Žena. hormóny s medzinárodnou účasťou. Hotel Patria, Štrbské Pleso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Žena. hormóny s medzinárodnou účasťou. Hotel Patria, Štrbské Pleso"

Transcription

1 Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenská endokrinologická spoločnosť Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí Slovenská sexuologická spoločnosť Slovenská psychiatrická spoločnosť Sekcia gynekologickej endokrinológie a klimaktéria Slovenská spoločnosť pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu Žena a hormóny s medzinárodnou účasťou Hotel Patria, Štrbské Pleso

2 Organizačný výbor: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. MUDr. Zuzana Petrovičová MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. Eva Kobelová Sekretariát konferencie: Eva Kobelová Tel.: +421/2/ , Fax: +421/2/ I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava, Antolská 11, Bratislava Organizačný sekretariát: Progress CA s.r.o., Gabriela Šujanová Krivá 18, Košice, SK Tel.: , mobil: Registračný poplatok: do na mieste Členovia SGPS a ČGPS 30,- EUR 40,- EUR Nečlenovia SGPS a ČGPS 50,- EUR 60,- EUR Spoločenský večer 20,- EUR Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na prednáškach, kongresové materiály. Spoločenský program: spoločenský večer cena 20 Odborní garanti konferencie: Hlavná téma konferencie: Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. Prezident SGPS Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP Hormóny a sexuálny život Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP Prezident SOMOK Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. Predseda Sekcie gynekologickej endokrinológie a klimaktéria SGPS Prezident Slovenskej spoločnosti pre endokrinológiu, menopauzu a andropauzu Kredity: Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov. Dôležité www stránky:

3 PROGRAM Piatok Registrácia Otvorenie Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc Venuje sa dostatočná pozornosť výučbe sexuológie a sexuálneho zdravia? Krištúfková A Sexuálny vývoj detstvo a adolescencia Nižňanská Z Žena vo fertilnom veku túžby a priania, zdravý sexuálny život Krištúfková A., Borovský M Antikoncepcia a sexualita ženy Petrovičová Z Testosterón a sexuálny život ženy Payer J., Bednárová A Je hladina androgénov v priamej korelácii s intenzitou sexuálnej vášne? Bartl I Sympózium podporené spoločnosťou TEVA Prestávka Payer J.: Alfakalcidol a ženské zdravie 15 min. Borovský M.: Hormonálna liečba bolestivej endometriózy 15 min. Sládičeková R.: Výber vhodnej antikoncepcie pri PCOS 15 min. Petrovičová Z.: Od 150 ku min Prevencia osteoporózy v menopause (Mylan) Payer J Hémové železo - návrat k prírode (Gedeon Richter) Juríček R Pohlavný život žien z pohľadu psychiatra Izáková Ľ., André I Nové diagnostické jednotky v psychiatrickej sexuológii Vašečková B., André I Členská schôdza SSEMA Spoločná večera

4 Sobota Menopauza a andropauza - vplyv na pohlavný život Borovský M Mýty a fakty ženskej sexuality Chovanec M Pohlavný život žien a interné ochorenia Jackuliak P., Payer J Endokrinopatie a pohlavný život žien Kollerová J., Payer J., Páleníková P Nové možnosti léčby chronického vulvovaginálního dyskomfortu a stresové inkontinence moči na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kestřánek J., Špaček J., Müller M., Leško D., Veščičík P Sexuálne dysfunkcie po urogynekologických operáciách Hammerová Ľ., Borovský M Urogynekologické komplikácie pri poklese hormónov v menopauze a sexuálny život ženy Brenišin P Sympózium podporené spoločnosťou Exeltis Borovský M.: Používame myo inozitol správne a dostatočne? 20 min. Vaňuga P.: Myo inozitol v rukách endokrinológa 20 min. Cupaník V.: Vývoj vaginálnej formy antikoncepcie 20 min Ako ďalej v organizácii gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti na Slovensku Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. MUDr. Marián Kollár MUDr. Ján Hruška Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

5 ABSTRAKTY Venuje sa dostatočná pozornosť výučbe sexuológie a sexuálneho zdravia? MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. Sexuológia je medziodborový predmet. Je súčasťou gynekológie a pôrodníctva, urológie, endokrinológie, psychiatrie, psychológie, ale samozrejme všeobecný prehľad by mali mať aj lekári v iných odboroch. Výučba sexuológie by mala byť zahrnutá a to najmä z pohľadu daného odboru. Avšak táto časť medicíny je často potláčaná do úzadia, medici, mladí lekári, atestanti sa len zriedka dostanú k tejto problematike, pretože vždy je niečo dôležitejšie k učeniu. Tento fakt potvrdzujú aj výsledky najnovších európskych prieskumov - vyše 60 % atestantov sa počas svojej špecializačnej prípravy nedostane k trénovaniu sexuológie, aj keď to považujú za výrazne dôležitú súčasť vo vzdelávaní (Kristufkova A et al, 2017, Sexual health training across European trainees - A survey done by the European trainee societies, 19th Congress of European Society of Sexual Medicine, Nice, ). Následkom je vyhýbanie sa otázkam pacientky, diskomfort lekára pri diskusii ohladne sexuálneho zdravia alebo neupozornenie pacientky na možné ovplyvnenie sexuálneho zdravia pri danom ochorení. Starostlivosť o sexuálne zdravie populácie, správna informovanosť a otvorená diskusia o daných sexuálnych problémoch je tiež dôležitou súčasťou lekráskej praxe, preto je nutné myslieť aj na sexuálne zdravie a jednoznačne zlepšiť výučbu mladých lekárov aj v tomto smere. Žena vo fertilnom veku túžby a priania, zdravý sexuálny život MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. WHO definuje sexuálne zdravie ako stav psychického, mentálneho a sociálneho well-beingu cítenia sa dobre v súvislosti so sexualitou a pohlavným životom. Problémy súvisiace s pohlavným životom sa vyskytujú čoraz viacej. Štúdie dokazujú, že práve ženy trpia týmito poruchami častejšie ako muži. Na ženy vo fertilnom veku sú kladené veľké nároky byť dokonalou matkou, manželkou, pracovníčkou, kamarátkou, zvládnuť tehotnosť, pôrod, dojčenie, v niektorých prípadoch si prejsť cyklami umelého oplodnenia, to všetko vplýva na zdravie ako aj na zdravý sexuálny život žien. Pozitívom však je, že ženy si postupne začínajú čím ďalej tým viac uvedomovať tieto problémy. Prestávajú sa hanbiť na ne pýtať a žiadať lekára o radu a liečbu. Ktorý odborník je ten za ktorým ísť? U koho hladať radu? I keď ženské magazíny, časopisy, beletria, internet sú plné všeliakých rád a odporúčaní, gynekologická ambulancia by mala byť tým overeným miestom. Správny gynekológ by mal mať prehľad o odporúčaniach internetu a vedieť k nim žene poskytnúť relevantné odborné vysvetlenia resp. rady pre zdravý sexuálny život ženy v každom veku.

