In vervolg op onze plannen voor een promotie (PhD) onderzoek naar maaivelddaling stuur ik u bijgaand een gedetailleerd projectplan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "In vervolg op onze plannen voor een promotie (PhD) onderzoek naar maaivelddaling stuur ik u bijgaand een gedetailleerd projectplan."

Transcription

1 Our reference Contact person Date 10 Maart 2015 RH Prof.dr.ir. R.F. Hanssen Projectbeschrijving Maaivelddaling Subject Delft University of Technology Department of Geoscience and Remote Sensing Faculty of Civil Engineering and Geosciences Aan: Dhr. S Riemersma Hoogheemraadschap van Delfland Postbus DB Delft Geachte heer Riemersma, In vervolg op onze plannen voor een promotie (PhD) onderzoek naar maaivelddaling stuur ik u bijgaand een gedetailleerd projectplan. In uw van 20 maart j.l. liet u mij weten dat uw collega Peter Hollanders dit onderzoeksvoorstel heeft besproken in de innovatiegroep van Delfland en de portefeuillehouder heeft geïnformeerd, en dat Delfland in principe euro per jaar (voor een reguliere PhDperiode van vier jaar) wil bijdragen aan dit onderzoek. Daarna heb ik het op mij genomen om een medefinancier te zoeken om dit onderzoek mogelijk te maken. Zoals ik u eerder per mail heb laten weten is dit gelukt, en is Rijkswaterstaat bereid om een bijdrage van euro per jaar te leveren. Met bijgaand Plan van Aanpak (projectplan), zou dan D&H de aanvraag kunnen goedkeuren om het project te kunnen starten. U gaf daarbij aan dat het belangrijk is het project voor 1 juni 2015 te starten. Ik hoop dat bijgaand projectplan de goedkeuring kan krijgen van D&H, en dat Hoogheemraadschap Delfland, Rijkswaterstaat, en TU Delft een volgende stap kunnen zetten in het inzetten van innovatieve methodes om de beheersproblematiek van maaivelddaling aan te pakken. Met vriendelijke groet, Prof.dr.ir. Ramon F. Hanssen Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar Afdelingsvoorzitter Department of Geoscience and Remote Sensing PS. Ten overvloede memoreer ik nog dat we onlangs een voorstel hebben gedaan bij de Technologiestichting STW (de zogenaamde Water-call ) om te proberen dit onderzoek breder in te bedden. In dat voorstel zou bijvoorbeeld ook onderzoek kunnen worden gedaan naar de efficiënte monitoring van waterkeringen. Indien dit STW voorstel zou worden gehonoreerd, zou het onderliggende project hier integraal in kunnen worden ingebed, waardoor Delfland ook zou kunnen profiteren van dit bredere onderzoek door officieel deel te nemen in de gebruikersgroep. Page/of 1/17

2 Page/of 2/17 Project plan / Plan van Aanpak Subsidence of peat soils observed by satellite remote sensing Prof.dr.ir. R.F. Hanssen Delft University of Technology Stevinweg 1, 2628 CN, Delft Secretary: Ms. Rebeca Domingo. Tel/Fax: , Objective: Develop a methodology to provide reliable empirical estimates of current shallow subsidence processes, using satellite remote sensing, particularly pasture in peat-rich areas Composition of the research group: Name Institute Specialization Involvement Vacancy TU Delft Civil Eng/ Earth Sci Promovendus/PhD Prof.dr.ir. R.F. Hanssen TU Delft Geodesy/RS Promotor /project lead Dr.ir. Freek van Leijen TU Delft Geodesy/RS co-supervisor Composition of the steering group: Name Institute Specialization Involvement S. Riemersma HH Delfland Water management sponsor P. Hollanders HH Delfland Water management sponsor P. van Waarden Rijkswaterstaat Geodesy, NAP sponsor J. van Steenbruggen Rijkswaterstaat Civil Engineering sponsor Duration of the project: 4 years Proposed starting date: before 1 June 2015 Scientific summary Surface elevation in low-lying coastal regions is not constant. Combined with rising sea levels, this affects the lives of more than a billion people on earth. Elevation change can be a consequence of geophysical processes as well as anthropogenic activities. To predict elevation change using physical predictive models, accurate geodetic observations are indispensable. Geodetic networks consisting of well-defined benchmarks have been established in many areas, and terrestrial and spaceborne techniques such as InSAR deliver relevant information. However, the wide-scale and precise motion of pasture on (drained) peat soils cannot be measured with geodetic techniques yet, due to the absence of identifiable points for repeated measurements. Yet, peat soils are particularly susceptible to subsidence when cultivated. As a result, elevation changes are unknown, and long-term sustainability in relation to flooding risks, as well as water table management, is sub-optimal.

3 Page/of 3/17 In this project we will develop, test, and deploy a method for the direct estimation of elevation changes of pasture on drained peat-soils in the Netherlands, starting in the management area of Hoogheemraadschap Delfland, particularly using spaceborne InSAR. We will build upon recent advances in the estimation of surface motion over low-coherence areas, using the combination of all available SAR data and a new spatio-temporal estimation method. The project will produce surface elevation change maps over the areas of interest, which will be combined within the larger effort to establish a Dynamic-DEM, in relation to flood management. Moreover, the elevation change maps will improve drainage and water table management, enabling more sustainable agriculture, and limiting excessive greenhouse gas fluxes. Dutch management abstract De hoogte van land in laaggelegen kustgebieden, zoals Nederland, is niet constant. In combinatie met zeespiegelstijging beïnvloedt dit het leven van meer dan een miljard mensen op aarde. Hoogteveranderingen worden veroorzaakt door natuurlijke effecten, maar ook door menselijk handelen, zoals bijvoorbeeld de bemaling van polders. Om ook de hoogteligging in de toekomst middels modellen te kunnen voorspellen zijn nauwkeurige metingen van hoogteverandering cruciaal. Hiervoor worden geodetische netwerken aangelegd, bestaand uit goed identificeerbare merkpunten (zoals waterpasbouten). Daarnaast leveren zowel terrestrische als vliegtuig- en satelliettechnieken relevante informatie. Echter, op dit moment is het onmogelijk om de hoogteverandering van weide- en akkerbouwgebieden te meten met geodetische technieken, simpelweg doordat het in dit soort gebieden niet mogelijk is om representatieve merkpunten aan te brengen: op een graspol kun je niet met millimeter-precisie meten. Als gevolg hiervan kennen we de werkelijke hoogteverandering dus nauwelijks, waardoor miljarden-beslissingen over infrastructuur en waterveiligheid een empirisch fundament missen, maar waardoor ook overstromingsmodellen suboptimaal zijn, en waterschappen hun beleid slecht kunnen onderbouwen. In dit onderzoek ontwikkelen en testen we een methode om hoogteverandering in het veenweidegebied, met name het beheersgebied van Hoogheemraadschap Delfland met hoge precisie te meten, middels satelliet radartechnologie. Een recente voorstudie toonde aan dat dit mogelijk is door alle beschikbare satellietdata te combineren in een nieuw ruimte-tijdmodel. Hiermee kunnen bodembewegingskaarten gemaakt worden, die uiteindelijk zullen worden gecombineerd in een dynamisch hoogtemodel. Dit leidt tot betere overstromingsmodellen, het duurzaam beheren van het karakteristieke Nederlandse veenweidegebied in relatie tot landbouw en ecologie, en tot de beperking van uitstoot van broeikasgassen. Historical background of the project Much of the western part of the Netherlands is covered with pasture on drained peat soils (Langeveld et al, 1997), see Figure 1. Peat is composed of organic materials which oxidize and emit greenhouse gases when exposed to the air (Bartlett and Harriss, 1993; Van Huissteden et al., 2006). Peat oxidation contributes for 1-3% of the annual greenhouse gas (GHG) emissions of the Netherlands (Van den Bos, 2003): Peat soils with a subsidence rate of 10 mm/y equate to an emission of about 22 tons of CO2 per hectare/y (Van den Akker et al., 2008).

4 Page/of 4/17 Oxidation of peat soils results in volume reduction and subsequent subsidence. As a result, the thickness of the vadose zone decreases, as the land surface gets closer to the phreatic zone or groundwater level. Figure 1 (A) Typical example of pasture on drained peat soils. (B) Spatial variability of cumulative subsidence over a period of 37 years. (Van den Akker, 2005) Consequently, to keep the land sufficiently dry to be used as pasture, the soil needs to be drained, resulting in an increased vadose zone thickness, in more oxidation, and therefore more subsidence. In addition to oxidation, the peat soils are consolidating when drained, as the weight of the increased thickness of the vadose zone increases the effective stress of the saturated peat. Peat consolidation generally occurs on time scales of decades, whereas peat oxidation continues until the peat soils have disappeared completely (Van Asselen et al., 2009). Many parts of these regions are currently situated below sea level and are expected to subside significantly in the coming decades. Subsidence rates in drained peat soils in the western Netherlands are believed to range from 0.2 to 5.1 cm/y, with common values between 0.5 to 1.5 cm/y (Baas, 2001). However, most quantitative subsidence rates reported in literature are either modeling results, or results from few mechanical point measurements using a local in situ device (Van den Akker, 2005). Moreover, subsidence rates are not constant in time and space (Schothorst, 1977; Stouthamer et al. 2008). Periodic geodetic estimates, with high precision and proper quality description, available with contiguous spatial sampling over all areas of interest are not available. First indications of seasonal deformation caused by the change of the groundwater level between the seasons (low in summer and high in winter) from remote sensing were observed by Van Leijen and Hanssen, (2008) and Cuenca and Hanssen, Measuring wide-scale subsidence rates in pasture on drained peat soils is difficult, if not impossible, with conventional geodetic methods as soft soils make it impossible to install fixed benchmarks for repeated terrestrial surveying. The local roughness of the pasture is in the order of a decimeter, and changes continuously due to grazing cattle. Returning to the same location for a repeated precise height measurement is nearly impossible, but even if it was feasible, the local effects of grass and cattle may be even higher than the signal of interest. This makes precise terrestrial geodetic point measurements over large areas impossible.

