SECURITY CAMERA WITH DIGITAL STORAGE DEVICE SURVEILLANCE CAMERA WITH DIGITAL EVENT-RECORDER DV 622

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SECURITY CAMERA WITH DIGITAL STORAGE DEVICE SURVEILLANCE CAMERA WITH DIGITAL EVENT-RECORDER DV 622"

Transcription

1 SECURITY CAMERA WITH DIGITAL STORAGE DEVICE SURVEILLANCE CAMERA WITH DIGITAL EVENT-RECORDER DV 622 MONITOROVACIA KAMERA S DIGITÁLNYM PAMÄOVÝM PRÍSTROJOM MONITOROVACIA KAMERA S DIGITÁLNYM VIDEOREKORDÉROM DV 622 SLEDOVACÍ KAMERA S DIGITÁLNÍM PAMEOVÝM PØISTROJEM HLÍDACÍ KAMERA S DIGITÁLNÍ VIDEOPAMÌTÍ DV 622 Contents Introduction... Page 2 Proper use... Page 2 Package contents... Page 4 Equipment... Page 4 Technical data... Page 4 Safety instructions... Page 5 Location of the event recorder... Page 5 Location of the camera... Page 5 Connection... Page 5 Mounting the camera... Page 6 Operation... Page 6 Function modes of the event recorder... Page 6 Live image mode... Page 6 Setting mode... Page 7 Recording mode... Page 8 Playback mode... Page 9 Deleting of stored still images / video sequences... Page 10 Manual recording (Quick Shot)... Page 10 Optional accessories... Page 10 Maintenance + cleaning... Page 10 Disposal... Page 10 Warranty... Page 10 Troubleshooting...Page 11 Service... Page 11 GB SK CZ IE Operating and safety instructions page 2 Návod k obsluhe a bezpeènostné pokyny Pokyny pro ovládání a bezpeènost Strana 12 Strana 21 L114b Introduction Read through these operating instructions completely and carefully and while doing so fold out page 3 with the illustrations. The operating instructions are an integral part of the product and contain important information about operation and handling. Always observe all the safety instructions. Check whether all parts are correctly installed before operation. If you have any questions or are unsure about using the equipment, please ask a specialist, obtain information on the Internet at or contact the service office. Keep these instructions in a safe place and pass them on to third parties if applicable. Proper use The Set DV 622 is used for the automatic digital recording of still images or short video sequences. It consists of a C-80 camera and a DVS 100 digital event recorder connected using a plug in cable and a DSA-5P-05 FEU or DSA-5P-05 FUK power supply. The camera is weatherproof (protection class IP44) and is thus suitable for both the surveillance of indoor areas and also for installation and surveillance outdoors. If the recording function is switched on, changes and movements in the camera image will be detected by the internal software and a still image or a video sequence will be saved on an SD memory card together with date and time. An SD memory card with maximum 2 GB capacity can be used. Manual recording of still images or video sequences is possible by pressing a button. Live images can be viewed by connecting the event recorder to a television or video monitor. Alternatively, stored images can be read from the SD memory card on a PC. The set DV 622 is designed for operation in private households. It is designed for automatic recording of events and is not suitable for continuous recording. The unit is not a substitute for a professional video surveillance system. Any other use or modification of the device is not authorised. No liability will be accepted for consequential damages or for damages caused by improper use or incorrect operation. No liability will be accepted for consequential damages caused by any function or by malfunction. Unless any liability is specifically required by law, claims for damages, in particular those for personal injury or property damage caused by non-functioning or malfunctioning of the machine, are excluded. A video surveillance system does not replace your duty of care or supervision. Observe the regulations concerning video surveillance in commercial and public areas. An additional camera with connection cable is available as an accessory. This camera is used for extended live surveillance. Only still images or short video sequences from one camera can be recorded. If two cameras are connected, the camera input for recording must be selected manually. GB/IE - 2

2 A C D B 26 24a 24b CH1 Video out Power E AV AV/SCART c a 22b 22c 22d 28 Package contents Check the package contents are complete and that the equipment is undamaged immediately after unpacking. 1 camera with bracket and 1 m cable 2 screws and 2 wall plugs 1 connection cable, approx. 14 m 1 event recorder 1 low voltage distribution cable 1 power supply 1 video output cable (cinch / cinch) 1 SCART adapter (cinch socket / SCART connector) MB SD memory card 1 operating manual You still need: television or video to change the configuration Equipment Event recorder (see Fig. A) 1 event recorder 2 Button : Cursor left / scroll 3 Button / Motion Detection : Cursor up / memory function on/off / activate / deactivate date and time 4 Button : Cursor right / scroll 5 Button Menu (adjustment mode) 6 Button Monitor (channel selection) 7 Power LED 8 Video mode LED 9 Motion detection LED 10 Button Play (playback) 11 Button / Quick Shot : Delete / manual recording 12 Button / Photo / AVI : Cursor down / still image / AVI 13 Button OK for confirming 14 ON/OFF switch 15 Camera inputs CH1 / CH2 16 Video output 17 Power supply connection 18 Memory card slot for SD card Camera and accessories (see Fig. B) 19 Power supply 20 Video output cable for connection to TV or video monitor 21 SCART adapter 22 Low voltage distribution cable 23 Camera including bracket 24 Connection cable 25 SD memory card 26 Wall plugs 27 Screws Technical data Event recorder DVS 100 Operating voltage: 5 V DC Power consumption: max. 500 ma Video inputs: 2 x Composite Signal (1.0 Vss ±10% at 75 Ohm) Video output: 1 x Composite Signal Resolution (pixels): 640 x 480 (still image mode) 320 x 240 (AVI mode) Automatic recording: max. 1 image /sec. (still image mode) approx. 5 frames/second (AVI mode) Memory requirement: approx. 67 kb (still image mode) approx. 870 kb /10 seconds Internal memory: Storage capacity 2 GB SD card: Storage capacity 512 MB SD card: sequence (AVI mode) stores max still images or 2-3 video sequences > 25,000 images (still image mode) or > 2,000 sequences (AVI mode) > 6,000 images (still image mode) or > 500 sequences (AVI mode) Factory setting: channel 1 Dimensions (WxHxD): approx. 208 x 47 x 134 mm Weight: approx. 300 g Application: only for indoor use Camera C-80 Operating voltage: 5 V DC ± 5% Power consumption: max. 100 ma Resolution: 380 TV lines Shutter: automatic, electronic Illumination: Infrared LEDs (for illumination of the close range during darkness) Lens: f=6mm,f=2.0 Minimum illumination: 3 Lux (without LEDs) Operating temperature: -10 to +50 C Dimensions (WxHxD): approx. 38 x 38 x 48 mm (without bracket and cable) Weight: approx. 57 g (incl. bracket and cable) Protection class: IP44 Power supply DSA-5P-05 FEU or DSA-5P-05 FUK Power supply: V, 50/60 Hz, 0.2 A Power output: 5 V DC, 1 A Protection class: II Application: only for indoor use Upozornìní: Pokud je ve sloce uloeno mnoho souborù, mùe mazání trvat pøíslušnì dlouho. 3. Vymazání všech souborù Zvolte pøehled sloek (viz kapitola Reim pøehrávání ). Stisknìte tlaèítko Menu [5]. Pomocí tlaèítek [4] nebo [2] zvolte YES. Stisknìte tlaèítko OK [13] pro vymazání všech souborù.. Na PC mùete vymazat buï jednotlivé obrázky nebo videosekvence, jednotlivé sloky nebo všechny soubory souèasnì. Vymazání souborù na PC je rychlejší a flexibilnìjší ne mazání pøímo na videopamìti. Manuální záznam (Quick Shot) Tato funkce umoòuje manuální záznam jednoho statického obrázku nebo jedné videosekvence. Stisknìte tlaèítko Quick Shot [11] (kontrolka [9] krátce bliká). Tuto funkci nelze volit v reimu pøehrávání. Moné pøíslušenství Dodateèná kamera s pøípojným kabelem 1 m a propojovacím kabelem 14 m Hotový prodluovací kabel s konektory 10 m; propojovací kabel mezi kamerou a videopamìtí mùe být prodlouen a na celkovou délku 35 m.. Informace pro objednávání pøíslušenství naleznete na Údrba + èištìní V pravidelných intervalech kontrolujte konektorová spojení. Na vyèištìní povrchù pouijte mírnì navlhèený hadr, pøípadnì s pouitím trochy saponátu. Nepouívejte ádné chemikálie. Likvidace Materiál balení a vyslouilé pøístroje jednoduše nevyhazujte, nýbr je pøedejte na recyklaci. Na pøíslušnou popø. nejbliší sbìrnu se zeptejte u správy Vaší obce. Záruka Na tento výrobek dostáváte záruku 3 roky do datumu koupì. Pokladní doklad si dobøe uschovejte jako doklad o koupi. V záruèním pøípadì se obrate na servisní místo ve Vaší zemi. Jen takovým zpùsobem lze zaruèit bezplatné zaslání výrobku. Tato záruka platí pouze vùèi prvnímu kupujícímu a není pøenosná. Záruka platí pouze na vady materiálu a výroby. Neplatí na díly podléhající opotøebení nebo na poškození køehkých èástí. Tento výrobek je urèen výhradnì pro privátní a nikoli pro podnikatelské pouití. Pøi nedovoleném a/nebo neodborném zacházení, pouití násilí a pøi zásazích, které nebyly provedeny našimi servisy, záruka zaniká. Vaše zákonná práva nejsou touto zárukou omezena. Servis Na internetu na jsou informace k øešení problémù. V pøípadì otázek se obrate prostøednictvím u nebo telefonicky ( CZ po-pá ) na náš servis. Tam dostanete všechny potøebné informace k servisním otázkám, jako je zpìtné zaslání atd. Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D Oedheim Stav 18/10/2007 Ident.-Nr.: DV 622-GBSKCZ-L114b GB/IE - 3 GB/IE - 4 CZ-29

3 Safety instructions The following instructions are provided for your safety and satisfaction during operation of the device. Note that non-observance of these safety instructions results in significant risks of accident. Danger! Do not leave small children unsupervised with the device, packaging material or small parts. Otherwise there is a risk of fatal injury due to choking or suffocation. Do not damage any gas, electricity, water or telecommunication lines during drilling and fixing work. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury. Treat the cables carefully. Lay these so that they cannot be damaged and do not present any tripping hazard. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury. If you use the device for monitoring babies or small children ensure that the camera and cable are out of reach of children. Otherwise there is a risk to life and limb! Do not pull the cables over sharp edges and do not crush or crimp them elsewhere. Otherwise there are dangers of fire, personal and fatal injury. Prevent the event recorder and the power supply from coming into contact with moisture and do not submerge the equipment in water. Otherwise there is a danger of fatal injury. Only operate the device with 5 V DC from the supplied power supply. Before connecting the power supply to the mains, ensure that the mains current complies with 230 V ~, 50 Hz and is fitted with a fuse according to regulations. Otherwise there are dangers of fire and fatal injury. Attention! Non-observance of these instructions puts property at risk of damage. Protect the equipment and the cables against strong magnetic or electrical fields and against strong mechanical loads and vibrations. Do not place the equipment near fire, heat or in areas of high temperature. Only use the equipment with the supplied original parts or original accessories. Do not connect any damaged device (e.g. damage in transit). Repairs to the equipment must only be performed by specialists. Always switch off the ON / OFF switch before inserting or removing the SD memory card. Never remove the SD memory card from the device or switch the device off while recording. Otherwise there is a risk of damage to the card and loss of the stored data. Location of the event recorder Observe the following points: Place the device on a level surface. Pay attention to the space required for the plug connections to the event recorder. If you want to observe live images, place the video recorder near the TV or the event monitor. When choosing the location of the recorder consider the cable lengths for the TV or video monitor, for the mains power socket and for the camera. Location of the camera Observe the following points: Position the camera so that no direct light or sunshine falls on the lens opening. Remember that the position of the sun changes. Check the camera image before mounting. Provisionally connect and commission the device and hold the camera in the desired position. If necessary, change the camera position until you have found the desired view. The camera has infrared illumination for the close range. You can improve the quality of the image at night by using additional illumination. The camera automatically switches to black and white in low light conditions. If you want to install the camera outdoors, then ensure there is a suitable possible cable routing at the installation location. Protect the camera against direct rainfall if possible. Connection Remove the equipment and the accessories from the packaging. Peel off the protective film from the rear side of the event recorder. Connect the components as follows (see Fig. C): Connect the plug of the camera [23] to the socket [24c] of the connection cable. Press the connector into the socket until you hear it click in place. Connect the yellow plug [24a] of the connecting cable to the camera input CH1 [15] of the event recorder. Connect the black power supply socket [24b] of the connecting cable to the plug [22a or 22b] of the low voltage distribution cable. Connect the power supply socket [22c] of the low voltage distribution cable to the cable connector of the power supply [19]. Connect the plug [22d] of the low voltage distribution cable to the power supply connection [17] of the event recorder. Connect one of the plugs of the video output cable [20] to the video output [16] of the event recorder. GB/IE - 5

