Желєзняк А. М. Львівщини / А. М. Железняк // Вісник Львівського державного аграрного університету : економіка АПК (1). С

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Желєзняк А. М. Львівщини / А. М. Железняк // Вісник Львівського державного аграрного університету : економіка АПК (1). С"

Transcription

1 Желєзняк А. М. 1. Стан та перспективи розвитку підприємств спиртової галузі Львівщини / А. М. Железняк // Вісник Львівського державного аграрного університету : економіка АПК (1). С Використання досвіду Польщі при підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного молокопродуктового під комплексу / А. М. Железняк // Вісник Львівського державного аграрного університету : економіка АПК С Метод. основи дослідження конкурентоспроможності / А. М. Железняк // Дослідження питань аграрного ринку : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. : тези доп. Житомир : В-во Держ. агроеколог. ун-тет, Ч. 1. С Вдосконалення системи заготівлі молока / А. Желєзняк // Вісник Львівського державного аграрного університету : економіка АПК С Використання брендів при реалізації маркетингової політики молокопереробних підприємств / А. М. Желєзняк // Екон. і соціальний розвиток України в ХХІ ст. : нац. ідентичність та тенденції глобалізації : матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, лют р. Тернопіль, Ч. 1. С Основні напрямки підвищення конкурентоздатності молокопереробних підприємств / А. М. Желєзняк // Теорія і практика розвитку АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, верес р. Львів : ЛДАУ, Т. 1. С Стан та шляхи забезпечення конкурентоспроможності економіки України / А. М. Желєзняк // Науковий вісник університету Львівський Ставропігіон : економічна. Львів : Львівський Ставропігіон, Вип. І. С Управління якістю молока та молокопродуктів / А. М. Желєзняк // Зб. наук. праць / за ред. М. І. Бахмата. Кам янець-подільський : Абетка, С

2 9. Формування системи державної підтримки розвитку молочної галузі / А. М. Желєзняк // Аграрний форум 2006 : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф., верес р. Суми : Університетська книга, С Формування системи економічних взаємозв язків підприємств з виробництва та переробки молока в умовах ринку / А. М. Желєзняк // Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених-аграріїв : матеріали наук.- практ. конф. молодих вчених, квіт р. Дніпропетровськ, С Оцінка конкурентного потенціалу молокопродуктового підкомплексу / А. М. Желєзняк // Зб. наук. пр. / за ред. М. І. Бахмата. Кам янець-подільський : Абетка, Т. ІІ. С Управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств / А. М. Желєзняк // Наук. вісник НАУ , ч. 1. С Тенденції розвитку молокопереробної промисловості Росії / А. Желєзняк, П. Березівський // Вісник Львівського державного аграрного університету : економіка АПК (2). С Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств в умовах співпраці з СОТ / А. М. Желєзняк, П. С. Березівський, Я. П. Березівський // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького (36), т. 10, ч. 1. С Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств: оцінка та шляхи підвищення / А. М. Желєзняк, П. С. Березівський // Вчені Львівського державного аграрного університету виробництву : каталог розробок / за заг. ред. В. В. Снітинського, Г. В. Черевка. Львів : ЛНАУ, Вип. VІ. С Оптимізація експортного потенціалу молокопереробних підприємств Львівської області / А. Желєзняк, П. Березівський // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК С

3 17. Особливості формування конкурентних відносин в сфері АПК / А. М. Желєзняк // Проблеми соціально-економічного розвитку України: теорія і практика : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф. Львів : Ін-т підприємництва та перспективних технологій при Нац. ун-ті Львівська політехніка, С Соціальні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах / А. М. Желєзняк, І. М. Зарішняк // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. форуму молодих вчених. Х. : ХНТУСГ, Т. 1. С Інноваційно-інвестиційна активність в аграрній сфері / А. М. Желєзняк, Н. Б. Цьона // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціальноекономічного розвитку регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, Т. 2. С Переход к кредитно-модульной системе как инструмент евроинтеграции в образовательном процессе (на примере Львовского национального аграрного университета) / А. М. Железняк // Перспективы развития высшей школы : материалы II Междунар. науч.-метод. конф. Гродно : ГГАУ, С Розвиток підприємництва в умовах інфляційних процесів / А. М. Желєзняк // Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп ютерних технологій в Україні : матеріали IV міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-педагог. працівників, 30 берез.-10 квіт р. Львів, С Умови реалізації конкурентного потенціалу молокопереробного підкомплексу прикордонного району / А. Желєзняк // Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6 трав р. Львів : ЛНАУ, С Agroturystyka w kontekscie spowolnionego rozwoju wiejskich obszarow Ukrainy / A. M. Zhelyeznyak // Studia mazowieckie. Krakow, R. IV/XI Р