6 Antikoncepcia a sexualita ženy Zuzana Petrovičová Ženská sexualita je pod komplexným vplyvom psychosociálnych, osobnostných, povahových, rodinných, výchovných, kultúrnych, spoločenských, zdravotných, partnerských a mnohých iných podnetov, preto je zložité určiť do akej miery na ňu vplýva užívanie antikoncepcie. Na proces sexuálneho vzrušenia má vplyv CNS, periférny nervový systém a hypotalamohypofýzo ovariálna os. Priamy vplyv na niektoré aspekty sexuálneho vzrušenia majú androgény. Kognitívne funkcie ženy, nálada a libido podliehajú cyklickým zmenám počas pravidelného ovulačného cyklu. Tieto zmeny pravdepodobne nezávisia od absolútnych sérových hladín hormónov ale od kolísania hormonálnych hladín v jednotlivých fázach menštruačného cyklu. Kompliancia a spokojnosť ženy s jednotlivými antikoncepčnými metódami je ovplyvnená tým, ako daná metóda vplýva na kvalitu života ženy a jej sexuálnu funkciu, do akej miery zasahuje do samotného sexuálneho aktu a ako ovplyvňuje hladinu androgénov. Stále je málo údajov o vplyve jednotlivých antikoncepčných metód na sexualitu ženy a údaje, ktoré sú dostupné majú nejednotné závery od pozitívneho vplyvu, cez neutrálny až k negatívneho vplyvu na sexualitu. Jednoznačne však môžeme povedať, že sexuálna túžba ženy nie je závislá od typu antikoncepcie, podstatne viac je pod vplyvom kvality partnerského vzťahu. Je hladina androgénov v priamej korelácii s intenzitou sexuálnej vášne? MUDr. Igor Bartl UNBA, Urologická a sexuologická ambulancia, Nemocnica Ružinov Zníženie sexuálnej túžby, záujmu a vzrušenia u muža, mužské HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder) je definované ako pretrvávajúci alebo opakovane sa vyskytujúci nedostatok, alebo chýbanie sexuálnych fantázií, túžby (Desire), záujmu (Interest) a vzrušenia (Arousal) pri sexuálnej aktivite, potiaže sa vyskytujú minimálne 6 mesiacov a signifikantne spôsobujú stres a komplikácie v medziľudských (partnerských) vzťahoch (klasifikácia podľa: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition: DSM-5, APA, 2013). Farmakoterapia HSDD u mužov zahŕňa kauzálnu medikamentóznu liečbu v špecifickej skupine HSDD pri hypoandrogenémii, hyperprolaktinémii a ďalších menej frekventovaných endokrinopatiách. Multidisciplinárny pohľad na substitučnú liečbu testosterónom (TRT - Testosterone Replacement Therapy) rozširuje pôsobenie androgénov na viaceré dôležité orgánové systémy vrátane koordinácií v centrálnych mozgových štruktúrach. TRT okrem fokusácie na mužské sexuálne funkcie, najmä libido, vývoj primárnych a sekundárnych pohlavných znakov a spermiogenézu má aj nezanedbateľné benefity pre kardiovaskulárny systém, lipidové spektrum, metabolické a imunologické parametre, hemokoaguláciu, kostnú a svalovú hmotu a zaznamenaný bol aj systémový protizápalový efekt. U obidvoch pohlaví sa testosterón (T) podieľa na regulácii sexuálnej túžby a vzrušenia a napokon

