Datum: 9 januari 2013 Versie: 1.0 Status: Concept. Beveiligingsscan!! !

Size: px
Start display at page:

Download "Datum: 9 januari 2013 Versie: 1.0 Status: Concept. Beveiligingsscan!! !"

Transcription

1 Datum: 9 januari 2013 Versie: 1.0 Status: Concept Beveiligingsscan!! <organisatie>!

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond Inleiding Structuur rapportage Werkwijze en randvoorwaarden... 3 Hoofdstuk 2 Management Samenvatting... 5 Bijlagen... 8 A. Kwetsbaarhedenscan... 8 B. Technische bevindingen en oplossingen /8

3 Hoofdstuk!1!Achtergrond! 1.1!Inleiding! De IT infrastructuur van <organisatie> nagelopen middels een beveiligingsscan. Doelstelling van deze beveiligingsscan is het vaststellen van de effectiviteit van de beveiliging van het netwerk en de hieraan gekoppelde systemen van <organisatie>. Onderzocht werd of er zwakheden in de beveiliging zijn waardoor het mogelijk is om toegang te krijgen tot het netwerk, de aangesloten systemen en/of gegevens. De resultaten van deze beveiligingsscan zijn in dit rapport weergegeven. 1.2!Structuur!rapportage! In de rapportage komen achtereenvolgens aan de orde: Werkwijze en randvoorwaarden; Management samenvatting, met daarin onze conclusie, belangrijkste bevindingen en acties; Bijlagen: onze gedetailleerde, technische informatie van de uitgevoerde scan. 1.3!Werkwijze!en!randvoorwaarden! Doel van deze kwetsbaarhedenscan is om na te gaan of de geselecteerde onderdelen qua beveiliging op voldoende niveau zijn om de, door <organisatie>, gewenste dienstverlening aan haar eigen organisatie en haar klanten op verantwoorde wijze te kunnen aanbieden.! De volgende scan is uitgevoerd: Toegang zonder inloggegevens vanaf internet Dit scenario toont aan welke systemen vanaf Internet te benaderen zijn en of er kwetsbaarheden zijn die het mogelijk maken toegang te verkrijgen zonder gebruikmaking van vooraf verstrekte inloggegevens.! De omvang van de securitytest is beperkt tot: de systemen die vanaf het internet toegankelijk zijn via de IP-adressen <vb iprange> t/m <vb iprange>. de webservers die toegangkelijk zijn via de URL s: /8

4 De scan is uitgevoerd in de periode <datum>. Deze rapportage kan zonder voorafgaande toestemming van KoutersVanderMeer niet aan derden (buiten <organisatie> en SRA) worden verstrekt.! 4/8

5 Hoofdstuk!2!Management!Samenvatting! De systemen van uw organisatie zijn vanaf Internet gescand op mogelijke kwetsbaarheden. Verdeeld over de twee actieve systemen zijn hierbij vijf kwetsbaarheden aangetroffen met een gemiddeld risico die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens en systemen. De overige bevindingen betreffen informatieve meldingen of kwetsbaarheden met een zeer beperkt risico. Het beveiligingsniveau van uw omgeving zoals bereikbaar vanaf Internet is door ons beoordeeld als redelijk. De voornaamste oorzaken van de aangetroffen kwetsbaarheden zijn: niveau van beveiligde netwerkverbindingen niet sterk. inloggegevens bij het versturen van zijn afluisterbaar. Figuur 1: Overzicht risico s externe systemen 5/8

6 Figuur 2: Overzicht impact externe systemen De noemenswaardige bevindingen zijn hieronder weergegeven met bijbehorende acties en actiehouder: Niveau van beveiligde netwerkverbindingen niet sterk Bevinding: Voor het beveiligen van netwerkverbindingen naar o.a. webservers wordt de techniek Secure Socket Layer (SSL) gebruikt. Deze techniek maakt gebruik van encryptiesleutels die verschillende lengtes kunnen hebben. Een langere sleutel is sterker. Het systeem <ipadres> (www.<organisatie>.nl en webmail.<organisatie>.nl) staat het gebruik van niet-sterke encryptiesleutels toe dat afluisteren en manipulatie van gegevens mogelijk maakt. Daarnaast maakt dit systeem onder andere gebruik van SSL versie 2. Deze versie staat bekend als onveilig. Actie: o Configureer SSL zodat uitsluitend het gebruik van sterke encryptiesleutels mogelijk is. o Schakel SSL versie 2 uit.!! Actiehouder: <IT Beheerder> 6/8

7 Inloggegevens bij het versturen van zijn afluisterbaar! Bevinding: Het systeem <ipadres> biedt de mogelijkheid aan gebruikers om te versturen mits er eerst wordt ingelogd. Het inloggen kan echter worden gedaan zonder dat de inloggegevens zijn beveiligd tegen afluisteren. Hiermee kan, door onbevoegden, ongewenst worden inlogd op één of meerdere systemen. Actie: o Heroverweeg de noodzaak van deze functionaliteit. Indien niet nodig: schakel deze functionaliteit uit. o Configureer de service zodat inloggen uitsluitend op een goed beveiligde methode kan. Actiehouder: <organisatie> Voor onze gedetailleerde bevindingen en bijbehorende acties verwijzen wij naar de bijlage. Daarin is als extra achtergrondinformatie de gedetailleerde technische rapportage van de kwetsbaarhedenscan opgenomen. Tot het geven van een persoonlijke toelichting zijn wij gaarne bereid.! 7/8

