KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2014 PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL

Size: px
Start display at page:

Download "KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2014 PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL"

Transcription

1 S/K.KEW/PK/B/1100/000000/169/30 (SJ.2)(4) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2014 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Ketua Badan Berkanun Persekutuan Semua Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL TUJUAN 1. Pekeliling Kontrak Perbendaharaan (PKP) ini bertujuan memaklumkan mengenai pelanjutan tempoh Kontrak Pusat Sistem Panel. LATAR BELAKANG 2. Kerajaan telah bersetuju supaya 33 item dan syarikat di Jadual 1 dan Jadual 2 yang tamat tempoh kontrak pada 31 Disember 2013 dilanjutkan selama setahun. Agensi Kerajaan hendaklah memperoleh item-item tersebut hanya di kalangan syarikat yang dilantik. MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL 3. Maklumat syarikat Kontrak Pusat Sistem Panel (Jadual 1 dan Jadual 2) akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Oleh itu, Agensi hendaklah menyemak senarai syarikat di laman web sebelum melaksanakan perolehan. 4. Agensi hendaklah memastikan syarikat yang dilantik mengemukakan laporan seperti di Lampiran A ke Kementerian Kewangan untuk setiap suku tahun sebelum 15 haribulan, bulan berikutnya sebagai memenuhi keperluan Kontrak Pusat Sistem Panel ini. 1/4

2 TEMPOH KONTRAK 5. Pelanjutan tempoh kontrak ini adalah selama setahun mulai 1 Januari 2014 hingga 31 Disember Selepas tempoh tersebut, Kerajaan berhak untuk mengekalkan atau menggugurkan item daripada Kontrak Pusat Sistem Panel. KAEDAH DAN HAD NILAI PEROLEHAN 6. Perolehan bagi item Kontrak Pusat Sistem Panel di Jadual 1 hendaklah diuruskan sendiri oleh Agensi di kalangan syarikat yang disenaraikan dengan mematuhi tatacara perolehan yang ditetapkan seperti berikut: Bil Had Nilai Perolehan Kaedah Perolehan Pihak Berkuasa Melulus (mengikut had nilai perolehan yang dibenarkan) a. Sehingga RM50,000 setahun atau dalam satu kontrak b. Melebihi RM50,000 sehingga RM500,000 setahun atau dalam satu kontrak c. Melebihi RM500,000 setahun atau dalam satu kontrak Pembelian terus dengan mana-mana syarikat panel Sebut harga di kalangan syarikat panel Sebut harga di kalangan syarikat panel 2/4 Pegawai Pengawal/Pegawai Yang Diturunkan Kuasa oleh Pegawai Pengawal Jawatankuasa Sebut Harga Agensi Lembaga Perolehan Agensi 7. Manakala, perolehan bagi item Kontrak Pusat Sistem Panel di Jadual 2 hendaklah diuruskan sendiri oleh Agensi secara rundingan terus dengan syarikat panel tunggal. Perolehan yang melebihi RM50,000 hendaklah dirundingkan selaras dengan Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 26 Mac 2008 dan diperakukan serta dimuktamadkan oleh Pihak Berkuasa Melulus mengikut had nilai perolehan seperti berikut: Bil Had Nilai Perolehan Kaedah Perolehan Pihak Berkuasa Melulus (mengikut had nilai perolehan yang dibenarkan) a. Sehingga RM50,000 setahun atau dalam satu kontrak b. Melebihi RM50,000 sehingga RM500,000 setahun atau dalam satu kontrak c. Melebihi RM500,000 setahun atau dalam satu kontrak Pembelian terus dengan syarikat panel tunggal Rundingan terus dengan syarikat panel tunggal Pegawai Pengawal/Pegawai Yang Diturunkan Kuasa oleh Pegawai Pengawal Jawatankuasa Sebut Harga Agensi Lembaga Perolehan Agensi

3 PELAKSANAAN PEROLEHAN SECARA ebidding 8. Agensi adalah digalakkan untuk membuat perolehan secara ebidding, selaras dengan peraturan semasa yang berkuat kuasa. TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL 9. Adalah menjadi tanggungjawab Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan memastikan agensi di bawah kawalannya mematuhi peraturan perolehan yang ditetapkan dalam menguruskan perolehan ini. Agensi tidak dibenarkan memperoleh mana-mana item di Jadual 1 dan Jadual 2 daripada punca lain. HAL-HAL LAIN 10. Agensi hendaklah memastikan perkara-perkara berikut: a. Pendaftaran syarikat panel dengan Kementerian Kewangan adalah masih sah dan syarikat bebas daripada apa-apa tindakan/hukuman tatatertib/tindakan mahkamah; b. Tempoh kontrak dengan syarikat panel hendaklah tidak melebihi 31 Disember 2014; c. Mana-mana item yang tidak ditetapkan spesifikasi, Agensi hendaklah menetapkan spesifikasi mengikut keperluan sebelum pelawaan dibuat; d. Keluaran/produk syarikat panel hendaklah memenuhi keperluan spesifikasi dan kualiti; dan e. Syarikat panel tidak dibenarkan sama sekali mensubkan pembuatan/pembekalan item kepada pihak lain. 11. Agensi hendaklah mengambil tindakan yang sewajarnya terlebih dahulu berdasarkan perjanjian kontrak yang telah dipersetujui mengenai prestasi syarikat panel yang kurang memuaskan dan diputuskan di peringkat Pihak Berkuasa Melulus asal yang memutuskan perolehan tersebut dan melaporkan kepada Kementerian Kewangan pengesyoran tatatertib (jika ada) selaras dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 6 Tahun Borang aduan (Borang KKM-BA (2010)) yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat berikut: Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Bahagian Perolehan Kerajaan (Seksyen Bekalan dan Perkhidmatan) Aras 3, Blok Utara Kompleks Kementerian Kewangan Presint 2, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan PUTRAJAYA 3/4

