Bu dosyada İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi yer almaktadır. Fonksiyon Kelimeleri Listesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Bu dosyada İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi yer almaktadır. Fonksiyon Kelimeleri Listesi www.dilforum.com www.dilsem.com."

Transcription

1 Bu dosyada İngilizce'de En Fazla Kullanılan Kelimeler Listesi yer almaktadır. Hazırladığımız liste, 7037 kelime içermektedir. Listede yer alan kelimelerin 1468 tanesi fiil (verb), 3566 tanesi isim (noun), 1306 tanesi sıfat (adjective), 464 tanesi zarf (adverb), 48 tanesi belirteç (determiner), 73 tanesi edat (preposition), 48 tanesi zamir (pronoun), 15 tanesi yardımcı fiil, 35 tanesi bağlaç (conjunction), 14 tanesi de ünlemdir (interjection). Fonksiyon kelimeleri, yani harf-i tarifler (article), belirteçler (determiner), edatlar (preposition), zamirler (pronoun), bağlaçlar (conjunction) ve yardımcı fiiller (modal verbs and auxiliary verbs: be, have, do) ile mastar belirten (infinite marker) to ayrıca 522 kelimelik Fonksiyon Kelimeleri Listesi nde de verilmiştir. Ayrıca en çok kullanılan kelimeler listesinde yer almayan aynı türden kelimeler de bu listeye dahil edilmiştir. Fonksiyon kelimelerini genel kelime listesi dışında yeniden ayrı bir liste halinde düzenlememizin nedeni, bunların, İngiliz gramerinde özel bir yeri olması dolayısıyla önemlerini vurgulamaktır. Esasen sayıları birkaç yüzü geçmeyen bu kelimeler, İngilizce nin temel yapısını oluşturdukları gibi, herhangi bir metni incelediğimizde, metindeki bütün kelimeler içerisinde bu kelimelerin oranının da yaklaşık olarak yüzde 50 civarında olduğu görülecektir. Nitekim tek başına the harf-i tarifi, elinizdeki listeyi hazırlarken kullandığımız kelime listelerinden birisi olan British National Corpus a 1 dayanarak Adam Kilgarriff in oluşturduğu tasnif edilmiş (lemmatized) 6318 kelimelik listeye göre, tüm İngilizce nin daha doğru ifadesiyle kullanılan metin bankasındaki kelimelerin- yüzde 6,18 ini oluşturmaktadır. Diğer fonksiyon kelimelerinin de tek başlarına, ya da bir kelime kategorisinin bütün olarak İngilizce nin yüzde kaçını oluşturduğunu Fonksiyon Kelimeleri Listesi nden görebilirsiniz. Elinizdeki liste hazırlanırken, birisi hariç, internetteki değişik sitelerden sağlanmış, 9 farklı kelime listesi kullanılmıştır. Bunlar, yukarıda belirtilen 6318 kelimelik BNC listesi (web adresi: ftp://ftp.itri.bton.ac.uk/bnc ), US Information Agency nin hazırladığı 1392 kelimelik Special English listesi (web adresi: ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/dictionaries), 1300 kelimelik Essential Semantic Units listesi (web adresi: Brown Corpus una dayanarak hazırlanmış olan 2284 kelimelik General Service listesi (web adresi: kelimelik Vital English listesi (web adresi: ile Cobuild sözlüklerindeki tüm tanımlamalarda kullanılan 3000 kelimelik Defining Dictionary listesi (bu liste bir Cobuild sözlüğünden alınmıştır), Ogden in 848 kelimelik Essential World English listesi (web adresi: veya ve kelimelerin madde başı kelimeler ve türetilmiş kelimeler olarak verildiği, 2810 madde başı kelime içeren adresindeki bir liste ile 1000 kelimelik ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/moby adresindeki bir listedir. Listelerin hepsi bir araya getirilerek ortak olan maddeler teke indirilmiş, sonra da fonksiyon kelimeleri ayrı bir listeye aktarılmıştır. Sonuçta İngilizce de en çok kullanılan 7037 kelimeden oluşan elinizdeki liste ortaya çıkmıştır. Listede, yazımı aynı olmakla birlikte farklı kelime sınıflarına (part of speech) dahil olan kelimeler ayrı ayrı ve hangi sınıfa ait oldukları belirtilerek verilmiştir. Kullandığımız listelerin hepsi içerdikleri kelimelerin kullanım sıklıklarını vermediklerinden, kelimelerin frekansları konusundaki en ayrıntılı bilgiyi veren BNC listesi, elinizdeki listede frekansların belirtilmesinde esas alınmıştır. Zaten kullandığımız en büyük liste olan BNC listesine, diğer listelerden toplam 719 adet kelime ilave edilebilmiştir. Bunların frekansları da yine BNC nin verdiği daha ayrıntılı frekans listelerinden yararlanılarak hesaplanmış ve listemizde hesaplanan bu frekanslar verilmiştir. BNC listesinin verilerine göre, İngilizce de kelime kategorilerinin kullanım yoğunlukları tablodaki gibidir. Buna göre metin bankasında kelime türlerinin yoğunluk sırası şöyledir: isimler, belirteçler, edatlar, fiiller, zarflar, zamirler, bağlaçlar, sıfatlar, yardımcı fiiller ve ünlemler. Isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar İngilizce nin yaklaşık yüzde sini oluşturmalarına karşılık bunların sayıları onbinlercedir. Örneğin, ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/moby adresindeki kelimelik bir POS (parts of speech) sözlüğünde adet isim, adet sıfat bulunmaktadır. Yine ünlemlerin sayısı için de kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Oysa bu beşört kelime sınıfının dışında kalan tüm kelimelerin (fonksiyon kelimelerinin) sayısı sadece 1000 civarındadır ve İngilizce nin (konuşmalarda ve yazılarda kullanılan kelime miktarı olarak) yarısından fazlasını oluşturmaktadır. 1 Corpus, Latince de beden anlamına gelen bir kelime olup, burada kullanılan haliyle Türkçe ye metin bankası şeklinde çevrilebilir. Metin bankaları, çok sayıda ve farklı nitelikte, farklı yazarlara ait metinlerin toplanıp bir araya getirimesiyle oluşturulmaktadır. Kelime frekans (kullanım sıklığı) listeleri de, kelimelerin tüm metin bankası içinde kaç defa geçtiği ya da kelimenin tekrarlanma sayısının metin bankasındaki toplam kelime sayısına oranına göre oluşturulmaktadır. 1

2 Aynı konuda, hepsi de fonksiyon kelimeleri olan aşağıdaki ikinci tabloda verilen 44 kelimenin BNC metin bankasının yüzde 41.1 ini oluşturduğunu da belirtmek yararlı olacaktır. Listede kullanılan kısaltmalar Kelime türü Metin bankası içindeki payı (%) n İsimler/Nouns 21,1 det Belirteçler/Determiners 16,0 prep Edatlar/Prepositions 13,7 v Fiiller/Verbs 12,0 adv Zarflar/Adverbs 7,4 pron Zamirler/Pronouns 7,3 conj Bağlaçlar/Conjunctions 6,9 a Sıfatlar/Adjectives 6,4 mod Kavram fiilleri/modal verbs 1,7 int Ünlemler/Interjections 0,3 Yardımcı fiiller/auxiliary verbs: be,have,do 6,2 Mastar belirten to /Infinite marker to 1,6 Fonksiyon kelimelerinin payı 53,4 Metin bankası içindeki payı (%) Kelime 6.18 the 4.23 is, was, be, are, 's (= is), were, been, being, 're, 'm, am 2.94 of 2.68 and 2.46 a, an 1.80 in, inside (preposition) 1.62 to (infinitive verb marker) 1.37 have, has, have, 've, 's (= has), had, having, 'd (= had) 1.27 he, him, his 1.25 it, its 1.17 I, me, my 0.91 to (preposition) 0.86 they, them, their 0.86 not, n't, no (interjection) 0.83 for 0.83 you, your 0.70 she, her 0.65 with 0.64 on 0.62 that (conjunction) 0.58 this, these 0.57 that (demonstrative), those 0.55 do, did, does, done, doing 0.51 we, us, our 0.50 by 0.47 at 0.45 but (conjunction) 0.44 's (possessive) 0.41 from 0.40 as (many parts of speech) 0.37 which 0.37 or 0.31 will, 'll 0.25 would 0.25 what 0.23 there (existential, in "there is..." phrases) 0.23 if 0.23 can 0.22 all 0.22 who, whose 0.21 so (adverb / conjunction) 0.20 more 0.19 other, another 0.19 one (numeral) 2

3 1 det the 2 v be 3 prep of 4 conj and 5 det a 6 prep in 7 inf. to 8 v have 9 pron it 10 prep to 11 prep for 12 pron i 13 conj that 14 pron you 15 pron he 16 prep on 17 prep with 18 v do 19 prep at 20 prep by 21 adv not 22 det this 23 conj but 24 prep from 25 pron they 26 det his 27 det that 28 pron she 29 conj or 30 det which 31 conj as 32 pron we 33 det an 34 v say 35 mod will 36 mod would 37 mod can 38 conj if 39 det their 40 v go 41 det what 42 pron there 43 det all 44 v get 45 det her 46 v make 47 pron who 48 prep as 49 adv out 50 adv up 51 v see 52 v know 53 n time 54 v take 55 pron them 56 det some 57 mod could 58 adv so 59 pron him 60 n year 61 prep into 62 det its 63 adv then 64 v think 65 det my 66 v come 67 conj than 68 adv more 69 prep about 70 adv now 71 a last 72 det your 73 pron me 74 det no 75 a other 76 v give 77 adv just 78 mod should 79 det these 80 n people 81 adv also 82 adv well 83 det any 84 adv only 85 a new 86 adv very 87 conj when 88 mod may 89 n way 90 v look 91 prep like 92 v use 93 pron her 94 det such 95 adv how 96 conj because 97 adv when 98 adv as 99 a good 100 v find 101 n man 102 det our 103 v want 104 n day 105 prep between 106 adv even 107 adv there 108 det many 109 det those 110 pron one 111 prep after 112 adv down 113 int yeah 114 conj so 115 n thing 116 v tell 117 prep through 118 adv back 119 adv still 120 mod must 121 n child 122 adv here 123 prep over 124 adv too 125 v put 126 det own 127 adv on 128 int no 129 v work 130 v become 131 det more 132 a old 133 n government 134 v mean 135 n part 136 v leave 137 n life 138 a great 139 adv where 140 n case 141 n woman 142 adv over 143 v seem 144 det same 145 pron us 146 n work 147 v need 148 v feel 149 n system 150 det each 3