8 Bijlagen! A.!Kwetsbaarhedenscan! De externe scans zijn uitgevoerd vanaf een scansysteem van Insite Security dat zich bevindt in het Datahotel Groningen gevestigd op Zernikelaan 16, 9747 AA te Groningen. Deze scan heeft betrekking op de volgende systemen en websites: Systemen in de IP-reeks <ipadres> http(s)://www.<organisatie>.nl http(s)://webmail.<organisatie>.nl B.!Technische!bevindingen!en!oplossingen De gedetailleerde technische samenvattingen, bevindingen en oplossingen zijn opgenomen als externe bijlage: <organisatie>_extern.pdf 8/8

9 Datum: Test: Voorbeeldorganisatie Samenvatting Aantal actieve systemen 2 Aantal actieve poorten 14 Aantal beveiligingslekken 0 Aantal beveiligingswaarschuwingen 5 Aantal informatieve opmerkingen 30 Overzicht risico's Toelichting Hoog Gemiddeld Laag Een kwetsbaarheid die valt binnen de volgende categorieën: Volledige lees/schrijftoegang tot gevoelige informatie; Mogelijkheid tot het op afstand uitvoeren van commando's; Trojans en virussen; Ontsluiting van zeer gevoelige informatie (zoals wachtwoorden). Een kwetsbaarheid die geen hoog risico vormt en valt binnen de volgende categorieën: Beperkte toegang tot gevoelige informatie; Verkenning en/of misbruik van mapstructuren; Ontdekking van beveiligingmechanismen (zoals firewall rules of authenticatiemogelijkheden); 'Denial of Service' aanvallen (verstoringen van beschikbaarheid); Ongeautoriseerd gebruikt van diensten (bijvoorbeeld een SMTP relay). Een kwetsbaarheid die geen hoog of gemiddeld risico vormt en meestal valt binnen de volgende categorieën: Gevoelige informatie over de configuratie van een systeem; Informatieve tests.

10 Overzicht Impact Toelichting De impact wordt weergegeven voor bevindingen waarvan een classificatie binnen het CVSS model bekend is. Vertrouwelijkheid Integriteit Beschikbaarheid Informatie zoals wachtwoorden, persoonlijke gegevens, etc. is (gedeeltelijk) zichtbaar voor onbevoegden. Informatie kan worden gewijzigd of verwijderd. De juistheid of herkomst van informatie is niet 100% te garanderen. Toegang tot informatie kan worden verstoord. De werking van systemen kan worden verstoord. Kwetsbaarheden met Gemiddeld Risico Kwetsbaarheid Aantal 14652: SMTP Service Cleartext Login Permitted : Deprecated SSL Protocol Usage : SSL Suites Weak Ciphers : SSL Medium Strength Cipher Suites Supported 1 Meest kwetsbare systemen Systeem Aantal kwetsbaarheden Samenvatting systemen Systeem Bevinding Gemiddeld Risico [score: 4] Gemiddeld Risico [score: 4]

11 Samenvatting voor systeem Categorie Poort/Dienst Bevinding Mail servers 25 Gemiddeld Risico aangetroffen [score: 4] Mail servers 587 Gemiddeld Risico aangetroffen [score: 4] Verkenning en Analyse 0 Laag Risico aangetroffen [score: 1] RPC services 111 Laag Risico aangetroffen [score: 1] DNS servers 53 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Netwerkdiensten 123 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Web servers 80 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Web servers 443 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Encryptie en Authenticatie 993 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Encryptie en Authenticatie 995 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Verkenning en Analyse 25 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Verkenning en Analyse 587 Laag Risico aangetroffen [score: 1] SSH servers 22 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Mail servers 143 Laag Risico aangetroffen [score: 1] Verkenning en Analyse 53 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 21 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 80 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 443 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 143 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 993 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 110 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 995 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 25 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 22 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 587 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 111 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Verkenning en Analyse 0 Laag Risico aangetroffen [score: 0] Beveiligingsproblemen en oplossingen voor Type Poort Probleem en oplossing Gemiddeld Risico SMTP Service Cleartext Login Permitted The remote host is running an SMTP server that advertises that it allows cleartext logins over unencrypted connections. The SMTP server advertises the following SASL methods over an unencrypted channel: All supported methods: LOGIN, PLAIN Cleartext methods: LOGIN, PLAIN Configure the service to support less secure authentication mechanisms only over an encrypted channel. The SMTP server advertises the following SASL methods over an unencrypted chan nel: All supported methods: LOGIN, PLAIN Cleartext methods: LOGIN, PLAIN Gemiddeld Risico SMTP Service Cleartext Login Permitted The remote host is running an SMTP server that advertises that it allows cleartext logins over unencrypted connections. The SMTP server advertises the following SASL methods over an unencrypted channel: All supported methods: LOGIN, PLAIN Cleartext methods: LOGIN, PLAIN Configure the service to support less secure authentication mechanisms only over an encrypted channel. The SMTP server advertises the following SASL methods over an unencrypted chan nel: All supported methods: LOGIN, PLAIN Cleartext methods: LOGIN, PLAIN

