(\Y \,# HIPPOCRENE CONCISE OICTIONARY. Thtar- En gl i sh/ En gl i s h-thtar Dictionary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "(\Y \,# HIPPOCRENE CONCISE OICTIONARY. Thtar- En gl i sh/ En gl i s h-thtar Dictionary"

Transcription

1 (\Y \,# HIPPOCRENE CONCISE OICTIONARY Thtar- En gl i sh/ En gl i s h-thtar Dictionary

2 Thtar- Et gl is h/ En gl i s h-thtar Dictionary Sergey Shal$mayev i i I i HIPPOCRENE BOOKS Ncu York I

3 ACXNowtEDGME'IITs warm. thanks shourd go ro Al na Jdanova, Elena shakhmayev, yvonne Marcera, Daniel and Sasha Tartakovski lor ttr"l, t"tp) "Oujc" ono encouragemont, 1994 Scrgcy Shekhmrycv. All righrs rcscrvcd' For information, addrcss: HIPPOCRENE BOOKS, INC. l7l lrtrrlison Avcnue Ncw York, NY tsdn t0-4 Printcd in the Unitcd Statcr of Amcricr.

4 TRANSCRIPTION a"t 6-b t-v r-g A-d c-e 0-io :-zh l-u r-l l.l r-k n-l r-m rl-n o-o n-p p-r G-t r-t y-u o-t r-kh q-tr {-ch ur - lrh q' lhch r.' y t-' t"e lo-lu r-ia e-o o-o h-h t-zh lr-ng r.u Thtar- En gl i s h/ En gl i s h-thtar Dictionary

5 a6ara r6rn Iabagal n. fern r6riny labailau) v. notice; feel; be Cautious e6ry Iabaul interj ohl r66ponrrypr I abreviat'ural n. abbreviation r6up labzarl n. cattle-shed; - aprlt lart'yl backyard r6rrd labzyil n. uncle r6ppi Iabruil n. authority; honor l6crpan labstraktl adi. abstract r6ru labkhazl n. Abkhazian r6ui tabyil n. eldest brother r6rrry labynul v. stumble (overl rur lawaz) n. sound; exclamation, voice luarlu lawazdashl adj. consonant rurr laval"l n. avail il.rlrrptr lavangardln. advanced guard lerc lavansl n. advance ar.xcmy lav'anslaul v. take money in advance ualmopr lavant'iura] n. advenlure; venture nfr Iawargal v. fall down; give in r.rpll' lav'ariial n. accident rrrycr ['avgustl n. August gl,txr lavi'acrial n. aviation uro lavizol n. advice n'o6to.pr$xr lavtobiogr'afiial n.!utoblography rroqtc [avt'obusl n. bus; autobus.rrqrr lavtomall n. slot-machine; tommy-gun; adj. automatic arrolr.flr [avtomattchyl n. tommyaraqnbrk A,.): r,gunner rrruslrrr lavton'omiial n. autonomy; self-government rrnoo.,rrm. Iavton'omiiale l adi. autonomous rrrop ['avtorl n. author.rrof rtr lavtoritetl n, authority.rtoptfirrnr. [avtoritetly I adi. authoritative.rropnrr lavtorlykl adj. authors; n. authorship arroxy)hnrr lavtokhuzhalykl n. motor transport r.yrfnrp Iavuarlarl n. pl. assets; holdings rrrn lawyzl n. iaws; mouth rlrlr lawyzlykl n. bit uur [awyll n. village.lr? lavyrl adi. heavy; hard..r?spn Iawyraergal v. worsen upinpn [awyraityrgal v. make dif f icult rrr?nv lawyrlyl adj. pregnant.rynr Iawyrlykl n. w ight; difficulty..r+oflrft lawyrsynyrgal v. trouble s?ry lawyrtul n. pane; pang er+t lawyrul n, illness; diseas rrr?lpr. lawyryrgal v. be ill r-llr lawyshl adi. inclined; sloping urlnlr lawyshlykl n. slope rsut lawyshul v. bend (forwardl rni lagail n. sir.runer lagaltynl n. platinum Trpr lagargal v. leak; flow.rlpru lagarganl adi. pale lrp1y lagartul n, education r.prr.f.r I agrrtcigal v, whirewash.npr..t lagarynul v. turn pale rnpt lagarul v. become white eril lagachl n. forest arl str lagachlykl n, grov

6 arelrt 2 axbumu axbulcbls afrrct rftl{f lagenll n. agent.rrn.rop la0il'srof I n. agilstot rf.p lagrarl ad,. agronan.rpscr.. lagressrv I adl. aggtossrve lrprlodnr lagr'essrral n. aggr lagr'essorl n. aggressor rrpor r. Iagronoml n. agronomist.rporflir lagron'omiial n. agronomv rry lagul n. poison rrynry lagularl v. spoil; poison.rynr. lagulyl adj. porsonoug rny lagyrul v. spill; lloat rrury lagylui v. ruslr rrs lagyml n, flow; stream rn.ar,tl lagynrdagyl adi. llowing; currenl anru ladashl n. namesake rarryp.. ladashyrgal v. lose one's way.nsrr ladvokatl n. lawyer; advocale ran xrqrp.n r la(rrninisrrativl 661. adminrslrative urf,$nerpr?op ladministr'atorl n. adminrslf ator rf,tr.pin ladmirall n. admiral rare l'adresl n. address r.qf cr.pn ladreslargal v. direc(; address Unpnlrr lad"iulantl n, aide ang ladyml n. step; action rn.t lademl n. man lg( laekl adi. sober repftar Iaergychl n. detinrtion rcamr Iaermal n. dilferencg; diversity r.pr.$or laermachykl adv. distinctly; clearly rcpfre Iaerychal adv. especislly l.pl.ltrrfrn [aerylgysyzl adv. indissolubly..prmmr laerylmasl adi. insgparable; rnalienable r.frrr. [aerylyrgal v. calve; divo.ce..f5l.ll+r. lacrylyshyrgal v. part; separate.pgr leeryml ad1. separate; indrvidual FF.ttn laerymlykl n. distinction; isolation rcpy laerul v. move apart; intsrrupt rrnrhr lazhakhal n. dragon; monster.r lazl adv. litrle j tew aalp.a laraergal v, decroa$e, drmrnish.riry lazailul v. decrease rr.r lazakl n. end.r.nh lazakkyl adi. last; latler rrp.arfir.. lakreditivl n. letter of credit rrrap..r.pra laklarynyr ga l v. rummage (in) rrli laktivl odi. aclive rilrllxlr.p.r laktivlashyrgal v, make more active rnntr; laktivlykl n, aclivity lrrnm laktual"l adj. actual ru laktykl adi. extreme; final.nrrr. laktolkel n. polar-lox *ym lak'ulal n, shark rltgfr:. lak'ustikal n. acoustics rrryurpr(. lakush'etkal n. midwtle xtsilr laktsentl n. accent rrem.tp Iaktsionerl n. shareholder ru.r l'aktsiial n. share slr lakchal n. money; capital.frenr Iakchalyl adi. rich; Paid rrllfr.r lakcharlakl n. sea gull r r+url lakchytshyl n. silver fir rf!.x lakchechekl n. chamomrle xrnp lakshatl n. chalk Elll l6kyll n, mind; inlellect rhur, lafytly; Edt. clever rxrlrgs Iakylsyzl adi. stupid; loolish.rlp.r. lakyrygal v. shoul; cty u lall adi scarlet ene lalal adi, vsrieg8t d; gay ur6yn lalabugal n. Perch.mfl lalail adv. so; liko that enaicr Ialaisal adv. then; if so rntlr lalamal adi. thin; bad; torn uax lalanl n. glade urpnrl lalarnykyl Pron. their rnr.rr lalachakl n. debt; duly rn6rru lalbastyl n. ghost anre lalgal adv. lorward emr lalgyl adj. num; first enrr? lalgyrl adi. quick, Prompt llrlt laldal adv' earlier; ahead.ru ax$r laldakchyl n, liar; deceiver unrn laldanl adv. beforehand rnarpr. laldargal v. deceive enrrl.gnpcur Ialysh'bitoshl n. trade anxnpn lalahyrgal v. break down mr6rp lambarl n. barn; warehouse uu0puypr lambrae'yral n. smbrasure arldynnopnr Iambulat'orii6l n' dispensary ernpilrrlrr. lamrikalyl n, American.rmr.r lammiakl n. ammonia r.dl,enri lamn'istiia] n. amnesty; Pardon u-ptrlll$rt Iamottiz'atsiial n' amortization exr lanal n. mother; {emale rhrltxt lan'alizl rl. analysis.h.p [anarl n. pomegranate rhtp lltr lanarkhizml n. anarchy.rorolr.t lanal'omiial n, onatomy $np langarl n. hangar rlnrll Iang'inal n. quinsy; tonsillitis uer landal adv. thet rrur-eur landa-mondal adv. to and fro.xa!-c.xaf landa-sandal adv. sometinras enari landil pron. such; so r-(n('r tanekdotl n. anecdote rrcrr lank'etal n. form; questionnaite rcar [ansatl adi. light; slight orr lantl n. oath ailraxlo [ant'ennal n, aerial; antenna rxrr6rxttxr lantibi'otik I n. anlibiolic rxrr lanyl prorr. his, lrer rxx Ianykl adi, oxact: l)rccrso rna lapal n. eldest sister; atrtlt rnponr laprel"l n. APril.mrppr. laptyrargal v. be lost.rwr.pu, Isptyrashl n. conlusiort rpa [aral n. distance; interval.prnpru laradagyj adi. intermediate rpexn latakyl n. vodka.prnrur laralgshl adj. mixed apanlf, laralykl n. spaco. irrterval rpnrnl arasyna lprep. bet ween ; amon g rp.-n pe lara-tirel adv. now and then rp6a larbal n. cart rprr Iargyl Pron. that, it rp.m larenal n. arena agelrnr larendal n. lease rpcrx larzanl adi. cheap lf,sto(p.r Iaristokratl n. aristocrat rglr{r*rut larilm'etikal n. arithmetic rpr<r Iarkal n. arch; back rpr<ax Iarkanl n. lasso rflurr IarkYlYl adj transverse rpnr-6rprc lerly-birlel adv. to and flo rprlrr l'armiial n. army; forc rg[r& rurers larmy-talmil adv. unremitting rpnr larpal n. barley; sty rpr Iartl n. hind Part; back rplor lartel'l n. artel rpncr Iartistl n. artist; actot

7 apn(a aqbl aqblx 6ananap.gn(l Iartkal v. step back.prru larlkyl adi. new, latest rprrr larttal adv. behind.prrupr?n larttyryrga] v. add; increase rprx Iartykl adj. superfluous; unnecessary rynrprr lartyrgal v. rise, swell eprru lartyshl n. iuniper.praonon r larkheol'ogiial n. archaeology rpxn [arkhivl n. archives apxrecyp. larkhilekt'ural n. architecture rpqy larchul v. clean; brush; peel ap.. Iaryl adv. farlher; turther.prnxnrrl [aryganlykl n. fatigue, tiredness rp$< larykl adj. lhin; emaciated.prfir+r. larynyrgal v. get rid (of) rp$rrh laryslanl n. lion rplr [aryshl n. rye ac lasl n. bottom repn lasargal v. hang, hang up rcrr laskal adv, rjowrr, downwards rcrr laskyl adj. lower *pry Iasraul v. bring up, roar rrr lastal adv. below; downstairs Erpo.{or.r I astron' omiial n. astronomy.du,lr lastynal under; to near, be rruprrvx Iastyrtynl adv, secretly rcsr lasyll n. essence; being *r&ar lasyldal adv. really xrrnx! lasylmal n. pendant; suspension rr latl n. horse; nickname rn latal n. farher; male.n-.hr lata-anaj n. pl, parents tn-6.6. lata-babal n. ancestot rnrur:r lataklyl adi. famous rr+rl [atargal v. throw; tire rrrgrrrrrrr latkazanganl adi.wellearned rmrxni latlanmail n. butter rrnry Iatlaul v, stride; pace rmu latlyl adi. horse rrnrry latlygul v. st.ive (lorl.rre4cp. Iatmosferal n. atmosphere mrl latnal n. week rrh.rtr; latnalykl adi. rloil-roru latom-toshl weapon arreertr lattestatl n. lry latul n. xocution w ekly n. nucl ar certif icate rrury [atynul v. swing; shake rnu latyshl n. skirmish ry laul v. hunting rynrpy [audaru] v, throw down rynu laulakl adi. secluded; lonely ryn.(ri laumakail adi. unsteady; weak-willed rply launaul v, loll; lie about rfs lauchyl n. hunter rqrltrlr Iaf ishel n. bill, poster edrr laletl n. dlsaster, calamily rr-rrr lakh-vekhl interi. ah! rrnrr lakhmokl adi. stupld; silly.rnrns lakhmaklykl n. stupidity, nonsense rpr lakhryl adv. probably, likely ocp lakhyrl n. result; end.rft+rr lakhyrgyl adi. final, definitive.ra?m Iakhyrdal adv. el lasl; finally il lachl adl. hungry rrrfr lachargal v. open; uncork ilarat [achkychl n. key }us lahlykl n. starvation ery lachul n. wroth; anger fiynrry lachulanul v. be angry...ynr Iachulyl adj, wrathful rr lachyl adi. bitter; sour Jachykl adi. open; frank 'rr ltgltry lachyklaul v. find out llsru-$ilr candidly lrry lachylul v. discover tlr.ry lachynui v. grieve.rlrrrrr lachytkyl n. ferment; yeast r.ru lachyshl n. discovery rrr lashl n. food; soup rll. lashal adv. across; lhrough... lrrrmr lashamlykl n.pl. provisions urly lashaul v. corrode lr:rramr. lashkazany! n. slomach rrrrr, lashkynul v. crave trlrax. lashlamal n. fertilizer luory [ashlaul v. lertilize unrr lashlykl rr. bread; corn rl,-c1 [ash-sul n. dish; food llan Iashkhanel n. restaurant.urlrtnrr Iash"iaulykl n. tablecloth Iachyktan-achykl adv..urnfl lashygychl adi. urgent I ashyk-poshykl adv. hasty frr-lrulr lrryy [ashyrul v. accomplish rponporl laerodroml n. airfield lo laiul n. bear rrnr laiagurel v. standing rer laiazl adi. cloudl 3s rrr laiakl n. step; paw.rl-ryn laiak-kull n. extremities utl laianychl adi. annoying; disappointing uyoll Iaiausyzl adi. pililess; ruthless fl langl n. consciousness..c lanal pron. to him, to hor rl-6rncer Iang-beleml n. knowledgo.ln F langgyral adj. dull, slow lr<y langkul adl. lragrant grxurtu langlaeshlyl adj, intolligible; clsar.llllrrs. langlatmal n. explanation.rurrxrru Ianglatmalyl adi. gxplanatory Drmur.y langlashmaul n. misunderstanding $ar langlyl adl. clevel Is.l langsyzl adl. muddle-headed rhur lakhengl n. harmony ehroo lakhenglel adi. melodious 6 6rdrt lbabail n, grandfather 6up lbavyrl n. liver 6enx [bagazhl n. luggage 6rnxr lbaganal n. column; post 6rrurnry lbagyshlaul adj. dedicated; v, devote 6ur lbazal n. base; basis 6urp lbazarl n. bazaar; market 6rt lbail adj. rich; wealthy 6rins lbailykl n. weallh; valuables 6.&r lbsitl n. byte 6rlrrr lbaitakl adj. considerable 6sr lbakal n. frog 0rrurr lbaktleitl n. grocory 6*ucap rljran lbakaleiade eshleuchel n, grocer 6ro6.pri lbakenbardl n.pl. whiskers 6ur+ lbakyrl n, cooper 6u lball n. ball 6en ropru lbal kortyl n. bee 6ur lbalal n. kid; child 6rm rrpyr lbala karauchyl n. nurse 6ur r$y lbala tabul v. down 6ur rynrpy lbala tudyrul v. lying 6ur rulrpy lbole tosherul n. miscarriage 6uurp lbalalarl n.pl. children