5 Page/of 5/17 Airborne laser altimetry (lidar) is able to determine the elevation of the pasture areas. The quality of the lidar-derived elevation estimates (the AHN-2 digital elevation model) is expected to be better than 5 cm in terms of the systematic offset (bias) and better than 5 cm in terms of stochastic error (dispersion). When two lidar surveys acquired with a certain time difference are differenced to estimate subsidence, these quality metric imply that, with a 5% level of significance, a difference of 14 cm will be detected with a 50% likelihood. Additionally, this calculation ignores (i) the repeatability of the measurements (measuring the same locations in the pasture), (ii) the two systematic offsets, (iii) the footprint width of the lidar, relative to the roughness of the terrain. In other words, it is not possible to estimate subsidence from repeated lidar surveys, unless the deformation signal is in the order of a decimeter (hence, long time intervals), or unless it is allowed to perform spatial averaging over large areas under the assumption that the averaged area is flat. InSAR and InSAR time series approaches such as Persistent Scatterer Interferometry (PSI) or Small Baseline Subsets (SBAS) are able to detect millimeter level elevation changes as relative double-differences in space and time (Hanssen, 2001). However, conventional InSAR cannot maintain coherence due to the very fast temporal decorrelation in the area (te Brake et al., 2012). The absence of coherent point scatterers prohibits the use of PSI, and even when buildings are found in the area, it is likely that their deformation will not be representative of the subsidence in the center of pasture fields (Cuenca and Hanssen, 2008). Goals and objectives Given the problem description above we want to develop a methodology to provide reliable empirical estimates of current shallow subsidence processes, using satellite remote sensing, particularly pasture in peat-rich areas. Recent preparatory studies by Morishita and Hanssen (2014,2015) have demonstrated that observing such processes is feasible by combining data from several satellite missions and by applying an innovative data processing methodology. Moreover, these first results show that subsidence rates may be a factor 2-3 greater than previously expected, and are very spatially variable, stressing the importance of better empirical observations. To reach this goal, we need (i) to develop better radar processing methods, exploit new satellite missions, and combine information over time series data now archived. Additionally, since the estimated shallow subsidence observed cannot be validated, we will (ii) study the driving mechanisms behind the shallow subsidence, and (iii) perform additional in situ measurements using a SET (Surface Elevation Table), a portable mechanical leveling device for measuring the relative elevation change of wetland sediments. Specific scientific significance and innovative aspects The main innovative aspect of this project is the fact that we will measure something which has been unmeasurable until now: the subsidence of pasture land. The main significance of the project is that, if successful, for the first time subsidence of pasture in areas below sea level will be established from empirical data, instead of physical models or sparse point measurements. Since expectations on (and knowledge of) land motion are driving investments of billions of euros1 for decades to come in the Netherlands, it is crucial that policy decisions can be based on empirical information. 1 the Delta program will cost billion euro/year until 2050, and billion euro/year from

6 Page/of 6/17 In terms of innovation, the contributing factors are (i) the algorithmic approach, (ii) the (spaceborne) multi-sensor approach, and (iii) the link with in situ data and modelling. The algorithmic approach will be based on three pillars. First, the underlying idea is to use all available SAR data over the area of interest, optimizing for coherence per land unit, rather than for radar image resolution cells. The second pillar is that we start with parametric models to describe the land motion, including long term velocities as well as seasonal variability. The third pillar is to trade spatial resolution for noise reduction, acknowledging the difficult coherence conditions for InSAR over pasture. Until recently, it was uncertain whether this approach would be successful, but recent results in a demonstration project (Morishita and Hanssen, 2014, 2015) over a small test area show the feasibility of the approach. The second innovative aspect is the spaceborne multi-sensor approach. We use X-, C-, and L-band data in a weighted approach, and exploit the optimal characteristics of each sensor in terms of repeat interval, resolution, and wavelength-dependent decorrelation rates. Most importantly, we expect a fundamental improvement by using the Sentinel-1a and -1b time series which will become available starting early The third innovative aspect is the fact that we will not only produce results from satellite data processing, but we will perform in-situ validation using terrestrial measurements, linking the expertise of partner institutes such as Utrecht and Wageningen University and Deltares, and update existing subsidence models. In terms of significance and relevance, this research relates to (i) land subsidence in relation to flood risk, (ii) sustainability of agriculture in the Dutch pasture lands, (iii) assessment and control of greenhouse gas emission rates, (iv) water management, (v) ecological long term planning. The relation of land subsidence with flood risk (i) is evident. It should be stressed here that changes in predicted subsidence rates in the order of millimetres per year have dramatic consequences for the water storage capacity (WCS) of the area. To compute the WCS, the (extra) subsidence should be multiplied with an area that can be many tens of square kilometres, which leads to very large volumetric amounts. Thus, flood prediction models need to be adjusted if subsidence values are not as expected. The sustainability of agriculture (ii) in the Dutch pasture ( veenweidegebied ) relies completely on artificial drainage of the peat soils. To prevent excessive subsidence, water authorities try to minimize the vadose zone. As a consequence, some pasture areas are too wet for access by tractors or cattle, and these will be lost for agricultural exploitation. This is a major problem for farmers in this area, and is already leading to farmers changing their activities. As stated above, annual greenhouse gas (GHG) emissions of the Netherlands (iii) are for 1-3% due to peat oxidation (Van den Bos, 2003), and directly related to the volume of the vadose zone. Since subsidence rates are an indicator of the vadose zone (a lower phreatic level implies more subsidence), they can be used as a proxy for the GHG emissions of the area. In terms of water management, (iv) the Netherlands has 24 autonomous regional water authorities ( waterschappen ) charged with managing water barriers, waterways, water levels, water quality and sewage treatment in their respective regions. They base their decisions to change ground water levels ( peilbesluiten ) also on subsidence predictions. However, in our preparatory research, we concluded that these predictions are never based on direct empirical data of subsidence, but only on modeling results using soil types (from drillings) as input. Consequently, these authorities are currently not able to assess the quality of these predictions, even though they have a major impact for agriculture, recreation, ecology, and civil society in general. Finally, the significance of subsidence for ecological long term planning (v) is large. Already now, the water authorities need to make decisions on socalled break-points ( knikpunten ). These are moments in time, when land use has to change from, e.g. pasture and cattle, to more wet ecologic situations, such as marshes and wetlands. Clearly, this has major impact on the typical Dutch landscape and biodiversity.

7 Page/of 7/17 Research methodology and technical feasibility The research methodology is based on first ideas tested in a preparatory study (Morishita and Hanssen, 2014), applied over a small area south of Delft, the Netherlands, see Figure 2A. We show the results of standard persistent scatter results in Figure 2B (an Envisat C-band time series), demonstrating that it is not possible to estimate deformation over the pasture with conventional methods. Only some coherent reflections stemming from farm buildings are visible. The research methodology of this project relies on (1) the spatial averaging of statistically homogeneous pixels using non-overlapping estimation windows, (2) a parametric deformation model and a generalized least-squares method, and (3) a combination of all available satellite SAR data stemming from different sensors see Figure 3(Left). In our preparatory study, we combine data from ALOS, TerraSAR-X, Radarsat-2, and Envisat and obtain subsidence rates for the test areas in the order of several centimeters per year, and a seasonal signal with an amplitude of almost 1 cm, cf. Figure 3. Figure 2 (A) Location of the test site, a pasture area south of Delft. (B) Typical Persistent Scatterer result over this area, showing only coherent points coinciding with buildings, and not at the pasture itself (Morishita and Hanssen, 2014) Yet, although these results are encouraging and suggest feasibility of the method, the numerical results still trigger fundamental questions. First, the estimated rates appear to be quite large if compared with model results. The preliminary version of the algorithm needs to be updated and improved, and quality assessment needs to be improved. Secondly, spatial resolutions of 230 meter were obtained disregarding the shape of the pasture fields. We expect that including such information in the processing approach will improve the results significantly. Figure 3 (Left) Overview of all SAR data as a function of time and orbital separation. The picture is intended to show how many SAR datasets have