4 Connect either: the free plug of the video output cable to the AV (cinch) video input of a video monitor or television; or connect the free plug of the video output cable to the yellow VIDEO socket of the SCART adapter. Plug the SCART adapter into the SCART connection of your television. The connection to a television or a video monitor is not required during recording, however it is necessary for the basic configuration. Mounting the camera You can align the camera as desired using the arm of the bracket which you can rotate by 360 and by turning and swivelling the ball joint (see Fig. D). Wall / ceiling mounting of the camera If the cable [30] is laid under plaster, the cable opening [28: opening in wall for cable, Ø approx. 10 mm due to plug] can be hidden behind the bracket (see Fig. E). Fix the bracket [29] in the desired position using the supplied screws [27] and wall plugs [26] (hole spacing approx. 27 mm, drilling depth approx. 25 mm). Installing the camera The camera bracket also serves as a stand (see Fig. D). You can stand the camera on, for example, a shelf. Note: When using the bracket as a stand, ensure that the camera is stable and cannot fall over. Operation In order to avoid damage to and malfunctioning of the device, do not connect to the mains until all the installation work is completed. Slide the SD memory card [25] into the SD memory card slot [18]. Plug the power supply [19] into a mains power socket (230 V AC ~). Switch on the TV (or the monitor). Set the TV to the corresponding AV input. Switch on the ON / OFF switch [14] on the event recorder (LED [7] lights). The camera image can be seen on the screen after a few seconds. Function modes of the event recorder The event recorder has four function modes: 1. Live image mode If a TV or a video monitor is connected, the live image of the connected camera will be displayed. 2. Setting mode Settings such as date and time can be made in this mode. GB/IE Recording mode The camera image is monitored by the internal software in this mode. If changes in the live image are detected, the images or the video sequences are recorded with date and time on the inserted SD memory card. Movement detection must be activated for this. The event recorder has an internal memory with a very small capacity which is used for test purposes. The internal memory is used automatically if no SD memory card has been inserted. The images recorded in the internal memory cannot be transferred to the SD memory card nor vice versa. If the SD card is inserted after a recording on the internal memory, only the images stored on the SD card can be viewed. The images can be recorded either as a still image (still image mode) in JPG format with a resolution of 640 x 480 at a maximum rate of 1 image per second or as a video sequence (video mode) in AVI format (approx. 5 frames per second) with a resolution of 320 x 240. One 10 second sequence per image change is recorded in video mode. The images are automatically stored in directories by date to make searching easier. The images are stored in a ring memory system, i.e. the oldest images are automatically overwritten if the SD card is full. Individual images and directories can also be deleted using the event recorder or a PC. 4. Playback mode In this mode, you can view the stored images on a TV or a video monitor. Alternatively, you can view the images stored on the SD card on a monitor connected to a PC. Viewing the images on a digital camera or outputting them directly to a photo printer is not possible. Live image mode 2007/01/07 14:36:58 Fig. F After switching on, the device is automatically in still image mode with the recording function activated (factory setting). The date and time are displayed on the top right of the screen. The status of the event recorder is represented by the following symbols:

5 Memory card is inserted recording mode is activated (lights green for automatic recording in still image mode) / Still image mode / video mode is activated (lights red if the memory is full and the oldest images are being overwritten) REC This is displayed during the recording of a video sequence Channel selection using the Monitor button If you have connected an optional second camera, you can toggle between video input CH1 and CH2 by repeated pressing of the Monitor button [6]. If video mode is selected (symbol is visible on the screen or LED [8] lights), the channels will switch as follows: If still image mode is selected (symbol is visible on the screen or LED [8] is not lit), the channels will switch as follows: CH1 CH1 Notes: The picture-in-picture display is used for an increased level of surveillance. As the smaller image has been digitalised, the resolution is low and the reaction speed is slow. The picture-in-picture display is only possible in still image mode. Only the camera picture which is displayed in full screen in live image mode can be stored. After the video recorder has been switched off or in the event of power failure, the camera image from channel 1 is displayed automatically even if channel 2 had been selected previously. Setting mode CH2 PAL CH2 Fig. G CH1 CH2 CH2 CH1 G): The top four icons symbolise the settings, and the EXIT bottom icon is used to exit from the setting mode. The blue frame shows the function to be changed. You can move this with the buttons [4] and [2]. The framed setting can be selected by pressing the OK button [13]. You can leave the setting mode by pressing the Menu button [5]. If no button is pressed for 3 minutes in the setting mode, the setting mode is ended automatically. - Setting the date and time The event recorder has an on-screen clock. The date and time from this are saved together with the stored images. Select the icon. Press the OK button [13] to confirm the selection. The date (YYYY/MM/DD) is displayed at the bottom in the image. You can change the position which is red: Move the red position by pressing the buttons [4] and [2]. You reach the time (HH:MM:SS) by repeated pressing of the button [4]. You can change the value of the red position by pressing the buttons [3] and [12]. When you have made all your desired changes, confirm your changes by pressing the OK button [13]. Note: The date and time settings are retained for up to 12 hours if the power supply is switched off. / - Switching recording mode ON/OFF Select the icon. You can switch the recording mode ON ("Motion Detection ON" is displayed at the bottom of the screen) or OFF ("Motion Detection OFF" is displayed at the bottom of the screen) by repeated pressing of the OK button [13]. If recording mode is activated, the display [9] lights in the live image mode. If recording mode is switched off, the display [9] does not light in the live image mode. Tips: You can also select the corresponding setting in the live image mode directly by repeated pressing of the button [3]. The recording mode cannot be switched off in the live image mode if recording is in progress. EXIT Time Setup Press the Menu button [5] to access the setting mode. A screen with 5 icons is displayed (see Figure Selection of the recording mode (still image / video mode ) Still images or video sequences can be recorded automatically when movement is detected. Select the icon. GB/IE - 7

6 Select the still image mode ( Capture Format Photo is displayed at the bottom of the screen) or the video mode ( Capture Format AVI is displayed at the bottom of the screen) by repeated pressing of the OK button [13]. If the still image mode is selected in the live image mode, the symbol is displayed on the screen and the LED [8] does not light. If the video mode is selected in the live image mode, the symbol is displayed on the screen and the LED [8] lights. Tip: You can also select the corresponding setting in the live image mode directly by repeated pressing of the button [12] (Photo / AVI). The still image / video mode setting cannot be changed in the live image mode if recording is in progress. / - Selection of the TV system PAL NTSC For use in Europe, you must set the system to PAL (50 Hz image refresh frequency) (factory setting). If you have not adjusted the system to the correct TV system, the displayed picture will be striped or black and white. Select the icon. PAL You can select the PAL or NTSC setting by PAL NTSC repeated pressing of the OK button [13]. - Leaving the setting mode EXIT Select the icon. EXIT Press the OK button [13] to confirm the selection. You can also leave the setting mode by pressing the Menu button [5]. Recording mode You cannot activate this mode if the device is in playback mode. Only the full screen image displayed on the screen in the live image mode can be stored. The picture-inpicture format can be displayed but not recorded. The device can only store images from one video input. Switch on the recording mode. Press the Motion Detection [3] button for this; the LED [9] lights. After activating the recording mode, the symbol at the top left of the screen flashes for approx. 75 seconds. During this time, the image is learnt by the internal software (= learning phase). The software adapts itself to constant image changes in order to not repeatedly by record the same movements. The image learning is performed every time the recording mode is activated. Avoid movements in the camera image during the learning phase otherwise the sensitivity of the motion GB/IE -8 detection will be reduced. The symbol is displayed constantly on the screen after the learning phase. Motion detection in the still image mode ( ): The LED [9] is extinguished for a short time and the symbol on the screen lights green when motion is detected. A still image is stored in JPG format. A maximum of 1 still image per second can be recorded for constant motion detection. Motion detection in the video mode ( ): The LED [9] flashes and the symbol REC is displayed for approx. 10 seconds at the top left of the screen when motion is detected. A video sequence (5 frames per second) is stored in AVI format during this time. Observe the following points in order to avoid too many unwanted recordings: - Do not point the camera directly towards the sun, other light sources or light reflecting surfaces. - Do not point the camera at constantly moving objects. - Do not point the camera at areas where the shade changes. Consider during placement of the camera, that image changes in light areas are detected by the software better than image changes in dark areas. Note that no movement will be detected in a grey-ingrey picture during darkness as the integrated software has to recognise a change in the image contrast in order to initiate a recording. The infrared illumination of the camera is reflected by light surfaces (for example, light coloured clothing or people's faces) and provides sufficient contrast. In order to be able to record images at night, ensure that the camera is positioned close to the surveillance area (maximum distance 1.5 m) or that additional lighting is installed. Switch off the recording mode by pressing the Motion Detection [3] button for this; The LED [9] goes out. The recording mode cannot be deactivated while images are being stored. Picture quality - Select the still image mode if a detailed image is desired. The JPG images stored have a higher resolution than the AVI video sequences. - Select the distance from the object according to the desired detail recognition. - Note that fast moving objects appear blurred for the digital storage.

7 Behaviour in case of power failure and/or after switching off The selected settings are maintained after switching off the video recorder or in the case of power failure. If a power failure lasts longer than approx. 12 hours, the date and time will be reset to the factory settings. After restoring the power supply, channel 1 (CH1) is always automatically selected. Tip: The event recorder has no means of time-controlled recording; instead it records when motion is detected. If you wish to record using specified time periods, you can control the mains power supply using a commercially available timer. For example, to activate the device from 18:00 to 08:00 Monday to Friday and all the time at the weekend. The device records when motion is detected during the activated time. The camera from which the images are to be recorded must be connected to camera input Ch1. Note: As the date and time are only retained for approx. 12 hours after disconnection from the power, the switched off time must be less than 12 hours. Playback mode You can view the stored images on a TV or a video monitor. Alternatively, you can view the images stored on the SD card on a PC with image viewer software. Viewing the images on a digital camera or on a photo printer is not possible due to the different file structure. Playback on a PC Switch off the event recorder using the ON/OFF switch [14]. Remove the SD card from the memory card slot [18]. Insert the SD card into a card reader of your switchedon PC. Select the DCTV directory on the corresponding drive. Select the desired daily directory, e.g (the daily directory is for 9 January 2008). Select the desired file (AVI format = video sequence, JPG format = still image), e.g JPG (the still image was recorded at 22:25). A video viewer application is needed for viewing video sequences (Media Player). Playback on a video monitor or TV Connect the event recorder to a video monitor or to a TV using the cable [20] and the SCART adapter [21] if needed (see Fig. C). If you press the Play button [10] repeatedly (not possible if a recording is being made), the following sequence is displayed: 1. Full screen The last stored image is displayed by pressing the Play button [10]. The Slide show program is selected by pressing the button [4] or [2]. This will automatically display all the images or video sequences stored in the directory one after another. If you would like to pause an image or video sequence, press one of the buttons [4] or [2] again. Press this button again in order to continue the slide show (the paused video sequence will not be resumed, instead the next image or next video sequence will be displayed). The images will be displayed with an information window (see Figure H). In order to hide this window, press the button [3]. Press this button again in order to display the window again image overview Full screen 6-image overview 2007/01/ :45:44 / /01/ :45:44 /026 Directory overview Fig. H Still image Video sequence Image number Number of images in current daily directory Date Time Fig. I Liveimage mode The last six stored images (or the respective first frames of the video sequences) in the daily directory are displayed by pressing the Play button [10] again. The pages can be scrolled through by pressing the buttons [3] and [12]. If you would like to view an image or a video sequence in full screen mode, move the white frame onto the desired image by pressing the buttons [4] and [2]. Now press the OK button [13] in order to go into full screen mode (see previous chapter 1. Full screen ). GB/IE - 9

8 3. Directory overview SHOT: del DIR Choose Folder Fig. K Press the Menu button [5]. Select YES with the buttons [4] or [2]. Press the OK button [13] to delete all data. On a PC, you can delete individual image / video sequence data, individual directories or all data at the same time. Deleting data on a PC is quicker and more flexible than on the event recorder. 4. Live image mode Return to the live image mode by pressing the Play button [10] again. Note: If there is no stored data available, NO FILE will be displayed on the screen for a short time. The directories of the stored images are displayed by pressing the Play button [10] again. A new directory is created automatically every day (from 00:00) in order to make searching easier. One directory contains a maximum of 1024 stored images and/or video sequences. A new directory will be created (see Fig. K) if this number is exceeded within one day: and ). Move the arrow onto the desired daily directory by pressing the buttons [3] and [12]. Select the daily directory by pressing the OK button [13]. You are now in the 6-image overview (see previous chapter 2. 6-image overview ). Deleting of stored still images / video sequences 1. Deleting of individual still images / video sequences Select the still image / video sequence in full screen mode (see section Playback mode ). Press the button [11]. Select YES with the buttons [4] or [2]. Press the OK button [13] to delete the image. 2. Deleting a directory Select the directory overview (see section Playback mode ). Select the directory that you wish to delete. Press the button [11]. Select YES with the buttons [4] or [2]. Press the OK button [13] to delete the directory. Note: If there is a lot of data stored in the directory, deleting can take a correspondingly long time. 3. Deleting all data Select the directory overview (see section Playback mode ). GB/IE -10 Manual recording (Quick Shot) This function enables the manual recording of a still image or a video sequence. Press the Quick Shot button [11] (the LED [9] flashes for a short time). This function cannot be selected in playback mode. Optional accessories Additional camera with 1 m and 14 m connection cables Extension cable 10 m; the connection cable between the camera and video recorded can be extended up to a maximum 35 m overall length. You can find information about ordering accessories at Maintenance + cleaning Check the plug connections regularly. Use a slightly moist cloth, using a little detergent if necessary, for cleaning the surfaces. Do not use any chemicals. Disposal Do not dispose of packaging material, used batteries or products as household waste. Please use your recycling system. Details are available from your local authority. Warranty This device is warrantied against defects for 3 years from the date of purchase. Please keep your receipt as proof of purchase. If you have a claim under the warranty, please contact the service office for your country. This is the only way to ensure that your device can be sent free of charge. This warranty is only valid for the first purchaser and is not transferable. The warranty covers material or manufacturing defects only and does not cover, wear and tear or damage to fragile parts. The product is intended solely for private use and not for commercial use. In the event of incorrect and / or improper handling, the use of force or any unauthorised repair to the device, the warranty will become invalid. This warranty does not affect your statutory rights.