4

5 Jadual 1 BIL ITEM SENARAI ITEM-ITEM KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL (SECARA PEMBELIAN TERUS ATAU SEBUT HARGA) NAMA SYARIKAT SPESIFIKASI PENGECUALIAN KHUSUS TELEFON Kasut Kulit, But Kulit dan Barangan Lain Diperbuat Lampiran 1 Lampiran 1A Lampiran 1B 4094/4086 Daripada Kulit 2. Perabot Berasaskan Kayu Lampiran 2 Tiada Tiada 3239/ Bintang Darjah Kebesaran dan Item Yang Berkaitan Lampiran 3 Lampiran 3A Tiada 4094/ Minyak Pelincir dan Gris Jenis Tempatan (Kecuali Angkatan Lampiran 4 Lampiran 4A Tiada 3295/4361 Tentera Malaysia) 5. High Density Polyethylene 3239/4236 Lampiran 5 Lampiran 5A-5F Tiada (HDPE) Pipe 6. Katil Besi Setingkat dan Dua Tingkat (Tidak Termasuk Katil Lampiran 6 Tiada Tiada 3239/3253 Pesakit) 7. Perabot Pejabat Kerusi 3239/4088 Lampiran 7 Tiada Lampiran 7B Berasaskan Kain 8. Bas Penumpang Berhawa Dingin 3295/4670 Lampiran 8 Lampiran 8A Lampiran 8B Pelbagai Casis 9. Tilam dan Bantal Jenis High 3239/4088 Lampiran 9 Tiada Tiada Resilient Foam 10. Perabot Jenis Polypropylene Lampiran 10 Tiada Tiada 3239/ Bateri Baru Kenderaan Lampiran 11 Tiada Tiada 3295/ Sistem Perawatan Najis Lampiran 12 Tiada Tiada 3295/ Perabot Logam Lampiran 13 Tiada Tiada 3239/ Integrated Light and Sound 3295/4361 Lampiran 14 Tiada Tiada System (ILSS) 15. Telur Ayam Lampiran 15 Tiada Lampiran 15B 4094/ Roti Putih, Roti Mill Penuh (Wholemeal), Ban dan Kek Lampiran 16 Tiada Lampiran 16B 4094/ Beras Lampiran 17 Tiada Lampiran 17B 4094/ Bihun Lampiran 18 Seri Kaya Lampiran 19 Jem Lampiran 20 Sos Cili Lampiran 21 Sos Tomato Lampiran 22 Kicap Lampiran 23 Kordial Buah dan Berperisa Lampiran 24 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 4094/ / / / / / /4086

6 Teh Lampiran 25 Kopi Lampiran 26 Serbuk Rempah Kari/Kurma Lampiran 27 Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 4094/ / / Jalur Gemilang Lampiran 28 Lampiran 28A Tiada 4094/ Kertas Komputer Tidak Bercetak Lampiran 29 Tiada Lampiran 29B 3239/3253

7 Jadual 2 SENARAI ITEM-ITEM KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL (SECARA PEMBELIAN TERUS ATAU RUNDINGAN TERUS) BIL ITEM NAMA SYARIKAT SPESIFIKASI SYARAT KHUSUS TELEFON Perabot Berasaskan Rotan Lampiran 30 Tiada Tiada 3239/ Ayam 3. Baja Tunggal 4. Perolehan Mesin Braille, Tongkat Putih dan Lain-lain Peralatan Kegunaan Golongan Kurang Upaya Penglihatan Lampiran 31 Lampiran 32 Lampiran 31A Lampiran 32A Tiada Lampiran 32B 4094/ /4086 Lampiran 33 Tiada Tiada 3239/3253

8 Jadual 3 SENARAI PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN (PKP)/SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN (SAP) YANG DIBATALKAN BIL ITEM PKP/SAP YANG DIBATALKAN 1. Kasut / But Kulit dan Barangan Lain Diperbuat Daripada Kulit PKP Bil. 7/ Perabot Berasaskan Kayu PKP Bil. 6/ Bintang Darjah Kebesaran dan Item Yang Berkaitan PKP Bil. 3/ Minyak Pelincir dan Gris Jenis Tempatan (Kecuali Angkatan Tentera Malaysia) PKP Bil. 2/ High Density Polyethylene (HDPE) Pipe PKP Bil. 19/ Katil Besi Setingkat dan Dua Tingkat (Tidak Termasuk Katil Pesakit) PKP Bil. 18/ Perabot Pejabat Kerusi Berasaskan Kain PKP Bil. 17/ Bas Penumpang Berhawa Dingin Pelbagai Casis PKP Bil. 16/ Tilam dan Bantal Jenis High Resilient Foam PKP Bil. 9/ Perabot Jenis Polypropylene PKP Bil. 8/ Bateri Baru Kenderaan PKP Bil. 7/ Sistem Perawatan Najis PKP Bil. 6/ Perabot Logam PKP Bil. 3/ Integrated Light and Sound System (ILSS) PKP Bil. 5/ Telur Ayam PKP Bil. 8/ Roti Putih, Roti Mill Penuh (Wholemeal), Ban dan Kek PKP Bil. 8/ Beras PKP Bil. 8/ Bihun PKP Bil. 8/ Seri Kaya PKP Bil. 8/ Jem PKP Bil. 8/ Sos Cili PKP Bil. 8/ Sos Tomato PKP Bil. 8/ Kicap PKP Bil. 8/ Kordial Buah dan Berperisa PKP Bil. 8/ Teh PKP Bil. 8/ Kopi PKP Bil. 8/ Serbuk Rempah Kari/Kurma PKP Bil. 8/ Jalur Gemilang PKP Bil. 2/2004