7 aj na reprodukcii prostredníctvom kognitívnych a periférnych fyziologických mechanizmov, ktorých intenzita môže klesať vplyvom stárnutia a takisto cirkadiánnymi a inými výkyvmi. Klinickými štúdiami sa zistilo, že napríklad hladina T u mužov sa mení v závislosti od ovulačného cyklu žien. Muži, ktorí boli vystavení vôni ovulujúcich žien, zaznamenali vyššiu hladinu T ako muži, ktorí boli vystavení vôňam neovulujúcich žien. Najnovšie štúdie a metaanalýzy dokázali, že pri racionálnej suplementácii T ide o liečbu účinnú, dobre tolerovanú a najmä bezpečnú a to pre všetky orgánové systémy muža vrátane prostaty (aj pri liečenom karcinóme prostaty). Napriek tomu, že je účinok pohlavných hormónov v oblasti sexuálneho vzrušenia a reaktivity nespochybniteľný, súčasná úroveň poznania nám nedáva jednoznačnú odpoveď na všetky kauzálne súvislosti medzi ich hladinami a sledovaným klinickým efektom. Lepšiu titráciu dávky T a identifikáciu individuálnej akceptácie liečby T by mohlo priniesť vyšetrenie polymorfizmu androgénových receptorov v budúcnosti.. Veľké pokroky sa zaznamenali vo výskume neurotrasmiterov sexuálnych reakcií, avšak z výskumov rezultujúce nové perspektívne liečivá napr. melanotan sú zaťažené zatiaľ netolerovateľnými nežiadúcimi vedľajšímu účinkami. Molekulárna neuropsychofarmakológia spolu s integráciou výsledkov klinických neurovied, hormonálnych regulácií a pokroky v genetických štúdiách s využitím liekov ako sond na výskum mozgových funkcií budú mať s veľkou pravdepodobnosťou kľúčový význam pri objavoch nových farmák aj v kauzálnej liečbe mužských HSDD. Kľúčové slová: sexuálna túžba, vzrušenie, androgény, testosterón, androgénový receptor, molekulárna neuropsychofarmakológia Hormonálna liečba bolestivej endometriózy Borovský, M. I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB Asymptomatickú endometriózu nie je potrebné liečiť. Pacientky s bolestivými symptómami liečime medikamentózne alebo chirurgicky. Medikamentózna terapia udržuje bolestivé symptómy pod kontrolou, spočíva v potlačení cyklickej ovariálnej funkcie alebo indukuje stav pseudotehotnosti. Liečba zvyčajne vedie k regresii ložísk endometriózy. Chirurgická liečba spočíva v excízii lézií. Ako menežovať endometriózu u neplodných žien je komplexná otázka s faktormi veku, ovariálnej rezervy, predošlých operačných zásahov, medicínskych rizík operácie, skúseností operatéra a úspešnosť liečby je potrebné zvažovať s ohľadom na tieto faktory. Jasný prínos chirurgickej liečby vidíme v liečbe I. a II. štádia (väčšinou superficiálnej) endometriózy. Hlboké formy endometriózy však nemajú priamy kontakt s peritoneom a teda neovplyvňujú gaméty a intratubárne a intrauterinné prostredie. Operačná liečba teda neovplyvní úspech reprodukcie.

8 Výber anikoncepcie pre ženy s PCO syndrómom MUDr. Radmila Sládičeková PCO syndróm je relatívne frekventná patológia,s ktorou sa gynekológ často stretáva vo svojej praxi. Podľa údajov z literatúry postihuje každú piatu ženu. Preto je nevyhnutné poznať terapeutické modality, ktoré sa dajú využiť na zmiernenie, event.elimináciu patológií vyplývajúcich z tohoto stavu. V prednáške sú uvedené terapeutické možnosti so zameraním na výber vhodných antikoncepčných preparátov, ktoré najčastejšie prichádzajú do úvahy na liečbu pacientky so syndrómom polycystických ovárií. Abstrakt Od 150 ku 150 Z. Petrovičová Ekonomické, politické a spoločenské zmeny v spoločnosti za posledné dve storočia viedli aj k zmenám v reprodukčnom správaní sa žien. Kym predhistorické ženy menštruovali 150 x počas života, súčasné ženy menštruujú okolo 450 x za život. Frekventná menštruácia je relatívne nová biologická situácia, ktorá nie je ešte dokonale preskúmaná z aspektu dopadov na zdravie ženy. V minulosti sa pôvod symptómov spojených s menštruačným krvácaním pokladal za psychosomatický alebo psychogenetický. V súčasnosti je čoraz častejšie systematicky skúmaný zápalový princíp menštruácie. Akceptuje sa, že menštruácia predstavuje interakciu medzi endokrinným a imunitným systémom, pričom čoraz väčší dôraz sa kladie na sporostredkovateľov komunikácie týchto dvoch systémov mastocyty. Premenštruačný pokles sexhormónov spúšťa a potencuje degranuláciu mastocytov v zapálených orgánoch a systémoch, čo vedie k signifikantnému zhoršeniu zdravia u senzitívnych žien počas menštruačného krvácania. Podobný princíp zhoršenia zdravotného stavu u senzitívnych žien bol zistený aj počas spádového krvácania pri hormonálnej antikoncepcii. Spádové krvácanie u užívateliek hormonálnej antikoncepcie nie je potrebné, nemá žiadne zdravotné benefity, skôr spôsobuje zhoršenie mnohých zdravotných stavov a aktiváciu symptómov viazaných na pokles hormónov. Medikamentózne indukovaná amenorea predstavuje vhodnú možnosť pre ženy a významný smer ďaľšieho smerovania. Hémové železo návrat k prírode Juríček R. Železo je esenciálny mikronutrient, ktorý hrá dôležitú úlohu v mnohých procesoch v organizme (ako súčasť hemoglobínu, ribonukleotid reduktázy, cytochrómov). Počas menštruácie sa nároky na železo zvyšujú, (1,36 mg-3,2 mg/deň). Tehotné ženy sú osobitou skupinou so stúpajúcou potrebou železa. Potreba železa dosahuje až 7,5 mg/deň v 3. trimestri. Železo v potrave sa vyskytuje vo dvoch základných formách: organické, hémové železo (živočíšneho pôvodu) a anorganické, nehémové železo (rastlinného pôvodu).