9 Troubleshooting Fault Only interference can be seen on the screen A blue screen is displayed or the image appears as a picture in picture Interferences in the image / image too dark Overexposure of the image (completely light image) Colours appear unnatural, particularly in artificial lighting Too many stored images without detectable changes The storage mode cannot be deactivated Images have not been stored although movement was present There is no data on the SD memory card Date and time have changed Cause The cable connection between event recorder and TV is not correct The wrong channel on the TV has been selected The event recorder is switched off. You have selected the wrong video input on the video recorder The camera is not connected correctly There is too little light available for illumination Strong backlighting is directed at the camera lens The CMOS camera sensor is calibrated for daylight The software reacts to changes in the image-these can also be changes in the light conditions The storage mode cannot be switched off during a recording; if image changes are detected, recording is made automatically If an image area changes constantly, only the first change will be recorded The contrast in the image was not sufficient during the movement The wrong channel has been selected for recording. Channel 1 is automatically selected for recording after a power failure The SD memory card has not been inserted properly or the recording mode has not been activated The power supply has been disconnected for longer than 12 hours Remedy Check all connections Set the TV or the monitor to the correct AV channel Switch on the event recorder Press the Monitor button repeatedly until the desired image is displayed Check the camera connection Illuminate the surveyed area with more light Change the alignment of the camera or change the location Adjustment is not possible Do not point the camera at areas with changing light conditions Wait until no more image changes are detected and then switch off the storage mode You cannot change this setting; this is designed to minimise the number of recorded images for the same event Install the camera nearer to the surveillance area and/or install additional lighting Select the correct channel for recording. Select channel 1 for the recording in the event of power failure Insert the SD memory card in the memory card slot and check all settings Set the date and time again Service Information on dealing with common problems can be found at If you have any questions, please contact our service office by or by telephone ( GB Mo.-Fr ; IE Mo.-Fr ). Here you can obtain all necessary information on service questions such as returns, etc. Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D Oedheim Stand 18/10/2007 Ident.-Nr.: DV 622-GBSKCZ-L114b GB/IE -11

10 Obsah Úvod... Strana 12 Pouitie na stanovený úèel...strana 12 Rozsah dodávky...strana 12 Vybavenie...Strana 13 Technické údaje...strana 13 Bezpeènostné pokyny... Strana 13 Umiestnenie videorekordéra...strana 14 Umiestnenie kamery...strana 14 Pripojenie... Strana 14 Montá kamery...strana 14 Uvedenie do prevádzky...strana 15 Reimy funkcií videorekordéra... Strana 15 Reim ivého obrazu...strana 15 Reim nastavenia...strana 16 Pamäový reim... Strana 17 Reim prehrávania... Strana 18 Odstraòovanie chýb... Strana 19 Mazanie uloených obrázkov / videosekvencií Strana 20 Manuálny záznam (Quick Shot)... Strana 20 Volite¾né príslušenstvo... Strana 20 Údrba + èistenie...strana 20 Likvidácia...Strana 20 Záruka... Strana 20 Servis... Strana 20 Úvod Dôkladne si preèítajte celý návod na obsluhu a pritom si pozrite stranu 3 s obrázkami. Návod na obsluhu patrí k tomuto výrobku a obsahuje dôleité pokyny pre uvedenie do prevádzky a manipuláciu. Vdy dodrujte všetky bezpeènostné pokyny. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, èi sú všetky diely správne namontované. Ak máte otázky alebo si nie ste istí oh¾adom manipulácie s prístrojmi, obráte sa na odborníka, informujte sa na internetovej stránke alebo kontaktujte servisné stredisko. Tento návod dobre uchovajte a v prípade potreby ho odovzdajte ïalším osobám. Pouitie na stanovený úèel Sada DV 622 slúi na automatické digitálne snímanie obrázkov alebo videosekvencií. Pozostáva z kamery C-80 a digitálneho videorekordéra DVS 100 prepojených káblom s konektorom a zo sieového zdroja DSA-5P-05 FEU resp. DSA-5P-05 FUK. Kamera je odolná proti vplyvom poèasia (druh ochrany IP44), èím je vhodná nie len na monitorovanie vnútorných priestorov, ale aj na montá a doh¾ad vo vonkajšom prostredí. Ak je pamäová funkcia spustená, vnútorný softvér rozpozná zmeny a pohyb v obraze kamery a na pamäovú kartu SD sa uloí obrázok alebo videosekvencia spolu s dátumom a èasom. Je moné pouíva kartu SD s kapacitou max. 2 GB. Manuálny záznam statických obrázkov alebo videosekvencií je moný stlaèením tlaèidla. Po pripojení videorekordéra na televízor alebo videomonitor je moné pozera sa na ivý obraz. Obrázky uloené na pamäovej karte SD je moné zobrazi na PC. Sada DV 622 je urèená na prevádzku v domácnostiach. Je koncipovaná pre automatické ukladanie poèas udalostí, nie je vhodná pre trvalý záznam. Zariadenie SK-12 nenahrádza profesionálny monitorovací videosystém. Iné pouitie zariadenia, alebo jeho úprava, nie je pouitím na stanovený úèel. Neruèíme za následky alebo škody zapríèinené jeho pouitím na iný úèel alebo chybnou obsluhou. Tie neruèíme za nasledujúce škody vzniknuté nefunkènosou alebo chybnou funkciou. V prípade, e záruka nie je predpísaná zo zákona, sú vylúèené nároky na náhradu škody, a to predovšetkým také, ktoré sa vzahujú na úrazy osôb vzniknuté mimo zariadenie alebo vecné škody zapríèinené nefunkènosou alebo chybnou funkciou. Videodoh¾ad s vyuitím videa nenahrádza starostlivos, prevenciu alebo dozor. V súvislosti s videodoh¾adom v podnikate¾ských alebo verených priestoroch dbajte na príslušné predpisy. Doplnková kamera s prípojným káblom je k dispozícii ako príslušenstvo. Táto kamera slúi na rozšírenie prenosu naivo. Je moné uklada iba obrázky alebo videosekvencie jednej kamery. V prípade, e sú pripojené dve kamery, je nutné manuálne zvoli kamerový vstup, ktorý sa má uklada.. Rozsah dodávky Ihneï po vybalení skontrolujte úplnos dodávky ako aj bezchybný stav prístrojov. 1 kamera s driakom a 1m kábel 2 skrutky a 2 hmodinky 1 prípojný kábel, cca. 14 m 1 videorekordér 1 kábel slaboprúdového rozvádzaèa 1 sieový zdroj 1 kábel výstupu videa (cinch/cinch) 1 adaptér pre scart (puzdro cinch / konektor scart) 1 pamäová karta SD 512 MB 1 návod na obsluhu Ïalej potrebujete: televízor alebo videomonitor pre nastavenie

11 Vybavenie Videorekordér (viï obr. A) 1 videorekordér 2 tlaèidlo : kurzor do¾ava / listovanie 3 tlaèidlo / Motion Detection : kurzor nahor / pamäová funkcia zap./vyp. / dátum a èas zapnú/vypnú 4 tlaèidlo : kurzor doprava / listovanie 5 tlaèidlo Menu (reim nastavenia) 6 tlaèidlo Monitor (výber kanálov) 7 indikátor napájania 8 indikátor reimu videa 9 indikátor rozpoznania pohybov 10 tlaèidlo Play (prehrávanie) 11 tlaèidlo / Quick Shot : mazanie / manuálny záznam 12 tlaèidlo / Photo / AVI : kurzor nadol / statický obrázok / AVI 13 tlaèidlo OK na potvrdenie 14 VYPÍNANIE / ZAPÍNANIE 15 vstupy kamery CH1 / CH2 16 výstup videa 17 pripojenie sieového zdroja 18 otvor pre pamäovú kartu / kartu SD Kamera a príslušenstvo (viï. obr. B) 19 sieový zdroj 20 kábel pre výstup videa na pripojenie k televízoru alebo videomonitoru 21 adaptér scart 22 kábel slaboprúdového rozvádzaèa 23 kamera vrátane driaku 24 prípojný kábel 25 pamäová karta SD 26 hmodinky 27 skrutky Technické údaje Videorekordér DVS 100 Prevádzkové napätie: 5 V DC Odber prúdu: max. 500 ma Vstupy videa: 2 ks kompozitný signál (1,0 Vss ±10% pri 75 Ohm) Výstup videa: 1 ks kompozitný signál Rozlíšenie (pixely): 640 x 480 (Reim statických obrázkov) 320 x 240 (reim AVI) automatický záznam: max. 1 obrázok / s (reim statických obrázkov) cca. 5 obrázkov/s (reim AVI) Nároky na pamä: cca. 67 kb / obrázok (statické obrázky) cca. 870 kb / 10 s sekvencia (reim AVI) Vnútorná pamä: Kapacita pamäte s kartou SD 2 GB: Kapacita pamäte s kartou SD 512 MB: ukladá max statických obrázkov alebo 2-3 videosekvencie > obrázkov (reim statických obrázkov) alebo > sekvencií (reim AVI) > obrázkov (reim statických obrázkov) alebo > 500 sekvencií (reim AVI) Nastavenie z výroby: kanál 1 Rozmery (ŠxVxH): cca. 208 x 47 x 134 mm Hmotnos: cca. 300 g Pouitie: len vo vnútorných priestoroch Kamera C-80 Prevádzkové napätie: 5 V DC ±5% Odber prúdu: max. 100 ma Rozlíšenie: 380 TV riadkov Clona: automatická, elektronická Dosvit: infraèervené LED (na osvetlenie blízkeho okolia v tme) Objektív: f=6mm,f=2,0 Min. osvetlenie: 3 luxy (bez LED) Prevádzková teplota: -10 a +50 C Rozmery (ŠxVxH): cca. 38 x 38 x 48 mm (bez driaku a kábla) Hmotnos: cca. 57 g (vrátane driaku a kábla) Trieda ochrany: IP44 Sieový zdroj DSA-5P-05 FEU resp. DSA-5P-05 FUK Napájanie: V, 50/60 Hz, 0,2 A Výstup prúdu: 5 V DC, 1 A Trieda ochrany: II Pouitie: len vo vnútorných priestoroch Bezpeènostné pokyny Nasledujúce pokyny slúia vašej bezpeènosti a spokojnosti pri prevádzke zariadenia. Dbajte prosím na to, e nedodriavane týchto bezpeènostných pokynov vedie ku zvýšenému riziku úrazov. Nebezpeèenstvo! Nenechávajte deti bez dozoru so zariadením, obalovým materiálom alebo malými dielmi! V opaènom prípade hrozí nebezpeèenstvo udusenia! Pri vàtaní a upevòovaní dajte pozor na prípadné poškodenie vedení plynu, elektriny, vody alebo telekomunikaèných káblov! Hrozí nebezpeèenstvo poiaru, zranenia alebo smrti! S prívodmi zaobchádzajte opatrne! Treba ich poklada tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a aby nepredstavovali riziko zakopnutia. Hrozí SK-13

12 nebezpeèenstvo poiaru, zranenia alebo smrti! Dajte pozor pri snímaní bábätiek a malých detí na to, aby bola kamera a káble mimo dosahu detí. V opaènom prípade je ohrozený ivot a hrozí vznik poranenia! Káble neahajte cez ostré hrany, netlaète na ne ani ich iným spôsobom nezvierajte. Hrozí nebezpeèenstvo poiaru, zranenia alebo smrti! Zabráòte kontaktu videorekordéra a sieového zdroja s vlhkosou a prístroje nepotápajte do vody! ivotu nebezpeèné! Zariadenie prevádzkujte výhradne na 5 V DC a s dodaným sieovým zdrojom. Ne sieový zdroj zapojíte do elektrickej site, skontrolujte, e prúd v sieti zodpovedá hodnotám 230 V ~, 50 Hz, a e je sie vybavená poistkou pod¾a predpisov. Hrozí nebezpeèenstvo poiaru alebo smrti! Pozor! Pri nedodraní tohto pokynu hrozí poškodenie vecných hodnôt. Prístroje a káble chráòte pred silnými magnetickými alebo elektrickými po¾ami ako aj pred výrazným mechanickým zaaením a otrasmi! Prístroje neprevádzkujte v blízkosti ohòa a tepla, resp. ich nevystavujte dlhodobým vplyvom vysokých teplôt! Prístroje pouívajte len s dodanými originálnymi náhradnými dielmi alebo príslušenstvom! Nepripojujte poškodené prístroje (napr. poškodené poèas prepravy). Do prístrojov je dovolené zasahova, resp. opravova ich, iba odborným pracovníkom. Pred zasunutím alebo vybratím pamäovej karty SD vdy vypnite VYPÍNAÈ. Poèas záznamu neodstraòujte kartu SD z prístroja, ani zariadenie nevypínajte. V opaènom prípade hrozí poškodenie karty alebo strata dát. Umiestnenie videorekordéra Dbajte na nasledujúce: Prístroj umiestnite na rovnú plochu. Dbajte na dostatoèné miesto pre zapojenie konektorov do videorekordéra. Ak chcete sledova ivé obrázky, umiestnite videorekordér do blízkosti televízora alebo videomonitora. Pri umiestòovaní myslite na dåky káblov vedúcich do televízora alebo videomonitora, do elektrickej zásuvky a do kamery. Umiestnenie kamery Dbajte na nasledujúce: Kameru namontujte takým spôsobom, aby na objektív SK-14 dopadalo èo najmenej priameho svetla alebo slneèného iarenia. Uvedomte si, e postavenie slnka sa mení. Obraz kamery je najlepšie skontrolova ešte pred montáou. Prístroj uveïte do prevádzky a kameru pridrte na poadovanom mieste. Pod¾a potreby meòte polohu kamery, a kým nenájdete optimálny výrez obrazu. Kamera je vybavená infraèerveným dosvitom pre blízku oblas. Prídavným osvetlením okolitého prostredia poèas noci je moné vylepši kvalitu obrazu kamery. V prípade zlých svetelných podmienok sa kamera automaticky prepne na èierno-biely obraz. Ak chcete montova kameru vo vonkajšom priestore, dbajte na to, aby v mieste montáe bola monos prevedenia káblov. Miesto montáe pod¾a moností chráòte pred daïom. Pripojenie Prístroje a príslušenstvo vytiahnite z obalu. Na zadnej strane videorekordéra odstráòte ochrannú fóliu. Komponenty pripojte nasledovne (viï obr. C): Konektor kamery [23] zapojte do puzdra [24c] prípojného kábla. Konektor vtláèajte do puzdra tak dlho, a kým nezaèujete cvaknutie. ltý konektor prípojného kábla [24a] pripojte na vstup kamery CH1 [15] na videorekordéru. Èierne puzdro prípojného kábla urèené pre sieový zdroj [24b] pripojte na konektor [22a alebo 22b] na kábli slaboprúdeho rozvádzaèa. Puzdro pre sieový zdroj [22c] kábla slaboprúdového rozvádzaèa pripojte na konektor kábla sieového zdroja [19]. Konektor [22d] kábla slaboprúdového rozvádzaèa pripojte na sieový zdroj [17] videorekordéra. Konektor kábla výstupu videa [20] pripojte na výstup videa [16] na videorekordéri. Pripojte: buï vo¾ný konektor kábla výstupu videa na vstup videa AV (cinch) videomonitora alebo televízora; alebo pripojte vo¾ný konektor kábla výstupu videa na lté "VIDEO" puzdro adaptéra scart. Adaptér scart potom zapojte do otvoru pre scart vášho televízora. Poèas práce s pamäou nemusí by zariadenie pripojené na televízor alebo videomonitor, pripojenie je však nutné pre základné nastavenie. Montá kamery Pod¾a poiadaviek sa kamera vycentruje otáèaním ramena driaka o 360 alebo otáèaním a vyklápaním gu¾ového kåbu (viï obr. D).