9 29. Kertas Komputer Tidak Bercetak i. PKP Bil. 9/2000 ii. Pindaan Pertama Kepada PKP 9/2000 iii. Tambahan Pertama Kepada PKP 9/2000 iv. Tambahan Kedua Kepada PKP 9/2000 v. Pindaan Pertama Kepada Tambahan Ketiga PKP 9/2000 vi. Pindaan Kedua Kepada Tambahan Ketiga PKP 9/2000 vii. Tambahan Ketiga Kepada PKP 9/2000 viii. Tambahan Keenam Kepada PKP 9/2000 ix. Tambahan Ketujuh Kepada PKP 9/ Perabot Berasaskan Rotan PKP Bil. 1/ Ayam PKP Bil. 12/ Baja Tunggal i. PKP Bil. 30/1994 ii. Tambahan Pertama PKP 30/1994 iii. Pindaan Pertama PKP 30/1994 iv. Pindaan Kedua PKP 30/1994 v. Pindaan Pertama Kepada Pindaan Kedua PKP 30/1994 vi. Tambahan Kedua PKP 30/1994 vii. Pindaan Pertama Kepada Tambahan Kedua Kepada PKP 30/1994 viii. SAP Bertarikh ix. Tambahan Ketiga Kepada PKP 30/ Perolehan Mesin Braille, Tongkat Putih dan Lain-lain Peralatan Kegunaan Golongan Kurang Upaya Penglihatan SAP Bertarikh

10 Lampiran 1 ITEM : KASUT KULIT, BUT KULIT DAN BARANGAN LAIN DIPERBUAT DARIPADA KULIT MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK 1. Maranocorp Industries (M) Sdn. Bhd. No. 33, Jalan USJ 21/11 USJ City Centre Subang Jaya No. Tel : No. Faks: E-mel : Nama Bank : Malayan Banking Berhad C8-C10, Jalan SS 15/4D Subang Jaya No. Akaun Bank : Kulitkraf Sdn. Bhd. No. 5, Jalan 19/ Petaling Jaya No. Tel : No. Faks : E-mel : Nama Bank : Public Bank Berhad New Town Centre No. 1, 3 & 5, Ground Floor Jalan 52/ Petaling Jaya No. Akaun Bank : HNW Shoe Sdn. Bhd. Lot 13051, Batu 5, Off Jalan Telekom Kg. Johan Setia Klang No. Tel : No. Faks: E-mel : Nama Bank : Wisma Genting Ground Floor 28, Jalan Sultan Ismail KUALA LUMPUR No. Akaun Bank : Era Intermerge Sdn. Bhd. No. 50, Jalan Apollo U5/193 Bandar Pinggiran Subang Seksyen U Shah Alam No. Tel : / No. Faks: E-mel : Nama Bank: Public Islamic Bank Lebuh Macallum Branch & 30 Harbour Trade Centre 2 GAT Lebuh Macallum PULAU PINANG No. Akaun Bank:

11 BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK 5. Amtek Shoes Sdn. Bhd. No.12H, Seksyen 51 Jalan Tandang Petaling Jaya No. Tel : / / / No. Faks: E-mel : 6. Kaslan M.I. Sdn. Bhd. Lot 10151, Jalan Haji Othman Rantau Panjang Klang No. Tel : / No. Faks : E-mel : 7. TZ Leathers Sdn. Bhd. Lot 13935, Jalan Shapadu Rantau Panjang Klang No. Tel : / No. Faks : E-mel : Nama Bank: Hong Leong Bank Berhad Port Klang Branch 90, Persiaran Raja Muda Musa Pelabuhan Klang No. Akaun Bank: Nama Bank: OCBC Bank (Malaysia) Berhad 19, Jalan Stesen Klang No. Akaun Bank: Nama Bank: Malayan Banking Berhad 14-22, Jalan Kepayang Off Jalan Meru Klang No. Akaun Bank: Visi Footwear Sdn. Bhd. No. 8, Lorong Klang Perdana 1 Taman Klang Perdana, Batu 7 Jalan Kapar Klang No. Tel : / / No. Faks : E-mel : Nama Bank: Malayan Banking Berhad IBS Giza Kota Damansara B01-B02, Sunway Giza Mall 2, Jalan PJU 5/ Petaling Jaya No. Akaun Bank:

