Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum

Size: px
Start display at page:

Download "Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum"

Transcription

1 Organized by MMOF Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum 1st Congress of the September 2009 Astir Palace Resort Athens, Greece LABEL CONGRESS Accredited with 24 ESMO-MORA points Category 1 F I N A L P R O G R A M M E A N D P R O C E E D I N G S

2

3 auspices-contents Under the auspices of: Ministry of Health and Social Solidarity European Society of Surgical Oncology (ESSO) 1985 HELLENIC SOCIETY OF MEDICAL ONCOLOGY Turkish Oncology Society With the participation of: Mastology Association of Northern and Southern Mediteranean (MANOSMED) contents Welcome Letter...3 Committees Faculty Scientific Programme General Information Acknowledgments Exhibition Plan Congress Proceedings Invited Abstracts Proffered Papers (O1-O30) Poster Presentations (P1-P49) Publications (01-46) Authors Index MMOF

4 AH/BUO/VEC/ /007 VECTIBIX 20mg/ml. 100mg Panitumumab 5 ml. AMGEN... Amgen E ,.: Fax:

5 welcome letter Dear Colleagues, Dear Friends, It is a great honour and pleasure for me, to welcome you, on behalf of the Board of Directors of MMOF, to the 1st Congress of the Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum, held in the beautiful city of Athens, September 2009, at the Astir Palace Resort of Athens. The success of the Hellenic -Turkish ESMO Advanced Courses, held in Istanbul and Athens in 2006 and 2007, lead us to the constitution of a major Oncology Forum with the participation of all Mediterranean countries. We hope to give the opportunity to different schools of Oncology, different civilizations and mentalities to share their knowledge and experience in Oncology. The historical city of Athens, the birthplace of Socrates and Plato, the home of philosophy, democracy and culture is an ideal setting for such an important event and a promising start for something new. We are pleased to prepare and present a comprehensive scientific program with state of the art lectures by world-renowned scientists, plenary symposia, proffered papers and special workshops for Mediterranean young Oncologists. In addition the 2nd BREAST CANCER DAY, a special satellite scientific event, sponsored by ROCHE, in which distinguished speakers from across the globe will provide their expert perspectives on BREAST Cancer, will take place on Friday morning, 11 th of September Wishing and hoping to share with all of you a creative and productive scientific event in Greece, we welcome you in Athens for the 1st MMOF Congress. Dr. Dimitrios I. Bafaloukos President of MMOF Chairman of the Congress 3 MMOF

6 committees Organising Committee (Board of Directors of MMOF) Honorary President: Paris Kosmidis, Chairman/ President: Dimitrios Bafaloukos, Vice President: Haluk Onat, Medical Oncologist, Turkey General Secretary- Membership Committee Chair: Gokhan Demir, Medical Oncologist, Turkey General Secretary- Educational Committee Chair: Helena Linardou, Multidisciplinary Oncology Committee Chair: George Asimakopoulos, Breast Surgeon, Greece Treasurer: Ourania Nicolatou-Galitis, Dentist-Oral Oncology, Greece Meditteranean Executive Officer: Alessandro Testori, Medical Oncologist, Italy Members: Pιnar Saip, Medical Oncologist, Turkey Idris Yϋcel, Medical Oncologist, Turkey Local Organising Committee Chairman: Papadimitriou Christos, Members: Agelaki Sofia, Andreadis Charalambos, Aravantinos Gerasimos, Beroukas Ernestos, Radiation Oncologist, Greece Christopoulou Athina, Kalofonos Charalambos, Kanaloupiti Dimitra, Internist, Greece Karageorgis Pantelis, Radiation Oncologist, Greece Kolokotronis Alexandros, Dentist-Oral Oncology, Greece Mountzios Ioannis, Pantelakos Panagiotis, Radiation Oncologist, Greece Petraki Kalliopi, Pathologist, Greece Rologis Dimitrios, Neurosurgeon, Greece Samantas Epaminondas, Tarampikou Anthi, Oncology Nurse, Greece Tsakiris George, Radiation Oncologist, Greece Tsiotos Grigorios, Surgeon, Greece Zervoudis Stefanos, Breast Surgeon, Greece MMOF 4

7 committees Scientific Committee Chairpersons: Linardou Helena, Demir Gokhan, Medical Oncologist, Turkey Members: Bamias Aristotle, Bavbek Sevil, Medical Oncologist, Turkey Briasoulis Evangelos, Christodoulou Christos, Elad Sharon, Dentist-Oral Oncology, Israel Gaafar Rabab, Medical Oncologist, Egypt Garassino Marina, Medical Oncologist, Italy Gökmen Erhan, Medical Oncologist, Turkey Jezdic Svetlana, Medical Oncologist, ESMO Head Office Karagianni Aikaterini, Dentist-Oral Oncology, Greece Karamouzis Mihalis, Kardamakis Dimitrios, Radiation Oncologist, Greece Kav Sultan, Oncology Nurse, Turkey Klein Baruch, Medical Oncologist, Israel Koutras Aggelos, Mayordomo Jose Ignacio, Medical Oncologist, Spain Metaraku Donika, Medical Oncologist, Malta Molinas Mandel Nil, Medical Oncologist, Turkey Murray Samuel, Molecular Biologist, Greece Οber Ahmet, Radiation Oncologist, Turkey Palla Katerina, Haematologist, Greece Papakostas Pavlos, Papamichael Dimitris, Medical Oncologist, Cyprus Patiraki Elisavet, Oncology Nurse, Greece Ple v stina Stjepko, Medical Oncologist, Croatia Poulakaki Fiorita, Breast Surgeon, Greece Retsas Spyros, Medical Oncologist, UK Rosti Giovanni, Medical Oncologist, Italy Saip Pιnar, Medical Oncologist, Turkey Skarlos Dimosthenis, Yarden Yosef, Molecular Biologist, Israel Abstract Review Committee Linardou Helena, Andreadis Charalambos, Boukovinas John, Droufakou Stravroula, Koutras Aggelos, Murray Samuel, Molecular Biologist, Greece Proffered Papers Award Committee Demir Gokhan, Medical Oncologist, Turkey Dubois Jean-Bernard, Medical Oncologist, France Economopoulos Theophanis, Medical Oncologist, Greece Pavlidis Nikos, Rosti Giovanni, Medical Oncologist, Italy Poster Award Committee Christodoulou Christos, Navrozoglou Iordanis, Gynaecologist, Greece Zervoudis Stefanos, Breast Surgeon, Greece 5 MMOF

