Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 130. årgang. 2009-01-28 Dansk Varemærketidende, DK"

Transcription

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Utune Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NovoPen Memo (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hypodermiske sprøjter til injektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NovoPen View (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hypodermiske sprøjter til injektion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NovoPen Echo (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 10: Medicinske og kirurgiske apparater og instrumenter; hypodermiske sprøjter til injektion. (730) Indehaver: LANDBERG.DK ApS, Søndergade 69, 9320 Hjallerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instru-menter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regule-ring eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasse-apparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, indu-striel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KONFETTI (730) Indehaver: DR, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 16: Fotografier, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- & undervisningsmateriale (dog ikke appa-rater), bøger, tidsskrifter, plakater, gocards (postkort) (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Legetøj, spil, gymnastik- & sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, spillekort (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & Tv-udsendelser samt kabel Tv-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- & undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer & kultu-relle arrangementer, produktion & udlejning af radio- & fjernsynsudsendelser og film, herunder film på videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via internet, bredbånd, digitalt-tv, mobilt internet og andre digitale medier; forlagsvirksomhed. (511) Klasse 42: Teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, teknologisk rådgivning vedrørende TV- og radiotransmission. (511) Klasse 45: Juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: JUICY COUTURE (730) Indehaver: Juicy Couture Inc., Wentworthstreet, Pascoima, California 91331, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, kosmetik, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetik, hårvand, tandplejemidler, parfume, eau de toilette, duftevand til kroppen, aftershave, kropslotioner (kosmetiske), skrubbemidler til kroppen, badesæbe, skumbad, badeolier, bad og brusegeléer, hårshampoo, hårbalsam, hårspray, hårkurslotioner; ansigtsmasker, solbeskyttende præparater (kosmetiske), fugtigheds præparater (kosmetiske), bodyge-lé, lipgloss, læbestift, rouge, øjenskygger, mascara, eyeliner, foundation, pudderdåser, neglelak, negle-lakfjerner, kropspudder, talkumlotion (kosmetiske) (511) Klasse 04: Stearinlys. (511) Klasse 35: Online detailhandel tilvejebragt via et globalt computernetværk med beklædningsgenstande, læder-varer, modetilbehør, juvelerarbejder, sko, kosmetiske præparater, bagageartikler, produkter til hjem-met og produkter til personlig pleje, detailvirksomhed og postordrevirksomhed inden for beklæd-ningsgenstande, lædervarer, modetilbehør, sko, juvelerarbejder, bagageartikler, kosmetiske produkter, produkter til hjemmet og produkter til personlig pleje. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU US 76/ USA 207

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FEMALE (730) Indehaver: Female v/stine K. Thomsen, Virumvej 28, 3, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bender von Haller Dragsted, Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf; ædelstene. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kristelig Fagbevægelse (730) Indehaver: KRISTELIG FAGFORENING, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: POMP DE LUX ApS, Skavholmvej 5, 8520 Lystrup, Danmark (511) Klasse 20: Møbler og boligtilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 24: Boligtekstiler (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kristelig Fagforening (730) Indehaver: KRISTELIG FAGFORENING, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: PRETTYGOODCOMPANY ApS, Marielundvej 46 B, 2., 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige apparater og instrumenter, herunder i form af apparater og instrumenter til prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering og certificering, databehandlingsudstyr, software (downloadable). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning samt arbejdsmiljø, stress og stress-rådgivning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herun-der i form af konsulentvirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRETTYGOODCOMPANY ApS, Marielundvej 46 B, 2., 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning samt arbejdsmiljø, stress og stress-rådgivning. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, herun-der i form af konsulentvirksomhed inden for prøvning, test, validering, verifikation, analyse, kvalificering, certificering og review nemlig korrekturlæsning; industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 208

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIMPLY ORGANIC (730) Indehaver: Mette Lykkegaard Christensen, Mågevej 3, 8240 Risskov, Danmark (511) Klasse 05: Materiale til tandplombering og til tandaftryk. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 16: Fotografier og skrivemaskiner, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, por-celæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Råis, bagepulver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kashmir (730) Indehaver: Illinois Tool Works Inc. a corporation of the State of Delaware, 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL 60026, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; byggematerialer af metal, herunder: skruer; bolte og møtrikker; lukke- og fastgørelsesanordninger, herunder vridere, haspe, beslag, spændeskiver; søm; betonankre; ankre til murerarbejde; ankre til vægge og mure; klammer; kæder og lænker; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; klejnsmedearbejder, isenkramvarer af metal; metalrør; pengeskabe; varer af metal ikke indeholdt i andre klasser; malm. (730) Indehaver: TABAK INDISK RESTAURANT ApS, Willemoesgade 75, st. tv, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 43: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Think Green Act Green Go Green (730) Indehaver: NORTHQ ApS, Strandvejen 157, 1.tv., 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (730) Indehaver: Alliant Techsystems Inc., a corporation of the State of Delaware, 5050 Lincoln Drive, Edina, Minnesota 55436, USA (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 28: Målobjekter (sportsartikler), målskiver og skydeskiver, holdere og affyringsramper (sportsartikler) til de nævnte varer alt til brug for skydning, herunder også bueskydning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PayUp (730) Indehaver: PayUp Holding, B.V., Rua Pinheiro Chagas, nº 17-2º, PT Lisboa, Portugal (740/750) Fuldmægtig: Ricardo Louro, Rua Pinheiro Chagas, nº 17-2º, PT Lisboa, Portugal (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, mekanismer til mønt-opererede apparater, salgsautomater. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: "medic" (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: MEDIC TEAM A/S, Solvang 8, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, desodoriseringsmidler til personlig brug, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tand-plejemidler, shampoo og hårplejemidler. (511) Klasse 05: Næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kødekstrakter, fiskeolie, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Krydderier, essenser og ekstrakter fra planter og rødder til brug som næringsmidler; helsekost (ikke til medicinsk brug); urter (tørrede krydderier), krydderurter. (511) Klasse 32: Ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ASHWOOD (730) Indehaver: SPIER WINES (PTY) LTD., Annandale Road, Stellenbosch, Sydafrika (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fødevarestyrelsen, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 06: Varer af metal herunder nøgleringe og poletter til indkøbsvogne. (511) Klasse 08: Knive. (511) Klasse 09: Magneter; downloadable elektroniske publikationer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; bogbinderiartikler; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer, klistermærker, trykte publikationer. (511) Klasse 18: Muleposer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i an-dre klasser; madkasser, drikkedunke. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper, nøglesnore af tekstilmateriale herunder af nylon. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter; spiselige olier og fedtstoffer; færdigretter bestående af førnævnte produkter. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; færdigretter bestående af førnævnte produkter. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i orange og hvid. (730) Indehaver: IN2ZYM ApS, A M G Friis Vej 7, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud, særlig i form af vitaminer og mineraler; medicinske slankeprodukter; medicinske olier og essentielle fedtsyrer; funktionel ernæring, nemlig fødevarer med en sundhedsfremmende eller sygdomsforebyggende effekt indeholdende vitaminer, mineraler, colostrum, mælkesyrebakterier og enzymer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, guarana- og koffeinholdige drikke, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis;honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke, frugtsaft og energidrikke, saft og andre præparater til fremstilling af drikke, herunder ginseng, guarana og coffein. 210

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREENLIFE (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (730) Indehaver: OUTDOOR SPORTS ApS, c/o Søren Trudsø Telling, Rindsholmvej 93, 1.th., 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: onkel bob (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Brug livet (730) Indehaver: PFA Pension, forsikringsaktieselskab, Marina Park, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (730) Indehaver: SPARBANK A/S, Adelgade 8, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Body Attention! - Treatment and prevention (730) Indehaver: Body Attention! v/michael Iven, Hovmosevej 14, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BON AMI (730) Indehaver: E Hammershøy, Kejlstrupparken 33, 8660 Skanderborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 10: Seksuelt stimulerende apparater og instrumenter, herunder vibrationsmassageapparater, dildoer, kondomer, pessarer, samt apparater til skønhedsmassage. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder lingerivarer, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailhandel med erotisk stimulerende varer og tilbehør, med beklædningsgenstande, herunder lingerivarer, fodtøj og beklædningsgenstande, med varer til spøg, skæmt og festartikler, også via internettet; arrangement og ledelse af home parties med kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Underholdningsarrangementer i form af arrangering og ledelse af home parties. 211

