д дцд дед»дедфдд дцдфд»д дд дедад д дедфд»д д д дфдфд»дбд»д дадбд дедгдед»д дад д дедфдед»д 2009

Size: px
Start display at page:

Download "д дцд дед»дедфдд дцдфд»д дд дедад д дедфд»д д д дфдфд»дбд»д дадбд дедгдед»д дад д дедфдед»д 2009"

Transcription

1 д дцд дед»дедфдд дцдфд»д дд дедад д дедфд»д д д дфдфд»дбд»д дадбд дедгдед»д дад д дедфдед»д 2009 д дцд дхд»д 6д дл Ая дл Ам А АВ АВ А Ас А Ая Ас дл дл А

2

3

4 IIOKTHTH: IATPIKO YАВАВOАсO AАсPINIOY EKOTH: АкАКАК АсАКАсА дла, Ав IA IEYYNTH: AАсPAITH АсEPАсIO, Ав IA E A Ас, Ав IA Ас Ая, АУ длая АВАв, АУ IA K B, длая дл M N, АУ IA Ав, АУ IA Ам Ас, дл Ав: Ак Ас AАв: A Ас Ас АсАУ: T: Ая MАУ: Ас Ая, АВАв, Ам Ая, АУ, Ая, АвАУ K/, T K/ E I Ам,, Ам/, Ая Ав: AАв: дл T MАУ: Ак, Ам, Ая, Ав АУ,, Ав E E Ая дл, Ам Ас, Ая 5 АК АУАв 6 7 Ас Ая Ам АУ Ав Ас 14 Ав дл Ая 18 АК АУ дл 22 (АяАя АяАКАВАК АяАК-Low Intensity Stimulators) 26 Ас А O & K E: Ая Ам/ длаядлама АВАВА АсА АяАсдлдлА АК АК 5, Ая /fax: wwwisagriniogr Ас: Ая T АУ Ав I A E Ав HMIOYPАсIKO - APAАсАсH ENTYOY: АсPAIKE TEXNE AXENH, Ас 41, A T-Fax: , H дмдмд дк дфд»дедгдидгдедфда д д дкд длд д дмд д д д днд д дк дмдпд дмднд д д д дндпд длд дн д днд д д днд д д дмд д д дпдмдмд длд д д д дмдмдк дмднд дмд д дмд д д длд дмдлд дл дадлд дмдмд д д дмд дмд длд длд дмд длд длд дмдкдлдмд д дмд дмдмд 6

5 А АВА АсА АяАУ Ая Ав Ая, - Ам - АУ АУ АУ, Ав -, АУ Ам Ав -, Ас Ак Ав IA АК АУАв АК Ав Ав длав- АУ, АУ, - Ав ( АУ ) - АУ АУ АУ, Ав, Ав- АУ - А Ав -, АУ, - Ав А дламая ( - ) АУ АУ, АУ АУ, Ая Ав Ав - АУ Ас Ав - - АУ АУ АсАКАсА АК АкАКАК А А АядлдлАмА А А длаяасдлдла 5

6 А АВА АсА дл- Ая & - Ав Ая- 6

7 длаядламая АяАя АсдлАмА А А АмА дла АяАсдлдлА АмА А АВАяА длаядла АсАяАяАВА АмАядл А А длаядл Ав АУ,, Ас дл А А А АсАядлАмАК дла АК дл А» Ас дл Ав Ав/АУ Ав А АсАядлАмАК дла АК АвАв Ас дл Ас А» Ас дл Ас дл / Ас дл Ак Ас дл Ав Ас дл Ая Ас дл дл длакасак : дл Ас дл Ак Ас дл / Ас дл А дл: АвАв Ас дл Ав Ас / Ам АУ Ам Ам/ Ая / АмАУ Ав Ас дл - Ав, АУ АУ - АВАсдлАя Ав Ав - - Ав АК Ав Ас дл Ав А Ас А дл АУ АУ Ав, Ав дл АмАУ АУ АУ Ав -,, АУ АУ Ав Ая Ас А - дл АУ АУ, -, АУ, Ав- Ав,, 1, АУ Ав 2 АУ Ав 3 Ас А дл - АК Ав Ас А - АУ АУ - Ав, Ав,,,, АУ- Ам дл- 7

8 Engel: АУ дл - 3 :, - Ав -, Ая Ав АУ, АУ Ав АУ А Ав, Ая Ав- Ав - Ав Ав Ас - АУ АУ длаядламак А А АВА АсдлАя Ая: - АяАв: АвАв Ая: АУ - : АУ; : : : : АУ ; АК Ав АУ А» АК Ав : Ая АК Ая АУ АУ АК АУ -, Ав Ав АвАУ 8, АУ- Ая Ая; АК Ав АУ, АУ - АК Ая Ав - Ав Ав АУ Ам,,,, АУ 140 АУ- 85 Ав Ая, АУ, АУ Ая АК АУ - АУ АУ АУ 2 Ав АУ АУ АУ АУ Ам АУ ; АК АУ ' ' Ав АУ АУ А АУ АУ АУ А АУ - АК Ав АвАв ' 2-3 cm А АУ -

9 Ав Ав- Ав 30 АУ - АУ- Ав АУ АУ - Ав - Ав Ав Ав АУ 20 - АУ АУ АУ АУ Ав Ав АУ АУ Ав Ав- АвАв АК Ав ' АУ АК АУ АУ 2-3 АУ - ' 2 3 АУ АУ Ав АУ Ав Ав Ав, Ав - Ав АУ Ав АУ- Ас Ав ; АК Ав 24, АУ - Ав Ав 24 - АвАв АУ Ав

10 Ав- АУ Ав - ' АУ АУ ' - АУ АУ Ав- АУ ' Ав - АУ АУ Ав - АУ - - ; ' АУ - АУ АУ АвАв Ав Ав АУ Ая АвАвАУ АУ АУ Ав- АУ- - 3 АУ, - - Ав YАУ АУ Ав - Ав АУ Ав - - Ав- АУ Ав - Ав Ас Ав АУ, - АУ АУ Ав - АУ 24 АУ - Ав АУ АУ "АУ" АУ (masked hypertension), АвАв - АУ - АУ АУАв "АУ" АУ - АвАУ АУ Ав Ав, АУ АК Ав 24, АУ Ав - АУ Ав АвАв Ав АУ, - 95% Ав - Ав АУ Ав АУ Ав 5% - -, АУ - Ав - Ав АУ АядлАя Ас Ав 2-3 Ам АУ - АУ - Ав Ав Ав 10

11 >160/100 mmhg ( 2 АУ 2 - ), Ав- Ав АК - АУ АУ - Ая - АУ АУ -, - АУ - Ав Ав - АУ Ав (, АУ - ) ( 2) А Ав- Ав 2 -, АУ АУ - ( 2) АУ - 1 АУ Ав (, АУ- ), - Ая Ав АУ- Ав - Ав -,, АУ Ав Ав ( 2) АУ Ав Ав АУ, Ав 1, АвАУ Ав- 11

12 2 10 АУ - ; - АяАяАмдлАмАя Ая : - - АяАУ АвАУ : - Ав АУ АУ Ав Ая : - АУ АУ Ав Ав АяАУ Ав : - Ав- АУ Ая 2: -, Ав - Ав, АУ- Ая АКАяАя 3 АУ Ав- 6 Ав АУ Ав 9 Ав АУ 140/85 АУ ; А АВдлАяА А АВАКдлАК Ав ; АяАв - :Ав - АУ АвАв, АУ - АмАУ : - АУ, (АУ),, - : 1 Ас АУ ; Ас Ав Ав- (, А, Ая) 2 ; Ая Ав АК - АвАвАУ Ав

13 А» АУ АУ 3 Ам Ав ; А АУ АУ АУ Ав - - АУ, АУ; АК АК LDL - Ая HDL - АУ ; АУ А Ая; Ам, АУ, HDL, >45 Ав > 55, Ав, -, Ав; Ав АвАУ АУ АУ, АУ -, АУ АУ Ая - Ав Ав Ав - Ав, АвАв -,, АУ Ав Ав 2-19 ; А (mg/dl) 170 А LDL cholesterol (mg/dl) 110 А ;( -, ;) Ая 60 Ав- 3-4 АУ АвАв, АУ АядлАя А АУ АУ Ав; 1 - Ав - Ав Ав Ав 30% АУ АУ 2000 Ав, 30% Ав Ав - АУ 9 Ав, Ав АУ 65 : АУ Ав - А АвАУ : 50% (Ав- Ав Ав), 25% - (Ав АУ, - АУ, АУ, АУ- д д дгдцдхдцдеда д д дд д дцдф 16 13

