Поточний бібліографічний покажчик нових надходжень літератури до Наукової бібліотеки за жовтень 2017 року

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Поточний бібліографічний покажчик нових надходжень літератури до Наукової бібліотеки за жовтень 2017 року"

Transcription

1 Поточний бібліографічний покажчик нових надходжень літератури до Наукової бібліотеки за жовтень 2017 року До бібліографічного покажчика увійшла навчальна та наукова література, що поповнила фонди бібліотеки за поточний місяць. Бібліографічні описи документів виконано згідно з національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7. 1 :2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», упорядковано за системою УДК (Універсальна десяткова класифікація) та внесено мовою видання. 001 Наука та знання загалом Винаходи та інновації : винахідники України / редкол. : М. А. Серб та ін. К. : Логос, Т с. УДК 001.1(477):929 В48 Винаходи та інновації : винахідники України / редкол. : Б. М. Малиновський та ін. К. : Логос, с. УДК 001.1(477):929 В48 Terra incognita : студентський науковий журнал / ред. кол. : Н. Мартинюк, О. Мартинюк, В. Фурман та ін. Острог : НаУОА, Вип с. УДК :930

2 002 Друк загалом. Документація. Книги. Авторство 311 с. Слово о книге : афоризмы, изречения, литературные цитаты. М. : Книга, УДК С Комп'ютерна наука і технологія. Застосування комп'ютера. Оброблення даних Корчак Ю. Оптоелектронна інформатика : навчальний посібник / Ю. Корчак, Ю. Фургала, С. Рихлюк. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, Т. 1 : Основні принципи та прилади. 312 с. УДК 004: К Цивілізація. Культура. Прогрес Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспективи : монографія / Ю. П. Богуцький. К. : Веселка, с. УДК 008(091) Б74 Стефанюк С. Деякі аспекти культурного поступу нації: пізнавально-корекційна ідентифікація : навчально-методичний посібник / С. Стефанюк, В. Мигаль. Харків ; Полтава : Гаража М. Ф., с. УДК 008(477)(075.8) С79 01 Бібліографія та бібліографічні покажчики. Каталоги Василь Пилип'юк : біобібліографічний покажчик / укл. : А. І. Гринівецька, Н. І. Кошик та ін. Львів : ЛННБУ ім. В. Стефаника, с. УДК 012:77(477) П32 Брюховецький В. Factum est factum : біобібліографія / В. Брюховецький. К. : ВД КМА, с. УДК 012:929 Б89 Хланта І. В. Юрій Бача : біобібліографічний покажчик / І. В. Хланта. Ужгород : Патент, с. УДК 016:82.0 Х55 Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах ( ) : збірник наукових праць : бібліографічний покажчик / уклад. С. С. Кіраль. К. : Лисенко М. М., с. УДК 016:82.09 Г94

3 Вадим Михайлович Локтєв / відп. ред. Л. С. Брижик, О. О. Понєжа. К. : Академперіодика, с. (Біобібліографія вчених України). УДК 016:929 Л73 Валерій Михайлович Геєць. К. : Академперіодика, с. (Біобібліографія вчених України). УДК 016:929(477) Г Довідкові видання загального типу (енциклопедії, словники) Енциклопедія історії України : у 10 т. / гол. ред. В. А. Смолій. К. : Наукова думка, Т. 10 : Т Я. 784 с. УДК (031)94(477) Е64 06 Організації загального типу Наукове товариство імені Шевченка : енциклопедія / ред. О. Купчинський, О. Савула, Н. Федорак. Львів : НТШ, Т. 1 : А Бібл. 600 с. УДК (477) Н Газети. Преса. Журналістика Лизанчук В. Інформаційна безпека України: теорія і практика : підручник / В. Лизанчук. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, с. УДК :323.2(477) Л55 Голубєв В. Лайфхак для журналіста: як ефективно використовувати час та інформацію / В. Голубєв. Рівне : Друк Волині, с. УДК Г62 Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. Л. В. Супрун. Острог : НаУОА, с. УДК 070 : Т65 1 Філософія Талеб Н. Н. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті / Н. Н. Талеб. К. : Наш Формат, с. УДК Т16

4 Бартоліні М. Г. Пізнай самого себе: неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди / М. Г. Бартоліні. К. : Академперіодика, с. УДК 140.8(477) Б26 Місце філософії в інтелектуальних традиціях Сходу : наукове видання / відп. ред. О. А. Ярош. К. : Наукова думка, с. УДК 1(091)(5)"18/19" М Психологія Чиксентмігаї М. Потік. Психологія оптимального досвіду / М. Чиксентмігаї. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК Ч-60 Никоненко Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навчальнометодичний посібник / Ю. П. Никоненко. К. : КНТ, с. УДК 159.9(075.8) Н64 Наукові записки. серія "Психологія і педагогіка" : збірник / редкол. : І. Д. Пасічник та ін. Острог : НаУОА, Вип с. УДК Н34 Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" : збірник / редкол. : В. В. Вербець, В. М. Жуковський та ін. Острог : НаУОА, Вип с. УДК Н34 Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" / редкол. : І. Д. Пасічник та ін. Острог : НаУОА, Вип с. УДК Н34 Пихтіна Н. П. Профілактика девіантної поведінки дітей і молоді: психологопедагогічні та соціально-правові аспекти : навчальний посібник / Н. П. Пихтіна ; за ред. В. М. Оржевської. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, с. УДК П35 Розов В. І. Психологія особистісної безпеки правоохоронців : науково-практичний посібник / В. І. Розов. К. : КНТ, с. УДК (075.8) Р65 Шевців М. В. Зоопсихологія з основами етології : підручник / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. К. : ЦУЛ, с. УДК (075.8) Ш37 Уайнхолд Б. Освобождение от созависимости / Б. Уайнхолд, Д. Уайнхолд. М. : Класс, с. УДК У13 Мунтян В. С. Прикладные аспекты психологии деятельности человека в экстремальных условиях и ситуациях : монография / В. С. Мунтян. Харьков : Право, с. УДК М90

5 Уайнхолд Б. Противозависимость: бегство от близости / Б. Уайнхолд, Д. Уайнхолд. Каменец-Подольский : Аксиома, с. УДК У13 17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія Хамітов Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н. В. Хамітов. К. : КНТ, с. УДК Х18 Шалагінов Б. Опилки і лабіринт = Книга естетичних фрагментів / Б. Шалагінов. К. : ВД КМА, с. УДК 18 Ш18 2 Релігія. Теологія (богослов'я) Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навчальний підручник / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. К. : КНТ, с. УДК 2(091)(477) К78 Ricken F. Filosofia Religii. Kety : M. Derewiecki, с. УДК 215=162.1 Абрамович С. Д. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури : монографія / С. Д. Абрамович. К. : ВД Дмитра Бураго, с. УДК 22.06:7 А16 Верещагина Н. Николай Мирликийский духовный патрон новообращенного Киева : монография / Н. Верещагина. Одесса : Астропринт, с. УДК 281.1(477) В31 Православна Церква в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( ) / В. Вакін та ін. Луцьк : ВВПБА, с. УДК 281.9(082) П Методи суспільних наук Вікінг М. Маленька книга хюге. Як жити добре по-данськи / М. Вікінг Харків : Клуб сімейного дозвілля, с. УДК 304 В Статистика як наука. Теорія статистики Статистичний щорічник Рівненської області за 2016 рік / за ред. Ю. В. Мороза. Рівне : ГУС, с. УДК (477.81) С78