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer tilmønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner ogdatabehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vejeller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (730) Indehaver: IDentity Provided I/S, c/o Mikael Brandrup, Prinsesse Christines Vej 14, 4.tv., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Computer software (optage eller downloadable), nemlig cmssystemer, fakturasystemer og software til fildeling og e-handel, digitale billedog lydoptagelser. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, herunder udarbejdelse af præsentationsvideoer og radiospots; administration, systematisering, kompilering og indføring af information i databaser. (511) Klasse 42: Grafisk designvirksomhed, herunder design af markedsføringsmateriale, logoer, emballage, skilte, messestande og tryksager samt udarbejdelse af designmanualer; design og udvikling af hjemmesider for andre, herunder søgemaskineoptimering og e-handelsløsninger; design og udvikling af computer software, herunder sms-services, motion graphics og websites til mobiltelefoner, medieafspillere: rådgivning om computer software og hardware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lalandia A/S, Lalandia Centret 1, 4970 Rødby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, rødt og grønt 212

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CLUB SKIN-DIVE V/ANNE WINTHER, Maglegårdsvej 5c, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (591) Farvetekst: Mærket er udført i guld og mørkebrunt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIORELLA (730) Indehaver: KSM Systems GmbH & Co. KG, Hildebrand Str. 9, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ( ikke indeholdt i andre klasser ), kufferter og rejsetasker. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Voice Norge AS, Pontoppidans gate 7, N-0462 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kuffferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske, seletøj og sadelmagervarer. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning NO Norge (730) Indehaver: Specsavers B.V., Groest 54, NL 1211 EC/ Hilversum, Holland (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Dentalpræparater og materialer til brug for tandlæger, nemlig dentalmaterialer til indpakning, fyldning og stopning at tænder, materialer til brug for aftryk, aftegning og afdækning ved fotografering af tænder; dentalgipssammensætninger; materialer til tandaftryk, dcntallak plast og -polymerer, dentalmaterialer til fremstilling af broer og kroner, materialer til at reparere og genskabe tænder, tandforseglere, harpiks og fyldninger, fernis og voks, lim, klæbestoffer, cement og bindemidler til tænder, slibemidler til tænder, dental amalgam og legeringer til dental brug, tandbalsam, dentale præparater til afsløring af plak, medicinske og dentale rensemidler; øjenskyllemidler, præparater til rensning af kontaktlinser og kontaktlinseopløsninger; farmaceutiske cremer, lægemidler, præparater, stoffer og tabletter; næringsmidler til spædbørn og invalide; smertestillende præparater til lindring af tandpine, bedøvelsesmidler til dental brug, dentale mundskylle- og mundsprayprodukter; tandvenligt tyggegummi til medicinsk brug, øjendråber og øjenlotioner til medicinsk brug; fugtgivende øjenmiddel og øjensalver til medicinsk brug, øredråber til medicinsk brug. (511) Klasse 09: Optaget computer software vedrørende brillestel stillet til rådighed via internettet; optiske apparater og instrumenter, briller, brilleglas, solbriller, optiske linser; overtræk specielt udformet til oftalmologiske linser, brilleetuier, -kæder, -stel, -holdere og -stativer; briller til optisk brug eller tilpasset til beskyttelse af øjnene, brilleskjold nemlig plasticskjold der monteres på briller til beskyttelsesformål, snore til at fastholde briller, okularer og instrumenter der indeholder okularer, monokler, lorgnetter, løse solbriller til fastgørelse på briller; beskyttelsesbriller til brug ved sport; sikkerhedsbriller forstørrelsesglas, kontaktlinser, kontaktlinseetuier, -beholdere og -holdere, tandbeskyttere, ørepropper, batterier; optiske blænder og lysfiltre, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 10: Flytbare tandimplantater; væsker til at skylle øjne med, øjenklapper og skjolde til medicinsk og kirurgisk brug; øjenbakker til medicinsk og kirurgisk brug; øjenbadeglas; øreadaptere til høreapparater; høreværn; høreindlæg til medicinsk brug, pincetter til ører, øreforme (dele af høreapparater); høreapparater og -hjælpemidler til døve; farmaceutiske apparater og instrumenter; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle de førnævnte varer. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer, nemlig optiske apparater og instrumenter, briller, solbriller, kontaktlinser samt tilbehør og reservedele, høreapparater og hørehjælpemidler til døve samt tilbehør og reservedele således at kunderne har mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer hos en optikerdetailhandel, på postordre eller via en internethjemmeside, der er specialiseret i salg af briller og kontaktlinser; bistand ved forretningsledelse og - udvikling; forretningsbistand og forretningsadministration; forretningsplanlægning; operationel forretningsdrift; annonce, reklameog markedsføring; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; professionel ledelses- og personalerekrutteringsvirksomhed; bogføring og revision, alle de førnævnte tjenesteydelser til brug for optikere, tandlæger og andre fagfolk indenfor sundhedsvæsnet; forretningsmæssig rådgivning vedrørende franchising; rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation i franchise og joint venture virksomheder og tilrådighedsstillelse af information og rådgivning vedrørende alle de førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 44: Optikervirksomhed, oftalmologisk virksomhed og optometristvirksomhed herunder information ved-rørende brillestel og linser stillet til rådighed online fra en computerdatabase eller fra internettet samt tilpasning af briller og brillestel og udførelse af synsprøver; sundhedsklinikker, medicinske klinikker og medicinske laboratorier; sundhedspleje herunder Optikervirksomhed, oftalmologisk virksomhed og optometristvirksomhed herunder information ved-rørende brillestel og linser stillet til rådighed online fra en computerdatabase eller fra internettet samt tilpasning af briller og brillestel og udførelse af synsprøver; sundhedsklinikker, medicinske klinikker og medicinske laboratorier; sundhedspleje herunder øjenplejevirksomhed; dentalvirksomhed nemlig tandlægevirksomhed, tandteknikervirksomhed og dentallaboratorier; apoteksbistand og apoteksmæssig rådgivning; høreprøver, professionel rådgivning vedrørende alle de førnævnte tjenesteydelser. 213

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZPA (730) Indehaver: STAR UNITED DENMARK ApS, Randersvej 88 B, 8870 Langå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hansen, Sønderby og Co Advokatinteressentskab, Middelgade 1, 1., 8900 Randers C, Danmark (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: REITAN DISTRIBUTION A/S, Marsalle 32, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hartly & Møller Reklamebureau A/S, Industrivej 23, 8800 Viborg, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med dagligvarer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Caj Nyman AB, Bredmansgatan 4 A, SE Uppsala, Sverige; Hauguel.dk v/michael Hauguel Andersen, Vesterbrogade 29, 1. tv, 7000 Fredericia, Danmark; ACCOMMODATE ApS, Amager Boulevard 120, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til møntopererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater; downloadable undervisningsmaterialer, nemlig elektroniske publikationer via internettet. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; konsulentopgaver bestående rådgivning/vejledning af de førnævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed og undervisningsvirksomhed, herunder teambuilding og kompetenceudvikling; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråtoner og orange samt sort tekst. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ring bare, vi kender ikke til helligdage (730) Indehaver: BRDR. STEINFATH A/S, Taastrup Hovedgade 180, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATFIRMAET THYKIER & FELBY A/S, Greve Strandvej 16, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, bladmetaller og metalpulver til brug for malere og dekoratører, herunder til marmorering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Hexa-Cover (730) Indehaver: HEXA-COVER ApS, Juelstrupparken 10A, 9530 Støvring, Danmark (511) Klasse 22: Membran bestående af plasticflydebrikker, som tilsammen danner et dække på en flydende overflade med henblik på at eliminere påvirkning til og fra omgivelserne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPIDOLOR (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig analgetika og antirheumatika. (730) Indehaver: PILATES CPH ApS, Kronprinsessegade 42, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 41: Pilates undervisning, undervisning, træning, Afspænding, fysioterapi. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OXICOS (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, nemlig analgetika og antirheumatika. 214