8 ÚÔ ˆÚÒÓÙ Ì ÚÔÛÙ ÛÙË ıâú  ÙË Ó ÈÌ. KËÊÈÛ 274, Ã Ï Ó ÚÈ ËÏ , Fax: ñ ª π À º ƒª À π À ƒ : Aranesp 150 microgram ÂÓ ÛÈÌÔ È Ï Ì Û ÚÔÁÂÌÈ- ÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. Aranesp 300 microgram ÂÓ ÛÈÌÔ È Ï Ì Û ÚÔÁÂ- ÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. Aranesp 500 microgram ÂÓ ÛÈÌÔ È Ï Ì Û ÚÔ- ÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. 2. π π π π À : Î ıâ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó ÂÚÈ ÂÈ 150 microgram ÙË darbepoetin alfa Û 0,3 ml (500 Ìg/ml). Î ıâ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó ÂÚÈ ÂÈ 300 microgram ÙË darbepoetin alfa Û 0,6 ml (500 Ìg/ml). Î ıâ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó ÂÚÈ ÂÈ 500 microgram ÙË darbepoetin alfa Û 1 ml (500 Ìg/ml). darbepoetin alfa Ú ÁÂÙ È Ì ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÁÔÓÈ È Î Ù ÓÔÏÔÁ Û ΠÙÙ Ú ˆÔı ÎË ÎÈÓ ÈÎÔ ÎÚÈÎËÙÔ (CHO-K1). 3. º ƒª Ã π ª ƒº : Ó ÛÈÌÔ È Ï Ì (ÂÓ ÛÈÌÔ) Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó (SureClick). 4. π π ƒ º ƒπ : 4.1 ÂÚ Â ÙÈÎ ÂÓ Â ÍÂÈ : ıâú  ÙË Û Ì ÙˆÌ ÙÈÎ Ó ÈÌ Ô Û ÂÙ ÂÙ È Ì ÚfiÓÈ ÓÂÊÚÈÎ Ó ÚÎÂÈ (à ) Û ÂÓ ÏÈÎÂ Î È È È ÙÚÈ- ÎÔ ÛıÂÓÂ. ıâú  ÙË Û Ì ÙˆÌ ÙÈÎ Ó ÈÌ Û ÂÓ ÏÈΠÛıÂÓ Ì ΠÚÎ ÓÔ, Ì ÌË-Ì ÂÏÔÁÂ- Ó ΠÎÔ ıâèâ, ÔÈ Ô Ô ÔÈ Ï Ì ÓÔ Ó ËÌÂÈÔıÂÚ Â. 4.2 ÔÛÔÏÔÁ Î È ÙÚfi Ô ÔÚ ÁËÛË : Ó ÚÍË ÙË ıâú  Ì Aranesp Ú ÂÈ Ó Á ÓÂÙ È fi È ÙÚÔ Ì ÂÌ ÂÈÚ ÛÙÈ ÚÔ Ó ÊÂÚı Û ÂÓ Â ÍÂÈ. Ô Aranesp È Ù ıâù È ÙÔÈÌÔ ÚÔ Ú ÛË Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÚÈÁÁ Û ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó. Ô Aranesp Ô ÔÚËÁÂ Ù È Ì ÙËÓ ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó (SureClick) Ú ÂÈ Ó ÔÚËÁÂ Ù È ÌfiÓÔ Ô fiúè. ÂÚ Â ÙË Û Ì ÙˆÌ ÙÈÎ Ó ÈÌ ÚÔÎ ÏÔ ÌÂÓË fi ËÌÂÈÔıÂÚ Â Û ÛıÂÓ Ì ΠÚÎ ÓÔ: Ô Aranesp ı Ú ÂÈ Ó ÔÚËÁÂ Ù È Ì Ûˆ ÙË Ô fiúè Ô Ô Û ÛıÂÓ ÌÂ Ó ÈÌ (.. Û ÁÎ - ÓÙÚˆÛË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË 10 g/dl (6,2 mmol/l)) ÚÔÎÂÈÌ ÓÔ Ó ÍËıÂ Ë ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Û   fi È ÌÂÁ - Ï ÙÂÚ ÙˆÓ 12 g/dl (7,5 mmol/l). Û Ì ÙÒÌ Ù Î È Ù Â ÎfiÏÔ ı ÙË Ó ÈÌ Ì ÔÚÂ Ó ÔÈÎ ÏÔ Ó Ó - ÏÔÁ Ì ÙËÓ ËÏÈÎ, ÙÔ Ê ÏÔ Î È ÙË Û ÓÔÏÈÎ Â È Ú ÓÛË fi ÙËÓ Ûı ÓÂÈ. È ÙÚÈÎ ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙË ÎÏÈÓÈ- Î ÔÚÂ Î È ÙË Î Ù ÛÙ ÛË ÙÔ Î ıâ ÛıÂÓ Â Ó È Ú ÙËÙË. fiሠÙË È ÊÔÚÔ Ô ËÛË ÌÂÙ Í ÙˆÓ ÛıÂÓÒÓ, Ì ÔÚÂ Ó Ú ÙËÚËıÔ Ó Û ΠÔÈÔÓ ÛıÂÓ ÂÚÈÛÙ ÛÈ Î ÌÂÌÔÓˆÌ Ó ÙÈÌ ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ÌÂÁ Ï ÙÂÚÂ Î È ÌÈÎÚfiÙÂÚ fi Ù Â Èı ÌËÙ Â Â ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË. È Î Ì ÓÛË ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ı Ú ÂÈ Ó ÓÙÈÌÂÙˆ ÂÙ È ÌÂ È Â ÚËÛË ÙË fiûë, ÔÓÙ fi Ë ÙÔ Â Èı ÌËÙfi  ÚÔ ÛÙfi Ô ÁÈ ÙËÓ ÈÌÔ- ÛÊ ÈÚ ÓË fi 10 g/dl (6,2 mmol/l) ˆ 12 g/dl (7,5 mmol/l).  ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Ô È ÙËÚÔ ÓÙ È Óˆ fi 12 g/dl (7,5 mmol/l) ı Ú ÂÈ Ó ÔÊ ÁÔÓÙ È. ËÁ  ÁÈ ÙËÓ Î Ù ÏÏËÏË ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙË fiûë fiù Ó Ú ÙËÚÔ ÓÙ È ÙÈÌ ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Ô Í ÂÚÓÔ Ó Ù 12 g/dl (7,5 mmol/l) ÂÚÈÁÚ ÊÔÓÙ È Ú Î Ùˆ. Û ÓÈÛÙÒÌÂÓË Ú ÈÎ fiûë Â Ó È 500 Ìg (6,75 Ìg/kg) Ì ÊÔÚ Î ıâ ÙÚÂÈ Â ÔÌ Â Ì ÔÚÂ Ó ÔÚËÁËı fiûë 2,25 Ìg/kg ÛˆÌ ÙÈÎÔ ÚÔ Ì ÊÔÚ ÙËÓ Â ÔÌ. Ó Ë ÎÏÈÓÈÎ fiîúèûë ÙÔ ÛıÂÓ (Îfi ˆ- ÛË, fiîúèûë ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ) Â Ó È Ó ÚÎ ÌÂÙ fi ÂÓÓ Â ÔÌ Â, ÂÚ ÈÙ Úˆ ıâú Â Ì ÔÚÂ Ó ÌËÓ Â Ó È ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎ. ıâú  Ì Aranesp ı Ú ÂÈ Ó È Îfi ÙÂÙ È ÂÚ Ô Ù ÛÛÂÚÈ Â ÔÌ Â ÌÂÙ ÙÔ Ù ÏÔ ÙË ËÌÂÈÔıÂÚ Â. ªÂÙ ÙËÓ Â Ù ÍË ÙÔ ıâú  ÙÈÎÔ ÛÙfi Ô ÙÔ Î ıâ ÛıÂÓ, Ë fiûë ı Ú ÂÈ Ó ÌÂÈÒÓÂÙ È Î Ù 25 ˆ 50%, ÒÛÙÂ Ó È ÛÊ Ï ÂÙ È fiùè ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Ë ÌËÏfiÙÂÚË ÂÁÎÂ- ÎÚÈÌ ÓË fiûë ÙÔ Aranesp ÚÔÎÂÈÌ ÓÔ Ë ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Ó È ÙËÚÂ Ù È ÛÂ Ó Â Â Ô ÛÙÔ Ô Ô Ô ÂÏ Á ÔÓÙ È Ù Û Ì ÙÒÌ Ù ÙË Ó ÈÌ. Ú ÂÈ Ó ÂÍÂÙ ÂÙ È ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô Î Ù ÏÏËÏË ÙÈÙÏÔ Ô ËÛË ÙË fiûë ÌÂÙ Í 500 Ìg, 300 Ìg, Î È 150 Ìg. È ÛıÂÓ ı Ú ÂÈ Ó Ú ÎÔÏÔ ıô ÓÙ È ÚÔÛÂÎÙÈÎ Â Ó Ë ÈÌÔ- ÛÊ ÈÚ ÓË ÂÚ Â Ù 12 g/dl (7,5 mmol/l), Ë fiûë ı Ú ÂÈ Ó ÌÂȈı Π٠ÂÚ Ô 25 ˆ 50%. ıâú -  Ì Aranesp ı Ú ÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ Ó È Îfi ÙÂÙ È Ó Ù Â Â ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ÂÚ Ô Ó Ù 13 g/dl (8,1 mmol/l). ıâú  ı Ú ÂÈ Ó Ú ÂÈ Í Ó ÛÂ Â Â Ô ÂÚ Ô 25% Î Ùˆ fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ ÌÂÓË fiûë, ÂÊfiÛÔÓ Ù Â Â ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ÌÂȈıÔ Ó Û 12 g/dl (7,5 mmol/l) ÏÈÁfiÙÂÚÔ. Ó Ë ÍËÛË ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Â Ó È ÌÂÁ Ï ÙÂÚË fi 2 g/dl (1,25 mmol/l) Û 4  ÔÌ Â, Ë fiûë ı Ú ÂÈ Ó ÌÂȈı Π٠25 ˆ 50%. 4.3 ÓÙÂÓ Â ÍÂÈ : À ÂÚ ÈÛıËÛ ÛÙËÓ darbepoetin alfa, ÙÔ r-huepo ÛÂ Ô ÔÈÔ ÔÙ fi Ù Î Ô. Ó ÚÎÒ ÂÏÂÁ fiìâóë ÚÙ ÛË. 4.4 È ÈÎ ÚÔÂÈ Ô ÔÈ ÛÂÈ Î È ÚÔÊ Ï ÍÂÈ Î Ù ÙË Ú ÛË: ÂÓÈÎ : ÂÛË ÙÔ Ì ÙÔ ı Ú ÂÈ Ó Ú ÎÔÏÔ ıâ Ù È Û fiïô ÙÔ ÛıÂÓÂ, È È ÙÂÚ Î Ù ÙËÓ Ó ÚÍË ÙË ıâú  Ì Aranesp. Ó Â Ó È ÛÎÔÏÔ Ó ÂÏÂÁ ıâ Ë ÂÛË ÙÔ Ì ÙÔ Ì ÙËÓ ÂÊ ÚÌÔÁ ÙˆÓ Î Ù ÏÏËÏˆÓ Ì ÙÚˆÓ, Ë ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ı Ú ÂÈ Ó ÂÏ ÙÙÒÓÂÙ È Ì ÙË Ì ˆÛË Û ÁÎÚ ÙËÛË ÙË fiûë ÙÔ Aranesp ( Ï Â Ú ÁÚ ÊÔ 4.2). ÚÔÎÂÈÌ ÓÔ Ó È ÛÊ ÏÈÛÙÂ Ë ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎ ÂÚ ıúô Ô ËÛË, ÚÈÓ Î È Î Ù ÙË È ÚÎÂÈ ÙË ıâú Â, ı Ú ÂÈ Ó ÍÈÔÏÔÁÂ Ù È Ë Î Ù ÛÙ ÛË ÙÔ ÛÈ ÚÔ ÁÈ fiïô ÙÔ ÛıÂ- ÓÂ Û Ì ÏËÚˆÌ ÙÈÎ Â ıâú  ÌÂ Û ËÚÔ Ì ÔÚÂ Ó Â Ó È Ú ÙËÙË. ÌË fiîúèûë ÛÙË ıâú  Ì Aranesp ı Ú ÂÈ Ó ÔÙÂÏ ÛÂÈ ÙÈÔ ÈÂÚ ÓËÛË ÙˆÓ ÈÙÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Ú ÁfiÓÙˆÓ. È Ó ÚÎÂÈ ÙÔ ÛÈ ÚÔ, ÙÔ ÊÔÏÈÎÔ ÔÍ Ô ÙË µèù Ì ÓË B12 ÌÂÈÒÓÔ Ó ÙËÓ ÔÙÂÏÂÛÌ ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ Ú ÁfiÓÙˆÓ È - ÁÂÚÛË ÙË ÂÚ ıúô Ô ËÛË Î È Â ÔÌ Óˆ ı Ú ÂÈ Ó ÔÎ ı ÛÙ ÓÙ È. È ÂÓ È ÌÂÛ ÏÔÈÌÒÍÂÈ, Ù ÊÏÂÁ- ÌÔÓÒ Ë ÙÚ Ì ÙÈÎ Â ÂÈÛfi È, Ë Ï Óı ÓÔ Û ÒÏÂÈ Ì ÙÔ, Ë ÈÌfiÏ ÛË, Ë ÛÔ Ú ÙÔÍ ÎˆÛË ÚÁÈÏ Ô, ÔÈ ÔΠÌÂÓ ÈÌ ÙÔÏÔÁÈÎ Ûı ÓÂÈÂ Ë ÓˆÛË ÙÔ Ì ÂÏÔ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÂÓ ÂÙ È Â ÛË Ó ÌÂÈÒÛÔ Ó ÙËÓ ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎ fiîúèûë. ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÈÎÙ ÔÂÚ ıúôî ÙÙ ÚˆÓ ı Ú ÂÈ Ó ıâˆúâ Ù È Ì ÚÔ ÙË ÍÈÔ- ÏfiÁËÛË. ÙËÓ ÂÚ ÙˆÛË Ô ÔÈ Ù ÈÎ ÈÙ Â ÌË ÓÙ fiîúèûë Ô Ó ÔÎÏÂÈÛÙÂ, Î È Ô ÛıÂÓ ÂÌÊ Ó - ÂÈ ÈÎÙ ÔÂÚ ıúôî ÙÙ ÚÔ ÂÓ, ı Ú ÂÈ Ó ÂÍÂÙ ÂÙ È Ë ÂÚ ÙˆÛË ÂÏ Á Ô ÙÔ Ì ÂÏÔ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ. Ó Ë ÂÈÎfiÓ ÙÔ Ì ÂÏÔ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Â Ó È Û Ì Ù Ì ÌÈÁ ÂÚ ıúôî ÙÙ ÚÈÎ Ï Û (PRCA), ı Ú ÂÈ Ó ÈÂ- ÓÂÚÁÂ Ù È ÏÂÁ Ô ÁÈ ÓÙÈ-ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎ ÓÙÈÛÒÌ Ù. ÌÈÁ ÂÚ ıúôî ÙÙ ÚÈÎ Ï Û ÏfiÁˆ Ó Ù ÍË ÂÍÔ ÂÙÂÚˆÙÈÎÒÓ ÓÙÈ-ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎÒÓ ÓÙÈÛˆÌ ÙˆÓ ÂÈ Ó ÊÂÚıÂ Ó Û ÂÙ ÂÙ È Ì ÙÈ Ó Û Ó ÛÌ Ó ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎ ÚˆÙ ÓÂ, Û Ì ÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË ÙË darbepoetin alfa. Ùfi ÂÈ Î Ú ˆ Ó ÊÂÚı Û ÛıÂÓ Ì ÃÚfiÓÈ ÂÊÚÈÎ Ó ÚÎÂÈ (à ), ÔÈ Ô Ô ÔÈ Ï Ì Ó Ó ÙË ıâú Â Ô ÔÚ ˆ. Œ ÂÈ Î Ù ÂÈ- ıâ, fiùè Ù ÓÙÈÛÒÌ Ù Ù Ú ÎÙËÚ ÔÓÙ È fi È ÛÙ ÚÔ ÌÂÓË ÓÙ Ú ÛË Ì fiïâ ÙÈ ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎ ÚˆÙ ÓÂ Î È ÛıÂÓ ÌÂ Ô Â È Â ÈˆÌ ÓË ÚÔ Û ÂÍÔ ÂÙÂÚˆÙÈÎÒÓ ÓÙÈÛˆÌ ÙˆÓ Û ÂÚ ıúô- ÔÈËÙ ÓË, ÂÓ Ú ÂÈ Ó ÌÂÙ Ù ÛÛÔÓÙ È Û darbepoetin alfa ( Ï. Ú ÁÚ ÊÔ 4.8). ÂÓÂÚÁ Ë ÙÔ ıâè Ù Ó ÎÚÈÙ ÚÈÔ ÔÎÏÂÈÛÌÔ Û fiïâ ÙÈ ÌÂÏ Ù ÙÔ Aranesp Î È, Û Ó Ò, ÂÓ Ú Ô Ó È ı ÛÈÌ Â ÔÌ Ó fi ÛıÂÓ ÌÂ Ï Ë ÙË Ë ÙÈÎ ÏÂÈÙÔ ÚÁ. ÂÈ ÙÔ Ú ıâˆúâ Ù È fiùè ÔÙÂÏ ÙËÓ Î ÚÈ Ô fi Ô- ÔÏ ÙÔ Aranesp Î È ÙÔ r-huepo, ÙÔ Aranesp ı Ú ÂÈ Ó ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÚÔÛÔ Û ÛıÂÓ ÌÂ Ë ÙÔ ıâè. Ô Aranesp ı Ú ÂÈ Â ÛË Ó ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÚÔÛÔ Û ÂΠÓÔ ÙÔ ÛıÂÓÂ Ô Û Ô Ó fi Ú ÓÔÎ ÙÙ ÚÈÎ Ó ÈÌ Â ÈÏË. ÂÛÊ ÏÌ ÓË Ú ÛË ÙÔ Aranesp fi ÁÈ ÙÔÌ Ì ÔÚÂ Ó Ô ËÁ ÛÂÈ Û ÂÚ ÔÏÈÎ ÍËÛË ÙÔ fiáîô ÙˆÓ ÌÌÔÚÊˆÓ Û ÛÙ ÙÈÎÒÓ ÙÔ Ì ÙÔ, Î Ù ÛÙ ÛË Ô Ûˆ Û ÂÙ ÂÙ È Ì ÂÈÏËÙÈÎ ÁÈ ÙË ˆ Â È ÏÔÎ fi ÙÔ Î Ú È ÁÁÂÈ Îfi Û ÛÙËÌ. Ô Î Ï ÌÌ ÙË ÂÏfiÓ ÙË ÚÔÁÂÌÈÛÌ ÓË Û ÛÎÂ Ù Ô Ó ÂÚÈ ÂÈ ÍËÚfi Ê ÛÈÎfi ÂÏ ÛÙÈÎfi ( Ó Ú ÁˆÁÔ ÙÔ Ï ÙÂÍ), ÙÔ Ô Ô Ô Ì ÔÚÂ Ó ÚÔÎ Ï ÛÂÈ ÏÏÂÚÁÈÎ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ.  ÛıÂÓ Ì ÚfiÓÈ ÓÂÊÚÈÎ Ó ÚÎÂÈ, Ë Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Û ÓÙ ÚËÛË ÂÓ ı Ú ÂÈ Ó ÂÚ ÓÂÈ ÙÔ ÓÒÙÂÚÔ fiúèô ÙË Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÙË ÈÌÔ- ÛÊ ÈÚ ÓË -ÛÙfi Ô Ô Û ÛÙ ÓÂÙ È ÛÙËÓ Ú ÁÚ ÊÔ 4.2.  ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, Ú ÙËÚ ıëîâ ÍËÌ ÓÔ Î Ó- ÓÔ ı Ó ÙÔ, ÛÔ ÚÒÓ Î Ú È ÁÁÂÈ ÎÒÓ Â ÂÈÛÔ ˆÓ Î È ıúfiì ˆÛË ÁÁÂÈ Î ÚÔÛ Ï ÛË fiù Ó ÔÈ Ú - ÁÔÓÙÂ È ÁÂÚÛË ÙË ÂÚ ıúô Ô ËÛË (ESAs) ÔÚËÁ ıëî Ó ÁÈ ÙËÓ Â Ù ÍË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ËÏfiÙÂÚË ÙˆÓ 12 g/dl (7,5 mmol/l). ÏÂÁ fiìâóâ ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ Ù ÂÓ ÂÈÍ Ó ÛËÌ ÓÙÈÎ ÔÊ ÏË Ô È fiìâó ÛÙË ÔÚ ÁË- ÛË ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÓÒÓ fiù Ó Ë Û ÁÎ ÓÙÚˆÛË ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË Í ÓÂÙ È Óˆ fi ÙÔ Â Â Ô Ô ÈÙÂ Ù È ÁÈ ÙÔÓ ÏÂÁ Ô ÙˆÓ Û Ì ÙˆÌ ÙˆÓ ÙË Ó ÈÌ Î È ÙËÓ ÔÊ Á ÙˆÓ ÌÂÙ ÁÁ ÛÂˆÓ Ì ÙÔ. Ô Aranesp ı Ú ÂÈ Ó ÚËÛÈÌÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÚÔÛÔ Û ÛıÂÓ Ì  ÈÏË. Œ Ô Ó Ó ÊÂÚıÂ Û ÛÌÔ Û ÛıÂÓÂ Ô Ï Ì ÓÔ Ó Aranesp. ÛıÂÓ Ì ΠÚÎ ÓÔ: Ú ÛË ÛÙËÓ ÍËÛË ÙÔ fiáîô : È ÂÚ ıúô ÔÈËÙ ÓÂ Â Ó È ÍË- ÙÈÎÔ Ú ÁÔÓÙÂ Ô Î Ú ˆ ÈÂÁ ÚÔ Ó ÙËÓ Ú ÁˆÁ ÂÚ ıúôî ÙÙ ÚˆÓ. È Ô Ô Â ÙË ÂÚ ıúô ÔÈËÙ - ÓË Ì ÔÚÂ Ó ÂÎÊÚ ÔÓÙ È ÛÙËÓ Â ÈÊ ÓÂÈ ÔÈÎ ÏˆÓ Î ÚÎÈÓÈÎÒÓ Î ÙÙ ÚˆÓ. Ÿ ˆ Ì fiïô ÙÔ ÍËÙÈÎÔ Ú ÁÔÓÙÂ, Ú ÂÈ Ë ÓËÛ fiùè ÔÈ ÂÚ ıúô ÔÈËÙ Ó ı Ì ÔÚÔ Û Ó Ó ÈÂÁ ÚÔ Ó ÙËÓ ÍËÛË fiáîˆó.  ÚÎÂÙ ÂÏÂÁ fiìâóâ ÌÂÏ ÙÂ, ÔÈ ÂÚ ıúô ÔÈËÙ Ó ÂÓ Ê ÓËÎÂ Ó ÂÏÙÈÒÓÔ Ó ÙË Û ÓÔÏÈÎ Â È ˆÛË Ó ÌÂÈÒÓÔ Ó ÙÔÓ Î Ó ÓÔ ÂÍ ÏÈÍË ÙÔ fiáîô Û ÛıÂÓ ÌÂ Ó ÈÌ Û ÂÙÈ fiìâóë Ì ΠÚÎ ÓÔ.  ÂÏÂÁ fiìâóâ ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ, Ë Ú ÛË ÙÔ Aranesp Î È ÏÏˆÓ Ú ÁfiÓÙˆÓ È ÁÂÚÛË ÙË ÂÚ ıúô Ô ËÛË (ESAs) Î Ù - ÂÈÍÂ: ñ Ì ˆÛË ÙÔ ÚfiÓÔ Ì ÚÈ ÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË ÙÔ fiáîô Û ÛıÂÓ Ì ÚÔ ˆÚËÌ ÓÔ Î ÚÎ ÓÔ ÙË ÎÂÊ - Ï Î È ÙÔ ÙÚ ÏÔ, ÔÈ Ô Ô ÔÈ Ï Ì Ó Ó ÎÙÈÓÔıÂÚ Â, fiù Ó ÔÚËÁ ıëî Ó ÁÈ ÙËÓ Â Ù ÍË ÈÌÔÛÊ ÈÚ - ÓË ÌÂÁ Ï ÙÂÚË ÙˆÓ 14 g/dl (8,7 mmol/l)ø ÔÈ Ú ÁÔÓÙÂ È ÁÂÚÛË ÙË ÂÚ ıúô Ô ËÛË ÂÓ ÂÓ Â ÎÓ ÓÙ È ÁÈ Ú ÛË Û Ùfi ÙÔÓ ÏËı ÛÌfi ÛıÂÓÒÓ. ñ Ì ˆÛË ÙË ÔÏÈÎ Â È ˆÛË Î È ÍËÛË ÙˆÓ Ô ÂÈ fiìâóˆó ÛÙËÓ ÂÍ ÏÈÍË ÙË ÓfiÛÔ ı Ó ÙˆÓ ÛÙÔ 4 Ì Ó Û ÛıÂÓ Ì ÌÂÙ ÛÙ ÙÈÎfi Î ÚÎ ÓÔ ÙÔ Ì ÛÙÔ ÔÈ Ô Ô ÔÈ Ï Ì ÓÔ Ó ËÌÂÈÔıÂÚ Â, fiù Ó ÔÚËÁ ıëî Ó ÁÈ ÙËÓ Â Ù ÍË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË g/dl (7,5 8,7 mmol/l). ñ ÍËÛË ÙÔ ÎÈÓ ÓÔ ı Ó ÙÔ fiù Ó ÔÚËÁ ıëî Ó ÁÈ ÙËÓ Â Ù ÍË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË 12 g/dl (7,5 mmol/l) Û ÛıÂÓ Ì ÂÓÂÚÁ Î ÎÔ ıâè Ô ÂÓ Ï Ì Ó Ó Ô Ù ËÌÂÈÔıÂÚ Â Ô Ù ÎÙÈÓÔıÂÚ Â Ø ÔÈ Ú ÁÔÓÙÂ È ÁÂÚÛË ÙË ÂÚ ıúô Ô ËÛË ÂÓ ÂÓ Â ÎÓ ÓÙ È ÁÈ Ú ÛË Û Ùfi ÙÔÓ ÏËı ÛÌfi ÛıÂÓÒÓ. Ó fi ÂÈ ÙˆÓ Óˆ- Ù Úˆ, Û ÔÚÈÛÌ Ó ÎÏÈÓÈÎ ÂÚÈÛÙ ÛÂÈ Ë ÚÔÙÈÌÔ ÌÂÓË ıâú  ÁÈ ÙË È Â ÚÈÛË ÙË Ó ÈÌ Û ÛıÂ- Ó Ì ΠÚÎ ÓÔ ı Ú ÂÈ Ó Â Ó È Ë ÌÂÙ ÁÁÈÛË Ì ÙÔ. fiê ÛË ÁÈ ÙË ÔÚ ÁËÛË Ó -Û Ó ÛÌ ÓˆÓ ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÓÒÓ, Ë Ô Ô ı Ú ÂÈ Ó Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈÂ Ù È Ì ÙË Û ÌÌÂÙÔ ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈÌ ÓÔ ÛıÂÓ, ı Ú - ÂÈ Ó Û ÂÙ È ÛÂ Ì ÍÈÔÏfiÁËÛË ÔÊ ÏÔ - ÎÈÓ ÓÔ, Ë Ô Ô ı Ú ÂÈ Ó Ï Ì ÓÂÈ fi Ë ÙÔ Û ÁÎÂÎÚÈ- Ì ÓÔ ÎÏÈÓÈÎfi Ï ÛÈÔ. ÙÔ Ú ÁÔÓÙÂ Ô ı Ú ÂÈ Ó Ï Ì ÓÔÓÙ È fi Ë Î Ù ÙËÓ ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù ı Ú ÂÈ Ó ÂÚÈÏ Ì ÓÔÓÙ È Ô Ù Ô ÙÔ fiáîô Î È ÙÔ ÛÙ Èfi ÙÔ, Ô ıìfi ÙË Ó ÈÌ, ÙÔ ÚÔÛ fiîèìô ˆ, ÙÔ ÂÚÈ ÏÏÔÓ ÛÙÔ Ô Ô Ô Ô ÛıÂÓ Ï Ì ÓÂÈ ıâú Â Î È Ë ÚÔÙ ÌËÛË ÙÔ ÛıÂÓ.  ÛıÂÓ ÌÂ Û Ì - Á fiáîô ÏÂÌÊÔ ÂÚ Ï ÛÙÈÎ Î ÎÔ ıâèâ, Ó Ë ÙÈÌ ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ÂÚ Â Ù 12g/dl (7,5 mmol/l), Ë ÚÔÛ ÚÌÔÁ ÙË ÔÛÔÏÔÁ Ô ÂÚÈÁÚ ÊÂÙ È ÛÙËÓ Ú ÁÚ ÊÔ 4.2 ı Ú ÂÈ Ó ÎÔÏÔ ıâ Ù È ÈÛÙ, ÚÔ- ÎÂÈÌ ÓÔ Ó ÂÏ ÈÛÙÔ ÔÈËıÂ Ô Èı Ófi Î Ó ÓÔ ıúôì ÔÂÌ ÔÏÈÎÒÓ Â ÂÈÛÔ ˆÓ. ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÈÌÔ ÂÙ Ï ˆÓ Î È Ù Â Â ÙË ÈÌÔÛÊ ÈÚ ÓË ı Ú ÂÈ Â ÛË Ó Ú ÎÔÏÔ ıô ÓÙ È Ó Ù ÎÙ ÚÔÓÈÎ È ÛÙ Ì Ù. 4.5 ÏÏËÏÂ È Ú ÛÂÈ Ì ÏÏ Ê ÚÌ Î ÙÈÎ ÚÔ fióù Î È ÏÏ ÌÔÚÊ ÏÏËÏÂ Ú ÛË : Ì ÚÈ ÛÙÈÁÌ ÎÏÈ- ÓÈÎ ÔÙÂÏ ÛÌ Ù ÂÓ Ô ÂÈÎÓ Ô Ó Ô ÔÈ ÔÙ ÏÏËÏÂ Ú ÛË ÙÔ Aranesp Ì ÏÏÂ Ô Û Â. øûùfiûô, Ú ÂÈ ÙÔ ÂÓ Â fiìâóô ÏÏËÏÂ Ú ÛË ÌÂ Ê ÚÌ Î Ù Ô Ô ÂÛÌ ÔÓÙ È ÈÛ Ú Ì ٠ÂÚ ıú ÈÌÔÛÊ ÚÈ,.. cyclosporin, tacrolimus. Ó Ë darbepoetin alfa ÔÚËÁËıÂ Ú ÏÏËÏ Ì ΠÔÈÔ fi Ù Ù Ê ÚÌ Î, ı Ú ÂÈ Ó Ú ÎÔÏÔ ıô ÓÙ È Ù Â Â ÙÒÓ ÙˆÓ Ê ÚÌ ÎˆÓ ÛÙÔ Ì Î È Ó Ú ıì ÂÙ È Ë ÔÛÔÏÔÁ, Î ıò Í ÓÂÙ È Ë ÈÌÔÛÊ Ú ÓË. 4.6 ËÛË Î È Á ÏÔ : ÂÓ È Ù ıâóù È ÎÏÈÓÈÎ Â ÔÌ Ó Û ÂÙÈÎ Ì ÎıÂÛË Î Ù ÙËÓ ÂÁÎ ÌÔÛ ÓË ÛÙÔ Aranesp. ªÂÏ Ù ÛÂ Ò ÂÓ Î Ù ÂÈÍ Ó ÌÂÛ  ÈÎ Ó ÓÂ Â È ÙÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÁÎ ÌÔ- Û ÓË, ÛÙËÓ Ó Ù ÍË ÙÔ ÂÌ Ú Ô, ÛÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi ÛÙË ÌÂÙ ÁÂÓÓËÙÈÎ Ó Ù ÍË. ÔÚ ÁËÛË Û ÁÎ Â Á Ó - ÎÂ Ú ÂÈ Ó Ú ÁÌ ÙÔ ÔÈÂ Ù È ÌÂ È È ÙÂÚË ÚÔÛÔ. ıò ÂÓ Ú ÂÈ ÎÏÈÓÈÎ ÂÌ ÂÈÚ Ì ıëï Ô Û Á Ó ÎÂ, ÙÔ Aranesp ÂÓ ı Ú ÂÈ Ó ÔÚËÁÂ Ù È Û Á Ó ÎÂ Ô ıëï Ô Ó. ŸÙ Ó Ë ıâú  Ì Aranesp ÂÓ Â ÎÓ Ù È fiï Ù, ÔÈ Á Ó ÎÂ Ú ÂÈ Ó ÛÙ Ì Ù ÛÔ Ó ÙÔ ıëï ÛÌfi. 4.7 È Ú ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ Ô - ÁËÛË Î È ÂÈÚÈÛÌÔ ÌË ÓÒÓ: ÂÓ ÂÈ Ú ÙËÚËıÂ Î Ì Â Ú ÛË ÙÔ Aranesp ÛÙËÓ ÈÎ ÓfiÙËÙ Ô ÁËÛË Î È ÂÈÚÈÛÌÔ ÌË ÓÒÓ. 4.8 Ó Èı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ : ÂÓÈÎ : Œ Ô Ó Á ÓÂÈ Ó ÊÔÚ ÛÔ ÚÒÓ ÏÏÂÚÁÈÎÒÓ ÓÙÈ Ú ÛÂˆÓ Ô Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì darbepoetin alfa, Û Ì ÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓˆÓ Ó Ê Ï ÎÙÈÎ ÓÙ Ú ÛË, ÁÁÂÈÔ- ÔÈ Ì ÙÔ, Û ÓÔÈ, ÂÚÌ ÙÈÎÔ ÂÍ Óı Ì ÙÔ Î È ÎÓ ˆÛË. Ì ÂÈÚ fi ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ Ù : ÛıÂÓ Ì ΠÚÎ ÓÔ: È Ó Èı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈ ÚÔÛ ÈÔÚ ÛÙËÎ Ó ÛÂÈ Û ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Â ÔÌ ÓˆÓ fi  ٠٠ÈÔ- ÔÈËÌ ÓÂ, È Ï Ù ÊÏ, ÂÏÂÁ fiìâóâ Ì ÂÈÎÔÓÈÎfi Ê ÚÌ ÎÔ ÌÂÏ Ù Ì Aranesp ÛÙÈ Ô Ô Â Û ÌÌÂÙÂ Ó Û ÓÔÏÈÎ 2112 ÛıÂÓ (Aranesp 1200, ÂÈÎÔÓÈÎfi Ê ÚÌ ÎÔ 912). ÙÈ ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Û Ì ÂÚÈÏ ÊıËÎ Ó ÛıÂÓ ÌÂ Û Ì Á fiáîô (.. Î ÚÎ ÓÔ Ó ÌÔÓ, Ì ÛÙÔ, Ô ÂÓÙ ÚÔ, ˆÔıËÎÒÓ) Î È ÏÂÌÊÔÂÈ-  ΠÎÔ ıâèâ (.. Ï ÌʈÌ, ÔÏÏ Ïfi Ì ÏˆÌ ). Û ÓfiÙËÙ ÂÌÊ ÓÈÛË Ó Èı ÌËÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÔÈ Ô Ô Â ıâˆú ıëî Ó fiùè Û ÂÙ ÔÓÙ È Ì ÙËÓ ıâú  Aranesp Î Ù ÙÈ ÂÏÂÁ fiìâóâ ÎÏÈÓÈÎ ÌÂÏ ÙÂ Â Ó È: È Ù Ú ÙÔ ÚÌ ÙÔ Î È ÙÔ Ô fiúèô ÈÛÙÔ : Ó ( 1/100 ˆ <1/10) Í ÓıËÌ / Ú ıëì. ÁÁÂÈ Î È Ù Ú : Ó ( 1/100 ˆ <1/10) ÚÔÌ ÔÂÌ ÔÏÈÎ Â ÂÈÛfi È, Û Ì ÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓË Ó ÌÔÓÈÎ ÂÌ ÔÏ. ÂÓÈÎ È Ù Ú Î È Î Ù ÛÙ ÛÂÈ ÙË Ô Ô ÔÚ ÁËÛË : ÔÏ Û Ó ( 1/10) Ë- Ì. Ó ( 1/100 ˆ <1/10) ÕÏÁÔ ÙË ı ÛË ÓÂÛË. Ì ÂÈÚ ÌÂÙ ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÛÙËÓ ÁÔÚ : È ÎfiÏÔ ıâ Ó Èı ÌËÙ ÂÓ ÚÁÂÈÂ Ô Ó È ÈÛÙˆı Π٠ÙË Ú ÛË ÙÔ Aranesp ÌÂÙ ÙËÓ Î ÎÏÔÊÔÚ ÙÔ ÛÙËÓ ÁÔÚ : ñ ÌÈÁ Ú ıúôî ÙÙ ÚÈÎ Ï Û.  ÌÂÌÔÓˆÌ Ó ÂÚÈ ÙÒÛÂÈ, ÂÈ Ó ÊÂÚı ÌÈÁ ÂÚ ıúôî ÙÙ ÚÈÎ Ï Û (PRCA) È ÌÂÛÔÏ Ô ÌÂÓË fi ÂÍÔ ÂÙÂÚˆÙÈÎ ÓÙÈÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎ ÓÙÈÛÒÌ Ù, Ë Ô Ô Û ÂÙ ÂÙ È Ì ÙË ıâú  Ì Aranesp Î Ú ˆ Û ÛıÂÓ Ì ÃÚfiÓÈ ÂÊÚÈÎ Ó ÚÎÂÈ (à ) Ô Ï Ì ÓÔ Ó ÙË ıâú Â Ô ÔÚ ˆ. ÙËÓ ÂÚ ÙˆÛË Ô È ÁÓˆÛı PRCA Ë ıâú  Ì Aranesp Ú ÂÈ Ó È Îfi ÙÂÙ È Î È ÔÈ ÛıÂÓ ÂÓ ı Ú ÂÈ Ó ÌÂÙ Ù ÛÛÔÓÙ È Û ÏÏË Ó Û Ó È ÛÌ ÓË ÂÚ ıúô ÔÈËÙÈÎ Úˆ- Ù ÓË ( Ï. Ú ÁÚ ÊÔ 4.4). ñ ÏÏÂÚÁÈÎ ÓÙÈ Ú ÛÂÈ, Û Ì ÂÚÈÏ Ì ÓÔÌ ÓˆÓ Ó Ê Ï ÎÙÈÎ ÓÙ Ú ÛË, ÁÁÂÈÔÔÈ Ì ÙÔ, ÂÚÌ ÙÈÎÔ ÂÍ Óı Ì ÙÔ Î È ÎÓ ˆÛË. ñ ÛÌÔ. 4.9 À ÂÚ ÔÛÔÏÔÁ : Ô ıâú  ÙÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ Aranesp Â Ó È ÔÏ Â Ú. ÎfiÌ Î È Û ÔÏ ËÏ Â Â ÔÚÔ, ÂÓ Ô Ó Ú ÙËÚËıÂ Û Ì ÙÒÌ Ù ÂÚÔ ÔÛÔÏÔÁ.  ÂÚ ÙˆÛË ÂÌÊ ÓÈÛË ÔÏ Î ÙÙ Ú ÈÌ, Ë ÔÚ ÁËÛË ÙÔ Aranesp ı Ú - ÂÈ Ó Ó ÛÙ ÏÏÂÙ È ÚÔÛˆÚÈÓ ( Ï. Ú ÁÚ ÊÔ 4.2). Ó ÂÓ Â ÎÓ Ù È ÎÏÈÓÈÎ, ÂÓ ÂÙ È Ó ÈÂÓÂÚÁËı ÊÏÂ- ÔÙÔÌ. 7. à π À º ƒπ : Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, ÏÏ Ó. 8. ƒπ ª ( π) π À º ƒπ : EU/1/01/185/ , EU/1/01/185/ , EU/1/01/185/ , EU/1/01/185/ , EU/1/01/185/ ª ƒ ª π ƒø π / ø π : ÌÂÚÔÌËÓ ÚÒÙË ÂÈ : 8 πô Ó Ô 200 ÌÂÚÔÌËÓ ÙÂÏÂ Ù Ó Ó ˆÛË : 19 M Ô ª ƒ ª π øƒ À πª À: 28 ÎÙˆ Ú Ô Â ÙÔÌÂÚ ÏËÚÔÊÔÚÈ Î ÛÙÔÈ Â ÁÈ ÙÔ ÚfiÓ ÚÔ fió Â Ó È È ı ÛÈÌ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ ÙÔ Úˆ ÎÔ ÚÁ ÓÈÛÌÔ º ÚÌ ÎˆÓ (EMEA) È Ï ÚÂÈ Û ÓÙ ÁÔÁÚ ÊÈÎ ÏËÚÔÊÔÚ Â Ú Î ÏÔ Ì  ÈÎÔÈÓˆÓ ÛÙ Ì ÙËÓ ÓÂÛÈ º ÚÌ..