12 Laag Risico ICMP Timestamp Request The remote host answers to an ICMP timestamp request. This allows an attacker to know the time and date on your host. Filter out the ICMP timestamp requests (type 13) and replies (type 14). * HP-UX Disable ICMP timestamp responses on HP/UX Execute the following command: ndd -set /dev/ip ip_respond_to_timestamp_broadcast 0 The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Cisco IOS Disable ICMP timestamp responses on Cisco IOS Use ACLs to block ICMP types 13 and 14. For example: deny icmp any any 13 deny icmp any any 14 Note that it is generally preferable to use ACLs that block everything by default and then selectively allow certain types of traffic in. For example, block everything and then only allow ICMP unreachable, ICMP echo reply, ICMP time exceeded, and ICMP source quench: permit icmp any any unreachable permit icmp any any echo-reply permit icmp any any time-exceeded permit icmp any any source-quench The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * SGI Irix Disable ICMP timestamp responses on SGI Irix IRIX does not offer a way to disable ICMP timestamp responses. Therefore, you should block ICMP on the affected host using ipfilterd, and/or block it at any external firewalls. The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Linux Disable ICMP timestamp responses on Linux Linux offers neither a sysctl nor a /proc/sys/net/ipv4 interface to disable ICMP timestamp responses. Therefore, you should block ICMP on the affected host using iptables, and/or block it at the firewall. For example: ipchains -A input -p icmp --icmp-type timestamp-request -j DROP ipchains -A output -p icmp --icmp-type timestamp-reply -j DROP The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Microsoft Windows NT, Microsoft Windows NT Workstation, Microsoft Windows NT Server, Microsoft Windows NT Advanced Server, Microsoft Windows NT Server, Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server, Terminal Server Edition Disable ICMP timestamp responses on Windows NT 4 Windows NT 4 does not provide a way to block ICMP packets. Therefore, you should block them at the firewall. The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * OpenBSD Disable ICMP timestamp responses on OpenBSD Set the "net.inet.icmp.tstamprepl" sysctl variable to 0. sysctl -w net.inet.icmp.tstamprepl=0 The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Cisco PIX Disable ICMP timestamp responses on Cisco PIX A properly configured PIX firewall should never respond to ICMP packets on its external interface. In PIX Software versions 4.1(6) until 5.2.1, ICMP traffic to the PIX's internal interface is permitted; the PIX cannot be configured to NOT respond. Beginning in PIX Software version 5.2.1, ICMP is still permitted on the internal interface by default, but ICMP responses from its internal interfaces can be disabled with the icmp command, as follows, where is the name of the internal interface: icmp deny any 13

13 icmp deny any 14 Don't forget to save the configuration when you are finished. See Cisco's support document Handling ICMP Pings with the PIX Firewall for more information. The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Sun Solaris Disable ICMP timestamp responses on Solaris Execute the following commands: /usr/sbin/ndd -set /dev/ip ip_respond_to_timestamp 0 /usr/sbin/ndd -set /dev/ip ip_respond_to_timestamp_broadcast 0 The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server Disable ICMP timestamp responses on Windows 2000 Use the IPSec filter feature to define an apply an IP filter list that blocks ICMP types 13 and 14. Note that the standard TCP/IP blocking capability under the "Networking and Dialup Connections" control panel is NOT capable of blocking ICMP (only TCP and UDP). The IPSec filter features, while they may seem strictly related to the IPSec standards, will allow you to selectively block these ICMP packets. See for more information. The easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). * Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Disable ICMP timestamp responses on Windows XP/2K3 ICMP timestamp responses can be disabled by deselecting the "allow incoming timestamp request" option in the ICMP configuration panel of Windows Firewall. Go to the Network Connections control panel. Right click on the network adapter and select "properties", or select the internet adapter and Select File->Properties. Select the "Advanced" tab. In the Windows Firewall box, select "Settings". Select the "General" tab. Enable the firewall by selecting the "on (recommended)" option. Select the "Advanced" tab. In the ICMP box, select "Settings". Deselect (uncheck) the "Allow incoming timestamp request" option. Select "OK" to exit the ICMP Settings dialog and save the settings. Select "OK" to exit the Windows Firewall dialog and save the settings. Select "OK" to exit the internet adapter dialog. For more information, see: * Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home, Basic Edition, Microsoft Windows Vista Home, Basic N Edition, Microsoft Windows Vista Home, Premium Edition, Microsoft Windows Vista Ultimate Edition, Microsoft Windows Vista Enterprise Edition, Microsoft Windows Vista Business Edition, Microsoft Windows Vista Business N Edition, Microsoft Windows Vista Starter Edition, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2008 HPC Edition, Microsoft Windows Server 2008 Web Edition, Microsoft Windows Server 2008 Storage Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2008, Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Disable ICMP timestamp responses on Windows Vista/2008 ICMP timestamp responses can be disabled via the netsh command line utility. Go to the Windows Control Panel. Select "Windows Firewall". In the Windows Firewall box, select "Change Settings". Enable the firewall by selecting the "on (recommended)" option. Open a Command Prompt.