6 Рівненщина 2002 : статистичний щорічник області / Ю. В. Мороз. Рівне : ДКСУ, с. УДК (477.81) Р49 314/316 Суспільство Крисаченко В. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри : монографія / В. Крисаченко. К. : НІСД, с. УДК 314.7(477) К82 Ферраці К. Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств / К. Ферраці. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК Ф43 Шер Б. Мистецтво мріяти: як отримати те, чого насправді бажаєш / Б. Шер, Е. Готтліб. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК Ш49 Фриман А. Если бы да кабы... или 15 ментальных ошибок, которые мешают вам жить / А. Фриман, Р. Девульф. К. : Сварог, с. УДК 316.6:159.9 Ф88 32 Політика Енциклопедія політичної думки / редкол. : К. Сігов та ін.; пер. з англ. Н. Лисюк. К. : Дух і Літера, с. УДК 32 (031) Е64 Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи / Ю. І. Римаренко. Київ : Юрінком, с. УДК (477) Р51 Безансон А. Лихо століття: про комунізм, нацизм та унікальність голокосту / А. Безансон. К. : Пульсари, с. УДК Б39 Kуртуа С. Чорна книга комунізму. Злочини, терор, репресії / С. Куртуа, Н. Верт, Ж. Л. Панне та ін. Львів : Афіша, с. УДК Ч-75 Ложкін Б. Є. Четверта республіка: чому Європі потрібна Україна, а Україні Європа / Б. Є. Ложкін. Харків : Фоліо, с. УДК 323.2(477) Л71 Провісники свободи, державності і демократії : документи і матеріали : до 20-ї річниці створення Народного Руху України / В. Смолій та ін. К. : ІІУ НАНУ, с. УДК 323.2(477)(094) П78

7 Водотика Т. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ: у пошуках власного образу / Т. Водотика, Є. Магда. Харків : Віват, с. УДК 323.2(477)+(100) В62 Сарацин Т. Німеччина сама себе руйнує: як ми ставимо на кін долю нашої країни / Т. Сарацин. К. : Темпора, с. УДК :94(430) С20 Аналітична доповідь до Щорічного послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році" / В. П. Горбулін та ін. К. : НІСД, с. УДК 323:327(477) А64 Діалог цивілізацій: нові принципи організації світу : матеріали Всесвіт. конф., Київ, 24 трав р. / В. М. Чирков. К. : МАУП, с. УДК 327 Д50 Голслах Й. Сила раю. Як Європа може бути попереду в азійському сторіччі / Й. Голслах. К. : Темпора, с. УДК 327(475) Г61 33 Економіка. Економічна наука Гайдуцький П. І. НеЗабуті реформи в Україні: / П. І. Гайдуцький. К. : ДКС-центр, с. УДК 330(477) Г14 Дахігг Ч. Кмітливіші, швидші, кращі: секрети продуктивності в житті та бізнесі / Ч. Дахігг. Харків : Кліб Сімейного Дозвілля, с. УДК Д21 Кусумано М. А. Стратегії геніїв: п'ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса / М. А. Кусумано, Б. Йоффі. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК К94 Райз Е. Стартап без помилок: як сучасні підприємці використовують безперервні інновації задля створення радикального успішного бізнесу / Е. Райз. Харків : Віват, с. УДК Р18 Заблоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія / Т. М. Заблоцький. Львів : ЛНУ ім. Івара Франка, с. УДК З-12 Шевчик Б. М. Григорій Башнянин: внесок у розвиток економічної науки та бібліографічний покажчик праць / Б. М. Шевчик. Львів : Ліга-Прес, с. УДК 330.8:016 Ш37

8 Пінк Д. Драйв. Дивовижна правда про те, що нас мотивує / Д. Пінк. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК 331 П36 Ленсіоні П. П'ять вад у роботі команди: історії реальних викликів та перемог / П. Ленсіоні. Харків : Клуб сімейного дозвілля, с. УДК Л46 Панасюк Б. Я. Я економіст / Б. Я. Панасюк. К. : Аграрна наука, с. УДК (477) П16 Барден Ф. Код зламано, або Наука про те, що змушує купувати / Ф. Барден. Харків : Клуб сімейного дозвіллля, с. УДК Б24 Економічна безпека підприємств, організацій та установ : навчальний посібник / В. Л. Ортинський, І. С. Керинцький, З. Б. Живко та ін. К. : Правова єдність, с. УДК (075.8) Е45 Економічна безпека підприємств : підручник. К. : Алерта, с. УДК (075.8) Е45 Стрельбицька Л. М. Банківське безпекознавство : навч. посібник / Л. М. Стрельбицька, М. П. Стрельбицький, В. К. Гіжевський ; за ред. М. П. Стрельбицького. К. : Кондор, с. УДК 336.1: Б75 Оперативний облік в органах ДПС України : посібник-довідник / В. Ф. Дейнеки. К. : Алерта, с. УДК (477) О Право. Юриспруденція Марущак А. І. Інформаційне право України : підручник / А. І. Марущак. К. : Дакор, с. УДК (477) М29 Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / В. І. Розвадовського. К. : КНТ, с. УДК Я34 Трофименко В. М. Теоретичні та правові основи диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві : монографія / В. М. Трофименко. Харків : Оберіг, с. УДК (477) Т76 Кот О. О. Здійснення та захист суб'єктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. К. : Правова єдність, с. УДК (477) К73

9 Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навчальний посібник / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. К. : КНТ, с. УДК (477) Л61 Некрасов В. А. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами : навчальний посібник / В. А. Некрасов. К. : КНТ, с. (Проблеми оперативно-розшукової діяльності. Попередження та розкриття господарських злочинів). УДК :343(477) Н48 Bilyi O. The Will to Identity: state building and the strategies of legitimation. К. : Akademperiodyka, p. УДК 342.1:14(477) Пєтков В. П. Адміністративно-правовий механізм забезпечення безпеки особи : навчальний посібник / В. П. Пєтков, О. І. Дубенко. К. : КНТ, с. УДК 342.9(075.8) П31 Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упор. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. К. : ЦУЛ, с. УДК (075.8) О-60 Набруско М. С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми : монографія / М. С. Набруско ; заг. ред. М. А. Погорецького. К. : Алерта, с. УДК Н14 Понікаров В. Д. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності : навчальний посібник / В. Д. Понікаров, С. М. Попова, Л. М. Попова, Д. В. Назаренко. К. : ЦУЛ, с. УДК 347.7(075.8) П56 Координація прокурором діяльності правоохоронних органів із протидії та корупції : монографія / В. П. Пшонки, Є. М. Блажівського. К. : Алерта, с. УДК К65 Краснова Ю. А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні : монографія / Ю. А. Краснова. К. : Алерта, с. УДК 349.6(477) К78 Охорона навколишнього природного середовища. Екологічна безпека : практичний посібник / упоряд. : А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко. К. : ЦУЛ, с.удк 349.6(477) О Державне адміністративне управління Літопис Української Повстанської Армії / ред. Т. Гунчак. Торонто : Літопис УПА, Т. 7 : УПА в світлі німецьких документів, Кн. 2 : червень 1944 квітень с. УДК 355(091)(477) Л67