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TechnoScope (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, nemlig udvikling af innovationsværktøjer (ikke indeholdt i andre klasser) til brug for idégenerering, projektudvikling samt opsamling og deling af viden. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: En helt naturlig del af livet (730) Indehaver: Coop Danmark A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Coop Sverige AB, Juridik, SE Solna, Sverige (511) Klasse 01: Kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak,; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører ogkunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj; præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter; sæbe; parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, produkter til hud- og personlig pleje; tandplejemidler. (511) Klasse 04: Smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer; lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, kosttilskud i form af vitaminer og mineraler, naturlægemidler; næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr, svampeog ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Aluminiumfolie til husholdningsbrug. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater; tilbehør og reservedele til alle førnævn-te varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 10: Sutteflasker, sutter til sutteflasker. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vands; tilbehør og reservedel til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 13: Fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, bogbinderiartikler; fotografier, papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tilbehør og reservedel til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække og poser af tekstilmateriale til emballage; polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt; julepynt, spillekort; tilbehør og reservedele til alle førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter; konserverede, nedkølede, varmebehandlede, frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer, supper. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, snacks og andre fødevarer af korn, spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; cornflakes, havregryn, pasta (næringsmiddel) og nudler samt produkter deraf. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr; friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak; artikler for rygere, tændstikker. (511) Klasse 35: Detailhandel med fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder; markedsføring og kundeinformation i forbindelse med detailhandel med fødevarer, kemisk tekniske produkter, hygiejneprodukter og dyrefoder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bon Sac (730) Indehaver: FRIMO ApS, Linåvej 56, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 18: Skind og huder, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: mobiltest.dk (730) Indehaver: Mobilportalen ApS, Kværndrup Vænge 20, 5772 Kværndrup, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 215

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TRYGHEDSGRUPPEN SMBA, Lyngby Hovedgade 4, 2, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Livredningsapparater og -udstyr, refleksmærker til beklædning til forhindring af trafikulykker, redningsveste, redningsbælter, redningsbøjer, redningsflåder, redningslagner, redningsnet, redningsstiger, svømmeveste; apparater og instrumenter til undervisning (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, kapitalinvestering, ejendomsmæglervirksomhed, indsamlinger til velgørenhed. (511) Klasse 39: Redningstjeneste, redningsaktioner (transport). (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje, herunder førstehjælp og livredning, lægevirksomhed, hospitaler, ældrepleje og plejehjem (511) Klasse 45: Juridisk bistand, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (730) Indehaver: GRAF Copenhagen (under stiftelse), Nytorv 19, 4., 1450 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere; kamme og svampe; børster; børstenbindermateriale; redskaber til rengøringsformål; ståluld; glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug); glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 28: Spil og legetøj; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser); julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SnegleSnapper (730) Indehaver: RODING ApS, Geelsvej 33, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 07: Motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (730) Indehaver: MCH A/S, Vardevej 1, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 35: Planlægning og gennemførelse af messer, udstillinger, møder, konferencer, kongresser og events til kommercielle eller reklamemæssige formål. (511) Klasse 41: Planlægning og gennemførelse af messer, udstillinger, møder, konferencer, kongresser og events, uddannelsesmæssige formål. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gråt og grønt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Argan Bio (730) Indehaver: TP Entreprise ApS, Bygstubben 4, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 03: Sæbe, parfumerivarer, hårvand, kosmetiske præparater, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 216

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRES-VAC ENGINEERING ApS, Svanevang 3, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 06: Ventiler af metal (ikke dele af maskiner), herunder overtryksventiler; de forannævnte varer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 07: Ventiler af metal (dele af maskiner); pumper som dele af maskiner eller motorer; vakuumpumper, trykpumper; ventilatorer til motorer og maskiner; de forannævnte varer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 09: Kontrolapparater og -installationer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødmpumpesystemer. (511) Klasse 11: Ventilationsinstallationer og -apparater til skibe; sikkerhedsventiler til kontrol og regulering af væskeniveau i skibstanke; trykudligningsventiler til gasapparater; vandreguleringsventiler; de forannævnte varer til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 35: Detail- og engroshandel, herunder via globale computernetværk, med ventiler, pumper, kontrolapparater og -installationer, ventilationsapparater og -installationer samt dele og tilbehør dertil, alt til brug i forbindelse med ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (511) Klasse 37: Vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed vedrørende ventilationssystemer i skibstanke og lastpumpesystemer i skibe, herunder nødpumpesystemer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt og hvidt. (730) Indehaver: Kusdianto Soewarno, Jl. Green garden Blok E1 No. 49, Jakarta Barat, Indonesien (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 30: Vaffel, bolsjer, chokolade, snacks, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, pizza, donut, kiks, kager, konditori- og konfekturevarer; råis, spiseis, honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; peber, eddike, saucer (krydrede); krydderier. (591) Farvetekst: Mærket er udført i brunt, orange og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lykkeberg A/S, Kattegatvej 75, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Allan Troels-Smith, Grønholtvangen 22, 3480 Fredensborg, Danmark (511) Klasse 29: Sildekonserves (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pernille Lykke Christoffersen, Skt. Kjelds Plads 6, 3 tv, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn, gul og pink. (730) Indehaver: CMC INNOVATION ApS, Øksnebjergvej 3, 9900 Frederikshavn, Danmark (511) Klasse 09: Alarmer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed (511) Klasse 45: Alarmercentraler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og grøn. 217

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: F-TOP INSTITUTE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Rainer Schmidbauer, 3, Bath road, Camberly, Surrey, Storbritannien (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsadministration. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende forskning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOMENTS (730) Indehaver: BRDR. JARDORF A/S, Tempovej 42, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Accura Advokataktieselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MACHO (730) Indehaver: Ekstra Bladet A/S, Rådhuspladsen 37, 1785 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Ibfelt, Siebert & Liedke I/S, Vimmelskaftet 43, 1161 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; optiske og magnetiske databærere, lydplader. (511) Klasse 16: Papir, pap og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Chat-rum, nemlig tilrådighedsstillelse af Internetsider samt forum for, at læsere og brugere kan formidle nyheder og meninger samt kommunikere med disse. (511) Klasse 41: Udgivervirksomhed. (730) Indehaver: Hans Siegfredsen, Borups Alle 126, 2. th, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, rødt og grå, Mærket er udført i blåt, rødt og grå (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KLIMASPIRERNE (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 218

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kenneth Stenlund, Akacievej 20, 2791 Dragør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Aktieselskabet Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: mærket er udført i sort, gråt og rødt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDISK PARFUMERIVAREFABRIK A/S, Havrevænget 13, 9500 Hobro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål; midler mod kalk- og kedelstensdannelse. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, kalkfjerningsmidler til husholdningsbrug, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANHYDRO (730) Indehaver: Anhydro A/S, Østmarken 7, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Høiberg A/S, Store Kongensgade 59 A, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer; inddampningsanlæg, tørringsanlæg, spray-tørrere, flash-tørrere, fluid bed-tørrere, køleanordninger, agglomeratorer (apparater til at sammenføje partikler under tørring), spray-kølere og spraytørre-absorbere; dele og tilbehør til alle de førnævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse, reparation af elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, industrimaskiner og kontrolapparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LACTOCLAV (730) Indehaver: Bayer Aktiengesellschaft, Bayerwerk, D Leverkusen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Veterinærmedicinske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: prosapia (730) Indehaver: PROSAPIA DANMARK A/S, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: MyTrademark v/katrine Juhl, Vestre Alle 9, 7800 Skive, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, arbejdsformidlingskontorer for midlertidig eller permanent ansættelse af personale; udførelse af færdighedsvurderinger for enkeltpersoner inden for kontor-, sekretær-, tekstbehandlings- og databehandlingsområdet samt inden for industrielle og tekniske områder; rådgivning vedrørende arbejdsledelse; rådgivning vedrørende udvælgelse, rekruttering og beskæftigelse af midlertidigt, korttids- og permanent personale; rekruttering af personale, herunder fremskaffelse af kvalificeret teknisk personale på midlertidig og kontraktbasis; ansættelses- og adfærdstests; ekspertudsagn inden for personale-rådgivning. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder gennemførelse af træningsprogrammer for personer inden for kontor-, sekretær-, tekstbehandlings- og databehandlingsområdet samt inden for industrielle og tekniske områder. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerhardware og computersoftware; computerprogrammering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RigtigHundemad (730) Indehaver: RIGTIGHUNDEMAD ApS, c/o Henrik Friis Møller, Lykkevej 11, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 29: Kødekstrakter, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, malt. 219