14 АмАКАВАК длаядлама 21 дл :00 длая АК АвАУ Ав Ас Ав Ав - Ав : Ая Ав Ая- дламая Ая - Ав Ав дл АУ Ав Ас АУ Ав АУ Ав- Ав АмАУ Ав

15 АВАВА АсА АяАсдлдлА

16 д д дгдцдхдцдеда дад д» д дцдф 13 ) 25% АУ (- АУ АУ ) Ав Ав- 15% АУ, 30% - 55% Ав H - (1 АвАв), АУ (1 АвАв) АУ ( АУ) - АУ АУ, АУ АУ -, АУ АУ АвАв A АУ, - Ав, - АУ Ав Ав Ая АУ АУ - H - АУ Ав АУ 300 АУ Ас, O Ав- T Ав Ав, Ав, Ая Ав - АУ O АУ Ав- - - Ав Ав АУ Ав АУАв Ав, АУ Ам Ав АУ Ав АУ Ав, АУ - Ав ( Ав - ) Ав Ав АУ-, Ав Ав 3 АУ АУ - АУ АУ,, - АУ Ая АУ АУ АяАУ, (, АУ ) Ая - ( ) (АУ АУ - ) Ая АУ АУ,,, Ая, - АУ,,,, 4 Ав АУ,, АУ - АУ 5 АУ Ав АУ АУ - АУ Ая- Ав АУ АУ АУ 6 АУ - АУ Ав - Ав Ав Ав Ав- АУ Ав АУ Ав АУ АУ Ая Ав, - АУ 16

17 1 Ав АУ АУ, АУ АУ 2 АУ АУ- А АУ 3 АУ,,, - АУ, Ав, 4 АУ T Ав 5 АУ 6 Ав - АУ 7 АУ АУ АУ T Ав 8 X АУ - АУ АУ АУ Ав Ав 9 A АУ Ав 10 АУ, (Ав) АУ АУ АУ АУ АУ, Ав - АУ 11 AАУ АУ АУ, - 12 Ав - АУ (100 АУ 72 -, 89) 13 A Ав Ая АУ АУ -, АУ АУ АУ 14 Ам Ав 15, АУ АУ -,, АвАв - АУ АУАв,,,,,, АмАКАВАК дламая Ая дламая Ав -, АУ Ав АвАУ, Ая дламая А Ав Ая, АУАв - АвАУ & АУАУ - АУ Ая Ав длая АУ дламая Ак АУ АУ Ав дламая АсАУ - -АвАУ А АУ - АУ Ав- Ав дламая д»д дмд дкд д дмд д д дмдлд д дмд д длдлд д длд дмд дн д дцд д дедфда дад длд д д дн 17

18 длаядламая АяАя H NEA А АК АК MOдлАяАмАК длаядламак PhD, MS А АмАУ Ая Ая 1953 o Watson Crick АУ Ав Ав Ав DNA - Ав Ав 50, АУ Ав (Human Genome Project) (1,2) АУ - (molecular medicine) H АУ АУ, АУ, АУ, АУ АУ АУ АУ АвАУ, Ав Ав АУ, АУ АУ Ав Ав Ая АУ Ав '80, АУАв АУ АУ АУ DNA RNA Ас Ав DNA Ав Ав DNA АУ АУ АвАУ Ав Ам АУ АУ АУ Ав Ав, Ав АУ Ав, АУ,,, Ав, АУ АУ Ав DNA, RNA Ая АУ Ав АУ АУ Ав АУ АК АУ Ав Ав АУ, АУ, АУ АУ Ав Ав АУ АК АУ Ав АУ АУ Ав АУ Ав 20 АУ АУ Ав АУ АУ Ав 18

19 2000 Ав Ав АУ, АУ Ав Ас Ав, АУ АУ (3), (4), Ав Ав (5), (6), (7), Ав (8), Ая (9) (10) АУ АУ (11), АУo Ав АУ Ав-Ав АУ АУ Ав Ав Ав АК А длаяамак АяА дламак длаядламак Ав, АУ АвАв Ав АУ АК дл АУ Ав АУ АУ, АУ АУ АУ АУ (personalized medicine), АУ АУ АУ АУ Ав, АУ АК АУ АУ,, АУ АУ АУ А Ав АУ, АУ АвАУ АУ, АУ ( 1) 1: Ая DNA (microarray), АУ Ав mrnas Ам - АУ АУ Ав Ав АУ Ав Ав АУ Ав / Ам Ав АУАв Ав,, АУ АУ АУ АУ А Ав Ав АУ АУ Ав imatinib mesylate (Gleevec) АУ (CML) (12) АК Ав 99% CML АУ АУ, АвАв Ав Ав bcr-abl Abl, Ав АК CML Ав А Ав Ав Gleevec АУ 98% CML Gleevec (E 2) 2: Ав АУ Gleevec To 19

20 АУ Аяbl (CML Enzyme) АК Ав Ав АУАв DNA Ав Ав АвАУ 01%, 3 DNA Ая Ав, АвАУ АУ АУ АУ АвАв АУ Ав Ая АУ Ав, АУ АУ АУ Ав, Ав А АУ Ав АУ, АУ А АУ, АУ АУ Ав АУ,, АУ Ав АяА дламак длаядламак ME АяАяАмА АсдлАмАК, АУ Ав АУ (13) А АУ АУ Ав Ав, АУ АвАУ АУ Ав АУ АУ АК : ; АУ АУ АУ ; АУ ; АУ ; Ав Ав АУ АУ Ав АУ; T Ая 20 А (FDA) АУ АУ АУ АУ АУ АяАУ Ав АУ АУ CYP2C19 CYP2D6 (13) Ам АУ Ав Ая АУ Ав Ав Ав Ав, Ав АУ АУ Ая АУ Ав Ав АУ, Ав Ав АУ АвАУ Ав, АУ АУ АУ ( 3) АК АУ Ав АУ АУ, АУ Ав Ав Ав, АУ : 1) АУ 2) Ав 3: АК А Ав

21 Ав Ам Ав Ав, АУ АУ АУ, Ав АУ, АУ АяАя А АУ дл АУ Ав АУ АУ АУ АУ АУ АУ, Ав АУ Ав Ав Ав АУ АУ, АУ Ая АУ DNA АУ АвАУ Ав АУ АУ Ав АУ АУ Ав, АУ Ав АУ Ав АУ АУ, Ав АУ АУ АК дл АК Ав Ая А», дл АУ АУ АвАв АУ АвАвАУ АУ дл АУ АУ Ав, Ав АУ Ав АУ АУ Ав, АУ АУ АК дл АУ, АУ АУ АУ АУ АвАУ Ав АУ длавдла АсАядлАя 1 International Human Genome Sequencing Consortium Initial sequencing and analysis of the human genome Nature 2001; 409: International Human Genome Sequencing Consortium Finishing the euchromatic sequence of the human genome Nature 2004; 431: Lifton RP, Gharavi AG, Geller DS Molecular mechanisms of human hypertension Cell 2001; 104 : Hobbs HH, Brown MS, Goldstein JL Molecular genetics of the LDL receptor gene in familial hypercholesterolemia Hum Mutat 1992; 1: Florez JC, Hirschhorn J, Altshuler D The inherited basis of diabetes mellitus: implications for the genetic analysis of complex traits Annu Rev Genomics Hum Genet 2003; 4: Cohen MM Jr The new bone biology: pathologic, molecular, and clinical correlates Am J Med Genet 2006; 140A: Bell CG, Walley A J, Froguel P The genetics of human obesity Nat Rev Genet 2005; 6: Keating MT, Sanguinetti MC Molecular and cellular mechanisms of cardiac arrhythmias Cell 2001; 104: Hardy J, Orr H The genetics of neurodegenerative diseases J Neurochem 2006; 97: Narod SA, Foulkes WD BRCA1 and BRCA2: 1994 and beyond Nat Rev Cancer 2004; 4: Rustgi AK The genetics of hereditary colon cancer Genes Dev 2007; 21: Druker BJ, Talpaz M, Resta DJ, Peng B, Buchdunger E, Ford JM, Lydon NB, Kantarjian H, Capdeville R, Ohno- Jones S, Sawyers CL Efcacy and safety of a specic inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia N Engl J Med 2001; 344(14): Swen JJ, Huizinga TW, Gelderblom H, et al Translating pharmacogenomics: challenges on the road to the clinic PLoS Med 2007; 4: e209 дфд»дедгдидгдедфда д д д дмд дн дед да д д дндлдкд д дмд дмднд д дкдлдкдмдлд дмд дн дмдмд д дм д длд д длд д дф дбд д д д длд днд д д д д дмдкд д длд д д д дмд дн длд дмдлд дмд дн д д д дмд дн дед да д д дндлдкд д дмд дмднд д дкдлдкдмдлд дмд дн дмдмд д дм д длд д длд д дц д д длд дмдмд длд д дн д д д дмдкд д длд д д д дмдк дмдндкд д дн дмд дн 21