10 Гриценко І. Український Державний Флот в рр.: історія його становлення, військово-політичної боротьби та занепаду / І. Гриценко. К. : Олег Філюк, с. УДК (477)(091) Г85 Літопис Української Повстанської Армії / Т. Гунчак. Торонто : Літопис УПА, Т. 6 : УПА в світлі німецьких документів, Кн. 1 : 1942 червень с. УДК Л64 Літопис Української Повстанської Армії / ред. Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 15 : Спогади командира відділу особливого призначення "УПА-СХІД". 270 с. УДК Л64 Літопис Української Повстанської Армії / упор. О. Вовк, І. Павленко та ін. Київ Торонто : Літопис УПА, Т. 3 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні документи ЦК Компартії України с. УДК Л64 Літопис Української Повстанської Армії / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 5 : Волинь і Полісся. Німецька окупація, Кн. 3 : Спомини сучасників 308 с. УДК (477) Л64 Літопис Української Повстанської Армії / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 3 : Видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорний ліс), , Кн. 1 : с. УДК (477) Л64 Літопис Української Повстанської Армії: документи, офіційні публікації, матеріяли / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 13 : Перемищина: перемиський курінь УПА, Кн.1 : Денники відділу "Бурлаки". 340 с. УДК (477) Л64 Літопис Української Повстанської Армії: документи, офіційні публікації, матеріяли / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 8 : Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні публікації, матеріяли, Кн. 1 : с. УДК (477) Л64 Літопис Української Повстанської Армії: видання команди Станиславівського тактичного відтинка УПА (Чорний ліс), Торонто : Літопис УПА, Т. 4 : Чорний ліс, Кн. 2 : с. УДК (477) Л64 Літопис Української Повстанської Армії: документи, офіційні публікації, матеріяли. / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 10 : Українська Головна Визвольна Рада, Кн с. УДК (477) Л64 Літопис Української Повстанської Армії / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 14 : Перемищина: Перемиський курінь УПА, Кн с. УДК (477) Л64

11 Літопис Української Повстанської Армії: документи, офіційні публікації, матеріяли / Є. Штендер. Торонто : Літопис УПА, Т. 9 : Українська Головна Визвольна Рада, Кн. 2 : с. УДК (477) Л64 Пєтков С. В. Охорона громадського порядку / С. В. Пєтков, А. А. Манжула. К. : КНТ, с. УДК (477) П31 Смолянюк В. Ф. Основи національної безпеки України : навчальний посібник / В. Ф. Смолянюк, О. Ф. Деменко, П. С. Прибутько. К. : Паливода, с. УДК (075.8) С51 Загальновійськові статути Збройних Сил України: станом на 11 вересня 2017 року / В. А. Прудников. Харків : Право, с. УДК 355.1(477)(094) З-14 Військові статути Збройних Сил України : збірник офіційних текстів законів. К. : ЦУЛ, с. УДК 355.1(477)(094) В55 Літопис Української Повстанської Армії : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля : інформаційні документи ЦК КП (б)у, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ / П. Сохань, П. Потічний, С. Богунов. Торонто : Літопис УПА, Т. 4, ч. 1 : с. УДК Л64 Літопис Української Повстанської Армії / упор. : О. Вовк, В. Галас. Торонто ; Київ : Літопис УПА, Т. 1 : Видання Головного Командування УПА. 480 с. УДК Л64 Дах Г. Техніка бою : підручник / Г. Дах ; наук. Ред. О. Фешовець ; пер. К. Котюк. Львів : Астролябія, Т. 2 : Бій у населеному пункті та лісі. Боротьба за фортифікаційні споруди. Ч с. УДК Д21 Дах Г. Техніка бою : підручник / Г. Дах ; наук. Ред. О. Фешовець ; пер. К. Котюк. Львів : Астролябія, Т. 1 : Основи. Ч с. УДК Д21 Дах Г. Техніка бою : підручник / Г. Дах ; наук. Ред. О. Фешовець ; пер. К. Котюк. Львів : Астролябія, Т. 2 : Боротьба у горах. Контрдиверсійні операції. Ч с.удк Д21 Дах Г. Техніка бою : підручник / Г. Дах ; наук. Ред. О. Фешовець ; пер. К. Котюк. Львів : Астролябія, Т. 1 : Основи. Ч с. УДК Д21 Михайлюк В. О. Цивільна безпека : навчальний посібник / В. О. Михайлюк, Б.Д.Халмурадов. К. : ЦУЛ, с. УДК (075.8) М69

12 Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 3. Взвод, відділення, екіпаж танка / відп. А. В. Паливода. К. : Паливода А. В., с. (Україна. Закони). УДК 356(477)(094) Б77 Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України / відп. А. В. Паливода. К. : Паливода А. В., с. (Україна. Закони). УДК 356(477)(094) Б77 36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / Н. Гусак. К. : НаУКМА, с. УДК 364(075.8) П86 Актуальні проблеми соціального права : науково-практичний посібник (збірник матеріалів учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2016 р. / В. Л. Костюка, В. П. Мельника. К. : ІР СТ Україна, Вип с. УДК 364(082) А43 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля Вітренко В. В. Педагог, спрямований у майбутнє : монографія / В. В. Вітренко. Житомир : Рута, с. УДК 371 :929 В55 Створимо безпечне середовище для навчання та адаптації дітей в умовах сучасного гібрідного світу : навчально-методичний посібник / В. М. Бондаровська. К. : Розрада, с. УДК С78 Почесні члени і доктори університету Св. Володимира / упор. В. А. Короткого, Т. В. Табенської, Ю. В. Цимбала. К. : Либідь, с. УДК 378(477) П65 Рацул А. Б. Формування в майбутніх вчителів технологій готовності до професійної орієнтації : монографія / А. Б. Рацул. К. : КНТ, с. УДК Р27 Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / В. В. Каплінський. Вінниця : Ніланд ЛТД, с. УДК (075.8) К20 Незабутні постаті: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка / редкол. : В. В. Скопенко та ін. К. : Світ успіху, с. УДК 378.4(477) Н44