8 Page/of 8/17 been used in the analysis. Lines connect acquisitions with coherent information. (Middle) Estimated subsidence rates in mm/y for the area of Figure 2. This is the main encouragement that observation of subsidence over pasture may be feasible, if the optimal data processing method is used. (Right) Amplitude of the seasonal motion in mm (Morishita and Hanssen, 2014). Regarding the physical processes, we will investigate the compaction and oxidation of organic shallow layers, focusing on the identification of driving mechanisms, the description of contemporary spatial and temporal variability, and the improvement of descriptive and predictive models. The observed geodetic subsidence signal is used to tune the experimental part of the physical study. The fieldwork based part of the study focuses on the construction and deployment of Surface Elevation Tables. The input from the geodetic observations will be used to identify optimal and representative locations of these devices. The results will be used to validate the geodetic data on a point-by-point level, enabling us to scale the methodology over wider regions, i.e., the entire western and northern part of the Netherlands. Cooperation other parties Apart from the main sponsors of the project, Hoogheemraadschap Delfland and Rijkswaterstaat, we seek close collaboration with other research groups at TU Delft (mainly in the soil sciences and water management), Utrecht University, Wageningen University and Deltares Research Institute. Links with (inter)national research programmes The project has a link with the Top Sector Agri and Food, since subsiding peat soils significantly impact the Dutch productivity in agriculture and food. It also relates to Top Sector Water: theme: Leefbare delta, and the prospective international coastal hazards supersite in relation to the Group on Earth Observations ( Expected results and potential users of the results of the project The project will yield, for the first time, geodetic estimates of subsidence due to shallow causes such as compaction, peat oxidation, and consolidation. These estimates will have a huge impact on water management strategies, since they enable water management boards, such as Hoogheemraadschap Delfland, to improve their long term predictions on the manageability of the subsidence problem and to assess the consequences of their groundwater policy on increased flood risk. They will impact agriculture, farmers and therefore the Dutch economy, as it may show that land which is currently appropriate (or thought to be appropriate) for agriculture may not be appropriate anymore within a few decades or less. (This is already a major concern for provinces in the western part of the Netherlands. They will impact the Dutch budget of CO2 and methane emissions, as the oxidation of organic material is a great contributor to these budgets. As of 2021, land use induced greenhouse gas emissions will become part of the European Union CO 2 reduction strategy. Counter-intuitively, they will help narrowing the estimates of subsidence due to mining activities, and therefore improve the attribution of damage, nowadays in the order of many millions of Euros per year, to specific parties. This is a consequence of the fact that disentangling the different origins of the subsidence is nowadays very difficult. The economic impact of the availability of reliable subsidence estimates will therefore be very significant. In fact, we address the manageability of

9 Page/of 9/17 a society largely living below natural water levels. In terms of SME interest, the possibility to measure deformation in green areas will widen the market opportunities for value-adding companies. Technically, the study will lead to new and improved ways to analyze very big data sets, based on advanced data processing algorithms. Finally, the results will be documented in peer-reviewed journal publications The likelihood that this study will lead to breakthroughs can be considered high, since (i) this type of information is nowadays simply unavailable, and (ii) we already have indications that shallow subsidence is locally greater than previously expected. References Cuenca, M. and R. Hanssen, Subsidence due to peat decomposition in the Netherlands, kinematic observations from radar interferometry. In Proc. Fringe 2007 Workshop, Langeveld, C., R. Segers, B. Dirks, A. Van den Pol-van Dasselaar, G. Velthof, and A. Hensen, Emissions of CO2, CH4 and N2O from pasture on drained peat soils in the Netherlands, European Journal of Agronomy, vol. 7, no. 1-3, pp , Bartlett, K. and R. Harriss, Review and assessment of methane emissions from wetlands, Chemosphere, vol. 26, no. 1, pp , Hanssen, R.F. Radar interferometry: data interpretation and error analysis, Springer 2001 Morishita, Y. and R.F. Hanssen, "Temporal Decorrelation in L-, C-, and X-band Satellite Radar Interferometry for Pasture on Drained Peat Soils," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol.53, no.2, pp.1096,1104, Feb. 2015, doi: /TGRS Morishita, Y. and R.F. Hanssen, Deformation parameter estimation in low coherence areas using a multisatellite InSAR approach, accepted by IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2014 Stouthamer, E. H.J.A. Berendsen, J. Peeters & M.T.I.J. Bouman, Toelichting Bodemkaart Veengebieden provincie Utrecht, schaal 1:25.000, Universiteit Utrecht, Te Brake, B., R.F. Hanssen, M. J. van der Ploeg, G. H. de Rooij, Satellite-Based Radar Interferometry to Estimate Large- Scale Soil Water Depletion from Clay Shrinkage: Possibilities and Limitations, Vadose Zone J., doi: /vzj , 2012 Van den Akker, J. (2005). Maaivelddaling en verdwijnende veengronden. In: W. Rienks & A. Gerritsen (2005), Veenweide 25x belicht. Alterra. Van den Bos, R.M., Restoration of former wetlands in the Netherlands; effect on the balance between CO2 sink and CH4 source. Netherlands Journal of Geosciences 82: Van Huissteden, J., R. van den Bos, and I. Alvarez, Modelling the effect of water-table management on CO2 and CH4 fluxes from peat soils, Netherlands Journal of Geosciences, vol. 85, no. 1, p. 3, Van Leijen, F. and R. Hanssen, Ground water management and its consequences in Delft, the Netherlands as observed by persistent scatterer interferometry, in Proc. Fringe 2007 Workshop, 2008.

10 Page/of 10/17 Work packages and milestones Time Schedule. The project will be performed by a PhD student together with the project team. Two main phases in the project can be distinguished. In the first phase we will setup a first version of the complete processing chain and perform case studies for representative area. This will enable us to identify bottlenecks in the processing flow in an early stage. This is followed by an iterative process of theory and methodology development, and testing. Moreover, in an early stage of the project the Surface Elevation Tables (SET) will be deployed. In the second stage, the methods will be applied for wider regions, and data analysis, interpretation and validation will be performed. The project is concluded via the PhD theses. If possible, open source software tools will be used. The entire project will take 4 years. Phase 1 consists of work packages WP1-4: WP1: Literature review The candidate will perform a literature review to the state-of-the-art in radar interferometric processing, surface deformation retrieval, and physical processes in soft-soils. This includes the following topics: What is the societal relevance of the research? What is the particular relevance for Hoogheemraadschap Delfland? Review of the research already performed on the subject of subsidence over pastures Which organizations, knowledge institutes and universities are involved in this research How will the proposed remote sensing technology differ from conventional techniques? WP2: Data processing training Based on a small dataset, the candidate will become familiar with the interferometric data processing. WP3: Surface Elevation Table (SET) deployment WP3.1: Management of technical design and construction of SETs WP3.2: Planning of locations of SETs WP3.3: Deployment of SETs WP3.4: SET measurements WP4: Methodology development and case studies WP4.1: Segmentation of homogenous areas (brotherhoods) WP4.2: Design and development of parametric deformation model WP4.3: Design and development of integrated deformation estimation from multi-sensor datasets WP4.4: Case-studies for representative areas Phase 2 consists of the work packages 5-6: WP5: Application to wide area WP5.1: Setup of an automated processing environment WP5.2: Data processing and quality assessment WP5.3: Post-processing to retrieve deformation values and creation of database WP6: Data analysis, interpretation and validation WP6.1: Analysis and interpretation of results WP6.2: Validation based on SET measurements

11 Page/of 11/17 During complete duration of project: WP7: Writing of publications and thesis The candidate will be responsible for the literature review and the majority of the algorithm development and implementation. Milestones We specified three milestones during the project, indicated with respect to the Kick-off (KO): Milestone 1: state-of-the-art review and deployed SETs, KO+6 months Milestone 2: implemented processing chain and case study results, KO+24 months Milestone 3: finalized analysis, interpretation, and validation for wide area, KO+42 months Milestone 4: finalized thesis, KO+48 months These milestones, and the planning of the work packages, are indicated in the Ganttchart in Figure 4. The working hours per project participant are indicted in Table 1. Figure 4 Gantt-chart of the project.

12 Page/of 12/17 Table 1 Schedule of assigned working hours per project participant and Work Package. Ramon Hanssen Freek van Leijen PhD candidate WP total WP1 Literature review WP2 Data processing training WP3.1 Design and construction SETs WP3.2 Planning locations SETs WP3.3 Deployment of SETs WP3.4 Measurement of SETs WP4.1 Segmentation of homogenous areas WP4.2 Parametric deformation model WP4.3 Integrated deformation estimation WP4.4 Case studies WP5.1 Automated processing WP5.2 Data processing WP5.3 Creation database WP6.1 Analysis and interpretation WP6.2 Validation WP7 Writing thesis Total Publication plan. Results of the project will be reported via: Half-yearly project reports to the sponsor Half-yearly project meetings with sponsors and advisors Publications in peer-reviewed journals Publications and presentations at relevant conference PhD thesis (dissertation) Moreover, as the results of the project are potentially interested for other waterschappen, we plan to organize two workshops for a wider audience during the period of the project.