12 BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK 9. Pearl Crown Trading No. 11, Tingkat Atas Jalan Wira 2 Taman Perwira Teluk Panglima Garang No. Tel : No. Faks : E-mel : Nama Bank: Bank Muamalat Malaysia Berhad G-1, 2 & 3 Tingkat Bawah Kompleks PKNS Shah Alam No. Akaun Bank: Uswan Properties Sdn. Bhd. 11. Sepatu Timur Sdn. Bhd. 12. Raja Chulan Dan Rakan Sdn. Bhd. Lot 960 Jalan Kilang, Jaya Setia Bandar Bistari Jaya No. Tel. : / No. Faks : E-mel : No. 93, Jalan SS 14/1, Subang Jaya Petaling Jaya No. Tel : / No. Faks : E-mel : 93B, Jalan Jejaka 9 Taman Maluri, Cheras KUALA LUMPUR No. Tel : / No. Faks: E-mel : Nama Bank: Malayan Banking Berhad Kompleks Dayabumi KUALA LUMPUR No. Akaun Bank: Nama Bank: Affin Bank Berhad Kota Bharu Branch Seksyen 13, Jalan Sultan Ibrahim Kota Bharu KELANTAN No. Akaun Bank : Nama Bank: 279, Jalan Jejaka 9, Taman Maluri Cheras KUALA LUMPUR No. Akaun Bank:

13 BIL. NAMA SYARIKAT ALAMAT PERINCIAN BANK 13. Global Leather Resources Sdn. Bhd. No. 25, Jalan Permai 1C/KS09 Taman Pendamaran Permai Pelabuhan Klang Klang No. Tel : No. Faks: E-mel Nama Bank: Bank Islam (M) Bhd. No42 A Jalan Putra Mahkota 7/7A Putra Point Business Centre Putra Heights No. Akaun Bank:

14 Lampiran 1A SPESIFIKASI KASUT KULIT, BUT KULIT DAN BARANGAN LAIN DIPERBUAT DARIPADA KULIT 1. Spesifikasi dan keperluan ditetapkan oleh Agensi Pelaksana. 2. Barangan lain yang diperbuat daripada kulit bermaksud barang yang digunakan sebagai kelengkapan atau aksesori pakaian dan/atau bagi tujuan keselamatan diri semasa bertugas rasmi seperti tali pinggang, sarung peluru, sarung pistol, pouches hand cuff, caplis dan item lain yang berkaitan.

15 Lampiran 1B PENGECUALIAN KHUSUS PEROLEHAN BAGI ITEM KASUT KULIT, BUT KULIT DAN BARANGAN LAIN DIPERBUAT DARIPADA KULIT Selain daripada kaedah Kontrak Pusat Sistem Panel, Agensi juga boleh membenarkan pegawai membeli sendiri kasut dan seterusnya membuat tuntutan bayaran balik yang disokong dengan resit tertakluk kepada kadar kelayakan selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun Walau bagaimanapun, Agensi hendaklah memastikan keperluan dan spesifikasi kasut selaras dengan objektif yang ditetapkan dengan mengambil kira aspek kualiti dan keseragaman

16 Lampiran 2 ITEM : PERABOT BERASASKAN KAYU MAKLUMAT SYARIKAT KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL ZON UTARA BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 1. PERLIS MOHD ABIDIN YAHYA (PERLIS) SDN BHD W2020, Jalan Kampong Katong, Kubang Paya, Arau PERLIS INDERA KAYANGAN Tel : Faks : E-mel: Cawangan Kangar No.44, Jalan Penjara Kangar, Perlis No. Akaun : PERLIS RIMBA KERUING SDN BHD 105, Simpang Sanglang Sanglang PERLIS INDERA KAYANGAN Tel : Faks : E-mel: 3. PERLIS BIDIN BIN JASIN SDN BHD Batu 2, Jalan Raja Syed Alwi Kangar PERLIS INDERA KAYANGAN Tel : Faks : E-mel: 4. PERLIS MAZARUL ENTERPRISE SDN BHD No.193, KM 10, Batas Lintang Simpang Empat PERLIS Tel : H/P: Faks: E-mel: Bank Muamalat Malaysia Berhad No. 11 & 13, Jalan Bukit Lagi, Kangar, Perlis No. Akaun : Bank Muamalat Malaysia Berhad No.11 & 13, Jalan Bukit Lagi, Kangar, Perlis No. Akaun: Bank Islam Malaysia Berhad Lot 49 & 51, Lorong Seruling Off Jalan Syed Alwi, P.O.Box Kangar, Perlis No. Akaun: KEDAH CEMARA FURNITURE INDUSTRIES SDN BHD No. 211, Tingkat 1, Jalan Lagenda 8, Lagenda Height, Sg. Petani KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: Maybank Berhad Cawangan PERDA, Bukit Mertajam, P. Pinang No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

17 ZON UTARA BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 6. KEDAH HARUM ASTANA SDN BHD Kg. Batas Bengkok, Mukim Sanglang Ayer Hitam, Alor Setar KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: 7. KEDAH JULONG SDN BHD K161, Tingkat 1, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: 8. KEDAH KPE RESOURCES SDN BHD No. 271, Susuran Perusahaan 1 Taman Perindustrian 2010, Bandar Baru Mergong Alor Setar KEDAH DARULAMAN Telefon : Faks : E-mel: 9. KEDAH MABITA SDN BHD No. 117, Simpang Sekolah Menengah Merbok KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: Cawangan Alor Setar, Alor Setar, Kedah No. Akaun : Cawangan Mergong, Kedah No. Akaun: Malayan Banking Berhad, Jalan Sultan Badlishah, Alor Setar, Kedah No. Akaun: Malayan Banking Berhad, G27 Kompleks Central Square, Jalan Kampong Baru, Sg. Petani, Kedah No. Akaun: KEDAH PERABOT MERBAU SDN BHD Lot 4115, Kampung Kuala Menora, Kuala Ketil KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: Bank Muamalat Malaysia Berhad No.21 Lot 88, Jalan Perdana Height 2/2, Perdana Height, Sungai Petani, Kedah No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