13 39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай. К. : Велес, с. УДК 392(477) В75 Маєрчик М. Ритуал і тіло: структурно-сематичний аналіз українських обрядів родинного циклу / М. Маєрчик. К. : Критика, с. УДК 392(477) М13 Рудницька М. Статті. Листи. Документи / М. Рудницька. Львів : Місіонер, с. УДК 396.9(477) Р83 Різдво на Лемківщині : фольклорно-етнографічний збірник / М. Горбаль. Львів : Піраміда, с. УДК (447) Р57 Сосенко К. Культурно-історична постать староукраїнських свят Різдва і Щедрого Вечера : репринтне видання / К. Сосенко. К. : СІНТО, с. УДК С66 Рекрутські та солдатські пісні / упоряд. А.Іоаніді. К. : Наукова думка, с. УДК 398.8(477) Р36 Народні думи. пісні. Балади.. К. : Молодь, с. УДК 398.8(477) Н30 Коломийки в записах Івана Франка / передм.о.дея. К. : Музична Україна, с. УДК 398.8(477) К61 Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич / упоряд. С. Мишанич ; вступ. ст. С. Мишанича. К. : Наукова думка, с. УДК 398.8(477) У45 Народні пісні в записах Лесі Українки та її співу / вст. ст. О. Дея. К. : Музична Україна, с. УДК 398.8(477) Н30 5 Математика. Природничі науки Екологія і природокористування : збірник наукових праць / редкол. : А. Г. Шапар та ін. Дніпропетровськ : ІППЕ НАНУ, Вип с. УДК 504(477)(082) Е45

14 Гокінг С. Найкоротша історія часу / С. Гокінг, Л. Млодінов. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК Г59 Харарі Ю. Н. Людина розумна: історія людства від минулого до майбутнього / Ю. Н. Харарі. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. УДК 572(091) Х20 Вінклер І. А. Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних : навчальний посібник / І. А. Вінклер, Я. Ю. Тевтуль. Львів : Новий Світ- 2000, с. УДК 507(075.8) В55 6 Прикладні науки Москаленко В. Ф. Здоровье и здравоохранение: ключевые императивы / В. Ф. Москаленко. К. : Авіцена, с. УДК М82 Блох С. Диагноз: инакомыслие: как советские психиатры лечат от политического инакомыслия / С. Блох ; предисл. В. Буковского. К. : Ассоциация психиатроав Украины, с. УДК :32 Б70 Левченко М. О. Менеджмент безпеки : навчальний посібник / М. О. Левченко. К. : Персонал, с. УДК (075.8) Л38 Сусіденко О. В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика : монографія / О. В. Сусіденко. К. : ЦУЛ, с. УДК 658.1:34 С90 Яцко Н. Б. PR та маніпуляції в інформаційній війні : практичний словник / Н. Б. Яцко ; ред. В. М. Карпенко. К. : Карпенко В. М., с. УДК 659.4(038) Я93 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт Біла А. Символізм / А. Біла. К. : Темпора, с. Біла А. Футуризм / А. Біла. К. : Темпора, с. УДК Б67 УДК Б67

15 Біла А. Сюрреалізм / А. Біла. К. : Темпора, с. УДК Б67 Ахрімович Л. М.Лисенко: життя і творчість / Л. Ахрімович. К. : Муз.Україна, с. УДК А95 Грица С. Леся Дичко в житі і творчості / С. Грица. Дрогобич : Посвіт, с. УДК (477) Г85 Марчук А. Акварель / А. Марчук. К. : Гранмна, с. УДК (477) М30 Федорук О. К. Перетин знаку : вибрані мистецтвознавчі статті у 3 кн. / О. К. Федорук. К. : ВД А+С, Кн. 1 : Вибрані мистецтвознавчі статті. 260 с. УДК Ф33 Нікітенко Н. Софійський собор : путівник / Н. Нікітенко. К. : Задруга, с. УДК 726.6(477-25) Н71 Гавришкевич І. Личаківський некрополь : малий маршрутний довідник музею "Личаківський цвинтар" / І. Гавришкевич. Львів : Папуга, с. УДК 726.8( ) Г12 Войтович В. М. Томаш Оскар Сосновський. Скульптура класицизму / В. М. Войтович. Рівне : В. Войтович, с. УДК 736.2(100) В65 Горинь Б. М. Туга Віктора Цимбала / Б. М. Горинь. К. : Пульсари, с. УДК 74(477) Г69 Кара-Васильєва Т. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. Чорноморець. К. : Либідь, с. УДК 746.3(477) К21 Нагулко Ю. Пошук істини: живопис / Ю. Нагулко. К. : ВХ Студіо, с. УДК 75(477) Н16 Київ в образотворчому мистецтві ХІІ ХХ століть : альбом / Ю. В. Белічко, В. П. Підгора. К. : Мистецтво, с. УДК 75/76(477-25) К38 Сергій Васильківський ( ) : альбом / О. Климчук. Хмельницький : Галерея, с. УДК 75:747(477) В19 Бандурка : українські сороміцькі пісні / упоряд. М. Сулима. К. : Дніпро, с. УДК 784.4(477) Б23

16 Весільні пісні : у двох книгах / упор. М. М. Шубравської. К. : Наукова думка, Кн. 2 : Волинь, Поділля, Буковина, Прикарпаття, Закарпаття. 680 с. УДК В38 Весільні пісні : у двох книгах / упор. М. М. Шубравської. К. : Наукова думка, Кн. 1 : Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. 872 с. УДК В38 Чумацькі пісні : пісенник / упоряд.о.дей. К. : Наукова думка, с. УДК Ч-90 В рокотанні-риданні бандур / авт.-упоряд. : М. А. Шудря, В. Г. Нечепа. К. : МАУП, с. УДК 787(477) В11 Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка / Л. Брюховецька. К. : Задруга, с. УДК (477) Б89 Юричків С. Театральні метаморфози / С. Юричків. Пряшів, с. УДК 792 Ю73 Проскурникова Т. Б. Авиньон Жана Вилара: традиции народных театров во Франции / Т. Б. Проскурникова. М. : Искусство, с. УДК 792(44) П82 Корифеї українського театру : матеріали про діяльність театру корифеїв. К. : Мистецтво, с. УДК (477) К66 Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього : монографія / Н. М. Корнієнко. К. : Факт, с. УДК 792:929 К67 Лесь Курбас : спогади сучасників / В. С. Василька. К. : Мистецтво, с. УДК 79:929 К93 Левит Л. Крупный план: камерный фотопортрет / Л. Левит. К. : ФАДА, с. УДК 72 Л34 Петрова О. М. Мистецтвознавці рефлексії: історія, теорія та критика образотворчого мистецтва 70-х років ХХ ст. поч. ХХІ ст. : збірка статей / О. М. Петрова. К. : КМА, с. УДК 73/76(091) П-30 Корнієнко Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності / Н. Корнієнко. К. : НЦТМ, с. УДК 792(477) К67

