Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Size: px
Start display at page:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 130. årgang. 2009-01-28 Dansk Varemærketidende, DK"

Transcription

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Utune Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NovoPen Memo (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hypodermiske sprøjter til injektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NovoPen View (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hypodermiske sprøjter til injektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NovoPen Echo (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hypodermiske sprøjter til injektion. (730) Indehaver: LANDBERG.DK ApS, Søndergade 69, 9320 Hjallerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instru-menter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regule-ring eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasse-apparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, indu-striel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KONFETTI (730) Indehaver: DR, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 16: Fotografier, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke appa-rater), bøger, tidsskrifter, plakater, gocards (postkort) (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- & sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & Tv-udsendelser samt kabel Tv-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- & undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer & kultu-relle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser og film, herunder film på videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, teknologisk rådgivning vedrørende TV- og radiotransmission. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUICY COUTURE (730) Indehaver: Juicy Couture Inc., Wentworthstreet, Pascoima, California 91331, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, kosmetik, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetik, hårvand, tandplejemidler, parfume, eau de toilette, duftevand til kroppen, aftershave, kropslotioner (kosmetiske), skrubbemidler til kroppen, badesæbe, skumbad, badeolier, bad og brusegeléer, hårshampoo, hårbalsam, hårspray, hårkurslotioner; ansigtsmasker, solbeskyttende præparater (kosmetiske), fugtigheds præparater (kosmetiske), bodyge-lé, lipgloss, læbestift, rouge, øjenskygger, mascara, eyeliner, foundation, pudderdåser, neglelak, negle-lakfjerner, kropspudder, talkumlotion (kosmetiske) (511) Klasse 04: Stearinlys. (511) Klasse 35: Online detailhandel tilvejebragt via et globalt computernetværk med beklædningsgenstande, læder-varer, modetilbehør, juvelerarbejder, sko, kosmetiske præparater, bagageartikler, produkter til hjem-met og produkter til personlig pleje, detailvirksomhed og postordrevirksomhed inden for beklæd-ningsgenstande, lædervarer, modetilbehør, sko, juvelerarbejder, bagageartikler, kosmetiske produkter, produkter til hjemmet og produkter til personlig pleje. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU US 76/ USA 207

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEMALE (730) Indehaver: Female v/stine K. Thomsen, Virumvej 28, 3, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf; ædelstene. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kristelig Fagbevægelse (730) Indehaver: KRISTELIG FAGFORENING, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: POMP DE LUX ApS, Skavholmvej 5, 8520 Lystrup, Danmark (511) Klasse 20: Møbler og boligtilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Boligtekstiler (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kristelig Fagforening (730) Indehaver: KRISTELIG FAGFORENING, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: PRETTYGOODCOMPANY ApS, Marielundvej 46 B, 2., 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter, herunder i form af apparater og instrumenter til prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering og certificering, databehandlingsudstyr, software (downloadable). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning samt arbejdsmiljø, stress og stress-rådgivning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herun-der i form af konsulentvirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRETTYGOODCOMPANY ApS, Marielundvej 46 B, 2., 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning samt arbejdsmiljø, stress og stress-rådgivning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herun-der i form af konsulentvirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 208

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIMPLY ORGANIC (730) Indehaver: Mette Lykkegaard Christensen, Mågevej 3, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 05: Materiale til tandplombering og til tandaftryk. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 16: Fotografier og skrivemaskiner, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, por-celæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Råis, bagepulver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kashmir (730) Indehaver: Illinois Tool Works Inc. a corporation of the State of Delaware, 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60026, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal, herunder: skruer; bolte og møtrikker; lukke- og fastgørelsesanordninger, herunder vridere, haspe, beslag, spændeskiver; søm; betonankre; ankre til murerarbejde; ankre til vægge og mure; klammer; kæder og lænker; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (730) Indehaver: TABAK INDISK RESTAURANT ApS, Willemoesgade 75, st. tv, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Think Green Act Green Go Green (730) Indehaver: NORTHQ ApS, Strandvejen 157, 1.tv., 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Alliant Techsystems Inc., a corporation of the State of Delaware, 5050 Lincoln Drive, Edina, Minnesota 55436, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 28: Målobjekter (sportsartikler), målskiver og skydeskiver, holdere og affyringsramper (sportsartikler) til de nævnte varer alt til brug for skydning, herunder også bueskydning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PayUp (730) Indehaver: PayUp Holding, B.V., Rua Pinheiro Chagas, nº 17-2º, PT Lisboa, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Ricardo Louro, Rua Pinheiro Chagas, nº 17-2º, PT Lisboa, Portugal (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, mekanismer til mønt-opererede apparater, salgsautomater. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: "medic" (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MEDIC TEAM A/S, Solvang 8, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, desodoriseringsmidler til personlig brug, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tand-plejemidler, shampoo og hårplejemidler. (511) Klasse 05: Næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kødekstrakter, fiskeolie, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Krydderier, essenser og ekstrakter fra planter og rødder til brug som næringsmidler; helsekost (ikke til medicinsk brug); urter (tørrede krydderier), krydderurter. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASHWOOD (730) Indehaver: SPIER WINES (PTY) LTD., Annandale Road, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fødevarestyrelsen, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 06: Varer af metal herunder nøgleringe og poletter til indkøbsvogne. (511) Klasse 08: Knive. (511) Klasse 09: Magneter; downloadable elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer, klistermærker, trykte publikationer. (511) Klasse 18: Muleposer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i an-dre klasser; madkasser, drikkedunke. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper, nøglesnore af tekstilmateriale herunder af nylon. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; færdigretter bestående af førnævnte produkter. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; færdigretter bestående af førnævnte produkter. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og hvid. (730) Indehaver: IN2ZYM ApS, A M G Friis Vej 7, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud, særlig i form af vitaminer og mineraler; medicinske slankeprodukter; medicinske olier og essentielle fedtsyrer; funktionel ernæring, nemlig fødevarer med en sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende effekt indeholdende vitaminer, mineraler, colostrum, mælkesyrebakterier og enzymer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, guarana- og koffeinholdige drikke, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis;honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke, frugtsaft og energidrikke, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, herunder ginseng, guarana og coffein. 210