18 ZON UTARA BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 11. KEDAH PERABOT NOORZAKMAN SDN BHD Lot 290, KM 4, Jalan Putra Mergong, Kg. Hujong Mergong Alor Setar KEDAH DARUL AMAN Tel : H/P: Faks : E-mel: 12. KEDAH PERNIAGAAN HUSSIN CHE LAD SDN BHD Lot 3778, Kampong Belat Raja Jalan Tambun Tualang Arau PERLIS Tel : Faks: E-mel: 13. KEDAH SPPM PERMADA SDN BHD Lot 91, Kawasan Perusahaan Mergong Fasa II, Seberang Jalan Putra Alor Setar KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: 14. KEDAH TERAS KREATIF SDN BHD Kampong Baru, Batu 3 ½, Jalan Changloon, Kodiang KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: Bank Islam Malaysia Berhad, Cawangan Alor Setar, No.1, Kompleks Perniagaan Utama, jalan Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Kedah No. Akaun: CIMB Kangar 44, Jalan Penjara Kangar, Perlis No. Akaun: Bank Islam Malaysia Berhad, No. 1, Kompleks Perniagaan Utama, Lebuhraya Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Kedah No. Akaun: Maybank Cawangan Jitra, Jitra, Kedah No. Akaun: KEDAH KONSORTIUM BEKAS TENTERA (UTARA) SDN BHD No. 187, Seberang Pondok Chegar, Jalan Sungai Tiang Pendang KEDAH DARUL AMAN Telefon : Faks : E-mel: AmBank (M) Berhad Jalan Kg. Baru, Sungai Petani, Kedah No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

19 ZON UTARA BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 16. KEDAH ABM TWO SDN BHD No. 24-A, Kg Lengkuas Bukit Pinang, Alor Setar KEDAH DARUL AMAN Tel: HP: Faks: E-mel: Bank Muamalat Malaysia Berhad Souq Al-Bukhary, Jalan Stadium, Alor Setar, Kedah No. Akaun: KEDAH PHOENIX CALIBRE SDN. BHD. Lot 49 & 71, Kawasan Perindustrian Kuala Ketil, Baling KEDAH DARUL AMAN Tel : Faks : E-mel: Cawangan Kepala Batas, Seb. Perai Utara, P. Pinang No. Akaun: PULAU PINANG HASHIM BAKAR SDN BHD No. 1503, Jalan Dato' Haji Ahmad Badawi, Kepala Batas Seberang Perai PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: No.1 & 3, Jalan Usahawan 4, Kepala Batas, Seb. Perai Utara, P. Pinang No. Akaun: PULAU PINANG INDERA PERABOT SDN BHD Lot 190, Mukim 5 Kampung Petani, Kubang Semang Bukit Mertajam PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: Malayan Banking Berhad No. 21 & 23, Lorong Murni 6, Taman Desa Murni, Sungai Dua, Butterworth No. Akaun: PULAU PINANG MUTIARA WOODWORK INDUSTRIES SDN BHD No Mukim II Jalan Padang Lalang Bukit Mertajam PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: Cawangan Bukit Mertajam, 70, Jalan Stesyen, Bukit Mertajam, P. Pinang No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

20 ZON UTARA BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 21. PULAU PINANG SYARIKAT ABU BAKAR TALIB SDN BHD 3983, Kampung Banggol Kepala Batas PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: 91/93, Jalan Bagan Luar, Taman Selat, P.O.Box 179, Butterworth, P.Pinang No. Akaun: PULAU PINANG SUBKI KASSIM SDN BHD 2792, Kubang Menerong Tasek Gelugur PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: yahoo.com.my Affin Bank Berhad 55-57, Taman Selat, Jalan Bagan Luar, Butterworth, P. Pinang No. Akaun: PULAU PINANG ZILANZA URUSNIAGA SDN BHD Lot 386, Mukim 7, Jalan Paya Kemian Nibong Tebal, Seb. Perai Selatan PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: 24. PULAU PINANG PUNCAK BUMI UTAMA SDN BHD S-10, Lorong Kendi 1, Jalan Kendi Kawasan Industri MARA Simpang Ampat PULAU PINANG Tel : Maybank Berhad 345-H, Bangunan Kelab Gelugur, Jalan Sultan Azlan Shah, Gelugur, P. Pinang No. Akaun: Public Bank Berhad Tingkat Bawah , Jalan Bagan Jermal, Bagan Ajam, Butterworth Pulau Pinang No. Akaun: PULAU PINANG M. IDRIS SB SDN BHD Lot S-2, Fasa 1, Lorong Kendi 3 Kawasan Industri MARA Simpang Ampat, S.P.S PULAU PINANG Tel : Faks : E-mel: Maybank Berhad Cawangan Glugur, Pulau Pinang No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