17 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха. К. : ФАКТ, с. УДК 81'25(477) С85 Український правопис / О. А. Дітель. 3-тє вид., випр. й доп. К. : Наукова думка, с. УДК 81' У45 Словник української мови : у двадцяти томах. / В. М. Русанівський. К. : Наукова думка, Т. 1 : А Б. 911 с. УДК (038) С48 82 Художня література. Літературознавство Історія української літератури ХІХ ст. : у трьох книгах / В. Г. Дончика. К. : Либідь, Кн. 2, ч. 2 : ті роки. 512 с. УДК 82(091)(477) І90 Історія української літератури ХІХ ст. : у трьох книгах / М. Т. Яценка. К. : Либідь, Кн с. УДК 82(091)(477) І90 Історія української літератури ХІХ ст. : у трьох книгах / М. Т. Яценка. К. : Либідь, Кн с. УДК 82(091)(477) І-90 Богат Є. Що водить сонце і світила = Любов у листах видатних людей / Є. Богат. К. : Молодь, с. УДК 82-6 Б73 Так! Українці перемагають сміючись / О. Чорногуза. К. : КВІЦ, с. УДК Т15 Гостиняк С. Віддзеркалення: із щоденника / С. Гостиняк. Пряшів : Nitech, с. УДК Г72 Іванченко Р. П. Я повертаю Україні те, що в неї вкрадено : статті, нариси, роздуми / Р. П. Іванченко. К. : Укр. письменник, с. УДК І-99 Наріжна Н. Дитячими очима : спомин / Н. Наріжна. Прага, с. УДК Н28 Пеунов В. Между прошлым и будущим / В. Пеунов. Донецк : Промінь, с. УДК П31

18 Санников А. Моя история. Белорусская "Американка", или Выборы при диктатуре / А. Санников. К. : Основы, с. УДК С18 Суровцова Н. Спогади / Н. Суровцова. К. : Вид-во ім. Олени Теліги, с. УДК С90 Фролова Т. Поклонюся землі / Т. Фролова. Пряшів, Ч.1 : Стежка від воріт. 86 с. УДК Ф91 Чорновіл В. Твори : у 10 т. / В. Чорновіл. К. : Смолоскип, Т. 5 : Публіцистика, документи, матеріали "Справи 196". 912 с. УДК Ч-75 Українські народні думи та історичні пісні / М. Т. Рильський. К. : В-во АН Української РСР, с. УДК У-45 Євген Чикаленко. Щоденник ( ) : у 2-х т. / І. Давидко. К. : Темпора, Т с. УДК Ч-60 Дві презентації книги про любов і творчість С. Караффи-Корбут : збірник / укл. М. Й. Левицький ; ред. Д. І. Сапіга. Львів : Сорока Т. Б., с. УДК Д23 Мандела Н. Довгий шлях до свободи : автобіографія / Н. Мандела. 2-ге видання. К. : Наш Формат, с. УДК 82-94(680) 23 Матвієнко Н. Ой виорю нивку широкую / Н. Матвієнко ; передм. Р. Дудли. К. : УЦНК"Музей Івана Гончара", с. УДК 82-94:784.4 М33 Ананьева С. Казахтанская Пушкиниана: последняя четверть XX века первое десятилетие века XXI / С. Ананьева. Алма-Ата : Жибер жолы, с. УДК А64 Астаф'єв Орнаменти слова : розвідки, статті. рецензії / Астаф'єв ; упоряд. М.Зимомрі. К., с. УДК А91 Брюгген В. Прозріння : літературно-критичні статті / В. Брюгген. Харків : Федорук О., с. УДК Б89 Брюгген В. Люди і книги / В. Брюгген. Харків : Майдан, с. УДК Б89

19 Брюховецький В. С. Силове поле критики : літературно-критичні статті / В. С. Брюховецький. К. : Рад. письменник, с. УДК Б89 Грицак Я. "...Дух, що тіло рве до бою..." : спроба політичного портрета Івана Франка / Я. Грицак. Львів : Каменяр, с. УДК Г85 Крушевський М. Замовляння як вид російської народної поезії / М. Крушевський ; упоряд. З. Похолок. Луцьк : Вісник і К, УДК К84 Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция / Д. Н. Медриш. М., УДК М42 Павличко С. Байрон : нарис життя і творчості / С. Павличко. К. : Дніпро, с. УДК П12 Новейшая зарубежная литература : коллективная монография. Алматы : Жибер жолы, с. УДК 82.09(100) Н72 Бандровська О. Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману :монографія / О. Бандровська. Львів : ЛНУ ім.і.франка, с. УДК 82.09(410) Б23 Радишевський Р. Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог з Україною / Р. Радишевський. К. : Едельвейс, с. УДК 82.09(438:477) Р15 Кравец В. Розмова про Хлебнікова: матеріали та дослідження / В. Кравец. К. : РВЦ Проза, с. УДК 82.09( ) К78 Білоус Г. Провидці правди і свободи : вірші, поеми та дослідження життя і творчості Г. Сковороди, Т. Шевченка, В. Стуса / Г. Білоус. Черкаси : Чабаненко Ю. А., с. Б67 Брандіс Є. Марко Вовчок : повість-дослідження / Є. Брандіс. К. : Дніпро, с. Б87 Державин В. М. У задзеркаллі художнього слова : вибрані літературознавчі праці з історії української та зарубіжної літератури, теорії літератури, перекладознавства та мовознавства / В. М. Державин ; упор. С. Хороб. вид. 3-тє, переробл. й доповн. Івано- Франківськ : Місто НВ, с. Д36

20 Ільницький М. Знаки доби і грані таланту / М. Ільницький. К. : КЛІО, с. І-99 Ільницький М. У фокусі віддзеркалень : статті, портрети, спогади / М. Ільницький. Львів, І-48 Камінчук О. А. Поетика української романтичної лірики: проблеми просторової організації поетичного тексту : монографія / О. А. Камінчук. К. : ЛДЛ, с. К18 Книш І. Іван Франко та рівноправність жінки / І. Книш. [б. м.] : [б. в.], [б. р.]. 136 с. К53 Кодак М. Вибране / М. Кодак ; упоряд. М. Кодак. Луцьк : Твердиня, Т. 1 : Статті, рецензії, питання. 424 с. К57 Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета : монографія / М. Кодак. Луцьк : Твердиня, с. К57 Кодак М. Семіосфера Миколи Бажана: роздуми над творчістю Майстра / М. Кодак. Луцьк : Твердиня, с. К57 Кодак М. Вибране / М. Кодак. Луцьк : Твердиня, Т. 2 : Статті, рецензії, питання 396 с. К57 Кореневич Л. Г. За колом сонця: роздуми про життя і творчість Олексія Довгого / Л. Г. Кореневич. К. : Макрос, с. К66 Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.- публіцист. нарис / В. С. Лозицький. К. : Генеза, с. Л72 Марко В. П. Стежки до таїни слова: літературознавчі й методичні студії : навчальний посібник / В. П. Марко. Кіровоград : Степ, с. М26 Мороз-Стрілець Т. Голос пам'яті : спогади / Т. Мороз-Стрілець. К. : Рад.письменик, с. М80 Неборак В. В. Повільне читання віршів Тараса Шевченка, Івана Франка, Павла Тичини, Евгена Маланюка, Богдана Ігоря Антонича та новел Василя Стефаника / В. В. Неборак. Львів : ЛВІЛ ім. Т. Г. Шевченка, с.