22 длаядламая АяАя длама АяАя (АяАя АяАКАВАК АяАК-Low Intensity Stimulators) () АУ АУ 1 ma (1000 Ая), Ав Ав- АУ АУ АУ,,, Ав -, АУ АК Ая (1Ая =1000 ma 1 ma =1000 Ая), - (Microcurrent Electrical Neuromuscular Stimulators) Ая (MES) Ав - () 1 дламая А Ая АУ - АУ АвАУ АУ Ав АУ АУ, - АУ АУ АУ 32 А АУ АУ АУ АУ Ав- 0,3 АУ 50 Hz АК Ав,, Ав 1 АУ 500 msec АУ, АУ, АУ, АУ АУ ma5, (>1 ma) Dr АК дл АсА АВ АмАВАяАК Ая АсАмдлАяАК / Ая 2 АмАВдлдлАмАК АяА АВАядлАмА АКАя-АКдлАмАя А - Ая АУ Ав - Ав: ) Ая ) АвАв ) АвАв АвАУ АвАУ- 19 Ав) Ам Ав ) Ая АУ Ав АУ АУ Ав Ав - АУ АУ47 Ая Ав АУ - Ав, АУ АУ Ав - АУ 8,37 Ав Ав 22

23 43-47 Ав АУ - Ав АУ - Ав Ав () Ав Ав АУ АвАУ Ав Ав АК АУ - - Ав - 24,25,27,33,34 А АУ АУ Ав АУ (DOMS) АУ- Ав Ав Ав - АУ placebo ( - )1,5,10,24,25,27,33,34,39,41 ) АК - Ав - АУ АУ - АУ АУ - АУ - АУАв Ав - АУ Ав - АУ АК Ав Ав Ав АУАв-, - АУ -, Ав - АУ АУ АУ Ая,, АУ Ав, Ав АвАв 7, 9, 12, 14, 17, 18, 31, 36 А АУ АвАУ АУ - АУ АУ - 4,6,18 Ав, АУ Ав АК - Ав- Ав - 3,20 ( ) АУ АУ, Ав АУ TENS, АяАУ АУ- АУ АУ -, 6 26 АК АУ, Ав Ав, 26 ) - АУ АУ ( Ав АУ - -, АУ ) АУ АУ - Ав, АУ Ав Ав,, АУ АУ АУ Ая АУ - АУ АУ: 1) АК АУ Ая АвАУ 400 АУ 800 Ая АУ 2) Ав АУ 3) АК АУ 4) АУ, Ав АУ Ав - АУ - АУ АУ - Ав (intensities adjusted to subsensory levels) АУ АУ 5) А 2-4 6) 2-3 Ав АУ 7) Ав 3 АУ Ав АУ 25 8) 3 АУ, АУ - Ав 9), Ав АУ АУ - 3 АУ 10) АУ -, Ав АУ 3 АУ Ав) - Ав АУ - АвАУ, Ав Ав - Ая Ав АУ - АУ, Wolff АУ АУ - АУ АУ АУ, - 23

24 Ав АУ Ав- 20 Ая, АУ 8 АвАв АУ Ав (breaking strength) - 92%35 А АУ (in vitro) АУ АУ Ав А АУ - Ав АУ30 АУ АУ Ав АУ АвАУ Ав АУ Ав (rupture force), Ав, АУ АвАУ29, АУ АУ АУ Ав АУ АУ Ав АвАв АУ А АУ - Ав, () Ав Ав - - Ав 22 3 АКАядлА АяАК, Ав - А Ав, Ав АУ АвАв- АУ - Ав Ав АУ : АК Ав Ав - 3,20, (current of injury), АвАУ Ав,, Ав, 13,14 А АУ - Ав Ав-,,, DNA Ав АвАУ Ав АУ - 11, 15, 16, 21, 23, 28, 38, 40, 42 АУ, Ав 22 АяАяАя АУ, АУ АУ АУ 24 АУ, Ав,,, -- Ав Ав 43-47, Ав Ав АУ - Ас АУ: 1) АК АУ АУ 1 ma ( - Ав ) 2) АУ Ав - АУ 3) 4) АК АУ АУ - Ав - АвАв 5) АУ АУ Ав, АУ АУ Ая Ав, - Ав длавдла АсАядлАя 1) Allen JD, Mattacola CG, Perrin DH Effect of microcurrent stimulation on delayed-onset muscle soreness: a double-blind comparison, J Athletic Training, 1999, 34 (4): , 2) Alon G А MicrocurrentА stimulation: a progress report 1998, Athletic Ther Today, 1998, 3 (6): 15, 3) Alon G High voltage stimulation: effects of electrode size on basic excitatory responses, Phys Ther, 1985, 65:890, 4) Alon G, DeDomeico G High voltage stimulation: an integrated approach to clinical electrotherapy Chattanooga, Tennessee, Chattanooga Corp, ) Ansoleaga E, Wirth V Microcurrent electrical stimulation may reduce clinically induced DOMS, J Athletic Training, 1999, 34 (2): S-67, 6) Becker R, Bachman C, Friedman H The direct current control system, NY J Med 62: , ) Becker R, Selden G The body electric, New York, William Morrow & Co, Inc, ) Bonacci JA, Higbie EJ Effects of microcurrent treatment on perceived pain and muscle strength following eccentric exercise, J Athletic Training 1997, 32 (2): , 9) Brighton C Bioelectric effects on bone and cartilage, Clin Orthop 1977, 124: 2-4, 10) Brown S The effect of microcurrent on edema, range of motion and pain in treatment of lateral ankle sprains, abstract, J Orthop Sports Phys Ther 1994, 19: 55, 11) Carley P, Wainapel S Electrotherapy for the acceleration of wound healing: low-intensity direct current, Arch Phys Med Rehab, 1985, 66: , 12) Castel J Pain management with acupuncture and transcutaneous electrical nerve stimulation techniques and photo simulation (laser) Symposium on Pain Management, Walter Reed Army Medical Center, Nov 13, 1982