8 6 6ananap 6axrracur 6aru rrvroytrax 6aru rro 6epao 6rnurp 6rrll crl lbalalar bakchasyl n, kander06rten; nur3ory 6lruap xqricxrov lbalalar koliaskasyl n. perambulator; pram 6ulr lbalansl n. balance 6rncr lbaletl n. ballet 6uxn 6ynrrenx lbalig" bulmaganl adj. under-age 6uro'r [balkonl n. balcony 6rnry lbalkul v. shino; glow 6rnrrru lbalkyshl n. flash 6ernry Iballaul v. sweeten 6lrnorrpoorrcr rry lballotrrovar'sia itul n. ballot 6ennn lballyl adj. sweet 6rnr. lbaltal n. axe 6aar* lbalchykl n. clay 6enrr lbalykl n. frsh 6lrrr< rory lbalyk totul v. lish 6rxrx lbananl n. banana 6exnr lbandal n. band; gang 6rxr lbankl n. bank 6rxre lbankal n. iar 6rxrer lbanketl n. banquet 6rxrxr cltrfirrx rxrlr [bankka "' salvngan akchal n. deposit 6llrrcn lbanknotal n. bill 6rxrgor lbankrotl n. bankrupt 6llfl lbanll n. bow; knot 6rp lbsrl n, bat; saloon 6rp 6yny lbar bulul v, have 6rP nrpnr nr lbar zhlrde det adv. everywhere 6rpnrm xrsr/ lbarlykka kilul n, background; descent 6rpnrrxr xlntt Ibarlykka kiluel n. otigin 6rFnrmr tn pf lbarlykka kilorul v. en0endo. drplrr lbarnrakl n. finger 6.emp lbarterl n. barter 6rp'y lbarul v. tollow 6rpl lbaryl 66v. qnly 6Wr r.frry [baryp kaitu] v. drive 6rpgt nnr lbaryp zhitul v. achieve 6.FE 6cpo lbarysy bergel n. summaly 6rprsr Ar lbarysy dal n. everybody; everything; all 6rprsrxax na xl6po< lbarysynnan da kubrekl adv. most 6rF.g [bar'erl n. barner 6ro<rl lbaskychl n, ladder; stair; staircase 6tnr lbasnral n. publrcalron; scaflolding; slarr; edrtion 6acoarix lbasseinl n. pool 6..n?y lbastyrul n. publication; v. repress; suppress; press; mislead 6ec.f lbasul v. curb; emit; ioin; print 6ecrrnrrx lbasylganl adl, printed Grcrrer lbasyml n. emphasis; stress 6tcrrr frry lbasym iasaul v. underline; accent 6um ury lbasyp alul v. conquer; occupy 6ur.rrrep'y lbasyp cltygarul v. publish Grnpcr lbatareial n. batt ry clly lbotul v, drown Crrulrr lbatynkyl adj. hollow; humblo 6rrrp lbatyrl edi, brav ; coutageour; n, hero 6rm+orr lbatyrtykl n. coutage; manhood 6rn?t lbatyrul v. drown 6ry lbaul n. leash; rope; stting 6ru lbashl n. beginning; capttal; head; chiot 6ul rpry lbash svyrtul n. heedoche 6lu rnfei lbash imeuchenl adi.rigid 6elr lno lbash iiul v. bow 6ru rpcpy lbash kuterul v, r voll 6ru xanc Ibash mekalel n. editorial 6ll orra lbash soiagel n. skull 6rul nprt lbash tartul v. deny 6rtrr toy lbash iuul v, shsmpoo 6u rf,nrrmrr.l lbash eilendargechl adi. dizzy; giddy 6rur frrt, [bash zhitul v, comprehend 6lrllr lbashakl n. ear 6runrxur Ibashvatkychl n. puzzle 6ure lbashkal adi. other; secondary; prop. withoul 6lrrrrr rornr lbashkaga iunelul v. switch 6luura lbashkalal n. capital; metropolis; metropolitan 6rurapur rnrrr lbashkarma vlast'l n. executive 6urlpy lbashkarul n. performance; v. perform 6rumprn {rry lbashkaryp chygul v, overcome 6tr:rqr Ibashkachal adv. otherwise 6lurxnx lbashlangychl adl. primary 6lrnrrnrr np lbashlangych chorl n. g6tm 6rutry Ibeshlaul v, l6unch; begin 6asrrr lbashlykl n. cap; chief ; hat; Suporiol 6runslr lbashlychal rdv. principally 6ruru rrrpt lbashny chygarul v. prolrude 6lurr lbashnial n. tower 6rlrrl lbashyl n. beginning; oulset; tip;top 6unrrrrt lbashynnanl rdv. litst 6n lberl pron. ws 6anr lbezgel pron. us 6om lbeznel pron, us 6oso lbeznekel oron, mino 6oltfi lbe:nengl pron. our 6. r 't r.xr.?ra lbezneng vakyltal adv. today 6cic6on lbeisboll n. baseball 6cnmqncr lbelgechlekl n. speciality Goacprpo {belderergel v. announce 6 nff]y Ibelderul n. proposition; notice; statement; v. declare; notif y 6ongcplarop x.rrlc lbelderulor kegazel n. notitication Gsrncpfncp tanmr. lbelderuler taktasyl n. bulletirt boatd 6cncm lbeleml n. background; knowledge 6oncmnc lbelemlel adi. competent, literate 6cncenl lbelemsezl adi. illiterale 6cncn elncmrrt [belep eshlengenl adj. tasteful 6srounrncn lbeleshmelekl n. manual 6cnrnnprcnrxr Ibelletristika I n. f iction 6rrrrrr Ibelmegenl adt. unfamiliar; unknown; incompetent 6mg; orrr lbelezek soiagel n. wrist 6.ncH lbelenl pron. b ; pr p. wilh 6rnr lbelul v. c6n; discorn;.know-how; learn; know; n. lecognition; skilli 6oxlrx lbenzinl n, gasoline 6op lberl n. unit; num one; 6dl. single 6cp rry lber atul n. throw 6cp 6trrrr lber botenl n. solid; whole 6rp p lber del adv. quite 6cp rrm lbet kieml n. couple 6rp o.rrpf lber siketul v. cast 6rp rrlrr lber chencheml n, Slitch 6rp rprrrry Iber yrgylul v. throw 6op 4rxry lber yrgytul v. cost 6opu lberazl adv. somewhal

9 6epas canran/sqren 6nx rener 6m reran 6oay 6cpar cmru/suen lberaz salgan/echkenl adi. tipsy 6cpu rru eny [beraz tyn alul n. respile 6epo lbergel prep. with; adv. together 6cpre nnrruy lberge katnoshul n. complicity 6cpaal lberdeml adj. unanimous 6epger-6ep [berden-berl adi. onlv lberenchel adl. lirsl; ptimary 6opa0rr.c yp*r lberenche urynl n. lead 6cp.F.c xapoo lberenche kherefl n. initial Cepemre grax Iberenche etazhl n. ground 6cpxr*ox Ai lberkaichan dal adv. never 6cpr<arnu lberkatlyl adl. immediate 6cpcx Ap Iberkem de] pron, nobody; none 6op<aurex lberketelmegenl adl. loose 6c6ery Iberketul v. knit; fasten; lix 6cpnrrm lberleshrnel n. uniort; merger 6opoermpur* [ berleshterelgen I adl. Unrted 6oPrerrrrcpopno< [berleshtererlekl adj. compalible 6cpr nr Iberni del adv. not CopU*rnr Ap lbornindi del adj. no; adi.pron. noith r 6pnr,o Ibernichel ad1. sorrre; several 6cPlrpcrIo lbernerse del pron, Ibersuzsezl adj. unconditional 6cgnllmx Ibertavyshtanl adi. unanimous 6egryrex lbertuganl adj. native 6.grF flxrrr ynr. lbertugannyng ulyl n. nephew; niece Ceppxmg ynu/xran lbertugannyng uly/kykzyl n. cousin Cogrtgro lbgrtorl ] adj. even; monotonous Cogr*ne lbertoslel adl. smooth 6rpuog Iber'iulyl adv. outright 6cpurnr Iber'iaklyl adj. on -way Ccprrner lberemlekl n. unit 6cpcr lbereul adi. alone Caarcp [bestsellerl n. best seller 6r'npy lbeterul v. repeal; nd; fitrish 6rrra-lercnre [betmes-tokenmesl n. inequality 6er.o Iberchel n. pimple 6crr [betul v. collapse; terminate 6n6nrr tbibliial n. Bible 6nsor Ibidonl n. can 6rorp.t( lbiegrekl prep. above 6rc* Ibiekl adi. high; talt; 6lrq rn [biek lakal n. turtleneck 6mrltcr lbieklekl n. height; level 6nrror lbizgekl n. fever 6nxocemr lblznesmenl n. businessman 6rler lbizekl n. design; pattern; trimmin0 6nlcf Ibizeul v. decorate; adorn 6rx lbikl adv. much tur Nt lbik deul adi. huge 6nr ryp Ibik zurl adl. imm nse; plentif ul; onormous; extensivo; gigantic 6nx xrrierrrnc Ibik kyimrnetlel adt. precious 6rr r7n lbik kupl adj. plentiful; abundant 6rx phnm Ibik mokhiml adi. valuable; vital 6rlr nnen lbik telepl adv. readily; willingly 6nr rsp/ lbik teleul v. die 6lr rsrn lbik togell adi. punctual 6nr rmrr lbik chistal adj. sterilo 6rrr rylrry lbik iaratul n. bias 6nr mu lbik iakhshyl adv. perfectly; adi, excellent; fine; lirst-rate 6rr.trr lbik eibetl adj. fins -"}t. r. 6nr uae lbik eshekel adj. revolting 6lx cheurrrne lbik ekhemiiatlel adj. vital funy trikleul v. bolt; lock 6tm lbikel n. lady 6rrt tbill n. waist; lron 6nn xreul Ibil kaeshyl n. belt 6wr6ry lbilbaul n. belt 6mre Ibilgel n. emblem; label; scor ; token; mark; badge; mortgage 6mrano lbilgelel adi. concrete; noticeable; particular 6rur*onor lbilgelelekl n. publicity Olrruey lbilgeleul n. assignm nt 6rgrrsrcrn Ibilgelemel n. idea; def inition 6wcncny llrilgelenul n. appointmenl &nranuty ypuu lbilgelenu utynyl n. destination 6rnrury Ibilgeleul v. define; ngminate; deternrrne; specily; label 6urocer Ibilgesezl adi. indefinite; unknown Glunrrr (n rprl<u1 lbildomo (it tuahkesell v. (,ird rcul 6rsrcr lbrletl n. car(l; ticket 6wrct rmrcu lbilcl kassasyl n: tick t-of lice 6rrrcr cerfu lbilcr satuchyl n. usher 6nnrrr lbilemel n, holding; possession; ownership 6rl,lcn uy lbilep alul v. embrace 6nacf lbileul n. napkin; own; possession; holding; swaddling 6mcrcr lbileusel n, napkin; swaddling 6rrn ta. lbilleuchel n. owner; proprietor 6lrrr lbinal n. premises 6rrrn. lbinadal adv. indoors 6nn lbintl n. bandage 6r0rp$xr lbiografiial n. biography 6mnorrr lbiologiial n. biology 6rpc tbirel adi.pron. this 6rpoo lbiregel adj.pron. this fupary lbireshul v. comply; concession; stock"iobbing 6nprr nrroopl lbirzha makleryl n. stock-broker 6nFr lbirkal n. tag 6npm lbirnel n. layette 6rlpf lbirul v. put; serve; betray; confer; deliver; give; introduce On lbitl n. sheet; leaf: page Orraor lbitlekj n. guise 6nfrrrurc lbifshteksl n. sreak; beefsteak 6rur Ibishl num. five 6rurr lbishekl n. cradle &upr lbishlekl n. five 6rm lbiiul n, dance 6ilurci lbiialeil n. millen 6mrr lblankl n. form &r.imp Ibleizerl n. blazer 6noxpnr lblondinl adi. blond(el 6orlq..i lbobsl il n. bobsl d; sleigh 6or.y lbogaul n, link; lalters 6onri lbodail n. wheat 6ocPy lboerul v. otder; ponalire; toll 6o.pnrrr Iboeruchan] adi. imperative 6o.Fr lboerykl n. command; order 6o lbozl n. ice 6ooy rrr lbozau itel n. veal Gorrnu lbozgalakl n. skating 6ory [6e2u; v. upsel; rnfringe; distoru spoili violate; breach