4 151 v may 152 mod might 153 adv much 154 v ask 155 n group 156 n number 157 int yes 158 adv however 159 det another 160 adv again 161 n world 162 n area 163 v show 164 n course 165 n company 166 mod shall 167 prep under 168 n problem 169 prep against 170 adv never 171 adv all 172 adv most 173 n service 174 v try 175 v call 176 n hand 177 n party 178 a high 179 adv about 180 pron something 181 n school 182 adv in 183 a small 184 n place 185 prep before 186 adv why 187 conj while 188 adv away 189 v keep 190 n point 191 n house 192 a different 193 n country 194 adv really 195 v provide 196 n week 197 v hold 198 a large 199 n member 200 adv off 201 adv always 202 det next 203 v follow 204 prep without 205 v turn 206 n end 207 prep within 208 a local 209 conj where 210 prep during 211 v bring 212 det most 213 n word 214 v begin 215 conj although 216 n example 217 adv next 218 n family 219 adv rather 220 n fact 221 v like 222 a social 223 v write 224 n state 225 n percent 226 adv quite 227 det both 228 v start 229 v run 230 a long 231 adv right 232 v set 233 v help 234 det every 235 n home 236 n month 237 n side 238 n night 239 a important 240 n eye 241 n head 242 n information 243 n question 244 n business 245 v play 246 n power 247 n money 248 n change 249 v move 250 n interest 251 n order 252 n book 253 adv often 254 n development a young 256 a national 257 v pay 258 v hear 259 n room 260 conj whether 261 n water 262 n form 263 n car 264 n other 265 adv yet 266 adv perhaps 267 v meet 268 n level 269 conj until 270 conj though 271 n policy 272 v include 273 v believe 274 n council 275 adv already 276 a possible 277 pron nothing 278 n line 279 v allow 280 n need 281 n effect 282 a big 283 n use 284 v lead 285 v stand 286 n idea 287 n study 288 n lot 289 v live 290 n job 291 conj since 292 n name 293 n result 294 n body 295 v happen 296 n friend 297 n right 298 adv least 299 a right 300 adv almost 301 det much 302 v carry 303 n authority 304 adv long 305 a early 306 n view

5 307 pron himself 308 a public 309 adv together 310 v talk 311 n report 312 conj after 313 a only 314 conj before 315 n bit 316 n face 317 v sit 318 n market 319 v appear 320 v continue 321 a able 322 a political 323 adv later 324 n hour 325 n rate 326 n law 327 n door 328 n court 329 n office 330 v let 331 n war 332 v produce 333 n reason 334 adv less 335 n minister 336 n subject 337 n person 338 n term 339 a particular 340 a full 341 v involve 342 n sort 343 v require 344 v suggest 345 a far 346 prep towards 347 pron anything 348 n period 349 v consider 350 v read 351 v change 352 n society 353 n process 354 n mother 355 v offer 356 a late 357 n voice 358 adv both 359 adv once 360 n police 361 n kind 362 v lose 363 v add 364 adv probably 365 v expect 366 adv ever 367 a available 368 adv no 369 n price 370 a little 371 n action 372 n issue 373 adv far 374 v remember 375 n position 376 a low 377 n cost 378 det little 379 n matter 380 n community 381 v remain 382 n figure 383 n type 384 n research 385 adv actually 386 n education 387 v fall 388 v speak 389 n few 390 adv today 391 adv enough 392 v open 393 a bad 394 v buy 395 n programme 396 n minute 397 n moment 398 n girl 399 n age 400 n centre 401 v stop 402 n control 403 n value 404 v send 405 n health 406 v decide 407 a main 408 v win 409 v understand 410 n decision v develop 412 n class 413 n industry 414 v receive 415 n back 416 det several 417 v return 418 v build 419 v spend 420 n force 421 n condition 422 pron itself 423 n paper 424 pron themselves 425 a major 426 prep off 427 v describe 428 v agree 429 a economic 430 v increase 431 prep upon 432 v learn 433 a general 434 n century 435 adv therefore 436 n father 437 n section 438 adv around 439 n patient 440 n activity 441 n road 442 n table 443 prep including 444 n church 445 v reach 446 a real 447 v lie 448 n mind 449 a likely 450 prep among 451 n team 452 n experience 453 n death 454 adv soon 455 n act 456 n sense 457 n staff 458 a certain 459 n student 460 det half 461 prep around 462 n language

6 463 v walk 464 v die 465 a special 466 a difficult 467 a international 468 adv particularly 469 n department 470 n management 471 n morning 472 v draw 473 prep across 474 v hope 475 n plan 476 n product 477 n city 478 adv early 479 n committee 480 n ground 481 n letter 482 v create 483 n evidence 484 n foot 485 a clear 486 n boy 487 n game 488 n food 489 n role 490 n practice 491 n bank 492 adv else 493 n support 494 v sell 495 n event 496 n building 497 n range 498 prep behind 499 a sure 500 v report 501 v pass 502 a black 503 n stage 504 n meeting 505 adv sometimes 506 adv thus 507 v accept 508 n town 509 n art 510 adv further 511 n club 512 v cause 513 n arm 514 n history 515 n parent 516 n land 517 n trade 518 v watch 519 a white 520 n situation 521 det whose 522 adv ago 523 n teacher 524 n record 525 n manager 526 n relation 527 a common 528 a strong 529 n field 530 a whole 531 a free 532 v break 533 adv yesterday 534 v support 535 n window 536 n account 537 v explain 538 v stay 539 det few 540 v wait 541 adv usually 542 n difference 543 n material 544 n air 545 n wife 546 v cover 547 v apply 548 n project 549 v raise 550 n sale 551 n relationship 552 adv indeed 553 n light 554 v claim 555 v form 556 v base 557 n care 558 pron someone 559 pron everything 560 adv certainly 561 n rule 562 adv home 563 v cut 564 v grow 565 a similar 566 n story n quality 568 n tax 569 n worker 570 n nature 571 n structure 572 n data 573 a necessary 574 n pound 575 n method 576 n unit 577 n bed 578 a central 579 n union 580 n movement 581 n board 582 a true 583 int well 584 adv simply 585 v contain 586 n datum 587 adv especially 588 a open 589 a short 590 a personal 591 n detail 592 n model 593 v bear 594 a single 595 v join 596 v reduce 597 v establish 598 pron herself 599 n wall 600 v face 601 a easy 602 a private 603 n computer 604 det former 605 n hospital 606 n chapter 607 n scheme 608 n theory 609 v choose 610 v wish 611 n property 612 v achieve 613 a financial 614 a poor 615 n officer 616 prep up 617 n charge 618 n director

7 619 v drive 620 v deal 621 v place 622 n approach 623 n chance 624 n application 625 v seek 626 conj cos 627 a foreign 628 prep along 629 n top 630 n amount 631 n son 632 n operation 633 v fail 634 a human 635 n opportunity 636 itj oh 637 a simple 638 n leader 639 n look 640 n share 641 n production 642 a recent 643 n firm 644 n picture 645 n source 646 n security 647 prep according 648 v serve 649 v end 650 n contract 651 a wide 652 v occur 653 n agreement 654 adv better 655 v act 656 v kill 657 n site 658 adv either 659 n labour 660 v plan 661 a various 662 prep since 663 n test 664 v eat 665 n loss 666 v close 667 v represent 668 v love 669 n colour 670 adv clearly 671 n shop 672 n benefit 673 n animal 674 n heart 675 n election 676 n purpose 677 n standard 678 a due 679 v rise 680 n secretary 681 n date 682 a hard 683 n music 684 n hair 685 v prepare 686 n factor 687 pron other 688 pron anyone 689 n pattern 690 v manage 691 n piece 692 v discuss 693 v prove 694 n front 695 n evening 696 a royal 697 n tree 698 n population 699 a fine 700 n plant 701 n pressure 702 v catch 703 n response 704 v pick 705 n street 706 n performance 707 n knowledge 708 prep despite 709 n june 710 n design 711 n page 712 v enjoy 713 n individual 714 v suppose 715 n rest 716 adv instead 717 v wear 718 n basis 719 n size 720 n environment 721 prep per 722 n fire n series 724 n success 725 a natural 726 a wrong 727 prep near 728 adv round 729 n thought 730 n list 731 v argue 732 a final 733 n future 734 v introduce 735 n analysis 736 v enter 737 n space 738 v arrive 739 v ensure 740 n demand 741 n statement 742 adv to 743 n attention 744 n love 745 n principle 746 v pull 747 n set 748 n doctor 749 n choice 750 v refer 751 n feature 752 n couple 753 n step 754 a following 755 v thank 756 n machine 757 n income 758 n training 759 v present 760 n association 761 n film 762 n region 763 n effort 764 pron everyone 765 n player 766 a present 767 n award 768 n village 769 v control 770 n organisation 771 det whatever 772 n news 773 a nice 774 n difficulty

8 775 a modern 776 n cell 777 a close 778 a current 779 a legal 780 n energy 781 adv finally 782 n degree 783 n mile 784 n means 785 n growth 786 pron whom 787 n treatment 788 n sound 789 prep above 790 n task 791 n provision 792 v affect 793 adv please 794 a red 795 a happy 796 n behaviour 797 a concerned 798 v point 799 n function 800 v identify 801 n resource 802 n defence 803 n garden 804 n floor 805 n technology 806 n style 807 n feeling 808 n science 809 v relate 810 n doubt 811 n horse 812 v force 813 n answer 814 v compare 815 v suffer 816 a individual 817 v announce 818 adv forward 819 n user 820 n fund 821 n character 822 n risk 823 a normal 824 pron myself 825 conj nor 826 n dog 827 v obtain 828 adv quickly 829 n army 830 v indicate 831 v forget 832 n station 833 n glass 834 n cup 835 a previous 836 n husband 837 adv recently 838 v publish 839 adv anyway 840 a serious 841 v visit 842 n capital 843 det either 844 n note 845 n season 846 n argument 847 v listen 848 n show 849 n responsibility 850 a significant 851 n deal 852 a prime 853 n economy 854 n element 855 v finish 856 n duty 857 v fight 858 v train 859 n july 860 v maintain 861 n attempt 862 n leg 863 n investment 864 v save 865 v design 866 prep throughout 867 adv suddenly 868 n brother 869 v improve 870 v avoid 871 v wonder 872 v tend 873 n title 874 n hotel 875 n aspect 876 n increase 877 n help 878 a industrial v express 880 n summer 881 v determine 882 adv generally 883 n daughter 884 v exist 885 mod used 886 v share 887 n baby 888 adv nearly 889 v smile 890 a sorry 891 n sea 892 n skill 893 n claim 894 v treat 895 v remove 896 n concern 897 n university 898 a labour 899 a left 900 a dead 901 n discussion 902 a specific 903 n may 904 n box 905 n customer 906 prep outside 907 v state 908 n conference 909 n whole 910 a total 911 n division 912 n profit 913 v throw 914 n procedure 915 v fill 916 n king 917 v assume 918 n image 919 n oil 920 adv obviously 921 conj unless 922 a appropriate 923 n circumstance 924 a military 925 n proposal 926 v mention 927 n client 928 n sector 929 v admit 930 n direction