14 Enter "netsh firewall set icmpsetting 13 disable" For more information, see: Disable ICMP timestamp responses Disable ICMP timestamp replies for the device. If the device does not support this level of configuration, the easiest and most effective solution is to configure your firewall to block incoming and outgoing ICMP packets with ICMP types 13 (timestamp request) and 14 (timestamp response). Laag Risico RPC Portmapper The RPC portmapper (portmap(8)) is a server that converts RPC program numbers into TCP/IP (or UDP/IP) protocol port numbers. If RPC services are not used on this machine, close this service. Otherwise filter traffic to this port to allow access only from trusted machines. Laag Risico rpcinfo -p Information Disclosure This test calls the DUMP RPC on the port mapper, to obtain the list of all registered programs. This is what we found: RPC program # version 4 'portmapper' (portmap sunrpc rpcbind) is running on this port RPC program # version 3 'portmapper' (portmap sunrpc rpcbind) is running on this port RPC program # version 2 'portmapper' (portmap sunrpc rpcbind) is running on this port RPC program # version 4 'portmapper' (portmap sunrpc rpcbind) is running on this port RPC program # version 3 'portmapper' (portmap sunrpc rpcbind) is running on this por t RPC program # version 2 'portmapper' (portmap sunrpc rpcbind) is running on this por t Laag Risico NTP Variables Reading It is possible to determine a lot of information about the remote host by querying the NTP variables - these include OS descriptor, and time settings. Theoretically one could work out the NTP peer relationships and track back network settings from this. Set NTP to restrict default access to ignore all info packets: restrict default ignore Laag Risico IMAP Service STARTTLS Command Support The remote IMAP service supports the use of the 'STARTTLS' command to switch from a plaintext to an encrypted communications channel.

15 Laag Risico SSH Server Backported Security Patches Security patches may have been 'back ported' to the remote SSH server without changing its version number. Bannerbased checks have been disabled to avoid false positives. Laag Risico Digit Services Detection This test is a complement of Service Detection. It tries to identifies services that return 3 ASCII digits codes (like FTP, SMTP, NNTP etc). Laag Risico SMTP Authentication Methods The remote SMTP server advertises that it supports authentication. The following authentication methods are advertised by the SMTP server without encryption: * LOGIN * PLAIN Review the list of methods and whether they're available over an encrypted channel. The following authentication methods are advertised by the SMTP server without encryption: * LOGIN * PLAIN Laag Risico Directory Scanner We found some common directories on the web server: The following directories were discovered: /cgi-bin, /error The following directories require authentication: /phpmyadmin Check if those directories contain any sensitive information, if they do, prevent unauthorized access to them. The following directories were discovered: /cgi-bin, /error The following directories require authentication: /phpmyadmin Laag Risico HTTP Packet Inspection This test gives some information about the remote HTTP protocol - the version used, whether HTTP Keep-Alive and HTTP pipelining are enabled, etc. Protocol version: HTTP/1.1 SSL: yes Pipelining: yes Keep-Alive: yes Options allowed: (Not implemented) Headers: Date: Wed, 28 Nov :20:00 GMT Server: Apache/2

16 Content-Length: 398 Keep-Alive: timeout=1, max=100 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html charset=iso Protocol version: HTTP/1.1 SSL: yes Pipelining: yes Keep-Alive: yes Options allowed: (Not implemented) Headers: Date: Wed, 28 Nov :20:00 GMT Server: Apache/2 Content-Length: 398 Keep-Alive: timeout=1, max=100 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html charset=iso Laag Risico SSL Verification Test This test connects to a SSL server, and checks its certificate and the available (shared) SSLv2 ciphers. Weak (export version) ciphers are reported as problematic. Here is the SSLv3 server certificate: Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: (0x3a712) Signature Algorithm: sha1withrsaencryption Issuer: C=US, O=GeoTrust Inc., OU=Domain Validated SSL, CN=GeoTrust DV SSL CA Validity Not Before: Feb 16 08:02: GMT Not After : Feb 17 23:46: GMT Subject: serialnumber=-pptmglpf90xgjtwq8ysthgjwmen7fa3, C=NL, O=www.eindelijkglasvezel.nl, OU=GT , OU=See (c)12, OU=Domain Control Validated - QuickSSL(R), CN=www.eindelijkglasvezel.nl Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption RSA Public Key: (2048 bit) Modulus (2048 bit): 00:a3:56:eb:39:60:ac:e7:04:66:5f:d9:0c:44:2d: af:58:8b:94:4e:fc:ae:4c:1d:21:6f:f4:2a:fe:a7: 15:16:08:07:d0:5b:b1:9d:ae:47:56:9e:3d:69:64: d5:8a:0c:e4:a1:a8:c6:87:bf:ae:62:8d:d6:74:99: 4b:85:59:de:10:12:47:b4:17:0b:95:b8:d6:24:b6: d2:8f:1d:72:3d:8c:c3:c4:b7:26:b6:90:4e:ec:b8: c3:43:59:ef:5a:0e:51:c1:1c:7f:11:1f:42:d1:3c: 59:d7:67:41:61:c9:6d:8a:29:a0:79:c4:ca:ca:df: 49:dc:66:78:5f:99:64:ad:03:a5:c5:eb:18:20:3b: 8a:53:bb:e7:ea:b5:39:db:16:43:ac:84:00:75:8b: 10:3b:6a:59:a6:34:b7:fa:4f:ca:9b:ea:a8:d9:f8: 8b:8e:09:cc:fe:28:3f:28:09:70:96:fa:43:a2:fc: 93:3e:f2:01:19:1e:f3:36:54:ca:0a:8a:10:fa:ee: e9:d9:e4:46:eb:19:9e:9b:af:96:e9:6e:8e:af:da: 52:56:d1:9a:70:01:fa:2a:84:fd:74:d1:4f:0a:d2: d6:b6:cf:61:a8:05:a8:33:a3:bb:90:31:11:63:39: e7:ba:97:f6:5e:c9:c7:94:cd:d7:57:fc:3b:75:08: 14:9b Exponent: (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Authority Key Identifier: keyid:8c:f4:d9:93:0a:47:bc:00:a0:4a:ce:4b:75:6e:a0:b6:b0:b2:7e:fc X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication X509v3 Subject Alternative Name:

17 DNS:www.eindelijkglasvezel.nl, DNS:eindelijkglasvezel.nl X509v3 CRL Distribution Points: URI:http://gtssldv-crl.geotrust.com/crls/gtssldv.crl X509v3 Subject Key Identifier: 12:47:D3:3C:AC:06:0C:C8:AF:A3:7D:CD:9D:87:6B:F8:C3:0A:35:D8 X509v3 Basic Constraints: critical CA:FALSE Authority Information Access: CA Issuers - URI:http://gtssldv-aia.geotrust.com/gtssldv.crt Signature Algorithm: sha1withrsaencryption 9e:0d:75:1a:b9:5f:e2:93:de:4f:e3:0d:2c:90:d4:5e:01:bf: 46:43:48:07:8b:8a:22:ce:66:d9:20:90:ca:ce:b6:71:c9:2b: 8e:e4:9e:39:02:67:80:74:25:8a:85:27:82:a4:2f:64:a4:c1: b6:f5:65:cd:9a:c0:76:5b:6a:3f:38:7c:9f:88:c3:3f:5b:50: 62:a4:c3:d7:9c:7b:f6:97:a8:df:13:c2:fc:07:83:81:5c:b4: 49:bc:f6:c8:d7:ab:46:e8:85:05:21:e9:c6:16:1a:6e:d7:90: da:37:81:f7:1c:94:45:49:95:c6:15:2e:ae:61:68:0e:85:73: 26:66:0d:02:ac:15:68:74:a8:4b:78:ff:27:59:07:45:bb:50: cc:59:b3:b4:0f:7f:62:46:6c:38:a7:6c:d4:9b:06:65:57:25: ba:66:d9:33:30:11:b7:10:ff:92:e1:13:26:ff:13:a9:99:b9: 6d:07:13:13:01:5c:b2:1b:70:56:8d:66:31:07:51:b0:96:a6: 9e:4b:da:03:c5:49:60:fb:b1:f6:05:16:c6:26:58:1a:be:15: 0f:ab:63:04:58:77:38:b6:1d:d2:4a:e5:97:e7:63:08:36:6b: ef:b1:ba:6f:eb:1f:b8:a4:35:49:dc:15:6a:2f:31:9a:49:55: 7a:d2:c4:f5 This TLSv1 server does not accept SSLv2 connections. This TLSv1 server also accepts SSLv3 connections. Usage of weak ciphers should be avoided. Here is the SSLv3 server certificate: Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: (0x3a712) Signature Algorithm: sha1withrsaencryption Issuer: C=US, O=GeoTrust Inc., OU=Domain Validated SSL, CN=GeoTrust DV SSL CA Validity Not Before: Feb 16 08:02: GMT Not After : Feb 17 23:46: GMT Subject: serialnumber=-pptmglpf90xgjtwq8ysthgjwmen7fa3, C=NL, O=www.eindelijkglasv ezel.nl, OU=GT , OU=See (c)12, OU=Domain Control Val idated - QuickSSL(R), CN=www.eindelijkglasvezel.nl Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaencryption RSA Public Key: (2048 bit) Modulus (2048 bit): 00:a3:56:eb:39:60:ac:e7:04:66:5f:d9:0c:44:2d: af:58:8b:94:4e:fc:ae:4c:1d:21:6f:f4:2a:fe:a7: 15:16:08:07:d0:5b:b1:9d:ae:47:56:9e:3d:69:64: d5:8a:0c:e4:a1:a8:c6:87:bf:ae:62:8d:d6:74:99: 4b:85:59:de:10:12:47:b4:17:0b:95:b8:d6:24:b6: d2:8f:1d:72:3d:8c:c3:c4:b7:26:b6:90:4e:ec:b8: c3:43:59:ef:5a:0e:51:c1:1c:7f:11:1f:42:d1:3c: 59:d7:67:41:61:c9:6d:8a:29:a0:79:c4:ca:ca:df: 49:dc:66:78:5f:99:64:ad:03:a5:c5:eb:18:20:3b: 8a:53:bb:e7:ea:b5:39:db:16:43:ac:84:00:75:8b: 10:3b:6a:59:a6:34:b7:fa:4f:ca:9b:ea:a8:d9:f8: 8b:8e:09:cc:fe:28:3f:28:09:70:96:fa:43:a2:fc: 93:3e:f2:01:19:1e:f3:36:54:ca:0a:8a:10:fa:ee: e9:d9:e4:46:eb:19:9e:9b:af:96:e9:6e:8e:af:da: 52:56:d1:9a:70:01:fa:2a:84:fd:74:d1:4f:0a:d2: d6:b6:cf:61:a8:05:a8:33:a3:bb:90:31:11:63:39: e7:ba:97:f6:5e:c9:c7:94:cd:d7:57:fc:3b:75:08: 14:9b Exponent: (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Authority Key Identifier: keyid:8c:f4:d9:93:0a:47:bc:00:a0:4a:ce:4b:75:6e:a0:b6:b0:b2:7e:fc X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication, TLS Web Client Authentication X509v3 Subject Alternative Name: DNS:www.eindelijkglasvezel.nl, DNS:eindelijkglasvezel.nl X509v3 CRL Distribution Points: URI:http://gtssldv-crl.geotrust.com/crls/gtssldv.crl X509v3 Subject Key Identifier: 12:47:D3:3C:AC:06:0C:C8:AF:A3:7D:CD:9D:87:6B:F8:C3:0A:35:D8 X509v3 Basic Constraints: critical CA:FALSE