21 ZON TENGAH BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 1. WILAYAH PERSEKUTUAN (KL) KERIS SEPAKAT SDN BHD No.11-2 Jalan Wangsa Delima 2A Seksyen 5, Wangsa Maju KUALA LUMPUR Tel : Faks : E-mel: RHB Bank Berhad No. B2-8 & B2-9, No. 63, Jalan Sri Hartamas Kuala Lumpur No. Akaun: WILAYAH PERSEKUTUAN (KL) 3. WILAYAH PERSEKUTUAN (KL) 4. WILAYAH PERSEKUTUAN (KL) GAGASAN EKSKLUSIF SDN BHD Lot 7A & Lot 8A, Kawasan Perindustrian MARA, Jalan Batu Caves, Kuala Lumpur W.P.KUALA LUMPUR Tel : Faks: E-mel: POINTRAY (MALAYSIA) SDN BHD No. 6-2, Jalan 8/23E, Taman Danau Kota Off Jalan Genting Klang Setapak KUALA LUMPUR Tel : Faks: E-mel: PROBIL INDUSTRIES (M) SDN BHD Bangunan Probil No. 33, Jalan 57/10, Taman Koperasi Polis Fasa 2, KUALA LUMPUR Telefon : Faks : E-mel: AmBank (M) Berhad No.8, Jalan Yap Kuan Seng, Kuala Lumpur No. Akaun: Cawangan Taman Danau Kota, 108, Jalan 2/23A, Taman Danau Kota, Setapak, Kuala Lumpur No. Akaun: No. 2 & 4, Jalan SG 1/2, Taman Seri Gombak, Batu Caves, Selangor No. Akaun: ASTANIKA SDN BHD No. 23 A, Tingkat 1, Jalan Muafakat 1, Taman Meru Selatan Klang DARUL EHSAN Tel : Faks: E-mel: Maybank Berhad No. 10, Persiaran Perbandaran, Seksyen 14, Shah Alam, Selangor No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

22 ZON TENGAH BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 6. AZ EDAR SDN BHD No 59, Lot Greenwood Park, Jalan Batu Caves Batu Caves DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 7. BPNP KONSORTIUM SDN BHD No.4-1, Jalan Anggerik Vanilla Q31Q Kota Kemuning, Seksyen Shah Alam DARUL EHSAN Tel : Faks: E-mel: CIMB Islamic Bank Berhad Cawangan taman Maluri, Cheras, Kuala Lumpur No. Akaun: Maybank Berhad, Cawangan Kajang, Selangor No. Akaun: CAMAR KREATIF SDN BHD No. 92 & 93, Jalan Villaraya1/3A, Villaraya Industrial Park, Jalan Sungai Lalang, Semenyih DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 9. DPM SDN BHD No.17 & 19, Jalan PJU 3/41 Sunway Damansara, Seksyen 12 Kota Damansara, Petaling Jaya DARUL EHSAN Tel : Faks: E-mel: 10. DREAMWOOD DESIGN SDN BHD No.7,17,19,21&23 Jalan Cempaka 3A/1,Kawasan Perindustrian Anugerah Suria Sg.Choh, Rawang DARUL EHSAN Tel : Faks: &10, Jalan Tun Abdul Aziz, Kajang, Selangor No. Akaun: Malayan Banking Berhad Cawangan Giza Kota Damansara, B01& B02, Sunway Giza Mall, No. 2, Jalan PJU 5/14, Petaling Jaya, Selangor No. Akaun: Cimb Islamic Berhad 1&1A Jalan Bandar Rawang 2 Pusat Bandar Rawang Rawang Selangor No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

23 ZON TENGAH BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 11. EDU WORLD SERVICES SDN BHD Lot 2141C, Jalan Welfare Kampung Baru Sungai Buloh DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: BIMB Cawangan Bandar Wawasan No. 4 & 6, Wisma RKT, Jalan Raja Abdullah, Kuala Lumpur No. Akaun: FAIR TOUCH SDN BHD Lot 367, Batu 15, Jalan Klang- Banting Jenjarom Kuala Langat DARUL EHSAN Tel : Faks: E-mel: 13. HESTIQ SDN BHD No 10, Jalan Utama 2/20 Taman Perindustrian Maju Jaya Puchong DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 14. H.L. BROTHERS INDUSTRIES SDN BHD Lot 1071, Jalan Rantau Panjang Klang DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 54-56, Jalan J/112 Teluk Panglima Garang Selangor No. Akaun: & 30, Jalan Raden Tengah, Bandar Baru Sri Petaling,57000 Kuala Lumpur No. Akaun: , Jalan Kapar P.O.Box Klang, Selangor No. Akaun : KILASAN VENTURES (M) SDN BHD Lot 1964, Batu 46, Kg. Sepakat Batang Berjuntai DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: Public Bank Caw.Kuala Selangor 1&3, Jalan Raja Lumu, Kuala selangor, Selangor No. Akaun : Dikemaskini pada April 2014

24 ZON TENGAH BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 16. MERANTI FURNITURE SDN BHD 32A-B, Kompleks Diamond Bangi Business Park, Jalan Medan Bangi Off Persiaran Bandar, Bandar Baru Bangi DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: meranti 17. N.I. FURNISHING SDN BHD No.7-4, Blok I Jalan Pju 1/37, Dataran Prima Petaling Jaya DARUL EHSAN Tel : ONE TECH (M) SDN BHD Lot , Lorong 10 Kampung Merbau Sempak Sg. Buloh DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 19. PERABOT MATANG SDN BHD No. 1, Perkampungan Perabot Ulu Yam Baru Batang Kali DARUL EHSAN Tel : /02/03 Faks : E-mel: 20. PERUSAHAAN AMBOS SDN BHD Lot 6, Kawasan Industri Perabot Ulu Yam Bharu Batang Kali DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 9, Jalan Tun Aziz Lim Tan, Kajang, Selangor No. Akaun: OCBC Bank (Malaysia) Berhad Menara OCBC, Jalan Tun Perak Kuala Lumpur No. Akaun: RHB Islamic Bank Berhad No. Akaun: & 27, Jalan Meranti 1A, Seksyen 3, Bandar Utama, Batang Kali, Selangor No. Akaun: , Cawangan Sungai Besi, Kuala Lumpur No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