13 Page/of 13/17 Cost breakdown (in k ) Description of the costs Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total: PhD salary Bench fee 5 5 Travel Material Total: k 220 Description of the funds Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Total: HH Delfland Rijkswaterstaat Total: k 220 Motivation of the requested funds: Material: non-free SAR images (e.g. TerraSAR-X), publication expenses (page charges). It is assumed that HH Delfland will make in situ data available, or invest in SET-instrumentation Travel: eventual short-stays with future collaborators, dissemination of results with fellow researchers and workshops around PhD defense. Personnel: full salary of one Ph.D. student (4 years) Nature of the own contribution and the contribution of other parties. The own contribution of the TU Delft represents the faculty overhead during those four years and the cost of the hours for supervising the PhD student, furthermore there is also the university overhead which is calculated as a P.M. post. The contribution from other parties (Delfland/RWS) represent the salary of the participants, corresponding to the hours invested in this project. Description of the research group The Department of Geoscience and Remote Sensing is embedded in the faculty of Civil Engineering and Geosciences. The department was formed early 2012, after a university reorganization that fused all groups working on geodesy, remote sensing and the earth and atmospheric sciences. More in particular, all radar research groups, originally from the disciplines of electrical engineering, aerospace engineering, and earth sciences, merged at that time in the department of Geoscience and Remote Sensing. This created a challenging, inspiring and innovative cluster of scientists and engineers with valuable and highly complementary skills and experiences. For example, both radar instrument development, (SAR and interferometric) algorithm design, computational optimization, geodesy and application development are now embedded in one single department. Relevant to this project, our department also holds specialists in geodetic data analysis and atmospheric and climate sciences. Hence, the project will benefit from the multi-disciplinary expertise of the department.

14 Page/of 14/17 Curriculum vitae NAME ORGANISATION CURRENT POSITION Ramon Hanssen Delft University of Technology Full professor. Head department of Geoscience and Remote Sensing, Fac. Civil Eng. and Geosciences ACADEMIC QUALIFICATION 1993 MSc.(Ir.) Geodetic Engineering, Delft University of Technology 2001 Ph.D. (Dr.ir.) (cum laude), Delft University of Technology Assist.-Assoc. professor, Fac. Aerospace Engineering, TU Delft 2008 Full professor, Antoni van Leeuwenhoek chair, TU Delft Guest professor at Wuhan University, China Professional experience Head department of Geoscience and Remote Sensing, Fac. Civil Eng. and Geosciences Head department of Remote Sensing, faculty of Aerospace Engineering Chair section Mathematical Geodesy and Positioning, GPS/GNSS radar interferometry General director of Hansje Brinker, a TU Delft spin-off initiative Visiting scholar at Scripps Inst.of Oceanography, University of Miami, University of Iceland Fulbright Fellow at Stanford University, CA Guest researcher at Stuttgart University and DLR (German Aerospace Center) PhD researcher TU Delft Research fellow at ITC (Int. Inst. for Aerospace Survey and Earth Sciences) Distinctions/memberships President of National Committee of IUGG, International Union of Geodesy and Geophysics 2009 Chair of subcie on Land Subsidence and Sea Level Change, Neth. Geodetic Comm. Royal Academy of Sciences (KNAW) 2008 Antoni van Leeuwenhoek chair 2003 Bomford prize of the International Association of Geodesy (IAG) 2003 Innovational Research Award, (Vernieuwingsimpuls) of Neth. Org. for Sci. Res. (NWO) Editor of Journal of Geodesy Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE), member of American Geophysical Union (AGU), of the Sentinel-1 Scientific Advisory Group, European Space Agency (ESA) Publications, see Achievements, see Relevant publications: 1. Morishita, Y.; Hanssen, R.F., "Temporal Decorrelation in L-, C-, and X-band Satellite Radar I nterferometry for Pasture on Drained Peat Soils," Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, vol.53, no.2, pp.1096,1104, Feb doi: /TGRS B. te Brake, R.F. Hanssen, M.J. van der Ploeg, and G.H. de Rooij, Satellite-Based Radar Interferometry to Estimate Large-Scale Soil Water Depletion from Clay Shrinkage: Possibilities and Limitations, Vadose Zone Journal, (11), doi: /vzj , M. Berger, J Moreno, J.A. Johannessen, P.F. Levelt and R.F. Hanssen, ESA's Sentinel missions in support to Earth system science, Remote Sensing of Environment, 120(0), 84-90, Mahapatra, P.S.; Samiei-Esfahany, S.; van der Marel, H.; Hanssen, R.F., "On the Use of Transponders as Coherent Radar Targets for SAR Interferometry," Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, vol.pp, no.99, pp.1,1, 0 doi: /TGRS

15 Page/of 15/17 5. M. Caro Cuenca, A. Hooper and R.F. Hanssen, A New Method for Temporal Phase Unwrapping of Persistent Scatterers InSAR Time Series, IEEE Trans. Geosci. and Remote Sensing, 99, 1-10, doi: /tgrs , Hanssen, R.F., T.M.Weckwerth, H.A. Zebker, and R. Klees. High-resolution water vapor mapping from interferometric radar measurements. Science, 283: , Kampes, B.M., and R.F. Hanssen, Ambiguity Resolution for Permanent Scatterer Interferometry IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 42(11): , Hanssen, R. F. (2001). Radar interferometry: data interpretation and error analysis (Vol. 2). Springer. 9. Hanssen, R. F. (2005). Satellite radar interferometry for deformation monitoring: a priori assessment of feasibility and accuracy. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 6(3), NAME ORGANISATION CURRENT POSITION Freek van Leijen Delft University of Technology Researcher ACADEMIC QUALIFICATION 2002 MSc. (Ir.) Geodetic Engineering, Delft University of Technology He has over 10 years of experience in satellite radar interferometry and deformation analysis. Freek obtained his master degree in Geodetic Engineering at Delft University of Technology in In 2003, he rejoined Delft University of Technology as a PhD-student, working on satellite radar interferometric research. He developed software algorithms for Persistent Scatterer interferometry. In 2007 he co-founded Hansje Brinker, a spin-off initiative of Delft University of Technology, focusing on the monitoring of infrastructure using radar interferometry. Since 2013 Freek is back at Delft University of Technology as a researcher, with a prime interest in geodesy, radar interferometry, and deformation analysis. Relevant publications: Ramon Hanssen and Freek van Leijen. Modeling and spatial interpolation of tropospheric signal delay for space-geodetic observations based on GPS time series analysis. In EGS XXV General Assembly, Nice, France, April 2002, Geophys. Res Abstracts, 2, Freek van Leijen and Ramon Hanssen. Interferometric radar meteorology: resolving the acquisition ambiguity. In CEOS SAR Workshop, Ulm Germany, May 2004, page 6, R F Hanssen and F van Leijen. Water vapor monitoring using Envisat spectrometer and radar measurements. European Meteorological Society, 4th Annual Meeting, Nice, France, September 2004, R F Hanssen, F van Leijen, and S Businger. Satellite radar interferometry for water vapor distribution monitoring: towards a meteorological product. European Meteorological Society, 4th Annual Meeting, Nice, France, September 2004, R F Hanssen and F J van Leijen. Monitoring water defense structures using radar interferometry. In IEEE Radar Conference, Rome, Italy, May 2008, page 4, Petar Marinkovic, Gini Ketelaar, Freek van Leijen, and Ramon Hanssen. InSAR quality control: Analysis of five years of corner reflector time series. In Fifth International Workshop on ERS/Envisat SAR Interferometry, `FRINGE07', Frascati, Italy, 26 Nov-30 Nov 2007, page 8 pp., Freek J van Leijen and Ramon F Hanssen. Persistent scatterer density improvement using adaptive deformation models. In International Geoscience and Remote Sensing Symposium, Barcelona, Spain, July 2007, page 4 pp, 2007.

16 Page/of 16/17 Freek J van Leijen and Ramon F Hanssen. Persistent scatterer interferometry using adaptive deformation models. In ESA ENVISAT Symposium, Montreux, Switzerland, April 2007, page pp, 2007.

17 Page/of 17/17 Bijlage 2 Cases Delfland: 1. Meten effect van onderwaterdrainage op de maaivelddaling In het gebied van Delfland zijn recent een aantal kleine percelen voorzien van onderwaterdrainage. De verwachting is dat deze vorm van drainering minder maaivelddaling veroorzaakt dan in ongedraineerde percelen. Aandachtspunten: - Het gaat hier om graslanden van circa 50 x 50 meter Mogelijkheden onderzoek: - Door een vergelijking te maken van oude maaivelddalingsgegevens en maaivelddalingsgegevens van naburige percelen kan een betere onderbouwing worden gemaakt. - Betere resultaten kunnen behaald worden door resultaten worden te matchen met bodemeenheden (veen, klei, kreekruggen) en door bebouwing, infrastructuur, water uit te sluiten (filtering). 2. Monitoring maaivelddaling van lage delen Inzicht in de daling van lage plekken in landbouwpolders is nuttige informatie voor peilbesluiten en aanpak van wateroverlast. Aandachtspunten: - Het gaat hier om (kleine) grillige gebieden en vormen Mogelijkheden onderzoek: - Betere resultaten kunnen behaald worden door resultaten te matchen met bodemeenheden (veen, klei, kreekruggen) en door bebouwing, infrastructuur, water uit te sluiten (filtering). 3. Maaivelddaling per peilgebied Bij het opstellen van peilbesluiten wordt de maaivelddaling per peilgebied bepaald van de afgelopen periode (10 jaar). Hiermee wil Delfland afwegen of de drooglegging gelijk moet blijven door het waterpeil aan te passen aan die bodemdaling. Aandachtspunten: - De bodemdaling moet per peilgebied worden bepaald voor een lage periode (circa 10 jaar).