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREENLIFE (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (730) Indehaver: OUTDOOR SPORTS ApS, c/o Søren Trudsø Telling, Rindsholmvej 93, 1.th., 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: onkel bob (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brug livet (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: SPARBANK A/S, Adelgade 8, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Body Attention! - Treatment and prevention (730) Indehaver: Body Attention! v/michael Iven, Hovmosevej 14, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BON AMI (730) Indehaver: E Hammershøy, Kejlstrupparken 33, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Seksuelt stimulerende apparater og instrumenter, herunder vibrationsmassageapparater, dildoer, kondomer, pessarer, samt apparater til skønhedsmassage. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder lingerivarer, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med erotisk stimulerende varer og tilbehør, med beklædningsgenstande, herunder lingerivarer, fodtøj og beklædningsgenstande, med varer til spøg, skæmt og festartikler, også via internettet; arrangement og ledelse af home parties med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Underholdningsarrangementer i form af arrangering og ledelse af home parties. 211

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer tilmønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner ogdatabehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vejeller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (730) Indehaver: IDentity Provided I/S, c/o Mikael Brandrup, Prinsesse Christines Vej 14, 4.tv., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Computer software (optage eller downloadable), nemlig cmssystemer, fakturasystemer og software til fildeling og e-handel, digitale billedog lydoptagelser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder udarbejdelse af præsentationsvideoer og radiospots; administration, systematisering, kompilering og indføring af information i databaser. (511) Klasse 42: Grafisk designvirksomhed, herunder design af markedsføringsmateriale, logoer, emballage, skilte, messestande og tryksager samt udarbejdelse af designmanualer; design og udvikling af hjemmesider for andre, herunder søgemaskineoptimering og e-handelsløsninger; design og udvikling af computer software, herunder sms-services, motion graphics og websites til mobiltelefoner, medieafspillere: rådgivning om computer software og hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lalandia A/S, Lalandia Centret 1, 4970 Rødby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, rødt og grønt 212