25 13) Charman R Bioelectricity and electrotherapy-towards a new paradigm Part 6, environmental current and elds-the natural background, Physiotherapy 77:8-13; Part 7, environmental currents and elds-man made, Physiotherapy 77: ; Part 8, grounds for a new paradigm? Physiotherapy, 1991, 77: , 14) Charman R Bioelectricity and electrotherapy-towards a new paradigm? Part 1, The cell Part 2, Cellular reception and emission of electromagnetic signals, Physiotherapy 76: ; Part 3, Bioelectric potentials and tissue currents, Physiotherapy 76: ; Part 4, Strain generated potentials in bone and connective tissue, Physiotherapy 76: ; Part 5, Exogenous currents and elds-experimental and clinical applications, Physiotherapy 1990, 76: , 15) Chreng N, Van Houf H, Bockx E The effects of electric current on ATP generation, protein synthesis and membrane transport in rat skin, Clin Orthop Relat Res, 1982, 171: , 16) Chu C Weak direct current accelerates split thickness Graft healing on tangentially excised second-degree burns J Burn Care Rehab,1991, 12: , 17) Connolly J, Hahn H, Jardon O The electrical enhancement of periosteal proliferation in normal and delayed fracture healing, Clin Orthop, 1977, 124: , 18) Currier D, Mann R Muscular strength development by electrical stimulation in healthy individuals, Phys Ther, 1983, 63: , 19) Denegar C The effects of low-volt microamperage stimulation on delayed onset muscle soreness, J Sport Rehab,1993, 1: , 20) Fish D Effect of anodal high voltage pulsed current on edema formation in frog hind limbs, Phys Ther, 1991, 71: , 21) Gentzkow G Electrical stimulation to heal dermal wounds, J Derm Surg Oncol, 1993, 19: , 22) Gersh MR Microcurrent electrical stimulation: putting it in perspective, Clin Manage, 1990, 9 (4): 51-54, 23) Grifn J Efcacy of high voltage pulsed current for healing of pressure ulcers in patients with spinal cord injury, Phys Ther, 1991, 71: , 24) Jetter J, Valcenta D The effects of microcurrent electrical nerve stimulation on delayed onset muscle soreness and peak torque decits in trained weight lifters, abstract PO-R065-M, Phys Ther, 1993, 735: 5-24, 25) Johnson MI, Penny P, Sajawal MA Clinical technical note: an examination of the analgesic effects of microcurrent electrical stimulation (MES) on cold-induced pain in healthy subjects, Physiother Theory Practice, 1997, 13 (4): , 26) Kahn J Low-voltage technique, 4th ed, Syossett, New York, Joseph Kahn, ) Kulig K Comparison of the effects of high velocity exercise and microcurrent neuromuscular stimulation on delayed onset muscle soreness, abstract R284, Phys Ther, 1991, 715: 5115, 28) Leffmann D The effect of subliminal transcutaneous electrical stimulation on the rate of wound healing in rats, abstract R166, Phys Ther, 1992, 725: 567, 29) Litke D, Dahners L Effect of different levels of direct current on early ligament healing in a rat model, J Orthop Res, 1994, 12: , 30) Nessler J, Mass P Direct current electrical stimulation of tendon healing in vitro, Clin Orthop Rel Res, 1987, 217: , 31) Pettine K External electrical stimulation and bracing for treatment of spondylolysis a case report, Spine, 1993, 188: , 32) Picker R Current trends: low volt pulsed microamp stimulation Pt1&2, Clin Manage, 1990, 9: 11-14; 9: (3) ) Rapaski D Microcurrent electrical stimulation: comparison of two protocols in reducing delayed onset muscle soreness, abstract R286, Phys Ther,1991, 715: 5116, 34) Rolle W, Alon G, Nirschl R Comparison of subliminal and placebo stimulation in the management of elbow epicondylitis, abstract R280, Phys Ther, 1991, 715: 5114, 35) Stanish W, Gunnlaugson B Electrical energy and soft tissue injury healing, Sport Care and Fitness, 1988,: 12-14, 36) Szabo G, Illes T Experimental stimulation of osteogenesis induced by bone matrix, Orthopaedics, 1991, 14: 63-67, 37) Tan G, Monga T, Thornby J Electromedicine Efcacy of microcurrent electrical stimulation on pain severity, psychological distress and disability, Am J Pain Manage, 2000, 10 (1): ) Unger P A randomized clinical trial of the effects of HVPC on wound healing, Phys Ther, 1991, 715: ) Weber W The effect of MENS on pain and torque decits associated with delayed onset muscle soreness, abstract R034, Phys Ther, 1991, 715: ) Weiss D, Kirsner R, Eaglstein W Electrical stimulation and wound healing, Arch Dermatol 126: , ) Wolcot C A comparison of the effects of high voltage and microcurrent stimulation on delayed onset muscle soreness, abstract R287, Phys Ther 1991, 715: 5116, 42) Wood J A multicenter study on the use of pulsed lowintensity direct current for healing chronic stage II and stage III decubitus ulcers, Arch Dermatol, 1993, 129: , 43) Bertolucci LE, Grey T Clinical comparative study of microcurrent electrical stimulation to mid-laser and placebo treatment in degenerative joint disease of the temporomandibular joint Cranio,1995 ;13(2): ) DuPont JS Jr, Graham R, Tidwell JB Trigger point identication and treatment with microcurrentcranio 1999 Oct;17(4): ) Kim KH Atlanto-axial subluxation syndrome and management of intractable headache, neck pain and shoulder pain with auricular stimulation: a clinical case reportacupunct Electrother Res 2001;26(4): ) Lambert MI, Marcus P, Burgess T, Noakes TD Electromembrane microcurrent therapy reduces signs and symptoms of muscle damagemed Sci Sports Exerc 2002 ;34(4): ) Wieder DLicrocurrent therapy; wave of the future? Rehab Manag 1991;4(2):

26 длаядламая АяАя Ая дламая АК АсдлАмАК А АядлАК АядлАВдлА Ав АУ -, АУ АУ АУ Ав АУ Ав / Ав/ /АУАв /- Ав - -, АУ - А АУ АвАУ АГ - : ) Ав ( АУ Ав АВ Ая-, АяА» Ав Ам Ам Ас -, ) 1) АУ - Ав 2) Ав / -, -, ) АУ, 1971 ), - (АУ ) АУ Ав АУ ( АУ Ав, Ав , Ав АУ Ав) АК АсдлАмАК А Ав Ав, 24 -, АУ АУ Ав, АУ, ( - АУ АУ ) ( - - АУ- Ав, Ав - : Ав Ав ;, АУ -, [] АУ, - АУ АУ Ав АУ АУ Ав АУ - АУ АУ ) АК АмАяАВАВдлАсдлАя А 3 АУ, Ав АУ АУ Ав АУ АУ АУ Ая Ав АУ АУ АУ -,, ph ( - Ая) 1 : А / Ав/ АУ, (,, )

27 Ав АвАУ 2 : ( - АУ 45 ) АУ, - АУ /Ав 20 ( 40 ) АмА» АУ - АвA АУ- АУ- Ав АУ - Ая Ав Ав - А» Ав - Ав АУ Ая АУ, - Ав Ав ( ) - АУ 12 3 : АУ АУ Ав- ( АУ АУ) АУ АУ, АУ АУ - /Ав АУ Ав АУ АУ, АУ Ав Ав Ая Ая ( АУ Ая АУ-, АУ АУ) А Ав АУ АУ АУ АУ, Ав АУ АУ,( ) - Ав АУ ( АУ) А АК АмАяАВАВдлАсдлАя А длаядл дламак; АУ АУ Ав, АУ (А АУ, - АУ),Ав Ав- Ав АУ Ав АУ А АУ, - А АК АмАяАВАВдлАсдлАя А длаядл дламак; АяАмдл длая А А АмАяАВАВдлАсдлАя; 1) АУ АУ, АУ 2), ( - Ав ) АУ , Ав АУ - Ав Ав АУ, АУ 3) АУ АУ , Ав АУ, Ав Ав 4) АУ Ав А» 5) АУ Ав -, , Ав АУ Ав Ав 6) АУ Ав АУ Ав, АУ , Ав АУ Ав Ав / 7) / / АУ 8)АУ 0 (АвАУ) длав, Ав АУ АУ АУ А ( Ав- АУ АГ) АУ -, - АяАядлАмАК длама дла длая АядлдлАкАядл (АУ Ав АУАв : Screening for asymptomatic bacteriuria in diabetics) АУ АУ, АУ Ав АУ АУ АУ АУ АУ,( 70 АУ, ), ( - АУ ) Ав Ав АУ, - 50% АУ / ( - ) ; Ав- Ав ( ) А - ( ) АУ, Ав - Ав АУ АК, Ав Ав АУ АУ ( --) длама АяАВА длак А длав АУ 24 Ая Ав Ав Ав АвАУ АяАУ Ав, 27

28

Effect of Microcurrent Stimulation on Delayed-Onset Muscle Soreness: A Double-Blind Comparison

Effect of Microcurrent Stimulation on Delayed-Onset Muscle Soreness: A Double-Blind Comparison Effect of Microcurrent Stimulation on Delayed-Onset Muscle Soreness: A Double-Blind Comparison By: Jennifer D. Allen, MEd, ATC; Carl G. Mattacola, PhD, ATC; David H. Perrin, PhD, ATC Allen, J. D., Mattacola,

More information

Cold and Heat Therapy

Cold and Heat Therapy Evidence Based Practice Cold and Heat Therapy Michael G. Dolan, MA, ATC Professor/Athletic Trainer Director, Sports Medicine Research Laboratory Canisius College Buffalo, NY 2008 EATA Meeting at Valley

More information

АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА. дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ. дла АВдлА 2007

АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА. дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ. дла АВдлА 2007 АВАВАКА АядлАмАя EАВАВА АУ дла дламак АмА АК А АВАВАКА АядлАмА АмА АВАВАсдлА АУ дла АВдлА 2007 Ам 1989 Ав 1990 / А : i) usiness Administration And Economics ii) Mechanical Engineering iii) Electrical And

More information

Interferential Current (IFC)

Interferential Current (IFC) Interferential Current (IFC) Historical Background -intro. by Dr. Nemec in Vienna in the early 1950 s -he wanted to overcome the problems of discomfort caused by low-frequency currents, while maintaining

More information

Electrical Stimulation for Wound Healing. Scope of this session. Electrical Stimulation and Wound Healing May (c) Tim Watson

Electrical Stimulation for Wound Healing. Scope of this session. Electrical Stimulation and Wound Healing May (c) Tim Watson Electrical Stimulation for Wound Healing Professor Tim Watson University of Hertfordshire www.electrotherapy.org Scope of this session Briefly consider the Electrotherapy modalities that can generally

More information

-А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая. (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008)