9 Absorpcia hémového železa bola v klinických štúdiách dokázateľne 5-7 krát vyššia ako nehémového. Priemerne sa vstrebe až 37% skonzumovaného hémového železa v porovnaní s 5% nehémového železa. Absorpcia nehémového železa je negatívne ovplyvňovaná mnohými vonkajšími faktormi. Nevstrebané anorganické železo pôsobí prooxidačne a môže by príčinou gastrointestinálnych ťažkostí (bolesti brucha, zápcha, nevoľnosť, hnačka). Hémové železo je najefektívnejší zdroj železa, ktoré je prirodzenou súčasťou mäsa a rýb. Absorpcia organického železa nie je ovplyvnená zložkami stravy a nespôsobuje gastrointestinálne ťažkosti. Organickéhémové železo sa preto ponúka ako vhodná forma na suplementáciu železa u rizikových jedincov, ktorí sú ohrození sideropéniou a sideropenickou anémiou. Pohlavný život žien z pohľadu psychiatra Izáková, Ľ., André I. Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava Pohlavný život je dôležitou súčasťou života, ktorá sa veľmi významne spolupodieľa na vytváraní kvality života. Duševné poruchy a často aj nežiaduce účinky psychofarmák, majú potenciál pohlavný život nepriaznivo ovplyvňovať. Napriek tomu je možné konštatovať, že táto problematika nie je dostatočne preskúmaná. U žien sa poruchy sexuálneho života vyskytujú typicky pri afektívnych a schizofrenických poruchách či závislostiach od psychoaktívnych látok atď. Patria k ich najčastejším somatickým príznakom. Problémom bežnej klinickej psychiatrickej praxe, rovnako ako je to aj v ďalších odboroch medicíny, je opomínanie alebo vyhýbanie sa sexuologickej anamnéze. Zo strany pacienta to býva pocit zahanbenia, ktorý mu zabráni spontánne referovať o zmenách v sexuálnom živote. Pre psychiatra sú to však dôležité informácie, ktoré spolu s ďalšími faktormi zvažuje pri výbere vhodného terapeutického postupu a medikácie. Autori sa v prednáške budú venovať najčastejšie sa vyskytujúcim duševným poruchám, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú pohlavný život žien a ich možnému ovplyvneniu. Nové diagnostické jednotky v psychiatrickej sexuológii MUDr. Barbora Vašečková, PhD., MUDr. Ivan André, PhD. Psychiatrická ambulancia Nemocnica Milosrdní bratia Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava Sexuálne dysfunkcie sú rôznorodou skupinou porúch. Ich spoločným znakom je klinické narušenie schopnosti reagovať na sexuálne podnety alebo schopnosti prežiť sexuálne vzrušenie. Základom diagnostiky na odlíšenie nozologických kategórií je klasický lineárny model sexuálneho cyklu vychádzajúci z prác Mastersa a Johnsonovej, ktorý popisuje nasledovné fázy: túžba, vzrušenie, orgazmus a uvoľnenie. Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. edícia (MKCH-10) rozoznáva poruchy sexuality v dvoch kapitolách: kapitola V Duševné poruchy a poruchy správania a kapitola XIV Choroby močovej a pohlavnej sústavy, čo je odrazom

10 historicky podmienenej dichotómie delenia chorobných stavov na organické a funkčné resp. psychogénne. Historicky boli jednotlivé sexuálne dysfunkcie považované za reliabilné. Z praxe vieme, že jednotlivé SD sa väčšinou nevyskytujú samostatne v zmysle izolovanosti na jednotlivú fázu sexuálneho cyklu, ale majú tendenciu metastazovať. Ústrednou je zníženie libida, ked sa všetky prekrývajú, zároveň izolovaná zníženie libida je pomerne časté aj v bežnej populácii. Z pohľadu ďalšieho vývoja na poli klasifikácie MKCH je dôležité poznať zmeny implementované v klasifikácii Americkej psychiatrickej asociácie DSM-5, pretože naznačujú vývoj, ktorým sa bude uberať MKCH-11. V príspevku sú diskutované najpodstatnejšie zmeny diagnostických jednotiek. Menopauza a andropauza - vplyv na pohlavný život Borovský M. I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB Hoci sexualita ako taká už nie je dávno spoločenským tabu ako kedysi, názory o sexualite v starobe sú stále zahalené neistotou a mýtmi. Medzi ľuďmi prevažuje názor, že starší jedinci jednoducho nepotrebujú sex a radosť z neho tak ako mladí. Štúdie však dokazujú, že významná časť starších sa o sexuálny život zaujíma aj po 50-ke alebo aj 60-ke. Je viacero pozorovaní, ktoré dokazujú, že dvojice sa tešia zo svojich sexuálnych aktivít aj po sedemdesiatke a dokonca po osemdesiatke. Je teda možné byť sexuálne aktívny a spokojný so svojim sexuálnym životom bez ohľadu na vek. Sexualita má veľa pozitívnych účinkov, zvyšuje radosť zo života a dokonca aj jeho dĺžku. V prednáške sa pokúsim priblížiť a skomentovať niektoré spoločné mýty o sexualite vyššieho veku. Mýty a fakty ženskej sexuality PhDr. Michal Chovanec, Ph.D. Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie a psychoterapie, Nové Mesto nad Váhom Aj dnes existujú mýty, ktoré sú s ľudstvom už od nepamäti. Mýty sú neustále sa napĺňajúca studnica, ktorá nevysychá, čo má negatívny dopad na ľudí. Mýty zasahujú do každého aspektu ľudského života, nevynímajúc ani sexualitu človeka. Cieľom prezentácie je na podklade nereprezentatívneho výskumu na slovenských ženách poukázať na niektoré z nich a odhaliť, ako tomu v skutočnosti je. Primárnou nevýhodou mýtov je ich deštrukčný dopad na jednotlivca, ktorý sa prejaví v somatickej aj duševnej oblasti. Kľúčové slová: Mýty o sexe. Ženská sexualita. Vedomosti. Realita. Sexualita.