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CLUB SKIN-DIVE V/ANNE WINTHER, Maglegårdsvej 5c, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i guld og mørkebrunt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIORELLA (730) Indehaver: KSM Systems GmbH & Co. KG, Hildebrand Str. 9, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ( ikke indeholdt i andre klasser ), kufferter og rejsetasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, N-0462 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kuffferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning NO Norge (730) Indehaver: Specsavers B.V., Groest 54, NL 1211 EC/ Hilversum, Holland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Dentalpræparater og materialer til brug for tandlæger, nemlig dentalmaterialer til indpakning, fyldning og stopning at tænder, materialer til brug for aftryk, aftegning og afdækning ved fotografering af tænder; dentalgipssammensætninger; materialer til tandaftryk, dcntallak plast og -polymerer, dentalmaterialer til fremstilling af broer og kroner, materialer til at reparere og genskabe tænder, tandforseglere, harpiks og fyldninger, fernis og voks, lim, klæbestoffer, cement og bindemidler til tænder, slibemidler til tænder, dental amalgam og legeringer til dental brug, tandbalsam, dentale præparater til afsløring af plak, medicinske og dentale rensemidler; øjenskyllemidler, præparater til rensning af kontaktlinser og kontaktlinseopløsninger; farmaceutiske cremer, lægemidler, præparater, stoffer og tabletter; næringsmidler til spædbørn og invalide; smertestillende præparater til lindring af tandpine, bedøvelsesmidler til dental brug, dentale mundskylle- og mundsprayprodukter; tandvenligt tyggegummi til medicinsk brug, øjendråber og øjenlotioner til medicinsk brug; fugtgivende øjenmiddel og øjensalver til medicinsk brug, øredråber til medicinsk brug. (511) Klasse 09: Optaget computer software vedrørende brillestel stillet til rådighed via internettet; optiske apparater og instrumenter, briller, brilleglas, solbriller, optiske linser; overtræk specielt udformet til oftalmologiske linser, brilleetuier, -kæder, -stel, -holdere og -stativer; briller til optisk brug eller tilpasset til beskyttelse af øjnene, brilleskjold nemlig plasticskjold der monteres på briller til beskyttelsesformål, snore til at fastholde briller, okularer og instrumenter der indeholder okularer, monokler, lorgnetter, løse solbriller til fastgørelse på briller; beskyttelsesbriller til brug ved sport; sikkerhedsbriller forstørrelsesglas, kontaktlinser, kontaktlinseetuier, -beholdere og -holdere, tandbeskyttere, ørepropper, batterier; optiske blænder og lysfiltre, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 10: Flytbare tandimplantater; væsker til at skylle øjne med, øjenklapper og skjolde til medicinsk og kirurgisk brug; øjenbakker til medicinsk og kirurgisk brug; øjenbadeglas; øreadaptere til høreapparater; høreværn; høreindlæg til medicinsk brug, pincetter til ører, øreforme (dele af høreapparater); høreapparater og -hjælpemidler til døve; farmaceutiske apparater og instrumenter; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig optiske apparater og instrumenter, briller, solbriller, kontaktlinser samt tilbehør og reservedele, høreapparater og hørehjælpemidler til døve samt tilbehør og reservedele således at kunderne har mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer hos en optikerdetailhandel, på postordre eller via en internethjemmeside, der er specialiseret i salg af briller og kontaktlinser; bistand ved forretningsledelse og - udvikling; forretningsbistand og forretningsadministration; forretningsplanlægning; operationel forretningsdrift; annonce, reklameog markedsføring; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; professionel ledelses- og personalerekrutteringsvirksomhed; bogføring og revision, alle de førnævnte tjenesteydelser til brug for optikere, tandlæger og andre fagfolk indenfor sundhedsvæsnet; forretningsmæssig rådgivning vedrørende franchising; rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation i franchise og joint venture virksomheder og tilrådighedsstillelse af information og rådgivning vedrørende alle de førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 44: Optikervirksomhed, oftalmologisk virksomhed og optometristvirksomhed herunder information ved-rørende brillestel og linser stillet til rådighed online fra en computerdatabase eller fra internettet samt tilpasning af briller og brillestel og udførelse af synsprøver; sundhedsklinikker, medicinske klinikker og medicinske laboratorier; sundhedspleje herunder Optikervirksomhed, oftalmologisk virksomhed og optometristvirksomhed herunder information ved-rørende brillestel og linser stillet til rådighed online fra en computerdatabase eller fra internettet samt tilpasning af briller og brillestel og udførelse af synsprøver; sundhedsklinikker, medicinske klinikker og medicinske laboratorier; sundhedspleje herunder øjenplejevirksomhed; dentalvirksomhed nemlig tandlægevirksomhed, tandteknikervirksomhed og dentallaboratorier; apoteksbistand og apoteksmæssig rådgivning; høreprøver, professionel rådgivning vedrørende alle de førnævnte tjenesteydelser. 213

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZPA (730) Indehaver: STAR UNITED DENMARK ApS, Randersvej 88 B, 8870 Langå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, Middelgade 1, 1., 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: REITAN DISTRIBUTION A/S, Marsalle 32, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hartly & Møller Reklamebureau A/S, Industrivej 23, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med dagligvarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Caj Nyman AB, Bredmansgatan 4 A, SE Uppsala, Sverige; Hauguel.dk v/michael Hauguel Andersen, Vesterbrogade 29, 1. tv, 7000 Fredericia, Danmark; ACCOMMODATE ApS, Amager Boulevard 120, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; downloadable undervisningsmaterialer, nemlig elektroniske publikationer via internettet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; konsulentopgaver bestående rådgivning/vejledning af de førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder teambuilding og kompetenceudvikling; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtoner og orange samt sort tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ring bare, vi kender ikke til helligdage (730) Indehaver: BRDR. STEINFATH A/S, Taastrup Hovedgade 180, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET THYKIER & FELBY A/S, Greve Strandvej 16, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, bladmetaller og metalpulver til brug for malere og dekoratører, herunder til marmorering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hexa-Cover (730) Indehaver: HEXA-COVER ApS, Juelstrupparken 10A, 9530 Støvring, Danmark (511) Klasse 22: Membran bestående af plasticflydebrikker, som tilsammen danner et dække på en flydende overflade med henblik på at eliminere påvirkning til og fra omgivelserne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPIDOLOR (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig analgetika og antirheumatika. (730) Indehaver: PILATES CPH ApS, Kronprinsessegade 42, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 41: Pilates undervisning, undervisning, træning, Afspænding, fysioterapi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OXICOS (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig analgetika og antirheumatika. 214