18 Authority Information Access: CA Issuers - URI:http://gtssldv-aia.geotrust.com/gtssldv.crt Signature Algorithm: sha1withrsaencryption 9e:0d:75:1a:b9:5f:e2:93:de:4f:e3:0d:2c:90:d4:5e:01:bf: 46:43:48:07:8b:8a:22:ce:66:d9:20:90:ca:ce:b6:71:c9:2b: 8e:e4:9e:39:02:67:80:74:25:8a:85:27:82:a4:2f:64:a4:c1: b6:f5:65:cd:9a:c0:76:5b:6a:3f:38:7c:9f:88:c3:3f:5b:50: 62:a4:c3:d7:9c:7b:f6:97:a8:df:13:c2:fc:07:83:81:5c:b4: 49:bc:f6:c8:d7:ab:46:e8:85:05:21:e9:c6:16:1a:6e:d7:90: da:37:81:f7:1c:94:45:49:95:c6:15:2e:ae:61:68:0e:85:73: 26:66:0d:02:ac:15:68:74:a8:4b:78:ff:27:59:07:45:bb:50: cc:59:b3:b4:0f:7f:62:46:6c:38:a7:6c:d4:9b:06:65:57:25: ba:66:d9:33:30:11:b7:10:ff:92:e1:13:26:ff:13:a9:99:b9: 6d:07:13:13:01:5c:b2:1b:70:56:8d:66:31:07:51:b0:96:a6: 9e:4b:da:03:c5:49:60:fb:b1:f6:05:16:c6:26:58:1a:be:15: 0f:ab:63:04:58:77:38:b6:1d:d2:4a:e5:97:e7:63:08:36:6b: ef:b1:ba:6f:eb:1f:b8:a4:35:49:dc:15:6a:2f:31:9a:49:55: 7a:d2:c4:f5 This TLSv1 server does not accept SSLv2 connections. This TLSv1 server also accepts SSLv3 connections. Laag Risico Supported SSL Ciphers Suites This test detects which SSL ciphers are supported by remote service for encrypting communications. Here is the list of SSL ciphers supported by the remote server: - High Strength Ciphers (>= 112-bit key) * SSLv3 - RC4-MD5 Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=MD5 * SSLv3 - RC4-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - DHE-RSA-AES128-SHA Kx=DH Au=RSA Enc=AES(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - DHE-RSA-AES256-SHA Kx=DH Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=DH Au=RSA Enc=Camellia(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=DH Au=RSA Enc=Camellia(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - AES128-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=AES(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - AES256-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=RSA Au=RSA Enc=Camellia(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=RSA Au=RSA Enc=Camellia(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - RC4-MD5 Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=MD5 * TLSv1 - RC4-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=SHA1 The fields above are: * {OpenSSL ciphername} * Kx={key exchange} * Au={authentication} * Enc={symmetric encryption method} * Mac={message authentication code} * {export flag} Here is the list of SSL ciphers supported by the remote server: - High Strength Ciphers (>= 112-bit key) * SSLv3 - RC4-MD5 Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=MD5 * SSLv3 - RC4-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - DHE-RSA-AES128-SHA Kx=DH Au=RSA Enc=AES(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - DHE-RSA-AES256-SHA Kx=DH Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=DH Au=RSA Enc=Camellia(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=DH Au=RSA Enc=Camellia(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - AES128-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=AES(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - AES256-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=AES(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=RSA Au=RSA Enc=Camellia(128) Mac=SHA1 * TLSv1 - n/a Kx=RSA Au=RSA Enc=Camellia(256) Mac=SHA1 * TLSv1 - RC4-MD5 Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=MD5 * TLSv1 - RC4-SHA Kx=RSA Au=RSA Enc=RC4(128) Mac=SHA1 The fields above are: * {OpenSSL ciphername} * Kx={key exchange}

quick documentation Die Parameter der Installation sind in diesem Artikel zu finden:

quick documentation Die Parameter der Installation sind in diesem Artikel zu finden: quick documentation TO: FROM: SUBJECT: ARND.SPIERING@AS-INFORMATIK.NET ASTARO FIREWALL SCAN MIT NESSUS AUS BACKTRACK 5 R1 DATE: 24.11.2011 Inhalt Dieses Dokument beschreibt einen Nessus Scan einer Astaro