11 Endokrinopatie a pohlavný život žien Kollerová J., Payer J. V.interná klinika LFUK a UNB Endokrinných porúch u žien je v populácii veľmi veľa, ich prevalencia dokonca narastá. Je nutné sa nimi zaoberať, vzhľadom na početné prejavy, vrátane problémov so sexualitou a je vplyvu na kvalitu života. Endokrinné poruchy zodpovedajú asi za 5-20% príčin sexuálnej dysfunkcie. Problém s pohlavným životom môže ženy na závažnejšie endokrinné ochorenie aj upozorniť. Efekt diabetu na ženskú sexuálnu funkciu je komplexný, a často je dokonca evidentná korelácia medzi sexuálnou dysfunkciou a depresiou. Okrem toho sa veľa diskutuje o asociácii hladiny sérového testosterónu u žien a sexuálnej dysfunkcie. Skúša sa suplementácia androgénov po menopauze, výsledky väčších štúdií však zatiaľ k dispozícii nemáme. Viac štúdií by bolo vhodné doplniť aj ku sexuálnym zmenám pri patologickej nadobličkovej, tyreoidálnej funkcii, pri hyperprolaktinémii a metabolickom syndróme. Evidentne prispievajú ku poruchám sexuálneho života, najmä pri výraznejších poruchách produkcie. Vieme pomerne dosť o následkoch hypoestrogenizmu na genitál, máme ale pomerne málo informácií o vplyve suplementácie estrogénu po menopauze na sexuálny život, na centrálne sexuálne myšlienkové procesy, na tzv. hypoactive sexual desire disorder (HSDD). Diagnostické protokoly pri sexuálnych problémoch u žien by preto mali obsahovať nielen vyšetrenie gonadotropínov, pohlavných hormónov vrátane testosterónu a voľného testosterónu a prolaktínu, ale mali by zahŕňať i vyšetrenie hypotalamo-hypofýzo-tyreoidálnej a hypotalamo-hypofýzo adrenálnej osi. Nové možnosti léčby chronického vulvovaginálního dyskomfortu a stresové inkontinence moči na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. J. Kestřánek, J. Špaček, M. Müller, D. Leško, P. Veščičík Jedním z velkých problémů současné ambulantní gynekologie jsou pacientky trpící chronickým vulvovaginálním dyskomfortem. Chronický vulvovaginální dyskomfort (CVD) definujeme jako výskyt pálení, svědění či výtoku v oblasti ženského genitálu vyskytující se třikrát a více za rok. Jedná se většinou o ženy v reprodukčním věku pro něž je četnost a intenzita obtíží extrémně frustrující s výrazně negativním dopadem na kvalitu života. Ve snaze pomoci této nemalé skupině pacientek jsme vytvořili diagnostický algoritmus založený na kombinaci jednoduchých metod, kde klíčovou roli hraje nativní mikroskopie. V léčbě CVD se pak nevyhýbáme ani alternativním metodám včetně užití přírodních preparátů. K užití alternativních metod léčby jsme přistoupili i v léčbě stresové inkontinence, kde je v současné době zlatým standardem aplikace transobtoratorní pásky. Alternativou této metody může být, pro vybrané ženy (inkontinence I. stupně), použití LASERu.

12 Sexuálne dysfunkcie po urogynekologických operáciách. Ľ. Hammerová, M. Borovský Poruchy panvového dna zahŕňajúce inkontinenciu moču a prolaps panvových orgánov negatívne vplývajú na kvalitu života vrátane sexuálneho zdravia. Cieľom urogynekologickej operácie je zlepšenie alebo odstránenie príznakov vrátane zlepšenia sexuálnych dysfunkcií. Tie predstavujú somatický problém s organickým podkladom a podľa definície WHO ide o nemožnosť zúčastňovať sa na svojom sexuálnom živote podľa svojich predstáv. Urogynekologické komplikácie pri poklese hormónov v menopauze a sexuálny život ženy Brenišin P. Úvod: Menopauza je prirodzený stav v živote ženy, kedy dochádza k útlmu funkcie vaječníkov a znižovaniu tvorby hormónov estrogénu a progesterónu. Zastaví sa menštruačný cyklus a nastáva strata plodnosti. Menopauza nastupuje približne medzi 45. až 55. rokom veku ženy a je charakterizovaná obdobím, v ktorom žena začína nepravidelne krvácať až príde k poslednej menštruácii. Toto obdobie je charakterizované hormonálnou nerovnováhou. Močový systém tiež podlieha zmenám súvisiacimi s hormonálnymi zmenami menopauzy. V oblasti močového systému sa objavuje stresová inkontinencia spôsobená oslabením svalov panvového dna a dráždivý močový mechúr s únikom alebo bez úniku moču. Močová inkontinencia ovplyvňuje všetky oblasti života ženy vrátane sexuálneho života. Močová inkontinencia u žien V prvom rade si treba objasniť, že rozlišujeme niekoľko typov močovej inkontinencie stresovú, urgentnú, zmiešanú. Stresová inkontinencia Stresová inkontinencia predstavuje asi polovicu všetkých inkontinencií a trpia ňou prakticky iba ženy. K nechcenému unikaniu moču dochádza pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, napr. pri kýchaní, kašľaní, smiechu, pri prudšom pohybe, dvíhaní bremien a pod. Únik moču trvá len dovtedy, kým zvýšený vnútrobrušný tlak trvá. Základnou príčinou je nedostatočnosť močového uzáveru v dôsledku ochabnutia panvového dna. Oslabený môže byť aj závesný a podporný systém močovej rúry. K takémuto stavu výrazne prispievajú gravitácia, vzpriamená poloha, opakované tehotenstvá, hormonálne zmeny v období prechodu (hlavne v dôsledku úbytku estrogénov), obezita, vrodená menejcennosť tkanív. Nezanedbateľný vplyv majú aj sociálne a hygienické zvyklosti pacientky. Liečba môže byť rehabilitačná, t. zn. cvičeniami zameranými na posilnenie panvového dna pri ľahších stupňoch stresovej inkontinencie. Základnou liečbou pri ťažších stupňoch stresovej inkontinencie je operačná liečba, pri ktorej sa šetrným spôsobom zavedie tzv. páska, ktorá podporuje prirodzený uzáverový mechanizmus močového mechúra, liečba rehabilitačná a