10 6oayrrr 10 6yngrrxnrr 6yngurnrrnurx 11 6ofinaneur 6otyru lbozuchyl n. trespagset 6oaruy lbozylul n. damage 6qc.ru lbokschyl n. boxer 6onrrr< lbolamykl v. mash 6onrx lbolanl n. deer 6onrp lbolarl adi,pron. these 6onnry lbolgatul v. mix 6ongr? lboldyrl n. porch 6onl lboltl n. bolr 6onpr lbolynl n. meadow 6onrn lbolytl n. sponge; cloud 6ordt lbombal n. bomb 6opr lbortl n, sidc 6ogrrr lborrral acjv. lborul v. screw 6oprr lborchakl n. pea 6opry lborchul v. harass 6op.trnrax lborchylganl adi. anxious 6opury lborr;lrylrrl n, experience'i [)reoccrrda t t()n 6opunuo lborylystrt n. turn 6oplr lborynl n. nos 6ops nrurro [boryn tishegel n. nostril 6oprn rynuu lboryn iaulygyl tassu ; handkerchief n. tl,\t,1' Cop*u lboryngyl adj. primitive; "r-(' anliqualed 6opsr lborychl n. pepper 6opra o16r lborych sibul v. peijliii 6ooc lbossl n. boss 6ar lborl n. hip; rhigh 6or rrr lbot irel n. ham 6onxrrl lbotanikal n. botany 6onorne 6ryrr lborinka bauyl n. shoelace 6cnnq lbotinokl n. boot; shoe 6orra lbotkal n. porridge 6o4or lborhral n. ring; coil 6perrurrr...-rlc lbrazitiia..,-y lel adi. Bra2ilian 6prrlralrac lbraziliialel n. Brbzilian 6prrnnr [brigadal n. team; brigade 6Fnnrrrr lbrilliantl n. diamond 0prnrrrrrne lbriraniialel adi. Eritish 6Frrn lbritval n. raror; shaver 6po.b.p lbroiterl n. broiter 6pomr lbronzal n. bronze 6eo.ffii lbronkhitl n- bronchitis 6poum lbroshkal n. brooch lbrusokl n. bar 6pocc-rr ro6ccruce lbrussel' keb stesel n, brussel sprouts 6yr lbual n. pond; switch 6yrer lbugazl n. channel; thrclat 6Frrrr lbuenchal adv. over; prsp. under; along; according 6fi touil n, growth; treight; srrip 6yfi-Oyi g lbui.bui ezl n. stripe ffi-6yrl unc lbui-brrr ezl l adi, srrip d 6yrinax lbuidakl ad1. single; h. bachelor 6yficsnx [buisynganl adi. dependent; strbiecf ; subordrnate 6yficurnx 6yny lbuisyngan bulul v, d p nd df'sqrur+y lbuisyndyrul v. repress; subdue Gyf,curnr+unx I bursyndyrylganl adj. inlantry 6yicrrnr+r.r rrry lbuisyndyryp alu) v. grab 6yicrflf lbuisynul v. subordinate Oyecr.ryrr lbuisynuchyl n. inferior 6yrre lbukchal n. satchel 6ynue lbulavkal n. pin 6ynmr [bulachakl adi. luture 6ynnx oot lbulgan ochenl coni. inasmuch as 6tnanor lbuldyklyl adi. efficient; proficienl; abl 6yngr<nrnrl lbuldyklylykl n. capacity; skill; faculty; ability 6ynqrrcrl lbuld yksyzl adj. incompetent; unable 6ynglrcsnrr lbuldyksyzlykl n. lnability 6ynnrpr errey {buldyra almaul ad1. incapable 6ynppmey lbuldyrmaul v. prevent Byngtryl lbuldyrul v. create; enroll; can; compose 5yarrrrrx lbulmaganl adj. missing; absonl 6ynnyru lbulmauhyl adj. away 6py lbulul v. consist; geg grow; happen; tend 6ynrrl xny lbulyp kitul v. become 6ynrn arrxtr lbulyp zhitkenl adl, utler 6ynrpn rw(rlx lbulyrga momkinl adv. maybo; perhaps 6yagurrr rrrf lbulyshlyk itul v. contribute 6ynuuy lbulyshul v. facilitate; maintain 6ynrely1111 I bulyshuchanl adi, obliging 6ynr'nor lbul'dogl n. bulldog 6ylrr lbulekl n. award 6ynnux lbumazhnikl n. boot; wallet 6yruu lbumalyl adi. hysterlcsl 6ypu lburanl n. snowstorm 6tDs lburychl n. debt; duty: task 6ptrr punoran lburych raspiskasyl n, 1.0.U. 6pranr ely lburuchka alul n, loan lburychke bitul v. lend 6frans (burychlyl v, owe; ought qprlnr rcur tburychly keshel n. debtor qtc.prl lbusargal n. threshold 6yrenr.l{ [butalganl adi. intricat 6purur Ibutalyshl n. ferment; mess 6yny lbutaul v. involve; wrap; confuse; entangle 6rnun+v lbutashtyrul v. combine Cfp6pon lbuterbrodl n. sandwich 6y0cr lbuf tl n. cupboard; buftet Oyranap lbukhgalterl n. bookkeeper; accountanl q/nrnrop nca6u I bukhgalter khisabyl n. accounts 6yur lbushl adi. ofl; shallow; empty; idle 6ytu rpe lbush aral n. lersrrre 6yu uxxr lbtrslt vakytl n. leisrrre 6prrry lbushatul 6dl. ompty 6purg lbushlykl n. sink 6trrr lbuynl n. house; ger)erittron; ioint dyrnrru lbuialyshl n. dab fyqy lbrrraul n. color, dye. paint 6Vq...u lbuiau...y1 ad1. colorlul 6nnxcr lbiudztretl n. budget Oonncranr lbiulletenl n. bulleln 6rcpo lbiurol n. bureau GloF.(Prilr lbiuroktatikl adi. bureaucratic 6roporprrnrl lbuirokratlykl n. red tape; bureaucracy 6rcr lbiustl n. bust 6rcrrurop ( biusl galterl n. firassiere 6c6rr tbebil n. baby 616* lbebekl n. germ 6.Ap.O lbedretl n. torlet GcApc0 rrclc lbedref kegazel n. toilet paper 6oinnq lbeilevechl n. bandage 6r&mm lbeilemf n. bunch 6rrincm r*ocgtcp lbeilem eibetlerl n. knrtwear 6oinrrrrl lbeilengenl adi. bound 6rinrsl lbeileneshl n. link

11 afrnexeurre 6ynenmr,r roprah 6fnenyqe Beprnxanb I Gcriooreurne Ibeileneshlel adi. dependent 6erino.pturc 6yny lbeileneshle bulul v. depend 6crincy lbeileul v. dressing; link; bind; knit; string; lie &*pem lbeireml n. feast; holiday; redletter-day 6eripeer rry Ibeirem itul v. celebrate 6eicel lbeisezl adj. independent 6ericernex I beisezlekl n. sovereignty 6ene-rara lbela-kazal n. griet; disaster; distress 6ora<eipcx lbelekeirekl adi, minor 6openr* lberelgenl adi. thr adbare 6cpeneu lbereleshl n. scramble 6cpanory lbereleshul v. clash 6epen xepy lberep kerul v. intrude; invade 6opxer lberkhetl n. velvet 6epaneu lbereleshl n. battle; fight 6eper Iberen] n, tam 6opertr" Iberenggel n. potato 6epy llrerul v. beat; blow; hit; knock; shot; bang; chop; strike 6orer lbekhetln, happiness; fortune; luc k 6exerne lbekhetlel adj. forlunate; happy; lucky 6ergrcor lbekhetsezl adj, miserable; unhappy; unlucky 6cxercogrer lbekhetsezlekl n. rr)istortune; accicrent 6crcrrcanrorxr rapur lbekhetsezlekke karshyl adv, unfortunately 6crec lbekhesl n. lawsuit; misu nde rst anding 6oxrcnru7 lbekhesleshul v. argue 6crrcccr lbekhessezl adj. undeniable 6cl Ibeial n. charge; price; value; appraisal lbeia birul v. estimate; evaluate; price 6rnny lbeialeul v. value; appreciare; assess 6orcc lbeiasel n. cosu worth 6cm ranrt lbeiase toshul n. depreciation 6crcor lbeiasezl adi. invaluable; priceless 6eranrrrl lbogelgenl adi. bent 6ersrrmc Ibogelmelel adj. flexible 6eronnc lbopgelmesl ad1. inflexible 6ocn Iboekl adi. holy 6cor mucrr Iboek maksatl adi. ideal 6cnc Ibokel n. stopper; cork 6onf lbolul v. collapse 6epc lborel n. bud 6eprer Iborketl n. eagle; seed; rain 6oprr lborkuj adi. stufty 6crsx [botenl adj. full; integral; whole Ccrrxmmu [botedon'ial adj, universal; worldwide 6eltl{ooc lbotenesel adi. total; altogether 6acmmfi [botenleil adv. complelely; quite 6oopenf lboterelul v. reel 6cr(x lbozhekl n. insoct 6tmn lbugenl adv. nowadays 6fcrr xrir [bugen kichl adv. tonight 6frcxrc lbugengel adi. modern 6fnn lbulgel n. partition 6/nl lbulekl n. division; comporlment; partition; section 6rncr 6urr lbulek bashyl n. headline 67nx (xnnnl lbulek (kitapll n. chapter 6fiar.r lbulekchel n. separation 6pann ropren lbulenmi torganl adj. indivisible 6norfo lbulenuchel n. dividend 6'rtn lbulmef n. premisez; chamber; toom 6fnnP lbulmedel adv. indoors. r 67nr lbulekl n, srake; gilt; premium; rocompense; reward 67x,ny lbulek itul n. granr 6rllrrm,r lbulekleul v. decorate;,emunerate; recompense; reward 6fif lbulul v. divide; separate; inte,rupt; subdivide; 6fTa lburel n. wolf 67pol lburekl n. cap; hat 6frrx fbutenl adv. moreov r; other; snother B rror lvagonl n. car; carriage; coach.rll lvaual n, bowl rruor lvazifal n. obligation; rask nr lvakl adi. petty; shallow.s r1rr? lvak ianggyrl n. drizzle r*-rxr lvak-toiakl n. triflo..rrlcxr lvakansiial n. vacancy ltrrurrn lvaklanmal n. lraction r.rm c.ry lvaklap satul adj. retail rerrm arq{u lvaklap satuchyl n. retailer ragr.y lvoklaul v. nlinc Lrrl.ll lvakchyll adi. petry rrudre lvakyigal n. caso; incid nu occasion; event l.ur lbakytl n, dote; tim ;,while syr rpusr [vakyt aralygyl n. while wr Wl lvakyt utkerul n. PEstime w,rt Wf lvakyt utul v. lapse rrrrurrr lvakytlyl adj, provisional; temporary tlrvrrslr ]?ilrrrn?y [vakytlycha urneshtyrul v, lodge $rigurry lvakytlycha u{ril$n laidalanul v. hire r.rsrrr /rf lvakyty utul v. terminate rrxrnrr-rurrnr 6aren lvakyty vakytv belenl adv. sometimes raxrrreqr [vakytyndal prep. in raxrrrarofi rrar lvakylynnan elekl adj. premature relrrr [valchykl n. crumb rulorl [valiutal n. curency urxnr lvanil'l n, vanilla run lvannal n. bath.aprrrrr lvariantl n. version rplrc lvarisl n. heir; successor ranrr Jvasiatl n. will.rrart Ivatanl n. country; motherland; f atherland rrrrxalur lvatandashl n. conrparriot; countryman; fellow-countryman rrry Ivatul v, impair; crush; destroy; break..rrl.lr.fl lvatylganl adi. broken rrtrrnri ropnx [vatylmyi torganl adj. unbreakable rrrtmy lvatylul n. break u$ne lvaflial n. waffle rlrapnxrrq Jvegetarienotsl n. vegotarian IAor-Tr lvedomstvol n. oflico ffiea lvelosipec,l n. cycle; bicycle; bike Errrr lvel'vetl n. corduroy nxr lvenal n, vein rlflrrrrrrop lventiliatorl n. ventilato. ropou fvetsiial n. version rpilrlllr lvertikal'l n. v rtical hne

12 Bepr 14 raenoesnex ra3 r5 romyrlx rp4r lv rf'l n. dockyard Frrpr lvestornl adi. wsttsrn r.r.orxrp lveterinarl n. veterinarian FForxr lvetchinal n. ham nrna [vziatkal n. bribe ]u1concrflr Ivideolental n video-tape rracorm.trro+otr lvideomagnitotonl n. video rru lvizaln. visa lrrrrr lvizitl n. visil rtrropr.x! lviktorinal n. quiz rroro [vinol n. wine rrxorpra lvinogradl n. grape roc lvintl n. screw rrrndr(. Ivintovkal n. gun; rille rrpyc lvirusl n. virus rnpnr. lvitrinal n, (shoplwindow; showcase urrr lvlast'l n. power FAopoA lbodorodl n. hydrooen Fltl,l lvokrall n, station recrahro lvosstaniel n. revolt " tpfllpr lvralar'l n. sco.e-keepet rplt lvrachl n. doctor: physician lr*rr lvyveskal n. billboard gr:r [vyshka] n. towel lrmrrn;ac lvegaz'leuchel n. preacher rnp lveo"del n. vow; promiso rnp 6r.py lvo0"de birul v. sweat Ergdtrrrrf Iveg"d\leshul n. barglin r(lltrr lvekaletl n, proxy rrrn lvekill n, spokesman.r,lrgllg. nnm*, lvekillekl n. agsncy t F){lrn lvezhdanl n. conscien4/lus g r,.. rr (rol lgal prep. in; to; towards; on; into... n xrprmrcnx lga karamaslanl prep. despite ra rlurpr. lga kashryl prep. despits rrraxr lgavan'l n. lrarbor naea Igadell adi. tair; faithful; hon6st; impartial; iust; iustly ngcn 6ynmarux lgadel bulnraganl adj. unfair; unlust rracnngr lgadellekl n. righl rrgclarcr lgadelserlekl n. inlustice rrfl lgadil adi. common; general; modest; natural; primitive; mere; plain nannanrtopl, I gadileshterul v. simplif y lgadetl n, cusrom; hsbir 'rrr n['?1! 6yauerrx lgadetle bulmaganl adj. novel rlatfl.fta,rr aar?p8r lgadette0eden avyruakl Bdi. ov6.weighl rrn fllrtt lgagettegech l adi. habitual; typical; usual nntrraaga 6ynrlrrx lgagettegeche tlulmaganl adi. unnatural; unrrsual r.ajrlr{ n.lr lgadetten tyshl adi. miraculous; extraordinary rxrr lgaspl n. blame rrnno lgaeplel adj, guilty,xmt p.r lgaeplergel v, sccuse rxtu.r lgaepleul n. charge; condemn rufllor rrru lgaepleu aktyl n. indictmenl funllf{ lgaspleuchel n. proseculot rartanr.r lgaepsezlekl n. innocsnca nr lgazl n. gas rrt nnrfrxr. 1g8r plitasyl n. gas cooker-oven ru od'nrrrrr [gaz schetchigyl n. gas meler nun lgazapl n. hell nt m lgazetal n. pap6r; n wspaper r.trr. ru.crr. lgazeta kioskyl n. newsstand reron lgazonl n. lawn rarolr..rrusr lgazon chapkychl n. lawn-mower r ]ln lgailel n. family rrrn rstcmrrfl lgaile chlennaryl n. household ni6cr lgaibetl n. gossip rri6cr cmy lgaibet satul v. gossrp rrl6mr lgaib tchel n. gossrp rrirr lgaikal n. scr w nipcr lgairetl n. might rrnrxrxr. lgalaktikal n. galaxy rulrfiipet lgalantereisl n, haberdashery ruropar lgalereial n. gallory 615rl lgaliml n. scientist rennor lgallonl n. gallon renon Igalopl n. gallop mrcryr( lgalstukl n. tie n r.rf 6ynrrmcr lgalstuk bulavkasyl n. tie-pin rutcr lgaleml n. spaco r.r,!lrm urpy lgamelge ashyrul n. realization nrmpl rr.pt lgamelden chygarul v. cancel; dissolve rrrs..r lgandikspl n. handicap rrpor lgarazhl n. garage rrporr lgarantl n. guarsntor nfrlrn lgarantiiol n. gurrenteg; tat guard nphr lgarasatl n. hurricane npnopo'6 lgarderobl n. warcjrotre nplrn lgaripl n, crippl rrprmfixr lgarmoniial n. harnrony nrpntcfitrcpf lgar'lenderul v. spite rrpcn lgarepl adj. Arabic rrcr.pncp lgaskerlerl n.pl. troop rrcr+ lgasyrl n. century; age rryrr Igaugal n. noise nu nf [gafu itul n. pardon n$1 v*ty lgafu utenul v. excuse; apologize nr;pn lgazhepl adj. odd; ntarvelous rdrp.ur.hf I gazheplenul v. surpnse n paxr lgvardiial n. guard rnarrl lgvozdikal n. pink rac lgenal conl. but ll$opailop IgeneratorI n. generator rrl.lrrro [gene/gynal adv. merely norpr{rr lgeograliial n. geography ruonorxr lgeologiial n. geology rrotcrrpxr I geometriial n. geometry ruprrilr Igermetikl adi. walertight rrpori lgeroil n. hero nrrlrr Igigantl n. giant; adj. gigattttc n nillrr [gigienal n. hygiene rrrr lgimnl n. hymn rxrrl.crrn lgimnastikal n. gymnastics rril.io.ror Iginekologl n. gynecologist rrrf p. Igilaral n. guitar rno6yc fglobusl n. globe ron lgoll n. goal nolllllrl'l rato lgolland telel n. Dutch nilrn.rnrrn Igollandiialel n. Dutclr ronro lgol'tl n. golf rorrep [gomerl n. life rornpficr( Frrr lgomerlek tental n. lite-annuity rorfl.irt lgomerlekkel adi. lifelong rqryn lgomumu sdi. common; gross; general; ovetall; univ rsal