13 Montá kamery na stenu/na strop V prípade, e sa má kábel [30] vies pod omietkou, je moné otvor pre kábel [28: otvor v stene pre kábel, O cca. 10 mm - pre konektor ] skry za driakom (viï obr. E). Driak [29] sa upevní na poadovanom mieste pomocou dodaných skrutiek [27] a hmodiniek [26] (vzdialenos otvorov cca. 27 mm, håbka vàtania cca. 25 mm). Postavenie kamery Driak kamery slúi aj ako statív (viï obr. D). Takto je moné kameru postavi napr. na regál. Upozornenie: V prípade, e sa driak pouíva ako statív, dajte pozor na to, aby kamera stála pevne a nemohla sa prevráti. Uvedenie do prevádzky Aby sa predišlo chybnému fungovaniu zariadenia, pripojte ho do siete a po vykonaní všetkých èinností súvisiacich s inštaláciour. Pamäovú kartu SD [25] zasuòte do príslušného otvoru pre pamäové karty [18]. Sieový zdroj [19] zapojte do elektrickej zásuvky (230 VAC~). Zapnite televízor (alebo monitor). Prepnite televízor na príslušný vstup AV. Vypínaè [14] na videorekordéri prepnite do polohy ZAPNUTÉ (svieti indikátor [7] ). Po nieko¾kých sekundách sa obraz kamery objaví na obrazovke Reimy funkcií videorekordéra Videorekordér má štyri reimy funkcií: 1. Reim ivého obrazu Ak je pripojený televízor alebo videomonitor, zobrazí sa ivý obraz prenášaný z pripojenej kamery. 2. Reim nastavenia V tomto reime je moné nastavi napr. èas alebo dátum. 3. Pamäový reim V tomto reime je obraz kamery monitorovaný interným softvérom. Ak sú v ivých obrázkoch rozpoznané zmeny, budú obrázky resp. videosekvencie vrátane èasu a dátumu zaznamenané na pripojenú pamäovú kartu SD. Predpokladom je aktivácia rozpoznávania pohybov. Videorekordér má vnútornú pamä s ve¾mi malou kapacitou, ktorá slúi na testovanie. V prípade, e nie je zasunutá karta SD, automaticky sa pouíva interná pamä. Obrázky zaznamenané v internej pamäti nie je moné prenies na pamäovú kartu SD a obrátene. Ak sa po uloení vloí pamäová karta SD, bude moné pozera iba obrázky uloené na karte. Obrázky je moné uklada buï ako statické obrázky (reim statických obrázkov) s rozlíšením 640 x 480 vo formáte JPG a s maximálnou rýchlosou 1 obrázok za sekundu alebo ako videosekvenciu (reim videa) s rozlíšením 320 x 240 vo formáte AVI (cca. 5 obrázkov za sekundu). V reime videa sa pri kadej zmene obrazu uloí 10sekundová sekvencia. Pre jednoduchšie h¾adanie sa obrázky automaticky ukladajú do zloiek po dòoch. Pri ukladaní obrázkov sa vyuíva systém okruhu, t.j. keï je karta SD plná, automaticky sa prepisujú najstaršie obrázky. Jednotlivé obrázky a zloky je moné maza pod¾a potreby s vyuitím videorekordéra alebo PC. 4. Reim prehrávania V tomto reime je moné sledova uloené obrázky v televízore alebo na videomonitore. Obrázky uloené na karte SD je moné sledova aj na monitore pripojenom na PC. Prehliadanie obrázkov napr. na tlaèiarni, v digitálnom fotoaparáte alebo na tlaèiarni fotografií nie je moné. Reim ivého obrazu 2007/01/07 14:36:58 Obr. F Po spustení sa prístroj automaticky nachádza v reime statických obrázkov s aktivovanou pamäovou funkciou (nastavenie z výroby). Dátum a èas sa zobrazia hore vpravo na obrazovke. Stav videorekordéra indikujú nasledujúce symbolyt: Pamäová karta sa pouíva Pamäový reim je nastavený (pri automatickom ukladaní v reime statických obrázkov svieti zeleno) / Reim statických obrázkov/reim videa je nastavený (svieti èerveno, ak je pamä plná, najstaršie obrázky budú prepísané) REC Objaví sa poèas záznamu videosekvencie Výber kanálov tlaèidlom Monitor V prípade, e je pripojená druhá, volite¾ná kamera, je moné sa prepína medzi vstupom videa CH1 a CH2 opakovaným stlaèením tlaèidla Monitor [6]. V prípade, e je zvolený reim videa (symbol je vidite¾ný na obrazovke resp. svieti indikátor [8]), potom sa prepnutie vykoná nasledovne: CH1 CH2 SK-15

14 V prípade, e je zvolený reim videa (symbol je vidite¾ný na obrazovke resp. svieti indikátor [8]), potom sa prepnutie vykoná nasledovne: CH1 CH2 CH1 CH2 CH2 CH1 Po nastavení všetkých hodnôt sa všetky údaje potvrdia stlaèením tlaèidla OK [13]. Upozornenie: Pri vypnutom napájaní ostane nastavenie dátumu a èasu uloené a na 12 hodín. Upozornenie: Zobrazenie "obraz v obraze" slúi pre rozšírený preh¾ad. Pretoe sa zmenšený obrázok digitalizuje, je rozlíšenie nízke a reakèná rýchlos malá. Zobrazenie "obraz v obraze" je moné iba v reime statických obrázkov. Je moné uklada iba ten obraz kamery, ktorý sa v reime ivého obrazu objavuje v plnej ve¾kosti. Po vypnutí videorekordéra resp. po výpadku prúdu sa automaticky objaví obraz kamery z kanálu 1, a to aj vtedy, kým bol predtým zvolený kanál 2. Reim nastavenia EXIT Time Setup Do reimu nastavenia vstúpite tlaèidlom Menu [5]. Objaví sa obrázok s 5 piktogramami (viï obrázok G): 4 horné piktogramy sú symbolmi pre nastavenie, spodný piktogram EXIT slúi pre odchod z reimu nastavenia. Modrý rám oznaèuje funkciu, s ktorou sa práve pracuje. Pohybujete s ním tlaèidlami [4] a [2]. Orámovanú funkciu zvolíte stlaèením tlaèidla OK [13]. Z reimu nastavenia odídete aj stlaèením tlaèidla ponuky [ 5]. V prípade, e v reime nastavenia nebude po dobu 3 minút stlaèené iadne tlaèidlo, reim sa automaticky ukonèí - nastavenie dátumu a èasu Videorekordér má na obrazovke hodiny. Týmto spôsobom sa dátum a èas uloí spolu s obrázkami. Zvo¾te piktogram. Výber potvrdíte stlaèením tlaèidla OK [13]. Pod obrázkom sa objaví dátum (RRRR/MM/DD). Èervené miesto je moné zmeni: Èerveným miestom je moné pohybova stláèaním [4] a [2]. Opakovaný stláèaním tlaèidla [4] dôjdete k èasu (HH:MM:SS). Hodnoty èervených polí je moné meni stláèaním tlaèidiel [3] a [12]. SK-16 PAL Obr. G / - spustenie/vypnutie pamäového reimu Zvo¾te piktogram. Opakovaným stláèaním tlaèidla OK [13] môete spusti pamäový reim (pod obrazovkou sa objaví Motion Detection ON ) alebo ho vypnú (pod obrazovkou sa objaví Motion Detection OFF ) Ak je pamäový reim spustený, rozsvieti sa indikátor [9] v reime ivého obrazu. Ak je pamäový reim vypnutý, indikátor [9] sa nerozsvieti v reime ivého obrazu. Tipy: Zodpovedajúce nastavenie môete zvoli aj priamo v reime ivého obrazu opakovaným stlaèením tlaèidla [3]. Pamäový reim nie je moné v reime ivého obrazu vypnú poèas ukladania. Výber pamäového reimu (statický obraz / reim videa ) Pri rozpoznaní pohybu môu by automaticky ukladané statické obrázky alebo videá. Zvo¾te piktogra m. Opakovaným stláèaním tlaèidla OK [13] zvolte pamäový reim (pod obrazovkou sa objaví Capture Format Photo ) alebo reim videa (pod obrazovkou sa objaví Capture Format AVI ) IAk je zvolený reim ivého obrazu, na obrazovke sa objaví symbol a indikátor [8] sa nerozsvieti. Ak je zvolený reim videa, na obrazovke sa objaví symbol a indikátor [8] sa rozsvieti. Tip: Zodpovedajúce nastavenie môete zvoli aj priamo v reime ivého obrazu stlaèením tlaèidla [12] (Photo / AVI). Poèas ukladania nie je v reime ivého obrazu moné meni nastavenie statický obraz / reim videa. PAL NTSC / - výber systému TV Pre pouívanie v Európe je nutné nastavi systém na PAL (snímková frekvencia 50 Hz) (nastavenie z výroby). Ak nie je systém TV nastavený správnym spôsobom, objaví sa nepretritý alebo èierno-biely obraz. PAL Zvo¾te piktogram. Opakovaným stláèaním tlaèidla OK [13] si môte PAL NTSC vybra buï nastavenie PAL alebo NTSCn.