9 committees International Advisory Committee, National Representatives Chairman Greece Pentheroudakis George, Medical Oncologist Members Albania Algeria Bosnia and Herzegovina Croatia Cyprus Egypt France Greece Israel Italy Lebanon Libya Malta Monaco Montenegro Morocco Spain Slovenia Syria Tunisia Turkey Sallaku Agim, Medical Oncologist Boubrit Mustapha, Oncology Surgeon Beslija Semir, Medical Oncologist Plestina v Stjepko, Medical Oncologist Adamou Adamos, Medical Oncologist Gaafar Rabab, Medical Oncologist Lamarque Jean-Louis, Oncology Surgeon Samonis George, Medical Oncologist Sulkes Aaron, Medical Oncologist Testori Alessandro, Medical Oncologist Geahchan Negib, Oncology Surgeon El Mistiri Mufid, Medical Oncologist Metaraku Donika, Medical Oncologist Mourou Michel Yves, Oncology Surgeon Todorovic Vladimir, Medical Oncologist Chafik Chraibi, Oncology Gynaecologist Tabernero Josep, Medical Oncologist Matos Erika, Medical Oncologist Jadid Hasan, Oncology Surgeon Radhi Hamza, Medical Oncologist Suayib Yalcin, Medical Oncologist 7 MMOF