-А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая. (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008) -А АсдлАяАмАК АмА дла д А АВдцдлАмАК АВАК (Ам) АВАВАКдлАмАК А длая (АядцдлА 2007 АядцдлА 2008) Ая 2009 2 АШ EUROMEDITERRANEAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY АШ А АВА АсА АК Ав - Ам - АУ (Ам) 3 2003, - fi fi

More information

CHAPTER V SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. instance, Jumpers knee is a painful chronic overuse injury of the extensor mechanism of

CHAPTER V SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. instance, Jumpers knee is a painful chronic overuse injury of the extensor mechanism of 182 CHAPTER V SUMMARY, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 5.1 SUMMARY Game of Basketball and Volleyball skills involved in jumping, ball handling, fast movements, which resulted knee injuries, ankle injuries

More information

ELECTRICAL STIMULATION

ELECTRICAL STIMULATION ELECTRICAL STIMULATION Coverage for services, procedures, medical devices drugs are dependent upon benefit eligibility as outlined in the member's specific benefit plan. This Medical Coverage Guideline

More information

fi АУ : fi apple Ав Ав АУ . apple, АУ fiав Ав. АК applefi АУ, АУАв Ав fi АУ apple fi Ав. А applefi АУ АУ АУ АсА» Ас Ам, длappleapple Ас...

fi АУ : fi apple Ав Ав АУ . apple, АУ fiав Ав. АК applefi АУ, АУАв Ав fi АУ apple fi Ав. А applefi АУ АУ АУ АсА» Ас Ам, длappleapple Ас... АВАВАКдлАмА дла длама АсАядлАмА АВА АсдлАя & MАядлдлАмАК TА. 4, T. 2, АВ. 113-118, 2005 fi АУ : Аяapplefi. fiapple АсА» Ас Ам, длappleapple Ас..., Ая: Аяapplefi. fiapple, АВАУ Ас, АсА» Ас Ам длappleapple

More information

A Comparison of Visual Analog and Graphic Rating Scales for Assessing Pain Following Delayed Onset Muscle Soreness

A Comparison of Visual Analog and Graphic Rating Scales for Assessing Pain Following Delayed Onset Muscle Soreness A Comparison of Visual Analog and Graphic Rating Scales for Assessing Pain Following Delayed Onset Muscle Soreness By: Carl G. Mattacola, David H. Perrin, Bruce M. Gansneder, Jennifer D. Allen, and Cheryl

More information

treatments) worked by killing cancerous cells using chemo or radiotherapy. While these techniques can

treatments) worked by killing cancerous cells using chemo or radiotherapy. While these techniques can Shristi Pandey Genomics and Medicine Winter 2011 Prof. Doug Brutlag Chronic Myeloid Leukemia: A look into how genomics is changing the way we treat Cancer. Until the late 1990s, nearly all treatment methods

More information

PROVEN NON-INVASIVE TREATMENT FOR RHEUMATOID ARTHRITIS

PROVEN NON-INVASIVE TREATMENT FOR RHEUMATOID ARTHRITIS PROVEN NON-INVASIVE TREATMENT FOR RHEUMATOID ARTHRITIS BIONICARE HAND SYSTEM Non-drug, non-invasive Adjunctive therapy For patients symptomatic despite current therapy For patients intolerant to drug

More information

А А А дламая АмАяАяАсАяАя АК А АВдлАмАК АКАВАК

А А А дламая АмАяАяАсАяАя АК А АВдлАмАК АКАВАК Аядл АК А АВдлАК АКАВАК 2 АяАяА АВА АсдлАя А А А длая АяАяАсАяАя АК А АВдлАК АКАВАК Ас. apple apple АУ fi applefi АвАвАУ- fi applefi - АУapple applefi apple fi fi fi applefi-. (. 2-184, 2-185) АУ apple

More information

PHASE I CLINICAL TRIALS

PHASE I CLINICAL TRIALS PHASE I CLINICAL TRIALS GOALS Phases of Clinical Trials Unique aspects of Phase I Trials Benefits and Barriers to enrollment PHASE 3 CLINICAL TRIAL Purpose: To compare the new treatment with the current

More information

Neck Injuries and Disorders

Neck Injuries and Disorders Neck Injuries and Disorders Introduction Any part of your neck can be affected by neck problems. These affect the muscles, bones, joints, tendons, ligaments or nerves in the neck. There are many common

More information

Mary LaBarre, PT, DPT,ATRIC

Mary LaBarre, PT, DPT,ATRIC Aquatic Therapy and the ACL Current Concepts on Prevention and Rehab Mary LaBarre, PT, DPT,ATRIC Anterior Cruciate Ligament (ACL) tears are a common knee injury in athletic rehab. Each year, approximately

More information

Diseases pertaining to the skeletal system

Diseases pertaining to the skeletal system Diseases pertaining to the skeletal system Osteoporosis Condition: makes your bones weak Leaves it more likely to break. Anyone can develop osteoporosis. Most common in older women. As many as half of

More information

Medical Policy Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds

Medical Policy Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds Medical Policy Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds Table of Contents Policy: Commercial Coding Information Information Pertaining to All Policies Policy: Medicare Description

More information

The leading health technology for your patients and your practice

The leading health technology for your patients and your practice 25,000-50,000mW of super pulsed laser power for fast and effective treatment LaserStim with TARGET (Treatment Area Recognition and Guidance Enhanced Technology) identifies optimal treatment areas The leading

More information

Reporting BCR-ABL1 Quantitative Measurements

Reporting BCR-ABL1 Quantitative Measurements Reporting BCR-ABL1 Quantitative Measurements Based on recommendations from literature and experts in the field, reports should contain at minimum: Information on specimen tested and pre-analytical parameters

More information

Pain Management. Practical Applications in Electrotherapy

Pain Management. Practical Applications in Electrotherapy Pain Management Practical Applications in Electrotherapy The TENS Advantage Deliver Immediate Pain Relief using a unique waveform designed to help prevent nerve accommodation. Manage Dynamic Pain by adjusting

More information

High Dose Laser Therapy Revolutionizing Pain Management

High Dose Laser Therapy Revolutionizing Pain Management High Dose Laser Therapy Revolutionizing Pain Management The Best New Profit Center In Physical Medicine & Rehabilitation TECHNOLOGICAL MEDICAL ADVANCEMENTS, LLC High Dosage Laser Therapy (HDLT) Common

More information

Interferential Therapy

Interferential Therapy The Principles of Interferential Therapy Current Production Interferential Therapy Professor Tim Watson University of Hertfordshire Interferential Sweep Patterns 1 Hz 130 200 130 Hz 90 90 time 0 time Interferential

More information

Current concepts in electrotherapy

Current concepts in electrotherapy Haemophilia (2002), 8, 413 418 Current concepts in electrotherapy T. WATSON Department of Physiotherapy, University of Hertfordshire, UK Summary. Electrotherapy has an established role in the management

More information

POLAR FROST as a treatment for SOFT TISSUE INJURIES, ACHES AND PAINS

POLAR FROST as a treatment for SOFT TISSUE INJURIES, ACHES AND PAINS POLAR FROST as a treatment for SOFT TISSUE INJURIES, ACHES AND PAINS Polar Frost USA 1333 South Claudina Street Anaheim, CA 92805 USA Tel. 714.533.2221 Fax. 714.635.7539 www.polarfrostusa.com POLAR FROST

More information

Page: 1 of 7. Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds

Page: 1 of 7. Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds Section: Medicine Effective Date: April 15, 2016 Page: 1 of 7 Last Review Status/Date: March 2016 Description Electrical stimulation (aka electrostimulation) refers to the application of electrical current

More information

Acute soft tissue injuries--a review of the literature Medicine and Science in Sports and Exercise. Oct. 1986;18(5):

Acute soft tissue injuries--a review of the literature Medicine and Science in Sports and Exercise. Oct. 1986;18(5): Acute soft tissue injuries--a review of the literature Medicine and Science in Sports and Exercise. Oct. 1986;18(5):489-500. John Kellett FROM ABSTRACT: The pathological processes [of soft tissue injury

More information

Return to same game if sx s resolve within 15 minutes. Return to next game if sx s resolve within one week Return to Competition

Return to same game if sx s resolve within 15 minutes. Return to next game if sx s resolve within one week Return to Competition Assessment Skills of the Spine on the Field and in the Clinic Ron Burke, MD Cervical Spine Injuries Sprains and strains Stingers Transient quadriparesis Cervical Spine Injuries Result in critical loss

More information

POLAR FROST & POLAR HEAT

POLAR FROST & POLAR HEAT POLAR FROST & POLAR HEAT as a treatment for SOFT TISSUE INJURIES, ACHES AND PAINS Niva Medical Oy Lauttasaarentie 48 C 00200 Helsinki Finland Tel. +358 9 615 00 540 Fax. +358 9 615 00 545 Email. info@nivamedical.fi

More information

Physician and Patient Information Package. Regarding Medicare Reimbursement

Physician and Patient Information Package. Regarding Medicare Reimbursement Innovation in Health and Wellness Technology Pro-Sport TM, BEST PRO 1 TM and BEST RSI TM Device Physician and Patient Information Package Regarding Medicare Reimbursement This package is presented to physicians

More information

Interferential Therapy

Interferential Therapy Interferential Therapy The basic principle of Interferential Therapy (I/F) is to utilise the strong physiological effects of low frequency (

More information

What Are Shoulder Problems?