13 16 17 rohopap Rpynauly Rohu rq(xnaaqbl roroprp Igonorarl n. fee rope+ragsr lgoret-gadetl n. custom; habit mp.rroffr lgorizontl n. horizon mgrrro}rnnr lgorizontal'l adi. horizontal nopocrdr lgoroskopl n. horoscope ropyp lgorurl adj. protrd roplprn{y Igorurlanul v. boast ropypnrx lgorrrrlykl n. pride rop{r.q! lgorchitsal n. mustard rop.rfi lgorwokl n. por rpdope Igraviural n. engravrng rpaayc Igradusl n. degree rpo.(aahxh I grazhdaninl n. citizen rp.rttannu( lgrazhdanlykl n. cil izenship rpaxll8rrlrrr<...u lgrazhdanlyk...y adl. civil rp.m lgramm n. gram rparil.rrur! I gramrnatikal n. grammar,o16c lgratal n. column rp.ftrl( (A.lrnrr} [graflyk (Angliia)l n. counly rpeindpyr lgreipf rutl n. grapefruit rper< lgrekl adj. Greek rp..( rorrg lgrek relel n. Greek rpnl lgriml n. make-up rplnn lgrippl n. inf luenza rpo6 lgrobl n. colfin rpynna lgruppal n. company; party; group rpynn.r. larsry lgrupfraga zhyelul v. group rpyun [grushal n. pear lgubernatorl n. governor q16xa lgubkal n, sponge ryaor lgudokl n, horn ryrralurv lgumanlyl adj. humane nri6perne lqyibretlel adj. instructive rrrla lgynal coni. but ruprualn ioury [gyryldap ioklaul n. snore nrap lgeudel n. corps; figure; hull; trunk; body rrrar.rru, lgeid loneshl n. embodiment rer$c Igombel n. mushroom rcpconpf [gorseldeul v. crash; boom rpan lguzell adj. charming; fair; gorgeous; handsome; splendid rnar p lguzel eserl n. masterpiece r 'r.flrer IguzellekI n. smarlness...4!l. ld(tlanl adv. out...ar ldal prep. in pun Idavyll n. tornado; storm Allru yncflc ldavyl ulenel n. asparagus Al.rumy [davyllaul v. storm au*r ldaimil adi. radical; stable; constant; p6rmanent A.lrn ru.fr ldaimi qsheuchel n. resident nailn'irr ldaidzhestln, digest srr,6r ldambsl n, dam nerxr(ururtrnrl ldamka (shashkadall n. king nrrr ldanl n. fame; glory; prep. from Axr rprry Idan iararul n. ambition a!rcsr ldansyzl adj, inglorious 'lrpy ldarul n. drug; remedy Art9ll fnrr*= ldaru ulenel n. herb natrrlh ldarchinl n, cinnamon ArPu ldaryl n. gunpowder; Powder Arrr ldatal n. dat6 Arynmry [daulashul n. lawsuit nrhr ldakhil adi. great glhrnut ldakhilykl n. genius Arrrrurr ldvigatel'l n. engine; motor F6fl ldebetl n. debit nlltllll'txr ldeval'vatsiial n. devaluation F.acrr [devidenll n. dividend mm6pr ldekabr'l n. December Fioprrtxr ldekoratsiial n. scdficry; set Fn rrqxr ldelegatsiial n. delegation I.r,o(p.rxr ldemokratikl adi. democratic F,nxp.nrr I derngkratiral n. democracy Forrprrxr ldemonstratsiial n. demonstration Hlrrrr ldemprngl n. dumping A.mpnmrlr ldepartamentl n. department [rmur. ldepeshal n. telegram FEt r ldepozitl n. deposit Fnpcccrrr Idepressiial n. depression Ffirr.t ldeputatl n. deputy ppr ldesertl n. dessert ee.l.rr ldefektl n. detect erooprrrrtrilney ldef ormatsiialeul v. deform nrrr ldzhazl n.iaez An ldzheml n. jam nr.xrp ldzhemperl n, lumper Ir.rfiurr./lir I dzhenlel;men I n. gonlleman APs ldzhinl n. gin AFOE ldzhinsyl n.pl. ieans alrgr. rypt(sxr. I dzhrnsy turkymasyl n. denim Arl.n'c ldiagnozl n. diagnosis Arrn.l(l [dialektl n. idiom; dialect nrrraor ldialogl n. dialogue At Frp ldiametrl n. diamet r 4!filf ldivan; n. sofa nnrp ldivarl n. wall nllrlrlu ldiviziisl n. division nr-r. ldietal n. diet Aftrrt(. ldiotiksl n. nutrition drir,ilp.rr ldizonteriia I n, dysentery Areortypr ldiktstu.al n. dictatorshlp ArfioP ldiktorl n. speaker Arn sr ldilemmal n. fix nrar ldinl n. religion nrm 6lrngrr ldin bqshlygyl n. priest At.t rrp.q$r ldin taratuchyl n. preacher Altrorrrr ldinamikl n. loudspeaker; dynamic Ator..:rrr ldinastiiel n. house poor ldinil adl. divine; religious Arnno.r ldiploml n. diploma Arrrunrrr ldiplomatl n. diplomat Ar crnx$il.rrxjrrf ldiskvalitikatsiialeul v. disqualily nrcr(cr ldisketl n. disk nr (pllxo.r r.r ldisriminatsiial n. discrimination nrgurofi ldispleil n. display ldissertalsiial n. disse.tation nr.c.{ Ar 6ynr ldiseng de bulal adv. nearly p.orurr ldifitsitl n. shortage Ar4nop.nr Idif teriial n. diphtheria ArrFnc( ldii rlokl adv, noerly Ar.rys tdinggezl n. marine Axrytr rltner ldinggez kyslasyl n. crab Erlf6 rprr ldinggez iaryl n. seashore nrr rurf Idinggezchel n. seaman mrmp ldogovorl n, agreement fr ldozal n. doss gma ldokladl n. report Ao.(,lr$.r ldokladchyl n. reporter

14 AOffiOp 18 AOf, AW 19 sanoxhltk norrop ldoktorl n. doctor Fiy.f,fit ldokumentl n. paper; document fnnrp ldollarl n. dollar aop+. l(rortsl ad1. grq5s; impud ldos' l n. lile AoroA ldokhodl n. Yield ltqrm.h ldoshmanl n. enemy; hostile Ao.rsril rfpf ldoshman kurul v. h6te Aouxrruts ldastrrnanlykl n, hatrod Aprsrnrr ldranratikl adi, dramatic ned6 ldreill n. drilt Ay.mr l lduamall adi. random, r ckl6ss ey6nxrrr ldublikatl n. duplicato AYrl ldugal n. arc Ayttrrrr ldulkynl n, wave Ayrxr.{ur{nr?ra Idulkynlandyrgachl adi. touching ayrrrxnaxy ldulkynlanul v. vibrate; disturb atc ldusl n. friend; pal A}c rcud ldus keshel n. pal IyfrrPlt 6ynxlrtx lduslarcha bulmaganl adi. unfriendly Aycrrr ldusllyki n. triendship eynr ltlukhrl rr. perlume t?l Aylo.rr ldukhovkal n. ovon 'ii AFr.p 6yry lduchar bulul v. incql."{r, Atrrp rrl [duchar itul v. xposo; undergo Afll lduell n. duet Ayrrrl rrc ldungyr itel n. pork nprr. [<lungyzl n. pig Arr. ldyml n. moisture ArrmL ldymlyl adi. wet Aronlrtr ldiuzhinal n,dozen Arots ldruiml n. inch furlry ldevalanul n.v, cur Ir.nry ldevalaul v. treat.i remedy Arrtrr xtropl^rc ldevam itleruchel n. heit; successor lf.teur/ ldevam itul v. cantinue FlrH{Ar ldevamyndal prep. during Frrrnrtrry [deg"valashul v. lawsuit rrr ldeo"vsl n. claim nmrrr ldelill n. exile; guise PPpcc fderesl n. lessorr naprc 6ryf lderes birul v. rutor Fp.cn r [dereslekl n. school book; textbook nfgt ldettl n. heal; rrrcflrrlive; inspiration; vocation; dash; gusr pprlo ld rtlel sd,. lervent; 6rd nt lpptnrgr orfru'\.s ldertlenep omtyluchyl adj. eager Argrrc nrx lderrle relekl n. longing AlP.r.P lderezhel n. dignily; posr;.ank;degre ; grade FPcrt,l. lderezhelel adi. gtave,ffnc.0l xpept [derezhesen kuterul v. promote,,nltt ldekhshetl n. horror Ff ldeul adi. big; great; large; major nttll'' ldeutetl n, nalion; commonwealth; state; f/rrr irrtlalnocc I deulet eshlokl sel n. stalesmen phurr ldokhshetl n. thundersrorm H&py ldoberdeul v, boom; crash Aqr ldogel n. rice natr ldon'iel n. world n*r. rnncr ldon'iaga kilgenl v, born pg ldoresl adi. proper; regular; surg; ttuly; truthtul; very popoc oyntlnx ldores bulmaganl adj. invalid; irregular Fp.cnGi ldoreslekl n. truth F prrlal ldoresleul v. correct ncfcrlil!f ldoresten del adi. lactual; really ncl Idoial n. camel A/F ldurtl num. tour erutlio ldushembel n. Monday E..lttr.,tric levangeliel n. gospel cfri levteil n. Jew; Jewish rponrny lovropalyl n. Europearr arrfr tegormel num. tw nty utpm'crc legermenchel num. twentieth ln legetl n. fellow; guy; lad rr{ry legylul v' tall' ctrrlrr ranrl, legylyp toshul n. downf all.np legerl v. may dtpn i legerlekl n. powe. rr lelj n. year dr raf,rrrr lel vakytyl n. season dlrf lelaul v. cry rtn lelgal n. river rtrr?ntr lelgyrlykl n. mobiliry rurlfr. leltygyl n. anniversary mnrr [ellykl n. iubilee irsjo lelmaiul n. v. smilg.p.tprr leragrakl adv. larther rpu lerakl adj. dist6nt; tar.fsrrl leraklykl n. length; distance.prrilr. leraktagyl ad,. remote rpty lertul v. tear.pn ry lertylul v. tear.prtrl rftrt.y [ertyp tashlau] v, tear rqrr [efek] n. silk qr leshl adv. frequent; olten X xrrcr lshaketl n. iacket xrpmfi [zhargonl n. slang xane lzhelel n. jelty rerncr lzhilell n. waislcoat nrpo6clrhirebel n. draw rypflrn lztrtrrnall n, iournal; magazinrr lloriodrt:al; to(lrsil0r xyp...nrfr lzhurrralisll n. iournalist; pressman nop.. lzhiuril n, jury 3 u6rrur lzabastovkal n. strike rrra [zavodl n. mill; plant; work; factory tltofp lzagovorl n. plot IcI lzaeml n. loan tlrrrrrrl lzazhigalkal n. lighter rrxu lzakazl n. order raru 6npy lzakar birul v. order urox lrakonl n. law..rer npocrflr. lzakon proektyl n. biil rero{rr, Izakonlyl adj. lawful; legal; legitimate; rightful tlrq{mp lzakonnatl n.pl. legislation r.xorr.p lrnpy lzakonnar chygaruj n. legislation l.xotel! tzakonsyzl adj. illegal; illegitimate; lawless; unlawlul rrrryclre lzakuskal n. snack ru lzall n. hall lnorrflr [zalozhnikl n. hostage

15 2A 2', 3aMaHASlU naapo nffiw tfiy nhban1la ram.lraau, [zamandashl n. contemporary; living; modern; up'to-date rarua lzamshal n. suede ranac lzapasl n. stock; store; spare r.nrcr. lzapiskal n. note rrrlotsaxxx lzapovednikl n. reserve urxnrrfllp lzaponkalarl n. pl. cufflin ks rap lzarl n. lament rapap lzararl n. disadvantage; harm; hurt; ulcer rapafnery lzararlanul v. damage rrp.pnr. lzar arlyl adj. detrimental Dpnalry lzarlanul v. complain rapyp lzaruril adl. necessary.rpyfmr lzarurlykl n. necessity raptry lzarrrrgul v. fatigue rpra lrariadl n. charge ucr..! lzastaval n. gate rrr l2atl n. cre'alion; being ranxe lzaiavkal n. trid rnrro Izvenol n. link rlaor lzdaniel rr. building rxhrrrne lzinnetlel adj. magnificenu gorgeous; luxurious; splendid rrprr lziratl n. cemetery lrpx Izirekl adj. wise ur$r 6yfuu lzifa builyl adi. gracelul uhex lzikhenl n. memory uhsrre rny lzikhenge alul n. perception rehergre lzikhenlel adj. clever lofir [zonal n. zone rorcnrx fzontikl n. umbrella [zooparkl n. zoo ry? Irurl adj. gr at; gross; large; maior; rnassive ryp 6rplar lzur barmakl n. thumb typ n r.txh lrx6grl [zur magazin (kibet)l n. emporium ryp rrn?m, [zur tamyrlyl adj. square built ryp ErxHx. lzur teleinkel n. dish rp u!rrr.( {zur shatlykl n. delight ryp eneun lzur oleshel n. bulk ryp.irry lzuraitul v, evolve; inctease ryprlo lzuraiul v. enlarge; increment rypnrr lzurlykl n. dimension; size urx fzyianl n. damage; gap; ulcer; disadvantage; harm; hurt urh rrrl, Izyian itul v, impair; harm tuhm. lzyianlyl adi. detrimental lruhcln lzyiansyrl adi. safe; unhurt rorgi+r lzegyif'l adj. leeble; vulnerable re&rpr rrrru lzeityn agachyl n. olive r&rnr xlmur [zeitun zhimeshel n. olive rprlp lzergerl n. goldsmith rmrp lzenggerl adi" blue m6epr(rr lzoberzhetl n. emerald n r-rx Ii-ikhl ineri. alas r6nrc liblisl n. devil rracn ligezekl n. twin xrur rc ligelekel adj. virtuous xrurlx xrtl lig"lan itul v. declare; publicize; proclaim; pronounce rrrrt6ep [ig-tibarl n. cars; notico; tension; attention rnrn6rp rrmf lig"tibar itmeul v. ignor ; neglect; heed rrrnr6rpcu lig'tibarsyzl adi, sbs ntminded larpc lidarel n. supervision; administration l.ntp. ml, lidare itul v. direct; direction; supervise; management; govern; manage; operate; board; control; tule,mf lfrt^.. [idare ituchel n. manaoer lnrpnlidarechel n. superintendent rmu lideall n. ideal r.f.toru Iideologiial n. ideology rp lideiial n. idea rlntn lidiomal n. idiom mfi lidenl n. floor lornn Iielgenl adj. bent rgry lielul v. lean xrfflsq Iiihdevenetsl n. dependant rrgrr Iizvest'l n. lime rsr lizgel adj. saint; lroly; sacred ron lizmel n. mash; solution,.dr[o.r lizoliatsiial n. isolation up.rrrr xcuroe lizrail' keshssel n. lsraelite rtl lizul n. oppression; mash rr7rrl lizuchyl ad;. oppressrve nrcyc liisusl n. Jesus nc Iikel n. pair; num. two rilo.rxr like atnal n. tortnight rr. g.lr..l. like meg"n lel odi. ambiguous :; l.r.ilrrr? like tapkyrl adv. lwice xr. ropno like torlel adi. dual xro-e{rc [ikeiozlel adi. dual ltrcrionepr I ikeiozlelekl n. hypoctisy; double-dealins, rucro likelel adj. double xrcrcfirenc I ikele-mikelel adi. evasive nnrs. [ikelenmichel adv. doubtless rrrr-rf lrkelentrl rr. doubl rfifrumrfi likeletelgenl double n.lfic likenchel adi. other; secondary; second llrglllto rnr likenche etazhl n. {irsl f loor lrorif, reut likenche iagyndal prep. beyond rf,.ilrrntr Iikenchedenl adv. secorrdly rxo likesel n. two r.rnof Ar likese del adi,pron. both Ka aner 6cpo likenseneng bersel adi. either rlrrr Iikmekl n.bread rrrf,r r0.6flo likmek kibetel n. baker's shop rrorlr likonal n. icon xxorr-$frolr likchez-chiksezl adj. countless; unlimited rrcr likenl conj, inasmuch m Iill n. land; country xaahx lilakhil adj. divine ruur lillel num, lifty xrutlort lilliuziial n. illusion xrlrorrrlrl liltif atlyl adi. gratelul rn lo lilchel n. spokesman; ambassador rntsnr lilchelekl n. embassy rnhu Iilkhaml n. inspiration ninp [imbirl n. gingar rraur-rrrnu, Iimesh-mimesh I n. rumor nerre limzal n. signature rma ryro [imza kuiul v. sign rm.rrrr limzakyzl adj, anonymous xxrrrrr liminlekl n. well-being ].ruxfiplxr limmigranll n. immigrant rnryrrlfllr [immunitet] n. immunrty xrjrlpr.lrxlr Iimperializml n. imperialism rsrpu [imperiial n. empire rxilrlnorr limpichm nr I n. impeachment lrrjryrrc [impul'sl n, impulse r.n!{ limenechl adi. horrible Lrrrtl linvalidl n. invalid