9 931 adv though 932 v replace 933 a basic 934 adv hard 935 n instance 936 a original 937 n sign 938 a successful 939 adv okay 940 a aware 941 v reflect 942 n measure 943 n attitude 944 pron yourself 945 n disease 946 adv exactly 947 adv above 948 n commission 949 v intend 950 prep beyond 951 n seat 952 n president 953 n addition 954 v encourage 955 n goal 956 prep round 957 v miss 958 n october 959 a popular 960 n affair 961 n technique 962 n respect 963 v drop 964 a professional 965 det less 966 conj once 967 n item 968 v fly 969 v reveal 970 n version 971 adv maybe 972 n ability 973 v operate 974 n good 975 n campaign 976 a heavy 977 n advice 978 n september 979 n institution 980 a top 981 v discover 982 n surface 983 n library 984 n pupil 985 v record 986 v refuse 987 v prevent 988 n advantage 989 a dark 990 v teach 991 n memory 992 n culture 993 n blood 994 v cost 995 n january 996 n majority 997 v answer 998 n variety 999 n press 1000 n bill 1001 v depend 1002 n competition 1003 a ready 1004 n general 1005 n access 1006 v hit 1007 n stone 1008 n extent 1009 a useful 1010 n employment 1011 v regard 1012 adv apart 1013 n present 1014 n appeal 1015 n text 1016 n parliament 1017 n cause 1018 n terms 1019 n bar 1020 n attack 1021 a effective 1022 n mouth 1023 prep down 1024 v result 1025 n fish 1026 a future 1027 n visit 1028 adv easily 1029 adv little 1030 v attempt 1031 v enable 1032 n trouble 1033 a traditional 1034 n payment adv best 1036 n post 1037 n county 1038 n lady 1039 n holiday 1040 v realise 1041 n chair 1042 n importance 1043 n facility 1044 v complete 1045 n article 1046 n object 1047 n context 1048 n survey 1049 v notice 1050 a complete 1051 n turn 1052 a direct 1053 adv immediately 1054 n collection 1055 n reference 1056 n card 1057 a interesting 1058 a considerable 1059 n television 1060 v extend 1061 n communication 1062 n agency 1063 conj except 1064 a physical 1065 v check 1066 n sun 1067 n possibility 1068 n species 1069 n official 1070 n chairman 1071 n speaker 1072 n second 1073 n career 1074 v laugh 1075 n weight 1076 v sound 1077 a responsible 1078 n base 1079 n document 1080 n november 1081 n december 1082 n Sunday 1083 n return 1084 n solution 1085 a medical 1086 a hot

10 1087 v recognise 1088 n talk 1089 n budget 1090 n river 1091 v fit 1092 n organization 1093 a existing 1094 n start 1095 v push 1096 adv tomorrow 1097 n requirement 1098 a cold 1099 n edge 1100 n opposition 1101 n opinion 1102 n drug 1103 n quarter 1104 n option 1105 v sign 1106 prep worth 1107 n call 1108 v define 1109 n stock 1110 n influence 1111 n occasion 1112 adv eventually 1113 n software 1114 adv highly 1115 n exchange 1116 n lack 1117 v shake 1118 v study 1119 n concept 1120 a blue 1121 n star 1122 n radio 1123 pron no-one 1124 n arrangement 1125 v examine 1126 n bird 1127 a green 1128 n band 1129 n sex 1130 n finger 1131 n past 1132 a independent 1133 n equipment 1134 n north 1135 v mind 1136 n move 1137 n message 1138 n afternoon 1139 n fear 1140 v drink 1141 adv fully 1142 n race 1143 v gain 1144 n strategy 1145 a extra 1146 n scene 1147 adv slightly 1148 n kitchen 1149 v arise 1150 n speech 1151 n network 1152 n tea 1153 n peace 1154 n failure 1155 n employee 1156 adv ahead 1157 n scale 1158 v attend 1159 adv hardly 1160 n shoulder 1161 adv otherwise 1162 n railway 1163 adv directly 1164 n supply 1165 n expression 1166 n owner 1167 v associate 1168 n corner 1169 a past 1170 n match 1171 n sport 1172 n status 1173 a beautiful 1174 v hang 1175 n marriage 1176 n offer 1177 a civil 1178 v perform 1179 n sentence 1180 n crime 1181 n ball 1182 v marry 1183 n wind 1184 n truth 1185 v protect 1186 n safety 1187 adv completely 1188 n partner 1189 n copy 1190 n balance n reader 1192 n sister 1193 adv below 1194 n trial 1195 n rock 1196 n damage 1197 v adopt 1198 n newspaper 1199 n meaning 1200 a essential 1201 a light 1202 a obvious 1203 n nation 1204 v confirm 1205 n length 1206 n south 1207 n branch 1208 a deep 1209 pron none 1210 n planning 1211 n trust 1212 a working 1213 n pain 1214 n february 1215 a positive 1216 n studio 1217 n spirit 1218 n college 1219 n accident 1220 v star 1221 n hope 1222 v mark 1223 n works 1224 n Saturday 1225 n league 1226 v clear 1227 v imagine 1228 adv through 1229 n cash 1230 adv normally 1231 n play 1232 n strength 1233 n train 1234 n target 1235 v travel 1236 a very 1237 n pair 1238 n gas 1239 a male 1240 v issue 1241 n contribution 1242 a complex

11 1243 v supply 1244 v beat 1245 n artist 1246 n agent 1247 n presence 1248 adv along 1249 a environmental 1250 v strike 1251 n contact 1252 n protection 1253 n beginning 1254 v demand 1255 n media 1256 a relevant 1257 v employ 1258 v shoot 1259 n executive 1260 adv slowly 1261 adv relatively 1262 n aid 1263 a huge 1264 adv late 1265 n speed 1266 n review 1267 v test 1268 v order 1269 n route 1270 n consequence 1271 n telephone 1272 n proportion 1273 v release 1274 a primary 1275 n consideration 1276 n driver 1277 n reform 1278 a annual 1279 a nuclear 1280 det latter 1281 a practical 1282 a commercial 1283 a rich 1284 v emerge 1285 adv apparently 1286 v ring 1287 n distance 1288 n exercise 1289 a key 1290 adv close 1291 n skin 1292 n island 1293 a separate 1294 v aim 1295 n danger 1296 n credit 1297 a usual 1298 v link 1299 n candidate 1300 n track 1301 a safe 1302 a interested 1303 n assessment 1304 adv merely 1305 n path 1306 prep plus 1307 n district 1308 a regular 1309 n reaction 1310 n impact 1311 v collect 1312 n debate 1313 v lay 1314 n rise 1315 n belief 1316 n conclusion 1317 n shape 1318 n vote 1319 n aim 1320 n politics 1321 v reply 1322 v press 1323 v approach 1324 n file 1325 a western 1326 n earth 1327 n public 1328 v survive 1329 n estate 1330 n boat 1331 n prison 1332 a additional 1333 v settle 1334 adv largely 1335 v observe 1336 n wine 1337 v limit 1338 v deny 1339 conj for 1340 adv straight 1341 pron somebody 1342 n writer 1343 n clothes 1344 n weekend 1345 a active 1346 n sight n video 1348 n reality 1349 n hall 1350 adv nevertheless 1351 a regional 1352 n vehicle 1353 v worry 1354 a powerful 1355 adv possibly 1356 v cross 1357 n colleague 1358 v charge 1359 n lead 1360 n farm 1361 v respond 1362 adv carefully 1363 n employer 1364 n understanding 1365 n comment 1366 n connection 1367 v grant 1368 v concentrate 1369 v ignore 1370 n phone 1371 n hole 1372 n insurance 1373 n content 1374 n confidence 1375 n sample 1376 a alone 1377 n objective 1378 n transport 1379 n flower 1380 n injury 1381 v lift 1382 v stick 1383 a front 1384 adv mainly 1385 n battle 1386 adv currently 1387 n generation 1388 n winter 1389 prep inside 1390 a impossible 1391 adv somewhere 1392 v arrange 1393 n will 1394 v sleep 1395 n progress 1396 n legislation 1397 n ship 1398 n volume

12 1399 n commitment 1400 det enough 1401 n conflict 1402 n bag 1403 a fresh 1404 n entry 1405 n smile 1406 a fair 1407 v promise 1408 n introduction 1409 n manner 1410 a senior 1411 n background 1412 n key 1413 v touch 1414 v vary 1415 a sexual 1416 n cabinet 1417 a ordinary 1418 n painting 1419 adv entirely 1420 n engine 1421 adv previously 1422 n administration 1423 adv tonight 1424 n adult 1425 v prefer 1426 n author 1427 a actual 1428 n song 1429 n investigation 1430 n debt 1431 n forest 1432 n visitor 1433 v repeat 1434 n wood 1435 n contrast 1436 adv extremely 1437 n wage 1438 a domestic 1439 v commit 1440 n threat 1441 n bus 1442 a warm 1443 n sir 1444 n regulation 1445 n drink 1446 a internal 1447 n relief 1448 a excellent 1449 a strange 1450 n run 1451 adv fairly 1452 a technical 1453 n tradition 1454 v insist 1455 v measure 1456 n farmer 1457 pron his 1458 n traffic 1459 prep until 1460 n dinner 1461 n consumer 1462 n meal 1463 v warn 1464 a living 1465 n package 1466 n half 1467 n description 1468 adv increasingly 1469 a soft 1470 n stuff 1471 v award 1472 n existence 1473 n improvement 1474 n coffee 1475 n appearance 1476 a standard 1477 v attack 1478 n sheet 1479 n category 1480 n distribution 1481 adv equally 1482 n session 1483 a cultural 1484 n loan 1485 v bind 1486 n museum 1487 n conversation 1488 v threaten 1489 n link 1490 v launch 1491 a proper 1492 n victim 1493 n audience 1494 a famous 1495 n master 1496 n lip 1497 a religious 1498 a joint 1499 v cry 1500 a potential 1501 a broad 1502 n exhibition v experience 1504 n judge 1505 a formal 1506 n housing 1507 v concern 1508 prep past 1509 n freedom 1510 n gentleman 1511 v attract 1512 n explanation 1513 v appoint 1514 v note 1515 a chief 1516 a lovely 1517 n total 1518 a official 1519 v date 1520 v demonstrate 1521 n construction 1522 n middle 1523 n yard 1524 a unable 1525 v acquire 1526 n crisis 1527 adv surely 1528 v propos 1529 n west 1530 v impose 1531 v market 1532 v care 1533 n god 1534 n favour 1535 adv before 1536 v name 1537 a equal 1538 n capacity 1539 n flat 1540 adv alone 1541 n selection 1542 n football 1543 n factory 1544 n victory 1545 a rural 1546 adv twice 1547 v sing 1548 v own 1549 conj whereas 1550 v head 1551 n examination 1552 v deliver 1553 pron nobody 1554 v invite

