VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU

Size: px
Start display at page:

Download "VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU"

Transcription

1 SEKCIA PRE NEUROMUSKULÁRNE OCHORENIA SNS Slovenská neurologická spoločnosť, Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia Česká neurologická společnost, Neuromuskulární sekce Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Bratislava Neurologická klinika SZU a UNsP, Bratislava Vás pozývajú na VI. NEUROMUSKULÁRNY KONGRES S MeDZINÁroDNoU ÚČASŤoU XIV. konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach 24. neuromuskulární symposium apríla 2013, Hotel Tatra, Bratislava Hlavné témy Polyneuropatie Neuromuskulárne kanálopatie Variá PROGRAM Podujatie je ohodnotené 13 CME kreditmi

2 PREZIDENTI KONGRESU doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. predseda Sekcie pre neuromuskulárne ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA predseda Neuromuskulární sekce České neurologické společnosti Vedecký výbor doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. (Bratislava) MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (Brno) prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc. (Plzeň) prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Brno) doc. MUDr. Ján Benetin, PhD. (Bratislava) prim. Dr. med. Josef Böhm (Freiberg) MUDr. František Cibulčík, PhD. (Bratislava) doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Pardubice) prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (Brno) doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD. (Bratislava) prof. Dr. Jan B.M. Kuks, PhD. (Groningen) prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Martin) MUDr. Radim Mazanec, CSc. (Praha) prof. Dr. Tiziana Mongini, PhD. (Torino) MUDr. Jiří Piťha (Praha) prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD. (Bratislava) MUDr. Juraj Vyletelka (Žilina)

3 Všeobecné informácie Termín konania: apríl 2013 Miesto konania: Hotel TATRA, Nám. 1 mája č. 5, Bratislava, Slovakia Kongresový poplatok: od a na mieste 60 (na mieste platba možná len v hotovosti) (Zahrňuje účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, kongresovú tašku, program, abstrakty, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer ) Registračný formulár nájdete na stránke v časti kongresy a semináre. Účastníci z Českej republiky uhradia kongresový poplatok vopred na faktúru alebo v hotovosti pri registrácii v deň konania podujatia. O výške poplatku rozhoduje termín prihlásenia na podujatie. Stravovanie: Počas odborného programu je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Obedy bude možné si kúpiť v oba dni pri registrácii do hod. za príplatok vo výške 5. Sprievodný program: Spoločenský večer pre účastníkov sa uskutoční v hoteli Tatra po skončení odborného programu hod. Konferenčná sála LUX: klasický koncert operetných a muzikálových melódií hod. Reštaurácia 1. poschodie: večera, ochutnávka vína zo Svätého Jura Dubovský&Grančič a hudba s DJ. Ubytovanie: V prípade záujmu je ubytovanie pre účastníkov zabezpečené v mieste konania, v Hoteli Tatra. Cenník ubytovania: Single 75 Double/Twin 90 (V cene ubytovania je zahrnuté: mestský poplatok, 20 % DPH, raňajky formou bufetových stolov, pay TV, pripojenie na internet) Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou prihláška na ubytovanie je súčasťou prihlášky na účasť a registračného formulára. Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 22. marca Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte u organizátora. Organizátor: Solen, s. r. o., Lovinského 16, Bratislava Ing. Monika Liedlová, tel.: 02/ , fax 02/ , Registrácia a ubytovanie: Marcela Bobeková, Kontakt pre vystavovateľov: Renáta Kajanovičová, ,

4 Odborný program ŠTVRTOK Registrácia Kongresové centrum LUX OTVORENIE KONGRESU J. Benetin, P. Špalek, S. Voháňka POLYNEUROPATIE Predsedníctvo: E. Kurča, R. Mazanec 1. R. Mazanec (Praha): Hereditární neuropatie 2. J. Bednařík (Brno): Neuropatie tenkých nervových vláken 3. P. Kučera (Bratislava): Diabetická neuropatia starý i nový problém medicíny 4. J. Bednařík, Š. Divišová, E. Vlčková, M. Hnojčíková, M. Němec, L. Dušek (Brno): Polyneuropatie asociovaná s prediabetem/časným diabetem mellitem 2. typu 5. J. Böhm (Freiberg, Germany): High resolution sonography in polyneuropathies (25 min.) Prestávka IMUNOGÉNNE POLYNEUROPATIE Predsedníctvo: J. Bednařík, P. Špalek 6. E. Kurča (Martin): Paraproteinemické polyneuropatie 7. P. Špalek, E. Kurča, F. Cibulčík, J. Vyletelka, G. Hajaš, P. Kučera (Bratislava, Martin, Žilina, Nitra): Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou multifokálnej motorickej neuropatie v SR 8. I. Martinka, P. Špalek, J. Benetin, F. Cibulčík, V. Hančinová, A. Hergottová (Bratislava): Diagnostika, liečba a prognóza CIDP analýza súboru 51 pacientov 9. Z. Ambler, J. Valeš (Plzeň): Miller Fisherův syndrom 10. E. Ehler, J. Vodička (Pardubice): Poruchy čichu a chuti u autonomních neuropatií 11. P. Špalek, V. Hančinová, G. Hajaš (Bratislava, Nitra): Gluténová polyneuropatia Prestávka FAMILIÁRNA AMYLOIDNÁ POLYNEUROPATIA Satelitné sympózium spoločnosti Pfizer predsedníctvo: P. Turčáni, P. Špalek 12. P. Turčáni (Bratislava): Familiárna amyloidná polyneuropatia epidemiologické a genetické aspekty (20 min.) 13. P. Špalek (Bratislava): Familiárna amyloidná polyneuropatia klinický obraz, diagnostika a aktuálne trendy v liečbe (20 min.) Obed