15 - odchod z reimu nastavenia EXIT Zvo¾te piktogram. EXIT Výber potvrdíte stlaèením tlaèidla OK [13]. Z reimu nastavenia odídete aj stlaèením tlaèidla ponuky [5]. Pamäový reim Ak sa zariadenie nachádza v reime prehrávania, nie je moné spusti tento reim. Je moné uloi iba obrázok, ktorý sa v reime ivého obrazu objavuje na obrazovke v plnej ve¾kosti. Formát "obraz v obraze" je moné zobrazi, nie je však moné ho zaznamena. Zariadenie môe uklada obrázky iba z jedného vstupu videa. Spustite pamäový reim. K tomu stlaète tlaèidlo Motion Detection [3], indikátor [9] svieti. Po spustení pamäového reimu bliká hore v¾avo na obrazovke symbol na cca. 75 sekúnd. Poèas tejto doby sa interný softvér uèí obrázok (= fáza uèenia): Softvér sa prispôsobuje trvalým zmenám obrazu tak, aby pokia¾ je to moné, neboli nepretrite zaznamenávané rovnaké pohyby. Uèenie obrázka sa uskutoèní po kadom spustení pamäového reimu. Poèas fázy uèenia sa vyvarujte pohybom v obraze kamery, pretoe by sa tým zníila citlivos rozpoznávania pohybov. Po fáze uèenia bude symbol trvalo zobrazený na obrazovke. Rozpoznanie pohybov v reime statických obrázkov ( ): Pri rozpoznaní pohybu indikátor na chví¾u zmizne [9] a symbol na obrazovke svieti zeleno. Uloí sa statický obrázok vo formáte JPG. Poèas nepretritého pohybu môe by zaznamenaný max. 1 obrázok / s. Rozpoznanie pohybov v reime videa ( ): Pri rozpoznaní pohybu indikátor [9] zabliká a hore v¾avo na obrazovke sa na cca. 10 sekúnd objaví symbol REC. Poèas tejto doby sa zaznamenáva videosekvencia (5 obrázkov/sekunda) vo formáte AVI. Aby sa predišlo nadmernému mnostvu nechcených záznamov, treba zoh¾adni nasledujúce: - Kameru nesmerujte priamo na slnko, iné svetelné zdroje alebo objekty, ktoré svetlo odráajú. - Kameru nesmerujte na objekty, ktoré sa neustále pohybujú. - Kameru nesmerujte na oblasti s premenlivými tieòmi. Pri umiestòovaní kamery myslite na to, e softvér lepšie rozpozná zmeny obrazu na svetlých miestach, ne na miestach tmavých. Dbajte na to, aby v tme nedochádzalo k rozpoznávaniu pohybov v obraze typu "šedá v šedej", pretoe aby integrovaný softvér aktivoval zaznamenávanie, musí by schopný rozpozna zmenu kontrastu obrázka. Infraèervený dosvit kamery sa odráa na svetlých plochách (napr. svetlé obleèenie alebo tváre), èím je zaistený dostatoèný kontrast. Aby bol moný záznam obrázkov poèas noci, treba zabezpeèi, aby bola kamera umiestnená v blízkosti monitorovaného objektu (vzdialenos max. 1,5 m) alebo prida ïalšie osvetlenie. Vypnite pamäový reim. K tomu stlaète tlaèidlo Motion Detection [3], indikátor [9] zhasne. Poèas ukladania obrázkov nie je moné vypnú pamäový reim. Pokyny ku kvalite obrazu - IAk poadujete detailný obrázok, zvo¾te reim statických obrázkov. Obrázky JPG, ktoré sa pritom ukladajú, majú vyššie rozlíšenie ne videosekvencie AVI. - Pod¾a poadovaného stupòa rozpoznania detailov zvo¾te vzdialenos od objektu. - Myslite na to, e v prípade digitálneho ukladania budú rýchlo sa pohybujúce objekty zobrazené rozmazané. Postup v prípade výpadku prúdu resp. po vypnutí Zvolené nastavenie ostane po vypnutí videorekordéra alebo po výpadku prúdu zachované. V prípade, e výpadok prúdu trvá viac ako 12 hodín, dátum a èas sa vráti spä na hodnoty nastavené vo výrobe. Po obnovení napájania bude zariadenie automaticky prepnuté na kanál 1 (CH1). Napr. keï bude na kanále 2 poèas pamäového reimu s videom prerušené napájanie, videorekordér sa po obnovení napájania opä spustí v tomto reime, zariadenie sa ale aj napriek tomu automaticky prepne na kanál 1 (CH1). Tip: Videorekordér nie je schopný zaznamenáva pod¾a naèasovania, ale uklada obrázky pri rozpoznaní pohybov. V prípade, e chcete zaznamenáva v urèených èasových úsekoch, je moné riadi sieové napájanie s vyuitím bených spínacích hodín. Tieto spustia zariadenie napr. od pondelka do piatku od do 8.00 hodiny a poèas víkendu nepretrite. Poèas tejto doby zariadenie zaznamenáva v prípade rozpoznania pohybov. Kamera, ktorej obrázky sa majú uklada, musí by pripojená na vstup kamery CH 1. Upozornenie: Pretoe sa dátum a èas uloí len na cca. 12 hodín, nesmie by doba vypnutia dlhší ako 12 hodín. SK-17

16 Reim prehrávania Uloené obrázky je moné sledova v televízore alebo na videomonitore. Obrázky uloené na karte SD je moné sledova aj na PC programom na prehliadanie obrázkov. Prehliadanie obrázkov napr. na tlaèiarni, v digitálnom fotoaparáte alebo na tlaèiarni fotografií nie je moné z dôvodu rozdielnej štruktúry súborov. h. Prehrávanie na PC Videorekordér VYPNITE vypínaèom [14]. Z príslušného otvoru [18] odstráòte pamäovú kartu SD. Kartu SD zasuòte do èítacej mechaniky spusteného PC. Na príslušnom disku zvo¾te zloku DCTV. Zvo¾te poadovanú dennú zloku, napr (denná zloka je z 9. januára 2008). Zvo¾te poadovaný súbor (formát AVI = videosekvencia, formát JPG = statický obrázok), napr JPG (statický obrázok bol zaznamenaný o hod). Na prehliadanie videosekvencií je nutný program na prehrávanie videa (Media Player). Prehrávanie na videomonitore alebo TV Videorekordér pripojte k videomonitoru alebo televízoru pomocou kábla [20] a príp. adaptéra scart [21] (viï obrázok C). Opakovaným stláèaním tlaèidla Play [10] (nie je moné poèas ukladania) sa vyvolá táto sekvencia: Obraz v plnej velkosti 6 obrázkov výber - zloiek Reim ivého obrazu Prehliadanie pokraèuje stlaèením tohto tlaèidla (zastavená videosekvencia nepokraèuje, ale zobrazí sa ïalší obrázok resp. ïalšia videosekvencia). Obrázky sa zobrazia spolu s informaènou lištou (viï obrázok H). Lišta sa skryje stlaèením tlaèidla [3]. Ïalším stlaèením tohto tlaèidla s¹ lišta opä objaví. 2. Preh¾ad 6 obrázkov 2007/01/ :45:44 /026 Po ïalšom stlaèení tlaèidla Play [10] sa zobrazí šes posledne uloených obrázkov (resp. vdy prvé obrázky videosekvencií) v dennej zloke. Stláèaním tlaèidiel [3] a [12] je moné listova stránkami. Ak si obrázok alebo videosekvenciu chcete prezrie v plnej ve¾kosti, posuòte biely rám na poadovaný obrázok stlaèením tlaèidiel [4] a [2]. Do reimu zobrazenia v plnej ve¾kosti (viï predošlá kapitola 1. Obraz v plnej ve¾kosti ) vstúpite tlaèidlom OK [13]. 3. Preh¾ad zloiek SHOT: del DIR Choose Folder Obr. I Obr. K 1. Obraz v plnej ve¾kosti 2007/01/09 Stlaèením tlaèidla Play [10] sa zobrazí posledne uloený obrázok. Stlaèením tlaèidla [4] alebo [2] sa zvolí program Dia-Show. Všetky obrázky uloené v zloke resp. videosekvencie budú postupne automaticky zobrazené Ak chcete obrázok alebo videosekvenciu pozastavi, znovu stlaète niektoré z tlaèidiel [4] alebo [2]. SK-18 Obr. H Statický Videosekvencia Pamäové miesto Pocet pamätových miest v aktuálnej dennej zloke Dátum Cas Ïalším stlaèením tlaèidla Play [10] sa zobrazia zloky s uloenými obrázkami. Aby bolo h¾adanie jednoduchšie, pre kadý deò (od 00:00 hod) sa automaticky zaloí nová zloka. V jednej zloke sa nachádza max uloených obrázkov resp. videosekvencií. V prípade, e sa poèas 1 dòa tento poèet prekroèí, bude zaloená ïalšia zloka (viï obr. K: a ). Stláèaním tlaèidiel [3] a [12] sa s šípkou pohybujete k poadovanej dennej zloke. Dennú zloku zvolíte stlaèením tlaèidla OK [13]. Teraz sa nachádzate v preh¾ade 6 obrázkov (viï predošlá kapitola 2. Preh¾ad 6 obrázkov ). 4. Reim ivého obrazu Ïalším stlaèením tlaèidla Play [10] sa vrátite do reimu ivého obrazu. Upozornenie: V prípade, e nie sú uloené iadne dáta, na obrazovke sa krátkodobo zobrazí NO FILE.

17 Odstraòovanie chýb Chyba Na obrazovke vidno iba šum Obraz je modrý alebo sa objavuje "obraz v obraze" Šum v obraze / obraz je príliš tmavý Obraz je úplne svetlý Príliš mnoho uloených obrázkov bez vidite¾ných zmien Pamäový reim nie je moné vypnú Obrázky sa neuloili napriek tomu, e došlo k pohybu Na pamäovej karte SD sa nenachádzajú iadne dáta Dátum a èas sa zmenili Príèina Káble medzi videorekordérom a obrazovkou nie sú správne spojené Na obrazovke je nastavený nesprávny kanál Videorekordér je vypnutý Zvolili ste chybný vstup videa na videorekordéri Kamera je nesprávne pripojená Svetlo na dosvit nie je dostatoèné Na objektív kamery padá silné protisvetlo Softvér reaguje na zmeny v obraze - èo môe by aj zmena pomerov svetla Poèas záznamu nie je moné vypnú pamäový reim; v prípade, e sú rozpoznané zmeny, budú tieto zaznamenané V prípade, e sa oblas obrazu trvalo mení, uloí sa iba prvá zmena Kontrast obrazu poèas pohybu nebol dostatoèný Bol zvolený nesprávny kanál na ukladanie Po výpadku prúdu bol na ukladanie automaticky zvolený kanál 1 Karta SD nebola správne vloená alebo nebol aktivovaný pamäový reim Napájanie bolo prerušené na viac ako 12 hodín Odstránenie Skontrolujte toto spojenie Nastavte televízor alebo monitor na kanál AV Spustite videorekordér Opakovane stláèajte tlaèidlo Monitor, a kým sa neobjaví poadovaný obrázok Skontrolujte pripojenie kamery Pridajte osvetlenie monitorovanej oblasti Zmeòte smerovanie alebo umiestnenie kamery Kameru nesmerujte na oblasti s premenlivým pomerom svetla a tieòa Poèkajte, a kým nebudú viac rozpoznávané zmeny obrazu a potom vypnite pamäový reim Toto nastavenie nie je moné zmeni; slúi iba pre minimalizáciu poètu ukladaných obrázkov pri rovnakej udalosti Kameru priblíte k monitorovanej oblasti alebo zabezpeète prídavné osvetlenie Pre ukladanie zvo¾te správny kanál Pre prípad výpadku prúdu zvo¾te pre ukladanie kanál 1 Pamäovú kartu SD zasuòte do príslušného otvoru, skontrolujte všetky nastavenia Nastavte dátum a èas znovu SK-19

18 Mazanie uloených obrázkov / videosekvencií 1. Mazanie jednotlivých obrázkov / videosekvencií V reime obrazu v plnej ve¾kosti (viï kapitola Reim prehrávania ) zvo¾te obrázok / videosekvenciu. Stlaète tlaèidlo Tlaèidlom [11]. [4] alebo [2] zvo¾te YES. Obrázok sa zmae stlaèením tlaèidla OK [13]. 2. Mazanie zloky Zvo¾te preh¾ad zloiek (viï kapitola Reim prehrávania ). Zvo¾te zloku, ktorú chcete zmaza. Stlaète tlaèidlo Tlaèidlom [11]. [4] alebo [2] zvo¾te YES. Zloka sa zmae stlaèením tlaèidla OK [13]. Upozornenie: Ak zloka obsahuje ve¾ké mnostvo dát, môe mazanie trva dlhšie. 3. Zmazanie všetkých dát Zvo¾te preh¾ad zloiek (viï kapitola Reim prehrávania ). Stlaète tlaèidlo Menu [5]. Tlaèidlom [4] alebo [2] zvo¾te YES. Všetky dáta sa zmaú stlaèením tlaèidla OK [13]. Na PC je moné maza buï jednotlivé obrázky/videosekvencie, jednotlivé zloky alebo všetky dáta súèasne. Mazanie dát na PC je rýchlejšie a flexibilnejšie ne ich mazanie priamo vo videorekordéri. Manuálny záznam (Quick Shot) Táto funkcia umoòuje manuálny záznam statického obrázka alebo videosekvencie. Stlaète tlaèidlo Quick Shot [11] (indikátor [9] krátko zabliká). Túto funkciu nie je moné zvoli poèas reimu prehrávania. Volite¾né príslušenstvo Prídavná kamera s 1m prípojným a 14m prepojovacím káblom Hotový 10m predlovací kábel; predlovací kábel medzi kamerou a videorekordérom môe by predlený na max. 35 m celkovej dåky. Informácie pre objednanie príslušenstva nájdete na tkaninu, príp. s kvapkou èistiaceho prostriedku. Nepouívajte chemikálie. Likvidácia Záruka Obalový materiál a staré prístroje neodhadzujte, odovzdajte ich na recykláciu. Blišie informácie o zbernom mieste alebo dvore vám podajú orgány miestnej správy. Na tento produkt poskytujeme záruku 3 roky od dátumu kúpy. Pokladnièný blok si uschovajte ako doklad o nákupe. V prípade záruèného plnenia sa spojte so servisným strediskom v svojej krajine. Len tak je moné zabezpeèi bezplatné zaslanie výrobku. Táto záruka sa vzahuje len na prvého kupca a nie je prenosite¾ná. Záruka platí len pre materiálové a výrobné chyby. Nevzahuje sa na diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu alebo na poškodenie lámavých dielov. Produkt je urèený len pre súkromné, a nie pre podnikate¾ské úèely. Pri nesprávnej a / alebo neodbornej manipulácii, násilnom pôsobení a zásahov, ktoré neboli vykonané servisným strediskom, záruka zaniká. Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zárukou obmedzené. Servis Informácie týkajúce sa riešenia problémov nájdete na internete na Pri otázkach sa spojte prostredníctvom u alebo telefonicky ( SK , po-pia ) s naším servisným strediskom. Tu obdríte všetky potrebné informácie v súvislosti so servisom, ako napr. spätné zaslanie atï. Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D Oedheim Stan 18/10/2007 Ident.-Nr.: DV 622-GBSKCZ-L114b Údrba + èistenie Pravidelne kontrolujte zapojenie konektorov. Na èistenie povrchov pouívajte mierne navlhèenú SK-20