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TechnoScope (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, nemlig udvikling af innovationsværktøjer (ikke indeholdt i andre klasser) til brug for idégenerering, projektudvikling samt opsamling og deling af viden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: En helt naturlig del af livet (730) Indehaver: Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coop Sverige AB, Juridik, SE Solna, Sverige (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak,; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører ogkunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, produkter til hud- og personlig pleje; tandplejemidler. (511) Klasse 04: Smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, naturlægemidler; næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr, svampeog ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Aluminiumfolie til husholdningsbrug. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; tilbehør og reservedele til alle førnævn-te varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Sutteflasker, sutter til sutteflasker. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vands; tilbehør og reservedel til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 13: Fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, bogbinderiartikler; fotografier, papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tilbehør og reservedel til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser af tekstilmateriale til emballage; polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; julepynt, spillekort; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter; konserverede, nedkølede, varmebehandlede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, supper. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, snacks og andre fødevarer af korn, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; cornflakes, havregryn, pasta (næringsmiddel) og nudler samt produkter deraf. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr; friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Detailhandel med fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder; markedsføring og kundeinformation i forbindelse med detailhandel med fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bon Sac (730) Indehaver: FRIMO ApS, Linåvej 56, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 18: Skind og huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: mobiltest.dk (730) Indehaver: Mobilportalen ApS, Kværndrup Vænge 20, 5772 Kværndrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 215

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, Lyngby Hovedgade 4, 2, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Livredningsapparater og -udstyr, refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker, redningsveste, redningsbælter, redningsbøjer, redningsflåder, redningslagner, redningsnet, redningsstiger, svømmeveste; apparater og instrumenter til undervisning (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, kapitalinvestering, ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed. (511) Klasse 39: Redningstjeneste, redningsaktioner (transport). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje, herunder førstehjælp og livredning, lægevirksomhed, hospitaler, ældrepleje og plejehjem (511) Klasse 45: Juridisk bistand, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: GRAF Copenhagen (under stiftelse), Nytorv 19, 4., 1450 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SnegleSnapper (730) Indehaver: RODING ApS, Geelsvej 33, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 07: Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: MCH A/S, Vardevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Planlægning og gennemførelse af messer, udstillinger, møder, konferencer, kongresser og events til kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Planlægning og gennemførelse af messer, udstillinger, møder, konferencer, kongresser og events, uddannelsesmæssige formål. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Argan Bio (730) Indehaver: TP Entreprise ApS, Bygstubben 4, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, hårvand, kosmetiske præparater, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 216

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRES-VAC ENGINEERING ApS, Svanevang 3, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 06: Ventiler af metal (ikke dele af maskiner), herunder overtryksventiler; de forannævnte varer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 07: Ventiler af metal (dele af maskiner); pumper som dele af maskiner eller motorer; vakuumpumper, trykpumper; ventilatorer til motorer og maskiner; de forannævnte varer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 09: Kontrolapparater og -installationer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødmpumpesystemer. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og -apparater til skibe; sikkerhedsventiler til kontrol og regulering af væskeniveau i skibstanke; trykudligningsventiler til gasapparater; vandreguleringsventiler; de forannævnte varer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, herunder via globale computernetværk, med ventiler, pumper, kontrolapparater og -installationer, ventilationsapparater og -installationer samt dele og tilbehør dertil, alt til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 37: Vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed vedrørende ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og hvidt. (730) Indehaver: Kusdianto Soewarno, Jl. Green garden Blok E1 No. 49, Jakarta Barat, Indonesien (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Vaffel, bolsjer, chokolade, snacks, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, pizza, donut, kiks, kager, konditori- og konfekturevarer; råis, spiseis, honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; peber, eddike, saucer (krydrede); krydderier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i brunt, orange og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lykkeberg A/S, Kattegatvej 75, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Allan Troels-Smith, Grønholtvangen 22, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 29: Sildekonserves (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pernille Lykke Christoffersen, Skt. Kjelds Plads 6, 3 tv, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn, gul og pink. (730) Indehaver: CMC INNOVATION ApS, Øksnebjergvej 3, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 09: Alarmer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 45: Alarmercentraler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grøn. 217

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: F-TOP INSTITUTE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rainer Schmidbauer, 3, Bath road, Camberly, Surrey, Storbritannien (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOMENTS (730) Indehaver: BRDR. JARDORF A/S, Tempovej 42, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MACHO (730) Indehaver: Ekstra Bladet A/S, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ibfelt, Siebert & Liedke I/S, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; optiske og magnetiske databærere, lydplader. (511) Klasse 16: Papir, pap og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Chat-rum, nemlig tilrådighedsstillelse af Internetsider samt forum for, at læsere og brugere kan formidle nyheder og meninger samt kommunikere med disse. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed. (730) Indehaver: Hans Siegfredsen, Borups Alle 126, 2. th, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, rødt og grå, Mærket er udført i blåt, rødt og grå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLIMASPIRERNE (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 218