13 1555 a substantial 1556 n egg 1557 n intention 1558 a reasonable 1559 prep onto 1560 v retain 1561 n aircraft 1562 n decade 1563 a cheap 1564 a quiet 1565 a bright 1566 v contribute 1567 n row 1568 n search 1569 n limit 1570 n definition 1571 n unemployment 1572 n mark 1573 v spread 1574 n flight 1575 v account 1576 n output 1577 v last 1578 n tour 1579 n address 1580 a immediate 1581 n reduction 1582 n interview 1583 v assess 1584 v promote 1585 pron everybody 1586 a growing 1587 mod ought 1588 a suitable 1589 v nod 1590 v reject 1591 n while 1592 adv high 1593 n dream 1594 v vote 1595 v divide 1596 v declare 1597 a detailed 1598 v handle 1599 n challenge 1600 n notice 1601 n rain 1602 v destroy 1603 n mountain 1604 n concentration 1605 a limited 1606 n finance 1607 n pension 1608 v influence 1609 a afraid 1610 n murder 1611 n neck 1612 v hide 1613 n weapon 1614 n offence 1615 n absence 1616 n error 1617 n representative 1618 n enterprise 1619 n criticism 1620 a average 1621 a quick 1622 a sufficient 1623 n appointment 1624 v match 1625 v transfer 1626 n acid 1627 n spring 1628 n birth 1629 n ear 1630 v recognize 1631 v recommend 1632 n instruction 1633 n module 1634 a democratic 1635 n park 1636 n weather 1637 v address 1638 n bottle 1639 n bedroom 1640 n kid 1641 n pleasure 1642 v realize 1643 n assembly 1644 a expensive 1645 v select 1646 n desire 1647 n teaching 1648 conj whilst 1649 v contact 1650 n implication 1651 v combine 1652 n temperature 1653 n wave 1654 n magazine 1655 adv totally 1656 a mental 1657 n store 1658 a used adv frequently 1660 a scientific 1661 n friday 1662 n thanks 1663 prep beside 1664 adv absolutely 1665 n settlement 1666 a critical 1667 n recognition 1668 n touch 1669 v consist 1670 prep below 1671 n silence 1672 n expenditure 1673 n institute 1674 v dress 1675 a dangerous 1676 a familiar 1677 n asset 1678 v belong 1679 a educational 1680 n sum 1681 adv partly 1682 n publication 1683 n block 1684 adv seriously 1685 n tape 1686 n youth 1687 adv elsewhere 1688 n cover 1689 n fee 1690 n program 1691 n treaty 1692 adv necessarily 1693 adv properly 1694 a unlikely 1695 n guest 1696 n code 1697 n hill 1698 n household 1699 n screen 1700 n sequence 1701 a correct 1702 a female 1703 n phase 1704 n crowd 1705 v welcome 1706 n metal 1707 n human 1708 adv widely 1709 v undertake 1710 n cut

14 1711 n sky 1712 n brain 1713 n expert 1714 n experiment 1715 a tiny 1716 a perfect 1717 v disappear 1718 n initiative 1719 n assumption 1720 n photograph 1721 n congress 1722 n ministry 1723 n reading 1724 n transfer 1725 adv fast 1726 a fast 1727 n scientist 1728 adv closely 1729 v secure 1730 n solicitor 1731 a thin 1732 n plate 1733 n pool 1734 n emphasis 1735 n gold 1736 v recall 1737 v shout 1738 v generate 1739 n location 1740 v display 1741 n heat 1742 n gun 1743 v shut 1744 n journey 1745 v imply 1746 n violence 1747 a dry 1748 a historical 1749 v step 1750 n curriculum 1751 n lunch 1752 n noise 1753 v fear 1754 v succeed 1755 n bottom 1756 n fall 1757 a initial 1758 n theme 1759 n characteristic 1760 adv pretty 1761 a empty 1762 n display 1763 n combination 1764 n interpretation 1765 v rely 1766 v escape 1767 v score 1768 n justice 1769 a upper 1770 n tooth 1771 n cat 1772 v organise 1773 n tool 1774 n spot 1775 n bridge 1776 a double 1777 v conclude 1778 v direct 1779 a relative 1780 n soldier 1781 v climb 1782 n breath 1783 v afford 1784 a urban 1785 n nurse 1786 a narrow 1787 a liberal 1788 n coal 1789 n priority 1790 a wild 1791 n membership 1792 n revenue 1793 n grant 1794 v approve 1795 a apparent 1796 a tall 1797 n faith 1798 adv under 1799 n monday 1800 v fix 1801 a slow 1802 n troop 1803 n motion 1804 a leading 1805 n component 1806 a bloody 1807 n literature 1808 a conservative 1809 n variation 1810 v remind 1811 v inform 1812 n alternative 1813 adv neither 1814 n mass adv outside 1816 a busy 1817 n chemical 1818 a careful 1819 v investigate 1820 v roll 1821 n instrument 1822 n guide 1823 n criterion 1824 n pocket 1825 n suggestion 1826 int aye 1827 v entitle 1828 n tone 1829 a attractive 1830 n wing 1831 n surprise 1832 n male 1833 n ring 1834 n pub 1835 n fruit 1836 n passage 1837 v illustrate 1838 n pay 1839 v ride 1840 n foundation 1841 n restaurant 1842 a alternative 1843 a vital 1844 v burn 1845 n map 1846 a united 1847 n device 1848 v jump 1849 v estimate 1850 v conduct 1851 v comment 1852 v derive 1853 n advance 1854 v advise 1855 n east 1856 n motor 1857 v satisfy 1858 n hell 1859 adv effectively 1860 n winner 1861 n mistake 1862 n incident 1863 v focus 1864 v exercise 1865 n representation 1866 n release

15 1867 n border 1868 n leaf 1869 v wash 1870 n prospect 1871 v blow 1872 n observation 1873 n trip 1874 v gather 1875 a ancient 1876 a brief 1877 n gate 1878 a elderly 1879 v persuade 1880 a overall 1881 n circle 1882 v hand 1883 n index 1884 a rare 1885 n creation 1886 n drawing 1887 pron anybody 1888 n flow 1889 v matter 1890 a external 1891 a capable 1892 v recover 1893 n shot 1894 n request 1895 n impression 1896 n neighbour 1897 prep beneath 1898 n theatre 1899 v hurt 1900 n mechanism 1901 v lean 1902 n potential 1903 n defendant 1904 n atmosphere 1905 v slip 1906 n chain 1907 v accompany 1908 a wonderful 1909 v earn 1910 n enemy 1911 n desk 1912 n engineering 1913 n panel 1914 n deputy 1915 n distinction 1916 n discipline 1917 n strike 1918 a married 1919 pron plenty 1920 n establishment 1921 n fashion 1922 a entire 1923 n milk 1924 n roof 1925 n finding 1926 a secondary 1927 n tear 1928 a increased 1929 n welfare 1930 v attach 1931 a typical 1932 adv meanwhile 1933 n leadership 1934 n walk 1935 n negotiation 1936 a clean 1937 v count 1938 n religion 1939 a grey 1940 adv hence 1941 adv alright 1942 a first 1943 n fuel 1944 n mine 1945 v appeal 1946 n servant 1947 n liability 1948 a constant 1949 v hate 1950 n shoe 1951 n expense 1952 a vast 1953 n soil 1954 n writing 1955 n nose 1956 n origin 1957 n lord 1958 v rest 1959 n drive 1960 n ticket 1961 n editor 1962 a northern 1963 conj provided 1964 v switch 1965 n significance 1966 n channel 1967 n convention 1968 v damage 1969 a funny 1970 n bone a severe 1972 v search 1973 n iron 1974 prep via 1975 n vision 1976 adv somewhat 1977 adv inside 1978 adv o'clock 1979 n trend 1980 n revolution 1981 a terrible 1982 n knee 1983 n dress 1984 v steal 1985 adv unfortunately 1986 a criminal 1987 n signal 1988 n comparison 1989 n notion 1990 a academic 1991 n lawyer 1992 n outcome 1993 adv strongly 1994 n achievement 1995 v explore 1996 v surround 1997 a odd 1998 n expectation 1999 a corporate 2000 n prisoner 2001 v question 2002 adv rapidly 2003 adv deep 2004 a southern 2005 prep amongst 2006 v withdraw 2007 adv afterwards 2008 v paint 2009 v judge 2010 n citizen 2011 a permanent 2012 a weak 2013 v separate 2014 pron ourselves 2015 n plastic 2016 v connect 2017 a fundamental 2018 n height 2019 n plane 2020 n opening 2021 n lesson 2022 n rail

16 2023 n shock 2024 adv similarly 2025 n tenant 2026 adv originally 2027 v owe 2028 a middle 2029 adv somehow 2030 a minor 2031 v knock 2032 a negative 2033 n root 2034 a inner 2035 v pursue 2036 a crucial 2037 v occupy 2038 n independence 2039 adv that 2040 n column 2041 n proceeding 2042 n female 2043 n beauty 2044 adv perfectly 2045 n struggle 2046 n gap 2047 v house 2048 n database 2049 n stress 2050 v stretch 2051 n boundary 2052 n passenger 2053 adv easy 2054 v view 2055 n manufacturer 2056 n wednesday 2057 a sharp 2058 n formation 2059 n queen 2060 v expand 2061 adv virtually 2062 n waste 2063 a contemporary 2064 v back 2065 n politician 2066 n championship 2067 n territory 2068 n exception 2069 a thick 2070 n inquiry 2071 n topic 2072 n resident 2073 n transaction 2074 n parish 2075 n supporter 2076 a massive 2077 v light 2078 a unique 2079 v challenge 2080 n inflation 2081 n assistance 2082 n identity 2083 v list 2084 v suit 2085 a parliamentary 2086 a unknown 2087 n preparation 2088 adv badly 2089 v elect 2090 adv moreover 2091 v tie 2092 n cancer 2093 n champion 2094 v exclude 2095 n breakfast 2096 n licence 2097 v review 2098 n minority 2099 v appreciate 2100 n fan 2101 n chief 2102 n accommodation 2103 a subsequent 2104 n democracy 2105 a brown 2106 n taste 2107 n crown 2108 v permit 2109 n buyer 2110 n gift 2111 a angry 2112 n resolution 2113 n metre 2114 n clause 2115 n wheel 2116 n break 2117 n tank 2118 v benefit 2119 v engage 2120 a alive 2121 n complaint 2122 a firm 2123 n inch 2124 v abandon 2125 v blame 2126 v clean v quote 2128 pron yours 2129 n quantity 2130 v rule 2131 a guilty 2132 a prior 2133 a round 2134 n coat 2135 a eastern 2136 n involvement 2137 n tension 2138 n diet 2139 a enormous 2140 n score 2141 adv rarely 2142 n prize 2143 a remaining 2144 adv significantly 2145 v dominate 2146 v glance 2147 v trust 2148 v interpret 2149 adv naturally 2150 n frame 2151 v land 2152 n extension 2153 v mix 2154 n spokesman 2155 v acknowledge 2156 a friendly 2157 n regime 2158 v register 2159 n fault 2160 pron mine 2161 n dispute 2162 n grass 2163 adv quietly 2164 n decline 2165 v complain 2166 n delivery 2167 v dismiss 2168 n conservative 2169 v shift 2170 n beach 2171 n port 2172 n string 2173 n depth 2174 n travel 2175 a unusual 2176 n obligation 2177 n pilot 2178 n gene