Subsidence due to peat decomposition in the Netherlands kinematic observations from radar interferometry

Subsidence due to peat decomposition in the Netherlands kinematic observations from radar interferometry Subsidence due to peat decomposition in the Netherlands kinematic observations from radar interferometry Miguel Caro Cuenca, Ramon Hanssen, Freek van Leijen. Fringe 2007, Frascati, Italy Netherlands, Area

More information

Radar interferometric techniques and data validation Terrafirma Essen, March 2011. Page 1

Radar interferometric techniques and data validation Terrafirma Essen, March 2011. Page 1 Radar interferometric techniques and data validation Terrafirma Essen, March 2011 Page 1 Agenda Introduction to InSAR technology Different radarinterferometric techniques Validation of InSAR technology

More information

Titel. 1 februari 2012. pagina 1

Titel. 1 februari 2012. pagina 1 Titel 1 februari 2012 pagina 1 From a joint effort with a long term vision on regional development 1 februari 2012 pagina 2 creating the European Space Innovation Centre, and Change starts where change-minded

More information

Satellites for Terrain Motion Mapping Terrafirma User Workshop Mining. Nico Adam

Satellites for Terrain Motion Mapping Terrafirma User Workshop Mining. Nico Adam Satellites for Terrain Motion Mapping Terrafirma User Workshop Mining Nico Adam Outline SAR / InSAR observation characteristic Sensors TSX, TDX ERS-1, ERS-2 Processing techniques D-InSAR PSI SBAS Acquisition

More information

WIDE AREA PERSISTENT SCATTERER INTERFEROMETRY: ALGORITHMS AND EXAMPLES

WIDE AREA PERSISTENT SCATTERER INTERFEROMETRY: ALGORITHMS AND EXAMPLES WIDE AREA PERSISTENT SCATTERER INTERFEROMETRY: ALGORITHMS AND EXAMPLES Nico Adam (1), Fernando Rodriguez Gonzalez (1), Alessandro Parizzi (1), Werner Liebhart (2) (1) Remote Sensing Technology Institute

More information

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid 38 S a n d e r O u d e E l b e r i n k Digitale bestemmingsplannen 3D MODELLING OF TOPOGRAPHIC Geo-informatie OBJECTS en BY FUSING 2D MAPS AND LIDAR DATA ruimtelijk ontwikkelingsbeleid in Nederland INTRODUCTION

More information

Using advanced InSAR techniques as a remote tool for mine site monitoring

Using advanced InSAR techniques as a remote tool for mine site monitoring The Southern African Institute of Mining and Metallurgy Slope Stability 2015 D. Colombo and B. MacDonald Using advanced InSAR techniques as a remote tool for mine site monitoring D. Colombo* and B. MacDonald

More information

How to handle the Up-to-date Height Model of the Netherlands: detailed, precise, but so huge!

How to handle the Up-to-date Height Model of the Netherlands: detailed, precise, but so huge! How to handle the Up-to-date Height Model of the Netherlands: detailed, precise, but so huge! Rens Swart Swartvast/Het Waterschapshuis NCG 26 november 2009 Introduction Rens Swart geodesy TU Delft deformation

More information

Goals and Approaches. Is Climate Change sufficiently taken into account in our planning of investments in infrastructure and land use?

Goals and Approaches. Is Climate Change sufficiently taken into account in our planning of investments in infrastructure and land use? Goals and Approaches By: Pier Vellinga Lemstra motion in the Senate 2005 Is Climate Change sufficiently taken into account in our planning of investments in infrastructure and land use? 1 National Programme:

More information

Climate and Global Dynamics e-mail: swensosc@ucar.edu National Center for Atmospheric Research phone: (303) 497-1761 Boulder, CO 80307

Climate and Global Dynamics e-mail: swensosc@ucar.edu National Center for Atmospheric Research phone: (303) 497-1761 Boulder, CO 80307 Sean C. Swenson Climate and Global Dynamics P.O. Box 3000 swensosc@ucar.edu National Center for Atmospheric Research (303) 497-1761 Boulder, CO 80307 Education Ph.D. University of Colorado at Boulder,

More information

September 26. More information about the events on www.provu.nl

September 26. More information about the events on www.provu.nl September 2015 Agenda September 10 -- ProVU SUMMER BBQ September 26 -- Zuiderzeeklassieker (Bike race) October 3&5 -- i-provu PhD introduction days October 16 -- Explore program Beta sciences October 22

More information

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 5 22 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.4 en 4.5 SQL Aantekeningen 3 Meer Queries.

More information

Software Architecture Document (SAD) for the Interferometric Modules of the Next ESA SAR Toolbox (NEST)

Software Architecture Document (SAD) for the Interferometric Modules of the Next ESA SAR Toolbox (NEST) Software Architecture Document (SAD) for the Interferometric Modules of the Next ESA SAR Toolbox (NEST) Contract number: 20809/07/I-LG Prepared by: PPO.labs Prepared for: The European Space Agency Revision

More information

The European Space Agency s Synthetic Aperture Radar Programme From Experiment to Service Provision

The European Space Agency s Synthetic Aperture Radar Programme From Experiment to Service Provision The European Space Agency s Synthetic Aperture Radar Programme From Experiment to Service Provision Evert Attema ESA, Directorate of Earth Observation Programme! The idea of an independent European space

More information

Let s SAR: Mapping and monitoring of land cover change with ALOS/ALOS-2 L-band data

Let s SAR: Mapping and monitoring of land cover change with ALOS/ALOS-2 L-band data Let s SAR: Mapping and monitoring of land cover change with ALOS/ALOS-2 L-band data Rajesh Bahadur THAPA, Masanobu SHIMADA, Takeshi MOTOHKA, Manabu WATANABE and Shinichi rajesh.thapa@jaxa.jp; thaparb@gmail.com

More information

GEOENGINE MSc in Geomatics Engineering (Master Thesis) Anamelechi, Falasy Ebere

GEOENGINE MSc in Geomatics Engineering (Master Thesis) Anamelechi, Falasy Ebere Master s Thesis: ANAMELECHI, FALASY EBERE Analysis of a Raster DEM Creation for a Farm Management Information System based on GNSS and Total Station Coordinates Duration of the Thesis: 6 Months Completion

More information

ESA Earth Observation and Polar Areas

ESA Earth Observation and Polar Areas ESA Earth Observation and Polar Areas [ESA and International Polar Year 2007-2008] Mosaic generated by CHELYS Henri Laur ESA Earth Observation Mission Management Office Background Since 20+ years, ESA

More information

Satellite Altimetry. Wolfgang Bosch Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut (DGFI), München email: bosch@dgfi.badw.de

Satellite Altimetry. Wolfgang Bosch Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut (DGFI), München email: bosch@dgfi.badw.de Satellite Altimetry Wolfgang Bosch Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut (DGFI), München email: bosch@dgfi.badw.de Objectives You shall recognize satellite altimetry as an operational remote sensing

More information

The Chinese market for environmental and water technology. Kansendossier China

The Chinese market for environmental and water technology. Kansendossier China The Chinese market for environmental and water technology Kansendossier China Kansendossier The Chinese market for environmental and water Technology Datum 2 5 2013 Agentschap NL is een agentschap van

More information

Exploitation of historical satellite SAR archives for mapping and monitoring landslides at regional and local scale

Exploitation of historical satellite SAR archives for mapping and monitoring landslides at regional and local scale Exploitation of historical satellite SAR archives for mapping and monitoring landslides at regional and local scale (A. Ferretti (TRE), A. Tamburini (TRE), M. Bianchi (TRE), M. Broccolato (Regione Valle

More information

Synthetic Aperture Radar (SAR)

Synthetic Aperture Radar (SAR) Synthetic Aperture Radar (SAR) Ministry of Security and Public Administration National Disaster Management Institute RADAR RAdio Detection And Ranging RADAR An object-detection system that uses radio waves

More information

Interferometric Processing of TerraSAR-X Spotlight and TanDEM-X images Using an Open-Source Platform

Interferometric Processing of TerraSAR-X Spotlight and TanDEM-X images Using an Open-Source Platform Interferometric Processing of TerraSAR-X Spotlight and TanDEM-X images Using an Open-Source Platform Michael Jendryke, Mingsheng Liao, Timo Balz, Lu Zhang LIESMARS, Wuhan University, China Outline Open

More information

Orbital and atmospheric noise in InSAR data inferred from the global ERS1,2 and Envisat SAR data archives

Orbital and atmospheric noise in InSAR data inferred from the global ERS1,2 and Envisat SAR data archives Category-1 proposal submitted to the European Space Agency Orbital and atmospheric noise in InSAR data inferred from the global ERS1,2 and Envisat SAR data archives Executive Summary We request the online

More information

POTENTIALS OF HIGH RESOLUTION TERRASAR-X IMAGES IN INSAR PROCESSING

POTENTIALS OF HIGH RESOLUTION TERRASAR-X IMAGES IN INSAR PROCESSING POTENTIALS OF HIGH RESOLUTION TERRASAR-X IMAGES IN INSAR PROCESSING FOR EARTH DEFORMATION AND ENVIRONMENTAL STUDIES Magdalena Niemiec 1 Abstract Accurate determination of topography and surface deformation

More information

employager 1.0 design challenge

employager 1.0 design challenge employager 1.0 design challenge a voyage to employ(ment) EMPLOYAGER 1.0 On the initiative of the City of Eindhoven, the Red Bluejay Foundation organizes a new design challenge around people with a distance

More information

A multi-scale approach to InSAR time series analysis

A multi-scale approach to InSAR time series analysis A multi-scale approach to InSAR time series analysis M. Simons, E. Hetland, P. Muse, Y. N. Lin & C. DiCaprio U Interferogram stack time A geophysical perspective on deformation tomography Examples: Long