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mark Rees-Andersen, Eskildsgade 18, 1, 1657 København V, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, herunder special-kortspil; gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Snackbird (730) Indehaver: Printz Keramik v/annette Printz, Stabelbjergvej 3, 8420 Knebel, Danmark (511) Klasse 06: Isenkramvarer af metal. (511) Klasse 08: Gafler, knive og skeer. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber herunder skåle, fade, kander, tallerkner og drikkeglas; glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (730) Indehaver: Hong-Jun Nie, Hu Men Hang 9-25, Guiyang, CN GuiZhou, PR, Kina (511) Klasse 09: Højttalere samt relaterede artikler og tilbehør, nemlig højttalerdelefiltre, delefilterspoler, delefilterkondensatorer, modstande, drivenheder for højttalere, højttalerkabinetter, konnektorer, terminaler, basrefleksporte, basenheder, monteringsbeslag og -stifter, alle de forannævnte varer ikke indeholdt i andre klasser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexFriend (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske sprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FlexLife (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Att.: Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Præfyldte hypodermiske engangssprøjter indeholdende farmaceutiske præparater. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter, nemlig hypodermiske sprøjter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Minus60 (730) Indehaver: SEAMADE HOLDING ApS, A.P. Møllers Allé 9 A, 2791 Dragør, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. 220

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Marathon Coach (730) Indehaver: STOTT COACHING & CONSULTING APS, NAVERLAND 2, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende ledelsesudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering; bistand ved forretningsledelse i form af coaching. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse i form af ledelsesudvikling og coaching. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: The Missing Link (730) Indehaver: STOTT COACHING & CONSULTING APS, NAVERLAND 2, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende ledelsesudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering; bistand ved forretningsledelse i form af coaching. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse i form af ledelsesudvikling og coaching. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uptown (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vej eller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (730) Indehaver: DANI-EL v/daniel K. W Jensen, Oust Møllevej 74, 8920 Randers NV, Danmark (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed vedrørende intelligente boligsystemer, herunder el-installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lyseblåt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Uptown TV (730) Indehaver: Kasper Krüger Media, Tornehøj 64, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner ogkontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder transmission og spredning af fjernsyns- og/eller radioprogrammer; indsamling, levering og/eller transmission af oplysninger fra en computerdatabankad elektrisk, elektronisk eller optisk vej eller ved hjælp af kabler, radio, fjernsyn, internet, telefoni, trådløs transmission eller satellit til forretningsformål eller privat brug; transmission af lyd og/eller billeder; kommunikationsvirksomhed via satellit, fjernsyn og/eller radio. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, fjernsyns- og/eller radiounderholdningsvirksomhed, instruktionsvirksomhed, produktion og/eller prøveforevisning af fjernsynsprogrammer-, film og/eller radioprogrammer, udlejning af filmbånd og/eller videofilm. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TOPCO (730) Indehaver: TOPCO A/S, Fabriksparken 19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med håndværktøj og elektrisk værktøj, byggematerialer, herunder beslag og befæstigelse samt med arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr, herunder online via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster); skrivning og udgivelse af bøger [dog ikke reklametekster]; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloable). 221

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: TOPCO A/S, Fabriksparken 19, 2600 Glostrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, ikke elektriske kabler og tråd af metal, kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; engros- og detailhandel med håndværktøj og elektrisk værktøj, byggematerialer, herunder beslag og befæstigelse samt med arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr, herunder online via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; udgivelse af tekster (undtagen reklametekster); skrivning og udgivelse af bøger [dog ikke reklametekster]; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloable). (591) Farvetekst: Mærket er udført i grøn og hvid. (730) Indehaver: Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere, Vesterbrogade 10, 1503 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Børge Holm, Havdrupvej 14, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 26: Emblemer af ikke ædelmetaller (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder sådanne ydelser udøvet af foreningen og logen overfor dens medlemmer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i gul og grøn. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IBUSTAR (730) Indehaver: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug. 222

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Det Danske Frimurerlaug af gamle, frie og antagne murere, Vesterbrogade 10, 1503 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Børge Holm, Havdrupvej 14, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, fotografier instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 26: Emblemer af ikke ædelmetaller (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, herunder sådanne ydelser udøvet af foreningen og logen overfor dens medlemmer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: stott (730) Indehaver: STOTT COACHING & CONSULTING APS, NAVERLAND 2, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Konsulentvirksomhed, nemlig forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende ledelsesudvikling, strategiudvikling og strategiimplementering; bistand ved forretningsledelse i form af coaching. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, nemlig uddannelse i form af ledelsesudvikling og coaching. (730) Indehaver: Netdyrlæge.dk - din dyrlæge på nettet, Skovbrynet 15, 6630 Rødding, Danmark (511) Klasse 31: Næringsmidler til dyr (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 44: Medicinsk rådgivning; nyhedsformidling via internettet vedrørende sygdomme, sundhed og medicin; veterinærvirksomhed, rådgivning udført af dyrlæger, rådgivning om fodring, veterinær konsulentvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Randers Bryghus (730) Indehaver: BRYGHUS HOLDING ApS, Hobrovej 358, 8920 Randers NV, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUN CAPITAL (730) Indehaver: Sun Capital Partners, Inc., 5200 Town Center Circle, Suite 470, Boca Raton, US Florida, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed, nemlig privat investering; finansiering med risikovillig kapital; rådgivning i forbindelse med og finansiering af fusioner og overtagelser; formueforvaltning; investeringsbankvirksomhed; kapitalbistand i forbindelse med lånefinansierede virksomhedsovertagelser; finansiel rådgivning i forbindelse med etablering af fonde. 223

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KINGSTAR (730) Indehaver: Hankook Tire Co., Ltd., , Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller til vands; konstruktionsdele til biler, varevogne, busser og lastbiler; dæk til befordringsmidler til brug på land; slanger til dæk til befordringsmidler; stænklapper til befordringsmidler; hjul til befordringsmidler; fælge til hjul til befordringsmidler; nipler til hjuleger; bremsebelægninger til befordringsmidler; bremsesegmenter til befordringsmidler; sædeovertræk og sædebetræk til befordringsmidler; rat og styreindretninger (ikke indeholdt i andre klasser) til befordringsmidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Jasmin Clean Service (730) Indehaver: Jasmin Clean Service v/ali Alaouie, Gudrunsvej 42, 2. th, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 37: Rengøringsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ICEFJORD (730) Indehaver: ICE GREENLAND, Slotsdalen 117, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 32: Vand med og uden brus (drikkevarer), øl, sodavand, vand med smag (drikkevarer). (511) Klasse 33: Gin, vodka, snaps, bitter, linje akvavit, whisky. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LETZ (730) Indehaver: LETZSUSHI ApS, Nordre Frihavnsgade 15, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PeoplesCoach (730) Indehaver: Linda Rønnenkamp Callesen, Sølvstenvej 21, 8450 Hammel, Danmark (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder coaching; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ISFJORD (730) Indehaver: ICE GREENLAND, Slotsdalen 117, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 32: Vand med og uden brus (drikkevarer), øl, sodavand, vand med smag (drikkevarer). (511) Klasse 33: Vodka, gin, snaps, linje akvavit, bitter, whisky. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Be1 (730) Indehaver: 2Be1 Entertainment, Vestervænget 34, 8700 Horsens, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer, herunder arrangering af koncerter, musikkomponering, impresariovirksomhed, produktion og udgivelse af musik, samt skrivning af tekster (dog ikke reklametekster). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Falstria (730) Indehaver: FILCOLANA A/S, Vandværksvej 10, 8620 Kjellerup, Danmark (511) Klasse 23: Garn. (730) Indehaver: ICE GREENLAND, Slotsdalen 117, 2970 Hørsholm, Danmark (511) Klasse 32: Vand med og uden brus (drikkevarer), øl, vand med smag (drikkevarer), sodavand. (511) Klasse 33: Gin, vodka, snaps, linje akvavit, bitter, whisky. (591) Farvetekst: sølv - hvid - sort 224

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 22. 123. årgang. 2002-05-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2283 Omtryk af tidligere offentliggjorte

More information

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 127. årgang. 2006-05-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 127. årgang. 2006-05-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 127. årgang. 2006-05-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 943 Afslåede eller

More information

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.9 Grafik - Godsimport per region (Tons)

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.9 Grafik - Godsimport per region (Tons) Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.9 Grafik - Godsimport per region (Tons) Input til specialiseringsovervejelser Kilde: Danmarks Statistik. Det

More information

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.8 Grafik Godseksport per region (Tons)

Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk. BILAG 9.8 Grafik Godseksport per region (Tons) Den havnebaserede transportcenter løsning i fremtidens transport- og logistiknetværk BILAG 9.8 Grafik Godseksport per region (Tons) Input til specialiseringsovervejelser Kilde: Danmarks Statistik. Det

More information

www.scherning.dk / SPRING 2013

www.scherning.dk / SPRING 2013 www.scherning.dk / SPRING 2013 METTE SCHERNING en dansk smykkedesigner METTE SCHERNING a Danish jewellery designer Mette Scherning mestrer om nogen kunsten at kreere smykker med Mette Scherning masters

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel

Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-4 1. udgave 2010-12-14 Informationsteknologi Serviceledelse Del 4: Procesreferencemodel Information technology Service management Part 4: Process reference model DS/ISO/IEC

More information

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1

Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 DS-information DS/ISO/IEC TR 20000-3 1. udgave 2009-10-21 Informationsteknologi Serviceledelse Del 3: Vejledning i definition af emne og brug af ISO/IEC 20000-1 Information technology Service management

More information

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware

Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003:2015 2. udgave 2015-01-07 Softwareudvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2008 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO

More information

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms

Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of natural rubber latex condoms Dansk standard DS/ISO 16038 1. udgave 2005-11-14 Kondomer Vejledning i brug af ISO 4074 ved kvalitetsstyring af latexkondomer Rubber condoms Guidance on the use of ISO 4074 in the quality management of

More information

Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde

Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde Dansk standard DS/EN ISO 11680-2 3. udgave 2012-01-18 Skovbrugsmaskiner Sikkerhedskrav til og prøvning af motordrevne stangsave til beskæring Del 2: Maskiner med rygbåret energikilde Machinery for forestry

More information

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav

Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Dansk standard DS/ISO 30301 1. udgave 2011-11-22 Information og dokumentation Ledelsessystem for dokumentstyring Krav Information and documentation Management systems for records Requirements DS/ISO 30301

More information

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/IEC/TR 80001-2-2:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/IEC/TR 80001-2-2:2012 DS-information DS/IEC/TR 80001-2-2 1. udgave 2012-09-14 Anvendelse af risikostyring inden for itnetværk indbefattende medicinsk udstyr Del 2-2: Vejledning ved offentliggørelse og formidling af sikkerhedsbehov,

More information

Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging

Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging Dansk standard DS/ISO 22742 1. udgave 2005-03-17 Emballage Lineær stregkode og todimensionelle symboler for emballage til produkter Packaging Linear bar code and twodimensional symbols for product packaging

More information

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/ISO/IEC 18013-4 1. udgave 2012-01-11 Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 4: Prøvningsmetoder Information technology Personal identification

More information

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

More information

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov

Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Dansk standard DS/EN ISO 28803 1. udgave 2012-04-23 Ergonomi Fysisk miljø Anvendelse af internationale standarder for personer med særlige behov Ergonomics of the physical environment Application of international

More information

Marking of equipment (BAT)

Marking of equipment (BAT) November 2011 Marking of equipment (BAT) DPA-System is short for Danish Producer Responsibility System. DPA-System is in charge of administrative tasks associated with the rules on producer responsibility

More information

P-EG stainless steel housing for gas filtration

P-EG stainless steel housing for gas filtration P-EG stainless steel housing for gas filtration ultra.filter P-EG The P-EG stainless steel housing was developped for purification of compressed air an other technical gases. With the optimized construction

More information

Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner

Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner Dansk standard DS/ISO/IEC/IEEE 29119-1 1. udgave 2013-09-26 Software- og systemudvikling Softwaretest Del 1: Begreber og definitioner Software and systems engineering Software testing Part 1: Concepts

More information

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde

Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Dansk standard DS/ISO 10381-5 1. udgave 2005-11-09 Jordundersøgelser Prøvetagning Del 5: Vejledning i undersøgelse af jordforurening på bymæssige og industrielle grunde Soil quality Sampling Part 5: Guidance

More information

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware

Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Dansk standard DS/ISO/IEC 90003 1. udgave 2004-05-10 Software udvikling Retningslinjer for anvendelse af ISO 9001:2000 til computersoftware Software engineering Guidelines for the application of ISO 9001:2000

More information

2006/ 07. Til innovative Kreative individer Inspiration. Kvalitet. Miljø. www.tiki.nu

2006/ 07. Til innovative Kreative individer Inspiration. Kvalitet. Miljø. www.tiki.nu 2006/ 07 Tiki Aps Nyholms Allé 30A. 2610 Rødovre tel. +45 36706030. fax +45 36706032 e-mail tiki@tiki.nu CVR: 29410071 Til innovative Kreative individer Inspiration. Kvalitet. Miljø Kun salg til private

More information

Vaskemaskiner til husholdningsbrug Metode til måling af reduktion af mikrobiel kontaminering

Vaskemaskiner til husholdningsbrug Metode til måling af reduktion af mikrobiel kontaminering DS-information DS/IEC PAS 62958:2015 1. udgave 2015-04-14 Vaskemaskiner til husholdningsbrug Metode til måling af reduktion af mikrobiel kontaminering Clothes washing machines for household use Method

More information

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion

Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel. CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion DS-information DS/CWA 16356-1 1. udgave 2011-11-09 Vejledning til en europæisk COREfaktura-datamodel med UN/CEFACT CII-retningslinjer for implementering Del 1: Introduktion Guide for a European CORE INVOICE

More information

Bankvæsen Universelt meddelelsessystem for den finansielle sektor Del 1: Metamodel

Bankvæsen Universelt meddelelsessystem for den finansielle sektor Del 1: Metamodel Dansk standard DS/ISO 20022-1 1. udgave 2013-05-29 Bankvæsen Universelt meddelelsessystem for den finansielle sektor Del 1: Metamodel Financial services Universal financial industry message scheme Part

More information

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU

Praksis inden for elektronisk fakturering i EU DS-information DS/CWA 16463 1. udgave 2012-06-28 Praksis inden for elektronisk fakturering i EU Code of Practice for Electronic Invoicing in the European Union DS/CWA 16463 København DS projekt: M263481

More information

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 16175-2:2011

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO 16175-2:2011 Dansk standard DS/ISO 16175-2 1. udgave 2011-05-31 Information og dokumentation Principper og funktionelle krav til registreringer i elektroniske kontormiljøer Del 2: Vejledning og funktionelle krav til

More information

Originale danske/scandinaviske vintage-retro lamper fra 1930 - '80. In top tuned condition!

Originale danske/scandinaviske vintage-retro lamper fra 1930 - '80. In top tuned condition! No. L63. Unknown danish retro chandelier from the 40-50ties, brass arms, opaline glasdomes, diameter: 40 cm. high: 55 cm. Price: 900,- Dkk. No. L64. Unknown danish retro chandelier from the 40-50ties,

More information

Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau

Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau Dansk standard DS/ISO 26262-6 1. udgave 2012-01-11 Motorkøretøjer Funktionssikkerhed Del 6: Produktudvikling på softwareniveau Road vehicles Functional safety Part 6: Product development at the software

More information

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner

Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Dansk standard DS/ISO 22514-3 1. udgave 2008-05-08 Statistiske metoder i procesledelse Kapabilitet og performance Del 3: Analyse af maskinperformance for måleværdier på (diskrete) emner Statistical methods

More information

Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer

Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer DS-information DS/ISO/TR 14639-1 1. udgave 2012-10-11 Sundhedsinformatik Kapacitetsbaseret roadmap for e-sundhedsarkitektur Del 1: Oversigt over nationale e-sundhedsinitiativer Health informatics Capacity-based

More information

SSV3 Life Time Extension District Heating Pump Drives.

SSV3 Life Time Extension District Heating Pump Drives. SSV3 Life Time Extension District Heating Pump Drives. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/43440050.aspx Ekstern udbuds ID 316677-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

More information

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer

Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer DS-information DS/IEC/TR 62669 1. udgave 2011-07-04 Casestudier, der understøtter IEC 62232 Bestemmelse af RF-felter og SAR-værdier i nærheden af radiokommunikationsbasestationer med det formål at evaluere

More information

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger

Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Dansk standard DS/EN ISO 6974-2 2. udgave 2012-06-20 Naturgas Bestemmelse af sammensætning med defineret usikkerhed ved gaskromatografi Del 2: Usikkerhedsberegninger Natural gas Determination of composition

More information

2 Goodwill 2 Goodwill 2 Goodwill. 3 Forudbetalinger for immaterielle anlægs- 3 Payment on account 3 Payment on intangible assets aktiver

2 Goodwill 2 Goodwill 2 Goodwill. 3 Forudbetalinger for immaterielle anlægs- 3 Payment on account 3 Payment on intangible assets aktiver Balance Balance Sheet Balance Sheet AKTIVER ASSETS ASSETS A Anlægsaktiver A Fixed assets A Fixed assets I Immaterielle anlægsaktiver I Intangible assets I Intangible assets 1 Forsknings- og udviklingsomkostninger.