17 2179 a yellow 2180 n republic 2181 n shadow 2182 v analyse 2183 a dear 2184 adv anywhere 2185 n average 2186 n crew 2187 a long-term 2188 n phrase 2189 a lucky 2190 v restore 2191 v convince 2192 n coast 2193 n engineer 2194 adv heavily 2195 a extensive 2196 a glad 2197 n charity 2198 v oppose 2199 v defend 2200 v alter 2201 v arrest 2202 n warning 2203 n framework 2204 n approval 2205 v bother 2206 v accuse 2207 n novel 2208 a surprised 2209 n currency 2210 a moral 2211 v possess 2212 v restrict 2213 n protein 2214 v distinguish 2215 adv gently 2216 v incorporate 2217 v reckon 2218 v proceed 2219 v assist 2220 v stress 2221 adv sure 2222 v justify 2223 n behalf 2224 n councillor 2225 n setting 2226 n command 2227 n maintenance 2228 n poem 2229 n stair 2230 n chest 2231 adv like 2232 n secret 2233 a efficient 2234 n restriction 2235 v suspect 2236 n hat 2237 a tough 2238 adv firmly 2239 a willing 2240 n focus 2241 a healthy 2242 v construct 2243 adv occasionally 2244 n mode 2245 n camp 2246 a comfortable 2247 n saving 2248 v trade 2249 n export 2250 n partnership 2251 v wake 2252 a daily 2253 adv abroad 2254 n profession 2255 n countryside 2256 n load 2257 n boot 2258 adv mostly 2259 v implement 2260 a sudden 2261 v print 2262 n reputation 2263 v calculate 2264 v guess 2265 a keen 2266 n autumn 2267 n recommendation 2268 a conventional 2269 v constitute 2270 v cope 2271 n poll 2272 a voluntary 2273 a valuable 2274 v cast 2275 n recovery 2276 n premise 2277 v resolve 2278 adv regularly 2279 v solve 2280 n plaintiff 2281 n critic 2282 n agriculture n ice 2284 n constitution 2285 n communist 2286 n tuesday 2287 n layer 2288 n recession 2289 a slight 2290 a dramatic 2291 a golden 2292 n suit 2293 a temporary 2294 adv shortly 2295 adv initially 2296 n arrival 2297 n protest 2298 n resistance 2299 n presentation 2300 a silent 2301 n soul 2302 v feed 2303 n judgment 2304 n self 2305 n muscle 2306 a opposite 2307 n shareholder 2308 n pollution 2309 n wealth 2310 a video-taped 2311 n kingdom 2312 n bread 2313 n perspective 2314 n camera 2315 n illness 2316 n prince 2317 n cake 2318 n meat 2319 a ideal 2320 v submit 2321 v relax 2322 n penalty 2323 v purchase 2324 n beer 2325 a tired 2326 v specify 2327 n electricity 2328 v monitor 2329 adv short 2330 adv specifically 2331 n bond 2332 n laboratory 2333 a statutory 2334 a federal

18 2335 n captain 2336 adv deeply 2337 n boss 2338 v pour 2339 n creature 2340 v urge 2341 v locate 2342 n being 2343 v struggle 2344 a flat 2345 n lifespan 2346 n Thursday 2347 n valley 2348 a like 2349 n guard 2350 n emergency 2351 n dark 2352 n bomb 2353 n dollar 2354 n efficiency 2355 v convert 2356 n mood 2357 n possession 2358 n marketing 2359 v please 2360 n habit 2361 adv subsequently 2362 n round 2363 n purchase 2364 v sort 2365 adv gradually 2366 a outside 2367 n expansion 2368 a competitive 2369 n co-operation 2370 a acceptable 2371 n angle 2372 v cook 2373 a net 2374 a sensitive 2375 n ratio 2376 v amount 2377 v kiss 2378 n sleep 2379 adv essentially 2380 v finance 2381 v fund 2382 v preserve 2383 n personality 2384 n wedding 2385 n bishop 2386 a dependent 2387 n landscape 2388 v lock 2389 n mirror 2390 a pure 2391 n promotion 2392 n symptom 2393 a global 2394 adv aside 2395 n tendency 2396 n conservation 2397 n reply 2398 n estimate 2399 n governor 2400 v pack 2401 n qualification 2402 a expected 2403 a alright 2404 n cycle 2405 v invest 2406 n gallery 2407 n philosophy 2408 a sad 2409 n intervention 2410 a emotional 2411 n advertising 2412 n cigarette 2413 v dance 2414 n regard 2415 v predict 2416 a adequate 2417 n variable 2418 n net 2419 v retire 2420 n frequency 2421 a pale 2422 n sugar 2423 n guy 2424 v feature 2425 n furniture 2426 a administrative 2427 a wooden 2428 n input 2429 n phenomenon 2430 n actor 2431 n jacket 2432 a surprising 2433 v kick 2434 n producer 2435 n hearing 2436 n chip 2437 n certificate 2438 n equation int hello 2440 a remarkable 2441 n alliance 2442 n awareness 2443 v smoke 2444 n throat 2445 n discovery 2446 n festival 2447 n dance 2448 n promise 2449 n rose 2450 a brilliant 2451 a principal 2452 a proposed 2453 a absolute 2454 n coach 2455 n drama 2456 adv precisely 2457 n recording 2458 n bath 2459 v celebrate 2460 n substance 2461 adv for 2462 v swing 2463 a rapid 2464 a rough 2465 n investor 2466 v fire 2467 n rank 2468 v compete 2469 a sweet 2470 v decline 2471 n dealer 2472 n rent 2473 v bend 2474 a solid 2475 n cloud 2476 adv across 2477 a level 2478 n enquiry 2479 n fight 2480 n abuse 2481 n golf 2482 n guitar 2483 n cottage 2484 a electronic 2485 v pause 2486 n scope 2487 n emotion 2488 n mixture 2489 a comprehensive 2490 n shirt

19 2491 n allowance 2492 n breach 2493 n retirement 2494 n infection 2495 v resist 2496 n paragraph 2497 v qualify 2498 a sick 2499 a near 2500 n researcher 2501 n consent 2502 a written 2503 a ill 2504 a literary 2505 a wet 2506 n lake 2507 n entrance 2508 n peak 2509 adv successfully 2510 v breathe 2511 n sand 2512 n cold 2513 n cheek 2514 n platform 2515 n interaction 2516 mod need 2517 n watch 2518 v borrow 2519 n birthday 2520 a extreme 2521 n knife 2522 n core 2523 n peasant 2524 a armed 2525 n permission 2526 v overcome 2527 a supreme 2528 adv greatly 2529 a visual 2530 n lad 2531 a genuine 2532 n personnel 2533 a exciting 2534 n judgement 2535 n stream 2536 v guarantee 2537 n perception 2538 n disaster 2539 n darkness 2540 n bid 2541 v organize 2542 n sake 2543 n policeman 2544 n tourist 2545 n castle 2546 v figure 2547 v race 2548 n demonstration 2549 n anger 2550 adv briefly 2551 n clock 2552 adv presumably 2553 n custom 2554 v expose 2555 n hero 2556 a maximum 2557 n wish 2558 n earning 2559 n priest 2560 v resign 2561 v store 2562 v comprise 2563 a widespread 2564 n acquisition 2565 n chamber 2566 a involved 2567 a confident 2568 n circuit 2569 a radical 2570 v detect 2571 a stupid 2572 n consumption 2573 a grand 2574 n hold 2575 a mean 2576 n zone 2577 adv altogether 2578 a numerous 2579 v rush 2580 a classical 2581 adv everywhere 2582 v sink 2583 adv respectively 2584 a distinct 2585 n honour 2586 a mad 2587 n statistics 2588 a false 2589 v differ 2590 n square 2591 n disk 2592 adv truly 2593 a proud 2594 n survival n deposit 2596 n tower 2597 n adviser 2598 n compensation 2599 n pace 2600 n consultant 2601 a advanced 2602 v drag 2603 n landlord 2604 adv whenever 2605 n delay 2606 v car 2607 n green 2608 n holder 2609 a secret 2610 n edition 2611 n occupation 2612 a agricultural 2613 n intelligence 2614 adv definitely 2615 n empire 2616 n host 2617 v negotiate 2618 n relative 2619 n fellow 2620 a helpful 2621 a mass 2622 v sweep 2623 n poet 2624 n defeat 2625 n journalist 2626 prep unlike 2627 adv primarily 2628 n cricket 2629 v dry 2630 n indication 2631 a tight 2632 v whisper 2633 n anxiety 2634 n print 2635 n routine 2636 n witness 2637 prep concerning 2638 n mill 2639 a gentle 2640 n curtain 2641 n mission 2642 n supplier 2643 v assure 2644 adv basically 2645 n poverty 2646 n snow

20 2647 n pipe 2648 n prayer 2649 v deserve 2650 n shift 2651 adv near 2652 v split 2653 n carpet 2654 a consistent 2655 n joke 2656 n ownership 2657 det fewer 2658 n workshop 2659 prep aged 2660 n salt 2661 n symbol 2662 v slide 2663 n cross 2664 a anxious 2665 n tale 2666 n preference 2667 adv inevitably 2668 a mere 2669 v behave 2670 n gain 2671 v guide 2672 a nervous 2673 a pleased 2674 n remark 2675 n province 2676 n steel 2677 v flow 2678 v practise 2679 a holy 2680 n alcohol 2681 n dose 2682 adv constantly 2683 n guidance 2684 n climate 2685 v enhance 2686 adv reasonably 2687 v waste 2688 a smooth 2689 a dominant 2690 a conscious 2691 n formula 2692 n tail 2693 a electric 2694 int ha 2695 n sheep 2696 n medicine 2697 a strategic 2698 a disabled 2699 n smell 2700 v mount 2701 n operator 2702 v advance 2703 n measurement 2704 a remote 2705 v favour 2706 n architecture 2707 det neither 2708 n tie 2709 n worth 2710 n barrier 2711 n enthusiasm 2712 a outstanding 2713 n practitioner 2714 a theoretical 2715 n implementation 2716 a worried 2717 n pitch 2718 n drop 2719 v phone 2720 a clinical 2721 v shape 2722 n lane 2723 n apple 2724 n catalogue 2725 n opponent 2726 n publisher 2727 n tip 2728 a live 2729 n burden 2730 v bury 2731 n historian 2732 v tackle 2733 n stomach 2734 n percentage 2735 n evaluation 2736 v outline 2737 v lend 2738 n talent 2739 n silver 2740 n fun 2741 n pack 2742 n democrat 2743 n fortune 2744 n storage 2745 n professional 2746 n reserve 2747 n interval 2748 n dimension 2749 a awful 2750 a honest n confusion 2752 v manufacture 2753 a impressive 2754 a pink 2755 n satisfaction 2756 n vessel 2757 a visible 2758 n curve 2759 n stand 2760 n pot 2761 n replacement 2762 a accurate 2763 n mortgage 2764 a constitutional 2765 v impress 2766 n salary 2767 a developing 2768 v emphasise 2769 n proof 2770 adv furthermore 2771 n dish 2772 v interview 2773 adv considerably 2774 a distant 2775 n favourite 2776 v lower 2777 v tear 2778 a fixed 2779 adv by 2780 n count 2781 n luck 2782 a precise 2783 n determination 2784 v bite 2785 n consultation 2786 int dear 2787 v range 2788 v capture 2789 n conduct 2790 a residential 2791 n cheque 2792 adv ultimately 2793 n economics 2794 v sustain 2795 adv secondly 2796 a silly 2797 n merchant 2798 n lecture 2799 n check 2800 n leisure 2801 a musical 2802 n cheese