More information

MONITORING MINING INDUCED GROUND-MOVEMENTS USING SAR INTERFEROMETRIC TECHNIQUES

MONITORING MINING INDUCED GROUND-MOVEMENTS USING SAR INTERFEROMETRIC TECHNIQUES MONITORING MINING INDUCED GROUND-MOVEMENTS USING SAR INTERFEROMETRIC TECHNIQUES U. Wegmüller (1), T. Strozzi (1), N. Benecke (2), L. Petrat (11), M. Schlautmann (2), R. Kuchenbecker (2), J. Deutschmann

More information

Global environmental information Examples of EIS Data sets and applications

Global environmental information Examples of EIS Data sets and applications METIER Graduate Training Course n 2 Montpellier - february 2007 Information Management in Environmental Sciences Global environmental information Examples of EIS Data sets and applications Global datasets

More information

Leverage energy efficiency potentials with the principals of Industry 4.0 Background and experiences out of the application in a family-owned company

Leverage energy efficiency potentials with the principals of Industry 4.0 Background and experiences out of the application in a family-owned company Leverage energy efficiency potentials with the principals of Industry 4.0 Background and experiences out of the application in a family-owned company Charles Preeker, Weidmüller Amersfoort IE MotorenEvent

More information

ON LAND SLIDE DETECTION USING TERRASAR-X OVER EARTHEN LEVEES

ON LAND SLIDE DETECTION USING TERRASAR-X OVER EARTHEN LEVEES ON LAND SLIDE DETECTION USING TERRASAR-X OVER EARTHEN LEVEES M. Mahrooghy a, *, J. Aanstoos a, S. Prasad b, N. H. Younan c a Geosystems Research Institute, Mississippi State University, Mississippi, MS

More information

Wide Area Persistent Scatterer Interferometry: Algorithms and Examples

Wide Area Persistent Scatterer Interferometry: Algorithms and Examples Wide Area Persistent Scatterer Interferometry: Algorithms and Examples Nico Adam, Fernando Rodriguez Gonzalez, Alessandro Parizzi, Werner Liebhart with contributions of Ramon Brcic and Xiao Ying Cong ca.

More information

SUPPORTING FACTSHEET

SUPPORTING FACTSHEET SUPPORTING FACTSHEET 13 August 2015 Progress towards delivering Asia Pulp & Paper Group s peatland commitments OVERVIEW... 2 APP CONSERVATION MILESTONES... 2 CONTEXT... 2 Indonesia scommitment to greenhouse

More information

What has 16 years of Satellite Radar Altimetry given us towards Global monitoring of the Earth s inland water resources?

What has 16 years of Satellite Radar Altimetry given us towards Global monitoring of the Earth s inland water resources? What has 16 years of Satellite Radar Altimetry given us towards Global monitoring of the Earth s inland water resources? P.A.M Berry (1), R.G.Smith (1), J.A.Freeman (1) 1. EAPRS Laboratory, De Montfort

More information

Monitoring of Arctic Conditions from a Virtual Constellation of Synthetic Aperture Radar Satellites

Monitoring of Arctic Conditions from a Virtual Constellation of Synthetic Aperture Radar Satellites DISTRIBUTION STATEMENT A. Approved for public release; distribution is unlimited. Monitoring of Arctic Conditions from a Virtual Constellation of Synthetic Aperture Radar Satellites RSMAS Department of

More information

Spread. B&R Beurs. March 2010

Spread. B&R Beurs. March 2010 B&R Beurs March 2010 Spread Find out about the latest investment proposals of B&R's investment groups. Check the agenda, and the upcoming activities we organized for you! B&R Beurs Website: www.bnrbeurs.nl

More information

Cost overruns in Dutch transportation infrastructure projects

Cost overruns in Dutch transportation infrastructure projects Cost overruns in Dutch transportation infrastructure projects Chantal C. Cantarelli Delft University of Technology c.c.cantarelli@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19

More information

Evolving a new Geodetic Positioning Framework: An Australian Perspective

Evolving a new Geodetic Positioning Framework: An Australian Perspective Evolving a new Geodetic Positioning Framework: An Australian Perspective G. Johnston, J. Dawson Outline Introduction Precise Positioning National Geospatial Reference Systems Asia Pacific Reference Frame

More information

GMP-Z Annex 15: Kwalificatie en validatie

GMP-Z Annex 15: Kwalificatie en validatie -Z Annex 15: Kwalificatie en validatie item Gewijzigd richtsnoer -Z Toelichting Principle 1. This Annex describes the principles of qualification and validation which are applicable to the manufacture

More information

Master of Science (version of 15th December 2004)

Master of Science (version of 15th December 2004) Course Regulations for the Masters degree programme in Geodesy and Geoinformation Science at Faculty VI (Civil Engineering and Applied Earth Sciences) of the Technical University of Berlin leading to the

More information

If farming becomes surviving! Ton Duffhues Specialist Agriculture and society ZLTO Director Atelier Waarden van het Land 4 juni 2014, Wageningen

If farming becomes surviving! Ton Duffhues Specialist Agriculture and society ZLTO Director Atelier Waarden van het Land 4 juni 2014, Wageningen If farming becomes surviving! Ton Duffhues Specialist Agriculture and society ZLTO Director Atelier Waarden van het Land 4 juni 2014, Wageningen About myself Study - Cultural and social Anthropology, specialised

More information

Curriculum vitae. Visiting Scholar Copernicus Institute of Sustainable Development, Innovation Studies group, Utrecht University Utrecht University

Curriculum vitae. Visiting Scholar Copernicus Institute of Sustainable Development, Innovation Studies group, Utrecht University Utrecht University Curriculum vitae Name Phone Mobile E- mail Date of Birth Nationality Webpage Joeri H. Wesseling +46 (0) 462223391 +46 0735547922 joeri.wesseling@circle.lu.se October 26th 1986 Dutch joeriwesseling.com

More information

TerraSAR-X Announcement of Opportunity: Utilization of the TerraSAR-X Archive

TerraSAR-X Announcement of Opportunity: Utilization of the TerraSAR-X Archive Doc.: TX-PGS-PL-4127 TerraSAR-X Announcement of Opportunity: Utilization of the TerraSAR-X Archive 1 Page: 2 of 11 TABLE OF CONTENTS TERRASAR-X... 1 ANNOUNCEMENT OF OPPORTUNITY: UTILIZATION OF THE TERRASAR-X

More information

Remote Sensing Applications in Support of Sustainable Development and Disaster Management by DLR Current Activities

Remote Sensing Applications in Support of Sustainable Development and Disaster Management by DLR Current Activities Remote Sensing Applications in Support of Sustainable Development and Disaster Management by DLR Current Activities Dr. Günter Strunz German Aerospace Center (DLR) German Remote Sensing Data Center 43rd

More information

RIPE NCC Update. Axel Pawlik. APNIC 16, 22 August, Seoul. http://www.ripe.net

RIPE NCC Update. Axel Pawlik. APNIC 16, 22 August, Seoul. http://www.ripe.net RIPE NCC Update 1 Droogte Dried in Nederland in the Netherlands en record and lage record low water positions waterstanden (links) In de ochtenduren van 17 augustus bereikte de waterstand in de Rijn een

More information

Business opportunities by legislative developments in infrastructure, environment, water and waste management

Business opportunities by legislative developments in infrastructure, environment, water and waste management Source: Agency NL Poland: Business opportunities by legislative developments in infrastructure, environment, water and waste management 05-07-2012 1-6 1.1 Motorways National roads and motorways are owned

More information

Detection and monitoring of sand dune mobility in southeast Niger using multitemporal

Detection and monitoring of sand dune mobility in southeast Niger using multitemporal Detection and monitoring of sand dune mobility in southeast Niger using multitemporal coherence images Bodart Catherine (1) (2), Derauw Dominique (3), Ozer André (2) (1) FNRS Research Fellow - Ph.D. Student

More information

Recent Advances in Pixel Localization Accuracy

Recent Advances in Pixel Localization Accuracy Recent Advances in Pixel Localization Accuracy U. Balss, X. Cong, M. Eineder, H. Breit, T. Fritz, B. Schättler Remote Sensing Technology Institute (IMF) German Aerospace Center (DLR) Outline Operational

More information

Daan & Rembrandt Research Wendelien Daan By Willemijn Jongbloed Group D October 2009

Daan & Rembrandt Research Wendelien Daan By Willemijn Jongbloed Group D October 2009 Daan & Rembrandt Research Wendelien Daan By Willemijn Jongbloed Group D October 2009 Doing Dutch Often, the work of many Dutch artist; photographers, designers, and painters is easy to recognize among

More information

Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report. Marco Haan University of Groningen November 18, 2011

Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report. Marco Haan University of Groningen November 18, 2011 Dutch Mortgage Market Pricing On the NMa report Marco Haan University of Groningen November 18, 2011 Introductory remarks My comments are complementary: I do not focus so much on this market as such, more

More information

Terrasolid Software for LiDAR processing

Terrasolid Software for LiDAR processing Terrasolid Software for LiDAR processing Terrasolid Ltd. Founded in 1989, privately held 25+ years of software development on MicroStation 15+ years of point cloud software development Last fiscal year