21 П'янов В. Я. На струнах вічності : нарис та есеї / В. Я. П'янов. К. : Укр. письменник, с. П99 П'янов В. Я. Визначні, відомі й "та інші..." : спогади, есеї, нариси / В. Я. П'янов. К. : Укр. письменник, с. П99 Пільгук І. Григорій Сковорода : художній життєпис / І. Пільгук. К. : Дніпро, П36 Сімович В. Іван Франко: його життя та діяльність / В. Сімович. Мюнхен : Дніпрова хвиля, с. С11 Соловей Е. Невпізнаний гість: доля і спадщина Володимира Свідзінського / Е. Соловей. К. : Наукова думка, с. С60 Ткачук М. Творчість Івана Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси / М. Ткачук. Суми : Вид-во СумДУ, с. Т48 Ткачук М. П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського: літературний портрет / М. П. Ткачук. Тернопіль : Збруч, с. Т48 Хаврусь С. Любов і мрії мудрого Нечуя : літературознавчі розвідки / С. Хаврусь. Черкаси : Інтеграл-Техноіпекс, с. Х12 Чорногуз О. Людина з чарівним бумерангом / О. Чорногуз ; упоряд. І. Січовик. К. : ВУС. 640 с. Ч -75 Співець Запорізького краю : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції / редкол. : Ф. Г. Турченко та ін. Запоріжжя : Дніпровський металург, с. С72 Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник / редкол. : О. Баган, П. Іванишин та ін. Дрогобич : Посвіт, Вип с. В55 Наш Лукаш : спогади у двох кн. / упоряд. Л. Череватенко. К. : КМА, Кн с. Н37 Т. Г. Шевченко в моєму житті : спогади, листи, вірші / П. Ребро. Запоріжжя : Пані Зося, с.

22 Маркіян Шашкевич на Заході / упор., ред., вступ Я. Розумний. Вінніпег : Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича, с. Ш32 Олесь Лупій: життя і творчість : статті, рецензії, відгуки, інтерв'ю. К. : Український письменник, с. О-53 Геопоетичні студії : літературно-науковий альманах / упоряд. Н. Киф'юк, С. Котович ; за ред. С. О. Кочерги. Острог : НаУОА, Вип с. Г36 Кочерга С. О. Письменницький епістолярій : навчальний посібник / С. О. Кочерга. Луцьк : Вежа-друк, с. (075.8) К75 Студії з україністики : збірник праць на пошану професора, академіка НАМУ Ростислава Пилипчука / заг. ред. Р. Радишевський. К. : Талком, Вип с. (082) С88 Ковалів Ю. Історія української літератури кінець ХІХ поч. ХХІ ст. : підручник у 10 т. / Ю. Ковалів. К. : Академія, Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. 574 с. (091) К56 Горинь В. Перепоховання Маркіяна Шашкевича / В. Горинь. вид. 2-ге, допов. Львів : Українські технології, с. УДК 82.09(477.8) Г69 Петраш О. Подвижники української ідеї. Маркіян Шашкевич та його побратими: літературознавче дослідження : посібник для вищих і середніх навчальних закладів / О. Петраш. Тернопіль : Тернопіль, с. УДК 82.09(477.8) П30 Стеблій Ф. Маркіян Шашкевич провісник незалежності соборної України : історико-культурний нарис / Ф. Стеблій ; ред. кол. : В. Горинь, М. Ільницький та ін. Львів : Бібліотека Шашкевичіани, с. УДК 82.09(477.8) С79 Роде наш красний... : Волинь у долях краян і людських документах / Г. О. Юхимчук. Луцьк : Вежа, Т с. УДК 82.09(477.82) Р60 "Гулівер у Швейцарії". Макс Фріш інтелектуал на перехресті традицій і культур : збірник наукових праць / упор. М. Унзер, Є. Волощук, О. Чертенко. К. : ВД Дмитра Бураго, с. УДК 82.09(494) Г94 Японська поетика : хрестоматія / упоряд. І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча. К. : ВД Дмитра Бураго, с. УДК 82.09(520) Я70

23 Бескровная Е. Трансформация Торы в еврейской литературе Украины : моноргафия / Е. Бескровная. Дніпропетровськ : Січ, с. УДК 82.09(569.4:477) Б53 Дубініна О. У межах чи поза межами?: творчість Вільяма Стайрона в контексті художніх пошуків новітньої доби : монографія / О. Дубініна. К. : Наукова думка, с. УДК 82.09(73) Д79 Іванишин П. В. Аберація християнства, або Культурний імперіалізм у шатах псевдохристології: (основні аспекти національно-екзистенціального витлумачення) : монографія / П. В. Іванишин. Дрогобич : Відродження, с. УДК 82.09:28 І-99 Бовсунівська Т. Екфразис = Вербальні образи мистецтва : монографія / Т. Бовсунівська. К. : ВПЦ "Київський університет", с. УДК :7 Б72 Павлюк І. Магма : лірика і драматизовані поеми / І. Павлюк. Львів : Світ, П12 Адамс Р. Небезпечні мандри : казкова оповідь / Р. Адамс. К. : Молодь, с. УДК А28 Вейс Д. Возвышенное и земное : роман о жизни Моцарта и его времени / Д. Вейс. М. : Прогресс, УДК В26 Голсуорси Д. Конец главы : трилогия / Д. Голсуорси. СПб : Лениздат, с. УДК Г61 Конрад Д. Лорд Джим. Тайфун. Фрейя Семи Островов / Д. Конрад. М. : Правда, с. УДК К64 Льюїс Н. Сіцілійський фахівець. Німецька компанія : романи / Н. Льюїс. К. : Дніпро, с. УДК Л91 Гейне Г. Собрание сочинений в шети томах / Г. Гейне. М. : Худож. Лит, Т. 5 : Проза 30- х годов. Письма. 462 с. УДК Г29 Гейне Г. Собрание сочинений в шести томах / Г. Гейне. М. : Худож. Лит, Т. 2 : Стихотворения. Поэмы. 526 с. УДК Г29

24 Гейне Г. Собрание сочинений в шести томах / Г. Гейне. М. : Худож. Лит, Т. 1 : Стихотворения из статей 20- х годов. 518 с. УДК Г29 Гейне Г. Собрание сочинений в шести томах / Г. Гейне. М. : Худож. Лит, Т. 4 : Проза 30-х годов. 590 с. УДК Г29 Гейне Г. Собрание сочинений в шести томах / Г. Гейне. М. : Худож. Лит, Т. 3 : Путевые картины. 486 с. УДК Г29 Канетті Е. Засліплення : роман / Е. Канетті. К. : Юніверс, с. УДК К19 Петрарка Ф. Лирика. М. : Художественная литература, УДК П30 Беранже П. Избранные песни / П. Беранже. М. : Детская литература, с. УДК Б48 Превер Ж. Видовище : поезії / Ж. Превер. К. : Основи, с. УДК П71 Аристофан Комедии : в 2-х т. / Аристофан ; ред. И. С. Гракова. М. : Искусство, Т. 2 : Комедии. 520 с. УДК '02 А81 Аристофан Комедии : в 2-х т. / Аристофан ; ред. И. С. Гракова. М. : Искусство, Т. 1 : Комедии. 440 с. УДК '02 А81 Кикоть В. Квітка у вогні / В. Кикоть. К. : Брама, УДК К39 Аваллон М. Смерть ныряет глубоко : детективные романы / М. Аваллон. М. : Центрполиграф, с. А18 Бабак М. Вільхова кров : роман із чернеток згорілого сценарію / М. Бабак. К. : АртЕк, с. Б12 Бальмонт К. Стихотворения / К. Бальмонт ; вст. ст. В. Орлова. СПб : Сов.писатель, с. Б21 Бендетти М. Избранное : сборник / М. Бендетти. М. : Радуга, с. Б46