More information

Load Balancing Router. User s Guide

Load Balancing Router. User s Guide Load Balancing Router User s Guide TABLE OF CONTENTS 1: INTRODUCTION... 1 Internet Features... 1 Other Features... 3 Package Contents... 4 Physical Details... 4 2: BASIC SETUP... 8 Overview... 8 Procedure...

More information

Table of Contents. Table of Contents i Packing List iii Main Components 1. Front View 1 Rear View 2. WebMux Overview 3

Table of Contents. Table of Contents i Packing List iii Main Components 1. Front View 1 Rear View 2. WebMux Overview 3 Table of Contents Table of Contents i Packing List iii Main Components 1 Front View 1 Rear View 2 WebMux Overview 3 Key Features 3 The WebMux Family 5 Network Overview 7 Sample Configurations 9 Single

More information

Smart Card Installation and Configuration Guide

Smart Card Installation and Configuration Guide Version 3.0 October 2014 Smart Card Installation and Configuration Guide (CAC/PIV/.Net/Access Client & Rijkspas) Xerox WorkCentre 3655 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Multifunction

More information

The 60 Minute Network Security Guide (First Steps Towards a Secure Network Environment)

The 60 Minute Network Security Guide (First Steps Towards a Secure Network Environment) I33-011R-2006 The 60 Minute Network Security Guide (First Steps Towards a Secure Network Environment) Systems and Network Attack Center (SNAC) Updated: May 15, 2006 Version 2.1 National Security Agency

More information

Version 1.2 September 23, 2013. Secure Installation and Operation of Your ColorQube 8700 / 8900 Xerox ConnectKey Controller

Version 1.2 September 23, 2013. Secure Installation and Operation of Your ColorQube 8700 / 8900 Xerox ConnectKey Controller Version 1.2 September 23, 2013 Secure Installation and Operation of Your ColorQube 8700 / 8900 Xerox ConnectKey Controller Secure Installation and Operation of Your ColorQube 8700 / 8900 Xerox ConnectKey

More information

ISDNLink INET-800 ISDN Router User s Guide

ISDNLink INET-800 ISDN Router User s Guide ISDNLink INET-800 ISDN Router User s Guide FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful

More information

Administration Manual. Web Security Manager 4.2

Administration Manual. Web Security Manager 4.2 Administration Manual Web Security Manager 4.2 www.alertlogic.com wsmsupport@alertlogic.com February, 2014 Alert Logic, the Alert Logic logo, the Alert Logic logotype and Web Security Manager are trademarks

More information

Barracuda Load Balancer Administrator s Guide

Barracuda Load Balancer Administrator s Guide Barracuda Load Balancer Administrator s Guide Version 2.3 Barracuda Networks Inc. 3175 S. Winchester Blvd. Campbell, CA 95008 http://www.barracuda.com Copyright Notice Copyright 2004-2008, Barracuda Networks

More information

Parallels Plesk Panel

Parallels Plesk Panel Parallels Plesk Panel Contents Introduction 3 Tune Panel to Meet PCI DSS 5 Linux-based Servers... 6 Microsoft Windows-based Servers... 10 Tune Business Manager to Meet PCI DSS 13 Remove Unprotected Sensitive

More information

F-Secure Policy Manager. Administrator's Guide

F-Secure Policy Manager. Administrator's Guide F-Secure Policy Manager Administrator's Guide F-Secure Policy Manager TOC 2 Contents Chapter 1: Introduction...8 1.1 System requirements...9 1.1.1 Policy Manager Server...9 1.1.2 Policy Manager Console...10

More information

BEST PRACTICES FOR SCSP POCS. Best Practices for Critical System Protection Proof of Concepts. Version 1.0

BEST PRACTICES FOR SCSP POCS. Best Practices for Critical System Protection Proof of Concepts. Version 1.0 BEST PRACTICES FOR SCSP POCS Best Practices for Critical System Protection Proof of Concepts Version 1.0 1 1. UNDERSTANDING SERVER RISK... 4 1.1. HOW TO PROTECT YOURSELF: DEVELOPING SERVER HARDENING CONFIGURATIONS...

More information

Appliance Administration Manual. v6.21

Appliance Administration Manual. v6.21 Appliance Administration Manual v6.21 This document covers all required administration information for Loadbalancer.org appliances Copyright 2014 Loadbalancer.org, Inc. Table of Contents Section A Introduction...7

More information

Appliance Administration v6.1

Appliance Administration v6.1 CLUSTERSCALE - CLUSTERLOAD Appliance Administration v6.1 This document covers all the required administration information for the ClusterLoad appliances. Please pay careful attention to the section on

More information

Network Security ISOC NTW 2000 NTW 2000. 2000, Cisco Systems, Inc.