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kenneth Stenlund, Akacievej 20, 2791 Dragør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: mærket er udført i sort, gråt og rødt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDISK PARFUMERIVAREFABRIK A/S, Havrevænget 13, 9500 Hobro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål; midler mod kalk- og kedelstensdannelse. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, kalkfjerningsmidler til husholdningsbrug, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANHYDRO (730) Indehaver: Anhydro A/S, Østmarken 7, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; inddampningsanlæg, tørringsanlæg, spray-tørrere, flash-tørrere, fluid bed-tørrere, køleanordninger, agglomeratorer (apparater til at sammenføje partikler under tørring), spray-kølere og spraytørre-absorbere; dele og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse, reparation af elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, industrimaskiner og kontrolapparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LACTOCLAV (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: prosapia (730) Indehaver: PROSAPIA DANMARK A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MyTrademark v/katrine Juhl, Vestre Alle 9, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, arbejdsformidlingskontorer for midlertidig eller permanent ansættelse af personale; udførelse af færdighedsvurderinger for enkeltpersoner inden for kontor-, sekretær-, tekstbehandlings- og databehandlingsområdet samt inden for industrielle og tekniske områder; rådgivning vedrørende arbejdsledelse; rådgivning vedrørende udvælgelse, rekruttering og beskæftigelse af midlertidigt, korttids- og permanent personale; rekruttering af personale, herunder fremskaffelse af kvalificeret teknisk personale på midlertidig og kontraktbasis; ansættelses- og adfærdstests; ekspertudsagn inden for personale-rådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder gennemførelse af træningsprogrammer for personer inden for kontor-, sekretær-, tekstbehandlings- og databehandlingsområdet samt inden for industrielle og tekniske områder. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware; computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RigtigHundemad (730) Indehaver: RIGTIGHUNDEMAD ApS, c/o Henrik Friis Møller, Lykkevej 11, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 29: Kødekstrakter, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, malt. 219

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mark Rees-Andersen, Eskildsgade 18, 1, 1657 København V, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder special-kortspil; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Snackbird (730) Indehaver: Printz Keramik v/annette Printz, Stabelbjergvej 3, 8420 Knebel, Danmark (511) Klasse 06: Isenkramvarer af metal. (511) Klasse 08: Gafler, knive og skeer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber herunder skåle, fade, kander, tallerkner og drikkeglas; glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Hong-Jun Nie, Hu Men Hang 9-25, Guiyang, CN GuiZhou, PR, Kina (511) Klasse 09: Højttalere samt relaterede artikler og tilbehør, nemlig højttalerdelefiltre, delefilterspoler, delefilterkondensatorer, modstande, drivenheder for højttalere, højttalerkabinetter, konnektorer, terminaler, basrefleksporte, basenheder, monteringsbeslag og -stifter, alle de forannævnte varer ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexFriend (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske sprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexLife (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske sprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Minus60 (730) Indehaver: SEAMADE HOLDING ApS, A.P. Møllers Allé 9 A, 2791 Dragør, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. 220

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Marathon Coach (730) Indehaver: STOTT COACHING & CONSULTING APS, NAVERLAND 2, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende ledelsesudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering; bistand ved forretningsledelse i form af coaching. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse i form af ledelsesudvikling og coaching. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Missing Link (730) Indehaver: STOTT COACHING & CONSULTING APS, NAVERLAND 2, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende ledelsesudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering; bistand ved forretningsledelse i form af coaching. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse i form af ledelsesudvikling og coaching. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uptown (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vej eller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (730) Indehaver: DANI-EL v/daniel K. W Jensen, Oust Møllevej 74, 8920 Randers NV, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed vedrørende intelligente boligsystemer, herunder el-installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uptown TV (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner ogkontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vej eller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPCO (730) Indehaver: TOPCO A/S, Fabriksparken 19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med håndværktøj og elektrisk værktøj, byggematerialer, herunder beslag og befæstigelse samt med arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr, herunder online via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster); skrivning og udgivelse af bøger [dog ikke reklametekster]; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloable). 221

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOPCO A/S, Fabriksparken 19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med håndværktøj og elektrisk værktøj, byggematerialer, herunder beslag og befæstigelse samt med arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr, herunder online via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster); skrivning og udgivelse af bøger [dog ikke reklametekster]; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloable). (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn og hvid. (730) Indehaver: Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere, Vesterbrogade 10, 1503 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Børge Holm, Havdrupvej 14, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 26: Emblemer af ikke ædelmetaller (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder sådanne ydelser udøvet af foreningen og logen overfor dens medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gul og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBUSTAR (730) Indehaver: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug. 222