16 HH8eflTapH3All}lf, 22 lrcemnek HOel nexko xepry 23 }l}t MehnM 'rhfapmrqxr linventarizatsiial n. inventory 'rxrnr.r...-ric lingliz...y/el adi. English \li{rnrr 6ynilxacl lingliz bulav(asyl n. safety, r.xrnxr rene lingliz telel n. Engjltlt" rlge lindel adv. yet: already, NHAee{ lrndeelsl n. lndian. xxltxrrrop lindrkalorl n. indicalor r xxxarrep lrrrrhenerl n. engineer. rxxqrrennrp lir)itsialarl n.pl. inilial,. xhrllr.nrrr. linilsiatival n. initiative rxner linnekl n, rough. xflclo Irnsaf I atll. consci nc. nhcncrfiop linspektorl n. inspectori,, xflctrrrfr linstilutl n, institute' - ".. xr rpymr{r linslrumentl n. instrument; tool; kit li r xrrcynrm linsulrnl n. insulin. rlrorurol(r lintellektl n. intellect r rxronrxrcfir lintelligentl n. inrellecrual r rrrrcprrro linterv'iul n. interview r.xrlp.lrr linternatl n, boatding. nrrcp..p linler'erl n. int6alor, r.xrp..rr linttigal n. scheme, rffryr.qllr lintuitsiial n. inluition.rrrr0xrrrr linlektsiial n, infant; inf ection, rerr+opmrqxi I inlormatsrraln. intornlalt0ft rxqxn lrt lrnlsidentl n. incident.rar linel n. nesdle rrrrcapor lippodroml n. race'course r 'rtlrrrlipteshl n. colleague; perlnst; lellow ro lrl n. husband ', rrp rrlr lir keshel pron. he; n,male; man n;rrr [ir-atl n. man ery [irdegel adi. married npcn Iirekl n. lr edom; libetty npcn_6rrpf lirek birul v. emancipate; --li-beration; l t; Permit fldc{stc Iireklel adi. exempt; loose; voluntary; f ree; spontaneous l{p.rsrclt r( [ireklelekl n. liberty adi. rrrespecllve rpon lirenl n. lip tp.r{ nor.ra.6l lirenpomadasyi n. lipstick.nfrr lirenul n. laziness,4ss1p1: t +..rtt frresherge tyryshul v. succeed v. altarn; earn; gain; achieve -rq.fi lirkenl adi. loose; spacious :plgllltf, lirkenlekl n. prosperity; qnllberto; \'{g[gl-q rpiilirkel adi. gentrle rqaorcn 6ocy-iirkelep bozul v indulge xp.tlra ruc Iirland lelel n. lrish xplt.ha!.n IirlandialeI n, lrish rfn -rrrtnllstrr litle-kharynlylykl n, matrimony.wq lirlerl n.pl' male; masculine xfrrr lironiial n. irony,.ryrnmtlu Iirrigatsiial n. irrigation rfrrr?jirtel adv. soon; earlv; n, mornlng!89 lirtegel adv.tomorlow rsrrrft rqlirtenge ashl n. breakfast.rc lisl n. odor; scont; smoll. l*trrrary lisbatlaul v. demonstrate; p.ove / m liseml n. heading; ntm ; titlo t mtgtrpy llsem birul v. namo " Fr ryp lisem kuiul v. cntitls; tllle / rcn0.t li$omlekl n, list; registet r trerx. xcgrf lisemlekke kertul v. list rcrrd' [isemsezl adi. nameless offiliserekl adj. drunk ncep/ liserul adi. intoxicated rs Jiskl n. clainl; suit llcrc liskel adi. dilapidated rgxc-ffitrt [iske'moskyl n. lumber r rdr.r liskelekl n. toutine r.cr.p.!fi liskergenl adi' archaic; commonplace; hackneyed; obsolete lrcxrrx... Iiskitkechl adi' tascinating; lovely; marvelous; exclusive; striking rcxr.rrpn.r I iskiterlekl adi. remarkable rcxc rlry Iiske alul n.v. reference; mention; remind; recall lcr. rreurpf liske losherul n'v. mention; r member; temind rcr.f6 [iskermel n. exception; observalion; rema.k.g'ryrq liskertul v. remark *lam lislaml n. lslam rorrlisneul v. yawn; smell,cpr$ rrrf lisraf itul v, lavish rar$ rotr* lisral ituchsnl adi. extravagant ffitpor Iisterikl adi' hysterical r ilrrr linstinktl n. instinct rcrtr listchyl n. Plaintilf Eratqry liste lotul v. remember l troar lrstelekl n, memory; recollection ErLr.rr. 6tn.I listelekke bulekl n. tok n ran lisenl adi. living rorr-xfit lisen-iminl adv. sat ly ffifiirrn.saul EG.t'tonmesozt interl. hello.rsr lisepl n. score; account adi. living; elive rcdjrur lisenleshul v. rcclaim - rfmxo anuay [isepke almaul n v. neglect isepleshmeu I v. distegard; -rsxurat.rr-t/[ ignore ' rrc!ruref lisepleul v. consider rr Iitl n. llesh.ifi"rrrr," litaliialel n. ltalian nrccc litsezl adi. lean rlt( litekl n. tail r rdflpu. Iikhtiraml n. regard; tespect I rcrrptr. xrt, likhliram itul v. respect,rqrrup Iikhtyiarl n, wrll, xxrutp xerre likhtyiar kochel n. will. rqrr.tr([ikhtyiazhl n. need ni lishl n. malch.mrtf lisharel n. gesture; ctle; htnl Git'snel n. image E li.n"rl n. door GggPtithek aldyl n. court; Yard rufi-;6. Iislrek tobel n sill - rrrnx ycn lrshek uemyl n doorway nurrr lishetu! v. hear - rrrlrr lishekl n. ass; donkey rurr lishul v. Pull. rronl liiul'l n. JulY. lro{l liiun'l n. June ru 6yny fiia bulul v hold; have; posssss; own trrr liiakl n. chin lxen lizhekl n. byle rqrumrrrri tizhtimagyil adi public; social x{.r [ing azl adv. least ' fi6opofle lrng berenchel adj. initial rrf 6di ling bookl adi. utmosl 6*t gttins gadil adi elementary - rlayp-r lin zuryl adi most - nt r.{rc.. ling kechkonel adi' least A111!t ling kubel adv. most. trl mtrrr ling mokhlml adl Ptime; PrinciPal

17 r{ Haqap 24 ltot( malllnhacbt fien rcr6epfqe 25 xafirunur r r{ Hrqrp ling nacharl adj.worst,lr0t ooxru [ing songgyl adi. utmost t/ x}l xr.p.u Iing iugargyl adj. uppermost [ing iakhshyl adj. better; -xl{nur. preferable; best - rq chenrrrnc ling ekhemiiatlel adj. prinsipal; radikal {glingsel n. shoulder u iorygr Iiogurrl n. yogurt ionrfiu liogyntyl n. impression ionrru rcry liiogynly iasatrl v. inf luerrce ion liodl n. rodirre iopp* liodrykl n. lisr iocar Iiozakl n. losk; castle iocex o<remrsr liozak skvazhinasyl n. keyhote ioxnen xuy lioklap kalul v.oversleep iourn pxspy Iioklap utkeru] v. oversleep ioorry Iioklatul v. stew io*nry Iioklaul v. oversleep; sleep ioxnepu lioklauchyl n. asleep io<u liokyl n, dream; sleep ioru 6ynrm [ioky bulmesel n. bedroom ior<rr uromr lioky vagonyl n. sleeper ionu grpyrr lioky daruyl n. sleepingdraughr ironfrtrdncrxrnrpr I io k y tabletkalaryl n. sleeping pilts io$ur. liokylyl adi. sleepy ionrannrr liokusyzlykl n. insomnia; sleeplessn ess tom liolal n. habit; mode a longr lioldyzl n. star lonrs liolyml n. rasom iorrr uy liolyp alul v. redeem iormx Iiomgakl n. conclusion iorrpr liomryl n. cup torurx liomshakl adi. gentle; mild; soft; vulnorobl ioilur.gry liomshartul v. relax; sgften ior*pn [iomyrkal n. egg io*pta c.prc. liomyrka sarysyl n yolk imu Iiomyshl n, charge; mission; need; task; commission frrr lionl n. wool ionrrrex Iionchyganl adj. exhausted,o{..srt lionchytul v. overwork iof liortl home; house iopr roul [iort koshvl n, llow iofr ryqlrrlru [jort khuzhalygyl n. household iory tiotul v. gnaw; swallow; absord iors lioryml n. swaltow; gulp.frcpgr( {iogerekl adj. fluent io.cpon xrrry f iogerep kachul v. fles fdspcu, liogereshl n. run; hor$ -race Scerpy Iiogerul v. hop; run iereppo [iogeruchel v. running icrurcy liog nloul v. curb tapnn Iiodegenl adi. exhausted, ia liozl n. surface; blade; hundred oia or Iioz ell n.centry n. ieor 6epcrc [iorem bortegel n. raisin, by liozul n.v. cruize; swimming; lloat; swim, ior< liokl n. burden; baggage; fr ight; load; shipment, lr nunrat liok mashinasyl n, truck ier nr6apne liok zhiberuchel n. shipper Isrrc yrn'rt loikke uzganl adi. pr gnant!!:!!3! lioklelekl n. pregnancy i*lm liokleme] n. liability; undertaking; commirment; obligation eptdlioreshl n. cgylae; move; run; walk.iryrr liortul n. n. heart K...rl l...kal prep, to; inro n6rx lkabakl n. punrpkin gg{:g lkabalanul v. haste; hasten; hur?y; race ndrpuy Ikabarlanul v. relapse xrcryrt"rrn I kabarryr ganl adj. r!lr;1 swollen rr6rprrrrrl lkabarynganl adi. plump rsrr lkabatl adv. once r rtdtrnur ropr.x Ikabatlona torganl adj. chronic n6rrnrn ccinct Ikabatlap soileul V. recount t Agf-y lkabatlaul v. repeat r.6rnr lkabakherl n. cynic n6rnr xlr lkabakhet k shel n.' rascal. rr6or lkabel'l n. cable rr6op [kaberl n. grave r 116lr:r [kabinetl n. study; cabinet.r6yn nuopocn lkabul irelerlrkl adi. acceptabte. a'6'ln rr', lkebul itul v. nt.tainmenu tec lvo; take; 6ccept t<r6sy lkabyzul n. ignirion; v. ignite!m6s lkabykl n. skin; crust; hull; P el -xrgrmrp lkabyklarl n.pl. peets r.6ery lkabynul n. flash; outbreak lr6*tsr rurrf lkabynyp kitul v. inf lame xr6r4n lkabyrgal v. rid uoryrrc lkabyrchykl n. husk; sink rrdrxrr Ikabekhetl n. scoundrel er.rr lkavyn] n. melon rrnrinr [kagyidel n. demand; standing; regulation; rule rrnlr Ikadakl n. nait; clusrer xrgrn rydne lkadap kuigychl n. clip rurn ryro Ikadap kuiul v. stick rrmp lkaderl n. honor rrnfn lkad rlel adi. respectabte; darling; dear rrfl.flrcs lkaderleml n. honey rlfplff Ikaderleul v. troasure rrfp lkaderl prep. before; unril xlr lkaenl n. birch r.orrrl. Ikaenanal n. mother-in-law r*llnr Ikaenatal n. {ather.in-law r.l lkazl n. goose xrury lkazanuj v. earn I.llull lkazanyshl n. achievement xnn lkaznal n. treasury rutrntf, lkaznalykl n. jaw r.rrrrtrai lkaznoch il n. treasurer rrtoorr lkazolinl n. gasoline nry lkazul v. dig nrr- lkazyil n. magistrate rrrts lkazylykl n. sausage r.ln rr6y lkazyp tabul v. mine lkaibereulerl n, few niru lkaigyl n. grief; sorrow r.frrllrr lkaigytyl adj. tam ntabte;!ad

18 xafiruxu lpraxnatuy 26 KAlfyll KaHOraTb 27 KaPruH abhpfiblk xainrrrr ypr.utury kaigyny urtaklashul v. sympathize.q. rrirrryry Ikaigurtul v. care; xrirr?rfon I kaigyrtuchanl adi",-,r. thoughtful; careful rainpy lkaigyrul v. regtet: trouble; suftel; sorrow reinrcro Ikaigysyzl adi, cateless,,, nfino*xex cnay kaigysynnan elaul v. lament xafige lkaidal adv. whereabouts; where xeinr Aa lkaida dal adv. nowhere s, niaax lkaidanl acjv. whence raimax lkaimakl n. cream. nli{ xaixerrx lkainaganl adi, boiled raixan rrry lkainap chygul v, simmer xaixap Ikainatl adj. hot; watm xaixay lkainaul v. simmer xaics Ikaisyl pron.conl. that; who; whose; which xaicrr rxnapaa Ikaisy iaklardal adv' whereabouts ileicrfl lkaisynl pton. whom rafrrarar lkaitavazl n. echo xeirapua Ikaitarmal n. lapel xr*rrpy lkaitarul v. render; repay ra*ry lkaityl v. come; return; xrhcn lkaichanl adv.coni. when rri.ar lkaichyl n. scissors mno lkakaol n. cocoa xrxl!.mac Ikakwamasl adi. inflexible rrxrrlrry lkakshatul v. fruslrate; upset rrc!.y lkakdhaul v. hositate raori lkalail n. tin r.nrrdyp lkalambutl n. Pun rrrilfi.p [kalgannarl n, ]asl nnnr.( lkaldykl n, rost; remrlnder; remnanl; relic xrrutrurlp Ikaldyklatl n. lett-over rrnntryt lkaldyrul v. quit nlrtu+..r rrrl lkaldyryp kitul v. abandon r.n fla.f Ikalendar'l n. calendar xurfimqnrtrc/ lkalrfrkatsiialeul v. qualify rjtryrlr Ikalkulykl n. hill r!il(rrr rnrt lkalkyp chygul v. merge Irm+ay lkaltyraul v. shake; shiver; tremor rrny lkalul v. rerrrairl; stay rupr udn lkalyn shell n. rug; plard ralllrero lkalynarul v. thicken ruor lkaleml n. leatlrer; Pen ntqn ury lkarnap alrrl v raid; surround xerdaar lkambalal n. flounder rr*vrrourf IkamilledhuI v. growtll rrgrlxxr lkampaniial n. caml)aign rrnrp lkamyrl n. dough x.h lkanl n. blood r.x lrt lkan agul v. hemorrhage xrrt rrrr Ikan kitul v. henrorrhage XueAr lkanadal n. CanacJian rarreallrrl lkanadalyl n. Canadian rarur IkanalJ n. channel rlrlrilrtatlxt lkanali?alsiial n sewelage; Sewet rrxrr lkanatl rt. lope; wing rexrr Ertrla ury lkanat astyna alul v. patronize rrxalnr lkandalal n. bug r.haxnir lkandidatl n. candidate; nominee; applrcant rrxl.ryn lkanikull n. vacalion renrryn up IkanikullarI n. holiday rr re lkansyzl adi. ferocious rl,lltp lkantall n. lumr) rrryn lkanunl n. eve rllrr.r} lkanegat'l adi. conlent; glad; pleas d ratfrarrn'd{llgpcpll6l( lkanengat'lendererlekl adl. satislaclory; rl, satisfaction rulr.rroaure( [kanegat'sezlekl n. dissatisf action r.nrnn Ikapitall n. capital rrrr.rerr crrrln lkapital salyml n. inv slm nt rrnrrr trrm I kapitalizml n. capilalism r.nrrlh lkapilanl n. captain ranxr lkapkal n. gate rarrruln ury lkapkalap alul v. snack r.nr.h lkapkanl n. ttap xanxan Ikapkachl n. lid r.ni.{u Ikapkachyl n. goal-keeper r.rur&tar?y lkaplandyrul v. upset; overturn xerurry lkaplaul v. cover; repay; screen xarurur-rapun Ikaplama-karshyl adt. contrary; opposite r.nrr?il. [kaptyrmal n. clasp xrrillr lkapchykl n, bag; sack r.nrurn 6ap; [kapshap barul v. grope rep Ikarl n. snow xap 6ep,cro lkar botergel n. flake rlp rft lkar iauul v. snow rrpr Ikaral n. ink; adi. black r.pl-rop.fl rgrre Ikara koren tolkel n. silver rapnai lkaravail n. loal r.prrun lkaravyll n. guard mp.rtxar Ikaragandal coni. than rrprx lkarakl n. swindler; thief rrrrrprr lkalarmal n, draft xrprrrrrr I ksramsktal disposal i.famaru, Ikerandashl n. P ncil rrpm ilrurpy lkarap tiksherul n. consideration; examination xrpen teropt, lkarap usterul v. tend rapln,{rfioprny Ikarap zhilkermeul n. lapse xepap Ikararl n. decision; ruling rlprra lkaratal prep. concerning r.p.renr lkaratel'l n. Punittve rrpry lkaraul v, nurse; consider; inspecl; look; tend; gaze rrprytr[ karauchyl n. trustee rapaur lkarashl n. outlook; glance; standpoint xrp.rrr rrtxrrcu lkarash notkasyl n. viewpoinl rrp.xru lkaranggyl adj. dark; obsctrre mpsxru no.tmax lkaranggy pochnrakl n. slunr rrp.hrr. rrprinu Ikaranggy chyrailyl adj. lrown; gloomy; gritn rtprxrrrrtry I karanggylaul v. otlst:ure rrp6n lkarbyzl n. watermelon rapra lkargal n. crow raprrrl, lkargyshl n. curse; damn rrprxqpa lkarikaturaql n. cartoon r.pnnh lkarlyganl n, curranl rlpnrrarr lkarlygachl n. swallow x.pnlrx.x Ikarlykkanl ad1/ hoarse x.prll.r lkarmakl n, hook xrpil.x xa6e lkarmak zhebel n. scaf lolding r.pil.nan 6apy lkarmalap barul v. grope xrpr lkartl adi. old repre Ikartal n; card; map IrgrxH! lkartinal n. painting; paclure r.prrrr lkartlachl n. elder t r.fnrf, lkartlykl n. old-age xrplurrr. Ikarlot kal n. lile nrpurr lkershvl edl. negative; against rrpur. npltrr lkarslty avyrlykl n. counterbalance