13 medikamentózna vrátane HRT sú v takom prípade doplnkovou liečbou. Urgentná inkontinencia Tento druh inkontinencie sa označuje aj pojmom náhla, pretože únik moču sa spája s náhlym, prudkým, vôľou neovládateľným pocitom nútenia na moč. Pacientka nedokáže únik moču prerušiť. Nutkanie na močenie môže byť dokonca veľmi bolestivé. Urgentná inkontinencia sa často spája s častým močením cez deň a s nočným močením. Predstavuje asi 20 % všetkých inkontinencií. Príčiny urgentnej inkontinencie sa líšia od stresovej inkontinencie. Uzatvárací mechanizmus močovej rúry je neporušený, ale dochádza k nekontrolovateľným sťahom svaloviny močového mechúra, čím sa rozšíri uzáver mechúra a dochádza k odtoku moču. Medzi najčastejšie príčiny patrí infekcia v oblasti močového mechúra, ale aj kameň alebo nádor močového mechúra, cukrovka, či degeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy prevažne u starších ľudí, ktorí nedokážu tlmiť reflex močenia. Liečba je medikamentózna podávajú sa lieky podporujúce stabilitu močového mechúra. Dobrý efekt aj HRT celková alebo lokálna. Veľmi často je potrebné aj doliečiť pretrvávajúce infekcie močového mechúra. Zmiešaný typ inkontinencie Ide o kombináciu stresovej a urgentnej inkontinencie a tvorí takmer tretinu prípadov. Pri jej liečbe sa musí najskôr odstrániť príčina urgentnej, až potom stresovej inkontinencie. Pokiaľ by bola liečba aplikovaná v opačnom poradí, stav pacientky sa spravidla ešte zhorší, pretože urgencia pri aplikácii pásky prináša takmer neznesiteľné bolesti. Správna diagnóza je dôležitá Základným predpokladom úspešnej liečby je správna diagnostika ochorenia ak už bolo vyššie spomenuté, nesprávna liečba môže stav pacientky ešte zhoršiť. V prvom rade je potrebné vylúčiť akúkoľvek infekciu močových ciest či iný problém, ktorý by mohol inkontinenciu spôsobovať, napr. kameň v močovom mechúre, nádor. Netreba zabudnúť, že pri riešení infekcií močových ciest treba sledovať aj infekcie ženských pohlavných orgánov keďže pošva a ústie močovej rúry sú blízko seba, infekcia genitálu môže vyvolať infekciu močových ciest a opačne. Z praktického hľadiska ešte možno ženám s často sa opakujúcimi infekciami odporúčať jednoduché riešenie v súvislosti s pohlavným stykom je dôležité sa vymočiť nielen pred, ale aj po sexe. Veľmi dôležitá je v tomto smere správna životospráva a stravovanie. Záver: Močová inkontinencia u žien a sexuálny život. Pre unikajúci moč mnoho žien sa cíti pri sexe veľmi nepríjemné, mnohé ženy dokonca sex úplne odmietajú, čo mnohokrát spôsobuje veľké problémy v manželstve, v partnerstve, pretože často žena manželovi, partnerovi nepovie pravú príčinu a manžel, partner za tým často hľadá neveru alebo vzťah z iným mužom.

14 Ženy, ktoré majú problém s únikom moču by mali tento problém riešiť, mali by sa s manželom, partnerom o tom porozprávať. Dôležité je, aby sa ženy pred sexom vymočili, čo eliminuje únik moču výrazne alebo úplne. Ak sa žena vymočí pred a po sexe eliminuje nielen únik moču, ale aj prípadnú infekciu močových ciest. Využívame myo-inozitol správne a dostatočne? Miroslav Borovský I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB Myo-inozitol (MI) sa na Slovensku stal súčasťou každodennej gynekologickej praxe len nedávno. Jeho priaznivé účinky úpravy menštruačného cyklu, obnovenia spontánnej ovulácie a vyššej pravdepodobnosti otehotnenia sú známe, avšak nie celkom docenené. Mnohí z nás, však využívajú preparáty s obsahom MI len okrajovo, resp. ako alternatívnu voľbu. MI pôsobí ako druhý posol second messenger regulujúci činnosť viacerých hormónov (FSH, LH, TST, TSH, inzulín) a spolu s kyselinou listovou predstavuje neoddeliteľnú súčasť plánovania gravidity, či už u zdravej ženy, ženy s PCOS alebo aj u párov s poruchami plodnosti. Vďaka mnohým zahraničným klinickým štúdiám a neobvykle vysokého záujmu svetových gynekologických autorít, sa čoraz viac diskutuje o oveľa väčšom význame MI pre gynekologickú prax. Mnohé z nich popisujú obsah MI vo folikulárnej tekutine ako významný marker kvalitných oocytov, modulátor sérových hladín AMH u pacientov so zníženou ovariálnou rezervou, ktorý významnou mierou prispieva k zvyšovaniu pravdepodobnosti dosiahnutia koncepcie. Jeho nedostatok by mohol byť zodpovedný za chronickú anovuláciu, ku ktorej dochádza u žien s PCOS. Jeho význam je teda ovariálny, hormonálny, ale aj metabolický. Za všetkým hľadáme ušľachtilý cieľ. Obnoviť u žien spontánnu ovuláciu a následne fertilitu a pomôcť tak naplniť túžbu páru po potomkovi. Myo-inozitol v rukách endokrinológa Peter Vaňuga Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o., Ľubochna Účinky myo-inozitolu (MI) v zmysle úpravy menštruačného cyklu, obnovenia spontánnej ovulácie a vyššej pravdepodobnosti otehotnenia, sú gynekológom dlhodobo známe. Do praxe vstupujú ďalšie nové možnosti využitia MI. Kombinácia MI s D-chiro-inozitolom vo fyziologickom pomere 40:1 je efektívna v zlepšovaní endokrinných a metabolických parametrov u mladých obéznych žien s PCOS. Sledovaním účinku preparátu bol pozorovaný antiandrogénny efekt v zmysle zníženia celkového aj voľného testosterónu resp. zvýšenia SHBG. Priaznivým efektom na glycidový metabolizmus (znižovaním inzulínovej rezistencie na periférii a poklesom inzulínu) je možné priaznivo