More information

Dansk standard DS/EN 15603. Energy performance of buildings Overall energy use and definition of energy ratings. 1.

Dansk standard DS/EN 15603. Energy performance of buildings Overall energy use and definition of energy ratings. 1. Dansk standard DS/EN 15603 1. udgave 2008-02-20 Bygningers energieffektivitet Samlet energiforbrug og definition af energiklasser Energy performance of buildings Overall energy use and definition of energy

More information

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter

Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Dansk standard DS/ISO/IEC 25062 1. udgave 2008-05-08 Softwareudvikling Kvalitetskrav til og evaluering af softwareprodukter (SQuaRE) Fælles industriformat (CIF) til brugbare testrapporter Software engineering

More information

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse

Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse Dansk standard DS/ISO/IEC 27031 1. udgave 2011-03-28 Informationsteknologi Sikkerhedsteknikker Vejledning i ICT-parathed til forretningsvidereførelse Information technology Security techniques Guidelines

More information

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 2: Maskinlæsbare teknologier

Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 2: Maskinlæsbare teknologier Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 18013-2/Corr. 1 1. udgave 2012-01-25 Informationsteknologi Personlig identifikation ISO-overensstemmende kørekort Del 2: Maskinlæsbare teknologier Information technology

More information

Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer

Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer Dansk standard DS/EN 15221-7 1. udgave 2012-11-06 Facility management Del 7: Vejledning i benchmarking af præstationer Facility Management Part 7: Guidelines for Performance Benchmarking DS/EN 15221-7

More information

Inspirationsdag om kvalitetsledelse hos Grundfos

Inspirationsdag om kvalitetsledelse hos Grundfos Inspirationsdag om kvalitetsledelse hos Grundfos Keld Zornig, Direktør, SAS Institute A/S 8. februar 2010 10.00 Velkomst og introduktion til Grundfos og dagens program v. Torben Brændgaard, Vice President,

More information

Global Project Management Enablers - Enabling High Performance Global Project Teams

Global Project Management Enablers - Enabling High Performance Global Project Teams Global Project Management Enablers - Enabling High Performance Global Project Teams One of the competitive advantages of companies that successfully develop new products globally lies in their ability

More information

Kosmetik Mikrobiologi Generelle instruktioner vedrørende mikrobiologisk

Kosmetik Mikrobiologi Generelle instruktioner vedrørende mikrobiologisk Dansk standard DS/EN ISO 21148 1. udgave 2009-07-07 Kosmetik Mikrobiologi Generelle instruktioner vedrørende mikrobiologisk undersøgelse Cosmetics Microbiology General instructions for microbiological

More information

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO :2011

COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO :2011 Dansk standard DS/ISO 15930-6 1. udgave 2011-10-01 Grafisk teknologi Digital dataudveksling i prepress ved hjælp af PDF Del 6: Fuldstændig udveksling af trykkedata til farvestyrede workflow med PDF 1.4

More information

GB INTRODUCTION manual:

GB INTRODUCTION manual: GS - GS/L S2/S4 4 5 GB INTRODUCTION manual: Manufacturing Firm; The person responsible for the use of the fork truck must make sure that all of the safety rules in force in INSTRUCTIONS FOR USE 1) Do not

More information

INDHOLD / CONTENT. Opbevaring / Storage 2-5

INDHOLD / CONTENT. Opbevaring / Storage 2-5 Side 1 Fascinationen af det simple sommerhusliv, havet, sandet og fyrretræerne er møbeldesigner Søren Rørbæks største inspirationskilde. Fundamentet er gamle skandinaviske møbeltraditioner. Møblerne er

More information

Quality Guide. CJC Quality Guide Vol. 7 April 2015 1

Quality Guide. CJC Quality Guide Vol. 7 April 2015 1 Quality Guide CJC Quality Guide Vol. 7 April 2015 1 CJC Quality Guide An introduction to C.C.JENSEN A/S Quality Guide It is important that our customers know what C.C.JENSEN A/S stands for when talking

More information

Informationsteknologi Små computersystemers. Del 251: USB-fæstnet SCSI (UAS)

Informationsteknologi Små computersystemers. Del 251: USB-fæstnet SCSI (UAS) Dansk standard DS/ISO/IEC 14776-251 1. udgave 2014-05-27 Informationsteknologi Små computersystemers grænseflade (SCSI) Del 251: USB-fæstnet SCSI (UAS) Information technology Small computer system interface

More information

Informationsteknologi til læring, uddannelse og oplæring Informationsmodel for kompetencer Del 2: Informationsmodel for kompetenceniveau

Informationsteknologi til læring, uddannelse og oplæring Informationsmodel for kompetencer Del 2: Informationsmodel for kompetenceniveau Dansk standard DS/ISO/IEC 20006-2:2015 1. udgave 2015-08-04 Informationsteknologi til læring, uddannelse og oplæring Informationsmodel for kompetencer Del 2: Informationsmodel for kompetenceniveau Information

More information

Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer

Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer Dansk Standard DS/EN 867-5 1. udgave 2001-11-05 Ikke-biologiske systemer til brug i sterilisatorer Del 5: Specifikation af indikator- og procesafprøvningssystemer til brug ved præstationsprøvning af små

More information

af oral antikoagulationsterapi

af oral antikoagulationsterapi Dansk standard DS/ISO 17593 1. udgave 2007-05-31 Klinisk laboratorieprøvning og in-vitro diagnostisk udstyr - Krav til in vitroovervågningssystemer til selvundersøgelse af oral antikoagulationsterapi Clinical

More information

Informationsteknologi Prøvningsmetoder. (MRTD) og tilhørende udstyr Del 1: Fysiske prøvningsmetoder for pas (holdbarhed)

Informationsteknologi Prøvningsmetoder. (MRTD) og tilhørende udstyr Del 1: Fysiske prøvningsmetoder for pas (holdbarhed) Dansk standard DS/ISO/IEC 18745-1 1. udgave 2014-03-05 Informationsteknologi Prøvningsmetoder for maskinlæsbare rejsedokumenter (MRTD) og tilhørende udstyr Del 1: Fysiske prøvningsmetoder for pas (holdbarhed)

More information

ultrafilter VARIOBLO Heat Regenerated Adsorption Dryer

ultrafilter VARIOBLO Heat Regenerated Adsorption Dryer Why drying compressed air? Compressed air is used in almost all areas of industrial manufacturing as a source of energy or processing. Compressed air needs to be dry, oilfree and clean in order to prevent

More information

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed Beregningsmetoder

Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed Beregningsmetoder Dansk standard DS/EN 16309+A1 2. udgave 2014-09-18 Bæredygtighed inden for byggeri og anlæg Vurdering af bygningers sociale bæredygtighed Beregningsmetoder Sustainability of construction works Assessment

More information

Elektromedicinsk udstyr Magnetisk resonans-udstyr til medicinsk billedediagnostik

Elektromedicinsk udstyr Magnetisk resonans-udstyr til medicinsk billedediagnostik Dansk standard DS/EN 62464-2 1. udgave 2011-03-18 Elektromedicinsk udstyr Magnetisk resonans-udstyr til medicinsk billedediagnostik Del 2: Klassificeringskriterier for pulssekvenser Magnetic resonance

More information

Ikke-aktive kirurgiske implantater Brystimplantater Særlige krav

Ikke-aktive kirurgiske implantater Brystimplantater Særlige krav Dansk standard DS/EN ISO 14607 2. udgave 2009-07-03 Ikke-aktive kirurgiske implantater Brystimplantater Særlige krav Non-active surgical implants Mammary implants Particular requirements DS/EN ISO 14607

More information

Fremtidens vindenergi en magisters historie på Risø og DTU

Fremtidens vindenergi en magisters historie på Risø og DTU Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 26, 2015 Fremtidens vindenergi en magisters historie på Risø og DTU Mortensen, Niels Gylling Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known