What Are Shoulder Problems? What Are the Parts of the Shoulder? The shoulder joint is made up of bones held in place by muscles, tendons, and ligaments. Tendons are tough cords of tissue that hold the shoulder muscles to bones. They

More information

DNA Microarray Technology. What is it and how is it useful?

DNA Microarray Technology. What is it and how is it useful? DNA Microarray Technology. What is it and how is it useful? Mandana Sassanfar and Graham Walker Department of Biology Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA NOTE: The following material was

More information

Imagine LIFE WITHOUT PAIN

Imagine LIFE WITHOUT PAIN Imagine LIFE WITHOUT PAIN High Dosage Laser Therapy (HDLT) What does it do? High Dosage Laser Therapy (HDLT) from Diowave offers a powerful new solution for numerous painful conditions previously refractive

More information

Muscle weakness and atrophy Muscle weakness is the main cause of disability in myotonic dystrophy. The problem tends to affect some

Muscle weakness and atrophy Muscle weakness is the main cause of disability in myotonic dystrophy. The problem tends to affect some Skeletal muscles Symptoms Myotonia Sustained muscle contraction (myotonia) is a distinctive aspect of myotonic dystrophy. The presence of myotonia is not the most disabling aspect of DM, but it is the

More information

Photonic Stimulation. Frequently Asked Questions about Photonic Stimulation

Photonic Stimulation. Frequently Asked Questions about Photonic Stimulation Photonic Stimulation Our Photonic Stimulator is an alternative pain therapy for patients experiencing chronic pain, headaches, bursitis, tendonitis, and muscle spasms. It was introduced to our practice

More information

Chronic Myeloid Leukemia (CML) Chronic Myeloid Leukemia (CML) Adaptive immunity. Innate immunity. 1-2 cases per

Chronic Myeloid Leukemia (CML) Chronic Myeloid Leukemia (CML) Adaptive immunity. Innate immunity. 1-2 cases per Chronic Myeloid Leukemia (CML) 1-2 cases per 100 000 4500 new cases per yr in US 600 deaths in 2006 Accounts for 15-20% of all leukemias Median age of onset >50 years Median survival 3-5 years Chronic

More information

THE NEW PAIN THERAPY } SWISS DOLORCLAST METHOD

THE NEW PAIN THERAPY } SWISS DOLORCLAST METHOD THE NEW PAIN THERAPY } SWISS DOLORCLAST METHOD NO PAIN IT S A PAIN} DISCOMFORT, ACHES AND PAINS: NOT TO BE ABLE TO ENJOY LIFE TO THE FULLEST IS A REAL PAIN - QUITE LITERALLY. MILLIONS OF PEOPLE SUFFER

More information

Low Level Laser Therapy

Low Level Laser Therapy Low Level Laser Therapy by Jerome Rerucha D.C. Low Level Laser Therapy (3LT TM ), commonly known as LLLT, is a form of phototherapy which involves the application of low power coherent light to injuries

More information

Practical Guide TENS Therapy

Practical Guide TENS Therapy Practical Guide Therapy Danmeter A/S Kildemosevej 13, DK-5000 Odense C www.danmeter.dk info@danmeter.dk Contents INTRODUCTION...1 PAIN RELIEF WITH AND...1 PROGRAMMES...2 WITH P0 &...2 WITH P2...2 WITH...2

More information

Current Concepts in Electrical Stimulation Professor Tim Watson School of Health & Emergency Professions University of Hertfordshire The general principles of electrical stimulation (whether using TENS,

More information

HIGH INTENSITY LASER & SHOCKWAVE THERAPY

HIGH INTENSITY LASER & SHOCKWAVE THERAPY HIGH INTENSITY LASER & SHOCKWAVE THERAPY HIGH INTENSITY LASER & shockwave therapy the most VERSATILE TREATMENT options available BTL Shockwave therapy is a new non-invasive solution for chronic musculoskeletal

More information

PHYSICAL AGENT MODALITIES: WHY USE THEM?

PHYSICAL AGENT MODALITIES: WHY USE THEM? Slide 1 PHYSICAL AGENT MODALITIES: WHY USE THEM? Slide 2 Reasons not to use modalities: No strong research in the effectiveness of these modalities Reimbursement (combined with #1, why do things that are

More information

Corporate Medical Policy

Corporate Medical Policy Corporate Medical Policy Electrical Stimulation for the Treatment of Arthritis File Name: Origination: Last CAP Review: Next CAP Review: Last Review: electrical_stimulation_for_the_treatment_of_arthritis

More information

PRINCIPLES AND PRACTICE OF TISSUE ENGNEERING: Clinical Applications

PRINCIPLES AND PRACTICE OF TISSUE ENGNEERING: Clinical Applications Harvard-MIT Division of Health Sciences and Technology HST.535: Principles and Practice of Tissue Engineering Instructors: Myron Spector Massachusetts Institute of Technology Harvard Medical School Brigham

More information

THE PREVENTION AND REHABILITATION OF SPORTS INJURIES THE PREVENTION AND REHABILITATION OF SPORTS INJURIES. NO, there isn t.

THE PREVENTION AND REHABILITATION OF SPORTS INJURIES THE PREVENTION AND REHABILITATION OF SPORTS INJURIES. NO, there isn t. THE PREVENTION AND REHABILITATION OF SPORTS INJURIES VILMOS DANI M.D. Department of Family Medicine Faculty of Medicine, Semmelweis University Budapest, Hungay GIZELLA PERÉNYI M.D. Department of Rehabilitation

More information

Approach to Chronic Back Pain

Approach to Chronic Back Pain Approach to Chronic Back Pain Elizabeth Yu, MD Assistant Professor Department of Orthopaedics Division of Spine Surgery The Ohio State University Wexner Medical Center Back pain Most common questions patients

More information

Featured Topic: Ligaments and Tendons

Featured Topic: Ligaments and Tendons Featured Topic: Ligaments and Tendons Sprains and Strains Defined Sprain: ligaments (fibrous bands connecting bone to bone) are stretched beyond their capacity or actually tear Ligaments anywhere in the

More information

Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds

Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds Electrostimulation and Electromagnetic Therapy for Treating Wounds Policy Number: 2.01.57 Last Review: 11/2016 Origination: 8/2006 Next Review: 11/2017 Policy Blue Cross and Blue Shield of Kansas City

More information

Pain Management Top Diagnosis Codes (Crosswalk)

Pain Management Top Diagnosis Codes (Crosswalk) Pain Management Top s (Crosswalk) 274.00 Gout arthropathy, M1000 Idiopathic gout, unspecified site unspecified M10011 Idiopathic gout, right shoulder M10012 Idiopathic gout, left shoulder M10019 Idiopathic

More information

PHYSICAL EXAM Inspection. Palpation AC joint Lateral acromion Biceps tendon

PHYSICAL EXAM Inspection. Palpation AC joint Lateral acromion Biceps tendon AN APPROACH TO THE PATIENT WITH SHOULDER PAIN Greg I. Nakamoto, MD, FACP, Department of Orthopedics and Sports Medicine, Virginia Mason Medical Center Alaska Academy of Family Physicians, 17 th Annual

More information

Neck Pain Overview Causes, Diagnosis and Treatment Options

Neck Pain Overview Causes, Diagnosis and Treatment Options Neck Pain Overview Causes, Diagnosis and Treatment Options Neck pain is one of the most common forms of pain for which people seek treatment. Most individuals experience neck pain at some point during

More information

An Essential Tool For The Care DFUs

An Essential Tool For The Care DFUs Adjunct HBO 2 Therapy: March 16, 2016 William Tettelbach, MD, FACP, FIDSA System Medical Director of Wound & Hyperbaric Medicine Services An Essential Tool For The Care DFUs Fedorko, L., et al., Hyperbaric

More information

Cold Laser Therapy Program 3842 E. Thunderbird Rd., Ste. 200 Phoenix, AZ Call (602) Safe, Effective Relief of Acute and Chronic Pain

Cold Laser Therapy Program 3842 E. Thunderbird Rd., Ste. 200 Phoenix, AZ Call (602) Safe, Effective Relief of Acute and Chronic Pain Cold Laser Therapy Program 3842 E. Thunderbird Rd., Ste. 200 Phoenix, AZ. 85032 Call (602) 443-4423 Safe, Effective Relief of Acute and Chronic Pain Testimonials: In the year 2000 I had lower back pain.