5 Kongresové centrum LUX INVITED LECTURES Predsedníctvo: Z. Ambler, M. Brozman 14. J. Böhm (Freiberg, Germany): High resolution sonography in the diagnosis of non-traumatic neuropathies of the radial nerve 15. J. B. M. Kuks (Groningen, Netherlands): Cramps in neuromuscular patients and other persons (20 min.) (20 min.) DIABETICKÁ NEUROPATIA STATE OF THE ART Satelitné sympózium spoločnosti Wörwag Pharma predsedníctvo: Z. Ambler, P. Turčáni, I. Tkáč 16. I. Tkáč (Košice): Diabetická polyneuropatia: Metabolické abnormality ako východiská pre pochopenie možností jej patogenetického ovplyvnenia 17. Z. Ambler (Plzeň): Diabetická polyneuropatia: Klasifikace, diagnostická kriteria, farmakoterapie 18. P. Turčáni (Bratislava): Patogenetická liečba diabetickej polyneuropatie Prestávka MYASTÉNIA GRAVIS 35. rokov slovenského Centra pre myasténiu gravis predsedníctvo: J. Kuks, J. Piťha, S. Voháňka, P. Špalek 19. J.B.M. Kuks (Groningen, Netherlands): Auto-antibodies in myasthenia gravis (20 min.) 20. J. Piťha, P. Špalek (Praha, Bratislava): Léčba myasthenia gravis historie, současnost a budoucnost 21. P. Špalek, I. Martinka, M. Sosková, K. Sitárová (Bratislava): Long-term trends in the epidemiology of myasthenia gravis in Slovak Republic ( ) VARIÁ I. Molekulárna genetika predsedníctvo: J. Chandoga, P. Seeman 22. P. Seeman, R. Mazanec, J. Haberlová, I. Sakmaryová, P. Laššuthová, D. Šafka Brožková, J. Sabová, J. Neupauerová, M. Krůtová, L. Baránková, E. Vyhnálková, V. Beneš III. (Praha): 15 let DNA diagnostiky dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth v České republice 23. P. Jungová, A. Partlová, S. Vrbová, E. Čmelová, J. Chandoga (Bratislava): Neurogenetické ochorenia: výzva pre genetiku, priestor na kauzalitu 24. H. Zelinková, D. Böhmer, K. Lexová-Kolejáková, R. Petrovič, I. Urminská, P. Špalek, J. Chandoga (Bratislava): Molekulárno-genetická diagnostika patológií spojených s mutáciami androgénového receptora 25. S. Mattošová, A. Hlavatá, P. Špalek, J. Chandoga (Bratislava): Pompeho choroba molekulárna podstata a diagnostický algoritmus