More information

Tilstandsovervågning og diagnosticering af maskine Termografi Del 1: Generelle procedurer

Tilstandsovervågning og diagnosticering af maskine Termografi Del 1: Generelle procedurer Dansk standard DS/ISO 18434-1 1. udgave 2012-03-26 Tilstandsovervågning og diagnosticering af maskine Termografi Del 1: Generelle procedurer Condition monitoring and diagnostics of machines Thermography

More information

Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt

Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt Dansk standard DS/ISO/IEC 24775-1 1. udgave 2014-11-13 Informationsteknologi Storage management Del 1: Oversigt Information technology Storage management Part 1: Overview DS/ISO/IEC 24775-1 København DS

More information

Aarhus Cluster of Architecture

Aarhus Cluster of Architecture The researchproject The Aarhus architectcompanies Cities and knowledge economies Center for Strategisk Byforskning -> Architectcompanies seen as knowledgeintensive business services. Rolighedsvej 23 1958

More information

Cykler Cykler med elektrisk hjælpemotor

Cykler Cykler med elektrisk hjælpemotor Dansk standard DS/EN 15194 + A1 2. udgave 2012-01-19 Cykler Cykler med elektrisk hjælpemotor EPAC-cykler Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles DS/EN 15194 + A1 København DS projekt: M260539

More information

Personlige værnemidler Prøvningsmetoder for solbriller og lignende briller

Personlige værnemidler Prøvningsmetoder for solbriller og lignende briller Dansk standard DS/EN ISO 12311 1. udgave 2013-08-29 Personlige værnemidler Prøvningsmetoder for solbriller og lignende briller Personal protective equipment Test methods for sunglasses and related eyewear

More information

for kategori A3-multimodefibre

for kategori A3-multimodefibre Dansk standard DS/EN 60793-2-30 3. udgave 2013-03-13 Optisk fiber Del 2-30: Produktspecifikationer Sektionsspecifikation for kategori A3-multimodefibre Optical fibres Part 2-30: Product specifications

More information

Events Bella Center 2011/12

Events Bella Center 2011/12 Events Bella Center 2011/12 Congresses Congresses Fairs www.bellacenter.dk Fairs Bella Center Copenhagen 1 Bella Center is a member of: International Congress and Convention Association (ICCA) Every effort

More information

WEEE Statistics 2008. -including up-to-date information from the Battery Register

WEEE Statistics 2008. -including up-to-date information from the Battery Register WEEE Statistics 2008 -including up-to-date information from the Battery Register DPA-System November 2009 contents: Preface... 3 Municipal data... 4 Table 1. Registered municipal collection sites... 4

More information

Aktive implanterbare medicinske anordninger Del 2-3: Særlige krav til systemer til implantation i øre eller hørenerve

Aktive implanterbare medicinske anordninger Del 2-3: Særlige krav til systemer til implantation i øre eller hørenerve Dansk standard DS/EN 45502-2-3 1. udgave 2010-03-23 Aktive implanterbare medicinske anordninger Del 2-3: Særlige krav til systemer til implantation i øre eller hørenerve Active implantable medical devices

More information

Field Cone Penetration Tests with Various Penetration Rates - Test Results Holmsgaard, Rikke; Nielsen, Benjaminn Nordahl; Ibsen, Lars Bo

Field Cone Penetration Tests with Various Penetration Rates - Test Results Holmsgaard, Rikke; Nielsen, Benjaminn Nordahl; Ibsen, Lars Bo Aalborg Universitet Field Cone Penetration Tests with Various Penetration Rates - Test Results Holmsgaard, Rikke; Nielsen, Benjaminn Nordahl; Ibsen, Lars Bo Publication date: 2 Document Version Publisher's

More information

Olie- og naturgasindustrien Levetidsomkostninger Del 3: Retningslinier for implementering

Olie- og naturgasindustrien Levetidsomkostninger Del 3: Retningslinier for implementering Dansk Standard DS/ISO 15663-3 1. udgave 2001-11-20 Olie- og naturgasindustrien Levetidsomkostninger Del 3: Retningslinier for implementering Petroleum and natural gas industries Lifecycle costing Part

More information

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO/IEC 24730-22:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/ISO/IEC 24730-22:2012 Dansk standard DS/ISO/IEC 24730-22 2. udgave 2012-08-29 Informationsteknologi Realtidslokaliseringssystemer (RTLS) Del 22: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), 2,4 GHz-protokol for luftgrænseflade:

More information

Interoperabilitetsspecifikationer for fælles ekstern strømforsyningsenhed (EPS) til dataoverførsel ved hjælp af mobiltelefon

Interoperabilitetsspecifikationer for fælles ekstern strømforsyningsenhed (EPS) til dataoverførsel ved hjælp af mobiltelefon Dansk standard DS/EN 62684 1. udgave 2011-02-09 Interoperabilitetsspecifikationer for fælles ekstern strømforsyningsenhed (EPS) til dataoverførsel ved hjælp af mobiltelefon Interoperability specifications

More information

Termisk isolering i bygninger Reflekterende isoleringsprodukter Bestemmelse af deklareret termisk ydeevne

Termisk isolering i bygninger Reflekterende isoleringsprodukter Bestemmelse af deklareret termisk ydeevne Dansk standard DS/EN 16012 1. udgave 2012-03-08 Termisk isolering i bygninger Reflekterende isoleringsprodukter Bestemmelse af deklareret termisk ydeevne Thermal insulation for buildings Reflective insulation

More information

FORSLAG / DRAFT DSF/DS/EN 13200-6 DK NA:2014

FORSLAG / DRAFT DSF/DS/EN 13200-6 DK NA:2014 FORSLAG / DRAFT DSF/DS/EN 13200-6 DK NA:2014 Forslagsnr.: M287549 Draft no.: Forslaget er: The draft is: (IDT = identisk med/identical to - EQV = baseret på/equivalent to - MOD = modificeret/modified)

More information

OPC unified architecture Del 10: Programmer

OPC unified architecture Del 10: Programmer Dansk standard DS/EN 62541-10 1. udgave 2012-11-14 OPC unified architecture Del 10: Programmer OPC unified architecture Part 10: Programs DS/EN 62541-10 København DS projekt: M251741 ICS: 35.080 Første

More information

EMC SourceOne Family. Michael Søriis Sales Specialist Storage FUJITSU A/S. Kompetera Solutions Day 2010 23. september 2010

EMC SourceOne Family. Michael Søriis Sales Specialist Storage FUJITSU A/S. Kompetera Solutions Day 2010 23. september 2010 EMC SourceOne Family Michael Søriis Sales Specialist Storage FUJITSU A/S Kompetera Solutions Day 2010 23. september 2010 EMC SourceOne Email Management 1 Copyright 2010 FUJITSU LIMITED What is EMC SourceOne

More information

OIOudvalget for e-handel. 14. September 2010 Ole Madsen

OIOudvalget for e-handel. 14. September 2010 Ole Madsen OIOudvalget for e-handel 14. September 2010 Ole Madsen ForsyningsSpecifikation UtilityStatement (UTS) En OIOUBL faktura/kreditnota kan nu have en reference til et (eller flere) UTS dokument(er) Det Offentlige

More information

Melissa & Cynthia viser, hvordan man påfører EYES ON LINER AND STYLISH BROW

Melissa & Cynthia viser, hvordan man påfører EYES ON LINER AND STYLISH BROW Side 1 af 5 Melissa & Cynthia viser, hvordan man påfører EYES ON LINER AND STYLISH BROW EYES eyeliner ON LINER og får AND perfekt STYLISH definerede BROW bryn The right products make a world of difference.