More information

TWO MAIN OPERATIONAL ROUTES:

TWO MAIN OPERATIONAL ROUTES: Magnetotherapy ASAlaser, research and therapeutic solutions Magnetotherapy 2 1983 A COMPANY OF Since 1983 ASAlaser has been the reference point on a world-wide scale for knowledge, production and development

More information

Platelet-Rich Plasma Rehabilitation Guidelines

Platelet-Rich Plasma Rehabilitation Guidelines UW Health Sports Rehabilitation Platelet-Rich Plasma Rehabilitation Guidelines What is Tendinopathy? Tendons are strong bands of connective tissue comprised primarily of a substance called collagen. Mechanically,

More information

Pain relief utilizing impedance controlled microcurrent therapy Anthony Marino

Pain relief utilizing impedance controlled microcurrent therapy Anthony Marino PAIN RELIEF IN TMD AND BRUXING PATIENTS Biological Mechanisms of Tooth Eruption, Resorption and Movement Edited by Davidovitch Z, Mah J and Suthanarak S, pages 379-384 2006 Harvard Society for the Advancement

More information

11/10/2015 LOW LEVEL LASER FOR THE TREATMENT OF PAIN WHAT IS LOW LEVEL LASER THERAPY? WAVELENGTHS IN LOW LEVEL LASER. Cynthia Schmeck, ND, MS, CPT

11/10/2015 LOW LEVEL LASER FOR THE TREATMENT OF PAIN WHAT IS LOW LEVEL LASER THERAPY? WAVELENGTHS IN LOW LEVEL LASER. Cynthia Schmeck, ND, MS, CPT LOW LEVEL LASER FOR THE TREATMENT OF PAIN Cynthia Schmeck, ND, MS, CPT LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Focused beam of light Emits photon energy All photons traveling in

More information

TECAR THERAPY. What is it and how does it take effect?

TECAR THERAPY. What is it and how does it take effect? TECAR THERAPY The new technologies, which have always been related to the world of medicine, allow to give doctors more and more sophisticated equipment that is more and more perfect to face problems and

More information

ICD-9-CM coding for patients with Spinal Cord Injury*

ICD-9-CM coding for patients with Spinal Cord Injury* ICD-9-CM coding for patients with Spinal Cord Injury* indicates intervening codes have been left out of this list. OTHER DISORDERS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM (340-349) 344 Other paralytic syndromes

More information

An Integrative Approach to Cure Chronic Soft Tissue Injury in Masseter muscle

An Integrative Approach to Cure Chronic Soft Tissue Injury in Masseter muscle An Integrative Approach to Cure Chronic Soft Tissue Injury in Masseter muscle Steve Liu, L.Ac., BSEE ALD 2012 Conference Scottsdale, Arizona March 31 st, 2012 Chronic Pain The Wall Street Journal (May

More information

AN INTEGRATIVE APPROACH TO CURE CHRONIC SOFT TISSUE INJURY IN MASSETER MUSCLE

AN INTEGRATIVE APPROACH TO CURE CHRONIC SOFT TISSUE INJURY IN MASSETER MUSCLE AN INTEGRATIVE APPROACH TO CURE CHRONIC SOFT TISSUE INJURY IN MASSETER MUSCLE Steve Liu, L.Ac., BSEE ALD 2012 Conference Scottsdale, Arizona March 31 st, 2012 CHRONIC PAIN The Wall Street Journal (May

More information

Different microarray applications

Different microarray applications Different microarray applications Aim of lecture: To get some basic knowledge about the different applications microarrays are used for Rita Holdhus Introduction to microarrays September 2010 Systems biology

More information

Introduction: Anatomy of the spine and lower back:

Introduction: Anatomy of the spine and lower back: Castleknock GAA club member and Chartered Physiotherapist, James Sherry MISCP, has prepared an informative article on the common causes of back pain and how best it can be treated. To book a physiotherapy

More information

What is Chronic Myelogenous Leukemia (CML)?

What is Chronic Myelogenous Leukemia (CML)? What is Chronic Myelogenous Leukemia (CML)? Chronic myelogenous leukemia (CML) is a cancer of the blood-producing cells in the spongy inner mass of the bone, known as marrow. CML is also called chronic

More information

Practical eccentric and concentric exercises to heal the pain

Practical eccentric and concentric exercises to heal the pain Tennis elbow no more Practical eccentric and concentric exercises to heal the pain Hillel M. Finestone MD CM Deborah L. Rabinovitch MD Lateral epicondylitis, commonly referred to as tennis elbow, affects

More information

Ultrasound Treatment and Recovery From Eccentric-Exercise-Induced Muscle Damage

Ultrasound Treatment and Recovery From Eccentric-Exercise-Induced Muscle Damage Ultrasound Treatment and Recovery From Eccentric-Exercise-Induced Muscle Damage Peter M. Tiidus, Joel Cort, Sarah J. Woodruff, and Pamela Bryden Objectives: To evaluate ultrasound s effectiveness after

More information

The Effects of Home Interferential Therapy on Post-Operative Pain, Edema, and Range of Motion of the Knee

The Effects of Home Interferential Therapy on Post-Operative Pain, Edema, and Range of Motion of the Knee Clinical Journal of Sport Medicine, 13:16 20 2003 Lippincott Williams & Wilkins, Inc., Philadelphia The Effects of Home Interferential Therapy on Post-Operative Pain, Edema, and Range of Motion of the

More information

Genetic Testing: Understanding Definitions and Key Concepts

Genetic Testing: Understanding Definitions and Key Concepts Genetic Testing: Understanding Definitions and Key Concepts Constance K. Stein, PhD Genetics: the study of heredity Cells DNA Chromosomes DNA Gene: A region of DNA which represents a functional unit of

More information

Pain Management ICD-9 to ICD-10 Common Crosswalks

Pain Management ICD-9 to ICD-10 Common Crosswalks Pain Management ICD- to ICD- 274.00 Gout arthropathy, unspecified M00 Idiopathic gout, unspecified site M011 Idiopathic gout, right shoulder M012 Idiopathic gout, left shoulder M01 Idiopathic gout, unspecified

More information

The Use of Cryotherapy to Alter Lower Extremity Motoneuron Pool Excitability in a Patient with an Acute Lateral Ankle Sprain- A Case Report

The Use of Cryotherapy to Alter Lower Extremity Motoneuron Pool Excitability in a Patient with an Acute Lateral Ankle Sprain- A Case Report The Use of Cryotherapy to Alter Lower Extremity Motoneuron Pool Excitability in a Patient with an Acute Lateral Ankle Sprain- A Case Report R. Daniel Sherman, SPT Sam Morton, MS, CSCS, USAW Terry L. Grindstaff

More information

Healing your pain changing your life.

Healing your pain changing your life. Healing your pain changing your life. About K-Laser What is Laser Therapy? Laser Therapy, or photobiomodulation, is the use of specific wavelengths of light (red and nearinfrared) to create therapeutic

More information

Neck Pain Frequently Asked Questions. Moe R. Lim, MD UNC Orthopaedics (919-96B-ONES) UNC Spine Center (919-957-6789)

Neck Pain Frequently Asked Questions. Moe R. Lim, MD UNC Orthopaedics (919-96B-ONES) UNC Spine Center (919-957-6789) Neck Pain Frequently Asked Questions Moe R. Lim, MD UNC Orthopaedics (919-96B-ONES) UNC Spine Center (919-957-6789) Neck Pain Human Spine 25 bones Cervical (7) Thoracic (12) Lumbar (5) Sacrum Human Spine

More information

Cohesive Bandage Taping and Short Leg Casting in Acute Low-type Ankle Sprains in Physically Active Patients. Mustafa Uslu MD, Assistant Professor

Cohesive Bandage Taping and Short Leg Casting in Acute Low-type Ankle Sprains in Physically Active Patients. Mustafa Uslu MD, Assistant Professor Cohesive Bandage Taping and Short Leg Casting in Acute Low-type Ankle Sprains in Mustafa Uslu MD, Assistant Professor I have a potential conflict with this presentation due to: It has been accepted for