10 faculty Adamou Adamos Androulakis George Aravantinos Gerasimos Arber Nadir Asimakopoulos Georgios Askoxilakis Ioannis Atay Sevcan Athanasiades Helias Aysin Kayis Bafaloukos Dimitrios Balaska Georgia Bamias Aristotle Bavbek Sevil Beqiri Arben Berkarda Bulent Besse Benzamin Boleti Ekaterini Bouzid Tarek Briasoulis Evangelos Casali Paolo G. Chabannon Christian Charalambous Andreas Chraibi Chafik Christodoulou Christos Christopoulou Athena Crino Lucio Demir Gokhan Demirkazik Ahmet Douzinas Makis Di Nicolantonio Federica Dubois Jean-Bernard Efremidis Anna Elad Sharon Ellis Paul Emmanouilides Christos Fernadez-Ortega Paz Ficarra Vincenzo Franceschi Silvia Fumoleau Pierre Gaafar Rabab Garassino Marina Georgiadis Konstantinos Gogas Helen Gundogdu Fatma Ignatiadis Michail Medical Oncologist, Cyprus Surgeon, Greece Medical Oncologist, Israel Breast Surgeon, Greece Breast Surgeon, Greece Oncology Nurse, Turkey Oncology Nurse, Turkey Psychologist, Greece Medical Oncologist, Turkey Oncology Surgeon, Albania Medical Oncologist, Turkey Medical Oncologist, France Medical Oncologist, UK Medical Oncologist, Tunisia Medical Oncologist, Italy Cell Biologist, France Oncology Nurse, Cyprus Gynaecologist, Maroco Medical Oncologist, Italy Medical Oncologist, Turkey Medical Oncologist, Turkey Thoracic Surgeon, Greece Molecular Biologist, Italy Radiation Oncologist, France Dentist-Oral Oncology, Israel Medical Oncologist, UK Oncology Nurse, Spain Urologist, Italy Medical Oncologist, France Medical Oncologist, France Medical Oncologist, Egypt Medical Oncologist, Italy Technician-Radiologist, Greece Oncology Nurse, Turkey Medical Oncologist, Belgium MMOF 8