6 Kongresová sála A (paralelná sekcia) VARIÁ II Predsedníctvo: Z. Kadaňka, P. Kučera 26. Z. Kadaňka (Brno): EMG u radikulopatií (10 min) 27. E. Vlčková, I. Okáčová, R. Kopáčik, M. Hnojčíková, B. Mičánková-Adamová, J. Bednařík (Brno): Kvantitativní testovaní mechanické algické percepce pomocí kalibrovaných špendlíků pilotní studie 28. M. Grofik, M. Adámik, M. Turčanová-Koprušáková, J. Janík, E. Kurča (Martin): Elektrofyziologické vyšetrenie v diagnostike fekálnej inkontinencie 29. B. Mičánková-Adamová, S. Voháňka (Brno): EMG u pacientů s lumbální spinální stenózou dlouhodobý vývoj a prognostický význam 30. R. Kopáčik, B. Mičánková-Adamová, E. Vlčková, M. Hnojčíková (Brno): Postižení tenkých vláken u pacientů s lumbální spinální stenózou kvantitativní testování senzitivity a vyšetření IENFD z kožní biopsie: pilotní studie VARIÁ III Predsedníctvo: E. Ehler, G. Hajaš 31. L. Mrázová, P. Vondráček, J. Strenková, I. Pavlovská, P. Brabec, H. Ošlejšková a ostatní partneři projektu CARE-NMD (Brno): CARE-NMD a výsledky mezinárodního výzkumu týkajícího se péče o pacienty s DMD 32. J. Haberlová, M. Kynčl, M. Krůtová, P. Munzar, P. Seeman (Praha, Pardubice): Přínos vyšetření MRI svalů v diagnostice časných myopatií 7-letá dívka s laminopatií 33. O. Parmová, S. Voháňka, J. Strenková (Brno): Výskyt bolesti u myotonické dystrofie 34. Z. Kadaňka ml. (Brno): Neuralgie nervus pudendalis 35. P. Žurková, J. Skřičková (Brno): Evaluace plicních funkcí a respiračních svalů u pacientů s neuromuskulárním onemocněním PIATOK Kongresové centrum LUX NEUROMUSKULÁRNE KANÁLOPATIE Predsedníctvo: F. Cibulčík, S. Voháňka 36. S. Voháňka (Brno): Hereditární svalové kanálopatie (20 min.) 37. P. Špalek (Bratislava): Autoimunitné kanálopatie na nervosvalovom spojení (20 min.) 38. J. Piťha (Praha): Nízkodenzitní lipoproteinový receptor 4: nový autoantigen u dvojitě seronegativní myasthenia gravis 39. F. Cibulčík, P. Špalek, L. Fajkusová, A. Hergottová (Bratislava, Brno): Periodické paralýzy v klinickom materiáli Centra pre neuromuskulárne ochorenia Bratislava 40. J. Radvánszky, P. Špalek, Ľ. Kádaši (Bratislava): Myotonická dystrofia typu 2 na Slovensku čo naznačujú výsledky populačnej štúdie a molekulárnej diagnostiky?

7 41. D. Páclová, K. Stehlíková, S. Voháňka, K. Réblová, L. Fajkusová (Brno): Molekulární diagnostika kongenitální myotonie, výsledky analýzy genů CLCN1 a SCN4A 42. O. Parmová, S. Voháňka, L. Fajkusová, K. Stehlíková (Brno): Souběžný výskyt mutace v genu ZNF9 (MD2) a v genu chloridového kanálu (myotonia congenita) v jedné rodině Prestávka ADVANCES IN POMPE DISEASE Satelitné sympózium spoločnosti Genzyme Sanofi predsedníctvo: T. Mongini, P. Špalek, S. Voháňka 43. T. Mongini (Torino): An old disease in the spotlight: advances in Pompe disease 44. S. Voháňka, E. Ehler (Brno, Pardubice): Klinický obraz adultní formy Pompeho nemoci 45. P. Špalek, M. Sosková, I. Mečiarová, J. Chandoga (Bratislava): Late-onset Pompe disease: Pitfalls in diagnosis (30 min.) Prestávka VARIÁ IV. kazuistiky predsedníctvo: J. Bednařík, J. Vyletelka 46. E. Ehler, A. Kopal (Pardubice): Stiff person syndrom u nemocného s dystrofickou myotonií typu J. Piťha, E. Ehler (Praha, Pardubice): Paraneoplastický stiff person syndrom a myasthenia gravis 48. A. Hergottová, P. Špalek, M. Schnorrer (Bratislava): Myasténia gravis asociovaná s recidivujúcou dermatomyozitídou 49. I. Okáčová, M. Hnojčíková, B. Mičánková, Z. Adam, S. Skutilová, M. Keřkovský, J. Bednařík (Brno): POEMS syndrom kazuistika 50. P. Steyerová (Praha): Ultrasonografie periferních nervů, léze n.radialis v zobrazovacích metodách kazuistika 51. G. Hajaš (Nitra): Senzitívne neuronopatie ganglionopatie: literárny prehľad a kazuistika Ukončenie podujatia Obed

8 Odborný program podporili generálny partner hlavní partneri partneri NEURIS diagnostics systems

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT

PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT PROGRAM A SBORNÍK ABSTRAKT 60. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII 1. - 2. listopadu 2013 Afi Palace, Pardubice Záštitu nad akcí převzal: JUDr. Martin Netolický,

More information

Oddelenie patológie UNLP Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o.košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov.