19 Obsah Úvod...Strana 21 Pouití pøimìøené urèení... Strana 21 Objem dodávky... Strana 21 Vybavení...Strana 22 Technické údaje...strana 22 Bezpeènostní pokyny... Strana 22 Umístìní videopamìti...strana 23 Umístìní kamery... Strana 23 Pøipojení... Strana 23 Montá kamery...strana 23 Uvedení do provozu... Strana 24 Reimy funkce videopamìti... Strana 24 Reim ivého obrazu...strana 24 Reim nastavení...strana 25 Reim ukládání...strana 26 Reim pøehrávání...strana 26 Vymazání uloených obrázkù / videosekvencí Strana 27 Odstraòování chyb... Strana 28 Manuální záznam (Quick Shot)... Strana 29 Moné pøíslušenství... Strana 29 Údrba + èištìní... Strana 29 Likvidace... Strana 29 Záruka... Strana 29 Servis... Strana 29 Úvod Pøeètìte si tento návod k obsluze kompletnì a peèlivì a otevøete si pøitom stranu 3 s vyobrazeními. Návod k obsluze patøí k tomuto výrobku a obsahuje dùleité pokyny pro uvedení do provozu a manipulaci. Vdy respektujte všechny bezpeènostní pokyny. Pøed uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou všechny èásti správnì namontovány. Pokud byste mìli otázky nebo si nebyli jisti ohlednì manipulace s pøístroji, obrate se na odborníka, informujte se na internetu na nebo se spojte se servisním oddìlením. Peèlivì si tento návod ulote a v pøípadì pøedání pøístroje tøetí osobì jej rovnì pøedejte. Pouití pøimìøené urèení Sada DV 622 slouí k automatickému digitálnímu záznamu obrázkù nebo videosekvencí. Skládá se z kamery C-80 a digitální videopamìti DVS 100, propojených pomocí kabelu s konektory, a síového zdroje DSA-5P-05 FEU popø. DSA-5P-05 FUK. Kamera je odolná proti povìtrnostním vlivùm (stupeò krytí IP44) a proto je vhodná nejenom k hlídání ve vnitøních prostorách, nýbr i k montái a hlídání venkovních prostor. Pokud je zapnuta funkce ukládání, jsou interním softwarem rozpoznány zmìny a pohyby v obraze kamery a na SD kartu se s datumem a èasem ukládá obrázek nebo videosekvence. Mùe být pouita SD karta s max. 2 GB Prostøednictvím stisku tlaèítka je moný ruèní záznam statických obrázkù nebo videosekvencí. Pøipojením videopamìti na televizor nebo videomonitor lze sledovat ivý obraz. Pøípadnì mohou být obrázky uloené na SD kartì naèteny do PC. Sada DV 622 je koncipována pro provoz v soukromých domácnostech. Je koncipována pro automatické ukládání událostí a není vhodná pro trvalý záznam. Pøístroj není náhradou za profesionální hlídací kamerový systém. Kadé jiné pouití nebo zmìna pøístroje platí jako pouití nepøimìøené urèení. Výrobce neruèí za následné škody ani za škody, které byly zpùsobeny nepøimìøeným pouitím nebo chybnou obsluhou. Neruèí se ani za následné škody v dùsledku výpadku funkce nebo chybné funkce. Pokud není ruèení pøedepsáno zákonem, jsou vylouèeny nároky na náhradu škody, zvláštì na náhradu zranìní nebo vìcných škod v dùsledku výpadku funkce nebo chybné funkce. Videohlídání nenahrazuje Vaši povinnost svìdomitosti, péèe nebo dozoru. Respektujte pøedpisy ohlednì videohlídání v prùmyslových a veøejných oblastech. Dodateènou kameru s propojovacím kabelem lze obdret jako pøíslušenství. Tato kamera slouí k rozšíøení ivého pøenosu. Ukládat je moné obrázky nebo videosekvence pouze z jedné kamery. Pokud jsou pøipojeny dvì kamery, musí být ruènì navolen vstup pro kameru, který se bude ukládat. Objem dodávky Bezprostøednì po vybalení zkontrolujte úplnost dodávky i bezvadný stav pøístrojù. 1 kamera s drákem a kabelem 1 m 2 šrouby a 2 hmodinky 1 propojovací kabel 14 m 1 videopamì 1 slaboproudý rozboèovací kabel 1 síový zdroj 1 videokabel (Cinch/Cinch) 1 adaptér Scart (zdíøky Cinch / konektor Scart) 1 pamìová SD karta 512 MB 1 návod k obsluze Potøebujete ještì: Televizor nebo videomonitor pro nastavení CZ-21

20 Vybavení Videopamì (viz obr. A) 1 Videopamì 2 Tlaèítko : kurzor doleva / listování 3 Tlaèítko / Motion Detection : kurzor nahoru / funkce ukládání zap/vyp / zapnutí a vypnutí èasu a datumu 4 Tlaèítko : kurzor doprava / listování 5 Tlaèítko Menu (reim nastavení) 6 Tlaèítko Monitor (volba kanálu) 7 Kontrolka Power 8 Kontrolka reimu video 9 Kontrolka detekce pohybu 10 Tlaèítko Play (pøehrávání) 11 Tlaèítko / Quick Shot : mazání / manuální záznam 12 Tlaèítko / foto / AVI : kurzor dolù / statický obraz / AVI 13 Tlaèítko "OK" pro potvrzení 14 Vypínaè ZAP/VYP 15 Kamerové vstupy CH1 / CH2 16 Videovýstup 17 Pøípoj síového zdroje 18 Štìrbina pro vloení SD karty Kamera a pøíslušenství (viz obr. B) 19 Síový zdroj 20 Videokabel k pøipojení na televizor nebo videomonitor 21 Adaptér Scart 22 Slaboproudý rozboèovací kabel 23 Kamera vè. dráku 24 Propojovací kabel 25 Pamìová SD karta 26 Hmodinky 27 Šrouby Technické údaje Videopamì DVS 100 Provozní napìtí: 5 V DC Odbìr proudu: max. 500 ma Videovstupy: 2 ks kompozitní signál (1,0 Vss ±10% pøi 75 Ohm) Videovýstup: 1 ks kompozitní signál Rozlišení (pixely): 640 x 480 (reim statických obrázkù), 320 x 240 (reim AVI) automatické nahrávání: max. 1 obr. / s (reim statických obrázkù), cca 5 obrázkù/s (reim AVI) Spotøeba pamìti: cca 67 kb / obrázek (reim statických obrázkù) cca 870 kb / sekvenci 10 s (reim AVI) CZ-22 Interní pamì: ukládá max statických obrázkù nebo 2-3 videosekvence Kapacita pamìti s 2 GB SD kartou: > obrázkù (reim statických obrázkù) nebo > 2000 sekvencí (reim AVI) Kapacita pamìti s 512 MB SD kartou: > obrázkù (reim statických obrázkù) nebo > 500 sekvencí (reim AVI) Nastavení z výroby: kanál 1 Rozmìry (ŠxVxH): cca 208 x 47 x 134 mm Hmotnost: cca 300 g Pouití: pouze pro vnitøní prostory Kamera C-80 Provozní napìtí: 5 V DC ±5% Odbìr proudu: max. 100 ma Rozlišení: 380 TV øádkù Clona: automatická, elektronická Osvìtlení: infraèervené LED (pro osvìtlení blízké oblasti ve tmì) Objektiv: f=6mm,f=2,0 Min. osvìtlení: 3 luxy (bez LED) Provozní teplota: -10 a +50 C Rozmìry (ŠxVxH): cca 38 x 38 x 48 mm (bez dráku a kabelu) Hmotnost: cca 57 g (vè. dráku a kabelu) Stupeò ochrany: IP44 Síový zdroj DSA-5P-05 FEU popø. DSA-5P-05 FUK Napájení: V, 50/60 Hz, 0,2 A Výstup: 5 V DC, 1 A Stupeò ochrany: II Pouití: pouze pro vnitøní prostory Bezpeènostní pokyny Následující pokyny slouí Vaší bezpeènosti a spokojenosti pøi provozu pøístroje. Dbejte na to, e nerespektování tìchto bezpeènostních pokynù vede ke znaènému nebezpeèí nehody. Nebezpeèí! Nenechávejte malé dìti bez dozoru s tímto pøístrojem, materiálem balení nebo malými èástmi! Jinak je nebezpeèí ohroení ivota udušením! Pøi vrtání a upevòování se vyvarujte poškození vedení plynu, proudu, vody nebo telekomunikací! Jinak je nebezpeèí poáru, ohroení ivota a zranìní! Zacházejte s pøívody opatrnì! Pokládejte je tak, aby bylo vylouèeno jejich poškození a nedalo se o nì zakopnout. Jinak je nebezpeèí poáru, ohroení ivota a zranìní! Pø i sledování kojencù nebo alých dìtí dbejte na to, aby byla kamera a kabel z dosahu dítìte. Jinak hrozí

Easy Security Camera Set TX 28 User Manual

Easy Security Camera Set TX 28 User Manual Technaxx Easy Security Camera Set TX 28 User Manual This device complies with the requirements of the standards referred to the Directive R&TTE 1999/5/EC. The Declaration of Conformity you find here: www.technaxx.de/

More information

Mirror Mount Video Monitor/Recorder with Front and Rear View Night Cameras PLCMDVR5

Mirror Mount Video Monitor/Recorder with Front and Rear View Night Cameras PLCMDVR5 Mirror Mount Video Monitor/Recorder with Front and Rear View Night Cameras PLCMDVR5 www.pyleaudio.com Instruction Manual Installation and Connection: 1. Please disconnect your car battery. 2. In the contents

More information

High definition day/night

High definition day/night PROFESSIONAL High definition day/night security CAMERA HIGH DEFINITION 600 TVL colour CAMERA DELIVERING HIGH QUALITY VIDEO with accurate colour rendition POWERFUL NIGHT VISION 24 INFRA-RED LEDs FOR NIGHT

More information

Rousseau 10. User Guide

Rousseau 10. User Guide Rousseau 10 User Guide Base station overview ➀ LED signals White, permanent light: - Base station ready, you can register a handset Slow flashing white light: - Paging call in progress - Active call (you

More information

7 High-Resolution Digital Photo Frame

7 High-Resolution Digital Photo Frame TM 16-1003 User s Guide 7 High-Resolution Digital Photo Frame One demo photo included, as illustrated Please read this user s guide before using your new photo frame. Package contents Photo Frame AC Adapter

More information

Infrared Scouting Camera. Ltl 5210(5MP) & Ltl 5210A(12MP) USER S MANUAL

Infrared Scouting Camera. Ltl 5210(5MP) & Ltl 5210A(12MP) USER S MANUAL Infrared Scouting Camera Ltl 5210(5MP) & Ltl 5210A(12MP) USER S MANUAL 2 Contents I. Quick Introduction Front Bottom Part and Switch Battery Cover Function Switch Preview Testing Mode Automatic Infrared

More information

SECURITY CAMERA INSTRUCTION MANUAL ENGLISH VERSION 1.0 LBC5451. www.lorextechnology.com

SECURITY CAMERA INSTRUCTION MANUAL ENGLISH VERSION 1.0 LBC5451. www.lorextechnology.com SECURITY CAMERA INSTRUCTION MANUAL ENGLISH VERSION 1.0 LBC5451 www.lorextechnology.com Contents 1x Camera and mounting stand 1x Power adapter 1x Mounting kit 1x Allen key 1x Screw cap 1x 60 ft. (18m)

More information

DV MicroCam. Thumb-sized goes anywhere, captures any moment

DV MicroCam. Thumb-sized goes anywhere, captures any moment DV MicroCam Thumb-sized goes anywhere, captures any moment Table of contents Cautions and Warnings................................................... 2 Location of Parts and Controls............................................

More information

Infrared Digital Scouting Camera. User s Manual Pocket Camera

Infrared Digital Scouting Camera. User s Manual Pocket Camera Infrared Digital Scouting Camera User s Manual Pocket Camera Content 1 Instruction... 1 1.1 General Description... 1 1.2 Camera Body Interfaces... 1 1.3 Shooting Information Display... 2 1.4 Supported

More information

IP65 Rated Outdoor Monitor User s Manual

IP65 Rated Outdoor Monitor User s Manual IP65 Rated Outdoor Monitor User s Manual Manual Version OWTA1.0 Safety Instructions Please handle with care so as to not damage the LCD panel. The holes or openings on the display are designed for ventilation.

More information

Leaf River Outdoor Products Vibrashine, Inc. P.O. Box 557 Taylorsville, MS 39168 (601) 785-9854 FAX (601) 785-9874 www.vibrashine.

Leaf River Outdoor Products Vibrashine, Inc. P.O. Box 557 Taylorsville, MS 39168 (601) 785-9854 FAX (601) 785-9874 www.vibrashine. MULTI-CARD PICTURE VIEWER Model PV-2.5 Leaf River Outdoor Products Vibrashine, Inc. P.O. Box 557 Taylorsville, MS 39168 (601) 785-9854 FAX (601) 785-9874 www.vibrashine.com 2 THANKS and WELCOME What does

More information

USER S MANUAL Kodiak Series Wireless Trail Camera

USER S MANUAL Kodiak Series Wireless Trail Camera USER S MANUAL Kodiak Series Wireless Trail Camera Contents 1. Introduction... 0 1.1 Functionality Introduction... Error! Bookmark not defined. 1.2 Applications... 0 1.3 Power Supply... 1 1.4 Attention...