19 Ylll- Kapuru Keure 28 xepa^lrxa repe^l :l 29 xntl8rlol( nfrr. rcup lkarshy keshel n. opponent rrp.c, rxnf Ikarshy kilul v. obi ct xrpc. ropy lkarwy torul n. opposition x.grd teuf Ikarshy toshul n. objection xrpur. ix I karshy iiakl n. opponent r.puru! lkarshydal adv. opposite (.purm.. Ikarshylmal n. counlerbalance ripurnr.( [karshylykl n. barrier; conlradiction; discord; objection; obst acle rrpurutr r.forr.tf lkarshylyk kursetul v, testst raprcpr lkar'eral n. career rrccr lkassal n. lreasury; cashier's oll ice xrcrp lkassirl n. teller; Jreasursr xrcrp.om lkastriul'l n. saucepan xrcu< lkasykl n. groin xn lkasel n. bowl xar lkatl adv. once xsnp Ikatarl n. catarrh xarrrri Ikatgyil adj. severe; strict; urgenl r.rcfopxr I kategoriial n. category x.rnrrr lkatlaml n. husk rarxurn Ikatnashmal n. touch; blend Irrl{rlllxlrlpA$l tpr.llhpy lkatnashmalardan arynyrul v. distill r.rhrrrnr?y lkatnashtyrul v. merge; blend rll'r.ury lkatnashul v. touch; paf ticipate nrxaury.rrt lkatnashuchyl n. presence rrrox lkatokl n. rink; skating r.rorrr lkatolikl n. Catholic; Foman xrrrr Ikatyl adj. drastic; firm; hard; loud; rigid; solid; tough rrrurrl lkatvlykl n. solidity rrrrrl xrly Ikatyp kalul n. stupor rrrrrpy lkatyrul v. lreeze.('lr?r..lilt lkatyrylganl 8di' frozen rry.rfr lkauchukl n. rubber I.nrrrt lksushatul v. emberrass rr+. lkaf l n. cafe; tea-room rr+cepr lkafedral n. chair xr$ur lkatel'l n. tile x}.rrrl lkachkynl n. refugse rr,ry lkachul v, flight; scape; avoid r$ry ypr.{u lkachu urynyl n. shelter rll lkashl n. brow; ey brow rlllro lkashnel n. mulller rlurr Ikashykl n. spoon; tablespoon rer lkaial adv.coni. where nr nr lkaia dal adv. nowhere rrh.plnr Ikakheleul v. curse; damn rr.ap.r Ikvadratl n. squsr r.rfl'rmr. lkvadratlyl adi. squar rnnr$rrl$rr lkvalif ikatsiial n. qualification; skilled rrrnn{lngro 6yam*rn lkvalifikatsiiase bulmaganl adi. unskilled xlprr lkvartal n. quatt rlrprl,l Ikvartall n. quartet; block xr.prxpr lkvarti.al n. apartment xregfiplln Ikvartironll n. lodgor xrrr Ikvenl adi. complicated rrrrrxrur lkvitantsiial n. voucher; receipt re'6or< lkebekl adv. likewise 116at 6yly lkebek bulul v. seem rons lkeleml n. carpet xocr Ikeletl n. ators-room rdtoum Ikeleshchel n. pincers; pli rs; tongs ror Ikeml pron. that; who r*l. Ikemnel Pron. whose ng [kerl n. linsn; washing r.p rrt [ker iuul v. washing r.p.rllr lkeramikal n. pott ry lopcer lkereml relurn; yield; IAV NUE "t*l: n. income; proceldg; prof it; rcfrm. lkeremlel adi. prolirable r.frr cf! lkeresh surl n. introduction; foreword f,cplrrex lkermeslekl adi. inaccessible rcfp lkerpel n. hedgehog rcprf lkertul v, inrroduce; let; import; admit rcpt Ikerul v. iorn; enter xo lkesel n. pocket rcor rrlxrr. lkese achkasyl n. pocket-money rsr r.paru lkese karagyl n. pickpockot rc.pn cuy lkeserge salul v. pocker r.r.p!t'^.c I keterdeuchel n. grisp rcp Ikechel adj. junior; young r rc.rncre lkechelekel adi. kind roope&repra lkechereilergel v. lessen x..opo&rf Ikechereitul v. diminish r.raapor( lkecherekl adi. minor; less rr.apc.o Ikechereiul v. shrink r.$(orr lkechkenel adj. less; little; small; riny ra.r(cro fioum lkechkeno iotyml n. sip r.r.r.r3 xynr lkechkene kukhnial n. kitchenette rqu lkeshl n. sable rors iioc. lkesh ionyl n. sable xru [keshel n. being; creationirnnan; p rson taua ttrtr{xacnrr I kewe yshanmaslykl adi, improbablo r.ur rurrrt lkeshe ieshemegsnl edj. desert tdtpnr lkeshelekl n. humanity; mankind tlrtr.i,ra Iko$holoklel adi. human rtnidqe lkesheleksezl ad!, inhuman x.url.p lkeshelerl n.pl. people n 6rr lkibetl n. stall; store; shop tor6rnr ypnrrrly lkibette urlashul v. shoplifting tx6rf lkibotchel n. shopkeeper ror6or lkibekl n. bug rlrt rqlllr.p lkiek koshlarl n. game xrerr lkieml n, dress; wear rr.cttfpf lkienderul v. dress xrrrrf lkienul v, dressing tntf 6fnrro lkienu bulmesel n. lavatory xnf*c Jkierenkel adj, intense rl..furl.( lkierenkelekl n, tension; strain rmox Ikilenl n. daughter-in-law rxn.t trry lkilep chygul v. descend; emerge; happen; prove xrn g.o lkilergel v. arrive xmru Ikileshl n. standing nrtrrurhnil lklleshengenl n. deal; transaction Illnoln lkileshepl adv. togerher rrrrrr r Ikileshserl adi. indecent xrrnalr[gf Ikileshtetul n. reconciliation; v, reconcile rrnrry [kileshul n. assent; convsntion; bargain; v. consont nrairrf ra7 lkileshu tozul v. contract rntrrer [kilmegenl adj. missing; absent rrlly tkilul n. arrival rrno lkilesel adi, next rrrnr lkilochekl n, tuturo; look-out

20 30 31 xrinaqex Sa^laHHbt Kl?caro xrrl rrqcl(mocroh KOmMeHraprfi txm{er $na}lllra r}?ctrrt lkilechek zamany kursetel v. shall rrur..lxro npru lkilecheke ksrashl n. prospect r.hno.rrlena [kilechektegel adj, further xrur7 lkilul v. report; como rxllr^l. lkiluchel n. newcomet K.rrr4'f lkimerul v. gnaw r,rrpnteq lkimetkechl n. silencer xntflgrty lkimetul v. diminish; subtract; decrease rxmrrr lkimserul v, humiliate xrrpart.o lkimseruchel n. scornlul rxsr ngl< [kimchelekl n. gap; llaw xn7 lkimul v. leakage rr*lr lkinaial n. su6; hint rnro lkinol n. cinema; movies rxfiocrdrc lkinoseansl n. show l(rl{rro.rp {krrroteatrl n. ptcturg' lh6ater rxr Ikrnel n. spite xn:r lkinetl adv. overnight xrq lkioskl n. stand xrrrrrpdrnrrl I kipterel genl adl. dried rxmopf lkipterul v. drain nrpc lkrrel adj. backward; negaiive; stubborn; againsf rrpa rny lkirs aftrl v. racov r; withdraw r4o 6opy lkire borul v, reluse rrpc :rry lkire kagul v. discard; refuse; rebut; refusal; reiection xrf xrrrrpy lkire kaitarul v.rspulse; recoil;reflection; retlgct; mlrror ruqr rrirry lkire kaitul v. return n p. ru lkire iagyl adl. wrong ro.p.c lkirkal n, pick rxfnr lkirpichl n, brick xrpl! lkirtel n. bar; fence; hitch; partition rrprllr lkirekl l adi. important; mom8ntous; n0cossofy xrrfxro 6yay [kirekle bulul n. neces6ity xrrf.rsrcr( lkireklekl n. want; necessity rrlfim ropnx [kirekmi lorganl adi. needless rry.lxr.l I kirekmegen I adi. undesirable; unnecessary uf.(re lkirekmesl adj. needless xrflrour lkiseleshl n. cut rrao rrry lkisep alul v. carve rftln xr-xrpry lkisep kyskartul v. trim arctn Fl lkisep utul v. cross rsr lkiskal n. puss(yl cat rgcil lkiskenl adi. drastic; shatp; abrupt rrrcrcn trryry lkisken avyrtul n.v. colic rr torl rlllrrr lkisken kashylekl n. rebutf rrggfi rl lkisken eshl n. venture xrrcrr lkistal n. cyst rrs lkisekl n. excerpt; portion; lump; part; piece; fragrnent; adj. overnight; abrupt r:rgxrpi lkisekchekl n. lraction; morsel; particle [.crrf lkisetul n. observation; v. preventive; menace; warning rrcf lkisul v. hack; haircut; saw; cul smrn lkitepl n. book srm 6urr lkitap badhyl n. headline rmlnrn lkitopkhanel n. library Ef!.p.n ry o lkiterep kuiul v. delivery tr,j'f.l', lkiterul v. deliver; serve; f ail srf lkitul v, leave mr lkichl n. night; evening rir' t rxqcrrrsrefl lkichekmestenl adj. instont; prompt rl.rlrrp/ lkich kt rul v. delsy; overdue; postpone r{'{lry-lf lkicherul v. Pardon; forgive 0rrr.. ll lkichke ashl n. supp r xr,r lkichel n. banqu t; Party; rnll.p lkisherl n. carrot x]lunllt ryro lkishtege kulul v.shelve rrrr Ikiiaul n. bridegroom; brother-in-law; tiance; son-in-law xtuyrr6upy lkiiauge birul v' marry xnu lkingl adi. extensive; broad; wide ruot r/lfrlrc lking kungellel adi' g6nerous rn{tt lkinglekl n. width rrlur lkingsshl n. council; advice rrrpur 6npy lkinglesh birul v. adviso.orrturmurf I kingoshleshul v' cotrstlll rurorurt, Ikingeshul v. consult rnrrro Jkingeiul v. spread; expand rrlrnr.( lkaldykl n, Ielic rmr.rryp. lklaviatural n, keyb0afd rrtrrr$r lklavishal n. key xnrd lkladovoil n. store-room rlllr lklanl n. clan rne lklassl n. form; grads; type; class rn&crr lklassikl adi. classical rsropn lklerkl n. clerk rrrdr. lkletkal n. square xrr..r lkli ntl n. client llurr. lkllzmel n. en ma rnrxrr lklimatl n. cllmalo srnfir [klinikal n. clinic rnotil lklounl n. clown ror6oi lkovboil n. cowboy rqfil lkovrikl n. rug lsp [kodl n. code roapr(c lkodeksl n. code roalrr lkodretl n. might rqaprrn. lkodretlel ad1. migttty rury lkoelul v. poul roany lkoenul v. duck xoira lkoikal n, ielly ;olrl Ikoimal n, Psrtition; fence roimrx Ikoimakl n. Pancake xo$p$r lkoirykl n. tail rora-xo,r! [koka-kolal n' coke xorc lkoksl n. coke rrrcinr lkokteil'l n. cocktatl rollrx lkolakl n. ear xonar rene$o+ru lkolak teletorlyl n. headphones ronlx.lr: lkolakchykl n, eye rdt.xtrul Ikolakchynl n. headplrones rona.r lkolachl n. swing ror6e. Ikolbasal n. satlsage rdtnorxx lkolootkil n. tights rolrnr lkollkl tr. oolic rducrt Ikollegal n' coll ague rduaax Ikolledzhl n. college ldromxt Ikolonnal n. column rdloprrr lkolorill n. colour rom Ikoml n. sand xor.rxa! lkomandal n. team ro.r.xgr.p lkornandirl n, commander ro..hyn.y lkomachaulaul v. harass; hamper; hinder; impede; interlere xomrqrytr.( [ komachaulykl n. handicap; hitctr rorsnraor Ikombinezonl adv. overall ronarr lkomediial n. com dy rrurr lkometal n. comet ronil lkomikl adi' comic rmt ot Ikomissiial n. commission rolr.rsr Ikomitetl n. committee romrnnrpri I kommentariil n. commentary,- i,lp Jrnnti 'qj_$wt 'rwfjf e':'r'\w

Remarks by Dr. N. Gregory Mankiw Chairman Council of Economic Advisers at the National Bureau of Economic Research Tax Policy and the Economy Meeting

Remarks by Dr. N. Gregory Mankiw Chairman Council of Economic Advisers at the National Bureau of Economic Research Tax Policy and the Economy Meeting Remarks by Dr. N. Gregory Mankiw Chairman Council of Economic Advisers at the National Bureau of Economic Research Tax Policy and the Economy Meeting National Press Club November 4, 2003 My remarks today

More information

Year 2 Science: The Human Body Resource Pack

Year 2 Science: The Human Body Resource Pack Year 2 Science: The Human Body Resource Pack Body Systems II Body Systems Digestion our bodies break down food and use Skeletal system the skeleton is made up of bones that support our the nutrients to

More information

First Grade Spelling Words

First Grade Spelling Words First Grade Spelling Words The Hat 1. at 2. hat 3. cat 4. can 5. cap 6. tap 7. map 8. mad 9. a 10. the I tap the can. Sam and the Bag 1. am 2. ham 3. had 4. bad 5. bag 6. rag 7. cap 8. mad 9. up 10. go

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Blends: Blends or 2 or more letters combined to for a distinct spelling sound: bl like in blue

Blends: Blends or 2 or more letters combined to for a distinct spelling sound: bl like in blue sound: bl like in blue blue black blew block brown blood blow blob sound: cl like in clap clap clay climb class club cloud clown close sound: fl like in fly flu flag fly flat flame flood flower floor sound:

More information

Coaching Tips Tee Ball

Coaching Tips Tee Ball Coaching Tips Tee Ball Tee Ball Overview The great thing about tee ball is that there are very few rules to learn and that the game is all about involving lots of kids. It s about making sure all players

More information

Credit is destroying the working men and women from all corners of the world. The credit schemes created by the banks have two purposes.

