CONTINUOUS: USE and FORM PRESENT CONTINUOUS: USE -Read. Hi! I'm the Present continuous guy. I'm here to tell you what

More information

Fry s Sight Word Phrases

Fry s Sight Word Phrases The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How long

More information

PET SPEAKING PART 3: PICTURE DESCRIPTION

PET SPEAKING PART 3: PICTURE DESCRIPTION PET SPEAKING PART 3: PICTURE DESCRIPTION Lecturer: Nguyen Thi Que Intensive English Class K10 PET SPEAKING PART 3: PICTURE DESCRIPTION Objectives: - state what is required to do in the task of PET speaking

More information

Present Perfect Progressive (Present Perfect Continuous)

Present Perfect Progressive (Present Perfect Continuous) (Present Perfect Continuous) Read the situations below and write a sentence using the present perfect progressive tense to say how long the situation has been happening. For & Since Ex. The baby is crying.

More information

Middle School ENGLISH NET. Student s Book and Workbook. Güler ŞİLİT

Middle School ENGLISH NET. Student s Book and Workbook. Güler ŞİLİT Middle School ENGLISH NET 6 Student s Book and Workbook Güler ŞİLİT Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2014 tarih ve 2622588 sayılı yazıları (30.05.2014 tarih ve 39 sayılı kurul kararı) ile 2014-2015

More information

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11

Young Learners. Starters. Sample papers. Young Learners English Tests (YLE) Volume Two. UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Young Learners Young Learners English Tests (YLE) Sample papers Starters 2 Volume Two UCLES 2013 CE/2051a/3Y11 Introduction Cambridge English: Young Learners is a series of fun, motivating English language

More information

Reading. Re d on Power up. Skill. Sum up. Spe k up 4 D. You use a digital camera.

Reading. Re d on Power up. Skill. Sum up. Spe k up 4 D. You use a digital camera. 03 We school Reading Re d on Power up 1 music 3 Match the school subjects with the photos. computer studies geography history maths science A B Read the article on page 27 about a school in Northern Ireland.

More information

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing

CEFR Level A1 Level A1 Global Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing CEFR Level A1 Level A1 is the lowest level of generative language use - the point at which the learner can interact in a simple way, ask and answer simple questions about themselves, where they live, people

More information

2014-2015 Supplementary Material (New Language Leader Pre-Intermediate Unit 6) A Level Techers Copy

2014-2015 Supplementary Material (New Language Leader Pre-Intermediate Unit 6) A Level Techers Copy VOCABULARY A) Match the ages in the box with the definitions 1-8. 7 / 15 / 17 / 25 / 36 / 52 / 67 / 82 1) a young adult 25 2) a child 7 3) an adolescent 15 or 17 4) an elderly person 82 5) a middle-aged

More information

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2

LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 LTTC English Grammar Proficiency Test Grade 2 A. Short Comprehension The candidate is expected to demonstrate the ability to understand the passage (around 50 words) and answer the questions. B. Usage

More information

What does your sister look like? A. LOGGING ON

What does your sister look like? A. LOGGING ON Unit 2 Unit 2 A. LOGGING ON 1. Goals: In this unit: You will learn how to describe people s physical appearance. You will practice: Third person singular e.g. She looks great! Order of adjectives e.g.

More information

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson

English for Spanish Speakers. Second Edition. Caroline Nixon & Michael Tomlinson English for Spanish Speakers Second Edition s 1 Caroline Nixon & Michael Tomlinson 1 Red and yellow and pink and green, Orange and purple and blue. I can sing a rainbow, Sing a rainbow, Sing a rainbow

More information

Unit 3. Exercise 1. Listening Activity: Taking a Test about Cats, p. 63:

Unit 3. Exercise 1. Listening Activity: Taking a Test about Cats, p. 63: 39 Unit 3 Exercise 1. Listening Activity: Taking a Test about Cats, p. 63: How well do you know cats compared to humans and dogs? Here is a quick test about cats. Listen to the questions and then choose

More information

1 TIME TOPIC TALK VOCABULARY MODULE. 7 a.m. the weekend. the morning the afternoon. Wednesday Sunday morning. in Exercise 1.