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere, Vesterbrogade 10, 1503 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Børge Holm, Havdrupvej 14, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 26: Emblemer af ikke ædelmetaller (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder sådanne ydelser udøvet af foreningen og logen overfor dens medlemmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: stott (730) Indehaver: STOTT COACHING & CONSULTING APS, NAVERLAND 2, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende ledelsesudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering; bistand ved forretningsledelse i form af coaching. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse i form af ledelsesudvikling og coaching. (730) Indehaver: Netdyrlæge.dk - din dyrlæge på nettet, Skovbrynet 15, 6630 Rødding, Danmark (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Medicinsk rådgivning; nyhedsformidling via internettet vedrørende sygdomme, sundhed og medicin; veterinærvirksomhed, rådgivning udført af dyrlæger, rådgivning om fodring, veterinær konsulentvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Randers Bryghus (730) Indehaver: BRYGHUS HOLDING ApS, Hobrovej 358, 8920 Randers NV, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUN CAPITAL (730) Indehaver: Sun Capital Partners, Inc., 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton, US Florida, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, nemlig privat investering; finansiering med risikovillig kapital; rådgivning i forbindelse med og finansiering af fusioner og overtagelser; formueforvaltning; investeringsbankvirksomhed; kapitalbistand i forbindelse med lånefinansierede virksomhedsovertagelser; finansiel rådgivning i forbindelse med etablering af fonde. 223

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KINGSTAR (730) Indehaver: Hankook Tire Co., Ltd., , Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands; konstruktionsdele til biler, varevogne, busser og lastbiler; dæk til befordringsmidler til brug på land; slanger til dæk til befordringsmidler; stænklapper til befordringsmidler; hjul til befordringsmidler; fælge til hjul til befordringsmidler; nipler til hjuleger; bremsebelægninger til befordringsmidler; bremsesegmenter til befordringsmidler; sædeovertræk og sædebetræk til befordringsmidler; rat og styreindretninger (ikke indeholdt i andre klasser) til befordringsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jasmin Clean Service (730) Indehaver: Jasmin Clean Service v/ali Alaouie, Gudrunsvej 42, 2. th, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ICEFJORD (730) Indehaver: ICE GREENLAND, Slotsdalen 117, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 32: Vand med og uden brus (drikkevarer), øl, sodavand, vand med smag (drikkevarer). (511) Klasse 33: Gin, vodka, snaps, bitter, linje akvavit, whisky. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETZ (730) Indehaver: LETZSUSHI ApS, Nordre Frihavnsgade 15, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PeoplesCoach (730) Indehaver: Linda Rønnenkamp Callesen, Sølvstenvej 21, 8450 Hammel, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISFJORD (730) Indehaver: ICE GREENLAND, Slotsdalen 117, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 32: Vand med og uden brus (drikkevarer), øl, sodavand, vand med smag (drikkevarer). (511) Klasse 33: Vodka, gin, snaps, linje akvavit, bitter, whisky. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Be1 (730) Indehaver: 2Be1 Entertainment, Vestervænget 34, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer, herunder arrangering af koncerter, musikkomponering, impresariovirksomhed, produktion og udgivelse af musik, samt skrivning af tekster (dog ikke reklametekster). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Falstria (730) Indehaver: FILCOLANA A/S, Vandværksvej 10, 8620 Kjellerup, Danmark (511) Klasse 23: Garn. (730) Indehaver: ICE GREENLAND, Slotsdalen 117, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 32: Vand med og uden brus (drikkevarer), øl, vand med smag (drikkevarer), sodavand. (511) Klasse 33: Gin, vodka, snaps, linje akvavit, bitter, whisky. (591) Farvetekst: sølv - hvid - sort 224

Det atomvåbenindustrielle kompleks i USA er så vidt jeg ved det, ikke beskrevet på dansk.

Det atomvåbenindustrielle kompleks i USA er så vidt jeg ved det, ikke beskrevet på dansk. Atomvåbenproduktion i USA Af Holger Terp, Fredsakademiet Det atomvåbenindustrielle kompleks i USA er så vidt jeg ved det, ikke beskrevet på dansk. Atompolitikken i Danmark har lige siden 1945 beskæftiget

More information

TechMatch LAND & MILJØ. November 2008. Pollutec 2008. Water4Health WorkShop. Waste to Energy 2008. CONTACT på TerraTec/enertec 2009

TechMatch LAND & MILJØ. November 2008. Pollutec 2008. Water4Health WorkShop. Waste to Energy 2008. CONTACT på TerraTec/enertec 2009 LAND & MILJØ TechMatch November 2008 Pollutec 2008 Water4Health WorkShop Waste to Energy 2008 CONTACT på TerraTec/enertec 2009 Teknologisøgninger Product Quality Freeze Indicator Healthcare Cold Chain

More information

ACTIVATING architecture and urban planning

ACTIVATING architecture and urban planning ACTIVATING architecture and urban planning 50 Examples of Development of Attractive and Active Urban Spaces ACTIVATING architecture and urban planning Published by The Sports Confederation of Denmark

More information

Ny litteratur. www.nordicom.gu.se/?portal=mr. från Nordicoms databas NCOM. Danmark 82 Finland 90 Norge 103 Sverige 105