4 24. Інноваційно-інвестиційна активність в аграрній сфері / А. М. Желєзняк, Н. Б. Цьона // Зб. матеріалів V міжвуз. наук.-техн. конф. наук.-практ. працівників. Львів : Ін-т підприємництва та перспективних технологій, С Кластери в системі забезпечення міжнар. конкурентоспроможності / А. М. Желєзняк, Н. Б. Цьона // Наук. вісник ЛНУВМ та БТ ім. С. З. Гжицького : економічні науки Т. 12, 1 (43). С Порівняльна характеристика моделей розвитку сільського туризму в країнах східної Європи (на прикладі України, Республіки Білорусь, Польщі) / А. М. Желєзняк // Матеріали наук.-практ. конф. Львів, С Формування конкурентного потенціалу підприємств / А. М. Желєзняк // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІV Міжнар. форуму молодих вчених, 12 трав р. Харків, Т. 1. С Економічні передумови розвитку ринку молока та молочної продукції Львівської області / А. М. Желєзняк, В. Д. Черевко, С. М. Хімка / Вісник Кам янець-подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка : економічні науки Вип. 4. С Інноваційний інфраструктурний процес як чинник зростання інвестицій в АПК / А. М. Желєзняк, В. Д. Черевко // Науковий вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького : економічні науки Т. 13, 1 (47), ч. 2. С Оптимізація розвитку молочного скотарства Західного регіону України : кол. моногр. // А. М. Желєзняк, Т. В. Пасічник, В. Д. Черевко // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Західного регіону України / за заг. ред. П. С. Березівського. Львів : Український бестселер, С Проведення експериментів з оптимізації параметрів системи прогнозування : кол. моногр. / Т. В. Пасічник, А. М. Желєзняк, О. С. Панасюк, Т. Д. Гошко // Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-

5 екон. ефективності функціонування АПК Західного регіону України / за заг. ред. П.С. Березівського. Львів : Український бестселер, С Вплив трансформаційних процесів в сільському господарстві на формування конкурентоспроможності підприємств / А. М. Желєзняк // Вісник Харківського нац. техн. ун-ту с.-г. : економічні науки Вип С Інформаційна система діяльності агротуристичного господарства та шляхи її удосконалення / А. М. Желєзняк, О. М. Костецький // Наук. Вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького, Т.15, 2. С Комп ютеризована система підтримки прийняття управлінських рішень в тваринництві / В. Смолінський, А. Желєзняк // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК (1). С Проблеми та перспективи комп ютеризації бухгалтерського обліку бюджетних установ / А. М. Желєзняк // Зб. наук. пр. НЛТУ України Вип С Формування виробничого потенціалу аграрних підприємств / А. М. Желєзняк, І. І. Білек // Зб. наук. праць Таврійського держ. аграр. ун-ту : економічні науки / за ред. М. Ф. Кропивка. Мелітополь, (18), т. 3. С Інформаційне забезпечення розвитку сільського господарства України в умовах євроінтеграційних процесів / А. М. Желєзняк, М. Л. Гладиш // Аграрна економіка Т С Місце електронної комерції в розвитку депресивних районів // А. М. Желєзняк / Тези доповідей Всеукр. інтернет-конф. молодих вчених Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки, берез. Миколаїв, С Особливості розвитку с.-г. Львів. обл. // А. М. Желєзняк, Н. І. Біляк / Матеріали VII наук.-практ. конф. Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації, квіт р. Сімферополь-Ялта, 2013 р. С

6 40. Розвиток молочної галузі в умовах євроінтеграційних процесів: інформаційний аспект // А. М. Желєзняк, В. Д. Черевко / Вісник Луцького нац. технічного ун-ту С Практическая подготовка студентов экономических специальностей в Львовском национальном аграрном университете // А. М. Железняк / Материалы VII Междунар. науч.-методич. конф. Перспективы развития высшей школы квіт. Гродно: ГГАУ, С Трансформационные процессы в сельском хозяйстве Украины / А. М. Железняк // Экономическая наука сегодня: теория и практика: сбор. статей Международной науч. практ. конф., 16 марта 2014 г. Чебоксары, С Управління трансформаційними процесами організаційних структур у сільському господарстві / Желєзняк А. М. // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Трансформаційні зміни в соціально-економічних системах: виклики часу, 7 трав Львів, 2014 С Формування ринку традиційних продуктів в Західному регіоні України / А. М. Желєзняк, В. Д. Черевко // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи, 8-10 квіт р. Х., 2014 С