1 TIME TOPIC TALK VOCABULARY MODULE. 7 a.m. the weekend. the morning the afternoon. Wednesday Sunday morning. in Exercise 1. MODULE 1 TIME TOPIC TALK VOCABULARY 1 Complete the table with at, in or on. 6 Complete the text. on Wednesday Sunday morning 7 a.m. the weekend the morning the afternoon 2 Add more time expressions to

More information

Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes

Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes Free Time Animals The world Secret codes The city Forests Memories Sherlock Holmes Material promocional de muestra para Andalucía incluyendo contenido del Activity Book y el Teacher s Resource File de

More information

PET Writing. How to pass the Pet Writing Section

PET Writing. How to pass the Pet Writing Section PET Writing How to pass the Pet Writing Section Index: 1.Who is this book for?... 3 2.Format of the exam... 3 3.Useful Phrases for all writing types... 4 4.Writing short notes... 4 Advice:... 4 Sample

More information

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz

Nombre: RED GREEN BLUE YELLOW PINK ORANGE. Color according to the instructions. Count and write the number. Celia Rodríguez Ruiz Color according to the instructions. RED BLUE ORANGE GREEN YELLOW PINK Count and write the number Read the sentences and color the picture The car is red. The cloud is blue. The dog is brown. The bird

More information

Up! Wake. unit. Monday 13 May. Listen, look and say. Play a game. Listen, find and say. 4 Unit 1 vocabulary (routines)

Up! Wake. unit. Monday 13 May. Listen, look and say. Play a game. Listen, find and say. 4 Unit 1 vocabulary (routines) unit 1 Wake 1:02 1 Up! Listen, look and say. th Monday 13 May 2 eat bre ak fast 1 wake up 3 get dressed 7 play football 6 go to the park 8 do my homework 4 go to school 9 play video games 10 watch TV 5

More information

LESSON 1 A,a, ai, ay

LESSON 1 A,a, ai, ay CONTENT. Lesson 1. A,a, ai, ay. Lesson 2. B, b, K, k. Lesson 3. E, e, ee, ea. Lesson 4. V, v, F, f, -er, - or. Lesson 5. I, i, Y, y. Lesson 6. L, l, M, m, N, n. Lesson 7. U, u, ew. Lesson 8. S, s. Lesson

More information

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK

POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK POZIOM 2 TEKSTY PIOSENEK I RYMOWANEK Welcome Piosenka Hello Hello. I m Lindy. Hello. I m Lindy. What s your name? Hello. I m Joe. Hello. I m Joe. It s time to play! Hello. I m Emily. Hello. I m Emily.

More information

Appearances. Unit. Before you begin... Look at the picture. Can you find someone who... has long hair? has short hair? is young? is old?

Appearances. Unit. Before you begin... Look at the picture. Can you find someone who... has long hair? has short hair? is young? is old? Appearances In Unit 11, you learn how to... use have and have got to describe people. use phrases with verb + -ing and prepositions to identify people. talk about what people look like. show that you re

More information

Flyers classroom activities

Flyers classroom activities Young Learners Flyers classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Flyers Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Flyers Worksheet No.

More information

International ESOL English for Speakers of Other Languages Preliminary Level Sample Paper

International ESOL English for Speakers of Other Languages Preliminary Level Sample Paper International ESOL English for Speakers of Other Languages Preliminary Level Sample Paper This paper must be returned with the candidate s work, otherwise the entry will be void and no result will be issued.

More information

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 6 Name: School:....

More information

Classroom Language Companion

Classroom Language Companion Classroom Language Companion Real life language for every day macmillan advantage A new pupil at school A - Hello, I m Nick, what s your name? B - My name s Silvia. A - How old are you Silvia? B - I m

More information

Starters classroom activities

Starters classroom activities Young Learners Starters classroom activities These activities are based on topics from the Cambridge English: Starters Word List Picture Book. UCLES 2015 CE/3552/6Y01 Cambridge English: Starters Worksheet

More information

Young Learners English

Young Learners English University of Cambridge ESOL Examinations Young Learners English Starters Information for Candidates Information for candidates YLE Starters Dear Parent Thank you for encouraging your child to learn English

More information

DIAGNOSTIC EVALUATION

DIAGNOSTIC EVALUATION Servicio de Inspección Educativa Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua 2 0 1 1 / 1 2 DIAGNOSTIC EVALUATION 4th YEAR of PRIMARY EDUCATION ENGLISH LITERACY Name / surname(s):... School:... Group:... City / Town:.

More information

A) Complete the sentences with SIMPLE PRESENT or PRESENT CONTINUOUS.

A) Complete the sentences with SIMPLE PRESENT or PRESENT CONTINUOUS. ŠESTI RAZRED A) Complete the sentences with SIMPLE PRESENT or PRESENT CONTINUOUS. 1. Susan usually. (go) to school by bus, but now she.. (go) to school by train. 2. Mary often.. (read) in bed, but today

More information

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping.

Nombre: I am not playing. You are not (you aren t) eating. He is not (He isn t) reading. She is not (She isn t) sleeping. PRESENT CONTINUOUS Affirmative Negative Interrogative I am (I m) playing. You are (you re) eating He is (He s) reading. She is (She s) sleeping. It is (It s) running. We are (we re) speaking. You are (you

More information

Girl Meets Boy. And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt... I'll always remember the first time I saw him.