Network Security ISOC NTW 2000 NTW 2000. 2000, Cisco Systems, Inc. Network Security ISOC 1 Introduction 2 Network Security Components 3 ISP Example Internet... Foreign Site ISP Service Plane Customer Site T1 WWW DNS1 Pub 2 DNS2 TFTP Pub1 ISP Management Plane... 4 Enterprise

More information

Kerio Control. Administrator s Guide. Kerio Technologies

Kerio Control. Administrator s Guide. Kerio Technologies Kerio Control Administrator s Guide Kerio Technologies 2015 Kerio Technologies s.r.o. Contents Installing Kerio Control....................................................... 17 Product editions.........................................................

More information

http://www.trendmicro.com/download

http://www.trendmicro.com/download Trend Micro Incorporated reserves the right to make changes to this document and to the products described herein without notice. Before installing and using the software, please review the readme files,

More information

Appliance Administration Manual. v7.2

Appliance Administration Manual. v7.2 Appliance Administration Manual v7.2 This document covers all required administration information for Loadbalancer.org appliances Copyright 2002-2011 Loadbalancer.org, Inc. 1 Table of Contents Section

More information

RemotelyAnywhere User Guide

RemotelyAnywhere User Guide RemotelyAnywhere User Guide Contents About RemotelyAnywhere...6 RemotelyAnywhere System Requirements...6 Installing RemotelyAnywhere...7 RemotelyAnywhere Default Installation...7 RemotelyAnywhere Custom

More information

LoadMaster Deployment Guide

LoadMaster Deployment Guide LoadMaster Deployment Guide For Microsoft Exchange 2010 Updated: November 2011 2002-2011 KEMP Technologies, Inc. All rights reserved. KEMP Technologies and the KEMP Technologies logo are registered trademarks

More information

Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite. User Guide for Version 2.55

Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite. User Guide for Version 2.55 Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite User Guide for Version 2.55 Wireless Fusion Enterprise Mobility Suite User Guide for Version 2.55 72E-107170-01 Rev. A November 2007 ii Wireless Fusion Enterprise

More information

What is StoreGrid? Very simply, Vembu StoreGrid is an extremely versatile Backup Software that works with your Existing Hardware!

What is StoreGrid? Very simply, Vembu StoreGrid is an extremely versatile Backup Software that works with your Existing Hardware! Ser vi cepr ovi deredi t i on Cl i entusergui de Introduction What is StoreGrid? Very simply, Vembu StoreGrid is an extremely versatile Backup Software that works with your Existing Hardware! StoreGrid

More information

M1000, M2000, M3000. eprism User Guide

M1000, M2000, M3000. eprism User Guide M1000, M2000, M3000 eprism User Guide Preface 5 CHAPTER 1 eprism Overview 7 What s New in eprism 5.0 8 eprism Overview 10 eprism Deployment 17 How Messages are Processed by eprism 19 CHAPTER 2 Administering

More information

VoIP Service Reference

VoIP Service Reference IceWarp Unified Communications Reference Version 11.1 Published on 11/4/2014 Contents... 4 About... 5 The Big Picture... 7 Reference... 8 General... 8 Dial Plan... 9 Dial Plan Examples... 12 Devices...

More information

Mail Service Reference

Mail Service Reference IceWarp Server Mail Service Reference Version 10 Printed on 12 August, 2009 i Contents Mail Service 1 V10 New Features... 2 SmartAttach... 2 IMAP Integrated Mail Archive... 2 IMAP ACL, GroupWare compliant...

More information

Kerio Control. Administrator s Guide. Kerio Technologies

Kerio Control. Administrator s Guide. Kerio Technologies Kerio Control Administrator s Guide Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. All rights reserved. This guide provides detailed description on configuration and administration of Kerio Control,

More information

Release Notes for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 3.1

Release Notes for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 3.1 Release Notes for Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, Release 3.1 Last Updated: October 26, 2012 This document includes the following sections: Introduction, page 2 Downloading the Latest Version

More information

WS_FTP Professional 12

WS_FTP Professional 12 WS_FTP Professional 12 Security Guide Contents CHAPTER 1 Secure File Transfer Selecting a Secure Transfer Method...1 About SSL...1 About SSH...2 About OpenPGP...2 Using FIPS 140-2 Validated Cryptography...2

More information

Loadbalancer.org Appliance Setup v5.9

Loadbalancer.org Appliance Setup v5.9 Loadbalancer.org Appliance Setup v5.9 This document covers the basic steps required to setup the Loadbalancer.org appliances. Please pay careful attention to the section on the ARP problem for your real

More information

E-mail Filter. SurfControl E-mail Filter 5.0 for SMTP Getting Started Guide. www.surfcontrol.com. The World s #1 Web & E-mail Filtering Company

E-mail Filter. SurfControl E-mail Filter 5.0 for SMTP Getting Started Guide. www.surfcontrol.com. The World s #1 Web & E-mail Filtering Company E-mail Filter SurfControl E-mail Filter 5.0 for SMTP Getting Started Guide www.surfcontrol.com The World s #1 Web & E-mail Filtering Company CONTENTS CONTENTS INTRODUCTION About This Document...2 Product

More information