15 ovplyvniť počínajúce štádia diabetes mellitus resp. poruchu glukózovej tolerancie, význam má aj podávanie rizikovým pacientkam ako prevencia vzniku gestačného diabetes mellitus. MI v kombinácii s anti-oxidantmi má priaznivý účinok na mužskú infertilitu. V pilotnej štúdii bolo preukázateľné zlepšenie po 3 mesiacoch liečby v zmysle zvýšenia hladín testosterónu, charakteristiky spermií ako je koncentrácia spermií, ich motility a morfológie. Nemenej dôležité môže byť využitie MI v kombinácii so selénom 6 mesačné užívanie produktu významne znížilo hladiny TSH v sére u pacientov s hypotyreózou a zvýšilo koncentráciu hormónov štítnej žľazy. Došlo tiež k signifikantne významnému poklesu titra protilátok u pacientov s autoimúnnou tyreoiditídou. Možnosti využitia MI prekračujú rámec jedného odboru. Okrem gynekológa je tu priestor na indikáciu MI pre endokrinológa, diabetológa, andrológa a sexuológa. Vývoj vaginálnej formy antikoncepcie MUDr. Cupaník Vladimír Viac ako 40 rokov prebieha vývoj vaginálneho krúžku na základe dvoch princípov: vlastnosti vaginálneho epitelu absorbovať steroidy a schopnosti syntetických polymérových materiálov uvoľňovať hormóny takmer konštantnou rýchlosťou. Hlavnými výhodami vaginálnej antikoncepcie sú: porovnateľná vysoká účinnosť s inými formami antikoncepcie, jednoduché používanie bez nutnosti každodenného užívania, výborná kontrola cyklu, konštantná hladina hormónov bez ich kolísania a v neposlednom rade aj vysoká miera akceptácie samotnými užívateľkami. Vývoj antikoncepčného krúžku, ktorý by mal optimálnu veľkosť, adekvátne uvoľňovanie účinných zložiek, ktoré by boli kompatibilné s požadovaniu mierou účinnosti, bol dlhý proces. Faktory, ako sú vysoké technologické nároky na výrobu, časová, ako aj ekonomická náročnosť, spomalili rozvoj tejto formy antikoncepcie. Je preto potešiteľné, že vývoj v tejto oblasti neustále pokračuje a na trh sú uvádzané novinky i v oblasti vaginálneho krúžku s novými vlastnosťami, ktoré prinášajú benefity samotným užívateľkám. Gynekológovia majú tak viac možností individualizácie a môžu ponúknuť klientke antikoncepciu ušitú na mieru podľa jej životného štýlu a požiadaviek.