More information

PoliticalMashup. Make implicit structure and information explicit. Content

PoliticalMashup. Make implicit structure and information explicit. Content 1 2 Content Connecting promises and actions of politicians and how the society reacts on them Maarten Marx Universiteit van Amsterdam Overview project Zooming in on one cultural heritage dataset A few

More information

Synthetic Aperture Radar: Principles and Applications of AI in Automatic Target Recognition

Synthetic Aperture Radar: Principles and Applications of AI in Automatic Target Recognition Synthetic Aperture Radar: Principles and Applications of AI in Automatic Target Recognition Paulo Marques 1 Instituto Superior de Engenharia de Lisboa / Instituto de Telecomunicações R. Conselheiro Emídio

More information

CO-BRANDING RICHTLIJNEN

CO-BRANDING RICHTLIJNEN A minimum margin surrounding the logo keeps CO-BRANDING RICHTLIJNEN 22 Last mei revised, 2013 30 April 2013 The preferred version of the co-branding logo is white on a Magenta background. Depending on

More information

Emerging remote environmental monitoring techniques. Remote Sensing

Emerging remote environmental monitoring techniques. Remote Sensing Emerging remote environmental monitoring techniques Remote Sensing Satellite and airborne Remote Sensing techniques Emerging trends in remote sensing are occurring largely in four broad areas: 1. advances

More information

Monitoring Terrain Deformations at Phlegrean Fields with SAR Interferometry

Monitoring Terrain Deformations at Phlegrean Fields with SAR Interferometry Monitoring Terrain Deformations at Phlegrean Fields with SAR Interferometry S.Usai (1), C.Del Gaudio(2), S.Borgstrom(2), V.Achilli (3) (1) DEOS, Delft University of Technology, Thijsseweg 11, 2629 JA Delft,

More information

Incorporating research in professional bachelor programmes

Incorporating research in professional bachelor programmes Incorporating research in professional bachelor programmes Authors Daan Andriessen PhD, professor in methodology of applied research, Research Group Applied Research Methodology, Utrecht University of

More information

Monitoring a Changing Environment with Synthetic Aperture Radar. Alaska Satellite Facility National Park Service Don Atwood

Monitoring a Changing Environment with Synthetic Aperture Radar. Alaska Satellite Facility National Park Service Don Atwood Monitoring a Changing Environment with Synthetic Aperture Radar Don Atwood Alaska Satellite Facility 1 Entering the SAR Age 2 SAR Satellites RADARSAT-1 Launched 1995 by CSA 5.6 cm (C-Band) HH Polarization

More information

Multisensor Data Integration in O&G Business Lutz Petrat Hélène Lemonnier Michael Hall

Multisensor Data Integration in O&G Business Lutz Petrat Hélène Lemonnier Michael Hall Multisensor Data in O&G Business Lutz Petrat Hélène Lemonnier Michael Hall ESA Oil and Gas Workshop 15/09/2010, Frascati, Italy Satellite Products and Services during a typical O&G project Project Life

More information

Empirical Orthogonal Function Analysis for GRACE Gravity Data

Empirical Orthogonal Function Analysis for GRACE Gravity Data Curriculum Vitae Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology 4800 Oak Grove Drive, M/S 233-300 Pasadena, CA, 91109, USA T +1 310 933 2247 B Katrin.I.Bentel@jpl.nasa.gov Education 09/2009

More information

SURE: Statistics on the Usage of REpositories

SURE: Statistics on the Usage of REpositories SURE: Statistics on the Usage of REpositories Funding: Project Manager: SURFfoundation Peter Verhaar Start date: 17-04-2009 Completion date (expected): 31-03-2010 Document Details Date Author Status 18/05/2009

More information

MSc Geo-information Science (MGI) INFORMATION. Willy ten Haaf (Study Advisor)

MSc Geo-information Science (MGI) INFORMATION. Willy ten Haaf (Study Advisor) MSc Geo-information Science (MGI) INFORMATION Willy ten Haaf (Study Advisor) Why Wageningen University? international university flexible programmes - much free choice intensive study advise small and

More information

Slope Stability monitoring in Open Pit and Underground mine by means of Radar Interferometry

Slope Stability monitoring in Open Pit and Underground mine by means of Radar Interferometry Slope Stability monitoring in Open Pit and Underground mine by means of Radar Interferometry Oscar Mora, Altamira Information, Spain Inmaculada Álvarez, Universidad de Oviedo, Spain Emilio Amor Herrera,

More information

IJkdijk: June 24 2007 04:33:06

IJkdijk: June 24 2007 04:33:06 IJkdijk: June 24 2007 04:33:06 IJkdijk tens of thousends kilometers of dike, next generation internet, Grid & business Robert Meijer De IJkdijk: De samenhang tussen tienduizenden kilometers dijkproblemen,

More information

TU/e Energy. - Energie in perspectief - TU/e & SA Energy - Energy research. Mark Mietus business development energy m.mietus@tue.

TU/e Energy. - Energie in perspectief - TU/e & SA Energy - Energy research. Mark Mietus business development energy m.mietus@tue. TU/e Energy - Energie in perspectief - TU/e & SA Energy - Energy research Mark Mietus business development energy m.mietus@tue.nl Energie in perspectief 2 We use a lot of energy 1973-2012: 1,7% 2000-2012:

More information

Voorbeeld. Preview ISO 14518 INTERNATIONAL STANDARD. Cranes Requirements for test loads

Voorbeeld. Preview ISO 14518 INTERNATIONAL STANDARD. Cranes Requirements for test loads INTERNATIONAL STANDARD ISO 14518 First edition 2005-02-01 Cranes Requirements for test loads Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan

More information

RISK ANALYSIS MODULE 3, CASE STUDY 2. Flood Damage Potential at European Scale By Dr. Peter Burek

RISK ANALYSIS MODULE 3, CASE STUDY 2. Flood Damage Potential at European Scale By Dr. Peter Burek Background/Introduction RISK ANALYSIS MODULE 3, CASE STUDY 2 Flood Damage Potential at European Scale By Dr. Peter Burek There is good reason to be concerned about the growth of flood losses in Europe.

More information

Digital Remote Sensing Data Processing Digital Remote Sensing Data Processing and Analysis: An Introduction and Analysis: An Introduction

Digital Remote Sensing Data Processing Digital Remote Sensing Data Processing and Analysis: An Introduction and Analysis: An Introduction Digital Remote Sensing Data Processing Digital Remote Sensing Data Processing and Analysis: An Introduction and Analysis: An Introduction Content Remote sensing data Spatial, spectral, radiometric and

More information

Simple. STYLE control system. and quick programming. Machine builders since 1991 For single pieces and small series.

Simple. STYLE control system. and quick programming. Machine builders since 1991 For single pieces and small series. Machine builders since 1991 For single pieces and small series Dutch development Our control system Manufacturer service STYLE control system Simple and quick programming 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG Manual

More information

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE NETHERLANDS. Office for Education and Research Policy

DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE NETHERLANDS. Office for Education and Research Policy DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THE NETHERLANDS Office for Education and Research Policy 1. INTRODUCTION In 1993, the Executive Board of Delft University of Technology (DUT) formulated a new strategic plan

More information

Radar and InSAR techniques

Radar and InSAR techniques Department of Earth Sciences CENTRE OF COMPETENCE OF THE CIVIL PROTECTION DEPARTMENT PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS Radar and InSAR techniques Nicola Casagli, Giacomo Falorni, Valeria Pancioli

More information

Monitoring Soil Moisture from Space. Dr. Heather McNairn Science and Technology Branch Agriculture and Agri-Food Canada heather.mcnairn@agr.gc.

Monitoring Soil Moisture from Space. Dr. Heather McNairn Science and Technology Branch Agriculture and Agri-Food Canada heather.mcnairn@agr.gc. Monitoring Soil Moisture from Space Dr. Heather McNairn Science and Technology Branch Agriculture and Agri-Food Canada heather.mcnairn@agr.gc.ca What is Remote Sensing? Scientists turn the raw data collected

More information

MAYORGAME (BURGEMEESTERGAME)

MAYORGAME (BURGEMEESTERGAME) GATE Pilot Safety MAYORGAME (BURGEMEESTERGAME) Twan Boerenkamp Who is it about? Local council Beleidsteam = GBT or Regional Beleidsteam = RBT Mayor = Chairman Advisors now = Voorlichting? Official context

More information

~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~

~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~ ~ We are all goddesses, the only problem is that we forget that when we grow up ~ This brochure is Deze brochure is in in English and Dutch het Engels en Nederlands Come and re-discover your divine self

More information

Jolien Grandia MA MSc

Jolien Grandia MA MSc Jolien Grandia MA MSc Curriculum Vitae Jolien Grandia MA MSC Address: E- mail: Faculty of Social Science Department of public Administration P.O. Box 1738, room T17-45 3000 DR Rotterdam The Netherlands

More information

LANDSLIDE MONITORING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

LANDSLIDE MONITORING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT LANDSLIDE MONITORING IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT S.I. HERBAN1, Clara-Beatrice VÎLCEANU2 1,2 Politehnica University of Timişoara, Faculty of Civil Engineering, Department of Land Measurements

More information

Sentinel-1 Mission Overview

Sentinel-1 Mission Overview Sentinel-1 Mission Overview Pierre Potin Sentinel-1 Mission Manager, ESA Advanced Course on Radar Polarimetry ESRIN, Frascati, 19 January 2011 Global Monitoring for Environment and Security GMES is established