25 Борхерт В. Избранное: переводы с немецкого / В. Борхерт. М. : Художественная литература, с. Б83 Бродский И. Осенний крик ястреба : стихотворения годов / И. Бродский. СПб, с. Б88 Брэдфорд У. История поселения в Плимуте. Автобиография. Памфлеты. Письма американского фермера / У. Брэдфорд, Б. Франклин, С. Д. Кревекер. М. : Художественная литература, с. Б89 Бураго Д. Киевский сбор / Д. Бураго. К. : ИД Дмитрия Бураго, с. Б91 Варгас Ф. Вечность надвоих : роман / Ф. Варгас. М. : Иностранка, с. В18 Виньи А. Избанное / А. Виньи ; пер.с фр. А. Карельского. М. : Искусство, с. В50 Вознесенский А. А. Витражных дел мастер : стихи / А. А. Вознесенский. М. : Молодая гвардия, с. В64 Галковська Н. М. Козацькими шляхами : новели / Н. М. Галковська. Чернігів : Лозовий В. М., с. Г16 Гамсун К. Собрание сочинений : в 6 т. / К. Гамсун. М. : Худож. Лит., Т. 1 : Голод. Мистерии. Пан. 560 с. Г18 Гостиняк С. Визволення із полону кривих джеркал / С. Гостиняк. Пряшів : СУП, с. Г72 Готорн Н. Избранные произведения : в 2-х т. / Н. Готорн. Ленинград : Художествинная литература, Т с. Г74 Гужва В. Сестра осінь : вірші / В. Гужва. К. : Ярославів Вал, с. Г93 Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста : роман / Ч. Диккенс. М. : Худож. лит., с. Д45

26 Есенин С. А. Собрание сочинений : в 6-и т. / С. А. Есенин М. : Художественная литература, Т. 4 : Стихотворения, не вошедшие в основное собрание. 317 с. Е82 Зощенко М. М. Исповедь : сборник / М. М. Зощенко. М. : Советская Россия, с. З-88 Ильф И. А. Двенадцать стульев; Золотой теленок : романы / И. А. Ильф, Е. П. Петров. М. : Экономика, с. И48 Казанова Д. Д. Мемуары / Д. Д. Казанова. М. : Книга, с. К14 Каннинг В. На языке пламени : романы / В. Каннинг. М. : Молодая гвардия, с. К19 Конрад Д. Ностромо : роман / Д. Конрад. М. : Худож. лит., с. К64 Моэм У. С. Бремя страстей человеческих : роман / У. С. Моэм. Ленинград : Лениздат, с. М87 Набоков В. В. Весна в Фиальте : рассказы / В. В. Набоков. М. : Прометей, с. Н14 Некрасов Н. Последние песни / Н. Некрасов. М. : Наука, с. Н48 О'Нил Ю. Пьесы : в 2 т. / Ю. О'Нил. М. : Искусство, Т с. О-58 О'Нил Ю. Пьесы : сборник / Ю. О'Нил, Т. Уильямс. М. : Радуга, с. О-58 Окуджава Б. Ш. Стихотворения / Б. Ш. Окуджава. М. : Советский писатель, с. О-52 Павич М. Хозарський словник : роман-лексикон на слів: чоловічій примірник. Харків : Фоліо, 2004 / М. Павич. 351 с. П12 Перепеляк І. Судний день : поема-містерія / І. Перепеляк. Харків : Майдан, с. П27

27 Покальчук Ю. В. Не наступайте на любов... / Ю. В. Покальчук. Харків : Фоліо, с. П48 Постоловский С. Алмазы Родины : роман / С. Постоловський. К. : Ника-Центр, с. П63 Сенкевич Г. Собрание сочинений : в 9 т. / Г. Сенкевич ; послеслов. и примеч. И. Миллера. М. : Худож. Лит, Т. 3 : Потоп. 540 с. Пер.с пол В.Агриколянский. С31 Сенкевич Г. Новели / Г. Сенкевич. К. : Дніпро, с. С31 Симонов К. Пять тысяч строк : стихи / К. Симонов. М. : Сов. писатель, с. С37 Солженицын А. Рассказы / А. Солженицын. М. : Инком, с. С60 Соловьев С. Слова и ветер / С. Соловьев. К. : ИД Д. Бураго, с. С60 Спиллейн М. Месть мое личное дело : романы / М. Спиллейн. М. : ЗАО Центрполиграф, с. С72 Стендаль Твори : в 2-х т. / Стендаль. К. : Дніпро, Т. 1 : Червоне і чорне. 484 с. С79 Тэффи Н. А. Юмористические рассказы. Из "Всеобщей истории, обработанной "Сатириконом" / Н. А. Тэффи. М. : Художественная литература, с. Т97 Тютчев Ф. Лирика / Ф. Тютчев. М. : Наука, Т с. Т98 Уайлдер Т. Мартовские иды. Теофил Норт / Т. Уайлдер ; вст. ст. Н. Анастасьева. М. : Худож.лит., с. У13 Ушаков Н. Н. Три книги : стихи и переводы / Н. Н. Ушаков. К. : Дніпро, с. У93 Фолкнер У. Собрание сочинений : в 6-ти томах / У. Фолкнер. М. : Художественная литература, Т. 5 : Особняк ; Похитители. 655 с.

28 Чуковский Н. Водители фрегатов: книга о великих мореплавателях / Н. Чуковский. М. : Дет. лит.., с. Ч-88 Шекспир В. Укрощение строптивой : комедия в пяти актах / В. Шекспир. М. : Художественная литература, с. Ш41 Шкловский В. Собрание сочинений : в 3-х томах / В. Шкловский. М. : Худож. Лит., Т. 3 : О Маяковском ; За и против ; Достоевский ; Из повестей о прозе ; Тетива. 813 с. Ш66 Шукшин В. М. Вопросы к самому себе / В. М. Шукшин. М. : Молодая гвардия, с. Ш95 Эленшлегер А. Г. Избранное / А. Г. Эленшлегер. Ленинград, с. Э45 Эмерсон Р. Эссе. Уолден, или Жизнь в лесу / Р. Эмерсон, Г. Торо. М. : Художественная литература, с. Э54 Английская поэзия в русских переводах (XIV XIX века) : сборник / сост. М. П. Алексеев, В. В. Захаров и др. М. : Прогресс, с. А64 Соты : литературно-художественное издание / Д. Бураго и др. К. : ИД Дмитрия Бураго, С67 Жили-были : русские народные сказки / вступ ст. Ю. Круглова. М. : Советская Россия, с. Ж72 Французские повести / вст. ст. Ю. Уварова. М. : Правда, с. Ф84 Шоу И. Богач, бедняк. Нищий, вор : романы / И. Шоу. М. : Правда, с. (410) Ш81 Базен Э. Избранное. Змея в кулаке. Смерть лошадки. Крик совы. Семья Резо / Э. Базен. М. : Прогресс, с. (44) Б17 Челлини Б. Жизнь Бенвенуто... / Ю. Челлини. М. : Худож. лит., с. (450) Ч-38 Адамс Д. Путівник по Галактиці для космотуристів : роман / Д. Адамс. Тернопіль : Навчальна книга Богдан, с.