16 Nie všetky ženy chcú mať cyklus každý mesiac Január Február Marec Apríl Predstavujeme vám Seasonique, prvú perorálnu hormonálnu antikoncepciu špeciálne vytvorenú tak, že žena má cyklus iba -krát ročne. Máj Jún Júl August September Október November December Január Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní spoločnosti Teva rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na SKRÁTENÁ INFORMÁCIA LIEKU NÁZOV LIEKU: Seasonique 0,15mg/0,03mg + 0,01 mg filmom obalené tablety. ZLOŽENIE LIEKU: Každá ružová filmom obalená tableta obsahuje 150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu. Každá biela filmom obalená tableta obsahuje 10 mikrogramov etinylestradiolu. LIEKOVÁ FORMA: Filmom obalená tableta. Terapeutické indikácie: Perorálne kontraceptívum. Dávkovanie a spôsob podávania: Seasonique je perorálna antikoncepcia s predĺženým režimom dávkovania, v rámci ktorého sa tablety užívajú nepretržite 91 dní, užíva sa 1 tableta denne. Balenie Seasonique pozostáva z 84 kombinovaných tabliet obsahujúcich 150 mikrogramov levonorgestrelu a 30 mikrogramov etinylestradiolu a zo 7 tabliet obsahujúcich 10 mikrogramov etinylestradiolu. Jedna ružová tableta obsahujúca levonorgestrel a etinylestradiol sa užíva denne počas 84 po sebe nasledujúcich dní a následne sa užíva jedna biela tableta obsahujúca etinylestradiol počas 7 dní, v priebehu ktorých zvyčajne dôjde ku krvácaniu z vysadenia. Kontraindikácie: Prítomnosť alebo riziko vzniku venóznej tromboembólie: prítomná alebo v anamnéze, známa dedičná alebo získaná predispozícia na vznik venóznej tromboembólie, závažný chirurgický zákrok s dlhodobou imobilizáciou, vysoké riziko vzniku venóznej tromboembólie z dôvodu prítomnosti viacerých rizikových faktorov. Prítomnosť alebo riziko vzniku arteriálnej tromboembólie: arteriálna tromboembólia - prítomná alebo v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom, cievne mozgové ochorenie - prítomná cievna mozgová príhoda alebo v anamnéze alebo stav, ktorý je jej skorým príznakom, známa vrodená alebo získaná predispozícia na vznik arteriálnej tromboembólie, migréna s ložiskovými neurologickými symptómami v anamnéze, vysoké riziko vzniku arteriálnej tromboembólie z dôvodu viacerých rizikových faktorov alebo prítomnosti jedného závažného rizikového faktora. Pankreatitída spojená so závažnou hypertriglyceridémiou, závažné ochorenie pečene a nádory v prítomnosti alebo v anamnéze, preukázané alebo suspektné zhubné nádory závislé od pohlavných steroidov, diagnosticky neobjasnené vaginálne krvácanie, užívanie rastlinného prípravku s obsahom ľubovníka bodkovaného, precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Riziko vzniku venóznej a arteriálnej trombembólie a zvýšené riziko trombembólie v šestonedelí. Medzi ďalšie ochorenia, ktoré sa spájajú s nežiaducimi vaskulárnymi príhodami, patria diabetes mellitus, systémový lupus erythematosus, hemolyticko uremický syndróm a chronické zápalové ochorenie čriev a kosáčikovitá anémia. Dôvodom na okamžité ukončenie užívania COC môže byť zvýšenie frekvencie alebo závažnosti migrény počas užívania COC. U dlhodobých užívateliek COC bolo hlásené tiež zvýšené riziko rakoviny krčka maternice. U užívateliek COC v súčasnosti hlásené mierne zvýšené relatívne riziko diagnózy karcinómu prsníka, v zriedkavých prípadoch benígne nádory pečene a ešte v zriedkavejších prípadoch malígne nádory pečene. Ženy s hypertriglyceridémiou alebo s jej výskytom v rodinnej anamnéze môžu byť počas užívania COC vystavené zvýšenému riziku vzniku pankreatitídy. Akútne alebo chronické poruchy funkcie pečene si môžu vyžiadať prerušenie užívania COC. Počas užívania COC bolo hlásené zhoršenie endogénnej depresie, epilepsie, Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy. Pred začatím alebo opätovným začatím užívania Seasonique treba odobrať kompletnú anamnézu, zmerať krvný tlak a vykonať fyzikálne vyšetrenie a musí sa vylúčiť gravidita. Tak ako pri každej COC, sa môže vyskytnúť nepravidelné krvácanie (špinenie alebo medzimenštruačné krvácanie), najmä počas prvých 3 mesiacov užívania. Tablety Seasonique obsahujú laktózu. Ružové tablety Seasonique obsahujú azofarbivá allura červená AC hlinitý lak (E129) a briliantová modrá FCF - hlinitý lak (E133), ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. Liekové a iné interakcie: Interakcie medzi perorálnymi kontraceptívami a inými liekmi môžu viesť k medzimenštruačnému krvácaniu a/ alebo k zlyhaniu antikoncepcie. Môže dôjsť k interakciám s liekmi, ktoré indukujú pečeňové enzýmy (napr. fenytoínom, barbiturátmi, rifampicínom a iné), s liekmi proti HIV a pravdepodobne aj s oxkarbazepínom, topiramátom, felbamátom, grizeofulvínom a s rastlinnými prípravkami s obsahom ľubovníka bodkovaného, ktoré môžu mať za následok zvýšený klírens pohlavných hormónov. Súbežné užívanie COC a lamotrigínu znižuje hladiny lamotrigínu. Užívanie COC môže zmeniť výsledky niektorých laboratórnych vyšetrení, vrátane biochemických parametrov pečene, štítnej žľazy, nadobličiek a obličiek, plazmatických hladín proteínov, parametrov metabolizmu sacharidov a parametrov koagulácie a fibrinolýzy. Ženy, ktoré užívajú náhradnú liečbu hormónom štítnej žľazy, môžu potrebovať zvýšené dávky tohto hormónu. Gravidita a laktácia: Seasonique nie je indikovaný počas gravidity. Užívanie COC sa zvyčajne neodporúča, pokým dojčiaca matka dieťa úplne neodstaví. Nežiaduce účinky: Veľmi časté: Metrorágia, Časté: Zmeny nálady, znížené libido, depresia, bolesť hlavy, migréna, nauzea, bolesť brucha, akné, menorágia, citlivosť prsníkov, dysmenorea, zvýšenie telesnej hmotnosti. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Teslova 26, Bratislava, Slovenská republika. Dátum revízie textu: 06/2016. Úplná informácia o lieku je dostupná na v Súhrne charakteristických vlastností lieku, alebo ju získate na adrese: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,bajkalsá 19/B, Bratislava., tel.: , fax: , Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Liek nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. SK/GEN/17/0173

17 - e. e e t e u á e o v, i o e, o a ú é s e e u é a ť. ť /, a. k ú y. y, ľ á a e 3 Generálny partner TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Hlavní partneri Exeltis Slovakia s.r.o. Gedeon Richter Slovakia s.r.o. MYLAN s. r. o. Partneri MERCK spol. s r.o. FERRING Slovakia s.r.o. MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. Spln spol. s r.o. Amirex a.s. BTL Slovakia s.r.o. B.Braun Medical s.r.o. AXONIA PHARMA s.r.o. HARTMANN - RICO spol. s r.o.

18