More information

GPS Precise Point Positioning as a Method to Evaluate Global TanDEM-X Digital Elevation Model

GPS Precise Point Positioning as a Method to Evaluate Global TanDEM-X Digital Elevation Model GPS Precise Point Positioning as a Method to Evaluate Global TanDEM-X Digital Elevation Model 7 th FIG Regional Conference TS 1C Advances in GNSS Positioning and Applications I Volker Schwieger 1, Jürgen

More information

Specification by Example (methoden, technieken en tools) Remco Snelders Product owner & Business analyst

Specification by Example (methoden, technieken en tools) Remco Snelders Product owner & Business analyst Specification by Example (methoden, technieken en tools) Remco Snelders Product owner & Business analyst Terminologie Specification by Example (SBE) Acceptance Test Driven Development (ATDD) Behaviour

More information

Smart Mobility: Cars solving their own problems

Smart Mobility: Cars solving their own problems Where innovation starts Where innovation starts Join the future of Mobility! Maarten Steinbuch BBZOB Symposium Smart Technology Smart People Sept,20 2013 @M_Steinbuch Where innovation starts Where innovation

More information

Günter Seeber. Satellite Geodesy 2nd completely revised and extended edition

Günter Seeber. Satellite Geodesy 2nd completely revised and extended edition Günter Seeber Satellite Geodesy 2nd completely revised and extended edition Walter de Gruyter Berlin New York 2003 Contents Preface Abbreviations vii xvii 1 Introduction 1 1.1 Subject of Satellite Geodesy...

More information

COMPUTING CLOUD MOTION USING A CORRELATION RELAXATION ALGORITHM Improving Estimation by Exploiting Problem Knowledge Q. X. WU

COMPUTING CLOUD MOTION USING A CORRELATION RELAXATION ALGORITHM Improving Estimation by Exploiting Problem Knowledge Q. X. WU COMPUTING CLOUD MOTION USING A CORRELATION RELAXATION ALGORITHM Improving Estimation by Exploiting Problem Knowledge Q. X. WU Image Processing Group, Landcare Research New Zealand P.O. Box 38491, Wellington

More information

Automated generalisation of land cover data in a planar topographic map

Automated generalisation of land cover data in a planar topographic map 14 th Workshop of the ICA commission on Generalisation and Multiple Representation 30 th of June and 1 st of July, Paris Automated generalisation of land cover data in a planar topographic map John van

More information

Case Study Australia. Dr John Dawson A/g Branch Head Geodesy and Seismic Monitoring Geoscience Australia. Chair UN-GGIM-AP WG1 Chair APREF.

Case Study Australia. Dr John Dawson A/g Branch Head Geodesy and Seismic Monitoring Geoscience Australia. Chair UN-GGIM-AP WG1 Chair APREF. Case Study Australia Dr John Dawson A/g Branch Head Geodesy and Seismic Monitoring Geoscience Australia Chair UN-GGIM-AP WG1 Chair APREF Page 1 Overview 1. Australian height system Australian Height Datum

More information

Risk assessment: van theorie naar beleid

Risk assessment: van theorie naar beleid Risk assessment: van theorie naar beleid Arie Havelaar en Arno Swart Symposium Campylobacter bij pluimvee: Recente inzichten en beleidsmaatregelen Lelystad, 14 juni 2013 Risk assessment: van theorie naar

More information

Denk aan 12/17/2012. What does an OML graduate do? MSc Operations Management & Logistics. Domain. Key strengths of the OML program

Denk aan 12/17/2012. What does an OML graduate do? MSc Operations Management & Logistics. Domain. Key strengths of the OML program What does an OML graduate do? MSc Operations Management & Logistics Specifieke voorlichting voor studenten BSc Technische Bedrijfskunde TU/e Denk aan Prof dr ir Jan Fransoo, Program Director Van een lege

More information

CASE STUDY LANDSLIDE MONITORING

CASE STUDY LANDSLIDE MONITORING Introduction Monitoring of terrain movements (unstable slopes, landslides, glaciers, ) is an increasingly important task for today s geotechnical people asked to prevent or forecast natural disaster that

More information

Private Equity Survey 2011

Private Equity Survey 2011 Private Equity Survey 2011 Success of portfolio companies through quality of management and organization. Herman D. Koning Ron Jansen February 9, 2011 1 This afternoon 14.30 Reception 15.00 Welcome by

More information

TerraSAR X and TanDEM X satellite missions update & other activities Dana Floricioiu German Aerospace Center (DLR), Remote Sensing Technology

TerraSAR X and TanDEM X satellite missions update & other activities Dana Floricioiu German Aerospace Center (DLR), Remote Sensing Technology TerraSAR X and TanDEM X satellite missions update & other activities Dana Floricioiu German Aerospace Center (DLR), Remote Sensing Technology Institute, Oberpfaffenhofen, Germany PSTG 2 12 14 June 2012

More information

YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE NETHERLANDS

YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE NETHERLANDS YOUTH UNEMPLOYMENT IN THE NETHERLANDS Jaap de Koning Arie Gelderblom Peter van Nes Rotterdam, mei 2005 Contact Jaap de Koning Address SEOR, Erasmus University Rotterdam PO Box 1738 3000 DR Rotterdam,

More information

National Snow and Ice Data Center

National Snow and Ice Data Center National Snow and Ice Data Center This data set (NSIDC-0484), part of the NASA Making Earth System Data Records for Use in Research Environments (MEaSUREs) Program, provides the first comprehensive, high-resolution,

More information

Inhoud. Katrina Vergelijking met Nederland Nederlanders in New Orleans Andere opgaven in de VS. Doet u mee? California Florida

Inhoud. Katrina Vergelijking met Nederland Nederlanders in New Orleans Andere opgaven in de VS. Doet u mee? California Florida Inhoud Katrina Vergelijking met Nederland Nederlanders in New Orleans Andere opgaven in de VS California Florida Doet u mee? De verwoesting van Katrina Waterstanden 8/29/2005; 6AM 80% van de stad onder

More information

Professional SAR Data Processing

Professional SAR Data Processing Professional SAR Data Processing SAR Tutorial at EUSAR 2012 in Nürnberg (Germany) Dr. Thomas Bahr The information contained in this document pertains to software products and services that are subject

More information

TerraSAR-X Interferometry. Michael Eineder, Nico Adam Remote Sensing Technology Institute

TerraSAR-X Interferometry. Michael Eineder, Nico Adam Remote Sensing Technology Institute TerraSAR-X Interferometry Michael Eineder, Nico Adam Remote Sensing Technology Institute TerraSAR-X Contribution to Commissioning Phase: verify phase and geometric stability of instrument and SAR processor

More information

Klijs.J@nhtv.nl. 2010-2015 PhD research Economic impacts of tourism (see work experience)

Klijs.J@nhtv.nl. 2010-2015 PhD research Economic impacts of tourism (see work experience) Curriculum vitae Personal information Name Jeroen Klijs Date of birth 14 June 1979 Place of birth Breda Nationality Dutch email Klijs.J@nhtv.nl Education 2010-2015 PhD research Economic impacts of tourism

More information

Modeling complex patterns: data-driven models and data expansion. Gregoire Mariethoz Diablerets, January 2015

Modeling complex patterns: data-driven models and data expansion. Gregoire Mariethoz Diablerets, January 2015 Modeling complex patterns: data-driven models and data expansion Gregoire Mariethoz Diablerets, January 2015 Modeling «simple» physical systems Some physical processes are clearly identifiable and can

More information

River Flood Damage Assessment using IKONOS images, Segmentation Algorithms & Flood Simulation Models

River Flood Damage Assessment using IKONOS images, Segmentation Algorithms & Flood Simulation Models River Flood Damage Assessment using IKONOS images, Segmentation Algorithms & Flood Simulation Models Steven M. de Jong & Raymond Sluiter Utrecht University Corné van der Sande Netherlands Earth Observation

More information

Preliminary Study of Modeling the Precipitable Water Vapor Based on Radiosonde Data

Preliminary Study of Modeling the Precipitable Water Vapor Based on Radiosonde Data Preliminary Study of Modeling the Precipitable Water Vapor Based on Radiosonde Data Ilke DENIZ and Cetin MEKIK, Turkey Key words: radiosonde, tropospheric zenith delay, precipitable water vapour SUMMARY

More information

Big Data andofficial Statistics Experiences at Statistics Netherlands

Big Data andofficial Statistics Experiences at Statistics Netherlands Big Data andofficial Statistics Experiences at Statistics Netherlands Peter Struijs Poznań, Poland, 10 September 2015 Outline Big Data and official statistics Experiences at Statistics Netherlands with:

More information

Engineering Natural Lighting Experiences

Engineering Natural Lighting Experiences Engineering Natural Lighting Experiences Elke den Ouden & Emile Aarts Earth from outer space is beautiful Andre Kuipers during his ISS Expedition 31/32, 2011-2012 Earth in a sun eclipse Nothern polar region

More information

Guidelines for Doctoral Programs in Business and Management

Guidelines for Doctoral Programs in Business and Management Guidelines for Doctoral Programs in Business and Management Version EIASM EDAMBA, September 15 th, 2015 Background to this document The EIASM and EDAMBA have long standing traditions and experiences with

More information