More information

CR9971 2 Band Auto Set Dual Alarm Clock Radio ROBERTS. Sound for Generations. Please read this manual before use

CR9971 2 Band Auto Set Dual Alarm Clock Radio ROBERTS. Sound for Generations. Please read this manual before use ROBERTS Sound for Generations CR9971 2 Band Auto Set Dual Alarm Clock Radio Please read this manual before use Contents Contents... 1 Controls...2-5 Switching on... 6 Setting the time manually... 6 Setting

More information

Operating instructions I / DALI EASY II Version 1.0. General. Contents. General

Operating instructions I / DALI EASY II Version 1.0. General. Contents. General Operating instructions I / 2007 General Contents General Installation Appendix Safety information 2 Definition of terms 3 Application and function 4 Components 5 Wiring diagrams 6 Wiring diagrams 7 System

More information

Operating instructions Diffuse reflection sensor. OJ50xx 701396 / 01 07 / 2004

Operating instructions Diffuse reflection sensor. OJ50xx 701396 / 01 07 / 2004 Operating instructions Diffuse reflection sensor OJ50xx 7096 / 0 07 / 004 Contents Preliminary note. Symbols used Function and features Installation. Installation of the supplied mounting fixture 4 4 Electrical

More information

Motion Activated Camera User Manual

Motion Activated Camera User Manual Brinno MAC200 User Manual Last Modified on 12/23/2015 7:51 pm EST Motion Activated Camera User Manual www.brinno.com Register@online http://www.brinno.com/support/register.html contact us: customerservice@brinno.com

More information

TimeLapse. User Manual. HD Video Camera TLC 200.

TimeLapse. User Manual. HD Video Camera TLC 200. TimeLapse HD Video Camera TLC 00 User Manual www.brinno.com WELCOME TOBRINNO THE FAMILY! Welcome to Brinno!!! Share your awesome Time Lapse videos with other Brinno fans on our facebook page!!! facebook.com/brinnoinc

More information

User Manual. Video Doorphone CDV-1020AQ

User Manual. Video Doorphone CDV-1020AQ User Manual Video Doorphone CDV-1020AQ 513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Int l Business Dept. Tel. : +82-31-7393-540~550 Fax. : +82-31-745-2133 Web site : www.commax.com

More information

Wireless Home Security System Product Manual (Model #80355)

Wireless Home Security System Product Manual (Model #80355) Wireless Home Security System Product Manual (Model #80355) Installation Instructions During set-up, if no key is pressed for 15 seconds it will come out of the setup mode and you will have to start over.

More information

Ingenico. User Guide 5100M. Secure transaction and payment solutions

Ingenico. User Guide 5100M. Secure transaction and payment solutions User Guide Ingenico 5100M Secure transaction and payment solutions Ingenico 5100 M Contents 1 Presentation... 5 1.1 Overview of Ingenico 5100... 6 1.2 Keyboard details and functionality... 7 2 Use...

More information

Wespot. SecNurse A NEW GENERATION TECHNICAL AIDS USER S GUIDE

Wespot. SecNurse A NEW GENERATION TECHNICAL AIDS USER S GUIDE Wespot SecNurse A NEW GENERATION TECHNICAL AIDS USER S GUIDE EN This manual is published by OPTEX, without any warranty. Improvements and changes to this manual necessitated by typographical errors, inaccuracies

More information

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF Keyboard

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF Keyboard Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF Keyboard English Contents Contents... 1 General notices for use... 2 Disclaimer... 2 Box Contents... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Product display... 3 1.2. Instructions

More information

VIDEO DOOR PHONE SYSTEM

VIDEO DOOR PHONE SYSTEM ENGLISH VIDEO DOOR PHONE SYSTEM USER MANUAL Manual covers IH-692 Master and IH-692 Slave Monitors PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION Connect this unit ONLY to other compatible units. Do not connect it to

More information

COLOR VIDEO DOOR PHONE CDV-71BE/D

COLOR VIDEO DOOR PHONE CDV-71BE/D COLOR VIDEO DOOR PHONE CDV-71BE/D 513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea Int l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133 Web site : www.commax.com Printed

More information

Weather Radio Alarm Clock

Weather Radio Alarm Clock 1200093 User s Guide Weather Radio Alarm Clock Thank you for purchasing your Weather Radio Alarm Clock from RadioShack. Please read this user s guide before installing, setting up, and using your new weather

More information

Swisscom TV Setup. Swisscom TV box and cables

Swisscom TV Setup. Swisscom TV box and cables Swisscom TV Setup Swisscom TV box and cables BACK OK MENU Pack contents Swisscom TV box and power cable One 15 m Ethernet cable (white) SCART cable HDMI cable Swisscom TV remote control and batteries Swisscom

More information

SD Memory Card Recorder Instructions. ver 110516.01

SD Memory Card Recorder Instructions. ver 110516.01 SD Memory Card Recorder Instructions ver 110516.01 Contents 1. SD CARD RECORDER MAIN UNIT 3 2. REMOTE CONTROL FOR SD CARD RECORDER 4 3. TURNING ON THE RECORDER: 5 4. HOW TO RECORD: 6 5. HOW TO TAKE A PICTURE:

More information

INSTRUCTION MANUAL All-In-One GSM Home Alarm System SB-SP7200-GSM

INSTRUCTION MANUAL All-In-One GSM Home Alarm System SB-SP7200-GSM INSTRUCTION MANUAL All-In-One GSM Home Alarm System SB-SP7200-GSM Revised: August 28, 2014 PRODUCT REFERENCE MOUNTING ACCESSORIES PIR / MOTION DETECTION UNIT MAIN UNIT POWER ADAPTER MOUNTING ACCESSORIES

More information

User Guide. Response 75. Digital Answering Machine

User Guide. Response 75. Digital Answering Machine Response 75 Plus Digital Answering Machine User Guide This product is intended for connection to analogue public switched telephone networks and private switchboards in the United Kingdom. At a glance

More information

Installation and Operating Manual p. 23. Radio push button 2 channel: HM-PB-2-WM55-2

Installation and Operating Manual p. 23. Radio push button 2 channel: HM-PB-2-WM55-2 Installation and Operating Manual p. 23 Radio push button 2 channel: HM-PB-2-WM55-2 1. English edition 10/2013 Documentation 2013 eq-3 Ltd., Hong Kong All rights reserved. No parts of this manual may be

More information

HD Wing Camera II Short manual for use in R/C planes English version Dan Dolata Ad Astra on RCGroups.com

HD Wing Camera II Short manual for use in R/C planes English version Dan Dolata Ad Astra on RCGroups.com HD Wing Camera II Short manual for use in R/C planes English version Dan Dolata Ad Astra on RCGroups.com This is the back end of the camera. The top slot is the one for the micro SD card. Use at least

More information

Push button sensor 3 comfort 3-gang Push button sensor 3 comfort 6-gang (3+3)

Push button sensor 3 comfort 3-gang Push button sensor 3 comfort 6-gang (3+3) KNX/EIB Product documentation Issue: 05.08.2010 629x1220 Push button sensor 3 comfort 1-gang Push button sensor 3 comfort 2-gang (1+1) Push button sensor 3 comfort 3-gang Push button sensor 3 comfort 4-gang

More information

www.ginchamp.com Product Description Product structure www.ginchamp.com

www.ginchamp.com Product Description Product structure www.ginchamp.com User Manual of Car DVR GC-K6000 Product Description Product structure 1) up select button 2) menu button 3) select the button down 4) USB data interface 5) bracket mounting holes 6) HDMI output 7) Power

More information

MVS - Mini Video Speaker

MVS - Mini Video Speaker MVS - Mini Video Speaker Mini Clock Radio Night Vision Hidden Camera User Manual Spy Tec www.spytecinc.com GETTING STARTED Components Features Powering Up the Device Micro SD Memory Card for Data Storage

More information

M707Z M808Z M1010Z Digital Photo Frame Owner s Manual

M707Z M808Z M1010Z Digital Photo Frame Owner s Manual M707Z M808Z M1010Z Digital Photo Frame Owner s Manual Thank you for purchasing a Micca product. Should you need any assistance, please contact our technical support before returning the product to the

More information

Portable Bluetooth Speaker. Quick Start Guide. Model: BTS201

Portable Bluetooth Speaker. Quick Start Guide. Model: BTS201 Portable Bluetooth Speaker Quick Start Guide Model: BTS201 Disclaimer All the information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of publication. However, as the product

More information

Instruction Guide. Professional VGA to NTSC/PAL TV Converter with Remote VGA2NTSCPRO. The Professionals Source For Hard-to-Find Computer Parts

Instruction Guide. Professional VGA to NTSC/PAL TV Converter with Remote VGA2NTSCPRO. The Professionals Source For Hard-to-Find Computer Parts VIDEO CONVERTER Professional VGA to NTSC/PAL TV Converter with Remote VGA2NTSCPRO Instruction Guide * Actual product may vary from photo Revised: February 4, 2003 The Professionals Source For Hard-to-Find

More information

User Guide. Your first steps to smart monitoring

User Guide. Your first steps to smart monitoring User Guide Your first steps to smart monitoring 2 3 Important safety and legal Information We have taken all measures to ensure the BabyPing Video Monitor meets the highest safety standards but it must

More information

User Manual Color video door phone

User Manual Color video door phone User Manual Color video door phone CDV-70KM Thank you for purchasing COMMAX products. Please carefully read this User s Guide (in particular, precautions for safety) before using a product and follow instructions

More information

Indoor Remote Controlled Power Points

Indoor Remote Controlled Power Points Indoor Remote Controlled Power Points Model Number: HE214039 INSTRUCTION MANUAL Description goes here Indoor Remote Controlled Power Points Warranty Details The product is guaranteed to be free from defects

More information

e-4 AWT07MLED 7 Q TFT LCD MONITOR (LED Backlighted) USER MANUAL

e-4 AWT07MLED 7 Q TFT LCD MONITOR (LED Backlighted) USER MANUAL Thank you for purchasing our product. Please read this User s Manual before using the product. Change without Notice AWT07MLED 7 Q TFT LCD MONITOR (LED Backlighted) USER MANUAL e-4 SAFETY PRECAUTIONS Federal

More information

WARNING. Getting to know your camera

WARNING. Getting to know your camera Thank you for purchasing this Kogan HD sports action camera. You should read these instructions thorough before use. The camera has no internal memory, so prior to taking photographs or footage, you should

More information

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installation and User Guide. Danfoss heating

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installation and User Guide. Danfoss heating MAKING MORN LIVING POSSIBLE Danfoss heating living connect Installation and User Guide Contents 1.0 System overview... 3 2.0 Overview of display and control buttons... 3 3.0 Installation - step by step...

More information

Watch Your Garden Grow

Watch Your Garden Grow Watch Your Garden Grow The Brinno GardenWatchCam is a low cost, light weight, weather resistant, battery operated time-lapse camera that captures the entire lifecycle of any garden season by taking photos

More information

FPV MONITOR. User Manual

FPV MONITOR. User Manual FPV MONITOR User Manual Important Safety Instructions: Please read User Guide before using this product. Please keep User Guide for future reference. Please read the cautions to prevent possible danger

More information

Operating instructions. Car Key Ring HD Spy Camera

Operating instructions. Car Key Ring HD Spy Camera CM3 Computer ohg Schinderstr. 7 84030 Ergolding cm3@hotmail.de Operating Instructions Car Key Ring HD Spy Camera Intended Use This device is intended to make video recordings with sound, take photographs

More information

User Manual THR840DUK Digital Thermostat

User Manual THR840DUK Digital Thermostat User Manual THR840DUK Digital Thermostat 50051982-001 Rev. A WARNING: This product must be correctly installed and configured to work properly (see pages 12-24). If you are not experienced in wiring electrical

More information

GDSB02BT20 20W Soundbar User Guide

GDSB02BT20 20W Soundbar User Guide GDSB02BT20 20W Soundbar User Guide IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference Introduction Thank you for choosing this Goodmans 20W Soundbar To get the most

More information

3x cinch/s-video socket Order no.: 33 1532 xx. USB/3.5 mm audio socket Order no.: 33 1539 xx. VGA socket Order no.: 33 1540 xx

3x cinch/s-video socket Order no.: 33 1532 xx. USB/3.5 mm audio socket Order no.: 33 1539 xx. VGA socket Order no.: 33 1540 xx 3x cinch/s-video socket Order no.: 33 1532 xx USB/3.5 mm audio socket Order no.: 33 1539 xx VGA socket Order no.: 33 1540 xx VGA socket with screw-in lift terminals Order no.: 33 1541 xx High definition

More information

2013 Wireless Video Intercom INSTALLATION GUIDE

2013 Wireless Video Intercom INSTALLATION GUIDE 2013 Wireless Video Intercom INSTALLATION GUIDE INDEX System configuration and wiring VL-SWD501 System Component.. 4 VL-SWD501EX wiring schematic diagram VL-SWD501EX wiring type and length... 5.... 6 Door

More information

Infrarot-Bewegungsmelder IP44

Infrarot-Bewegungsmelder IP44 Infrarot-Bewegungsmelder IP44 infrared motion sensors IP44 ODA (weiß) slim ODA (schwarz) slim 95174 96000 ODA (weiß) ODA (schwarz) 95175 96001 Betriebsanleitung User s Manual User s Manual infrared motion

More information

Evolution Digital HD Set-Top Box Important Safety Instructions

Evolution Digital HD Set-Top Box Important Safety Instructions Evolution Digital HD Set-Top Box Important Safety Instructions 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near

More information

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK NO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK NO NOT OPEN Evolution Digital HD Set-Top Box Important Safety Instructions 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near

More information

UK s best selling phone brand. User Guide. BT Response 75+ Answering Machine

UK s best selling phone brand. User Guide. BT Response 75+ Answering Machine UK s best selling phone brand User Guide BT Response 75+ Answering Machine Welcome to your BT Response 75+ Digital Answering Machine 50 minutes recording capacity Offers the benefits of digital recording.