11 faculty Jezdic Svetlana Kakolyris Stylianos Kalofonos Charalambos Karagianni Aikaterini Karamouzis Michalis Kardamakis Dimitrios Karlou Chrysoula Katsaragakis Stylianos Kav Sultan Kaynak Kamil Klein Baruch Kosmidis Paris Kottaridis Panos Lemonidou Chrysoula Linardou Helena Loupakis Fotios Piulats Jose M. Maniadakis Nikos Marinos Nikos Mayordomo Jose Ignacio Michailidis Michail Milani Alessandra Molinas Mandel Nil Mountzios Ioannis Murray Samuel Navrozoglou Iordanis Nicolatou Galitis Ourania Onat Haluk Papadimitriou Christos Papadouri Anna Papageorgiou Dimitrios Papakostas Pavlos Papamichael Dimitrios Papandreou Christos Pappa Theodora Patiraki Elisavet Pectasides Dimitrios Pentheroudakis George Petridou Eleni Peterson Douglas Plestina v Stjepko Medical Oncologist, Switzerland Dentist-Oral Oncology, Greece Radiation Oncologist, Greece Oncology Nurse, Greece Oncology Nurse, Greece Oncology Nurse, Turkey Thoracic Surgeon, Turkey Medical Oncologist, Israel Haematologist, UK Oncology Nurse, Greece Medical Oncologist, Italy Medical Oncologist, Spain Economist, Greece Radiation Oncologist, Greece Medical Oncologist, Spain Technician-Radiologist, Greece Oncology Nurse, Italy Medical Oncologist, Turkey Molecular Biologist, Greece Gynaecologist, Greece Dentist-Oral Oncology, Greece Medical Oncologist, Turkey Oncology Nurse, Greece Oncology Nurse, Greece Medical Oncologist, Cyprus Oncology Nurse, Greece Oncology Nurse, Greece Epidemiologist, Greece Dentist-Oral Oncology, USA Medical Oncologist, Croatia 9 MMOF