More information

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer

Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer Dansk standard DS/EN ISO 25745-2:2015 1. udgave 2015-04-22 Elevatorer, rulletrapper og rullefortoves energieffektivitet Del 2: Beregning af energi for og klassifikation af elevatorer Energy performance

More information

Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming

Application. for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming Application for research funding under the research programme: Research in Organic Food and Farming International Research Co-operation and Organic Integrity (DARCOF III 2005-2011) Funded by the Ministry

More information

ULTRA.DRY HRE Heat Regenerated Adsorption Dryer

ULTRA.DRY HRE Heat Regenerated Adsorption Dryer Wy drying compressed air? Compressed air is used in almost all areas of industrial manufacturing as a source of energy or processing. Compressed air needs to be dry, oilfree and clean in order to prevent

More information

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning

Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 14496-4/Corr. 1 + CD-rom 1. udgave 2007-11-22 Informationsteknologi Kodning af av-objekter Del 4: Overensstemmelsesprøvning Information technology Coding of audio-visual

More information

Almindelig belysning LED-produkter og tilhørende udstyr Termer og definitioner

Almindelig belysning LED-produkter og tilhørende udstyr Termer og definitioner Dansk standard DS/EN 62504 1. udgave 2014-10-09 Almindelig belysning LED-produkter og tilhørende udstyr Termer og definitioner General lighting Light emitting diode (LED) products and related equipment

More information

Eurocode 1 Last på bygværker Del 3: Last fra kraner og maskiner

Eurocode 1 Last på bygværker Del 3: Last fra kraner og maskiner Dansk standard DS/EN 1991-3 1. udgave 2006-10-12 Eurocode 1 Last på bygværker Del 3: Last fra kraner og maskiner Eurocode 1 Actions on structures Part 3: Actions induced by cranes and machinery DS/EN 1991-3

More information

Period Summary. Food Diary Report - Detailed Report Mon, April 27 - Sun, May 3, 2015

Period Summary. Food Diary Report - Detailed Report Mon, April 27 - Sun, May 3, 2015 Period Summary Daily Average Cals Fat Carbs Prot (kcal) (g) (g) (g) Breakfast 267 4.26 33.7 25.29 Lunch 423 11.04 47.15 33.93 Dinner 552 22.32 40.55 45.26 Snacks/Other 402 9.31 67.4 15.04 Total 1644 46.92

More information

Paller til materialehåndtering Fladpaller Del 1: Prøvningsmetoder

Paller til materialehåndtering Fladpaller Del 1: Prøvningsmetoder Dansk standard DS/EN ISO 8611-1 2. udgave 2012-12-12 Paller til materialehåndtering Fladpaller Del 1: Prøvningsmetoder Pallets for materials handling Flat pallets Part 1: Test methods DS/EN ISO 8611-1

More information

Centre for Regional Change in the Earth System - CRES

Centre for Regional Change in the Earth System - CRES Centre for Regional Change in the Earth System - CRES Jens Hesselbjerg Christensen Danish Meteorological Institute http://cres-centre.net From science to decisions Thanks to Markku Rummukainen Outline

More information

Akustik Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj

Akustik Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj Dansk standard DS/ISO 1999 1. udgave 2014-06-26 Akustik Metode til beregning af forventet høretab forårsaget af støj Acoustics Estimation of noise-induced hearing loss DS/ISO 1999 København DS projekt:

More information

Plastrørsystemer til renovering af vandledninger i jord Del 3: Stram foring

Plastrørsystemer til renovering af vandledninger i jord Del 3: Stram foring Dansk standard DS/EN ISO 11298-3 1. udgave 2011-08-11 Plastrørsystemer til renovering af vandledninger i jord Del 3: Stram foring Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks

More information

Personligt faldsikringsudstyr Forankringsanordninger

Personligt faldsikringsudstyr Forankringsanordninger Dansk standard DS/EN 795 2. udgave 2012-08-27 Personligt faldsikringsudstyr Forankringsanordninger Personal fall protection equipment Anchor devices DS/EN 795 København DS projekt: M239085 ICS: 13.340.60

More information

Limitations of the use of certain chemical compounds at Vestas Wind Systems A/S (Chemical and Material Blacklist)

Limitations of the use of certain chemical compounds at Vestas Wind Systems A/S (Chemical and Material Blacklist) Chemical and Material Blacklist Limitations of the use of certain chemical compounds at Vestas Wind Systems A/S (Chemical and Material Blacklist) Purpose: The purpose of this document is to avoid the use

More information

Måling af væskestrømning ved hjælp af differenstrykmålere i fuldtløbende rør med cirkulært tværsnit Del 5: Konusflowmeter

Måling af væskestrømning ved hjælp af differenstrykmålere i fuldtløbende rør med cirkulært tværsnit Del 5: Konusflowmeter Dansk standard DS/EN ISO 5167-5:2016 1. udgave 2016-04-07 Måling af væskestrømning ved hjælp af differenstrykmålere i fuldtløbende rør med cirkulært tværsnit Del 5: Konusflowmeter Measurement of fluid

More information

Ergonomisk design af kontrolrum. Del 3: Indretning af kontrolrum

Ergonomisk design af kontrolrum. Del 3: Indretning af kontrolrum Dansk Standard DS/EN ISO 11064-3 1. udgave Godkendt:2000-03-15 Ergonomisk design af kontrolrum. Del 3: Indretning af kontrolrum Ergonomic design of control centres - Part 3: Control room layout DANSK STANDARD

More information

Magnetiske materialer Del 5: Materialer til permanente magneter (magnetisk hårde) Metoder til måling af magnetiske egenskaber

Magnetiske materialer Del 5: Materialer til permanente magneter (magnetisk hårde) Metoder til måling af magnetiske egenskaber Dansk standard DS/EN 60404-5:2015 2. udgave 2015-06-01 Magnetiske materialer Del 5: Materialer til permanente magneter (magnetisk hårde) Metoder til måling af magnetiske egenskaber Magnetic materials Part

More information

Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG (drivhusgassser) inden for transportsektoren (gods- og passagertransport)

Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG (drivhusgassser) inden for transportsektoren (gods- og passagertransport) Dansk standard DS/EN 16258 1. udgave 2012-12-10 Metode til beregning og deklaration af energiforbrug og emissioner af GHG (drivhusgassser) inden for transportsektoren (gods- og passagertransport) Methodology

More information

Taarup 5090. El- og hydraulikstyring

Taarup 5090. El- og hydraulikstyring Taarup 00 El og hydraulikstyring Indholdsfortegnelse Elfunktioner... Elhydraulikfunktioner... El hydraulikfunktioner for båndudstyr... 00 funktionsdiagram... 0 00 frontenhed, funktions diagram... 00 X

More information

Project BioCrete Task ID: 1 Date: 2006-11-22 Participant: AWS Name: DK

Project BioCrete Task ID: 1 Date: 2006-11-22 Participant: AWS Name: DK Project BioCrete Task ID: 1 Date: 2006-11-22 Participant: AWS Name: DK Preface BioCrete is the acronym for a LIFE supported project Utilisation of ash from incineration of wastewater sludge (bio ash) in

More information

Spaldingprodukter til klubsalg i Viby Basket

Spaldingprodukter til klubsalg i Viby Basket Spaldingprodukter til klubsalg i Viby Basket OFFICIEL SPILLEDRAGT Spalding Score hvid tank top, hjemmebane. Leveres med viby basket logo. Kan leveres med tryk. varenr. 118864 005 Pris: 159,- Spalding Score

More information

DANSK DESIGN, KVALITET & PRODUKTION

DANSK DESIGN, KVALITET & PRODUKTION DANSK DESIGN, KVALITET & PRODUKTION DANISH DESIGN, MADE IN DENMARK Since 1970 David Super-Light A/S Horsensvej 28 Gl. Rye DK-8680 Ry Phone (+45) 86 89 85 00 Fax (+45) 86 89 85 30 www.davidsuperlight.dk

More information

Måling af væskestrøm ved hjælp af differenstrykmålere indsat i et cirkulært tværsnit af et fuldløbende rør Del 1: Generelle principper og krav

Måling af væskestrøm ved hjælp af differenstrykmålere indsat i et cirkulært tværsnit af et fuldløbende rør Del 1: Generelle principper og krav Dansk standard DS/EN ISO 5167-1 2. udgave 2003-06-18 Måling af væskestrøm ved hjælp af differenstrykmålere indsat i et cirkulært tværsnit af et fuldløbende rør Del 1: Generelle principper og krav Measurement

More information

Brandventilation Del 4: Brandventilationsinstallationer SHEVS

Brandventilation Del 4: Brandventilationsinstallationer SHEVS DS-information DS/CEN/TR 12101-4 2. udgave 2009-02-19 Brandventilation Del 4: Brandventilationsinstallationer SHEVS Smoke and heat control systems Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation

More information

ultrafilter HEATLESS HL Adsorption Dryer

ultrafilter HEATLESS HL Adsorption Dryer The EW product line of HeatLess adsorption dryers Why drying compressed air? Compressed air is used in almost all areas of industrial manufacturing as a source of energy or processing. Compressed air needs

More information