GADSBY WICKS SOLICITORS FUNDING THE CLAIM

GADSBY WICKS SOLICITORS FUNDING THE CLAIM FUNDING THE CLAIM This is an important issue because we know that many people are understandably very worried about incurring legal costs. But there is no need to worry about costs. Because of changes

More information

HOW TO BUY A BUSINESS

HOW TO BUY A BUSINESS HOW TO BUY A BUSINESS Buying a business is possibly the most important financial decision you will make. It may consume all your spare cash, cause you to borrow a significant sum of money, determine your

More information

Adjusting to Spinal Cord Injury

Adjusting to Spinal Cord Injury Adjusting to Spinal Cord Injury After a spinal cord injury, everyone copes differently with the journey toward psychological healing and adjustment. The topics below will explore common issues and concerns

More information

TOP 10 MOST COMMON MISTAKES MADE IN HANDLING YOUR OWN INJURY CLAIM

TOP 10 MOST COMMON MISTAKES MADE IN HANDLING YOUR OWN INJURY CLAIM TOP 10 MOST COMMON MISTAKES MADE IN HANDLING YOUR OWN INJURY CLAIM More times than not, your personal injury claim will be a battle with an insurance company. A highly trained adjuster will be assigned

More information

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions

Getting together. Present simple 1. New Year in Vietnam. Reading: Everybody s birthday. Word focus: Special occasions 2 A Present simple 1 B Present simple: questions C Communication strategies Showing interest D Interaction Are you a people person? Getting together Present simple 1 Word focus: Special occasions 1 Work

More information

Emergency Planning Guideline

Emergency Planning Guideline www.hh.net.nz Essential Emergency and Security Systems Supporting and Complimenting the Home s Fire Evacuation Scheme POLICY: To optimise emergency readiness REFERENCE: NZS 8143: 2002 NB: Management is

More information

Remarks by Dr. N. Gregory Mankiw Chairman Council of Economic Advisers at the National Bureau of Economic Research Tax Policy and the Economy Meeting

Remarks by Dr. N. Gregory Mankiw Chairman Council of Economic Advisers at the National Bureau of Economic Research Tax Policy and the Economy Meeting Remarks by Dr. N. Gregory Mankiw Chairman Council of Economic Advisers at the National Bureau of Economic Research Tax Policy and the Economy Meeting National Press Club November 4, 2003 My remarks today

More information

Year 2 Science: The Human Body Resource Pack

Year 2 Science: The Human Body Resource Pack Year 2 Science: The Human Body Resource Pack Body Systems II Body Systems Digestion our bodies break down food and use Skeletal system the skeleton is made up of bones that support our the nutrients to

More information

Running a Successful Club Publicity Officer

Running a Successful Club Publicity Officer Tips for Young Farmer Leaders Running a Successful Club Publicity Officer Welcome to running Successful Clubs Tips for Leaders - a guide to help you run a strong and successful Young Farmers Club. The

More information

Yogi Tea Bag Inspirations received from all the Yogi Tea Debby has consumed over the last year

Yogi Tea Bag Inspirations received from all the Yogi Tea Debby has consumed over the last year Yogi Tea Bag Inspirations received from all the Yogi Tea Debby has consumed over the last year A Act selfless, you will be infinite. Appreciate yourself and honor your soul. As a plant can t live without

More information

Young people and drugs

Young people and drugs Young people and drugs Many parents worry about whether their son or daughter is taking illegal drugs, how they can tell, and what to do about it. While there s a lot of concern about illegal drugs in

More information

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT

S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT T h e C o p a n d t h e A n t h e m p The Cop and the Anthem S OAPY MOVED RESTLESSLY ON HIS SEAT in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. Women

More information

ORGANISING A FASHION SHOW: some hints & tips.

ORGANISING A FASHION SHOW: some hints & tips. ORGANISING A FASHION SHOW: some hints & tips. Fashion shows are fun and creative way of highlighting some of the ethical issues surrounding the fashion industry. There is a lot to be considered so it is

More information

ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Student Book. Unit 1: Talking With Your Customer

ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Student Book. Unit 1: Talking With Your Customer ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 1 Unit 1: Talking With Your Customer ESOL Customer Service Training: Unit 1 1: 2 What are your goals? Note to Instructor: If you have permission, use Stand Out

More information

How Do People Settle Disputes? How a Civil Trial Works in California

How Do People Settle Disputes? How a Civil Trial Works in California Article brought to you by the Administrative Office of the California Courts and California Council for the Social Studies in partnership for Civic Education How Do People Settle Disputes? How a Civil

More information

Annex 1: Assesing risk: threats, vulnerabilities and capacities

Annex 1: Assesing risk: threats, vulnerabilities and capacities Annex 1: Assesing risk: threats, vulnerabilities and capacities There is no widely accepted definition of risk, but we can say that risk refers to possible events, however uncertain, that result in harm.

More information

S. No. WHAT KIDS WANTS THEIR PARENTS TO KNOW. 1 Encourage me when I do a good job ! " #$ % & "

S. No. WHAT KIDS WANTS THEIR PARENTS TO KNOW. 1 Encourage me when I do a good job !  #$ % & 1 Encourage me when I do a good job 2 Let me teach you some things. Don't always be the teacher! " #$ % & " '()&% 3 Don't show too much affection in public ( # &% 4 Let me take some risks; you did when

More information

PERSONAL INJURY CLAIMS

PERSONAL INJURY CLAIMS PERSONAL INJURY CLAIMS Frequently Asked Questions 1. Can I make a claim? If you have been injured because of the fault of someone else, you can claim financial compensation through the courts. The dependants

More information

Preliminary English Test

Preliminary English Test Preliminary English Test Placement Test Time allowed: 2 hours QUESTION PAPER DO NOT write on this paper Instructions: Please answer all questions DO NOT USE a dictionary Write all answers on the separate

More information

An A TO Z OF BEACON HOUSE

An A TO Z OF BEACON HOUSE An A TO Z OF BEACON HOUSE www.beaconhousecarehome.co.uk Beacon House. November 2009 ACTIVITIES Most of our residents prefer a quiet life and spend much of their time reading, watching television, chatting

More information

Life Without You. I am invoking my right to remain silent in the face of life, All of my words have escaped from dictionaries,

Life Without You. I am invoking my right to remain silent in the face of life, All of my words have escaped from dictionaries, Life Without You I am invoking my right to remain silent in the face of life, All of my words have escaped from dictionaries, There is only one Word that I must say before Angel of Death is You. I am a

More information

DESCRIBING OUR COMPETENCIES. new thinking at work

DESCRIBING OUR COMPETENCIES. new thinking at work DESCRIBING OUR COMPETENCIES new thinking at work OUR COMPETENCIES - AT A GLANCE 2 PERSONAL EFFECTIVENESS Influencing Communicating Self-development Decision-making PROVIDING EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

More information

I can t help but feel the market only has room for four players. Undoubtedly, customer

I can t help but feel the market only has room for four players. Undoubtedly, customer READING SAMPLE PAPER Market awareness of the mobile telephone has exploded and the retailer who specialises in mobile phones is seeing growth like never before. Admittedly, some customers buy their first

More information

Glossary. To seize a person under authority of the law. Police officers can make arrests

Glossary. To seize a person under authority of the law. Police officers can make arrests Criminal Law Glossary Arrest Charge Convicted Court Crime/Offence Crown Attorney or Prosecutor Criminal Custody Guilty Illegal Innocent Lawyer To seize a person under authority of the law. Police officers

More information

Lesson Plan Talking about advertising

Lesson Plan Talking about advertising Lesson Plan Talking about advertising This lesson was created for Intermediate level students but could be adapted for other levels. It is a two hour lesson but depending on the students could vary. The

More information

Remote Gambling Bill

Remote Gambling Bill Remote Gambling Bill Bill No. 23/2014. Read the first time on 8 September 2014. REMOTE GAMBLING ACT 2014 (No. of 2014) Section ARRANGEMENT OF SECTIONS PART 1 PRELIMINARY 1. Short title and commencement

More information

What Is Small Claims Court? What Types Of Cases Can Be Filed In Small Claims Court? Should I Sue? Do I Have the Defendant s Address?

What Is Small Claims Court? What Types Of Cases Can Be Filed In Small Claims Court? Should I Sue? Do I Have the Defendant s Address? SMALL CLAIMS COURT What Is Small Claims Court? Nebraska law requires that every county court in the state have a division known as Small Claims Court (Nebraska Revised Statute 25-2801). Small Claims Court

More information

Self Study and Training for Members and Staff of Agricultural Cooperatives A Guidance Manual for Advisers and Trainers

Self Study and Training for Members and Staff of Agricultural Cooperatives A Guidance Manual for Advisers and Trainers Self Study and Training for Members and Staff of Agricultural Cooperatives A Guidance Manual for Advisers and Trainers This manual offers guidance to field workers involved in advising and providing training

More information

Families with Children in Care

Families with Children in Care Families with Children in Care A guide to your rights if your child is in care Partnership with Families Project Family Advocacy Service support for families with children in care Handbook This guide for

More information

Do You Have a Case? Truck Accident. ebooklet. Andrew Miller. 201 South 3rd Street Logansport, IN 46947 P: (574) 722-6676. www.starrausten.