12 faculty Porta Camillo Poulakaki Fiorita Psirri Amanta Psychogiou Argyro Razis Evagelia Retsas Spyros Rosti Giovanni Roussakis Sotirios Saip Pinar Samantas Epameinondas Samonis George Shamaa Sameh Skarlos Dimosthenis Sotiriou Christos Syrigos Konstantinos Tarampikou Anthi Testori Alessandro Thanos Dimitrios Tortora Giampaolo Tountas Ioannis Trichopoulou Antonia Tsakiris Georgios Tsekeris Pericles Tsiftsis Dimitrios Tsiotos Grigorios Veronesi Paolo Viale Giuseppe Viteri Santiago Vlastos George Vogel Victor Xepapadakis Grigorios Yaffe Aliza Yalcin Suayib Yarden Yosef Yucel Idris Zervoudis Stefanos Zielinski Christoph Zografos George Medical Oncologist, Italy Breast Surgeon, Greece Oncology Nurse, Greece Medical Oncologist, UK Medical Oncologist, Italy Oncology Nurse, Greece Medical Oncologist, Turkey Medical Oncologist, Egypt Medical Oncologist, Belgium Oncology Nurse, Greece Medical Oncologist, Italy Molecular Biologist, Greece Medical Oncologist, Italy Epidemiologist, Greece Biopathologist, Nutritionist, Greece Radiation Oncologist, Greece Radiation Oncologist, Greece Surgeon, Greece Surgeon, Greece Surgeon, Italy Pathologist, Italy Medical Oncologist, Spain Breast Surgeon, Switzerland Medical Oncologist, USA Breast Surgeon, Greece Oncology Nurse, Israel Medical Oncologist, Turkey Molecular Biologist, Israel Medical Oncologist, Turkey Breast Surgeon, Greece Medical Oncologist, Austria Breast Surgeon, Greece MMOF 10

13 SCIENTIFIC PROGRAMME 11

14

15 scientific programme Thursday, September 10, Registration Welcome and introduction Symposium: Multidisciplinary Approaches in Genitourinary Cancer Prostate Cancer Chairpersons: Ch. Papadimitriou (Greece), M.N. Molinas (Turkey) Novel approaches in the management of localized tumours: what and for whom? V. Ficarra (Italy) Hormone refractory prostate cancer: when to treat and how? J. M. Piulats (Spain) Novel targets and agents C. Papandreou (Greece) Renal Cancer Chairpersons: S. Retsas (UK), Ch. Emmanouilides (Greece) Case 1: when is nephrectomy indicated? S. Bavbek (Turkey) Case 2: first line standard of care E. Boleti (UK) Treatment algorithm based on recent advances & Concluding remarks A. Bamias (Greece) C o f f e e b r e a k Proffered papers (Session I) Translational Research Chairpersons: E. Samantas (Greece) C. Chraibi (Morocco) O 0 COMBINED TREATMENT WITH ANTIANGIOGENETIC AND ANTI-EGFR AGENTS IN GLIOBLASTOMA Giannopoulou E. 1, Dimitropoulos K. 1, Argyriou A. 1, Kalofonos Ch. 1 Clinical Oncology Laboratory, Division of Oncology, Department of Medicine, University Hospital of Patras, Patras Medical School, Rio, Greece O 02. The RelatIonshIp Between AntImetabolIte ToxIcIty and PharmacogenetIcs Dogan M. 1, Gurhan Karabulut H. 2, Tukun A. 2, Demirkazik A. 1, Ozal G. 1, Utkan G. 1, Yalcin B. 1, Dincol D. 1, Akbulut H. 1, Icli F. 1 Ankara University School of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, Turkey, 2. Ankara University School of Medicine, Department of Medical Genetics, Ankara, Turkey O 03. Serum Vascular Endothelial Growth Factor in Non-Small Cell Lung Cancer Yahia M. 1, Gaafar R. 1, Mansour O. 1, Elgamal B. 2, Aly Eldin N. 3 Department of Medical Oncology, National cancer Institute, Cairo University, Cairo, Egypt, 2. Department of Clinical Pathology, National cancer Institute, Cairo University, Cairo, Egypt, 3. Department of Epidemiology and Statistics, National cancer Institute, Cairo University, Cairo, Egypt O 04. The Effect of HER2 Expression On Cisplatin-Based Chemotherapy In Advanced Non- Small Cell Lung Cancer Patients Calikusu Z. 1, Yildirim Y. 2, Akcali Z. 3, Sakalli H. 3, Bal N. 4, Unal I. 5, Ozyilkan O. 3 Department of Medical Oncology, Acibadem Hospital, Istanbul, Turkey, 2. Department of Medical Oncology, Sivas Numune Hospital, Sivas, Turkey, 3. Department of Medical Oncology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey, 4. Department of Pathology, Baskent University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey, 5. Department of Biostatistics, Cukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey O 05. INCREASED EXPRESSION OF NFY-C (NUCLEAR FACTOR Y, SUBUNIT C) AND RORA (RETINOIC ACID RECEPTOR- RELATED ORPHAN RECEPTOR ALPHA) IN COLORECTAL ADENOCARCINOMA. Kottorou A. 1, Antonacopoulou A. 1, Giannopoulou E. 1, Grivas P. 1, Scopa C. 2, Kalofonos Ch. 1 Division of Oncology and Clinical Oncology Laboratory, Department of Internal Medicine, Medical School, University of Patras, Rio, Greece, 2. Department of Pathology, Medical School, University of Patras, Rio, Greece 13 MMOF

16 Thursday, September 10, 2009 scientific programme O 06. WNT-1 EXPRESSION IS RELATED WITH LESS AGGRESSIVE PHENOTYPE IN PATIENTS WITH INVASIVE BREAST CARCINOMAS Korakaki A. 1, Giannopoulou I. 1, Vamvakaris I. 1, Magkou C. 1, Theohari I. 1, Papadimitriou C. 1, Keramopoulos A. 1, Dimopoulos A. 1, Nakopoulou L. 1 1st Department of Pathology and Department of Clinical Therapeutic, Medical School, University of Athens, Greece O 07. IdentIfIcatIon of patients who may benefit from the prophylactic cranial radiotherapy among breast cancer patients with brain metastasis. Saip P. 1, Cicin I. 1, Eralp Y. 1, Karagol H. 1, Kucucuk S. 1, Cosar Alas R. 1, Yavuz E. 1, Dincer M. 1, Saglam E. 1, Topuz E. 1 Department of Medical Oncology, Institute of Oncology, Istanbul University, Turkey. O 08. INTRAVENOUS (IV) IRON SUPPLEMENTATION IN CONJUCTION WITH ERYTHROPOIESIS STIMULATING AGENTS (ESAS) IN CHEMOTHERAPY-INDUCED ANEMIA: META-ANALYSIS OF DATA FROM RANDOMIZED TRIALS Rosti G. 1, Secondino S. 2, Giordano L. 2, Garassino I. 2, Gandini C. 2, Santoro A. 2, Pedrazzoli P. 2 Medical Oncology Treviso, Italy, 2. Humanitas Institute Rozzano, Italy O 09. Somatic mutations in KRAS: mechanism of resistance to anti-egfr therapies. Systematic review and meta-analysis of studies in metastatic colorectal cancer Kanaloupiti D. 1, Linardou H. 1, Dahabreh IJ. 2, Siannis F. 3, Bafaloukos D. 1, Kosmidis P. 4, Papadimitriou Ch. 5, Murray S. 6 Α Department of Oncology, Metropolitan Hospital, Athens, Greece, 2. Medical School, Athens University, Greece, 3. Department of Mathematics, Athens University and MRC Biostatistics Unit, Cambridge, UK, 4. Β Department of Oncology, Hygeia Hospital, Athens, Greece, 5. University Oncology Clinic, Alexandras Hospital, Athens, Greece, 6. Department of Molecular Biology & Genetics, Metropolitan Hospital, Athens, Greece O 10. DESCRIBING THE EFFECTS OF CANCER TREATMENTS: PROGRESSION-FREE-SURVIVAL (PFS) IS MORE RELIABLE THAN TIME-TO-PROGRESSION (TTP) Porzsolt F. 1, Weber A. 1, Zajicek G. 2, Muche R. 3 Clinical Economics, University of Ulm, Germany, 2. Developmental Biology and Cancer Research, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem, Israel, 3. Dept. Biostatistics and Medical Information, University of Ulm, Germany L u n c h b r e a k Proffered papers (Session II) Nursing and Supportive Care Chairpersons: P. Papakostas (Greece), S. Roussakis (Greece) O 1 TREATMENT AND PREVENTION OF BISPHOSHONATE-ASSOCIATED OSTEONECROSIS OF THE JAWS Papadopoulou E. 1, Nicolatou-Galitis O. 1, Karayianni A. 2, Kirtsoni C. 3, Repousis P. 4, Kokkini G. 5, Barbounis V. 6, Samadas E. 7 Clinic of Hospital Dentistry, Dental Oncology Unit, School of Dentistry, University of Athens, Greece, 2. Clinic of Oral Diagnosis and Radiology, School of Dentistry, University of Athens, Greece, 3. Hospital «LAIKO», Hematological Clinic, Medical School, University of Athens, Greece, 4. Anticancer Hospital «METAXA», Hematological Clinic, Piraeus, Greece, 5. Hospital «SISMANOGLEIO», Hematological Clinic, Athens, Greece, 6. Anticancer Hospital «Saint Savvas», Athens, Greece, 7. Hospital «AGIOI ANARGYROI», Athens, Greece O 12. ΟRAL MUCOSITIS, PAIN AND XEROSTOMIA IN PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER WHO RECEIVED CHEMORADIOTHERAPY WITH OR WITHOUT CETUXIMAB. A COMPARATIVE CLINICAL STUDY Sarri T. 1, Nicolatou-Galitis O. 1, Polychronopoulou A. 2, Koukoulias V. 3, Dardoufas K. 4, Vakalis K. 5, Demenagas D. 6, Sotiropoulou-Lontou A. 6 Clinic of Hospital Dentistry, Dental School, University of Athens, Greece, 2. Department of Preventive and Community Dentistry, School of Dentistry, University of Athens, Greece, 3. Department of Radiotherapy, «Attikon» Hospital, School of Medicine, University of Athens, Greece, 4. Department of Radiotherapy, «Ygeia» Hospital, Athens, Greece, 5. Department of Radiotherapy, «401 Hospital», Athens, Greece, 6. 2nd Radiotherapy Dpt, Saint Savvas Hospital, Athens, Greece MMOF 14