Oddelenie patológie UNLP Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o.košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov. Oddelenie patológie UNLP Košice, Cytopathos, s.r.o. Bratislava, Cytolab, s.r.o.košice a Klinická patológia s.r.o. Prešov pod záštitou Slovenskej spoločnosti patológov a Slovenskej divízie IAP Slovenskej

More information

s medzinárodnou úèas ou zborník abstraktov 30.-31. októbra 2003 Martin

s medzinárodnou úèas ou zborník abstraktov 30.-31. októbra 2003 Martin Slovenská lekárska spoloènos Slovenská pneumologická a ftizeologická spoloènos Univerzita Komenského Jesseniova LF v Martine Martinská fakultná nemocnica Spolok lekárov v Martine Klinika tuberkulózy a

More information

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA

Myasténia gravis. Myasthenia gravis MINIMONOGRAFIA MINIMONOGRAFIA Myasténia gravis Myasthenia gravis Souhrn Myasténia gravis (MG) je ochorením nervovosvalového spojenia, ktoré sa prejavuje kolísavou svalovou slabosťou a abnormnou unaviteľnosťou pri telesnej

More information

THE FUTURE OF FIXATION

THE FUTURE OF FIXATION Ročník XVIII 2014 1 02_reklama Marko 01-2014 22.04.14 17:38 Page 1 THE FUTURE OF FIXATION IN LAPAROSCOPIC INGUINAL REPAIR New Innovation that matters ProGrip rip Laparoscopic aros pic Self-Fixating Mesh

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu

organizuje 19. medzinárodnú vedeckú konferenciu Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA pod záštitou REKTORKY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej,

More information

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií

Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012. Brno, 23. listopadu 2012. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Sborník příspěvků mezinárodní konference ATLETIKA 2012 Brno, 23. listopadu 2012 Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Záštitu nad konferencí převzali

More information

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16

Zoznam tém dizertačných prác v doktorandskom štúdiu na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy pre akademický rok 2015/16 - v študijnom odbore: 3.3.18 Medzinárodné podnikanie - v študijnom programe: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania - každá téma je vypísaná pre denné alebo externé štúdium doc. Ing. Jaroslav

More information

FORUM STATISTICUM SLOVACUM

FORUM STATISTICUM SLOVACUM 7/8 FORUM STATISTICUM SLOVACUM I S SN 3 3 6-7 4 8 7 9 7 7 3 3 6 7 4 Slovenská štatistická a demografická spoločnosť Miletičova 3, 84 67 Bratislava www.ssds.sk Naše najbližšie akcie: (pozri tiež www.ssds.sk,

More information

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH

XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA KATEDRA REGIONÁLNÍ EKONOMIE A SPRÁVY XVII. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O REGIONÁLNÍCH VĚDÁCH SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Hustopeče, 18. 20. června 2014 Brno 2014 MASARYK

More information

Mozart & Bratislava To

Mozart & Bratislava To Spravodaj c 164 Motto: Život zvíťazí nad smrťou, láska zdolá nenávisť, slovenský národ zvíťazí nad úkladmi nepriateľov. Pred nami katakomby a milióny mučeníkov, zástupy vyznávačov. My sa práce a boja nebojíme,

More information

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670

Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2012 Ročník 1 ISSN 1338-6670 Špeciálny pedagóg Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2012 Ročník 1 OBSAH Príhovor (Bibiána Hlebová)...3 Z histórie Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej

More information

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

More information

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU

VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, S.R.O., KUNOVICE SBORNÍK VYSOKÁ ŠKOLA JAKO FACILITÁTOR ROZVOJE SPOLEČNOSTI A REGIONU IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2008 25. leden, Kunovice, Česká republika Kolektiv autorů

More information

Nové trendy v marketingovej komunikácii

Nové trendy v marketingovej komunikácii Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nové trendy v marketingovej komunikácii doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. a PhDr. Dana Petranová, PhD. Zborník z medzinárodnej vedeckej

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

POCT v ambulancii všeobecného lekára

POCT v ambulancii všeobecného lekára POCT v ambulancii všeobecného lekára Labmed 2014 28. november 2014 Martin, SR MUDr. Dušan Lipták, všeobecný lekár pre dospelých CoaguChek -situácia v okolitých krajinách a svete?? INR: International normalised

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková

POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING. Ivana Bóriková POSUDZOVANIE AKTIVÍT DENNÉHO ŽIVOTA ASSESSMENT OF ACTIVITIES OF DAILY LIVING Ivana Bóriková Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave Department of

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Časopis vychádza ńtvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza ńtvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1

KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 291 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42, 2007, č. 4, s. 291 306. KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ PO LÉČBĚ NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ: SOUČASNÉ POZNATKY A SMĚRY VÝZKUMU 1 MAREK BLATNÝ 2 TOMÁŠ KEPÁK 3 IRENA VLČKOVÁ

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů

Klinická a funkční účinnost inhalačních kortikosteroidů Léčba inhalačními kortikosteroidy zlepšuje plicní funkce u dětí do dvou let věku s rizikovými faktory vzniku astmatu Alejandro Manuel Teper a Carlos Daniel Kofman Význam přehledu Referovat o posledních

More information