25 ZON TENGAH BIL NEGERI NAMA SYARIKAT PERINCIAN BANK 21. PURPLE STAR INDUSTRIES SDN BHD No. 16A, Jalan Keluli AJ7/AJ Pusat Perniagaan Bukit Raja Seksyen 7, Shah Alam DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 22. REGAL BONUS (M) SDN BHD No. 2, Jalan Anggerik Vanilla W 31/ W, Kota Kemuning, Seksyen 31, Shah Alam DARUL EHSAN Tel : Faks : E-mel: 23. R.J. REBUAN CORPORATION (M) SDN BHD No.43 G/F & 45G/F, Blok A Jalan D/C 4/1,Desa Coalfield Sungai Buloh DARUL EHSAN Tel : Faks: E-mel: 24. ROBASH CORP SDN BHD No. 6A, Furniture Industrial Park, Ulu Yam Baru, Batang Kali DARUL EHSAN H/P: Faks : E-mel: 25. RAUDAH MARKETING & SUPPLIES SDN BHD No.69, Jalan Meranti 2, Bandar Utama Batang Kali, Batang Kali DARUL EHSAN Tel : Faks: E-mel: Maybank Berhad (Cawangan Intan Mellenium) Suite 1-01, Level 1, Taman Intan, Klang, Selangor No. Akaun: Maybank Berhad Lot 10, Persiaran Perbendaharaan, Shah Alam, Selangor No. Akaun: AmBank (M) Berhad Jalan Ipoh, Batu 3, Kuala Lumpur No. Akaun: UKM Bangi, Selangor No. Akaun: CIMB Islamic Bank Berhad No. 25, Jalan Meranti 1A, Bandar Utama Batang Kali, Batang Kali, Selangor No. Akaun: Dikemaskini pada April 2014

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012

Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Cetakan Pertama Disember 2004 Cetakan Kedua Januari 2007 Cetakan Ketiga Mac 2012 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini

More information

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA

PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA PANDUAN MENGENAI BIDANG KUASA MENTERI & PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN KERJA RAYA i Cetakan Pertama 2008 Kementerian Kerja Raya Hak Cipta Terpelihara. Buku Panduan Bidang Kuasa Menteri Kerja Raya dan Pegawai

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 TATACARA PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAAN SECARA TENDER S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 22(1) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Setiausaha

More information

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6

KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4. Visi & Misi KWSP... 5. Nilai-Nilai Korporat... 6. Dasar Kualiti... 6. Fungsi KWSP... 6 KANDUNGAN PENDAHULUAN... 4 PENGENALAN... 4 Visi & Misi KWSP... 5 Nilai-Nilai Korporat... 6 Dasar Kualiti... 6 Fungsi KWSP... 6 TANGGUNGAN MAJIKAN UNTUK MENCARUM... 6 Penentuan Tanggungan Mencarum... 7

More information

Menerangi hidup anda

Menerangi hidup anda Menerangi hidup anda Berganding bahu membangunkan Negara selama tahun Peristiwa Penting 1949-2009 60 tahun Menyinari Hidup Rakyat Selama PEMALAYSIAAN Sejurus selepas Negara mencapai kemerdekaan pada 1957,

More information

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA KECIL DAN MEMPERBAIKI TAHUN 2008

JADUAL KADAR HARGA KERJA-KERJA KECIL DAN MEMPERBAIKI TAHUN 2008 JADUAL KADAR KERJAKERJA KECIL DAN MEMPERBAIKI TAHUN 2008 Sila kemukakan pertanyaan/komen kepada : KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN BAHAGIAN TENDER, KONTRAK & KOS CAWANGAN KONTRAK & UKUR BAHAN JKR Malaysia,

More information

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga

4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga DOKUMEN SEBUT HARGA INI MENGANDUNGI :- 1. LAMPIRAN Q - Borang sebut harga 2. SYARAT- SYARAT AM 3. ARAHAN KEPADA PENYEBUT HARGA 4. LAMPIRAN A - Maklumat Penyebut Harga 5. LAMPIRAN A1 Surat Akuan Pembida

More information

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA

KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 PELAKSANAAN SYARAT PERUBAHAN HARGA DI DALAM KONTRAK KERJA S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 Jld. 25 SK1 (7) KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2008 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua

More information

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS

PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS PANDUAN AM PERMOHONAN LESEN DAN PENDAFTARAN PETRONAS 28DEC2011 - Panduan Am ver3.1 BM Seksyen Pelesenan dan Pendaftaran, Jabatan Pembangunan Keupayaan Tempatan, Pengurusan Rangkaian Bekalan Kumpulan, Aras

More information

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN

DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 1/2013 Lampiran 1.5 DASAR DAN GARIS PANDUAN PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI (INDUSTRIAL COLLABORATION PROGRAMME - ICP) DALAM PEROLEHAN KERAJAAN ISI KANDUNGAN 1. BAB 1

More information

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif:

ekonomi dan daya saing negara. Pendekatan ini berteraskan kepada dua objektif: 142 Dasar ekonomi yang dilaksana berteraskan falsafah pertumbuhan dengan pengagihan telah mempamerkan prestasi ekonomi yang cemerlang selama empat dekad yang lalu. Ini telah menghasilkan pengurangan kemiskinan