More information

Video surveillance camera Installation Guide

Video surveillance camera Installation Guide Video surveillance camera Installation Guide TV7000 TV7001 TV7002 TV7003 TV7004 TV7005 TV7006 TV7007 1 1. Preface Dear Customer, Thank you for purchasing this ECOLINE digital video surveillance camera.

More information

Introduction. Thank you for your purchasing this car safety series On-board. HD Digital Video Recorder. This product is specially developed and

Introduction. Thank you for your purchasing this car safety series On-board. HD Digital Video Recorder. This product is specially developed and Introduction Thank you for your purchasing this car safety series On-board HD Digital Video Recorder. This product is specially developed and aimed at evidence collection difficulty of today's car accidents.

More information

Fire Cam 1080 WIFI User Manual

Fire Cam 1080 WIFI User Manual Fire Cam 1080 WIFI User Manual ! 1 LED 2 Power / Shutter 3 Rear Cap 4 WiFi Off / WiFi On 5 USB 6 MicroSD Card Slot 7 Battery 8 Battery Charging LED INITIAL SET UP 1. Make sure the Fire Cam1080 WIFI is

More information

EU Environmental Protection

EU Environmental Protection 4CH Digital Wireless Security System Model: 8104JR/8105JR/8107JR EU Environmental Protection Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

More information

DAB 50 DAB/FM Tuner. User Manual. Order code: CRAM21. DAB 50

DAB 50 DAB/FM Tuner. User Manual. Order code: CRAM21.  DAB 50 DAB/FM Tuner User Manual Order code: CRAM21 Safety advice WARNING FOR YOUR OWN SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE YOUR INITIAL START-UP! Before your initial start-up, please make sure

More information

Business Audio System: Music & Messaging MP3 Player. by Grace Digital Audio. User Guide. Model No. GDI-USBM10

Business Audio System: Music & Messaging MP3 Player. by Grace Digital Audio. User Guide. Model No. GDI-USBM10 Business Audio System: Music & Messaging MP3 Player by Grace Digital Audio User Guide Model No. GDI-USBM10 User Guide Contents Introduction 2 Safety & General Use Information 2 Features 3 Set Up & Operation

More information

HYUNDAI Fingercam. User Manual

HYUNDAI Fingercam. User Manual HYUNDAI Fingercam User Manual 7 1. Structure Detail I Characters of Product 8 It has small contour design, which does UV spray finishing for the whole body. Itisvery fashionable and wearable and matches

More information

Wolverine 35mm Film to Digital Converter. Model F2D USER MANUAL

Wolverine 35mm Film to Digital Converter. Model F2D USER MANUAL Wolverine 35mm Film to Digital Converter Model F2D USER MANUAL Version 1.01 December 2008 TABLE OF CONTENTS DESCRIPTION PAGE Table of Contents 1 Before Using the F2D Converter 3 FCC Certifications 3 Warning

More information

TS510 & TS500. Installation & User Guide. Compatible Equipment

TS510 & TS500. Installation & User Guide. Compatible Equipment Installation & User Guide Compatible Equipment TS510 REM - Remote Keypad 9040 - Loudspeaker DC54/58 - Digital Communicator SD1+ - Speech Dialler 496525 Issue A 1 of 10 TS510 and TS500 Overview Introduction

More information

DAB+ / FM Tuner Model: TU-201

DAB+ / FM Tuner Model: TU-201 DAB+ / FM Tuner Model: TU-201 Instruction Manual www.pulse-audio.co.uk 1 Safety Information The lightning bolt within a triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage levels

More information

Infrared Digital Scouting Camera User s Manual Pocket Camera SG550-8mHD

Infrared Digital Scouting Camera User s Manual Pocket Camera SG550-8mHD Infrared Digital Scouting Camera User s Manual Pocket Camera SG550-8mHD Content 1 Instruction...1 1.1 General Description...1 1.2 Camera Body Interfaces...1 1.3 Shooting Information Display...2 1.4 Supported

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T

AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T Product Instruction Manual Accona AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T Panel heater v16.5/5 Version 3.2 Jan 2015 Contents 1. Important safety points 2. Installation 2.1. Wall mounting

More information

Stove Guard Kit User Manual

Stove Guard Kit User Manual Stove Guard Kit User Manual Innohome improves the Safety of your Home. inno home www.innohome.com Stove Guard Kit User Manual Stove Guard Kit User Manual Congratulations! You now own one of the most intelligent

More information

Video surveillance camera Installation Guide

Video surveillance camera Installation Guide Video surveillance camera Installation Guide TV7085 TV7086 TV7087 TV7088 14 1. Preface Dear Customer, Thank you for purchasing this Eyseo digital surveillance camera. You made the right decision in choosing

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Gembird DCAM-004. English

Gembird DCAM-004. English Gembird DCAM-004 English User manual Product description Product structure 1)UP button 2)MENU 3)DOWN button 4)USB interface 5)Camera 6)Speaker 7)OK button 8)MODE 9)Power button 10)Display screen 11)TF

More information

PS42309C INSTRUCTION MANUAL

PS42309C INSTRUCTION MANUAL 7-Day Digital Timer Model Number: PS42309C INSTRUCTION MANUAL 7-Day Digital Timer Warranty Details The product is guaranteed to be free from defects in workmanship and parts for a period of 12 months from

More information

Xenta Mini DV Camcorder Instruction Manual

Xenta Mini DV Camcorder Instruction Manual www.xenta.co.uk Xenta Mini DV Camcorder Instruction Manual Model: MD800 Please Read These Instruction Carefully Thank you for purchasing MINI DV MD800. It has adopted unique ultra-portable design, which

More information

MMC-96i. GB Version 1

MMC-96i. GB Version 1 MMC-96i GB Version 1 ipod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Made for ipod means that an electrical accessory has been designed to connect specifically to ipod and

More information

DVR510 Digital Video Camcorder Owner s Manual

DVR510 Digital Video Camcorder Owner s Manual DVR510 Digital Video Camcorder Owner s Manual 2009 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

Operating instructions Optical distance sensor O1D100 O1D103 704991 / 00 08 / 2012

Operating instructions Optical distance sensor O1D100 O1D103 704991 / 00 08 / 2012 Operating instructions Optical distance sensor UK O1D100 O1D103 704991 / 00 08 / 2012 Contents 1 Preliminary note4 1.1 Symbols used 4 1.2 Warning signs used 4 2 Safety instructions 4 3 Functions and features

More information

Rollei DF S190 SE. -Patent pending- User Manual

Rollei DF S190 SE. -Patent pending- User Manual Rollei DF S190 SE -Patent pending- User Manual Version 1.02 May 2010 Index I. Unpack Rollei DF S190 SE Scanner...2 II. Install film into the film holder...3 III. Quick Start...7 IV. Operation Guide...12

More information

4.3-inch Back-Up Camera

4.3-inch Back-Up Camera TM 4.-inch Back-Up Camera Model No.: PKC0BU4 Owner s Manual and Warranty Information Read these instructions completely before using this product. Retain this Owner s Manual for future reference. INTRODUCTION

More information

Wireless Home Security Alarm System AM 500

Wireless Home Security Alarm System AM 500 Wireless Home Security Alarm System AM 500 12 MONTH GUARANTEE Installation & Operating Instructions INTRODUCTION The AM500 is a simple self-contained alarm system. It protects the home by sounding a siren

More information

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome AS111. User manual

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome AS111. User manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome AS111 User manual Contents 1 Important 4 Safety 4 English 2 Your docking speaker for AndroidTM 5 Introduction 5 What's in the box 5 Overview

More information

4-Channel Thermometer / Datalogger

4-Channel Thermometer / Datalogger USER GUIDE 4-Channel Thermometer / Datalogger RTD and Thermocouple Inputs Model SDL200 Introduction Congratulations on your purchase of the Extech SDL200 Thermometer, an SD Logger Series meter. This meter

More information

The Cable Ferret Company

The Cable Ferret Company The Cable Ferret Company wigcam CF2810B Wireless Inspection Camera and LCD Display Instruction Manual Model: wigcam CF2810B Version 2.0 2014 The Cable Ferret Company Pty Ltd (AU) The Cable Ferret Company

More information

RI-215A Operator s Manual. Part Number: 71-0045RK Revision 0 Released: 10/3/05

RI-215A Operator s Manual. Part Number: 71-0045RK Revision 0 Released: 10/3/05 RI-215A Operator s Manual Part Number: 71-0045RK Revision 0 Released: 10/3/05 Warranty RKI Instruments, Inc., warrants gas alarm equipment sold by us to be free from defects in materials and workmanship,

More information

focus TOuCh P10 FOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 ENgliSh V01.3-2014-7

focus TOuCh P10 FOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 ENgliSh V01.3-2014-7 focus TOuCh P10 FOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 ENgliSh V01.3-2014-7 Thank you for purchasing our product. Please read this manual carefully before operation your set and retain it for future reference. FT55-P10

More information

FREE. Extended Warranty with online registration!

FREE. Extended Warranty with online registration! FREE Extended Warranty with online registration! Extend the warranty on your Ambush series camera to 18 months by registering your purchase at www.cuddeback.com. Click Support then Product Registration.

More information

Dear Users: Install and remove memory card. Product Characteristics

Dear Users: Install and remove memory card. Product Characteristics Dear Users: Thank you for buying this High-resolution car DVR. This product is characterized by advanced technology, unique appearance, strong function and can realize the dual-camera synchronous real-time

More information

INSTALLATION MANUAL. Room thermostat EKRTR EKRTETS

INSTALLATION MANUAL. Room thermostat EKRTR EKRTETS INSTALLATION MANUAL EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Contents Read this manual attentively before starting up the unit. Do not throw it away. Keep

More information

TABLE 1: Wiring Terminals. Connect to... 1C 1H 2C 2H 1H1C 2H1C 2H2C 3H2C

TABLE 1: Wiring Terminals. Connect to... 1C 1H 2C 2H 1H1C 2H1C 2H2C 3H2C Installation TURN OFF POWER TO THE SYSTEM AT THE MAIN POWER PANEL TO AVOID ELECTRICAL SHOCK. Installation should be carried out by an electrician or a qualified technician. 1.1 Find a Location for the

More information

Instructions for A-5 Digital Game Camera

Instructions for A-5 Digital Game Camera I CAMERA OVERVIEW Instructions for A-5 Digital Game Camera THANK YOU for your purchase of. Please read this booklet before using unit. If you should have any questions about this product or any or Moultrie

More information

Mounting and Operating Instructions. TV gateway 2610..

Mounting and Operating Instructions. TV gateway 2610.. Mounting and Operating Instructions TV gateway 2610.. Table of contents Device description... 3 Connection to a television... 4 Connection to a BK system (cable connection)... 5 Connection to the world

More information

2 Full HD Dash Cam Car DVR with HD Rear View Camera

2 Full HD Dash Cam Car DVR with HD Rear View Camera 2 Full HD Dash Cam Car DVR with HD Rear View Camera USER MANUAL KPT-722 Before attempting to use or install your Kapture KPT-722, please ensure you have read and understand all of the safety notes below.

More information

19 LED Tube Controller ORDERCODE 41003

19 LED Tube Controller ORDERCODE 41003 19 LED Tube Controller ORDERCODE 41003 Congratulations! You have bought a great, innovative product from Showtec. The Showtec 19 LED Tube Controller brings excitement to any venue. Whether you want simple

More information

Action Camcorder Rollei Youngstar USER MANUAL

Action Camcorder Rollei Youngstar USER MANUAL Action Camcorder Rollei Youngstar USER MANUAL Mounting Accessories 1 Functions This user's manual has referred to the latest information we had when this user s manual was made. The screen display and

More information

TT TOYS TOYS - OWNER S MANUAL. We are delighted that you have decided to purchase this TT Toys Toys children s car.

TT TOYS TOYS - OWNER S MANUAL. We are delighted that you have decided to purchase this TT Toys Toys children s car. TT TOYS TOYS - OWNER S MANUAL We are delighted that you have decided to purchase this TT Toys Toys children s car. This owner s manual contains important information for the safe assembly, handling and

More information

WIRELESS HOME ALARM SYSTEM (WHA1)

WIRELESS HOME ALARM SYSTEM (WHA1) WIRELESS HOME ALARM SYSTEM (WHA1) IMPORTANT : PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE ATTEMPTING TO INSTALL AND OPERATE THIS ALARM SYSTEM. SAFETY Please note: Before you start to install this alarm, we

More information

Video Recorder User s Manual

Video Recorder User s Manual Video Recorder User s Manual 1 DV140 FCC statement This device complies with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,

More information

LW2702/2902: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

LW2702/2902: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS LW2702/2902: FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Version 3.0 Topics: General Questions Screen Saver (Picture Frame Simulation) SD (Secure Digital) Memory Card Recording Recording Tips Viewing AV Ouputs System Settings

More information

EMR-9 Quick Start Guide (00175)D 1

EMR-9 Quick Start Guide (00175)D 1 NAC Eye Mark Recorder EMR-9 Quick Start Guide May 2009 NAC Image Technology Inc. (00175)D 1 Contents 1. System Configurations 1.1 Standard configuration 1.2 Head unit variations 1.3 Optional items 2. Basic

More information

DVR 940HD Digital Video Camera

DVR 940HD Digital Video Camera DVR 940HD Digital Video Camera User Manual 2010 Sakar International, Inc. All rights reserved. Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are

More information

GPRS/MMS/SMS Digital Infrared Trail Camera User s Manual WCM-3004

GPRS/MMS/SMS Digital Infrared Trail Camera User s Manual WCM-3004 GPRS/MMS/SMS Digital Infrared Trail Camera User s Manual WCM-3004 1 Table of Contents 1. Instructions... 1 1.1 General Description... 1 1.2 Camera Body Interface... 1 1.3 Camera components and features...

More information