29 Андрухович Ю. Рекреації. Як ми вбили Пятраса : роман; оповідання / Ю. Андрухович. Харків : Ранок, с. А66 Астаф'єв Каталог речей : вірші, переклади, переспіви / О. Астаф'єв. К. : Акцент, с. А91 Астаф'єв О. Г. На березі неба : вірші / О. Г. Астаф'єв. К. : Преса України, с. А91 Баклай Н. "Серцевина" : поезії / Н. Баклай. Лубни : Лубни, с. Б19 Бондаренко С. Г. От я вся я свято, або Віхола лохів : роман для високочолих майже без убивств / С. Г. Бондаренко. К. : Ярославів Вал, с. Б81 Брати К. Нові розділи до Кобзаря 2000 : роман / К. Брати. К. : Гамазин, с. К20 Бредбері Р. 451 градус за Фаренгейтом : повість / Р. Бредбері. Тернопіль : Богдан, с. Б87 Вархол Н. Муха : сатирична повість / Н. Вархол. Пряшів, с. В18 Вознюк В. Під небесами Чернівців / В. Вознюк. Чернівці : Книги -XI, с. В64 Войтович В. Сокіл-Род : легенди та міфи стародавніх українців / В. Войтович. Рівне : Оріана, с. УДК (477) В65 Волков О. Гра в три руки : роман / О. Волков. Таернопіль : Богдан, с. В67 Гаврилів Т. Чарівний світ : притча / Т. Гаврилів. Львів : Вид-во Анетти Антоненко, с. Г12 Гаврилюк Н. Еверест любові : поезії / Н. Гаврилюк. К. : Фенікс, с. Г12 Галайда І. Осінні рефлексії : поезії / І. Галайда. Пряшів, с. Г15

30 Ганулич В. Земля і слово : повість-версія / В. Ганулич. Львів : Сполом, с. Г19 Герберт З. Лабіринт біля моря / З. Герберт. К. : Дух і Літера, с. Г37 Гончар О. Твори в шести томах / О. Гончар. К. : Дніпро, Т с. Г65 Гримич М. Second life (Друге життя) : роман / М. Гримич. К. : Дуліби, с. Г84 Гринюк Л. Весняні вечори : новели / Л. Гринюк. Коломия : Вік, с. Г85 Гриценко М. С. Самар-і-я : повісті, оповідання, новели / М. С. Гриценко. К. : Ярославів Вал, с. Г85 Грофф Л. Долі та фурії / Л. Грофф. К. : Наш формат, с. Г89 Гуцало Є. Вибрані твори : у 2-х т. / Є. Гуцало. К. : Рад. Письменник, Т Г97 Гуцало Є. П. Парад планет : роман / Є. П. Гуцало. К. : Молодая гвардия, с. Г97 Дегтяренко Я. Лицарі Дикого Поля : історичний роман у 2-х т. / Я. Дегтяренко. К. : Брайт Стар Паблішинг, Т с. Д26 Дегтяренко Я. Лицарі Дикого Поля : історичний роман у 2-х т. / Я Дегтяренко. К. : Брайт Стар Паблішинг, Т с. Д26 Дідро Д. Жак фаталіст і його пан / Д. Дідро. К. : Сучасність, с. Переклад І.Кошелівця. Д50 Дідьєлоран Ж. Читець у ранковому експресі / Ж. Дідьєлоран. Харків : Віват, с. Д50 Дудар Є. Чума в Україні. П'ята колона. Троянські кобили. Інша повзучая рать... / Є. Дудар. К. : Стебляк, с. Д81

31 Дяченко М. Поезії / М. Дяченко ; передм. Т. Сапиги. Ужгород : Гражда, с. (Розсипані перли). Д99 Єрмоленко В. Ловець океану. Історія Одіссея : роман / В. Єрмоленко. Львів : Видво Старого Лева, с. Е99 Жадан С. Біг Мак. Перезавантаження : збірка / С. Жадан. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. Ж15 Івшина Л. Мої університети : збірник публікацій / Л. Івшина ; упор. Н. Тисячна. К. : Українська прес-група, с. І-25 Казка А. Васильки : поезії / А. Казка. К. : Радянський письменник, с. К14 Карась П. П. На світанку сивому : поезія / П. П. Карась. Хмельницький : Цюпак А. А., с. К21 Карачинцев В. Хромосоми : поезії / В. Карачинцев. Львів : Центр Європи, с. К21 Винничук Ю. Легенди Львова / Ю. Винничук. Львів : Піраміда, с. В48 Кафка Ф. Споглядання / Ф. Кафка. К. : Основи, с. К30 Кикоть В. Флюїдний шнурок : поезія, проза / В. Кикоть. Черкаси : Ольга Вовчок, с. В11 Кислий П. Живи вічно, Україно / П. Кислий. К. : Інтерлінк, с. К44 Кіз Д. Квіти для Елджернона : роман / Д. Кіз. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. К46 Кіз Д. Таємнича історія Біллі Міллігана : роман / Д. Кіз. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. К46 Кобець В. Благословіть : поезії / В. Кобець. Вінниця : Данилюк В.Г., с. К55

32 Ковалевський О. В. Дорога з ірію : вірші / О. В. Ковалевський. Харків : Прапор, с. К56 Кодак М. Сонети / М. Кодак. Луцьк : Твердиня, с. К57 Кокотюха А. Багряний рейд : роман / А. Кокотюха. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, с. К59 Колесніченко-Братунь Н. Мобілка / Н. Колісніченко-Братунь. Львів : Піраміда, с. К60 Конак С. В. Прогулянка світом : вибрані поезії : в 2 т. / С. В. Конак. Одеса : Астропринт, Т с. К64 Конак С. В. Прогулянка світом : вибрані поезії : у 2 т. / С. В. Конак. Одеса : Астропринт, Т с. К64 Косач Ю. День гніву: роман про 1648 рік / Ю. Косач. К. : А-ба-ба-га-ла-ма-га, с. К71 Косенко О. На сьомий день : вірші / О. Косенко. Кіровоград : Степ, с. К71 Костицька С. Поки є час : поезії / С. Костицька. Чернівці : Букрек, с. К72 Кулик О. Сповідь на межі століть / О. Кулик. Херсон : Херсонська міська друкарня, с. К90 Куліш М. П'єси / М. Куліш. К. : Наукова думка, с. К90 Лесич В. Вибрані поезії / В. Лесич ; упоряд. та передм. Т. Салиги. Ужгород : Гражда, с. (Розсипані перли). Л50 Лі Г. Вбити пересмішника : роман / Г. Лі. К. : КМ-БУКС, с. Л67 Людкевич М. Й. А час як вітер : поезії / М. Й. Людкевич. Львів : Сполом, с. Л93