Do You Have a Case? Truck Accident. ebooklet. Andrew Miller. 201 South 3rd Street Logansport, IN 46947 P: (574) 722-6676. www.starrausten. Do You Have a Case? Truck Accident ebooklet Andrew Miller 201 South 3rd Street Logansport, IN 46947 P: (574) 722-6676 www.starrausten.com Disclaimer No attempt is made to establish an attorney-client relationship

More information

Using the TUC Manifesto for Disability Equality. A guide for trade union activists

Using the TUC Manifesto for Disability Equality. A guide for trade union activists Using the TUC Manifesto for Disability Equality A guide for trade union activists Section one Why a manifesto? Trade unions campaign for a better future for all. The TUC s new Manifesto for Disability

More information

USVH Disease of the Week #1: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

USVH Disease of the Week #1: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) USVH Disease of the Week #1: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Effects of Traumatic Experiences A National Center for PTSD Fact Sheet By: Eve B. Carlson, Ph.D. and Josef Ruzek, Ph.D. When people find

More information

Your Mortgage Guide. The Exchange. Property Services Mortgage Services Letting & Management Services Conveyancing Services

Your Mortgage Guide. The Exchange. Property Services Mortgage Services Letting & Management Services Conveyancing Services The Exchange Property Services Mortgage Services Letting & Management Services Conveyancing Services Your Mortgage Guide Contents: Introduction... 3 The Financial Services Authority (FCA)... 3 What is

More information

Psychic Lotto Formula 3-Step Formula Secret Template To Lottery Secrets Module 3

Psychic Lotto Formula 3-Step Formula Secret Template To Lottery Secrets Module 3 Page 1 Table of Content The Psychic Lotto Formula Jackpot to Success System... 4 Part 1 Channeling the Power of Your Mind to Success... 6 Part 2 Visualization... 12 Part 3 Integrating Luck and Making it

More information

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education

Fry Phrases Set 1. TeacherHelpForParents.com help for all areas of your child s education Set 1 The people Write it down By the water Who will make it? You and I What will they do? He called me. We had their dog. What did they say? When would you go? No way A number of people One or two How

More information

Reversing OutMigration Michelle Rathman Batschke Impact! Communications

Reversing OutMigration Michelle Rathman Batschke Impact! Communications Energy, Momentum, Motion Changing Community Perception Strategies for Reversing Outmigration Copyright 2012 by, Inc No part of this presentation can be reproduced or distributed without written consent.

More information

1. The more idioms you know how to use correctly, the more natural your speech will sound

1. The more idioms you know how to use correctly, the more natural your speech will sound What are idioms? Idioms are words, phrases, or expressions which are often grammatically strange and are not meant to be understood literally. Idioms are a very important part of any language, so learning

More information

Prevention of Cruelty to Animals Act

Prevention of Cruelty to Animals Act Prevention of Cruelty to Animals Act [RSBC 1996] CHAPTER 372 Contents Part 1 Interpretation and Application 1 Definitions 2 Application Part 2 The Society 3 Society continued 4 Membership of society 5

More information

101 Characteristics of Americans/American Culture

101 Characteristics of Americans/American Culture 101 Characteristics of Americans/American Culture To help you compare and contrast what you observe of American culture and your own, mark the similarities and differences between your culture and what

More information

Guide to Criminal procedure

Guide to Criminal procedure Guide to Criminal procedure This free guide gives a general idea to members of the public as to what you may expect to encounter if you or someone you know is charged with a criminal offence. The overriding

More information

How To Sell Your Home Quickly At No Cost To You

How To Sell Your Home Quickly At No Cost To You How To Sell Your Home Quickly At No Cost To You Proven Step-By-Step Strategies For Selling Your Home, Land Or Property Quickly At No Cost To You Brought to you by: How To Use This Special Report This special

More information

Money and the Single Parent. Apprisen. 800.355.2227 www.apprisen.com

Money and the Single Parent. Apprisen. 800.355.2227 www.apprisen.com Money and the Single Parent Apprisen 800.355.2227 www.apprisen.com Money and the Single Parent Being a single parent is not easy. As a matter of fact, it is really hard. Single parents are stretched in

More information

A Guide for Childhood Sexual Abuse Survivors

A Guide for Childhood Sexual Abuse Survivors You are not alone. It was not your fault. You have courage. You have choices. You have power. We re here to help. A Guide for Childhood Sexual Abuse Survivors Breaking the silence. Raising Awareness. Fighting

More information

Goal Setting & Work. Shasta County Health and Human Services Agency Department of Social Services CalWORKs Employment Services Program

Goal Setting & Work. Shasta County Health and Human Services Agency Department of Social Services CalWORKs Employment Services Program What s in your tool kit? Goal Setting & Work Shasta County Health and Human Services Agency Department of Social Services CalWORKs Employment Services Program Goal Setting & Work 11/08 Goal Setting Action

More information

Providing Support for Special Needs Children By The U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement. Posted June 1998.

Providing Support for Special Needs Children By The U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement. Posted June 1998. Providing Support for Special Needs Children By The U.S. Department of Education, Office of Educational Research and Improvement. Posted June 1998. All children can succeed with the right support. Being

More information

Asset Management and Consulting Services Corporate Culture

Asset Management and Consulting Services Corporate Culture Asset Management and Consulting Services Corporate Culture In The Book of Virtues Bill Bennett says, Work is effort applied towards some end. The most satisfying work involves directing our efforts towards

More information

NHS Constitution The NHS belongs to the people. This Constitution principles values rights pledges responsibilities

NHS Constitution The NHS belongs to the people. This Constitution principles values rights pledges responsibilities for England 21 January 2009 2 NHS Constitution The NHS belongs to the people. It is there to improve our health and well-being, supporting us to keep mentally and physically well, to get better when we

More information

HALIFAX CASH ISA. Conditions and information

HALIFAX CASH ISA. Conditions and information HALIFAX CASH ISA. Conditions and information Welcome to Halifax 3 Section 1 How these conditions work 5 Section 2 Special Conditions 7 ISA Saver Variable 12 ISA Saver Online 13 ISA Saver Fixed 14 Junior

More information

Self Assessment: Substance Abuse

Self Assessment: Substance Abuse Self Assessment: Substance Abuse Please respond TRUE (T) or FALSE (F) to the following items as they apply to you. Part 1 I use or have used alcohol or drugs for recreational purposes. I use alcohol despite

More information

DAY ONE ICE-BREAKERS AND INTRODUCTION. Hello. Name of the activity Objectives

DAY ONE ICE-BREAKERS AND INTRODUCTION. Hello. Name of the activity Objectives DAY ONE ICE-BREAKERS AND INTRODUCTION Hello This will set the tone for the workshop: it is easy and fun, it helps participants to relax and start to get to know each other. 5 minutes None Group work The

More information

Flag Procedure. General Considerations. Flag Procedure. Flag Carrying - On The March. At The Halt

Flag Procedure. General Considerations. Flag Procedure. Flag Carrying - On The March. At The Halt Flag Procedure S Item Code FS322086 Feb 2010 Edition no 3 (103911) 0845 300 1818 General Considerations Most, if not all, sections possess Colours. The design and wording on the flags are outlined in Policy,

More information

ABOUT CONCUSSION. Head Injury Fact sheet

ABOUT CONCUSSION. Head Injury Fact sheet Head Injury Fact sheet 11 Somerset Street / PO Box 1168 Hamilton Telephone (07) 839 1191 Fax (07) 839 5648 Email: admin@thinknz.org.nz ABOUT CONCUSSION CONTENTS Information compiled by D Gronwall, PhD

More information

Consumer Awareness Guide. Using Recruitment Agencies

Consumer Awareness Guide. Using Recruitment Agencies Consumer Awareness Guide Using Recruitment Agencies Prepared By Ian M Campbell Avenue Scotland Introduction At Avenue Scotland, we take great pride in the honest, professional service we provide. We have

More information

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Sexual Assault

Community Legal Information Association of PEI, Inc. Sexual Assault Community Legal Information Association of PEI, Inc. Sexual Assault As an adult in Canada, you have the right to choose when or if you engage in sexual activity. Sexual activity without your consent is

More information

Guide to Home Buildings and Contents Insurance. April 2012

Guide to Home Buildings and Contents Insurance. April 2012 Guide to Home Buildings and Contents Insurance April 2012 ABI GUIDE TO HOME BUILDINGS REPORT AND ON CONTENTS BOARD EFFECTIVENESS INSURANCE 3 What this guide is for and how it works We, the Association

More information

Chapter Four: How to Collaborate and Write With Others

Chapter Four: How to Collaborate and Write With Others Chapter Four: How to Collaborate and Write With Others Why Collaborate on Writing? Considering (and Balancing) the Two Extremes of Collaboration Peer Review as Collaboration * A sample recipe for how peer

More information

Casino, Liquor and Gaming Control Authority Act 2007 No 91

Casino, Liquor and Gaming Control Authority Act 2007 No 91 New South Wales Casino, Liquor and Gaming Control Authority Act 2007 No 91 Contents Part 1 Part 2 Preliminary Page 1 Name of Act 2 2 Commencement 2 3 Definitions 2 4 Meaning of gaming and liquor legislation

More information

Wet Weather Activities and Indoor Games

Wet Weather Activities and Indoor Games Wet Weather Activities and Indoor Games Values: Excellence Innovation, inquiry, and curiosity Equity Community and participation Integrity Respect Key Competencies: Thinking Managing self Relating to others

More information

Free Legal Consumer Guide Series www.southernmarylandlaw.com

Free Legal Consumer Guide Series www.southernmarylandlaw.com Free Legal Consumer Guide Series Brought To You By Meeting All Your Legal Needs For 50 Years 2 What You Need To Know About Workers Compensation HOW TO USE THIS GUIDE If you read this guide, you will discover

More information

Exercise Module. A New Leaf. Choices for Healthy Living

Exercise Module. A New Leaf. Choices for Healthy Living Exercise Module A New Leaf Choices for Healthy Living University of North Carolina at Chapel Hill 2007 Center for Health Promotion and Disease Prevention Physical Activity Exercises for Keeping Active

More information

SafeMinistryTraining.com.au Course Notes

SafeMinistryTraining.com.au Course Notes SafeMinistryTraining.com.au Course Notes 1. Introduction Welcome to the Safe Ministry Training course. We all want our churches to be safe places for everyone kids as well as adults. The purpose of this

More information

Moving on! Not Everyone Is Ready To Accept! The Fundamental Truths Of Retail Trading!