Credit is destroying the working men and women from all corners of the world. The credit schemes created by the banks have two purposes. Bookmark this book or save it to your files. Credit is destroying the working men and women from all corners of the world. The credit schemes created by the banks have two purposes. To help the rich get

More information

Amazing AmMy Brain! DID YOU KNOW..

Amazing AmMy Brain! DID YOU KNOW.. My Amazing Brain! DID YOU KNOW... 3 Your Amazing Brain 4-5 How your Amazing Brain Works 6 7 Left Brain, Right Brain 8 Brain Facts 9 Senses 10 Look after your Brain 11 What Does a Brain Scientist Do? MY

More information

Four Steps to Reduce Your Debt

Four Steps to Reduce Your Debt Four Steps to Reduce Your Debt Overview Simple steps you can take to reduce your debt. Admit that you have a problem and commit yourself to fixing it. Stop debt spending. Make a spending plan. Pay down

More information

EMERGENCY PREPAREDNESS

EMERGENCY PREPAREDNESS EMERGENCY PREPAREDNESS REQUIREMENTS: Wind makes kites fly, fire can keep us warm, and rain helps the flowers and plants to grow. But sometimes the wind can blow too hard, fires can get too big or it can

More information

Unit 5 Tips for Saving Money

Unit 5 Tips for Saving Money Unit 5 Tips for Saving Money Personal Reflection In Lesson 1 you learned the keys for money management. The keys are: Plan. Spend Less. Save More. Adjust. This lesson is about spending less. In this lesson,

More information

Your Money Matters! Financial Literacy Teacher Guide. Thanks to TD for helping us bring this resource to schools for free.

Your Money Matters! Financial Literacy Teacher Guide. Thanks to TD for helping us bring this resource to schools for free. Your Money Matters! Financial Literacy Teacher Guide 2 Table of Contents: Introduction...3 Toronto Star epaper...4 Financial Awareness Inventory...5 SPENDING To Spend or Not to Spend Activity...6 I Need

More information

Phonemic Awareness. Phoneme Manipulating PA.020. Objective The student will manipulate phonemes in words.

Phonemic Awareness. Phoneme Manipulating PA.020. Objective The student will manipulate phonemes in words. Phoneme Manipulating Final Phoneme Pie PA.020 Objective The student will manipulate phonemes in words. Materials Picture Pie (Activity Master PA.020.AM1a - PA.020.AM1b) Names of pictures are listed below

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral English. Teachers: Karla and Luana Student:

Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral English. Teachers: Karla and Luana Student: Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral English 9th grade Date: Teachers: Karla and Luana Student: Roteiro de Estudos para Avaliação Trimestral Here are the contents for the 2nd Term test: Unit 4

More information

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words.

A Note to Parents. 1. As you study the list, vary the order of the words. A Note to Parents This Wordbook contains all the sight words we will be studying throughout the year plus some additional enrichment words. Your child should spend some time each week studying this Wordbook

More information

Self Assessment: Substance Abuse

Self Assessment: Substance Abuse Self Assessment: Substance Abuse Please respond TRUE (T) or FALSE (F) to the following items as they apply to you. Part 1 I use or have used alcohol or drugs for recreational purposes. I use alcohol despite

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

LESSON 1 WHY STUDY THE STOCK MARKET?

LESSON 1 WHY STUDY THE STOCK MARKET? LESSON 1 WHY STUDY THE STOCK MARKET? INTRODUCTION This lesson is designed to spark student interest in the stock market and help the teacher learn what students already know or believe about the stock

More information

USVH Disease of the Week #1: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

USVH Disease of the Week #1: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) USVH Disease of the Week #1: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Effects of Traumatic Experiences A National Center for PTSD Fact Sheet By: Eve B. Carlson, Ph.D. and Josef Ruzek, Ph.D. When people find

More information

Tracks of a Panda by Nick Dowson, Illustrated by Yu Rong Scripted for Readers Theater by Karen Antikajian

Tracks of a Panda by Nick Dowson, Illustrated by Yu Rong Scripted for Readers Theater by Karen Antikajian Tracks of a Panda by Nick Dowson, Illustrated by Yu Rong Scripted for Readers Theater by Karen Antikajian Narrator 1: Narrator 6: Narrator 2: Narrator 7: Narrator 3: Narrator 8: Narrator 4: Fact Announcer

More information

Try and list resentments in groups, i.e.; Family, school, relationships, work, etc.

Try and list resentments in groups, i.e.; Family, school, relationships, work, etc. One of the requirements for sobriety is the need for confession of personality defects, a moral inventory, and step four is designed to be just this. There is a lot of hype and fear surrounding this step

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

GOD WINS OVER KINGS AND ARMIES

GOD WINS OVER KINGS AND ARMIES LESSON 1 GOD ALWAYS WINS! GOD WINS OVER KINGS AND ARMIES SCRIPTURE: Isaiah 46:9b; 1 Chronicles 29:11; Exodus 4-13; Joshua 10:1-11; Judges 7; Daniel 4:28-35; Daniel 2:20-21) MEMORY VERSE: Isaiah 46:9b--I

More information

Home Care for Your Nephrostomy Catheter

Home Care for Your Nephrostomy Catheter Home Care for Your Nephrostomy Catheter This handout covers information about caring for your nephrostomy catheter right after placement and caring for it long term. If you have any questions, please call

More information

Why Credit is Important

Why Credit is Important Page 1 Why Credit is Important Page 6 How to Protect Yourself from Identity Theft Page 7 Cosigning and Money Lending Tips Page 8 How to Avoid Credit Card Interest Why Credit is Important Learning to build

More information

BINGO TRAINING. Last Updated August 2014

BINGO TRAINING. Last Updated August 2014 BINGO TRAINING Last Updated August 2014 Overview The Weekly Sunday Bingo at St John s is by far our greatest money maker. For the 2013-2014 Year, we made close to $225,000 in profit from Bingo. This effort

More information

programmes in a Box 2/01/2009: Experiment badge (1 of 2) w/c 12/01/2009 Time Activity Notes Who

programmes in a Box 2/01/2009: Experiment badge (1 of 2) w/c 12/01/2009 Time Activity Notes Who w/c 12/01/2009 2/01/2009: Experiment badge (1 of 2) Time Activity Notes Who 5 Welcome & Opening Ceremony Start the evening and explain to them what they will be doing that evening. 10 Main Activity 1:

More information

My Family FREE SAMPLE. This unit focuses on sequencing. These extension

My Family FREE SAMPLE. This unit focuses on sequencing. These extension Unit 5 This unit focuses on sequencing. These extension Unit Objectives activities give the children practice with sequencing beginning, middle, and end. As the learn to name family members and rooms children

More information

Staff, please note that the Head Injury Routine is included on page 3.

Staff, please note that the Head Injury Routine is included on page 3. Staff, please note that the Head Injury Routine is included on page 3. This booklet explains what can happen after a concussion, how to get better and where to go for more information and help if needed.

More information

www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 6 Travelling to and from work is work, says EU

www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville Level 6 Travelling to and from work is work, says EU www.breaking News English.com Ready-to-Use English Lessons by Sean Banville 1,000 IDEAS & ACTIVITIES FOR LANGUAGE TEACHERS www.breakingnewsenglish.com/book.html Thousands more free lessons from Sean's

More information

All About Auto Insurance

All About Auto Insurance All About Auto Insurance The legal responsibility involved when you are in a car accident is extraordinary. Basically, if you hurt someone else while driving, there s no limit to the amount he or she can

More information

THE CONSUMER S GUIDE TO WASHINGTON STATE. Estate Planning A COMPARISON OF THE LONG TERM EFFECTS OF WILLS & TRUSTS COMMONLY USED FOR ESTATE PLANNING

THE CONSUMER S GUIDE TO WASHINGTON STATE. Estate Planning A COMPARISON OF THE LONG TERM EFFECTS OF WILLS & TRUSTS COMMONLY USED FOR ESTATE PLANNING THE CONSUMER S GUIDE TO WASHINGTON STATE Estate Planning A COMPARISON OF THE LONG TERM EFFECTS OF WILLS & TRUSTS COMMONLY USED FOR ESTATE PLANNING INDEX The Purpose of this Guide... 1 The Purpose of any

More information

The Faith Hall of Fame: Everyday People

The Faith Hall of Fame: Everyday People The Faith Hall of Fame: Everyday People Lesson 6 LESSON OVERVIEW Key Point: God uses ordinary, everyday people. Bible Story: Gideon is chosen for great things. Hebrew 11:32-40 Challenge Verse: Jeremiah

More information

Sort it! Bag it! Tote it! Recycle it!

Sort it! Bag it! Tote it! Recycle it! Sort it! Bag it! Tote it! Recycle it! CA RD BOA RD / BOXBOARD Recycling guidelines for property owners, managers, and superintendents for multi-residential properties DURHAM REGION WORKS DEPARTMENT WASTE

More information

Draft Chapter on Unwinding of Failed Contracts

Draft Chapter on Unwinding of Failed Contracts Working Group for the preparation of Principles of International Commercial Contracts (3rd) Fourth session Rome, 25 29 May 2009 UNIDROIT 2009 Study L Doc. 110 English only March 2009 Draft Chapter on Unwinding

More information

Morningstar Document Research

Morningstar Document Research Morningstar Document Research FORM8-K EMC INSURANCE GROUP INC - EMCI Filed: May 11, 2016 (period: May 11, 2016) Report of unscheduled material events or corporate changes. The information contained herein

More information

WORD ASSOCIATIONS. Dirty can Iron both can be related to Pig, Laundry, Will through some interpretation

WORD ASSOCIATIONS. Dirty can Iron both can be related to Pig, Laundry, Will through some interpretation Where? : Section I of the MICAT WORD ASSOCIATIONS What is it? : (Courtesy: Priyesh Bhadauriya s Post on VITAMICA) There would be four words (approx) to which you would have to relate one of the five option

More information

How to Take Care of a Sick Person

How to Take Care of a Sick Person 39 How to Take Care of a Sick Person Sickness weakens the body. To gain strength and get well quickly, special care is needed. Medicines are often not necessary. But good care is always important. The

More information

2014-2015 Supplementary Material (New Language Leader Pre-Intermediate Unit 6) A Level Techers Copy

2014-2015 Supplementary Material (New Language Leader Pre-Intermediate Unit 6) A Level Techers Copy VOCABULARY A) Match the ages in the box with the definitions 1-8. 7 / 15 / 17 / 25 / 36 / 52 / 67 / 82 1) a young adult 25 2) a child 7 3) an adolescent 15 or 17 4) an elderly person 82 5) a middle-aged

More information

Louisiana We are so proud to announce that we are 100% debt free! Praise God! We started our business with over a million and a half dollars in debt.

Louisiana We are so proud to announce that we are 100% debt free! Praise God! We started our business with over a million and a half dollars in debt. Louisiana We are so proud to announce that we are 100% debt free! Praise God! We started our business with over a million and a half dollars in debt. God has been good to us and true to His Word. Brother

More information

cracking christmas recipes

cracking christmas recipes cracking christmas recipes Take away this free booklet of festive recipes Christmas Wreath Bread Perfect for eating with cheese in the evening on Christmas Day (even when you know you ve eaten enough),

More information

TEXAS - LYRICS. LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA)

TEXAS - LYRICS. LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA) LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA) I love you like the rain I love you like the sun coming up again And the moon pulling on the tide And the day turning into night I love you like the trees

More information

Objective: God has a Plan! Bible Memory Verse: Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans THEME OVERVIEW

Objective: God has a Plan! Bible Memory Verse: Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans THEME OVERVIEW Miraculous Catches of Fish Scripture: Luke 5:1-11; John 21:1-6 Objective: God has a Plan! Bible Memory Verse: Jeremiah 29:11 For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

God In Our Family Life Psalm 127-128

God In Our Family Life Psalm 127-128 Lesson 160 God In Our Family Life Psalm 127-128 MEMORY VERSE PS ALM 127:3 Behold, children are a heritage from the LORD, the fruit of the wom b is His reward. WHAT YOU WILL NEED: Blocks (either wooden

More information

The Academic Language of Tests

The Academic Language of Tests Teaching Your Secondary English Language Learners The Academic Language of Tests Focusing on English Language Arts Contents I. Introduction...1 II. Teaching the Language of the Reading-Objective Questions...3

More information

Bathroom Installation Guide

Bathroom Installation Guide Bathroom Installation Guide Step-by-step installation of your cabinets We do a lot of groundwork to make it as simple as possible for you to assemble and install your new bathroom furniture yourself. We

More information

ABOUT CONCUSSION. Head Injury Fact sheet

ABOUT CONCUSSION. Head Injury Fact sheet Head Injury Fact sheet 11 Somerset Street / PO Box 1168 Hamilton Telephone (07) 839 1191 Fax (07) 839 5648 Email: admin@thinknz.org.nz ABOUT CONCUSSION CONTENTS Information compiled by D Gronwall, PhD

More information

Self Help Credit Repair Guide

Self Help Credit Repair Guide Self Help Credit Repair Guide This report will inform you of your rights under the Fair Credit Reporting Act (FCRA) and what you can do about it! In 1971 Congress passed legislation to protect consumer

More information

Please note, there is no charge or obligation associated with your initial consultation by either personal or telephone interview.

Please note, there is no charge or obligation associated with your initial consultation by either personal or telephone interview. INTRODUCTION Many Canadians will face a financial crisis at some point in their lives. Many debt problems are easy to solve while others need professional assistance. The first step in dealing with financial

More information

Slide 1. Slide 2. Slide 3

Slide 1. Slide 2. Slide 3 Slide 1 Making a Difference Sowing Seeds of Success David E. Nash, CPPO, CPPB Slide 2 Learning Objectives By participating in this workshop, the participant will be able to: Identify the differences between

More information

Biliary Drain. What is a biliary drain?