Ny litteratur. www.nordicom.gu.se/?portal=mr. från Nordicoms databas NCOM. Danmark 82 Finland 90 Norge 103 Sverige 105 Ny litteratur från Nordicoms databas NCOM Danmark 82 Finland 90 Norge 103 Sverige 105 www.nordicom.gu.se/?portal=mr Litteratur från Nordicoms databas NCOM Danmark Dokumentalist: Diba Markus Fra metateori

More information

Ukiumoortumik nalunaarut. Årsrapport. Annual Report

Ukiumoortumik nalunaarut. Årsrapport. Annual Report Ukiumoortumik nalunaarut Imarisai Ingerlatsivik pillugu paasissutissat.........................................................1 Kisitsisit pingaarnerit...................................................................2

More information

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. ESOF 2010 Brokerage Event. Elmia World Bioenergy 2010

TechMatch LAND & MILJØ 2010. Health & Food Days 2010. Pro Energy Meetings. ESOF 2010 Brokerage Event. Elmia World Bioenergy 2010 TechMatch 03 E LAND & MILJØ 2010 Health & Food Days 2010 Pro Energy Meetings ESOF 2010 Brokerage Event Elmia World Bioenergy 2010 Teknologisøgninger Innovative Technology for Food Preservation with Natural

More information

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011

KKR Innovation Tour. Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 KKR Innovation Tour Bay Area, California, USA October 24 th 28 th, 2011 Overview Program... 3 Meeting Information... 6 Jay Nath, Director of Innovation at San Francisco City Hall... 6 Berkeley University...

More information

Bent Christensen THE SUBLIME 25. selected from the world s 50 best restaurants. De sublime 25 - udvalgt fra The World s 50 Best Restaurants

Bent Christensen THE SUBLIME 25. selected from the world s 50 best restaurants. De sublime 25 - udvalgt fra The World s 50 Best Restaurants Bent Christensen THE SUBLIME 25 selected from the world s 50 best restaurants De sublime 25 - udvalgt fra The World s 50 Best Restaurants INTRODUCTION The book includes descriptions, photos, menus and

More information

Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009

Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009 Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009 04.10.2010 Evaluation of the design research of Kunstakademiets Arkitektskole 2004-2009 Contents: 1. Introduction and summary

More information

Customer: Address: City: Country: Certificate no. : Standard: Valid to: Scope:

Customer: Address: City: Country: Certificate no. : Standard: Valid to: Scope: 4Subsea AS Smedsvingen 4 HVALSTAD Norge 800449 NS-EN ISO 9001:2008 2016-10-05 System design and detailed structural analysis related to flexible and rigid riser systems, wellhead systems and offsh A.C.

More information

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 16175-2:2011

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 16175-2:2011 Dansk standard DS/ISO 16175-2 1. udgave 2011-05-31 Information og dokumentation Principper og funktionelle krav til registreringer i elektroniske kontormiljøer Del 2: Vejledning og funktionelle krav til

More information

Sterilisatorer til medicinske formål Sterilisation med ethylenoxid Krav og prøvningsmetoder

Sterilisatorer til medicinske formål Sterilisation med ethylenoxid Krav og prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN 1422 3. udgave 2014-06-18 Sterilisatorer til medicinske formål Sterilisation med ethylenoxid Krav og prøvningsmetoder Sterilizers for medical purposes Ethylene oxide sterilizers Requirements

More information

DOS BULLETIN MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET... 3 ÅRSMØDET 2002... 5 MØDER I DANMARK... 55 YOS... 59 NR. 6 OKTOBER 2002 31.

DOS BULLETIN MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET... 3 ÅRSMØDET 2002... 5 MØDER I DANMARK... 55 YOS... 59 NR. 6 OKTOBER 2002 31. DOS BULLETIN NR. 6 OKTOBER 2002 31. ÅRGANG MØDER I FORBINDELSE MED ÅRSMØDET........... 3 ÅRSMØDET 2002............................. 5 - OVERSIGTSPLAN........................... 5 - PROGRAMOVERSIGT.........................

More information

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation

Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Participation and Evaluation in the Design of Healthcare Work Systems a participatory design approach to organisational implementation Maren Sander Granlien PhD thesis Roskilde University, 2010 Department

More information

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2005 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAMI ASSITALIUSSAT ILLUSTRATIONERNE I ÅRSRAPPORTEN ILLUSTRATIONS IN THE ANNUAL REPORT Ukiumoortumik nalunaarusiami assitaliussat

More information

This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN.

This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This project is co-funded by the European Commission DG TREN. EPLABEL WP7 Dissemination Final version Document prepared by DHV. Contribution from all EPLABEL partners 1 ACKNOWLEDGMENTS This document has been written in the framework of the SAVE EPLABEL project. This

More information

suluk 2006 # 04 Tigoriannguaruk! Tag suluk med hjem! Your personal copy! Ass./Foto/Photo: AG ARKIV

suluk 2006 # 04 Tigoriannguaruk! Tag suluk med hjem! Your personal copy! Ass./Foto/Photo: AG ARKIV suluk 2006 # 04 Tigoriannguaruk! Tag suluk med hjem! Your personal copy! Ass./Foto/Photo: AG ARKIV At rejse er... Angalaneq niuerniarnerusarpoq Pilersuisoq Akitsuuteqanngitsut Tassa illit Kalaallit Nunaanni

More information

Hvad kalder de sig på engelsk og tysk

Hvad kalder de sig på engelsk og tysk Hvad kalder de sig på engelsk og tysk Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Mia Jørgensen Tryk: P. J. Schmidt ISBN: 87-7353-243-6 2000.9.97 Forord Denne håndbog indeholder en oversigt over de navne, ca.