Moving on! Not Everyone Is Ready To Accept! The Fundamental Truths Of Retail Trading! Moving on If you re still reading this, congratulations, you re likely to be in the minority of traders who act based on facts, not emotions. Countless others would have simply denied the facts, and moved

More information

Front of House Manual

Front of House Manual Front of House Manual 1. INTRODUCTION The purpose of this manual is to collect together all items of information required by those responsible for the Front of House management function during any production

More information

Chapter 13 Bankruptcy Filing Process

Chapter 13 Bankruptcy Filing Process Chapter 13 Bankruptcy Filing Process Let us now turn our discussion to the process of bankruptcy. Although over 1.6 million people file bankruptcy every year, enough to fill every major stadium in the

More information

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF

IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF p T h e L a s t L e a f IN A SMALL PART OF THE CITY WEST OF Washington Square, the streets have gone wild. They turn in different directions. They are broken into small pieces called places. One street

More information

Alcohol use or abuse. Lesson 2

Alcohol use or abuse. Lesson 2 Leaps and Lesson 2 Alcohol use or abuse SPECIFIC OUTCOMES W-6.1 Evaluate the need for balance and variety in daily activities that promote personal health W-6.7 Identify and communicate values and beliefs

More information

SEXUAL ABUSE THE RESPONSE OF THE ARCHDIOCESE OF SYDNEY

SEXUAL ABUSE THE RESPONSE OF THE ARCHDIOCESE OF SYDNEY SEXUAL ABUSE THE RESPONSE OF THE ARCHDIOCESE OF SYDNEY CONTENTS INTRODUCTION: Justice and Healing... 4 Four key principles... 5 The victims of sexual abuse are our first priority. Preventing abuse and

More information

You ve Been Sued, Now What? A Roadmap Through An Employment Lawsuit

You ve Been Sued, Now What? A Roadmap Through An Employment Lawsuit You ve Been Sued, Now What? A Roadmap Through An Employment Lawsuit California employers facing their first employment lawsuit can be in for a rude awakening. Such lawsuits are a harsh introduction to

More information

Interviewing Practice = Preparation

Interviewing Practice = Preparation Interviewing Practice = Preparation What is the Purpose of an Interview? STUDENT An interview is a two-way exchange, a conversation, in which both participants have some goals. The Interviewer wants to

More information

Teaching about controversial issues: guidance for schools

Teaching about controversial issues: guidance for schools controversial issues: guidance for schools Conflict and controversy is a fact of life In an age of mass media and electronic communication, children and young people are regularly exposed to the conflicts

More information

Primary Schools. CIRCLE TIME A Whole School Approach

Primary Schools. CIRCLE TIME A Whole School Approach Primary Schools CIRCLE TIME A Whole School Approach About Circle Time Much has been written of Circle Time in recent years, and as a teaching strategy it has seen increased use in Primary schools. However,

More information

TEXAS - LYRICS. LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA)

TEXAS - LYRICS. LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA) LOVE YOU LIKE THE EARTH Audrey Auld 2003 (APRA) I love you like the rain I love you like the sun coming up again And the moon pulling on the tide And the day turning into night I love you like the trees

More information

Walking a Tightrope. Alcohol and other drug use and violence: A guide for families. Alcohol- and Other Drug-related Violence

Walking a Tightrope. Alcohol and other drug use and violence: A guide for families. Alcohol- and Other Drug-related Violence Walking a Tightrope Alcohol and other drug use and violence: A guide for families Alcohol- and Other Drug-related Violence Alcohol and other drug use and family violence often occur together. Families

More information

Financial Freedom: Three Steps to Creating and Enjoying the Wealth You Deserve

Financial Freedom: Three Steps to Creating and Enjoying the Wealth You Deserve Financial Freedom: Three Steps to Creating and Enjoying the Wealth You Deserve What does financial freedom mean to you? Does it mean freedom from having to work, yet still being able to enjoy life without

More information

CHAPTER 8: Organisational objectives, growth and scale

CHAPTER 8: Organisational objectives, growth and scale CHAPTER 8: Organisational objectives, growth and scale The Objectives of Organisations Key Revision Points Organisational goals can be classified into a number of categories: Those that aim to make a profit

More information

MABS Guide to the Personal Insolvency Act, 2012

MABS Guide to the Personal Insolvency Act, 2012 MABS Guide to the Personal Insolvency Act, 2012 DISCLAIMER: This Guide is for general information purposes only and does not constitute legal, financial or other professional advice. Specific advice should

More information

Fry Instant Words High Frequency Words

Fry Instant Words High Frequency Words Fry Instant Words High Frequency Words The Fry list of 600 words are the most frequently used words for reading and writing. The words are listed in rank order. First Hundred Group 1 Group 2 Group 3 Group

More information

Infinitive or ing-form?

Infinitive or ing-form? Infinitive or ing-form? Stefan M. Moser 7 May 2012 Version 1.6 In English, when one verb follows another, the second verb can either be the -ing form or the to infinitive. It depends on the first verb.

More information

GUIDE TO EMPLOYMENT LAW IN GUERNSEY

GUIDE TO EMPLOYMENT LAW IN GUERNSEY GUIDE TO EMPLOYMENT LAW IN GUERNSEY CONTENTS PREFACE 1 1. Written Statement of Terms and Conditions 2 2. Written Statement of Pay and Deductions 3 3. Written Statement of Reasons for a Dismissal 3 4. Minimum

More information

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t

Hi-tech. Language focus. First conditional. Second conditional. eat. 'd give / wouldn t 9 Hi-tech Language focus First conditional 1a Complete the sentences with the correct form of the verb in brackets. Use the Present Simple or will + infinitive. eat 1 If you (eat) cheese late at night,

More information

A beautiful sunny day in July; I m walking on a street in the middle of a city, being surrounded by

A beautiful sunny day in July; I m walking on a street in the middle of a city, being surrounded by A Trip to Cambridge By Iina Lahti A beautiful sunny day in July; I m walking on a street in the middle of a city, being surrounded by stunning old buildings. Colleges and churches seem to be in every corner,

More information

CRIMINAL LAW & YOUR RIGHTS MARCH 2008

CRIMINAL LAW & YOUR RIGHTS MARCH 2008 CRIMINAL LAW & YOUR RIGHTS MARCH 2008 1 What are your rights? As a human being and as a citizen you automatically have certain rights. These rights are not a gift from anyone, including the state. In fact,

More information

NURSING ASSISTANT/NURSE AIDE Knowledge Competency Examination PRACTICE TEST. 2 Hours

NURSING ASSISTANT/NURSE AIDE Knowledge Competency Examination PRACTICE TEST. 2 Hours - 1 - NURSING ASSISTANT/NURSE AIDE Knowledge Competency Examination PRACTICE TEST 2 Hours Directions: This test contains 50 questions. Each question has four suggested answers, (A), (B), (C), and (D).

More information

SHOW THE LOVE BEAUTIFUL THINGS ARE POSSIBLE. WE CAN PROTECT THE WORLD WE LOVE FROM CLIMATE CHANGE.

SHOW THE LOVE BEAUTIFUL THINGS ARE POSSIBLE. WE CAN PROTECT THE WORLD WE LOVE FROM CLIMATE CHANGE. SHOW THE LOVE BEAUTIFUL THINGS ARE POSSIBLE. WE CAN PROTECT THE WORLD WE LOVE FROM CLIMATE CHANGE. SHOW THE LOVE MAKE A GREEN HEART TO WEAR AND SHARE ON VALENTINE S DAY DON T LOSE WHAT YOU LOVE TO CLIMATE

More information

This part of the policy deals with way things are done. It should cover the full range of work activities and should include where appropriate:-

This part of the policy deals with way things are done. It should cover the full range of work activities and should include where appropriate:- EAST CAMBRIDGESHIRE DISTRICT COUNCIL A Site Operators Guide to Health and Safety Introduction The Health and Safety at Work Etc. Act 1974 places a duty on all persons having control of a caravan site to

More information

Records Retention and Disposal Schedule. Property Management

Records Retention and Disposal Schedule. Property Management Records Retention and Disposal Schedule Property Management Version control Version Author Policy Approved By Approval Date Publication Date Review Due V 1.0 Information Governance Unit Philip Jones, Head

More information

Support and Resistance: Trading by Reading a Market

Support and Resistance: Trading by Reading a Market Support and Resistance: Trading by Reading a Market 2009 [Published by] www.investija.com Page 1 Contents 1.0 Trading method Market Types...3 1.1 Trading method Drawing Lines...7 2.0 The Time...11 3.0

More information

55 Success Strategies to Help You Improve Your Profits and Enjoy Your Business

55 Success Strategies to Help You Improve Your Profits and Enjoy Your Business 55 Success Strategies to Help You Improve Your Profits and Enjoy Your Business These strategies are a recipe for success. They have been compiled from workshops with thousands of franchisees. We simply

More information

Transition to Community Nursing Practice

Transition to Community Nursing Practice Transition to Community Nursing Practice Contents Section A - Thinking about working in the community Chapter 1 - What is community nursing Chapter 2 - Making the transition Section B - Working in the

More information

Clinical Negligence: A guide to making a claim

Clinical Negligence: A guide to making a claim : A guide to making a claim 2 Our guide to making a clinical negligence claim At Kingsley Napley, our guiding principle is to provide you with a dedicated client service and we aim to make the claims process

More information

HOME BUYERS GUIDE P1 GUIDE

HOME BUYERS GUIDE P1 GUIDE HOME BUYERS GUIDE STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 P 1300 939 675 or 07 4723 6612 F 07 4723 7699 A 23 Thuringowa Drive, Kirwan Q 4817 E info@greenlightonline.com.au w HOME

More information

The Witness and the Justice System in Alberta

The Witness and the Justice System in Alberta The Witness and the Justice System in Alberta Introduction This booklet provides basic information about appearing as a witness in the courts of Alberta. It is designed to explain your role as a witness,

More information

Changing the shape of British retirement. www.homewise.co.uk

Changing the shape of British retirement. www.homewise.co.uk Changing the shape of British retirement Free Phone 0800 043 33 66 About us Welcome to Homewise Like many people, you may have spent years looking forward to a dream retirement lifestyle, perhaps wanting

More information

Fry Instant Word List

Fry Instant Word List First 100 Instant Words the had out than of by many first and words then water a but them been to not these called in what so who is all some oil you were her sit that we would now it when make find he

More information

Personal Injury? What to Do?

Personal Injury? What to Do? Personal Injury? What to Do? 1 If you have been involved in a road traffic accident, an accident at work or an accident in a public place, you may be liable for a compensation! Every personal injury case

More information

The dream for a better life has made man look for gold coins from the World War II (1940) which were lost in various parts of Greece.

The dream for a better life has made man look for gold coins from the World War II (1940) which were lost in various parts of Greece. The search for gold and gold coins is one of the finest and the most widespread hobbies. It has its difficulties as well as its beautiful moments. The people involved in this hobby are commonly called

More information

The Crux Chapter 1 Problem and Purpose (Genesis 2:15-17; 3:1-18)

The Crux Chapter 1 Problem and Purpose (Genesis 2:15-17; 3:1-18) BIBLE STUDY (Genesis 2:15-17; 3:1-18) What s This Passage All About? The book of Genesis is about beginnings the beginning of the world, the beginning of humankind, and the beginning of our relationship

More information

Employers Liability Section

Employers Liability Section Employers Liability Section Definitions 1 lnjury Bodily injury, death, disease, illness, mental injury, mental anguish or nervous shock 2 Employee A B Any person under a contract of service or apprenticeship

More information

Holiday Parks: Making the most. Of your. Customer Data

Holiday Parks: Making the most. Of your. Customer Data Holiday Parks: Making the most Of your Customer Data More booking, more holiday home sales and less marketing spend How to get more bookings from your customers for less money A brief explanation in time

More information