More information

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA

ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA VOT 71701 ANALISIS PENYEDIAAN TEMPAT LETAK KERETA MENGIKUT JENIS GUNATANAH BANDAR- BANDAR DI MALAYSIA (CAR PARKING PROVISION ANALYSIS BASED ON THE LAND USE TYPES FOR MALAYSIAN TOWNS) MOHD NOOR AWANG RESEARCH

More information

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara

Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Rancangan Induk Pengangkutan Awam Darat Negara Kata alu-aluan oleh PM Malaysia Sepanjang 55 tahun mengecap kemerdekaan, Malaysia telah membangun dengan begitu pantas dan dinamik. Kita telah mencapai pembangunan

More information

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 MALAYSIA RANCANGAN FIZIKAL NEGARA KE-2 Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan 13 Ogos 2010 PERUTUSAN Perdana Menteri Malaysia Sasaran menjadikan

More information

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011

LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI MALAYSIA PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR BERTUGAS DI LUAR NEGARA KETETAPAN UMUM NO. 1/2011 TARIKH KELUARAN: 7 FEBRUARI 2011 PERCUKAIAN PEKERJA MALAYSIA YANG DIHANTAR

More information

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012

DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 DASAR KESELAMATAN ICT JABATAN PEGUAM NEGARA (AGC) JABATAN PERDANA MENTERI MEI 2012 Versi 2.0 SEJARAH DOKUMEN TARIKH VERSI KELULUSAN TARIKH KUATKUASA 10/2008 1.0 2008 05/2012 2.0 2012 RUJUKAN SEMAKAN TARIKH

More information

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor

Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor M A L A Y S I A Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT BOARD MALAYSIA Pendaftaran Kontraktor Tempatan Registration of Local Contractor Permohonan Kenaikan Gred/Tambah

More information

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN

GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN BERSIH, SELAMAT DAN SIHAT (BeSS) BAGI PENGUSAHA PREMIS MAKANAN SEPTEMBER 2012 BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA DAN BAHAGIAN PEMAKANAN

More information

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN

Pengenalan dan Mekanisme Pelaksanaan HRMIS PENDAHULUAN PENDAHULUAN 1. Kerajaan komited untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) terkini melalui pembangunan Aplikasi

More information

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI)

GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) GARIS PANDUAN Pelaksanaan Program Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku (COMBI) Pencegahan dan Pengawalan DEMAM DENGGI Cawangan Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Jabatan Kesihatan Awam

More information

Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia

Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation 28(1) (2010): 227-240 Kawalan Pencemaran Sungai dalam Melindungi Ekologi dan Habitat Manusia: Tinjauan Perundangan di Malaysia MUHAMMAD

More information

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak

JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1. Abstrak JUDI MENURUT UNDANG-UNDANG : ISU DAN CABARAN Haji Mahamad Naser bin Disa 1 Abstrak Kertas kerja ini akan membincangkan kedudukan Judi menurut hukum Syarak dan undangundang secara umum di negara ini. Selain

More information

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi

DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi B i l. 3 / 2 0 1 0 SEPTEMBER - DISEMBER ISSN NO.: 2229-8215 hrmis membantu membentuk perjawatan sektor awam dengan efektif DJabatan Perkhidmatan Awam merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab untuk

More information

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE)

PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN SECARA KONTRAK (CONTRACT OF SERVICE) JPA 43/7 Klt.7 (85) No. Siri : KERAJAAN MALAYSIA SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 17 TAHUN 2008 PEMBERIAN WANG TUNAI SEBAGAI GANTIAN BAGI CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN OLEH PEGAWAI LANTIKAN

More information

Bab 7 Membanteras rasuah

Bab 7 Membanteras rasuah Bab 7 Membanteras rasuah 141 Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan Bab 7 : Membanteras rasuah Kedudukan rasuah Malaysia, menurut Transparency International, telah jatuh ke tangga ke-56 pada tahun

More information

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DKICT) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Diterbitkan oleh: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bahagian Pengurusan Maklumat Aras 4 & 5,

More information

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL

Vol. 37 Jun 2011. jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL Vol. 37 Jun 2011 jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL jurnal KEBAJIKAN MASYARAKAT SOCIAL WELFARE JOURNAL LEMBAGA PENGARAH Penasihat Tuan Haji Hadzir Md. Zain Ketua Pengarang Cik Norani Bt.

More information

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA

RANGKAIAN PROGRAM STRATEGIK 55 TERAS 1: PENCEGAHAN 55 TERAS 2: RAWATAN & PEMULIHAN 55 TERAS 3: PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG 55 TERAS 4: KERJASAMA KANDUNGAN PERUTUSAN YB MENTERI 3 PERUTUSAN Y. BHG. KETUA SETIAUSAHA 4 PERUTUSAN KETUA PENGARAH 5 TUJUAN PENGGUBALAN PELAN STRATEGIK AADK 2010-2015 6 KRONOLOGI USAHA MEMBASMI DADAH DI MALAYSIA 7 DASAR DADAH

More information

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER

LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER LAPORAN MENGENAI STATUS HAK KANAK-KANAK DI MALAYSIA OLEH CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA DISEMBER 2012 CHILD RIGHTS COALITION MALAYSIA Pada tarikh laporan ini, Child Rights Coalition Malaysia terdiri daripada

More information