Girl Meets Boy. And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt... I'll always remember the first time I saw him. Girl Meets Boy And suddenly there he was, this tall, quiet boy in a blue and white shirt... I'll always remember the first time I saw him. Donna is on a boat. She is going to Spain with her family for

More information

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 5) B / C LEVEL TEACHERS COPY

2014-2015 SUPPLEMENTARY MATERIAL (New Language Leader Elementary Unit 5) B / C LEVEL TEACHERS COPY GRAMMAR A. Complete the table. Use the comparative form of the adjectives in the box. busy bad big famous wet tall ugly good wide rich short heavy important slow hot nice safe large small expensive +er

More information

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題

銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 銘 傳 大 學 九 十 一 學 年 度 轉 學 生 招 生 考 試 八 月 四 日 第 四 節 應 英 轉 三 英 文 聽 力 試 題 Part A Medium Dialogue Dialogue 1. 1. a. in the night market b. in a supermarket c. in a 7-11 d. in an electronics store 2. a. She is

More information

ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Student Book. Unit 1: Talking With Your Customer

ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Student Book. Unit 1: Talking With Your Customer ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Unit 1: Talking With Your Customer ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 2 What are your goals? Note to Instructor: If you have permission, use Stand Out

More information

Non-Stop English 1 Unit 10

Non-Stop English 1 Unit 10 Non-Stop English 1 Unit 10 Vocabulary 1) der Blaue 2) oder 3) alt 4) billig 5) klein (gewachsen) 6) dick 7) Das ist besser 8) Darf ich... 9) Kleid 10) amerikanisch 11) gross 12) ein bisschen teuer 13)

More information

ENGLESKI U TURIZMU B1 additional grammar exercises PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS

ENGLESKI U TURIZMU B1 additional grammar exercises PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS ENGLESKI U TURIZMU B1 additional grammar exercises PRESENT SIMPLE / PRESENT CONTINUOUS 1. Write DON T, DOESN T, ISN T, AREN T or AM NOT in the blank space in each sentence: a. He isn t listening to the

More information

Todd and Tara are going to spend the weekend with Uncle Marvin. They re in his flat. There s a poster on the wall and there s a on

Todd and Tara are going to spend the weekend with Uncle Marvin. They re in his flat. There s a poster on the wall and there s a on Visit the Rockies comb poster calendar laptop 5 hairbrush 6 briefcase 7 chess set 8 camera 5 6 7 8 Listen and repeat. Read and complete. Then listen and check. Todd and Tara are going to spend the weekend

More information

BATERIA DE EXERCÍCIOS - LÍNGUA INGLESA

BATERIA DE EXERCÍCIOS - LÍNGUA INGLESA Nome: nº Professor(a): Ano: 6º Turma: Data: / /2013 Desconto Ortográfico: Sem limite para crescer BATERIA DE EXERCÍCIOS - LÍNGUA INGLESA 3º Trimestre 1) Read the email and answer the questions. From: jessy@hotmail.com.us

More information

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta)

Wallaby Choose the correct answer (Scegli la risposta giusta) Baby_Kang_07.qxp 16-04-2007 12:17 Pagina 10 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 20 marzo 2007 Categoria Per studenti della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado Choose the correct

More information

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress

flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress Work Choices UNIT 3 Getting Ready Discuss these questions with a partner. flight attendant lawyer journalist programmer sales clerk mechanic secretary / receptionist taxi driver waiter/waitress 1 Look

More information

Connectedness and the Emotional Bank Account

Connectedness and the Emotional Bank Account Connectedness and the Emotional Bank Account Directions This is a self-guided activity that can be completed by parents, teens or both. It contains five parts and should take about 45 minutes to complete.

More information

SALE TODAY All toys half price

SALE TODAY All toys half price Name: Class: Date: KET Practice PET TestPractice Reading Test and Reading Writing KET PET Part 1 Questions 1 5 Which notice (A H) says this (1 5)? For Questions 1 5 mark the correct letter A H on your

More information

FUTURE TENSE-BE GOING TO. He She It We. are. You. They. 3.I. swim. 8.Onur and Mustafa. watch TV. MAKING SUGGESTION

FUTURE TENSE-BE GOING TO. He She It We. are. You. They. 3.I. swim. 8.Onur and Mustafa. watch TV. MAKING SUGGESTION FUTURE TENSE-BE GOING TO POSITIVE FORM(+) NEGATIVE FORM(-) I He She It We They am is going to play tennis tomorrow. do homework tonight. make a cake next Saturday. I He She It We They am is not going to

More information

Cambridge Key English Test 1. Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for Speakers of Other Languages

Cambridge Key English Test 1. Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for Speakers of Other Languages Cambridge Key English Test 1 Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: English for Speakers of Other Languages PUBLISHED BY THE PRESS SYNDICATE OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE The

More information

Ewa Ko odziejska Portfolio Builder

Ewa Ko odziejska Portfolio Builder Ewa Ko odziejska Portfolio Builder 1 This Portfolio is for you: to help you plan your work with English to keep a record of your work and progress to collect your language achievements to show it to your

More information