More information

Survey of PFOS, PFOA and other perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances

Survey of PFOS, PFOA and other perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances Survey of PFOS, PFOA and other perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances Part of the LOUS-review Environmental Project No. 1475, 2013 Title: Survey of PFOS, PFOA and other perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl

More information

Take a look at CONSIGNOR THE MOST USED TA SYSTEM IN THE NORDIC

Take a look at CONSIGNOR THE MOST USED TA SYSTEM IN THE NORDIC Take a look at CONSIGNOR THE MOST USED TA SYSTEM IN THE NORDIC MORE THAN 10.000 COMPANIES USE CONSIGNOR EDI-SOFT DENMARK www.edi-soft.dk edi-soft Danmark a/s Bredskifte allé 11 8210 Århus V phone: +45

More information

132 nye forretnings muligheder

132 nye forretnings muligheder 132 nye forretnings muligheder Nyhedsbrev nr. 7 er der i denne uges nyhedsbrev fra Virksomhedsforum. Vi har vi gennem vores Enterprise Europe Network masser af muligheder for at hjælpe virksomheder der

More information

Threats to soil quality in Denmark

Threats to soil quality in Denmark Threats to soil quality in Denmark A review of existing knowledge in the context of the EU Soil Thematic Strategy DJF Report PLANT SCIENCE NO. 143 OCTOBER 2009 Schjønning, P., Heckrath, G. & Christensen,

More information

A/L Namdal Kornsilo og Mølle Skogmo N-7863 OVERHALLA 74 28 24 50 Norway 900232 NS-EN ISO 9001:2008

A/L Namdal Kornsilo og Mølle Skogmo N-7863 OVERHALLA 74 28 24 50 Norway 900232 NS-EN ISO 9001:2008 Design, manufacturing and marketing of electro-mechanical A.C. Smith & Co. AS Jerikoveien 22 1067 OSLO 22 90 77 30 Norway 900624 NS-EN ISO 9001:2008 2012-10-04 products for land based and offshore industry

More information

Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt

Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt Dansk standard DS/ISO/IEC 24775-1 1. udgave 2014-11-13 Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt Information technology Storage management Part 1: Overview DS/ISO/IEC 24775-1 København DS

More information

Sports Medicine Congress 2014

Sports Medicine Congress 2014 Danish Association of Sports Medicine and Danish Association of Sports Physiotherapy - Sports Medicine Congress 2014 Treatment and prevention of sports injuries Thursday 30. of Janurary to Saturday 1.

More information

Autumn Program 2015 Danish Society for Naval Architecture and Marine Engineering www.skibstekniskselskab.dk

Autumn Program 2015 Danish Society for Naval Architecture and Marine Engineering www.skibstekniskselskab.dk Autumn Program 2015 Danish Society for Naval Architecture and Marine Engineering www.skibstekniskselskab.dk Foto: Peter Therkildsen MARINE COATINGS PPG Protective & Marine Coatings udvikler marine produkter

More information

with HP Education Services

with HP Education Services E L E xc with HP Education Services January June 2011 Inside: Education solutions for business and IT Hot topics and new courses Course curriculum paths Course descriptions and local information Table

More information

Nyhedsbrev nr. 19. We have a point to share. SharePoint. Tomorrows Legends. iphone - Android - HTML5 FTU. boghandel. ftu.dk

Nyhedsbrev nr. 19. We have a point to share. SharePoint. Tomorrows Legends. iphone - Android - HTML5 FTU. boghandel. ftu.dk Nyhedsbrev nr. 19 We have a point to share SharePoint Tomorrows Legends iphone - Android - HTML5 FTU boghandel ftu.dk Specialboghandel indenfor IT, teknik, økonomi og business med afdelinger i Aarhus,

More information

Inspirationsdag om kvalitetsledelse hos Grundfos

Inspirationsdag om kvalitetsledelse hos Grundfos Inspirationsdag om kvalitetsledelse hos Grundfos Keld Zornig, Direktør, SAS Institute A/S 8. februar 2010 10.00 Velkomst og introduktion til Grundfos og dagens program v. Torben Brændgaard, Vice President,

More information

Offentlighed i Norden

Offentlighed i Norden Offentlighed i Norden Hvilke dokumenter og data skal være offentlige og hvilke kan holdes hemmelige? Spørgsmålet er relevant på alle områder af samfundet og ved alle offentlige organer Forskningsprojektet

More information