Biliary Drain. What is a biliary drain? Biliary Drain What is a biliary drain? A biliary drain is a tube to drain bile from your liver. It is put in by a doctor called an Interventional Radiologist. The tube or catheter is placed through your

More information

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions How long does the buying process take? Will I get my earnest money back if the contract is not accepted? What is the process to get my earnest money back if the contract is accepted

More information

PTOTS Child Feeding and Physical Activity Knowledge, Belief and Attitudes Questionnaire

PTOTS Child Feeding and Physical Activity Knowledge, Belief and Attitudes Questionnaire PTOTS Child Feeding and Physical Activity Knowledge, Belief and Attitudes Questionnaire This survey is about child feeding and physical activity. It has been developed to help us understand your knowledge,

More information

S E 5/9. Checks & Forms for. BIS Software www.bisformsdivision.com 888.629.9640

S E 5/9. Checks & Forms for. BIS Software www.bisformsdivision.com 888.629.9640 BTM MO _TH ER SAFE PO SS 89 70 DEN E. H VE AMPD R FA 303-, C EN X; 74 O AV 30 0-62 8023 E. 3-22 06 1 0-74 24 IBIL ITIE S ST AT DA TE E RE FE RE NC E DAT AC E CO UN T NU CO DE ME NT MBE R DE SC DA TE RIPT

More information

LESSON TITLE: The Whole Armor of God. THEME: We can be strong in the Lord. SCRIPTURE: Ephesians 6:10-20 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF:

LESSON TITLE: The Whole Armor of God. THEME: We can be strong in the Lord. SCRIPTURE: Ephesians 6:10-20 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: Devotion NT332 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: The Whole Armor of God THEME: We can be strong in the Lord. SCRIPTURE: Ephesians 6:10-20 Dear Parents Welcome to Bible Time for Kids!

More information

u n i t f o u r Savings and Investments: Your Money at Work "It s possible to have your money work for you in two ways..."

u n i t f o u r Savings and Investments: Your Money at Work It s possible to have your money work for you in two ways... Unit Four Savings and Investments: Your Money at Work "It s possible to have your money work for you in two ways..." In Unit 2, we talked a lot about how you earn money working at a job. In this unit,

More information

Blood Pressure. How do you measure up?

Blood Pressure. How do you measure up? Blood Pressure. How do you measure up? This booklet will help you find ways to prevent and treat high blood pressure. You will learn how to check your blood pressure (BP), improve your lifestyle, and understand

More information

Using the Passive Voice: (Part 2)

Using the Passive Voice: (Part 2) Success Center Directed Learning Activity (DLA) Using the Passive Voice: (Part 2) G020.1 Directed Learning Activity Using the Passive Voice (Part Two) Description: In this Directed Learning Activity (DLA),

More information

What does student success mean to you?

What does student success mean to you? What does student success mean to you? Student success to me means to graduate with a B average with no failing grades. Ferris is ridicules tuition rates don t affect me since I was fortunate enough to

More information

Secure Them for Life. Child safety seats. From infant seats to seat belts, everything you need to know to ensure your child s safety.

Secure Them for Life. Child safety seats. From infant seats to seat belts, everything you need to know to ensure your child s safety. Secure Them for Life Child safety seats From infant seats to seat belts, everything you need to know to ensure your child s safety. It s the law In a vehicle, children whose sitting height is less than

More information

Fox 29 Thanksgiving Recipes

Fox 29 Thanksgiving Recipes Orange Cranberry Relish 1 bag cranberries Zest and juice of 1 orange 1/2 cup sugar 4 fl oz. orange juice 1 tsp salt Fox 29 Thanksgiving Recipes In a medium sauce pan, heat water orange zest and orange

More information

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e

EM EA. D is trib u te d D e n ia l O f S e rv ic e EM EA S e c u rity D e p lo y m e n t F o ru m D e n ia l o f S e rv ic e U p d a te P e te r P ro v a rt C o n s u ltin g S E p p ro v a rt@ c is c o.c o m 1 A g e n d a T h re a t U p d a te IO S Es

More information

A Workshop for Teachers of Young Children. Body Talk in Rhyme. Making word, sound, and number associations through movement and songs

A Workshop for Teachers of Young Children. Body Talk in Rhyme. Making word, sound, and number associations through movement and songs A Workshop for Teachers of Young Children Body Talk in Rhyme Making word, sound, and number associations through movement and songs By Sharon MacDonald 11920 N. Deerclover Lane, Tucson AZ 85737 Phone (520)

More information

1. The more idioms you know how to use correctly, the more natural your speech will sound

1. The more idioms you know how to use correctly, the more natural your speech will sound What are idioms? Idioms are words, phrases, or expressions which are often grammatically strange and are not meant to be understood literally. Idioms are a very important part of any language, so learning

More information

FIBER IN YOUR DIET WHAT IS FIBER?

FIBER IN YOUR DIET WHAT IS FIBER? FIBER IN YOUR DIET WHAT IS FIBER? Fiber is the portion of plant foods that our bodies cannot absorb or digest. Fiber is found primarily in fruits, vegetables, legumes, and whole grains. There is no fiber

More information

Scout Skills... Pack a Rucsac

Scout Skills... Pack a Rucsac Scout Skills... Pack a Rucsac Item Code FS315084 Aug/00 Edition no 2 (103635) 0845 300 1818 When you go to camp or on an expedition, it is usual to carry everything in a rucsac. Below is a list of things

More information

Psychic Lotto Formula 3-Step Formula Secret Template To Lottery Secrets Module 3

Psychic Lotto Formula 3-Step Formula Secret Template To Lottery Secrets Module 3 Page 1 Table of Content The Psychic Lotto Formula Jackpot to Success System... 4 Part 1 Channeling the Power of Your Mind to Success... 6 Part 2 Visualization... 12 Part 3 Integrating Luck and Making it

More information

WHAT BANKRUPTCY CAN T DO

WHAT BANKRUPTCY CAN T DO A decision to file for bankruptcy should only be made after determining that bankruptcy is the best way to deal with your financial problems. This brochure cannot explain every aspect of the bankruptcy

More information

Commercial Insurance. www.infarmbureau.com

Commercial Insurance. www.infarmbureau.com Commercial Insurance www.infarmbureau.com Is your business properly insured? Don t wait until it s too late! Commercial Package Policy (CPP) Used by many classes of businesses manufacturers, restaurants,

More information

Key Features of the Whole of Life Protection Plan.

Key Features of the Whole of Life Protection Plan. WHOLE WHOLE OF OF LIFE LIFE PROTECTION PLAN KEY FEATURES Key Features of the Whole of Life Protection Plan. LIFE ASSURANCE This is an important document which you should keep safely in case you need it

More information

COMPANY WINDING UP AND LIQUIDATION IN CHINA by Editorial Staff writer

COMPANY WINDING UP AND LIQUIDATION IN CHINA by Editorial Staff writer COMPANY WINDING UP AND LIQUIDATION IN CHINA by Editorial Staff writer INTRODUCTION In the People s Republic of China ( PRC ), winding up is broadly divided into insolvency winding up and winding up by

More information

Wet Weather Activities and Indoor Games

Wet Weather Activities and Indoor Games Wet Weather Activities and Indoor Games Values: Excellence Innovation, inquiry, and curiosity Equity Community and participation Integrity Respect Key Competencies: Thinking Managing self Relating to others

More information

Romeo and Juliet. Stage 2. Young Adult Eli Readers A2 KET. William Shakespeare

Romeo and Juliet. Stage 2. Young Adult Eli Readers A2 KET. William Shakespeare Stage 2 Young Adult Eli Readers A2 KET William Shakespeare Romeo and Juliet Answers to pages 8 and 9 1 Irregular verbs. Find the past tense of the verbs in the wordsearch and complete the sentences. 1

More information

MVA Accident Information

MVA Accident Information In this Report MVA Accident Information... 1 Vehicle Information... 3 Vehicular and Patient Relationship.. 4 Facts about the Patient before the MVA Accident... 4 Facts about the Patient during this MVA

More information

Activities for the Young Baby

Activities for the Young Baby 31 Chapter 5 Activities for the Young Baby (Birth to 6 Months) A new baby does not usually look as though she is doing very much. She spends most of her time eating, sleeping, and resting. But even though

More information

THEME: God has a calling on the lives of every one of His children!

THEME: God has a calling on the lives of every one of His children! Devotion NT298 CHILDREN S DEVOTIONS FOR THE WEEK OF: LESSON TITLE: Paul s First Missionary Journey THEME: God has a calling on the lives of every one of His children! SCRIPTURE: Acts 12:25 13:52 Dear Parents

More information

Estate Planning: Preparing for End of Life MANAGING RETIREMENT DECISIONS SERIES

Estate Planning: Preparing for End of Life MANAGING RETIREMENT DECISIONS SERIES Estate Planning: Preparing for End of Life MANAGING RETIREMENT DECISIONS SERIES ESTATE PLANNING IS ANOTHER WORD FOR putting one s personal affairs in order. People do estate planning all along life s journey,

More information

Marblene Wall Panel Installation

Marblene Wall Panel Installation 1560 Quarry Rd. NW Corydon, IN 47112 812-738-1367 Marblene Wall Panel Installation Although we supply cultured wall panels in even rectangles, walls are usually not exactly square. Normally it will be

More information

01 - The minister is dead. The minister is dead Did you see it on the TV Did you hear it on the radio And do you care what so ever

01 - The minister is dead. The minister is dead Did you see it on the TV Did you hear it on the radio And do you care what so ever 01 - The minister is dead The minister is dead Did you see it on the TV Did you hear it on the radio And do you care what so ever Did he attack our society Or did he just kill one person Did he just raise

More information

Its Influence on American Architecture, Culture, and Government

Its Influence on American Architecture, Culture, and Government 1 Its Influence on American Architecture, Culture, and Government by Susan Hardin 2 Thank you for your purchase! If you like this product, please rate it. and visit my store on Teachers Pay Teachers to

More information

Be Glad. 1. Be Glad. 2. The Goodness of the Lord. 3. He s God. 4. He Reigns. 5. My Life Is In Your Hands. 6. We Bless Your Name

Be Glad. 1. Be Glad. 2. The Goodness of the Lord. 3. He s God. 4. He Reigns. 5. My Life Is In Your Hands. 6. We Bless Your Name Be Glad 1. Be Glad 2. The Goodness of the Lord 3. He s God 4. He Reigns 5. My Life Is In Your Hands 6. We Bless Your Name 7. It Was A Great Thing 8. This Is How It Feels To Be Free 9. God Is Still Doing

More information

What are the risks of choosing and using credit cards?

What are the risks of choosing and using credit cards? Credit Cards 2 Money Matters The BIG Idea What are the risks of choosing and using credit cards? AGENDA Approx. 45 minutes I. Warm Up: A Credit Card You Can t Pass Up? (10 minutes) II. Credit Card Advantages

More information

Love Story by Taylor Swift M A R I E S C O T T H O U S E 1 ST 10-27- 08

Love Story by Taylor Swift M A R I E S C O T T H O U S E 1 ST 10-27- 08 Love Story by Taylor Swift M A R I E S C O T T H O U S E 1 ST 10-27- 08 Novelistic/Dramatic Speaker: Juliet Setting: A castle during a ball Protagonist: Juliet Antagonist: Juliet s dad Conflict: man vs.

More information

Fry s Sight Word Phrases

Fry s Sight Word Phrases The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How long

More information

Life Card. Life Card. IRS Refund! You receive $42. Car broke down. Repairs cost $147! Life Card. Life Card. Car needed a new tire.

Life Card. Life Card. IRS Refund! You receive $42. Car broke down. Repairs cost $147! Life Card. Life Card. Car needed a new tire. Car broke down. Repairs cost $147! IRS Refund! You receive $42 Car needed a new tire. Cost = $43 Broke a tooth! Dentist bill = $75 Won $98 in a 50/50 raffle. Treated your friend to dinner for their birthday.

More information

Eat well for 15 a week: Vegetarian Recipes

Eat well for 15 a week: Vegetarian Recipes Eat well for 15 a week: Vegetarian Recipes Shopping List Food item Price Food item Price 1 Large sweet 0.51 (LIDL) Bread rolls 0.15 each. LIDL potato 1 kg carrots 0.45. LIDL 500g couscous 0.69. ASDA Vegetable

More information

It s your kids birthdays, their braces, and your family vacation. It s your house, your yard, and your future. Some day, it s your retirement.

It s your kids birthdays, their braces, and your family vacation. It s your house, your yard, and your future. Some day, it s your retirement. Inside this special report Jeff Pomeroy Licensed Business Insurance Agent Business Consumer Advocate, Consultant URGENT MESSAGE For Business Owners: How You Can And Must Protect Your Business From Financial

More information

19 I II ( 18 12 23 ) 70

19 I II ( 18 12 23 ) 70 1 I 19 I II ( 18 12 23 ) 70 Bob Ted 1 10 Bob: Hi, Ted. How are you? Ted: Pretty good. 1. Bob: 2. Did you see the game last night? Ted: No, I don t have the chance to watch it. 3? Bob: It was really exciting!

More information

GED Language Arts, Writing Lesson 1: Noun Overview Worksheet

GED Language Arts, Writing Lesson 1: Noun Overview Worksheet CLN Televised Courses Nina Beegle, Instructor Lesson 1: Noun Overview Worksheet NOUNS: DEFINITION A NOUN can be a person, a place, a thing, or an idea. EXAMPLES: man, children, store, a dream There are

More information

Something Better Than Punishment

Something Better Than Punishment Alabama Cooperative Extension System, Alabama A&M and Auburn Universities HE-687 PRINCIPL E S OF Something Better Than Punishment When we think of discipline, we may think of threats and punishment. They

More information

Choose the correct answers. Grey Kangaroo. 1. My father a job at the moment. A) don t have B) isn t having C) doesn t have D) doesn t got

Choose the correct answers. Grey Kangaroo. 1. My father a job at the moment. A) don t have B) isn t having C) doesn t have D) doesn t got Testi_Kang_08.qxp 28-05-2008 21:39 Pagina 16 Kangourou Italia - British Institutes Gara del 14 marzo 2008 Categoria Per studenti della classe seconda della Scuola Secondaria di Secondo Grado Choose the

More information

BUILDING YOUR RELATIONSHIP ON A FALSE FOUNDATION Sylvester Onyemalechi

BUILDING YOUR RELATIONSHIP ON A FALSE FOUNDATION Sylvester Onyemalechi BUILDING YOUR RELATIONSHIP ON A FALSE FOUNDATION Sylvester Onyemalechi Every relationship if it is to be successful must be built on a strong and solid foundation. The foundation of every building determines

More information

Snack: Day Three. Daily Theme: Parts for Walking Theme Verse: I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.

Snack: Day Three. Daily Theme: Parts for Walking Theme Verse: I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Snack: Day Three Daily Theme: Parts for Walking Theme Verse: I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. 3 John 1:4 Bible Story: Joshua and Jericho Simple Truth: We walk

More information

WINTER DRIVING. This information supplied by the Federal Emergency Management Agency and the NJ Office of Emergency Management.

WINTER DRIVING. This information supplied by the Federal Emergency Management Agency and the NJ Office of Emergency Management. SAFE WINTER DRIVING This information supplied by the Federal Emergency Management Agency and the NJ Office of Emergency Management. DID YOU KNOW??? The leading cause of death during winter storms is transportation

More information

DOMAIN Ill: Cognitive Development

DOMAIN Ill: Cognitive Development Purpose: To develop new skills, knowledge and the ability to acquire and process new information through play and interaction with others and the environment. The cognitive development domain includes

More information

How to Clean Up Spilled Mercury (for Homes)

How to Clean Up Spilled Mercury (for Homes) Michigan Department of Community Health How to Clean Up Spilled Mercury (for Homes) Use these instructions only after you ve followed the steps in the Mercury Spill Quick Guide. Be sure to call your local

More information

GUIDELINES FOR CONSISTENCY MODIFICATIONS OF FOODS AND LIQUIDS

GUIDELINES FOR CONSISTENCY MODIFICATIONS OF FOODS AND LIQUIDS GUIDELINES FOR CONSISTENCY MODIFICATIONS OF FOODS AND LIQUIDS 1. Alterations to the consistency of foods and/ or liquids presented to the individual are made in accordance with the recommendation of an

More information

Chapter 8 Is this a good business? How to measure company returns

Chapter 8 Is this a good business? How to measure company returns Chapter 8 Is this a good business? How to measure company returns In the previous chapter, we learnt that profits and cash received (cash flow) are rarely the same value. We looked at free cash flow conversion

More information