More information

Recent studies have shown that physical

Recent studies have shown that physical Effect of low-intensity direct current on the healing of chronic wounds: a literature review Few studies have assessed the effectiveness of electrical stimulation on chronic wounds. Nevertheless, the evidence

More information

Mechanobiology and Diseases of Mechanotransduction. Annals of Medicine 2003;35(8), pp

Mechanobiology and Diseases of Mechanotransduction. Annals of Medicine 2003;35(8), pp Mechanobiology and Diseases of Mechanotransduction 1 Annals of Medicine 2003;35(8), pp.564-77 Donald E Ingber, MD, PhD From the Vascular Biology Program, Departments of Surgery and Pathology, Children's

More information

KINE 3333 Therapeutic Modalities Spring 2004

KINE 3333 Therapeutic Modalities Spring 2004 KINE 3333 Therapeutic Modalities LITERATURE REVIEW GUIDELINES General Guidelines 1. Literature reviews must be research-based journal articles pertaining to the use of therapeutic modalities. 2. The journal

More information

Soft Tissue Mobilization vs. Eccentric Exercise For The Treatment Of Tendinosis: A Systematic Review Nicholas Laurente, SPT Jesse Myers, SPT Robby

Soft Tissue Mobilization vs. Eccentric Exercise For The Treatment Of Tendinosis: A Systematic Review Nicholas Laurente, SPT Jesse Myers, SPT Robby Soft Tissue Mobilization vs. Eccentric Exercise For The Treatment Of Tendinosis: A Systematic Review Nicholas Laurente, SPT Jesse Myers, SPT Robby Ondevilla, SPT John Sanko, PT, Ed D BACKGROUND 1,2 Soft-tissue

More information

Fusion Genes in Cancer. Wednesday, June 27th

Fusion Genes in Cancer. Wednesday, June 27th Fusion Genes in Cancer Wednesday, June 27th Outline: Transcription Fusion genes Examples of fusion genes in cancer Summary and conclusions Chromosomes and Genes In humans, every somatic cell has 23 pairs

More information

Human Mendelian Disorders. Genetic Technology. What is Genetics? Genes are DNA 9/3/2008. Multifactorial Disorders

Human Mendelian Disorders. Genetic Technology. What is Genetics? Genes are DNA 9/3/2008. Multifactorial Disorders Human genetics: Why? Human Genetics Introduction Determine genotypic basis of variant phenotypes to facilitate: Understanding biological basis of human genetic diversity Prenatal diagnosis Predictive testing

More information

Ankle Injury/Sprains in Youth Soccer Players Elite Soccer Community Organization (ESCO) November 14, 2013

Ankle Injury/Sprains in Youth Soccer Players Elite Soccer Community Organization (ESCO) November 14, 2013 Ankle Injury/Sprains in Youth Soccer Players Elite Soccer Community Organization (ESCO) November 14, 2013 Jeffrey R. Baker, DPM, FACFAS Weil Foot and Ankle Institute Des Plaines, IL Ankle Injury/Sprains

More information

Options for Cervical Disc Degeneration A Guide to the M6-C Artificial Cervical Disc Study

Options for Cervical Disc Degeneration A Guide to the M6-C Artificial Cervical Disc Study This brochure is provided to you courtesy of your doctor s office. INVESTIGATIONAL DEVICE: The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has not approved the M6-C Artificial Cervical Disc for general use.

More information

Is electrotherapy more effective than other physical therapy approaches in reducing pain and disability in adults with supraspinatus tendonitis?

Is electrotherapy more effective than other physical therapy approaches in reducing pain and disability in adults with supraspinatus tendonitis? Is electrotherapy more effective than other physical therapy approaches in reducing pain and disability in adults with supraspinatus tendonitis? Is one modality of electrotherapy more effective than another?

More information

Physiotherapy in Rheumatoid Arthritis. Information for patients Gina Wall Senior Physiotherapist

Physiotherapy in Rheumatoid Arthritis. Information for patients Gina Wall Senior Physiotherapist Physiotherapy in Rheumatoid Arthritis Information for patients Gina Wall Senior Physiotherapist What do Physiotherapists do? We conduct assessments by asking detailed questions about your symptoms, medical

More information

Magnetic Resonance Imaging Assessment of Craniovertebral Ligaments and Membranes After Whiplash Trauma

Magnetic Resonance Imaging Assessment of Craniovertebral Ligaments and Membranes After Whiplash Trauma Magnetic Resonance Imaging Assessment of Craniovertebral Ligaments and Membranes After Whiplash Trauma 1 Spine November 15, 2006, Volume 31(24), pp 2820-2826. Jostein Krakenes, MD, PhD and Bertel R. Kaale,

More information

Chronic open infective lateral malleolus bursitis management using local rotational flap

Chronic open infective lateral malleolus bursitis management using local rotational flap Chronic open infective lateral malleolus bursitis management using local rotational flap Jae Yong Park, M.D., Ph.D Seung Jin Lee, M.D. Department of Orthopaedic Surgery Hallym University Sacred Heart Hospital,

More information

Disclosures. Y- Balance Testing in Anterior Cruciate Injuries and Following Reconstruction. Introduction. Study Funding:

Disclosures. Y- Balance Testing in Anterior Cruciate Injuries and Following Reconstruction. Introduction. Study Funding: Y- Balance Testing in Anterior Cruciate Injuries and Following Reconstruction Brian Lau 1 MD, Lauren Tufts 2 BS, Richard Souza 2 DPTPhD, Xiaojuan Li 2 PhD, Brian Feeley 1 MD, Christina Allen 1 MD, C. Benjamin

More information

ThermoTK deep heat treatment

ThermoTK deep heat treatment ThermoTK deep heat treatment Deep heat treatments are already known worldwide, but so for there hasn t been any market penetration. You can increase your succes with this innovative new product! Frequency

More information

Role and Potential of Surrogate Outcomes. David L. DeMets, PhD University of Wisconsin Madison

Role and Potential of Surrogate Outcomes. David L. DeMets, PhD University of Wisconsin Madison Role and Potential of Surrogate Outcomes David L. DeMets, PhD University of Wisconsin Madison 1 Surrogate Response Variables Laboratory measurement used as alternative or substitute for desired or ideal

More information

Current Concepts in Rotator Cuff Management

Current Concepts in Rotator Cuff Management Current Concepts in Rotator Cuff Management Karen J. Boselli, MD NHAFP Continuing Clinical Excellence April 5, 2014 Mountain View Grand Resort Prevalence History Pathogenesis Anatomy Examination Imaging

More information

Light Therapy in Sport

Light Therapy in Sport Light Therapy in Sport Professional baseball's San Diego Padres are seeing--and feeling--the light. As the Padres prepare for their season of 162 games in 180 days, some of the players are treating their

More information

EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY ATHLETIC TRAINING

EASTERN WASHINGTON UNIVERSITY ATHLETIC TRAINING Pre-Physical Examination Date: Sport(s): Name: Date of Birth: Last First Middle Permanent Address: Phone: Street/PO Box City State Zip Parent or Legal Gaurdian: Relationship: Address: Phone: Street/PO

More information

The Effectiveness of. Aquatic Therapy for Children with. Spinal Muscular Atrophy

The Effectiveness of. Aquatic Therapy for Children with. Spinal Muscular Atrophy The Effectiveness of Aquatic Therapy for Children with Spinal Muscular Atrophy Evan Fryer EPHE 105 October 11, 2011 2 Introduction In today s society, there exist many diseases that prevent children from

More information

Temple Physical Therapy

Temple Physical Therapy Temple Physical Therapy A General Overview of Common Neck Injuries For current information on Temple Physical Therapy related news and for a healthy and safe return to work, sport and recreation Like Us

More information

your complete stem cell bank

your complete stem cell bank your complete stem cell bank HYDERABAD - 88985 000 888, WARANGAL - 8297 256 777 VISAKHAPATNAM - 7799 990 774 VIJAYAWADA AND GUNTUR - 7799 990 771 NELLORE - 7799 990 772, KADAPA - 8297 256 700 RAJAHMUNDRY

More information

Conflict of Interest Disclosure Statement

Conflict of Interest Disclosure Statement Neuroscience of Pain Bruce A. Schoneboom, PhD, CRNA, FAAN Senior Director, Education and Professional Development American Association of Nurse Anesthetists bschoneboom@aana.com (847) 939-3535 Conflict

More information

UNIT 10 Musculoskeletal Systems Pathological Conditions

UNIT 10 Musculoskeletal Systems Pathological Conditions UNIT 10 Musculoskeletal Systems Pathological Conditions MUSCULAR DYSTROPHY Group of hereditary diseases characterized by gradual atrophy and weakness of muscle tissue. There is no cure for muscular dystrophy.

More information