17 scientific programme Thursday, September 10, O 13. Educational Program for Nurses on Prevention and Management of Cancer Treatment induced Oral Mucositis Kav S. 1, Borulday B. 1, Sergi C. 1, Goktan N. 1, Melek S. 1, Karaman Nu. 2 Baskent University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Ankara, Turkey, 2. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education and Research Hospital, Ankara, Turkey O 14. XEROSTOMIA IN CANCER THERAPY: AETIOLOGY, ORAL/DENTAL SEQUELAE, TREATMENT AND PREVENTION Nicolatou-Galitis O. 1, Sotiropoulou-Lontou A. 2, Kouloulias V. 3, Dardoufas K. 4, Vakalis X. 5, Kyprianou K. 5, Georgakopoulos G. 6, Pissakas G. 7, Kolitsi G. 8, Kouvaris J. 4 School of Dentistry, Dental Oncology Unit, Greece, 2. Saint Savvas Hospital, 2nd Radiotherapy Dpt, Athens, Greece, 3. Attikon Hospital, Radiotherapy Dpt, Athens, Greece, 4. Aretaieion Hospital, Radiotherapy Dpt, Athens, Greece, 5. Euromedica, Radiotherapy Dpt, Athens, Greece, 6. 1st IKA, Radiotherapy Dpt, Athens, Greece, 7. Alexandras Hospital, Radiotherapy Dpt, Athens, Greece, 8. Hygeia Hospital, Radiotherapy Dpt., Athens Greece O 15. EFFICACY AND TOLERABILITY OF PALONOSETRON IN COMBINATION WITH APREPITANT AND DEXAMETHASONE IN PATIENTS RECEIVING HIGHLY EMETOGENIC CHEMOTHERAPY Okutur K. 1, Aydin K. 1, Bozkurt M. 1, Demir N. 2, Turan C. 2, Demir G. 1 Istanbul Bilim University, School of Medicine, Medical Oncology Department, Istanbul, Turkey, 2. Istanbul Bilim University, School of Medicine, Internal Medicine Department, Istanbul, Turkey O 16. NEEDS OF GASTROINTESTINAL CANCER PATIENTS DURING AND AFTER TREATMENT IN GREECE Heras P., Hatzopoulos A., Hera M., Xourafas V., Mantzioros M., Kritikos K. Hellenic Medical Society for the Study of Psychosomatic Problems, Greece O 17. PSYCHOMETRIC EVALUATION OF THE GREEK PITTSBURGH SLEEP QUALITY INDEX (GR-PSQI) IN CANCER PATIENTS RECEIVING ACTIVE-PHASE TREATMENT Kotronoulas G. 1, Papadopoulou C. 2, Papapetrou A. 3, Patiraki E. 4 University of Stirling, Scotland, UK, 2. «Attikon» University Hospital, University of Stirling, Scotland, UK, 3. «Hygeia» Hospital, Athens, Greece, 4. University of Athens, Greece O 18. IDENTIFYING SYMPTOM CLUSTERS IN PAEDIATRIC CANCER PATIENTS USING THE MEMORIAL SYMPTOM ASSESSMENT SCALE Atay S. 1, Conk Z. 2, Bahar Z. 3 Hacettepe University, Ankara, Turkey, 2. Ege University, Izmir, Turkey, 3. Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey O 19. Female breast cancer patients body image assessment Psychogyiou Α. 1, Giannakopoulou M. 2, Katsaragakis S. 2, Patiraki E. 2 St Savas Cancer Hospital, Athens, Greece, 2. Nursing Faculty, National and Kapodistrian University of Athens, Greece O 20. SELF-EFFICACY BELIEFS AND LEVELS OF ANXIETY IN ADVANCED CANCER PATIENTS Parpa E. 1, Mystakidou K. 1, Tsilika E. 1, Gogou P. 2, Theodorakis P. 3, Vlahos L. 2 Pain Relief and Palliative Care Unit, Areteion Hospital, Radiology Department, School of Medicine, University of Athens, Greece, 2. Areteion Hospital, Radiology Department, School of Medicine, University of Athens, Greece, 3. Health & Social Solidarity, Municipality of Athens, Greece 15 MMOF

18 Thursday, September 10, 2009 scientific programme Symposium: Cancer Prevention: reality or dream? Chairpersons: E. Petridou (Greece), B. Berkarda (Turkey) Epidemiology and cancer prevention across the Mediterranean : differences and similarities S. Franceschi (France) Implementation of population screening programs: the challenge and the role of local governments N. Arber (Israel) Chemoprevention: where do we stand today? (breast, prostate Ca, colorectal) V. Vogel (USA) Mediterranean diet and cancer A. Trichopoulou (Greece) Discussion Keynote Lecture Chairpersons: S. Murray (Greece), M. Garassino (Italy) Molecular Oncology the era of individualised cancer management? Y. Yarden (Israel) Depart for the Opening Ceremony to be held at the Acropolis Museum Opening Ceremony Chairpersons: D. Bafaloukos (Greece), A. Testori (Italy) Welcome Addresses Guided visit to the Acropolis Museum Welcome Reception at the Veranda of the Acropolis Museum Restaurant MMOF 16

19 scientific programme Τhursday, September 10, Oncology Nursing Symposium Symptom Management in Oncology Patients: Nursing Perspectives Chairpersons: E. Patiraki (Greece) S. Kav (Turkey) Welcome and Introduction A. Tarampikou (Greece) Introduction Lecture Chairperson: E. Patiraki (Greece) Symptom management as a high research priority in oncology nursing S. Kav (Turkey) Round Table Nursing Management of Patients with Difficult Physical Symptoms Chairpersons: Ch. Lemonidou (Greece), D. Papageorgiou (Greece) Fatigue A. Yaffe (Israel) Pain P. Fernandez-Ortega (Spain) Breathlessness S. Katsaragakis (Greece) Nausea Vomiting A. Charalambous (Cyprus) Alopecia A. Milani (Italy) Discussion C o f f e e b r e a k Lecture Chairperson : A. Psychogiou (Greece) Symptoms Psychological Effects : How to Help Patients Develop Coping Strategies G. Balaska (Greece) Lecture Chairperson: A. Papadouri (Greece) Symptom Cluster: The New Frontier in Symptom Management S. Atay (Turkey) Discussion Forum. Relieving Physical and Emotional Burden of Cancer Patients: Mediterranean Countries Reality and Vision Chairpersons: D. Pappa (Greece), F. Gundogdu (Turkey) Cyprus: A. Charalambous Greece: Ch. Karlou Israel: A. Yaffe Italy: A. Milani Spain: P. Fernandez-Ortega Turkey: K. Aysin I I L u n c h b r e a k I I 17 MMOF

20 Friday, September 11, 2009 scientific programme BREAST CANCER DAY (Organized by Roche Hellas) Deconstructing breast cancer Chairpersons: P. Kosmidis (Greece), G. Asimakopoulos (Greece) Breast Cancer Day 2009: Leading our expectations P. Kosmidis (Greece) Breast cancer awareness in Greece: Where do we stand today? I. Tountas (Greece) Current dilemmas in the treatment of breast cancer A. Efremidis (Greece) 10: Evolution of breast cancer therapy: The revolution of targeting agents Ch. Sotiriou (Belgium) C o f f e e b r e a k EBC session Setting the treatment perspectives in early breast cancer Chairpersons: K. Syrigos (Greece), G. Xepapadakis (Greece) 11: Pursuing accuracy of HER2 testing G. Viale (Italy) 11: Chance for cure in Early Breast Cancer P. Elis (UK) 11: Discussion 12: MBC session Prolonging survival in the treatment of metastatic breast cancer Chairpersons: D. Pectasides (Greece), S. Kakolyris (Greece) 12: Advancing the treatment landscape of HER2 positive patients P. Fumoleau (France) 12: Controlling angiogenesis - Transforming the treatment landscape of HER2 negative patients Ch. Zielinski (Austria) Discussion 13: Treating breast cancer in daily practice Chairpersons: A. Efremidis (Greece), Ch. Zielinski (Austria) 13: Early breast cancer in daily practice (case study) H. Gogas (Greece) 13: HER2 positive metastatic breast cancer in daily practice (case study) E. Razis (Greece) 13: HER2 negative metastatic breast cancer in daily practice (case study) I. Yϋcel (Turkey) 13: Discussion 14: Reconstructing breast cancer: Take home messages in 2009 and beyond A. Efremidis (Greece) 14:30-16:00 L u n c h B r e a k 15:00-16:00 Poster Discussion Session Chairpersons: S. Zervoudis (Greece), I. Navrozoglou (Greece), C. Christodoulou (Greece) MMOF 18

Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence: Leaders Make a Difference. HR Trends, 17, 40-42

Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence: Leaders Make a Difference. HR Trends, 17, 40-42 Nowack, K. (2006). Emotional Intelligence: Leaders Make a Difference. HR Trends, 17, 40-42 What is Emotional Intelligence? The most widely accepted model of emotional intelligence (EI) has been influenced

More information

Ê È Ú ˆ Ì : A N A A P A ø H THN AN PIKH Y O O N I M O T H T A (2Æ Ì ÚÔ ) ñ Y O T H P I Z O M E N H

Ê È Ú ˆ Ì : A N A A P A ø H THN AN PIKH Y O O N I M O T H T A (2Æ Ì ÚÔ ) ñ Y O T H P I Z O M E N H EK O H TH E HNIKH AN PO O IKH ETAIPEIA OFFICIAL JOURNAL OF THE HELLENIC SOCIETY OF ANHPE I HMH ANDROLOGY TOMO 3o ñ TEYXO 1Ô ñ MAPTIO 2001 Ê È Ú ˆ Ì : ñ Y O T H P I Z O M E N H A N A A P A ø H THN AN PIKH

More information

KAINOTOMIA ÊÈ ÚˆÌ : ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó. IMHNIAIA O / ÀÃO 34 / π OÀ ƒπo - º µƒoà ƒπo 2003 TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066.

KAINOTOMIA ÊÈ ÚˆÌ : ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó. IMHNIAIA O / ÀÃO 34 / π OÀ ƒπo - º µƒoà ƒπo 2003 TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066. KAINOTOMIA ƒ À π à π TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066 IMHNIAIA O / ÀÃO 34 / π OÀ ƒπo - º µƒoà ƒπo 2003 ÊÈ ÚˆÌ : ÁÎÚÈÙÈÎ ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÚ ÓËÙÈÎÒÓ appleôïèùèîòó E NIKO KENTPO TEKMHPIø H N A T I O N A

More information

KAINOTOMIA. για την κινητικότητα των ερευνητών. ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις. IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 TÈÌ : 0.

KAINOTOMIA. για την κινητικότητα των ερευνητών. ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις. IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 TÈÌ : 0. KAINOTOMIA ƒ À π à π TÈÌ : 0.1 I ISSN 1106-9066 IMHNIAIA O / ÀÃO 38 / ªµƒπ - øµƒπ 2003 ÊÈ ÚˆÌ : Ευρωπαϊκές δράσεις για την κινητικότητα των ερευνητών E NIKO KENTPO TEKMHPIø H N A T I O N A L DOCUMENTATION

More information

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI

ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI ODYSSEuS BAY VILLAGE PISSOURI Pissouri BAY VILLAGE KOUKLIA VILLAGE AYIOS THOMAS PAFOS - LIMASSOL MOTORWAY APHRODITE S ROCK GOLF COURSES TO PAFOS - 30Km PISSOURI VILLAGE COLUMBIA BEACH HOTEL AVDIMOU ODYSSEuS

More information

ALBA s Quarterly Newsletter

ALBA s Quarterly Newsletter The nac ALBA s Quarterly Newsletter The Hellenic Bank Association and ALBA proudly introduce new MBA in Banking! The Hellenic Banking Institute of the Hellenic Bank Association and ALBA proudly introduce

More information

Fr. Michael s Pastoral Message KOINONIA A CHRISTMAS MESSAGE

Fr. Michael s Pastoral Message KOINONIA A CHRISTMAS MESSAGE KOINONIA DECEMBER/ ªμƒπO 2012 A Monthly Publication of the Saint Nicholas Greek Orthodox Church. 520 S. Ponca Street, Baltimore, MD 21224 Fr. Michael s Pastoral Message A CHRISTMAS MESSAGE On Christmas

More information

SCIENTIFIC REPORT 2010-2011 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

SCIENTIFIC REPORT 2010-2011 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. SCIENTIFIC REPORT 2010-2011 ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. CONTENTS FOREWORD 5 THE INSTITUTE 9 Chief Officer Address 13 The IOV Governance 16 CLINICAL ACTIVITY ORGANIZATION 19 Chief Medical Officer

More information

For Peer Review. colorectal cancer, consensus guideline, treatment standards, diagnostic standards. Keywords:

For Peer Review. colorectal cancer, consensus guideline, treatment standards, diagnostic standards. Keywords: ESMO consensus guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. A personalized approach to clinical decision making Journal: Annals of Oncology Manuscript ID: Draft Manuscript Type:

More information

SCIENTIFIC REPORT 2014 2015 RESULTS & PERSPECTIVES

SCIENTIFIC REPORT 2014 2015 RESULTS & PERSPECTIVES SCIENTIFIC REPORT 2014 2015 RESULTS & PERSPECTIVES Scientific Report 2014 2015 Results and Perspectives The yearly Scientific Report is an opportunity to reflect on the position occupied by modern Medicine

More information

Report of the Fifth Nimotuzumab Global Meeting

Report of the Fifth Nimotuzumab Global Meeting ""Corresponding author of the Fifth Nimotuzumab Global Meeting The Center for Molecular Immunology (CIM) celebrated its 15 th anniversary with a highly attended international workshop: Fifth Nimotuzumab

More information

A practice framework for working with 15 25 year-old cancer patients treated within the adult health sector

A practice framework for working with 15 25 year-old cancer patients treated within the adult health sector 1 ontrac@petermac Victorian Adolescent & Young Adult Cancer Service A practice framework for working with 15 25 year-old cancer patients treated within the adult health sector Dr Susan Palmer & Associate

More information

Cancer Treatment & Survivorship Facts & Figures 2014-2015

Cancer Treatment & Survivorship Facts & Figures 2014-2015 Cancer Treatment & Survivorship Facts & Figures 14-15 Estimated Numbers of Cancer Survivors by State as of January 1, 14 OR 185,73 CA 1,661,74 WA 332,9 NV 18, ID 66,6 UT 81,26 MT 52,3 WY 29,8 CO 211,67

More information

NCRI Lung CSG Mesothelioma workshop. Workshop Report. in association with Department of Health. The Royal Society of Medicine, London 2nd May 2014

NCRI Lung CSG Mesothelioma workshop. Workshop Report. in association with Department of Health. The Royal Society of Medicine, London 2nd May 2014 NCRI Lung CSG Mesothelioma workshop in association with Department of Health Workshop Report The Royal Society of Medicine, London 2nd May 2014 Sponsored by: Mesothelioma workshop Workshop Report Workshop

More information

Improving Outcomes in Children and Young People with Cancer

Improving Outcomes in Children and Young People with Cancer NHS National Institute for Health and Clinical Excellence Guidance on Cancer Services People with Cancer The Manual August 2005 Developed by the National Collaborating Centre for Cancer Cancer service

More information

Cancer Treatment Centers of America

Cancer Treatment Centers of America Cancer Treatment Centers of America My goal is to help other people with my experience and give them hope and get them to the right treatment. It s very gratifying when I can help, and I want to get the

More information

Newsletter Number 5 NEXT IMIG INTERNATIONAL MEETING DECEMBER 1-4, 2002, PERTH, WESTERN AUSTRALIA IMPORTANT CHANGES TO IMIG

Newsletter Number 5 NEXT IMIG INTERNATIONAL MEETING DECEMBER 1-4, 2002, PERTH, WESTERN AUSTRALIA IMPORTANT CHANGES TO IMIG February 2002 Newsletter Number 5 NEXT IMIG INTERNATIONAL MEETING DECEMBER 1-4, 2002, PERTH, WESTERN AUSTRALIA IMPORTANT CHANGES TO IMIG 1. From now on, IMIG will rely on its new website and e-mail for

More information

2.5m. THe Rich PiCtuRE. 340,000 getting cancer for the first time. Living with cancer. 163,000 dying from cancer 94,000. Around.

2.5m. THe Rich PiCtuRE. 340,000 getting cancer for the first time. Living with cancer. 163,000 dying from cancer 94,000. Around. THe Rich PiCtuRE Other cancers 1,100,000 Around 340,000 getting cancer for the first time Lung 72,000 Colorectal 290,000 Breast 691,000 Prostate 330,000 2.5m Living with cancer 66% aged 65+ Around 163,000

More information

The James Lind Alliance (JLA) Setting Priorities for Mesothelioma Research

The James Lind Alliance (JLA) Setting Priorities for Mesothelioma Research The James Lind Alliance (JLA) Setting Priorities for Mesothelioma Research Contents Page 2 Introduction and background 3 The Steering Group 4 Launch meeting 4 Identifying the questions - the survey 7 Analysing

More information

Bankhead-Coley Cancer Research Grants

Bankhead-Coley Cancer Research Grants Principal Principal Investigator s Investigator Organization Project Title Alan Pollack University of Miami Integrated Biomarker Profiling for Individualized Prostate Cancer Therapy General Project Abstract

More information

Disclosure. Course Objectives. Course Objectives. Cancer Rehabilitation is different 1/3/2015

Disclosure. Course Objectives. Course Objectives. Cancer Rehabilitation is different 1/3/2015 1/3/2015 THE IMPACT OF NATIONAL MANDATES FOR ONCOLOGY REHABILITATION ON THE PROFESSION Charles McGarvey, PT, MS, DPT, FAPTA Nicole L. Stout DPT, CLT-LANA Lisa VanHoose, PT, PhD, CLT-LANA Disclosure No

More information

Trimodality therapy for malignant pleural mesothelioma: results from an EORTC phase II multicentre trial

Trimodality therapy for malignant pleural mesothelioma: results from an EORTC phase II multicentre trial Eur Respir J 2010; 36: 1362 1369 DOI: 10.1183/09031936.00039510 CopyrightßERS 2010 Trimodality therapy for malignant pleural mesothelioma: results from an EORTC phase II multicentre trial P.E. Van Schil*,

More information

Statutory financial statements at 31 December 2011

Statutory financial statements at 31 December 2011 Statutory financial statements at Approved by the Shareholders Meeting of 23 April 2012 English translation for convenience MolMed S.p.A. is a biotechnology company focused on research, development and

More information

Elekta s new inside view

Elekta s new inside view PIONEERING SIGNIFICANT INNOVATIONS IN CLINICAL SOLUTIONS FOR TREATING CANCER AND BRAIN DISORDERS Vol. 16 No. 1 February 2012 Elekta s new inside view PAGE 4 Ultrasound ultra-gentle PAGE 10 Advocacy for

More information

Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma

Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Malignant Pleural Mesothelioma Supported by: Asbestos Diseases Research Institute 2013 Authors: Organising Committee Publisher: Asbestos Diseases Research

More information

Developments in Cancer Treatments, Market Dynamics, Patient Access and Value

Developments in Cancer Treatments, Market Dynamics, Patient Access and Value May 2015 Developments in Cancer Treatments, Market Dynamics, Patient Access and Value Global Oncology Trend Report 2015 Introduction A cluster of innovative medicines for patients with a wide variety of

More information

Facts & Figures 2nd Edition. Estimated Number of New Cancer Cases by World Area, 2008* Worldwide* 12,667,500

Facts & Figures 2nd Edition. Estimated Number of New Cancer Cases by World Area, 2008* Worldwide* 12,667,500 Global Cancer Facts & Figures 2nd Edition Estimated Number of New Cancer Cases by World Area, 2008* 15 14 9 17 16 12 10 3 13 7 6 5 11 20 2 1 19 8 21 4 18 Worldwide* 12,667,500 1 Eastern Africa (221,100)

More information

Comprehensive Cervical Cancer Control A guide to essential practice

Comprehensive Cervical Cancer Control A guide to essential practice Comprehensive Cervical Cancer Control A guide to essential practice Second edition Comprehensive cervical cancer control A guide to essential practice WHO Library Cataloguing-in-Publication Data Comprehensive

More information

Malignant mesothelioma

Malignant mesothelioma Challenging Cases/Rare Cancers Malignant mesothelioma Shirish M. Gadgeel, MD, 1 and Harvey I. Pass, MD 2 1 Barbara Ann Karmanos Cancer Institute, Wayne State University, Detroit, MI, and 2 NYU Medical

More information

Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma

Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons for the management of malignant pleural mesothelioma Eur Respir J 2010; 35: 479 495 DOI: 10.1183/09031936.00063109 CopyrightßERS Journals Ltd 2010 ERS/ESTS TASK FORCE Guidelines of the European Respiratory Society and the European Society of Thoracic Surgeons

More information